Skip to main content

Full text of "Jahrbücher für classische Philologie"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these flies for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't off er guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google -V-lul*L 2 3^ ^ Digitized by Google Digitized by Google V Digitized by Google \ Digitized by Google Digitized by Google i w JAHRBÜCHER fttr klassische Philologie. 

Herausgegeben Alfred Fleckeisen. 
fCiftbb §vpplenektbakd. Leipzig, 1864-1872. 

Druck und Verlag von B. G. Teubner. Digitized by Google 


'/"/ -'S// </sA. JZJ", /S7J, Digitized by Google Inhaltsverzeichnis. Seite 

1. Animadversiones ad veterum grammaticorum doctrinam 

de articulo. Bcripsit Georgias Fridericus Schoemann 1—67 

2. Kritische und exegetische Bemerkungen zu Piatone Apo- 
logie, Kriton und Laches. Von Christian Cron. . . . 69 — 132 

3. Nachtragliches zu den Philostratischen Bildern. Von 

Karl Friederichs 133—181 

4. De Graeci sermonis nominum deminutione et amplifi- 
catione flexorum forma atque usu. scripsit Ludovicus 

Janson 183—278 

5. De Poenuli Plautinae duplici exitu. scripsit Theodorus 

Hasper 279—305 

6. Quaestiones criticae ad Maximi et Antonii gnomolo- 
gias spectantes. accedunt disputatiuncula de florilegio 
quodam inedito et schedae criticae. scripsit Beinholdus 
Dressler 307—360 

7. Kritische Untersuchungen über die quellen des Liviua im 

XXI und XXII buch, von Carl Böttcher 361—444 

8. Ueber eine zweite Sammlung unedierter henkeliiischriften 

aus dem südlichen Russland, von Paul Becker . . . 445-536 

9. Zur geschiente der Staatsverfassung von Athen. Unter- 
suchungen von Karl Lugebil 537 — 700 

10. Pseudo-Callisthenes. nach der Leidener handschrift 
herausgegeben von Heinrich Meusel 701—816 

1!. Zu den altitalischeu Dialekten. Von Philipp Eduard 

Huschke 817—914 Digitized by Google Digitized by Google / ' " * JAHRBÜCHER PUB CLA SSISCHE PHILOLOGIE. Herausgegeben I>r. Alfred Fleckeisen, 

Professor in Dresden. Fünfter Sttpplementband. 

Erstes Heft. Leipzig, 

X^rtick und Verlag von H. (i. Teubner. 

1864. i t ! I 

i f und letzte Heft des vierten Supplemeutbandes erscheint 
später. *. 

Digitized by VjOOQlC 1 

( Digitized by Google GEORGII FRIDERICI SCHOEMANNI 

ANIMADVERSIONES 

AD 

YETERÜM GRAMMATICORUM 

' DOCTRINAM DE AKTICULO. Jahrb. f. cUm. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 1. 1 

Digitized by VjOOQIC Digitized by Google CAPUT! 

Grammalicorum graecorum praecepta de articuli poteslate et usu 
examinaturis anle omnia de hoc ipso arliculi noraine quaerendum eiusque 
quasi hisloria persequenda vidclur, quandoquidem id aliler aliis tempo-» 
ribus usarpatum est, cumque initio pluribus vocabulis propler eoruw in 
conslnienda oratione Functionen] indilum esset , mox a nonnullis etiam in 
alia, quae naturam qutdem illis similem, funetionem tarnen in construc- 
lione non eandem haberenl, licentius translalum est, donec postremo 
grammatici usum nominis angustissimis finibus circumscripserunl , duobus 
tantum arliculis, altero praeposilivo altero postpositivo , constitulis, 
quorum alterum hodierni grammatici plerique ne numerari quidem in ar- 
ticulis voliint. Ad declarandain autem veram ae genuinam nominis signi- 
ficationem accomniodatissimus est locus Ciceronis de orat. II 88, 359, ubi 
'multa sunt verba' inquR *quae quasi articuli coneclunt membra oratio- 
nis\ Manifestum est enim Ciceronem non de illis cogitare, quae a grae- 
cis grammaticis äpOpct dicuntur — natn baec non multa sunt, sed duo 
tantum , et eorum altero latinus sermo plane caret — verum de omni 
genere vocabulorum , quae , ut in corpore articuli , sie haec in oratione 
membris conectendis inservhint, in quo genere praeter coniuncliones vei 
eonvincliones proprie dietas etiam pronomina et prondminalia ea omnia 
esse apparet , quae vel relaliva vel correlaliva dicuntur , quippe quorum 
haec vis sil, ut notionem rei in uno orationis membro significatae etiam 
in altero cogitandam vel repelendam esse indicent atque sie duorum 
membrorom quandam conexionem efficiant. Atque propter hanc ipsam 
conectendi vim eadem haec vocabula non modo articulos sed etiam con- 
iunetienes sive cuv&c^ouc dici poluisse apertum est 1 ), et fuissc olim, 
qui utrumque genus vocabulorum , quae postea discerni solita sunt , uno 
cuvb&tiu>v nomine comprehenderent , Dionysius Halicarnassensis signi- 
ficat*), cum de auclo paullatim numero partium orationis exponens, 
posteaquam Aristotelis et Theodectis menlionem fecit, qui tres tantum 
partes statuerint, övojbia, i>r\\xa y cuvbecjiov s.-nomen, verbum, 1) Recte 8impliciu8 ad A Ha tot. Categ. p. 47 b 86 Brand.: Kai yäp 
TaOTa (rä äp6pa) otov ctivöcciioi ctciv. 2) De composit. verb. c. % 

p. 20 Schaef. 

1* Digitized by Google 4 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

coniunctionem, ol bk /hct' auTOiic, inquit, Kai fiäXicra ol Tfjc 
CTimKfjc alp&eujc firejiövec, Etvc Terrdpiuv Trpoußißacav, xwpi- 
cavtec <4ttö tujv cuvWqxwv td fipSpa. Hinc enim necessario colli- 
gendum est, ante hos ea quoque, quae poslea dpOpa s. articuli dice- 
rentur , in cuvblqxoic s. coniunctionibus numerata fuisse. Ceterum 
quod Stoicae praecipue sectae principes haec separasse ait , haudquaquam 
sie aeeipiendum esse, ac si hi primi id fecerint, vel adverbium fudXiCTOt 
docere potest , quo indicatur illos quidem praeeipuos , neque tarnen aut 
solos aut primos rei auetores fuisse 8 ). Immo antiquissimos Stoicos, Ze- 
nonem puta et Gleanthem , non plus quam tres orationis partes slatuisse, 
et cuvMcjliujv nomine etiam arliculos et praeposiliones complexos esse, 
non temere mihi ex Prisciani quodam lestimonio collegisse videor 4 ), qui 
in partit. XII vers. Aen. IX 173 pronomina inßnita, vel interrogativa vel 
relaliva vel redditiva, h. e. iroioc, iröcoc, oloc, öcoc, tchoutoc, to- 
coOtoc ac similia, quae quidem ipse cum ApoJlonlo in pronominibus 
numeranda esse negat, a Stoicis anliquissimis inter arliculos cum 
praepositionibus posita esse referl. Neque enim hoc Priscianum 
voluisse apparel, praeposiliones quoque ab ilJis in articulis numeralas 
esse, quod neminem eoruin fecisse pro certo affirmari potest, sed hoc 
tan tum, pronomina illa cum praepositionibus in eadem atqüe arliculos 
parte orationis posita esse 5 ). Quod cum conslet praeposiliones a Stoicis 
etiam posterioribus in cuvb&fnoic s. coniunctionibus uumeratas esse, 
consequitur necessarfo, etiam pronomina illa, si in eadem cum praeposi- 
tionibus parte ponerentur, communi buius partis nomine cuvbeqiuJV 
comprehendi debuisse, ut essent huius universi generis tres species, una 
earum vocularum indeclinabilium, quibus illud cuv&CfiuJV nomeu eliam 
a recentioribus grammalicis reliclum est, altera praepositionum , quas 
7rpo0€TiKOÜC cuvb&fiouc a Stoicis dietas esse conslat, terlia illorum 
pronominum , quae cum propter vim relativam aut reddilivam etiam co- 
nectendis orationis membris inservirenl, liinc non inepte cum Ulis duabus, 
quae item coneclendis membris, licet alio modo, inserviunt, uno genere 
comprehendi eodemque nomine generali appeUari poluerunt, cum spe- 
cial! nomine dpOpa s. articuli dicerentur, quo et ipso vis illa coneclen- 
dorum membrorum significatur. Falendum est tarnen, Stoicos, illos qui- 
dem qui hoc fipOpuJV nomen eliam in eiusmodi pronomina Irans tulerunt, 
quae illa coneclendi vi carent, non immerilo a grammalicis reprehensos 
esse, qua de re niox dicendum erit. Nunc hoc tantum dieimus, nullam 
causam esse, cur idem illud etiam ab antiquissimis Stoicis , h. e. a Zenone 
et Cleanthe, faclum esse staluamus. 3) Errarunt igitur Lerschius (die Spracbphilosophie der Alten, tom. II 
p. 17 et 22), Eggerus (Apollonius Dyscole p. 116) aliique plures verba 
Dionysii sie interpretati. 4) In libro de partibus orationis p. 206. 

6) Sic si Prisciani locum interpretamur, non est cur verba cum 
praepositionibus eiciamus, id quod Keilius voluisse videtur, qui 
uncinis ea circumdedit. Non tarnen diffitendum est, perplexe Priscia- 
num locutum esse, atque sie, ut quid sibi voluerit non facile perspici 
possit, nisi quid velle debuerit perspectum habeas. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 5 

Quis autem primus a coniunclionibus articulos ita seiunxerit, ut ex 
una parte orationis duas faceret, cum ueque a Dionysio edoceamur, neque 
aliunde compertum habeamus , in medio relinquendum est. Licet enini 
nomen articuli iam Aristotelis aetate usurpari coeptum sit — legitur 
enim et in huius ipsius arte poetica et in rhetorica ad Alexandrum , quam 
dos quidem cum Spengelio aliisque viris doctissimis Anaximeni Aristotelis 
aequali tribaere non dubitamus") — non liquet tarnen quali in partibus 
orationis loco articulus illa aetate habitus fuerit. Nam Aristotelem qui- 
dem baud amplius tres partes, flvo^a, ß%ia, cuvb€Cjuov, statuisse non 
modo Dionysins ). 1. testatur, sed etiam in superstitibus hodie libris 
Aristoteliis , una arte poetica excepta , illas tres solas commemoratas in- 
venimus, quae res nonnullos permovit, ut arlem poeticam, aut certe 
illum eius locum, in quo de articulo dicitur, ab Aristotele scriptum esse 
negarent. Horum sententiae quid opponi possit, alibi a me expositum 
est 7 ): nempe Aristotelem in isto libello non id agere, ut diaJeclicam 
qoandam verborum in sua genera distributionero proponat, sed monere 
Untum, quae quasi elementa elocutionis observanda sint, in quorum 
enumeratione cum et Htteras atque syllabas commemoret, ex quibus voca- 
hula constant, et irrwccic, quae sunt vocabulorum variae declinationes, 
fieri sane poluisse, ut etiam articuli separatim mentionem faceret, licet 
eum in severiore et dialectica partium distributione subiungendum con- 
iunctioni tanquam generi speciem et uno generali cuvö^cjuuiv nomine 
comprebendendum statuerit. Perincommode autem accidit, ut locus ille 
in arte poetica, ubi cuv&qiou et äpOpou definitiones proponuntur, 
longe omnium impeditissimus nee gravioris corruptelae immunis sit, 
quam quieunque emendando tollere et, si minus certam , saltem haud im- 
probabilem interpretandi viam monslrare studuimus — nam ego quoque 
aliquid huiusmodi conatus sum — vereor equidem ne omnes incassum 
laborasse dicendi simus. — Coniunctionis definitio baec est: cuvocqiöc 
tm q>urvf| äaijuioc, fl oötc ku>\u€i oötc iroteT niav miuvf|v amav- 
TiKfjv Ik irAetövujv ©uivalv TreopuKinav cuvrfOccOai, Kai £irl tujv 
äicptuv xai im toö jli^cou, i^v yf| äpjuuSrnj iv dpxtl Xötou nö^vai 
Ka6' auTÖv, olov |n£v, flxoi, bf\. Nimirum äatyioc vox est eiusmodi, 
quae cum certa ac definita rei alieuius aut actionis significatione careat, 
rinn eius ac potestatem propriam nullam esse dixeris : ^ia muivf) amav- 
nxf| Ik trXeiovujv est enuntiatio ex voeibus pluribus composita, aliquid, 
quod intellegi possit, significans. Quod cum cuvbeqioc talem enunlia- 
tionem nee impedire nee efßcere dicitur, necesse est de eiusmodi con- 6) Tractayit paucis abhinc annis hanc quaestionem H. Useneras in 
Qnaestionibns Anaximeneis Gottingae MDCCCLVI editis, libello 
non sotam acenratae solidaeque doctrinae speeimine, sed etiam piefatis 
er^a defanetos scriptoris praeeeptores C. F. Hermannum et F. O. 
Schneidewinum professione landando. 7) De partt. orat. p. 8; cf. 

I. Claasen de grammaticae graecae primordiis p. 60. H. Knebel disp. 
de Ritten censnra poeticae Aristoteliae, in progr. gymn. Crttcenaceosis 
anni MDCCCXXXIX p. 6. 7. O. Bernhardy in annalibus critieis Berolin. 
einadem anni part. II n. 113 p. 898. Digitized by Google 6 Georgü Friderioi Schoemanni amraadversiones 

iunctionibus cogitari , quae utrum adsjnt an absint nihil interesse videa- 
tur ad enuntiaüonis intellectum. Neque mirabimur sie Aristotelem cen- 
suisse de his, quas pro exemplo posuit, ju<v, fJTOi, brj, quippe quae 
saepenuroero sie usurpentur, ut salva enuntiationis significalione etiam 
abesse potuisse videantur. Nam \iiv , cum nihil nisi asseverandi vim ha- 
beat, illud quidem efftoere polest, ut ab loquente id quod enuntiatur pro 
certo poni inlellegas, ipsius autem enuntiati significationem non tangit, et 
in noslro sermone vernaeulo , ubi quid ex graeeo convertimus , innume- 
rabiiibtis locis graecura piv exprimi aut non necesse est aut ne polest 
quidem exprimi. Hoc idem etiam de reliquis duabus dicendum est. Velut 
in his: dXX' ff rot ftrectv \xkv öveibicov die £c€ia( ir€p, aut bt\ töt£ 
KOijmrjcavTO ^rapa Trpu|urvr|Cta vrföc, si abessent ffrot et Mj, ipsarum 
enuntiationum significationem minus intellegi posse dicas? Et a veteribus 
quidem grammaücis utramque earum in napotTrXnpuijüiaTiKOiC s. expletivis 
coniunetionibus nnmerari videmus, quas licet omnis significationis expertes 
esse hodfe quidem nemo credat, et ne veteres quidem omnes crediderint, 
certe tarnen vim earum non tarn ad ipsorum qnibus adduritur enuntiato- 
rum significationem quam ad eorum cum ceteris conexionem universae- 
que orationis habitum pertiiiere manifestum est. Igitur omnibus huius 
quidem generis coniunetionibus Aristo telis definitionem satis convenienterä 
esse fatebimur. Nam cadit in eas illud quoque , quod de eollocatione 
additur: siquidem aliae earum primis aut postremis enuntiatorum verbis 
(dtrl tüjv ÖKpurv), aliae mediis (£irl toö ji&ou) inseruntur, alias non 
sie insertas sed praemissas videmus , ut merito dici possint £v dpxQ Xö- 
You KCt0 ' £auT<ic positae esse extra ceterorum verborum compagem. — 
lam vero sequitur altera coniunetionis definitio: muivt) äcrjjLioc Ik irXeiö- 
vujv m^v qmivujv jyttäc, crunavTiKwv b<, irotetv nccpuxuTa |iriav 
a|jLiavrtK?)v qmjv/jv, quam ad diversum genus coniunetionum pertinere 
apparet: nam id ipsum nunc efficere coniunetio dicitur, quod in altera 
, neque impedire neque vero efficere dieta est Nempe de iis nunc con- 
iunetionibus cogitandum est, quae aut unius enuntiationis verba inter se 
atiquo modo coniungunt 8 ) aut etiam ex pluribus enuntiatis minoribus 
unum quasi corpus enuntiationis maioris efficiunt, ut evadat Xöyoc cuv- 
b&fiuj elc, quemadmodum ait de interpr. c. 5, 4 et in hoc ipso capite 
artis poeticae, ubi adeo totum corpus Iliadis XÖTOC cuvb&ptp etc dicitur. 
— Majores difficultates obiciunt duae articuli definitiones. Prima haec est: 
apGpov iert <pujvf| öcrijüioc, f) Xötou dpx^v f\ t^Xoc f\ btopicjadv bn,- 
Xoi, olov tö cp. jui. i. xal tö it. €. p. i. Kai rä fiXXa: in nonnullis autem 
codieibus haec omnia, quae post olov TÖ sequi debebant, omissa sunt, ut 
appareat quam incerta sit loci Iectio. Nam qui cum Aldo TÖ q>r)fii et 
tö irepi scripserimt, vercor ne falsam speciem secuti longe a vero aber- 8) Huo pertinent non modo copulativae coniunetiones (c. cuvaim- 
koO, sed, ut arbitror, etiam praepositiones , quas praepositivas coniunc 
tiones (c. irpoGcrtKOüc) a Stoicis dietas esse constat, et ab Aristotele 
quoque in cuvb&uotc numeratas esse, licet nnllo diserto testimonio pro- 
bari possit, pro certo tarnen statui potest. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinani de arliculo. 7 

rariut, qua de re mos dicendum eril. Altera articali definitio est: (paivf| 
dquoc, ii oöt€ ku>Xu€i oötc iroteT <pu>vt|v juav ctyuuwTiidjv Ik 
irXeiövuiv qmjvuiv, TtecpuKina TtOecOai Kai tnl tüjv änpuiv Kai in\ 
toüu&ou, plane conspirans cum priore lila coniunctionis definitione, 
oisi quod huius postrema pars, de coniunctione in media parte tum po- 
ocnda, si in principio per se sola poni nequeat, in hac articuli definitione 
omissa est — Videndum nunc, quid boni a critieis aut interprel&us 
afleratur. Ac Reizius quidem in totius loci lectione nihil omnino ab Al- 
dina editione discessit, nisi quod in priore coniunctionis definitione pro 
accusativo ireopuKutav nominativum TT€<puKiria posuit, raulata simul ver- 
bprum ipterpunctione , siquidem hunc nominativum non cum superioribus 
sed cum sequentibus construi necesse est; deinde pro cuVTiOecOai Sim- 
plex verbum Ti0€C9ai scripsil: quae correctiones mihi quoque haud sper- 
nendae videntur« Hermannus paujlo plura muUvit, partim transpositis 
aliquot verbis partim eiectis. Nam quae in codicibus in articuli defini- 
tione leguntur, fi Xöyou dpxf|v f| TeXoc f\ biopic^öv br)\o\, haec ille 
in coniunctionis definitione statim initio collocat, et his demum illam quae 
in codicibus definitio prima est subiungit , eam aulem , quae in codicibus 
seeuoda est, non ad coniunctionis sed ad articuli definitionem pertinere 
rult ideoque transponit, ea denique, quae in articuli definitione plane 
cum coniunctionis definitione conspirant, tanquam insiticia removet. Quo 
facto articuli definitio haec evadit: fipöpov icri opuivf] ficrmoc f\ Ik 
ttAciövujv Kifcv opuuvÜLiv jiiäc, cinnavTiKUJV bl> rroieiv ir^qnncc yiav 
cr)uavTticf|V qxwvrjv, in exeroplis autem definitioni additis alterum qui- 
dem, tö cpruii, Hermanno recte ab Aldo scriptum esse videtur, pro al- 
tero autem, TÖ TT€f!>i > mavult tö n&iepl, scilicet quia 7T€pi Aristoteli 
dautov cpujvfjv esse constat, definitio autem, cum articulum non ii 
dcrjuuiv sed Ik cruiavTiKUfv unam Jocutionem facere dicat, nomen ali- 
qood certae significationis poslulat. Sic emendato loco omnia plana esse 
autumat: coniunctipnem rfici vocem per se carentem significatione , quae 
ioitium oralionis, ut jt£v, finera, ut b£, disiunctionem membrorum, ut 
t), dXXdt, indicet, vel quae aliis iuncta vocibus nee faciat aliquem sensum 
Dccessarium , neque impediat quo minus existat aliquis sensus, quae deni- 
que in initio, in medio, in fine orationis poni possit. Ego quidem si quis 
in Uli definitione coniunctionis acquiesci posse putat, non invidebo: 
veriora Urnen ea esse arbitror, quae paullo ante de duabus Ulis quae in 
codicibus leguntur definitio nibus a mc dicU sunt, quae si aeeipiuntur, 
mdla Um violenta tradiUe lectionis muUtione opus fuisse apparebit. Iam 
vero quae sequuntur apud Hermannum de articulo probare nullo modo 
possum. 'Articulus' inquit 'est vox per se carens significatione, quae ex 
aliis praeditis significatione vocibus unam vocem aliquid significantem 
conficit, utTÖcprifii, TÖ irlircpt.' Addit autem explicationem his verbis: 
( Vere' ait 'sie definit Aristoteles articulum: nam tö rcurepi una vox est 
significans aliquid , idque unum quid. 9 Atqui in hoc exemplo , itidem ut 
in altero tö q>T1ui, neutiquam expluribus vocibus significatione prae- 
ditis articulus unam facit, sed potius cum una voce significante ipse 
nihil per se significans in quandam uniUtem coalescit:' neque igitur plura Digitized by Google 8 Georgii Friderici Schoeraanni animadversiones 

per unum coniunguntur, sed unum cum uno. Huc accedit quod in 
huiusmodi exemplis, licet articulum habeant, tarnen vis articuli, unde 
nomen buic parti orationis ab antiquis inditum esse constat , nulia com- 
paret, quippe cum nulla in iis sit membromm orationis conexio. An 
cuiquam credibile videri polest , Aristotelem eadem qua recentiores grain- 
maticos ignoralione verilatis talia articuli "exempla posuisse, quae genui- 
nam eius vim nominisque causam obscurarent potius quam illuslrarenl? 
Nam grammaticos quidem istos a vera ratione adeo remotos videmus, ut 
eum fere solum articulum dicant, qui praepositivus appellatur, h. e. 6, 
f), tö demonstrativum , relativum autem 8c, fj, 8 in nonhullis tantum 
constructionibus pro arliculo babendum esse concedant, in plerisque 
autem aliter appellari malint , prorsus contra veram nominis significatio- 
nem, quam si tenuissent, relativis quidem pronoroiuibus , 8c eiusque 
similibus , semper et ubivis , demonstrativis autem et illi qui praepositivus 
dicitur, articuli nomen ibi demum tribuere maluissenl, ubi correlatio 
pronominum est, h. e. ubi relativis demonstrativa aut praemittuntur aut 
in redditione subiunguntur. Sed istius inscitiae ut iam Aristotelem com- 
plicem faciära equidem animum inducere nequeo'). 

Haec eadem etiam contra Classenum virum praestautissimum dici 
possunt , qui , licet de corrigenda loci Aristotelii lectione nonnihii ab Her- 
manno dissentiat, in summa tarnen re cum eo conspirat, ideoque etiam 
exempla articuli eadem retinet. Definitionen) autem hanc esse vult : öp- 
6pov bk opujvfj äcrnioc £k ttXciövuiv m^v cpujvujv jui&c [ou crmavTi- 
Krj], cr]jLiavTiKf|v b£"Troi€iv 7T€<puKuTa ufav <puJVT|v, olov tö <prmt Kai 
tö Trepi Kai t& äXXa, cuius priorem partem si me non intellegere fatear, 
veniam mihi npn defore spero, alteram autem non erravero, opinor, si 
sie ex Glasseni mente interpretandam dixero , ut indicetur vis quaedam 
articuli, qua, ut ipsius viri doctissimi verbis utar 10 ), quodvis vocabulum, 
cui praeßgatur , ad n o m i n i s dignitatem extollat et firmam signifi- 
c a t i o n e m illi attribuat. Hoc f i r m a m quid sibi vellet diu quaesivi : lan- 
den), cum viderem Glasseno ilhtm articuli vim istis exemplis declaratam 
videri, in eam coniecturam ineidi , ut fipOpou nominis causa illud epitbe- 
ton additum suspicarer, scilicet quia verbum ab hoc nomine factum , dp- 
Gpoöv, sie non raro usurpatur, ut quandam firmandi assignificationem 
habeat. 

Geppertus in libello de partibus orationis ante Septem et viginti 9) Hanc ob causam etiam eam loci interpretationem asciscere non 
possum, quam amiens mens et collega I. F. L. Georgias mecum com- 
munieavit, cui 0topiC|i6v Aristoteles non ennntiationnm in partes distinc- 
tionem , sed eam articuli funetionem dixisse videtur , qua unam aliquam 
rem aut vocabulum a ceteris distingnat, hoc, non aliud, intellegendum 
esse significans, ut e. c. tö qnjui sit: id vocabulum quod est <pim(, tö 
TT€p(: id vocabulum quod est irep(, aürö jiövov t6 ovo na rf)c q>wvf}c, 
ut alt Apollonius de constr. I 4 p. 22, 20. — Accedit quod sie genetivus 
Xöyou, tribus his voeabulis dpx^)v, t&oc, biopicu.öv praemissus, non 
tarnen ad haec tria, sed tantum ad duo priora pertinere dicendus sit, 
quod equidem parum credibile esse arbitror. 10) De grammaticae 

graecae primordiis p. 57. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 9 

annos edito") coniunctionis definitionem hanc fuisse credit: cuvo€Cji6c 
icn (puivfj fiamoc, f\ \6yov dpxf|V f\ t&oc f{ biopiqidv brjXot 
(quae verba etiam Hermannus rectius ad hanc quam ad articuli definitio- 
nem pertinere intellexit), £k irXeiövuiV jnfev qmjvwv, ctjjluxvtik&v W, 
ttoi€iv ir€<puKu?a Mtav CT||uiavTiKf|v q>uwfjv, otov |lUv, flroi, bf\. 
Articuli autem haue: dpGpov b'^cri <pu>vf| dcr))Lioc,f) 0ÖT€ KU)Xu€t 
oöi€ itotei <pujvf|v niav CT]juiavTiirf|v Ik ttAciövujv cpuivujv, £k jiiäc 
W, ircqpuKtria "ritecöai Kai iirt tujv ÄKpiuv Kai im toö jutecou , fjv 
ftf| dp^rnj dv dpxQ Xötou nO^vai Ka6' aöxöv, olov tö q>r\\xi Kai 
to ircpl Kai xd dXXa. Haec exempla qua ratione cum definitione con- 
ciliari possint neque Geppertus docet neque ego assequor. Non magis 
perspicio , quid sit quod articulus locutionem unam significantem ex plu- 
rihus quidem voeibus neque irapedire neque efficere dicatur , sed ex una. 
Deoiqae in postrema definitionis parte illud Kaö' aÖTÖV in hac articuli 
definitione quid sibi velit non intellego. Nam solum per se articulum 
nee in initio nee in ulla alia parte enuntiationis poni posse arbitror. 
Geterum non iniuria Geppertus talem articuli definitionem ab Aristotele 
proponi debuisse ait , quae etiam in pronomen relativum ÖC quadraret ; 
fallitur autem magnopere, cum hoc iliud esse dicit, quod non conveniat 
in initio enuntiationis poni. Nam ponitur profecto pronomen relativum 
in initio non rarius quam in medio , veluti öc K€ OeoTc dirurcKhiTai — 
8v b* fiv ijibv dirdv€u6e V€üjv 48^Xovra vo^cui — övriva jufcv ßa- 
ciXfia Kai Öoxov ävbpa K\xe\r\ — 8v b* aö bifaou r'ävbpa Xbox — 
aliisque locis innumerabilihus. Nisi forte hoc voluit, relativum in medio 
collocandum esse, si quando non possit in initio poni, id quod sane ve- 
rum est; sed tarnen cum nunquam in initio per se solum poni passe 
manifestum sit, rursus illud Ka0' aÖTÖV inexplicabile esse fatehimur. 

Restat unus Hartungus : nam ceteros , qui de hoc loco sententiam 
dixerunt, omnes commemorare non opus est. Hartungus autem , vir sol- 
lertissimus, ab omnibus, quos quidem ego noverim, diversam viam ingre- 
ditur: nam non modo articuli mentionem prorsus ex hoc ioco remotam 
vult, utpote ab aliquo sciolo insertam, sed etiam coniunetionis tres defi- 
nitiones diversas totidem ehis generibus aecommodatas esse censet. Lec- 
tionem, quantum vel ex conversione vel ex commentario intellegi potest, 
in hunc fere modum refingendam putat: cuvteejiöc icn opujvf) dajjioc, 
il oöt€ KU)Xu€t 0ÖT6 TTOtcT <pujv#|v juuav crmavTiitf|v Ix. irXetövujv 
©wvüjv, TremuKuta cuvTiOeceai (an TtöecSai?) Kai iiA tüjv dKpwv 
Kai dirl toö ju^cou, t\v ixt\ dpnörrri i\ dpxfl Xötou TtöecOai KaG* 
auTÖv, otov M^V, fJTOi, bi\. Conversio enim haec est: f Verbindung 
(Partikel) ist eiu sinnentbehrender Laut, welcher die Einheit sinnenthal- 
tender Wörter weder hindert noch bewirkt , und sowohl an den auszer- 
sten Enden als auch in der Mitte zugefügt wird , wenn er nicht zu An- 
fang des Satzes selbständig zu stehen fordert, z. B. ji^v, fJTOl, brj.' Hanc 
definitionem esse vult earum particularum , quae proprie a grammaticis 
coniunetiones dieuntur, in quibus alias esse, quae coniungendis inter se 

U) Darstellung der grammatischen Kategorien (Berlin 1836) p. 12. 

Digitized by VjOOQlC 10 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

rocibus inserviant, velut Kai, alias quae disiungemli vim habeant, vehit 
f\ aul flrou Est hoc sane verum: at propter hoc ipsum has coniunctiones 
vocabulorum inier se conexionem et unitalem sententiae aut impedire 
aut efficere, non autem neqne impedire neque efficere dicendas fuisse 
arbitror; idque ipsc Hartungus scnsisse videtur, cum in conimentario 
dical : 'sie ist ein Laut welcher — andere Laute , welche für sich einen 
Sinn haben, entweder verbindet (wie und), oder trennt (wie oder) 9 , 
quamquam in conversione 'weder — noch 9 posuit. — Deinde iltud K<x6 • 
auröv, h. e. ut Hartungus convertit 'selbständig 9 ; in nullam neque co- 
pulalivam neque disiunctivam coniunctionem cadit, quippe qua r um nulla 
unquam neque in initio enuntiationis neque aJibi sie usurpetur, ut por 
se soJa constare neque cum reliqua enuntiatione cohaerere dicencla sit. 
— Sequitur altera definitio : f\ cpuuvf) Äcr)|UOC £k 7rX€iovu)V ©ujvujv 
CT]|iiavTiKüJV TTotcIv tre<puK\ria jtfav CT}|mavTiKf|v q>ujvrjv, olov ä|iq>r, 
Trepi Kai rd fiXXa: 'oder ein sinnentbehrender Laut, welclier aus meh- 
reren sinnenthaltendcn Wörtern einen einzigen sinnenüialtenden Ausdruck 
zu bilden bestimmt ist, z. B. um , Aber usw. 9 Hanc ad praepositiones 
potissimum pertinere apparet, quas quin Aristoteles itidem ut post eum 
Stoici in coniunetionibus numeraverit nemo facile dubitabit: neque ipsa 
definitio improhabilis, siquidem est haec vis praepositionis , ut duas Sal- 
iern aut etiara plures voces inter se coniungat et tanqnam partes unius 
notionis simul cogitari iubeat. Neque tarnen solis praepositionibus sed 
etiam aliis coniunetionibus talem vim inesse fatendum est. — Tertia dc- 
nique definitio haec est : f\ q>ujvf| äct^OC , f\ \6fOV dpx^V f\ T^Xoc f\ 
biopiqiöv ör|Xoi: 'oder ein sinnentbehrender Laut, welclier Anfang 
oder Ende eines Satzes oder dessen Trennung anzeigt.' Hac definitione 
Hartungus rede, ut arbitror, pronomina relativa et adverbia ab his deri- 
vata designari vult, quae quoniam conectendis drationis merabris inser- 
viunt, non immer ito aliquando etiam in cuvb^cjuoic numerata fuisse su- 
pra vidimus. Sed cum propter hanc ipsam conectendi vim fipOpa haec 
pronomina dieta sint, idque nomen etiam Aristotelis aetale haud inaudi- 
tum fuisse Hartungus concedat, non video cur in hac definitione ab ali- 
quo interpolatore nomen insertum quam ab ipso scriptore posilum esse 
maluerit. 

Percensenda haec esse putavi non quo rectius aliquid ac cerlius a 
ine proponi posse sperarem ") , sed ut in hac tanta opinionum varielate 
ac dissensione apertum lecloribus fieret, tales esse huius loci difficulta- 
tes^ in quibus cum omnes adhuc fruslra desudaverint , ne posthac quidem 
aliis rem melius successuram esse pro ccrlo affirmare liccat. Interim unde 
nata sit tarn desperata loci condicio non improbabili for lasse conieclura 
assequi licebit. Intellexerunt enim iamdudum viri doclissimi omnem hunc 
de arte poetica Übel Iura sie ut est non ab ipso Aristotele scriptum , sed 
aut ex maiore eius opere, quod duobus libris constitisse Diogenes refert, 12) Hanc ob causam silentio praeterxnisi quae de articuli definitione 
nuper a me dieta sunt in libro de partibus orationis, si non deteriora 
ceteris certe nihilo meliora. Digitized by Google ad ▼eterum grammaticorum doctrinam de articulo. 11 

partim satis perile partim neglegentius excerptum esse, insertis etiam for- 
lasse aliquot alienis additamentis, aut, quod equidem verius puto, ex hy- 
pomnematis compositnra ab aliquo Aristdlelis auditore scriptis, qui ex- 
cepta in scholis magistri praecepta pro captu suo in schedasconiecerit"), 
quo in negotio quam multa saepe perperam ab auditoribus accipi soleant 
nemini incompertum esse arbitror. Atque Ininc potissimum de coniunc- 
tione et articulo locnm non immerito talem fuisse dixeris , qui cum ipsi 
magistro ad traclandnm non faciJis esset, tum difficiliorem eliam auditori 
inteJIectum baberet. Nam profecto in illis gramroaticae artis primordiis 
rudique adhuc et incohata doctrina , cum quidqütd vocabulorum non aut 
iu nominibus aut in verbis numerari posset, cuvb&|LiüJV vel öpOpwv no- 
mine comprehenderetur , fieri vix potuit ut horum omni um una satis certa 
ac distincta omnibusque numeris absoluta defmitio proponeretur. Quippe 
erant in iis non modo eae, quae a posterioribus quoque grammalicis con- 
iunctiones vocabantur, in quibus ipsis non paucae diversi generis sunt, 
in quas illud nomen vix conTenire fatendum sit, eae scilicet quae exple- 
tivae v. completivae diei solent 14 ), sed etiam praepositiones omniaque ea 
vel pronomina vel adverbia ex pronominfbus facta, quorum vis relativa 
aut cofrelativa conectendis membris orationis apta est. Horum omni um 
vim et proprietates una definitione complecti et declarare neque illa ae- 
late facile fuit-, neque hodie, ut opittor, facile esse iudicabitur. Fccit igi- 
tur Aristoteles quod potuit, ut plures definitiones tentaret* aiiam alii ho- 
rum vocabulorunf gener i plus minus accommodatam , nullam aut omnibus 
convenientem aut uni alicui propriam. Ex his autem quantum potuerat 
arrcptum unus auditoruin in schedis suis consignavit , unde quid rc vera 
Aristoteles docuerit extricari iam non potest. Nullam tarnen causam esse 
video, cur ne nomen quidem articuli ab hoc usurpatum , sed ab auditore 
aut interpolatore perperam additum esse credam, licet in aliis libris Aris- 
toteliis id nomen non compareat, propterea scilicet, quod in divisione 
partium orationis articuli cum coniunctionihus uno generali cuvb&jiuJV 
nomine designabantur. 

Nomen articuli etiam in rhetoricis ad Alexandrum extare iam supra 
commemoravi. Gap. XXV enim , ubi de perspicuitate orationis exponitur, 
huc eliam illud pertinere dicitur, ut quis recte ufalur toic KOtXoufie'voiC 
apöpoic, idque mox iilustratur exemplo: tö bfc Trpoc^xcw toic öpöpoic 
ÖTtux tv tüj bfovri irpocn0f)Tai, erri Tuivbe öpor outoc ö dv- 

OpUJTTOC TOÖTOV TÖV fiv0pUJ7TOV dblK€l. VÖV Jlfev OÖV dtTl- 

vouevct Td äp0pa caopn iroieT -rf|v X&iv, 4Haip€6€VTa bfe dcaqni Troiri- 
C€L Sic locum Codices exhibent, quem si vere sie etiam ab ipso Anaximene 
scriptum esse credimus, consequens erit ut dpOptu.v nomine pronomina 
demonstrativa ab eo de sign ata esse sumamus, licet in tali quidem enurr- 
tiatione, qualem exemplum illud habet, nulla membrorum conexio per 

13) Haue sententiam nuper A. Stahrius pronuntiavit in vernacula 
poeticae versione: Aristoteles Poetik übersetzt u. erklärt von A. S. (Stutt- 
gart 1860) p. 13. 14. 14) Cf. quae de bis dixi in libro de partt 
orat. p. 202. Digitized by Google 12 Georgü Frhlerici Schoemanni animadversiones 

pronomina efticiatur, quae tum demum existit, ubi relativa pronomina 
usurpanlur. Numnam igitur iam Anaximenem illo nomine sie contra ve- 
ram ac genuinam eius significalionem usum esse crederous? Crediderunt 
hoc sane nonnulli, qui similem qnandam improprietatem loquendi Aristo- 
teli quoque imputarunt in cuvb&u,UJV nomine, quo etiam personalia pro- 
nomina tyii) , cu , fmeTc, upeTc ab eo appellata esse sibi persuaserunt. ,s ) 
Atqui hoc quidem cum per se ipsum non admodum veri simiie est nullo- 
que certo aut exemplo aut testimonio prob a tu r, tum etiam redargui posse 
videtur Dionysii Halicarnassensis auetoritate, qui ubi de aueto pauUatim 
numero partium orationis exponit, posteaquam de articulorum a coniunc- 
tionibus deque propriomm nominum ab "appellativis separatione dixit — 
quam quidem ego Ghrysippo adscribendam puto — tum demum a nomi- 
nibus pronomina separata atque sie ex quinque, quae antea fuissent, sex 
partes orationis faetas esse memorat. 16 ) Nempe pronomina dubitari non 
potesl quin ea dicat, quae a grammaticis eius aetatis nobüissimis dVTUJ- 
vuniai dicebantur, h. e. personalia xum deraonstrativis, unde eonsequilur 
haec antea in nominibus , non autem neque in articulis neque vero in 
CuvbecfiOiC numerata fuisse. Atque in nominibus ea ab Aristotele nu- 
merata esse etiam veteres eius interpretes statuerunt, velut Alexander 
Aphrodisiensis apud Ammonium 17 ) et Boethius 18 ), recteque G. I. Vossius ,9 ) 
observat deßuitionem övöjuiaTOC apud Aristolelem eam esse, quae etiam 
pronomina complecli dicenda sit. Eandero igitur rationem etiam Anaxime- 
nis fuisse crediderim, exemplum autem ex rhetoricis paulio ante adscrip- 
lum lenissima mutatione emendandum esse puto, duabus litterulis, quae 
scribae errore semel scriptae sunt, geminatis: outoc 6 ävOpujTroc, öc 
toutov töv fivOpumov dblK€L Sic membra orationis duo inter se co- 
nexa habemus, earoque conexionem per pronomen s. articulum postpo« 
sitivum öc effeetam, qui cum demonstratio in superiore membro respon- 
deat, his duobus vere membra tanquam articulis conexa esse apparet. 
Quodsi solum demonstrativum absque relativo ponitur, unum modo mem- 
hrum habemus; ineptum autem est articuli nomen ei vocabuio tri bu tum, 
quod nihil coneetat. Neque igitur dubito , quin demonstrjitiva pronomina 
ut ab Aristotele sie ab Anaximene , ubi sola absque relativis ponerentur, 15) Lerschius TI p. 15, quem induxit locus Arist. Rhetor. III 5 in.: 
t6 ^XXtivttciv krlv — tv Tote cuv&ft|uu>ic , äv dirobibqi Tic ibe ireqnfcaci 
irpÖT€poi Kai licrepot YfYvecOai dXXrjXujv, olov £vioi diraiToOciv, d&circp ö 
Hiv xal 6 tyü) niv diraiTd töv bl Kai töv 6 bi, de quo loco cf. quae 
dixi do partt. or. p. 116. 16) De compos. verb. 1. I. €16' ol ncTarc- 
v^CTCpoi Td irpocr)TopiKd bieXövrec dirö Td&v 6vo|uaTiKU) v , ir^vre dircq>rV 
vavTo Td irpüJTa ^prj. ^repoi bt Kai Tdc dvrujvuft(ac diro&oEavrcc 
dirö Tuiv övo^dxujv £ktov ctoix€?ov toOto £iro(r|cav. 17) Ad Arist. de 
interpr. p. 99* 27: -Tip dird rf\c 'Aq>pobicidboc klr\yr\Tfji boK€i Kai Td 
cmpprmaTa övöjaaxa elvat KaGditep KalTdcdvTuivuiüifac.j 18) In- 
trod. ad Syllogism. p. 561 Bas.: philosophi — duas tantum orationis 
partes esse docuerunt, quidquid plenam sipnificationem tenet, si quidem 
sine tempore significat, nomen vocantes, verbum vero, si cum tempore. 
Atque ideo adverbia quidem atque pronomina nominibus iungunt. 
19) De analogia üb. IV c. 1 extr. Digitized by Google ad veteruro grammaticorum doctrinam de articulo. 13 

in uominibus numerata siut, articulorum autem nomen tum demum iis 
indilum, ubi reJalivis aut pracmitlerentur aut etiam subiungerentur. *°) 
Reclamabunt fortasse rigidiores quidam grammatici negabuntque feren- 
dum esse, ut uiium idemque vocabulum non eliain in una semper eadem- 
que orationis parle ceosealur; ego vero veteribus illis hanc libertalem eo 
conßdenlius vindico, quod posteriores quoque severioris disciplinae grani- 
maticos partim in pronominibus partim in aliis vocabulis eandem sibi 
sompsisse video. — Geterum ab Anaximene in eodem capite praeter arli- 
culos etiam cüvbccjioi s. eoniunctiones commemoranlar: tö yAv ouv 
touc cuv&qiouc dnobtbövai toüc dKoXouGouvTac Toiövbe Icriv 
lfi> ix iv irapeT€VÖfir]v oü £q>Tjv, cu bfe <pdcKiuv f^Sctv ouk 
fjXGec iraXtv Sxav 6 auTÖc cüvÖ€C|noc cuvaxöXouöoc fj, olov cu 
Tap KdKeivuJV ainoc lyivov, Kai toutuuv airioc €t fl )> 
quae exempla cum oslendant ^v, be , Kai in cuvb&|Lioic numerari , non 
inepte boc nomine omne iJJud genus jrarticularum indecJinabilium designa- 
tum, dpGpa autem casualia lantum vocabula dicta esse collegeris. Quo 
modo autem et qua ratioiie Anaximenes partes orationis diviserit, in ea- 
demne an in diversis parltbus utrumque genus babuerit , an oraniuo vo- 
caboloruni in suas cuiusque partes divisionem non Curaven* t — super- 
vacaneum est quaerere, quod ad liquidum perduci non posse praevideas: 
KOiTdp tö ToXftdv dbuvaT* dvbpdc ou coqwu. 2 *) — Etiam Theo- 
phrastum in Jibro Tiepl tujv toC Xöyou croixeiujv de articulo aliquid 
dixisse colligo e Simplicii ad Arislot. Galeg. verl)is, f. 3. Bas. : KaOö jtfev 
Top XeHctc (al dirXai qnuvai), dXXac Ixouci irpaTMaretac, de dv tuj 
Ti€pi tüjv tou Xötou ctoix€iu>v 6 T€ 6cöq>pacroc dvaKiveT Kai oi 
n€pi auTÖv T€TP«9<iT€C, olov 7i6T€pov ävquaKaljiiJya tou Xö- 
Tou croixria, t[ Kai dpöpa Kai cuvbecjtoi Kai dXXa Tivd. M ) Non 
Urnen satis disertum hoc lestimonium esse apparet, cum etiam alios prae- 
ter Theophraslum Simplicius significet, neque quo sensu Uli arliculos 
dUerint et in unane cum cuvb^quoic an in diversa parte eos haberi vo- 
loerint , liqueal. 

Sed quod ab Aristolele eiusque aequali Anaximene faclum esse ne- 
gari, ut dpOpuiv nomen neglecla propria articulandi et conectendi signi- 
Ocalione in omne genus pronominum Iransferrenl, id re vera mox a Stoi- 20) Ex iis quidem, quae in eodem capite ab Anaximene scripta 
sunt: b& bk Kai tV|v cüvOeciv tu»v övoudxwv jn^|X€ cirfK€XUu£vY]v ur|T€ 
6irepßarf|v clvar t6 uiv top cirfK€Xuu£vu>c toiövöc £ct(v, ibe orav cTttijc- 

Ö€IVÖV iCTl TOOTOV TÜ1TT€IV TOOTOV äOTjXoV T«P *W, ÖlTÖTCpOC f}v 

ö Töirfuiv* £av bt ctmjc oötuk, bf^Xov irotf|ceic beivöv 4c ti toÜtov 
tiirÖTOÖTOUTUTTTGcOat — non satis caute aliquis argumentum duxerit, 
toötov ab eo in nominibus habitum esse , siquidem övoua generali sensu 
de quovis vocabulorum genere dici solitum esse constat. Cf. de partt. 
or. p. 3. 21) Vnlgo scribitur atrioc cü, quod si cui retinendum vide- 
bitur, babeat sibi. 22) Seite Usenerus 1. 1. p, 40 monuit, e verbis 

Anaximenis, cum rote xaXouulvoic dpOpotc dicat, minus adhuc usi- 
Utam illa aetate hoc nomen fuisse apparere. Scilicet coepta est illo 
tempore äpÖpuJV a ceteris cuvblcuoic distinetio, sed nondum vulgo re- 
cepta. 23) CL et Prantlii hist. logices I p. 353. Digitized by Google 14 Georgii Friderici Schoemauni animadversiones 

eis, non quidem ab antiquissimis, sed forlasse iam a Chrysippo eiusque 
sequaeibus factum est, quos proinde non immerilo ab Apollonio repre- 
hensos-videmus. Neque ipsi Stoici pleraque pronomina improprie tan- 
tum <5tp0pa dici uegabant, sed excusare improprietalem sie studebant, ut 
etiam in corpore idem illud nomen non semper proprie de iis tantum 
partibus usurpari dicerent, quibus membra conecterentur et quae äp- 
fiOY?|V eorum efticerent , sed transferri etiam in alias, veluti cum dicere- 
lur aliquis jieYoXoiC äpOpotc K€Xpflc9at, qui magnis membris praeditus 
esset, non magnis niembrorum iuneturis. Gavillatur hanc exeusationem 
Apollonius de pron. p. 9 : Kai t«P öt€ TrapaXajuißdvoucw ?V€Ka öiro- 
beiTMaToc äpOpov t6 ln\ aiuiaTOc, rcoXö bi&TnKC. itödev fap äp- 
ftOTr) T€ Kai küjXov tö aiJTÖ; Et iure cavillaretur, si utrumque nomi- 
nis abusum plane eiusdem generis esse dixissent. Nam in corpore quidem 
a iunetura membrorum, qune propria est significatio, ad ipsa membra 
nomen transfertur, in sermone autejoa a vocabulis membra coneclenlibus 
non item ad ipsa membra, sed ad alia quaedam vocabula, quae non ipsa 
quoque membra orationis sunt, sed particulae tantum membrorum, in 
quibus aut obiecti aut subiecti notioiiem repraeseutant, adeoque etiam in 
simplici oratione, in qua, cum nullis membris composita sil, iunetura 
quoque membrorum nulla esse potest, pariler atque nomina aut propria 
aut appellativa usurpantur. Id profecto neque Stoicos neque quemquam 
medioeriter modo attenlum fugere potuit, ideoque ista eorum defensio 
dubitari non polest quin eo tantum pertinuerit, ut non nimis aegre feren- 
dum esse nominis in sermone usum improprium contenderent, quando- 
quidem etiam in corpore £p6pa saepe minus proprie dicerentur. Sed 
tarnen fatendum est sine dubio melius Stoicos facturos fuisse, si aliud 
aplius nomen quaesivissenl, quo et articularia ista vocabula et cetera 
pronomina, quae articulari potestate carent, pariter designarentur. Nuuc 
autem cum lale nomen aut non quaesivissent aut invenire nequivissent, 
hoc saltem rectissime perspexisse dicendi sunt, tantam esse articulorura, 
h. e. relativorum aut correlativorum , cum celeris pronominibus affinila- 
tem naturalem, ut merito in una parle orationis haec omnia censenda 
unoque nomine comprehendenda essent. Nempe communis horum omnium 
natura haec est, ut aut res ipsas aut rerum qualitates vel quantitates non 
appellando nolas faciant, steul nomina, sed tantum demonstralione qua- 
dam significent, seeundum variam relationem partim ad personas loquen- 
tium, partim ad res alias, unde recle post a granunaticis dvTUJVUjüiiai 
h. e. pro-nomina, non nomina, dieta sunt. 24 ) Neque a Sloicis omnibus 
hoc nomen, posteaquam semel inventum est, repudialum esse ex Pris- 
ciani quodam lestimonio diseimus , II 4, 16, ubi eos, quos grammatici 
vulgo solos articulgs dixerunt, h. e. praepositivum ö, f), TÖ, et postpositi- 
vuin 8c, fl, ö, ab Ulis pronomina articularia dictos esse ait, h. e. dvTUJ- 
vu^iac dpöpwbeic. n ) Sic igitur simul et pronominalem eorum naturam 24) Cf. Opusc. acad. III p. 268. De partt. orat. p. 95. 25) AU- 
ter enim id, quod Priscianus convertendo expressit, graece dici non 
potuisse manifestum est. Miror igitur quid sit, quod Lerschius II d. 43 Digitized by Google ad Teterum grammaticorum doctrinam de arlicalo. 15 

et vim articularem Tel conexivam significabant , quam in relatione aut 
corretalione exercent. Haue enim esse quam primilus et proprie illo dp- 
6pou nomine sigaificari intellexerint, cum satis per se apertum sit, tum 
insoper etiam ei alk) quodam Prisciani loco apparet, XVII 8, 52, ubi in- 
definite Tel relativa vel interrogative h. e. oloc, ÖttoToc, 8coc, öttöcoc 
et similia, quae Apollonius eiusque seclatores ne in pronominibus quidem 
haben Tolnnt, a Sloieis relationis causa inter articulos posita esse 
ait, id quod etiam a grammaticis quibwsdain prudentioribus factum esse 
ex Etvraologico Oudiano cognoseimus , ubi p. 531 , 50 TOioc et. oloc dp- 
8pa, alterum npoTOKTiKÖv alterum UTTOTaKTiKÖv , dlcunlur. Adeoque 
etiam adTerbia pronominaiia, velut ÖT€ et t<5tc, dpOpa dici poluissent* 6 ), 
nisi invaluisset mos, ut hoc nomine casualia tantum vocabula appella- 
rentnr. 

Non dubitandum est igitur quin fuerint inter recentiores Sloicos, 
qui ra dpOpou nominis usu a veteribus secUe suae magistris, omnia pro- 
nomina öpGpa dicentibus, hanc ob causam desciscerent, quia re vera non 
omaHras id nomen con venire intellegerent. Maluerunt ergo Universum 
genas pronominum dVTWVUjikxc cum grammaticis dicere, dp0pu)Ö€ic 
autem dvriwujüuac, quemadmodum e Prisciano didic^mus, ea tantum- 
modo, quHxis grammatioi illud dpOptuv nomen solis reliquerant. Et ne 
hunc quidem tarn angustum huius ipsius nominis usum a recentioribus 
Sloieis aiienum fuisse ex deßnitione dpOpou coliigas, quam Diogenes 
Laertius VII 58 tanquara stoieam tradidit: dp0pov tcA CTOtxeiov XÖTOU 
TiTumicöv, btopiZov to T^vri twv övojidrrujv ica\ touc dptOjttouc, 
olov 6, fl, TÖ, ol, oi, xd. Hanc enim a velerum illorum ralione, qui- 
bns omnia pronomina, etiam personalia , <5p0pct erant, prorsus abhorrerc 
apparet. Sed permira tarnen est Biogenis , ut in aliis muitis , sie in bac 
parle socordia , qui cum paullo ante quinque partes orationis a veteribus 
Sloieis coaslitutas memoraverit, övojttct, 7rpocr|Yoptav, Mjiot, cuvbec- 
uov, äpOpov, nunc huius äpOpou definitionem eam proponat, quam 
qui p rebaren t, hos non quinque sed sex partes staluere necesse erat, 
nisi quis forte pronomina ab iis plane nullo loco habila esse credat: quod 
cum fieri nequeat, manifestum est aut alienam definitionem articuli a 
Wogene traditam , aut reeentiorum quorundam Stoicorum ralionem cum 
veterum dootrina temere et imperite confusam esse. Geterum ipsa ilJa 
definitio quam viliosa sit exponere hoc loco nihil opus est. 

Veteres autem Stoici cum omne genus pronominum cum iis quos 
vulgo grammatici articulos dieunt in una parte orationis ponerenl et uno 
generali dpOptuv nomine comprehenderent, hos quidem, quos gramma- 
tici solos articulos dici voluerunt, ipsi dpOptuv doptcnjubujv nomine a 
ceteris distinxisse videntur. Hoc qui retlulit Apollonius probari posse 

nomen dvTUivupfac a Stoicis non modo non usurpatum esse, sed ne 
notum quidem iis fifisse autumat, cum praesertim ipse p. 42 Prisciani 
loeum citaverit. Atque etiamai hunc testera non haberemus, qui fieri 
potait, ut nomen tarn muitis grammaticorum acriptis pervulgatum a 
8toicis ignoraretur? An nullos grammaticorum libros ab iis lectos . 
ewe pvtabimua? 26) Cf. Apollonius de pron. p. 6 b . Digitized by Google 16 Georgii Friüerici Schoemanni animadversiones 

negat propterea, quod hi articuli, licet nonnunquain de re indefinita usur- 
penlur, ul plurimum tarnen definilam significationem habeant. ei Kai 
q>r)cei Tic, inquit de pronomine p. 6 C , äöpiCTCt etvai iv Tip 6 7T£pi- 
7raTÜJVKiv€iTaiKai toTc öfnoioic, mrjcofiev öti ftäXXov üüpigi^va 
eipricetai drcd tuiv dvowpopdv auAaivövTujv. Scilicel hoc vult: cum- 
plerumque articuli rei iam ante notae aut commemoratae notionem refe- 
rant (hanc enim dicit dvcupopdv) ideoque definilain signiGcalionem ha- 
beant, hinc polius ubpiqilvouc* 7 ) quam ab altero usu dopicrwbeic dici 
debuisse. Quid autera si Sloici dopiCTüJbt] dpOpa non eo sensu dixe- 
runt, ut arliculos semper indefinilos esse vellent — id quod falsissimum 
esse neque ipsos neque quemquam quamvis hebetem fugere potuit — 
sed ut eos aptos esse dicerenl eliam rebus indefmitis designandis, non 
dopicrouc, sed tarnen dopicriubeic, nonne iusto morosiorem et plane 
buCKoXov se Apollonium praebuisse fatendum erit? Nee profecto infre- 
quens est indefinita articuli siguificatio, de qua ipse Apollonius cum aliis 
locis, quos nunc proferre nihil attinet ") , tum de constr. I 34 p. 68 ex- 
ponit, irXVjSouc irap^upacjv , b. e. non unius certae rei, sed incerlae 
de pluribus significationem articulo inesse monens in huiusmodi exemplis: 
ö beurvifcac iraic KOuadcGuj (de pueris si quis v. quisquis cenaverit 
cubitum eat). t<p' oö, addit, dopicnubTjc f| cuvto&c t^vctch tou äp- 
Öpou, ?vÖev Kai o\ dird tfle Oroäc TdToiaöTa jiöpia äoptcnbbn 
^KaXecav. Hoc Sloicos speetasse etiain aJio loco, quamquam dubi tanter, 
profitelur, de pronomine p. 6: icujc ouv irpöc if|V cur^Ptciv tüjv dvTW- 
vufiiuiv irdvTore öpiEojL^viuv taÖTa dicdXecav dopicnubri, qui locus 
ut recle intellegatur tenendum est dvTUJVUfiiac Apollonio ceterisque 
eiusdem scholae grammaticis non omnia pronomina , sed personalia tan- 
tum et demonstraliva fuisse, quae poterant sane TldVTOTC öpi£öji€VCt 
videri. Stoici autem, qui cum prudentioribus quibusdam grammaticis 
praeter illa etiam indefinita, interrogativa, relativa Tic, TTOlOC et iroiöc, 
oloc ac similia in eadem parte orationis haberent et <Sp6pa haec omnia 
appellarent, sine dubio non solum grammalicorum istos arliculos ö et 
Sc, sed alia quoque ex eadem parte vocabula fipGpa dopicrwör) dixisse 
putandi sunt. Quae autem semper definilam significationem habent, per- 
sonalia et demonstraliva, haec profecto non dopicrubbr) sedtfipicjilva 
ab iis dieta esse Priscianus docere potesl, II 4, 16 et XI 1, 1 finitos ea 
articulos a Stoicis appellari memorans. *°) 27) 'Opicnicd dpOpa hodie Graeci bos articulo» dieunt, däpicra au- 
tem indefinita illa pronomina (€vac, uno, un), quibus dpOpwv nomen 
ininria tribuitur. 28) Sunt hi de constr. I 6 p. 27, 4 et 35 p. 69. 

II 8 p. 108, 24. de adverbio p. 532, 4. 682, 30. Cf. Priscianus XVII 4, 29 
p. 127 Hertz. 29) Perplexe Apollonius loquitur de pronomine p. 4: 

oi dirö xfjc Ctoöc dp6pa koAoOci xal xdc dvrujvu|i(ac, 6iaq>^povra bt tuiv 
irap' i\\i\v äpOpuiv, ij TaOro v&v (h. e. xd irap' fjutv dp6pa) ibpic^va, 
txetva bk dopicruj&r). Ambiguum est, suumne an Stoicorum iudicium 
eloquatur, h. e. ipsene Stoicorum dpGpa, quo nomine illi pronomina 
quoque designabant, dopiCTiftÖT) esse velit, an a Stoicis ita dici autu* 
met; sed utrumvis pariter incredibile. Nam sive pronomina, quae a 
Stoicis dp6pa appellari ait, ea tantum in mente habet, quae ipsi sola Digitized by Google # ad veteruin graimnaticorum doctrinam de articalo. 17 

Non immerito aulein reprehensos esse Sloicos, quod SpOpOU nomgn 
contra veram eius et genuinam significationem in omne genus pronomi- 
nuro transtulissent, iam supra p. 14 professus sum; sed vix minus repre- 
heodendi sunt grammatici Uli, quorum sectain Apollonius ampleclitur, 
quod pronomina omnia, etiam ea, in quibus manifesta est membrorum 
conectendi vis, ilio nomine privarunt solumque praeposilivum 6, f|, TÖ 
et postpositivum öc, f|, 8 articulos dici voluerunt, cuius nominis cum 
veram significationem non agnoscerent, perversam quandam interpretatio- 
nem commenti sunt, quae rursus etiam gravioris erroris causam attulit, 
de quo in -altero harum animadversionum capite dicendum erit. Quis au- 
tem priraus tarn angustos nomini fines constituerit, dici non polest; nisi 
eonun unum fuisse necesse est, qui tralaticiam illam in scholis doctrinam 
de octo parübus orationis condiderunt, in cuius idoneis dumlaxat aucto- 
ribus Aristarchum fuisse Quintilianus 1 4, 20 memorat. Tarnen etiam 
post Aristarchum , cuius quanta apud plerosque auctoritas fueril nemo 
ignorat, grammaticos nonnullos fuisse videnius, qui Stoicorum rationem 
non aspernarentur. Nam Apollonius Apollodorum Alheniensem et Diony- 
sium Tbracem pronomina , h. e. ea quae a grammaticis dvTWVUjLum di- 
cebanlur, personalia et demonslrativa , etiam äpOpa beiKTlKd dixisse re- 
fert. Sed de Dionysio, ouius qui fertur libellus nihil nisi tralaticiam 
grammaticorum doctrinam exhibet, quid mihi statuendum videatur, nuper 
alio loco exposui"), quae nunc repetere piget; Apollodorum autem, eum 
cuius bibliothecae mythologicae partem decurtatam hodieque legimus, non 
solum ArisUrcbi, sed etiam Stoicorum Diogenis Babylonii et Panaetii 
audilorem fuisse audimus* 1 ), quo minus mirabimur eum in gramraatica 
doctrina non unum Aristarchum secutum esse. His tertium adiuogimus 
ftdymum, quem Prisctanus 8 *) etiam infinita vel relativa articulis adnu- 
merasse memorat, h. e. quis, quantus, qualis, Tic, öcoc, oioc 
etc., quae cum Didymus in articulis numeraverit, videmus eum in hac 
quidem parte Stoicorum rationem secutum esse. Contraria ratio unum 
acerrimum propugnatorem nacta est Apollonium isque nobis instar cete- 
rorum esse debet, quorum libri perierunt. De hoc igitur eiusque de ar- 
tieulo placitis in prbximo capite dicemus. ävrujvuuiai dicenda videbantur, h. e. personalia et demonstrativa, haec 
oee ipsi nee Stoicis dopiCTiUorj videri potuisse manifestum est; sive dv- 
tujvuuuöv nomine nunc omne genus pronominum intell'egit (quam pru- 
dentiorum grammaticorum rationem fuisse constat), sunt sane in his 
qoaedam dopicrtoor), sunt autem etiam ibpicji£vot: quam obrem rectius 
dixisset ttctfva bi xal dopicrubbr) aut £v 4k€(voic bk xai dopicTubbt). 

30) De partt. orat. p. 120 sq. 31) Vid. Buidas s. v. et Scymnus v. 19. 

32) XII 1 et partt. XII vers. Aen. VIII 138 p. 492 Keil. Ceterum 
tanc Prisciani Didymum non xa^vrepov illum fuisse, cuius celebratior 
memoria est, sed iuniorem Claudinm Didymum, recte statuit Car. Kro- 
•oeyerus in diss. de grammaticorum Alexandr. doctrina de pron. na- 
tura et diviaione (Sundiae 1860) p. 56. Cf. et O. Schneiderua in cen- 
8Qra libri Schmidtiaiü de Didymo, Diarn. antiquar. 1855 p. 239 et H. 
Keilii quaestt. gramm. (Lips. 1860) p. 10. Jahrb. f. cla»s. Pbilol. Suppl. Bd. V üft. 1. 2 18 Georgii Friderici Sohoemanni animaidversiones CAPUTH. 

Apollonii Alexandrini quam magna fuerit apud posteriores gramma- 
Licos existiraatio neminem fugit mediocriter modo in hoc litterarum ge- 
nere versatum. Nam non Graeci solum Byzantiae scholae doctores, quo- 
rum ad Dionysii libellum commentarios Imm. Bekkcri industria nobis ape- 
ruit, ubivis fere hunc unum auctorem sequi solent, quem grammatictim 
suum quasi per excellentiam et summum technographum vocant 1 ), sed 
Priscianus quoque in instituüonibus grammaticis hunc potissimum sibi 
ducem sumpsit, cuius scrupulosis quaestionibus nihil enucleatius , omnes- 
que antlquiorum errores purgatos esse autumat.*) Nee inter recentiores 
nostraeque aetatis grammaticos defuerunt, qui hunc artis suae principem 
et rationalis disciplinae ducem ac signiferum summis laudibus efferrent, 
a quibus qui dissentire et pervagatae ac tralaticiae famae obloqui aude- 
rent perpaucos extilisse videas. Est autem in bis vir unus praestanüssi- 
mus loannes Classenus, qui cum anno MDCCCXXIX adulescens egregiam 
dissertationem inauguralem de grammaticae graecae prijnordiis publicaret, 
in thesibus dissertationi adteclis hanc primam posuit: Apollonium 
Dyscolum immerito propter iudicii subtilitatem praedi- 
cari. Huic si ego me subscriptorem proüteor, non sie hoc aeeipiendum 
est, ac si multa magnaque Apollonii cum in omni arte grammatica tum 
praeeipue in hac parte , quae est de construetione verborum , merita esse 
diffitear. Nam profecto plurimas ab eo strueturas recte perspeetas et 
subtiliter explicatas esse video , eamque eius laudem tanto pluris aesli- 
mandam esse iudico , si eum in omni hoc genere quaestionum fere pri- 
mum elaborasse reputo , in quo, quantum quidem constet, aut nemo ante 
eum aut perpauci aecuralius versati sunt, et si qui versati sunt vir operae 
pretium fecisse videntur. Neque imminui eius laudem arbitror, si non 
pariter omnia recte traetasse multaque posteris aut corrigenda aut perG- 
cienda reliquisse dicatur. Nam ul in ceteris diseiplinis sie in hac rationali 
grammatica lentos tan tum longo tempore coniunetisque mullorum studiis 
progressus factos esse non mirum est, cum praeserlim multae sint quae- 
stiones , quas qui recte traetare ac persolvere conetur , non intra unius 
linguae terminos se continere, sed plurimarum cognilionem et compara- 1) Bekkeri Anecd. p. 763, 28. 920, 15. 2) Prisciani praef. § 2. 
II 6, 30. Digitized by Google ad veterum granimaücorum doctrinam de articulo. 19 

tionem adhibere debeat , id quod ab Apollonio nee factum esse nee facile 
fieri potuisse manifestum est. At enimvero , quantumvis haec omnia rao- 
nere nos debeant, ne plus ab eo exigamus quam praestari potuerit, non 
dissimulandum tarnen sat multa eius peccata esse, quae eiusmodi excusa- 
tionem non admittant. Accidit enim non raro, ut veram rationem a supe- 
rioribus aut grammaticis aut philosophis, maxime Stoicis, si minus liquido 
(lemonstratam et explicatam , certe tarnen incohatam et aliquatenus signi- 
ficatam, non modo non agnosceret, sed, quod aegrius ferendum, etiam 
impugnaret, et si quid cum opinionibus aut ab ipso coneeplis aut in 
schola, cui se addixerat, tralaticiis discreparet, nimio quodam refellendi 
studio quasi occaecatus ad argumentandi genus cohfugeret non modo in- 
firnmm sed etiam fallax et cavillatorium. Tale quid etiam in iis, quae de 
articulo disputat, ab eo commissum esse, hac scriptiuneula mihi demon- 
strandum sumpsi. Sed cum omnis illa disputatio in duas partes dispesci 
possit, quarom altera in vi et natura articuli demonstranda versatur, altera 
varias eius coustruetiones persequitur, ego nunc quidem de priore tantum 
parte dicturus sum , cum praesertim haec longe gravior sit neque ad alte* 
ram percensendain tempus suppetat. 

' Primum igitur Apollonius Stoicorum rationem, a quibus articulos 
in eadem cum pronominibns parte orationis positos esse constat, magno- 
pere improbans id agit ut iure meritoque articulos a pronominibus se 
parari suumque ac proprium in partibus orationis locum iis assignari 
debuisse demonstret, in qua demonstratione cum illud quidem, quo diflfe- 
ruota ceteris prouominibus articuli sui, studiose exponat, causas tarnen 
huius differentiae veramque rationem minus perspexit, de ipsis autom 
articulis ea profert, quae in alterum quidem, eum qui TTpOTCtKTiKÖC s. 
praepositivus dicitur, quadrare videantur, de altero autem, qui iitroTaK- 
tiköc s. poslpositivus est, longe a vero aberrat eoque adigitur, ut hunc 
in certis tantum strueturae formis articulum haberi posse concedat, in 
aiiis autem non minus frequentibus , quas qui veram rationem pörspe- 
xerit, haudquaquam diversi generis esse intellegat, ipse non modo articuli » 
nomen ei convenire neget, sed ne in pronominibus quidem eum numeret. 
Quippe pronomina non alia dici vult quam personalia et demonstrativa, 
in quae sola definilio ab ipso proposita cadit, cum dvTtüVUjLliav esse 
dieit XÖiv ävt* dvöjaaTOC irpocdjtrujv djpicjut^vtuv trapacTa- 
Tiiarjv, bidwpopov Kord Tf|V triuictv Kai dpiBjiöv, 8t€ Kai t^vouc 
^cti xaTa Tf)v q>uivf|v dTrap^cpaioc 8 ): estque saue haec deOnilio 
eiusmodi, ut, cum indefinita pronomina exeludat, etiam hos articulos, 
quos veteres urcOTaKTiKOÖC , nos relativa pronomina dieimus, ubi non 
certas deßnitasque res aut personas designant, in pronominibus haberi 
vetet. Non necesse est hoc loco istam pronöminis definitionem ut nimis 
angustam redarguere, qua de re cum ab aliis tum a me ipso .satis dictum 
est in libro de partibus orationis nuper edito p. 121 sqq. Nunc autem 
hoc tantum dieimus: etiamsi quis definitionem illam probet meritoque 
subiunetivos illos articulos, si quando indefinitas res aut personas desig- 

3) De pronomine p. 10. 

2* 

Digitized by VjOOQlC 20 Georgii Friderici Schoemanni animadvcrsiones 

nent, a pronominibus seiunctos esse largialur, praeposilivum sallem arti- 
culum nulla satis Firma ratione ab omni pronominum consortio sie ut ab 
Apollonio factum est exeludi posse. Interesse inter pronomina et arti- 
culum hoc dicit, ut üia quidem cerlas res aut personas demonstrando 
designent, articulus autem rei certae atque iam notae cogitalionem in 
animum revocet s. referal: iliorum beTEiv, huius dvaqpopdv propriam 
esse; sie enim eam dicit, quam nos cum Prisciano relationem dici- 
mus, rei iam notae repetitam sive repraesentatam in animo notionew. 4 ) 
Opposilam anaphorae demonstrationem eam tan tum intellegere possumus, 
quae rem non iam ante notam nunc primum auditori notam facial, vel, 
ut planius dicam, rem antea fortasse non animadversam nunc primum 
animadvertere auditorem iubeat : cuius quidem demonstrationis vim Apol- 
lonius ab articulo abiudicans de conslr. 11 3 p. 99, 21 hunc dvTiicei- 
uevov demonstrationi pronominibusque demonstrativis esse dicit. Atqui 
eodem loco duo demonstrationis gencra esse observat in pronominibus 
OUTOC, £k€IV0C, quae cum beiKTixd s. demonstrativa ut a ceteris sie ab 
ipso appellenlur , haud qua quam tarnen semper in demonstratione rei non 
ante animadversae usurpari solent, sed saepissime etiam rei iam ante 
notae et commemoratae ilcratam cogitalionem vel, ut cum Prisciano* lo- 
quar, seeundam notitiam suggerunt, itaque anaphorae vim haben t et 
dvacpopncd s. relativ a, ut sunt, etiam appellantur. 6 ) Id ubi fit, bei 
voeiv, inquit, öti f] Ik toutujv beiüic im töv voöv mepeiai, ujct€ 
t6c jufev Tf]c öipeuic elvai beifeic, idc bi toö voö. Nempe Tflc 
6\p€WC b€i£iv brevitatis causa dixit, quoniam hoc genus demonstrationis 
in. iis plerumque rebus usurpatur, quae oculis conspici possunt, licet non 
minus etiam in aliis locum habere possit, quae vel auribus vel alio quo- 
piam sensu pereipiuntur; beiürv TOÖ voö autem, quae pertinet ad res 
non sensibus obieetas, sed quarum iam reposita in menle notio repelenda 
et repraesentanda est. Nobis illam ocularem aut primitivam de- 
monstrationem dicere licebit, hanc alleram autem seeundariam aut 
mentalem, novicio quidem sed apto ad rem vocabulo. Igitur illam 
anaphoram Apollonii nihil aliud esse apparet, nisi demonstrationem quan- 
dam mentalem, beiEiv toö voö: cumque pronomina outoc, diceivoc, 
etiamsi anaphorae inserviunt, non tarnen propterea pronomina esse desi- 
nant , hoc quidem manifestum est , non adeo alienam esse a pronominum 4) De constr. I 6 p. 26: Scnv oöv löiov dpOpou i\ dvoxpopd, fl icrx 
irpoKarciXcT^vou (addi poterat f\ irpoexvujcu^voo) irpocubirou irapacTa- 
Tiicf\. Ib. c. 7 p. 29: to äpOpov irpoüqpecTUKav fviüciv bnXoi. II 3 
p: 98, 26: löiuj|Lia dvqcpopdc irpoKaxeiXcTM^vou irpocubirou beuxipa x v ü> 
cic. De pron. p. 16: r\ tOuv fipOpujv cr|uada dXXorpia ociEciuc xaOl- 
errpeev, dircrff&XcTäi bi dvcupopäv, ö Icti dvairoXooucvov irpöcumov. 
Ib. ai dvTtuvu|ilai — tvtöav irpiurnv £ircprrdXXovTai — T d bi äpdpa 
bcurlpav tvuictv cr)U.a(v€i. Cf. Priscianus XII 1,4: demonstratio pri- 
ma m cognitionem ostendit, relatio vero seeundam cognitionem signifi- 
cat. XVII 4, 27: articulus seeundam notitiam suppositorum demon : 
atrat: si enim dicam dvBpumoc fjXBcv, primam notitiam ostendo; sin 
6 ävBpumoc ^XBev, seeundam. 6) Cf. Priscianus XII 1, 3. XIII 6, 32. 
XVII 9, 66. 67. Digitized by Google ad veterum grammatrcorum doclrinam de articulo. 21 

natura anaphoram, ut arliculi, quia uni anaphorae iuserviant, plane di- 
versae a pronominibus naturae et in diversa orationis parte habendi esse 
dicantur. Quodsi quis forte obiciat, aliter tarnen in struetura orationis 
arliculos, aliter pronomina illa anaphorica adhiberi, id quod sane ita 
est, nihil aliud tarnen hinc consequi dicemus, ntei anaphoram s. demon- 
strationem mentalem habere plures quasi gradus , quomm in alio prono- 
mina, in alio articuli usurpentur. Ne illa quidera demonstratio, quam 
Apollonius rf]C äipewc, nos ocularem aut primitivam diximus, semper 
unius generis est , sed habet haec quoque duos gradus , id quod Apollo- 
nius ipse non ignorat. Distinguit enim xfjv irXeiovot bcTEiv et tfjv 
djuaupOT^pav 6 ), h. e. fortiorem s. efficaciorem demonstrationem et de- 
biliorem s. remissiorem. Sic igitur etiam anaphoram aliam fortiorem et 
efficaciorem , aliam debiliorem esse fatendum est. Efficaciorem eam esse 
dicemus , quae fit per pronomina oöroc , £k€IVOC , quomm haec vis est, 
ut rei iam ante commemoratae notionem ipsa per se sola in animum re- 
vocent, neque opus sit etiam nomine rei addito; debiliorem autem eam, 
quae fit per articulum cum nomine rei, cui cum additur arliculus, is tan- 
quam signum quoddam est vel nota nomini addita, quae admoneat 
auditorem, eam eo nomine rem designari, quam ipsi iam aliunde non 
igootam esse praesumamus. Atque huic generi anaphorae nullum aptius 
pronomen anaphoricum esse apparet quam illud monosyllabum , quod 
cum anaphorae vim habeat, tum propter brevitalem facillime nomini se 
applicet. 7 ) Nihil obstat autem quominus utrumque genus anaphorae in 
eiusdem rei notione revocanda sie adhibeatur, ut posteaquam res demon- 
slrativo pronomine OÖTOC aut diceTvoc significata fuit, deinde, quo minus 
scilicel ambigi possit, etiam altera rei designatio per nomen cum arti- 
culo, repetendae nolionis signo, adiungatur, velut qui dicit oöroc 6 
ävOpumoc , pronomine utitur ut in re per haue demonstrationem satis 
designata, deinde tarnen disertius eandem etiam nominat, addito articulo, 
quippe cuius hoc proprium sit, ut rem iam aliunde notam esse significet. 
Neque minus fieri potest, ut prius nomen cum articulo ponalur, ö <5v- 
öpuiTTOC, quasi de noto, deinde autem maioris perspieuitatis causa etiam 
demonstrativum pronomen addatur, oöroc, nempe is quem praesentem 
vides aut iam ante commemoratum meministi.*) Atque etiam in primiliva 

6) De constr. II 6 p. 100, 5 et 15. c. 6 p. 105, 20. 7) Haec 

applicatio articuli in graeca quidem lingua et in romanensibus iis, quae 
«lecurtatis pronominis demonstrativi formis pro articulis utuntur, ita fit, 
nt praemittatur nomini articulus: sunt tarnen aliae quaedam in quibns 
postponitar, velut in Valachorum sermone. Nam cum Itali l'uomo, la 
femina, Galli l'homme, la femme dicant, Valachi contra omo-lu, 
famei-le. Non absimilis varietas est in Unguis germanis. Nos dici- 
nras der Knabe, das Mädchen, Sueci autem gössen (i. e. gösse 
Mnn) et flick an (i. e. flick a bin). 8) Huiusmodi duplex rei de- 
signatio, praemisso aut subseqnente pronomine etiam nomen ipsum cum 
articulo usurpans, graecae linguae propria est. Noster cnim sermo ver- 
nacnlos post demonstrativum pronomen nomen solutn sine articulo po- 
nit, dieser Mann, non dieser, (nemlicb) der Mann. Similiter fin- 
gnae romanenses, quest' uomo non questo l'uomo, cet hommenon 
celui l'homme. Sicsemel, non bis, ut a Graecis, homo demonstratur. Digitized by A , 22 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

rei demonstralione simul nomen cum articulo et pronomen usurpare licet, 
velut de homine, qui nunc primum in conspectum venit neque ante aut 
commemoratus aut ab auditore conspeclus est, dici polest oÖTOC 6 
ävGpumoc aut 6 SvOpumoc oöroc käXXictöc den, in quo etiam arti- 
eulus sive brevior forma pronominis , quamvis praeeipue mentali tantuin 
demonstrationi inserviens, haudquaquain tarnen primae demonslrationis. 
facultate prorsus deslilutus videri possit. Nisi quis vim articult anapho- 
ricam in huiusmodi exemplis eam esse malit, ut generis saltem, quod 
nomen indicat, notionem ut non ignotam auditori in mentem revocet. 
Quid aulem? nonne etiam nullo demonstrativo pronomine addito hominem 
nunc primum conspectum neque ante commemoratum demonstrantes arti- 
culo uti possumus, 6 ÄvOpumoc KOtXXiCTÖc £cn, homo, seil, qui adesl* 
pulcherrimus est? Negat quidem Apollonius de conslr. I 19 p. 48, 
26 sq. articulum sie usurpari: f\ toö SpOpou irapäOecic, inquil, Iv 
ibiujjia lx,ei, ir\v tüjv tpitwv irpocumiuv ävarcöXriciv, dvav- 
TiujTaTOV b* i\e\ tö u7T a öqnv 7rapaXa|ißavöjLi€VOV Trpöcumov 9 ): 
sed quo iure neget ambigo. Velut in epigrammate Leonidae Taren tini, 
Anthol. Pai. VI 293: 6 acf|7TUJV Kai TaÖTa id ßXauTia, irötvia Kunpi, 
oprKeiTai — quid aliud est 6 CKrjTTUüV quam hie quem vides scip'io? 
quod potuit etiam dici oötoc 6 CKfjiruJV, pariter alque TaöTCt Tot ßXau- 
Tia. Item in Simonidis epigrammate, ib. n. 214: q>r)ji\ T^Xtuv' c Upuiva 
TToXu&iXov GpaoißouXov, ircubac Aeivo^veuc, töv Tpmob' ävOe- 
|A€vai , negabiturne töv Tphroba significare hunc qui hie positus 
est tripodem? Aut in Anytae epigrammate, ib. n. 153: ßouxavbf|C 
6 Xeßnc, 6 bk Geic '€piac7r^ba uiöc, nonne 6 X^ßrjC idem significat 
quod OÖTOC 6 X^ßrjC? Poleram huiusmodi multa afferre si opus esset 10 ); 
in quibus si quis forlasse dixerit pertinere articulum ad omissuni alterum 
membrum, velut Sc TtdpeCTi aut tale quid, quod tacita cogitatioue facile 
suppleri possit, hunc ego quid dicat ipsum non satis scire dixerim. Nun- 
quam enira illud omitti et supplendum relinqui potuisset, nisi in ipso iam 
articulo haec vis inesset, propter quam eiusmodi supplemenlis super- 
sederi potuit. 

Haudquaquam igitur peccarunt Stoici articulum in eadera cum pro- 
nominibus parle orationis ponentes , nee dubitandum est quin ad defen- 
dendam suam contra grammaticos rationem iisdem fere argumentis, quam 
quae a me exposita sunt, pugnare potuerint. Quamquam nihil de tali 
eorum defensione relatum legimus , sive quod ea non usi sunt , sive quod 
memoria eius intereepta est. Nam quae eorum argumenta ab Apollonio 
referuntur, de pronomine p. 4 sqq. et de constr. I 43 p. 87, quamvis non 
contemnenda, illud tarnen, in quo cardinem quaestionis verti apparet, 
h. e. veram pronominum naluram ac demonslralionis et anaphorae notio- 9) Cf. de pron. p. 16: i\ tüjv äpOpuiv erjuacia dXXoTpta beiüeujc xa- 
6dcTT]K6V. 10) Obiter mentionem facere Übet foederis El eorum, in 

Corpore inscr. gr. n. 11, cuius praescriptio öl Fpdrpa toic FaXefoic xal toIc 
'HpFaoCoic item non Video quid significare possit quam haec quae 
infra scripta est pactio. Nam dativum pro genetivo (sebema Colo- 
phonium) et omissum verbum £erl nihil offensionis habere spero. Digitized by Google ad veterum grammaücorum doctrinam de articulo. 33 

uem non saus planam atque apertam faciunt. Tangam tarnen praecipua 
eonim et quae iis ab ApoÜonio opponuntur, quandoquidem haec quoque 
aliquid facere possunt ad eius Ingenium moremque pugnandi et contra 
adversarios disputandi rectius aestimandum. 

Igitur cum Stoici ad probandam articulorum non diversam a prono- 
minibus natnram etiam vim anaphoricam utrisque communem esse mone 
rent, ille boc argumentum sie eievare studet, ut non omnia, quibus ali- 
quid inter se commune sit, propterea etiam unius generis habenda esse 
dicat. Nam et personarum significationem communem esse verbis cum 
pnmominibus, neque tarnen eiusdem baec generis esse, et masculini, fe- 
minini , neutrius discrimina terminationibus indicata communia esse pos- 
.sesapris, ut £jiöc, et adiectivis, ut KCtXöc, et tarnen haec in diversis par- 
übus-orationis haben. Immo, addit, vita pariter in bestiis, in hominibus, 
in dis est, neque tarnen quisquam hoc unius generis esse dicet Ego 
autem rix quemquam esse credo, qui huius obloquii futilitatem sibi de- 
monstrari postulel. Adiungit insuper Apollonius etiam nominis, quo 
pronomina pariter atque articuli a Stoicis appellabanlur, reprehensionem 
non iniustam illam quidem , sed nullius tarnen ad rem ipsam momenti. 
Nam melius facturus Stoicos fuisse , si aliud nomen universo generi ma- 
gis aecommodatum quaesivissent, negari non polest, et a me ipso in ca- 
pite primo harum animadversionum expositum est. Verum tarnen Apollo- 
nius, cum nullis praeter suos articulos vocabutis id nomen tribui debuisse 
censet, veram eius notiouem aut ignorasse aut dissimulasse censendus 
est, qua de re mox plura cücemus. — Monuerunt porro Stoici Mos qui 
articuli a grammaticis vocantur in plerisque locis Homericis manifestam 
prae se ferre demonstrativorum pronominum vim et naturam, cuius rei 
exempla afferre supervacaneum est. Quid autem Apollonius? Primum, 
non si quid 'pro altero dici possit, propterea etiam eiusdem generis esse: 
nam et nomina propria nonnunquam loco pronominum usurpari , et par- 
üeipia pro verbis finitis, adeoque in locum coniuncüonis continuativae 
etiam verbum substitui posse, velut dKoXouOei in huiusmodi enuntia- 
tione: ei fuiepa £cri, ©wc dexi, quam etiam sie eloqui lioeat: dxoXou- 
0€i Tili fm^pav efvai Kai ©wc etvat. Nimis mihi ipse ineptus viderer, 
si his refutandis immorarer. Sed sequitur alterum nihilo melius: sum- 
mam iniuriam Homero fieri, si quis artieuios ab eo ut pronomina usur- 
patos dicat: tö ydp jif| xaic KCträ ©uav X&ea KCXpfjcOai Kaxia: 
re rem enhn illos qui pronominum loco usurpari videantur articulos nihil 
cum articulis commune habere praeter sonum vocis: ö^i&puuva quidem 
esse, sed naturae tarnen diversae. a €XeXrj0€i ouv aurouc, inquit p. 7, 
f) ö^omujvia tüjv fipOpuuv Kai tüjv dvTUJVuyuöv, et paullo post: et 
bk Tapdccovrai bid tf|v öyoqmrviav, \u\bk tö 8c dpöpov Xerfrwcav 
uiroTaKTtKÖv, öti Kai cuvapGpov dvTUJvuMiav aifiaivei Kai döpi- 

CTOV flÖPlOV h TW 5C &V i X0q, |i€lvdTUJ |ül€, Kai TCOV TU» OÖTOC 

Ttapd 'Attucoic, u>c TTXdTUJV f\ b* 8 c dvTi toö &p?i bfe oöroc: quae 
verba, uteunque aeeipienda sunt 11 ), hoc saltem oslendunt, Apollonium 

- — — ■ ■ — 

11) Fateor enim mihi non satis liquere quid Apollonius sibi veliU 

Digitized by VjOOQlC 24 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

illam articuli cum pronomine homophoniam non diversam censere ab ea, 
quae intercedit inter pronomen relativum sive articulum postpositivum 
et possessivum illud öc ex 16c decurtatum , neque perspicere qui fieri 
potuerit, ut idem pronomen et demonstrativum et relativum et indefini- 
tum esset , cuius rei rationem Stoicos p rüden tio res non fugtese equidem 
pro certo affirmaverim. — Aflerebantur denique ab his raultae forma t io- 
nis declinationumque inter articulos et pronomina simililudines, quae 
unius haec generis vocabula esse, licet non necessario demon streut, com- 
probare saltem dicendae sunt. De his quid Apollonius contra dixerit sin- 
gillatim referre non opus est; unum commemorare satis habeo, uude 
patefiat, quam firmiter Uli persuasum fuerit homophoniam tan tum esse 
articulorum cum pronominibus , naturae autem diversiiatem talem, quae. 
eos in eadem parte orationis haberi non sineret. Nam cum Habro prono- 
men OÖTOC ex articulo 5c produclum dixisset , quemadmodum tt]Xikoö- 
toc e ttjXIkoc, ttiilioutoc e xnjuoc, tlle de constr. II 8 p. 111 et de 
pronomine p. 7 hoc propterea improbat, quod nulla huiusmodi producta 
forma in diversam a vocabulo primitivo partem orationis abire possit; 
debuisse igitur Habronem OÖTOC non ab articulo öc sed ab eius homo- 
phono pronomine derivare. Magnopere dolendum est Habronis Hbros 
omnes periisse, ex quibus fortasse quid is de omni hac parte orationis 
praecepisset intellegere possemus. Vix tarnen dubitari potest , quin Stoi- 
corum rationem haclenus saltem probaverit, ut unum idemque vocabuluni 
et demonstrativum et relativum, et pronomen et articulum esse posse 
agnosceret 1 '), quamvis fortasse translatum a Stoicis dpGpou nomen in 
omne genus pronominum improbaverit, id quod ne nos quidem proba- 
mus. Nihilo magis autem Apollonium probabimus , nominis huius usum 
nimis angustis finibus circumscribenlem, ut unam modo formam breviorem 
pronominis, quae aliis casualibus addita vim anaphoricam haberet, articu- 
lum dici vellet. 

Definitio articuli sie circumscripti in ipsius quidem Apollonii libris 
superstitibus non extat: fuit autem eadem siue dubio, quae apud unum e 
Dionysii commentatoribus legitur, quos ubivis fere Apollonii vestigia se- 
qui constat. Est autem haec"): äpöpov Icti u^poc Xötou cuvctpTUi- 
uevov trruJTiKOic Kcrrd irapaOeciv irporaicnKUJC f| tiiroTaicriiauG 
jLi€Td twv cufiirapeiroji^vujv tä övöfiari, de tvujciv TrpoüTroicei- 
H^vtjv, ÖTrcp xaXeiTai dvaqwpd, h. e. articulus est pars oratio- 
nis adiuneta casualibus aut praepositiva positione aut 
postpositiva nomini cum eius aeeidentibus 14 ), notionem Conturbato8 homonymia Stoicos articulos dixisse ait, qui non essent 
articuli. Nunc autem e andern homonymiam obstare debuisse innait, ne 
öc hypotacticum dpBpov dicerent, quod profecto non minus homonymum 
est cum demonstrative* öc (apud Homerum et Platonem) quam ö pro- 
tacticum cum 6 demonstrativo. Quasi vero homonymia apud Stoicos in 
ö quidem valere, in öc autem non valere potuerit. 12) Magistrum 

Habronis Tryphonem cum ceteris grammaticis articulum a pronominibus 
seinnxisse ex Apollonio I c. 18 colligi potest. 13) Schol. Dionysii 

p. 899, 9. 14) Haec enim sunt tä irapcirdpeva t$ övdfiari, nempe Digitized by Google ad veterum grammalicorum doctrinam de articulo. 25 

iam prius mente conceptam revocans, id quod dvaqpopd 
(reUtio) dicitur. Illad etiam, quod in scholiis ad Dionysiura p. 898, 
28 legimus, dpdpov dictum videri €k tou cuvapTäcOai irrumKoic Kai 
Hnb6T0T€ b\%a aurüjv eupiacecOai, prorsus Apollonii rationem rcfert. 
Nam is quoque non semel de CuvapTT|C€i articulorum cum nominibus 
loquitur , adeoque eos tanquam syllabas horum fieri ait 1S ) , eas autem vo- 
ces, quae propter homophoniam cum articulis confundatur, si quando non 
adionctae nominibus sint, ne articulos quidem dici posse contendit, sed 
tantum pronomina. CujticpcpöjLieva ydp toTc ävöfiaa , inquit de constr. 
1 3 p. 10,2, Tf|v £aururv buvaptv diraTT&kcTai, oük ?x 0VTa ^ t^ 6 
liettcTarai de idc icaXouiüicvac dvTU>vu|iiac. Ib. c. 3 p. 17, 7: id 
dp6pa if\c trpoc Td dvö/naxa cuvapTtjccujc dtrocidvTa de ttjv uiro- 

T€TOTM€VTlV W ) dVTUJVUfliaV fi€Ta7ri7TT6l, et II 8 p. 107, 23: ötav Td 
dpOpa lüifj imex' dvoMdiuJV TtapaXanßdviyrai — £k irdene dvaTKfic 
eic ävruivufiiav ^€TCtXri<pOr|C€Tat , et paullo ante talia tq q)wvrj dp- 
Opa dixit, ttj bkii aurwv fi€Ta\rjtp€t dvTiuvu|iiac. A veteribus qui- 
dem Ulis, qui primi articuli nomen in grammalicam induxerunt, longe 
alio sensu id usurpatum esse certissimum est, id quod alio^loco demon- 
slravimus: neque ipsum Apollonium priscam et genuinam nominis signi- 
ficationem, quam Uli secuti sunt, fugisse credo. Contra Stoicos enim 
disputans, liberiorem suum nominis abusum excusantes, TTÖOev ydp, in- 
quit, dpjULorf) Kai küjXov tö avrö; dpnoirf|V igitur s. iuneturam eo 
nomine signißcari agnoscit. Debebat ergo illud quoque aguoscere, longe 
aptius id nomen iis vocabulis inditum , quae quasi iuneturam quandam 
roembrorum orationis efficerenl, quam suis Ulis articulis, quos non duo 
inter se membra conectere, sed semet ipsos tantum alicui vocabulo 
adiungere vult. An forte etiam encliticas istas voculas, quae nunquam 
non alicui vocabulo se adiungunt adeoque etiam in pronuntiando cum iis 
coaleseunt, ut accentum in ea reiciant, propterea recte dpOpa dici po- 
tnisse credemus? Nam ridiculum nonnullorum errorem, qui cum dpOpa 
eliam genitalia dici viderent, binc articulis id nomen inditum opinaban- 
tur, quia scilicet, ut genitalia sexum animalium, sie Uli genus nominum 
demonstrarent, ipse Apollonius satis confutavit. Ego autem etiam geni- 
talia non aliam ob causam dpGpa dieta crediderim, quam quia in coitü 
maris et feminae corpora bis partibus quasi conectuntur et copulantur. ") 

ea quae addnntur nomini ad rei aut qualitatem quantitatemve aut rela- 
tionem aut actionem aut passionem aliaque eiua generis praedicamenta 
indicanda. 15) Vid. e, c. I 3 p. 16, 16. 17, 15. c. 7 p. 28, 1. c. 19 
p. 47, 18 (ubi ivnprf^ceai legitur). c. 22 p. 52, 11 (Tip irpöc 8 fjpTTvrai). 
16) Hoc pertinet ad locum a grammaticis in ordinandis partibus 
orationis pronomini poßt articulam assignatum, propterea scilicet, quod 
articulus cum nomine, pronomen autem pro nomine usurpetur. Quippe, 
ut ipse ait de constr. I 3 p. 16, 26: ci tö dpGpov uetA övöuixtoc, Kai 
i\ dvrujvuufa dvT* övöuaroc, b&orai öri tö cuvuirdpxov dpOpov t$ 
övömoti irp€cßüT€pöv den ttJc dvTWVuuCac. Cf. Schol. Dionysii p. 898, 
16: irporeraKTai &€ tö dpOpov t^c dvTiDvuuCac * t 1 ! uev xäp dvrujvuuia 
dvTl toö övöuaroc kTiv, öGcv öueafuje irporeraKTai tö uct' övöuaToc 
TVncuUTcpov tdp tö U£Td tivoc toO dvT( Tivoc. 17) Id maxime cora- 
probatnr notissima locutione dpÖpa Iv dpOpoic £x €lv - Digitized by Google 26 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

Ubi autem alia membra dpOpct vocantur, transfertur quidem nominis 
significatio a iunctura in ea, quae per iuncturam inter se cohaerenl; at 
longo diversa tarnen haec translatio ab ea est, qua ApolJonius articulos 
dici vult eiusmodi vocabula , quae non ipsa membrorum inter se iuncto- 
rum instar sunt, sed nihil nisi additamenta quaedam et appendiculae, ut 
quidem ipsi videtur, aliis vocabulis adhaerentes. 

Sed quam longe a vera et genuina ratione Apollonius abhorruerit, 
ex üs maxime intellegi potest, quae de postpositivo arliculo disputal, 
quem quidem a membrorum orationis conexione articulum dictum esse 
tarn apertum est, ut neminem fallere potuisse videatur. Et tarnen aut 
fefellit Apollonium, aut dissimulatur consulto., Nam de constr. I 43 
p. 86 proposito exemplo huiusmodi: napeY^VCTO 6 TP^jH^tikÖc , 8c 
bteX&otTO , recte quidem observat tö dpOpov , h. e. postpositivum arti- 
culum, adiunctum (cuvbebe^vov) esse nomini praecedenti eiusque no- 
tionem per anaphoram repetere; nee minus recte, eandem sententiam 
etiam absque hoc articulo per coniunetionem copulativam enuntiari 'posse 
hoc modo: ö Ypa^aTiKÖc irapeT^vero Kai bieX&aro: cumque addat 
etiam non multum differre articuli et coniunetionis , dpOpou et cuvb&- 
fiou, nomina, tö t<*P cuvnpTfjcOcu Kai cuvbeb&Om oü naicpdv Tflc 
cuvujvu^iac 7t6ttujk€ , quis non crediderit etiam illud ab eo perspici 
debutsse , utrumque nomen ad eandem membrorum conectendi facultatem 
pertinere, et quemadmodum ab eorum cuvblcei ctivbecfiov, sie ab eorum 
cuvapirjcei fipOpov dictum esse? Sed nihil minus. Articuli cuv&pnv 
civ non in membrorum conexione, sed in eo tantum constare vult, ut 
nomini praegresso se adiungat, eamque ab causam, ubi non adest aliquod 
nomen, cui sie ut in isto exemplo adiunetus sit, ne articuli quidem no- 
men ei tribuendum censet. Igitur in huiusmodi exemplis: 8c öv £XÖg, 
jLietvdTUü |ne ac similibus , quamvis manifesta sit membrorum per 5c co- 
nexio, ille tarnen de constr. IV 1 p. 306 falsa sua articuli definitione 
fretus hunc articulum esse negat, quia neque nomini alicui se applicet 
neque anaphoram h._e. siiperioris notionis relationem habeat, vituperat- 
que hanc ob causam Tryphouem , qui öc sie in initio positum articulum 
irpoTaKTiKÖv dixerit. Tivoc ydp tttujtikoö, inquit, irpoeTonm; nwc bk 
tö toioutov äpöpov, oök dvairoXoöv ti 7rpoK€i|üi€vov övo^a, TOU- 
vavTiov bfe dopicroiijuevov Kai' dpx^iv tüjv Xötujv; Esse igitur öc 
in huiusmodi locis dopicroufievov jiöpiov dicendum, et /nöpiov quidem, 
non pronomen, quoniam indefinita pronomina nulla agnoscit. Simi- 
liter de adverbio p. 532 in.: et ^dp }ii\ TrpoTeGeifi övojia toö toioutou 
äpGpou, oub 3 öv fit tö äpOpov ibe äpOpov dicouoiTO, ibc bfe döpi- 
ctov fiöpiov, ei Trjbe diromaivoineOcr 8c MeOiici, ßXdTTT€Tai- 
icov ydp den Tip ei Tic neOüei, ßXdiTTeTai. Et de constr. II 7 
p. 106, 17 plane icobuvcuiOÖVTa dicit öc et Tic, ne addita quidem huic 
coniunetione, ut sit ei Tic. ,8 ) — Contrario errore I 47 p. 92 extr. articu- 18) Obversabnntur scilicet Apollonio eiusmodi exempla, ubi Tic so- 
lum pro et Tic vel öctic uaarpatur, qualia nonnulla apud labentis iam 
graecitatis scriptores inveniuntur. Sic in Nosaidie epigraram&te Antu. Digitized by Google ad veterum grammaticortim doclriuam de articulo. 27 v 

lam, scÄicet qualem ipse definivit., esse dicit in huiusmodi exemplis, ubi 
genus aliquod ante nominatum deinceps per 8c uiv — 6c W, 0*1 jli€V — 
o i be in partes dispescitur, velut bUirrncav äexoi, 8c \ikv dirö dvaxo- 
Xfyc, 8c bfe ätto Mccuic, aut Alöioirac toi bixGa bcbaictTai, fcxcrroi 
ävbpwv, oi ji&v buco^vou Tirepiovoc, o\ b* dviövroc. Nimirum 
quia hie in propinquo sunt nomina, quibus hi articuli cuvf|pTTm£voi esse 
eormmque notionem repetere dicantur. Atqui cum nulla in his locis mem- 
brorum cuväpnicic eiusmodi sit, quam vere arücularem dicere liceat, 
rectius üla vocabula anaphorica pronomina dici debuisse apparet. i9 ) 

Sed dicendum aliquid etiam deanaphora, cuius rim et notionem 
item non satis ab Apollonio perspeetam esse video, siquidem is in huius- 
modi exemplis 8c fiv fXOrj, fieivdru) \ie aut 8c peOuei, ß\diTT€Tai, 
anaphoram nullam agnoscit. Nimirum huius quoque nominis significatio- 
nem nimis angustis finibus coereuit, com eam demum anaphoram esse 
velit, quae constet rei iam ante nominatae aut aliunde non ignotae refe- 
renda s. repetenda notione. Atqui dvoxpopdv memini$se debebat non 
solum ab activo verbo dvotq>£p€iv, quod referre s. repetere signifi- 
cat, sed etiam a passivo dvoup^p/cGai, quod est referr i, significationem Pal. V 170: xCva fimmo nvd) 6' & Kuirpic oök tqrfAacev, oök oToev icf|- 
vac dvOca irola £6oa, et in Callimacbi ib. XTI43: oöo€ KeXeuOuj xaipw, 
Tic iroXXouc tbbe Kai <&Ö€ q>£pci, quem locum merito contra Meinekium 
taetnr O. Schneidern« in Philologo XX p. 155 sq. Eiusdem generis est 
apud Diogenem L. VII 70: Tic ircptirctTC?, excivoe kiv€?toi. Etiam ad So- 
phoclis versum Oed. Col. 3 scholiastes hnnc abusum agnoscit, toO tIc pi\ 
irucftatiKitic xet^vou, dXX* dvTl toO dpBpou, h. e. ävrl toO öiroraKTiKoö 
de, f\. Cf. plara apud Naekium ad Caliim. Hecalen p. 178 et in Meinekii 
delectu poet. Anth. gr. p. 94 sq. Ceterum similem usum pron. indef. quis 
pro fli quis s. quis quis etiam in latino sermone haud inauditum fuisse 
▼idemus. Nam Festus s. v. nancitor ex foedere Latino affert: pe- 
euniam quis nancitor habeto. apudGatonem R.R.c.145, lVictorius 
et Gesnerus ex optimis codd. scripserunt: homines eos dato qui pla- 
cebunt aut quis eam oleam emerit. item apud Gellium IV 12, 2 
Hertziua noater: quia eques Romanus equum habere gracilen- 
tum aut parum nitidum visus esset, impolitiae notabatur. 
Atqae etiam in Oscorum sermone pis (h. e. quis) similiter usurpatum 
ob*er?avit Th. Mommsenius die unterital. Dialekte p. 290. Denique 
etiam in nostro patrio sermone nunc solum pronomen indefinitum wer 
usurpari solet in huiusmodi enuntiationibus condicionalibus, in quibus 
olim maiores nostri swer h. e. so wer dicere solebant (so est coniunetio 
condictonalis ut si et ei). Ita pro eo quod plenius dicendum erat: swer aut 
■ ower spatziert, der bewegt sich, nunc dieimus wer spatziert, 
plane ut apud Diogenem L. tIc ircpiirarct pro et Tic irepiiraTel, aut in 
foedere Latino quia nancitor pro si quis nancitor, aut in tabula 
Bantina pis comono hafiert pro svae pis comono hafiert. 
19) Cf. Priscianus XVII 4, 27: in dividendis illi (Graeci) articulis sub- , 
iunetfris utuntur, nos vero pronominibus vel nominibus, ut tiDv dvÖpuV 
iruiv ot ju^v clciv dYCtOof, o* bi novn,po(, nos dieimus r hominum hi sunt 
boni, illi mali' vel f alii sunt boni, alii mali.' — In graecis d,non, ut 
rtügo fit, ol scribi debuisse manifestum est. Ceterum etiam qui articu- 
lo« subiunetivos in huiusmodi exemplis non esse intellegunt, tarnen cum 
accentu illaa voces pronuntiandas esse non iniuria statuunt. Cf. Reizii 
librum de acc. incl. p. 5 et 23 et quae mox a nobis ad caput III dicentur. Digitized by Google 28 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones ,* 

trahere poluisse et re vcra traxisse. Dicilur auteni dvoup^pecOou im ti 
eodem sensu, quo apud Latinos referri ad aliquara rem, de äs 
quae ad eam rem pertinent, spectant, diriguntür. Sic ipse Apollotiius 
loquitur, e. c. de constr. I 23 p. 53, 19: tixx n dvctq>^p€Tai irpocumov 

X\ OJVTOEtC, C. 46 p. 91, 1: TO Ö — dv9' U7TOTaKTlKOÜ tCTl toö 8c, 

dvcupepöfievov irpöc tö Gujpnica, et v. 7: öirep oü möavöv irA töv 
GuOpaKa dvacpepecOai, cf. de pron. p. 37 b . 38 b . 46 c . Hinc igilur quae 
spectant, referuntur, pertinent ad aliquid, t?|V dvacpopdv Ix^tv dicun- 
tur im Tl, velut in definitione adrerbii a lulio Romano relata 20 ): £mp- 
pimd icvx jüuipoc Xöfou dxXiTOv im tö fäiia Tf|V dvamopdv £x°v, 
quod idem esse apparet ac si dicas im TÖ pfj)na dvaqrcpdjucvov. Sic 
ergo etiam in huiusmodi exemplis, in quibus Apollonius anaphoram esse 
negat, velut 8c fiv £X9rj, netvorruj nc, aut 8c ^eGuei, ßXdirreTOtt, re- 
ferri (dvaqpepecGai s. TfjV dvacpopäv ?X €IV ) »rticulum 6c dicemus ad 
subiectum verbi , quod est in altero membro, jueiVÄTW, ßXdiTT€Tai, quod 
quidem possit etiam disertius per demonstrativum outoc v. £k£IVOC de- 
signari vel, ul medio aevo graramatici dixerunt, evocari 21 ), sed quod, 
quamvis nou evocatum, tarnen intellegilur, siquidem in omni verbo finito 
etiam vim pronominis aut primae aut secundae aut tertiae personac 
inesse manifestum est. n ) Erravit igitur Apollonius ÖC in illis exemplis 
non anaphoricum, seu articulum seu pronoroen, sed döpiCTOV tantuin 
jiöpiov esse autumans; eumque errorem tanto magis mirabimur, quod 
de constr. I 6 p. 27 in huiusmodi exemplis : kcivoc fdp trept KT^pi jua- 
KdpTaTOC lEoxov dXXujv, 8c k^v c* gbvoiav ßpicac oTicövb 3 dTaTH- 
Tai, in priore membro futuram aliquam personam designari ait, cuius 
notio in altero membro per 8c repetatur. Scihcet in hoc exemplo agnos- 
cit anaphoram, quia praecedit pronomen iceivoc. Quid igitur, si inverso 
ordine dicatur : 8c k<Lv c ' 2bvoiciv ßpicac oTicdvb * dtdipiTai , kcivoc 
br\ Trepi Kfipt ^oocapTaTOC — aut etiam omisso prunomine demonstra- 
tivo, irdvTUJV bf| irepi Kf\pi iiaKdpTorroc fcceTcti dvbpwv? Si con- 
slare sibi velit, 6c sie initio collocatum pariter atque in suo illo exem- 
plo oc jicGiiei, ßXdnTCTai anaphoricum esse negabit, döpiCTOV v. 
dopicrüjbec fiöpiov diel deberc contendet. 20) Apud Charisiura II 14, 24 p. 111 Keil. cf. Apollonius de pron. 
p. 17 extr. 1\ tirl tö KTf)|uux dveupopa toO dpOpou. 21) Cf. librum de 

partt. or. p. 30 not. 3. 22) Vid. ib. p. 28 et quem ibi citavi Apollonium 
de pron. p. 29. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 29 CAPUT m. 

Demonstrasse nobis videraur, propriam ac genuinam nominis f arli- 
culi* viro ac significationem non rede ab Apollonio perspectam esse, quam 
cum Talso interpretaretur factum est, ul nimis angustam articuli defini- 
linnem proponeret eique vocabulo, quod unum inaxime manifestam habet 
arliculandae et coneclendae orationis vim, h. e. pronomini relalivo 6c ff 8 
nomen fipOpou in nonnullis tantuin structurae formis concedendum, in 
aliis au lern non minus frequentibus abiudicandum esse censeret. Sequitur 
iara ut ea perluslremus, quae de usu utriusque articuli eiusque expticandi 
ralionibus ab eo praecipiuntur, in quibus ipse quidem a praepositivo ini- 
tium facit, nos autem commodius a subiunctivo exordiemur, de quo in 
libro de constr. I c. 43 — 47 expouit. Ac primum quidem quod subiuncti- 
vum articulum a praepositivo non solum coustructione , sed etiam sono 
vocis divcrsum esse ait, est hoc sane verum, si'quis eam liuguae graecae 
aetatem respicit, quae praepositivo articulo uti certis quibusdam legibus 
el condicionibus insueverat, cuius usus licet initia quaedam et quasi prae- 
iuriia iam in Homeri sermone animadvertantur, antiquissimam tarnen 
Graecoruin linguam eo non minus caruisse manifestum est quam aut 
sanscriticam aut latinam aut slavicam aut germanicam priscam : nam hanc 
quoque , itidem ut romanenses ex lalina ortas , paullatim demum praepo- 
sitiri articuli usum ascivisse satis Consta t. Et quemadmodum in germa- 
nica lingua et in romanensibus articulus ex pronomine demonstratio 
faclus est, sie apud Graecos quoque 6 f| TÖ primitus nihil aliud fuit quam 
pronomen demonstrativum , et hanc primitivam suam vim et naturam non 
modo in Homerico sermone prae se fert, sed ne recentiore quidem aetate, 
cum vulgo articuli tantum potestatem haberet, in certis quibusdam locu- 
Uonibus tanquam pronomen demonstrativum usurpari desiit. ') Sed idem 1) In nostro sermone patrio idem vocabulura der die das promiscue 
et pro articulo et pro demonstrativo pronomine usurpatnr, distinguitur 
aatem demonstrativa significatio per pronuntiationem cum acceutu, cum 
articulum proclitice pronuntiemus, h. e. sie ut voculam absque pro- 
prio accentu ad sequeus nomen inclinemus. Apud Graecos eas quidem 
fonnas, quae a littera t ineipiunt, etiam ubi articuli tantum potestatem 
habent, in libris seroper aCcentu instruetas videmus; quamquam hunc 
etiam in loquendo semper servatum esse mihi quidem parum credibile 
vujetur. Eas autem formas, quae non a littera t ineipiunt, h. e. 6, r), Digitized by Google 30 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

hoc pronomen etiam relativum esse , h. e. rep$tendae notioni ante indica- 
tae ioservire videmus, ubi latine non is vel hie, sed qui dicendum est; 
cuius generis exempla, cum formas femininas aut plurales ff, ol, off afferre 
supervacaneum sit, quippe quae, etiam poslquam praepositivi articuli 
usus invaluit, ab huius formis similibus nulla re oisi accentu dislinguan- 
lur, et omni tempore sigoificationem relaüvam retinuerint, nunc talia 
tantum proferam, in quibus masculinum compareL, ut IL XI 649 : oaboioc 
veneaiTÖc 8 \xe TrpoäiK€ iru0£c8ai. XXI 107: icä-ritave Kai Tldtpo- 
kXoc, önep do 7io\Xdv djLieivujv. Od. XX 372: foero b' icTTeipaiov, ol, al, ubi articuli vim habent, sine accentu, ubi demonstrativam signi- 
ficationem habent, cum accentu scribendas esse rectissime grammatici 
veteres praeeepemnt, idque praeeeptum, ab Eustathio ad II. I 9 p. 23 
in. et ad Od. 1 23 p. 1385, 46 inculcatum, merito probarunt Reizius do 
accentus incl. p. 6 eiusque diseipulus Hermannus de emend. rat. gr. gr. 
p. 110. In editionibus autem Homeri aliorumque poetarum veram ratio« 
nem aut nunqaam aut non satis constanter observatam videmus. Spitz- 
nerus tautum et Bekkerus maiorem constantiam adhibuerunt, cum eius- 
modi certe articulos, quos pronominum demonstrativorum signincationem 
habere manifestum sit, accentu semper notarint, sine accentu autem eos 
tantum posuerint, de quibus, quia continuo aliquod nomen sequitur. am- 
bigi possit, an pro articulU praepositivis habendi sint, velut ö yipwv, 
oi bt vu Xao( ac similia. Hermannus in hymn. Hom. editione etiam talia 
nonnunquam certe accentu notavit, velut h. in Apoll, v. 201 6 Ooißoc 
et v. 495 ö ßujuöc, h. in Dionys. v. 17 dt bt c * doiboi, alibi autem sine 
accentu scripsit, ut h. in Merc. v. 193 bä raüpoc, v. 212 q>f) /> * d T^pwv, 
v. 277 atiivcc ai ßöec ek(, v. 607 6 |n£v ( €pfiffc: quamquam quid in- 
terait inter haec et superiora illa equidem me non perspicere fateor. 
Licet enim non in omnibus eiusmodi exemplis plane eadem vis sit arti- 
culi atque demonstrativ! pronominis oötoc, certe tarnen differt ab illo 
articulo, qui in pedestri sermone praeponi nominibus ßolet, nee inepto 
usus eins comparari potest cum eo, quem in nostro sermone personale 
pronomen er, sie, es habet, cum dieimus e. c. er aber, Phoebos 
Apollon, schlug die Kithar, aut weil er ihn, den Priester 
Chryses, schmählich behandelt, ac similia, in quibus primura 
rem aut personam quasi satis notam pronomine designamus, deinde au- 
tem, ut non tarnen auditoris animo pariter ac nobis praesentem, diser- 
tius etiam nomine indicamus. — Ceterum haud diffitendum tarnen, esse 
iam apud Homerum aliquot articuli plane ad pedestris sermonis moduin 
usurpati exempla, nee assentiendum est iis, qui hunc usum prorsus ab 
eo alienum esse pronuntiarunt eiusque sententiae etiam Aristarchum 
aliosque veteres grammaticos auetores esse voluerunt. Hi enim nihil 
aliud docent nisi omitti ab Homero saepissime articulum, non autem 
nunquam usurpari. €lö£vai XPH» inquit Trypho vel Pseudotrypho de 
constr. in Museo Cantabr. I p. 39, oxi 6 iroinrf|c tXXenmKÖc tuYv dp- 
Opuiv tcriv, üjc b\* ÖXnc rf\c. ÖriT^ccuic 9avf|C€xor Sv tici bt töitoic 
ciraviuic (excidit aÖTotc Kt%pr\rai aut tale quid). Schol. B ad IL XXI 
252: oü fäp dcl Xetirei toTc dpOpoic ö iroirjTVic. Plutarchi quaestt Plat. 
c. 3: "0|iT|poc — ÖXIyoic rtöv övofidrujv dpOpa tirrdOna. Afferuntur 
pro exemplis II. XIV 460 et XX 147, quae cum irapacn.ua dieuntur, 
manifestum est non adulterinos hos versus sed tantum notabiles (erj- 
u€Udt£ouc) dici. Veram sententiam Giesius profitetur de dialecto Aeol. 
p. 110, neque quisquam adhuc rectius de articuli usu Homerico expo- 
suit quam Naegeltfbachius in priore editione annotatt ad Iliadem p. 321 
—336 et Kruegerus gramm. gr. II (de dial.) § 60, 3 sqq. Digitized by Google ad veterum grammaücorum doctrinam de articulo. 31 

o jiiv irp6q>pujv uiretacro. Longe frequentius tarnen sie usurpatur ea 
pronominis masculini forma, quae in c lilteram eiit, fle, quam et ipsam 
pariter atqne alleram primitus demonstrativam fuisse non est quod dubi- 
temns*), licet extitisse nuper viros quosdam doctissimos videam, qnibus 
contra videretnr propter quaedam digammi vestigia, quae in hoc prono- 
mine deprehenderentur idque cum sanscritico yas comparandum esse 
osteaderent, quod nunquam demonstrativum, semper tantum relativum 
esse nescio quam vere affinnanL Sed in hanc rem aecuratius inquirere 
hoc quidem loco non opus est. Demonstrativam autem huius pronominis 
signilicationem etiam posteaquam invaluit, ut plerumque 6c relativa tan* 
tum significatione usurparetur, non tarnen prorsus oblitteratam esse vide- 
mus: nam pennansit ea in formulis notissimis fj b* 8c, Kai 6c, 5c Kai 
6c, 6c pty — öc &, quarum exempla grammaticorum nostrorum libri 
sat multa suppedilant. Sed apud Dorienses eiusdera pronominis usum in 
demonstrando etiam latius patuisse Sophronis eiemplum probare potest 
ab Apollonio de pronomine p. 123 citatum: Sb^K CKÖT60C toHcuuuv 
afev ?va Ttvd üjv &rfacrpoq>€T, jn quo licet obscura sit verbi Jirra- 
CTpoq)€i significatio, dbv tarnen demonstrativum esse apparet. 8 ) Ex altera 
autem parte eas pronomiuis formas , quae a littera dentali ineipiunt, non 
solum demonstrativo sed etiam relativo sensu cum apud Homerum cete- 
rosque poetas, tum in lonum, Aeolum, Doriensium sermone pedestri 
usurpari nemini ignotum est. Neque id proprium est graecorum tantum 
linguae , ut idem pronomen et demonstrationi et relationi inserviat , sed 
noster quoque sermo patrius pronomen a dentali littera ineipiens utro- 
que modo usurpat: 'hier ist der Mann, der uns retten wird, die Frau, die 
ich liebe, das Gut, das ich mir wünsche. 9 Nimirum ipsa relatio nihil 
aliud est nisi aut repetita rei ante indicatae demonstratio sive repraesen- 
tatio , aut rei statin» indicandae quasi praenuntia quaedam et praevia de- 
signatio. 4 ) Sed cum intersit tarnen haud dubie aliquid inter demonstra- 2) Cf. Apollonins de pron. p. 71: i\ 8 c rf\v lenv crjfiaciav ?x« T1 3 
ovtoc öc t«P öcütotoc fjXBcv 'Axcntöv Kai 8c ydp £a|udXiCTa 
fjvoave KripOKWv Kai TTXdruiv 1\ 8' öc. xal ö^oituc i\ 8* 8 8£ irpoc- 
^etTT€v ävTt toO oötoc. 8 8* IpcOycTo otvoßapciujv. koI br^Xov übe 
dir* aoroO xal i\ 88c irap^xrai xal i\ oötoc. Sic enim hunc locum resti- 
tuendum esse assentior Gustavo Uhligio emend. Apoll. (Berol. 1862) p. 27. 
Ceterum neutri generis 8 sensu demonstrativo usurpati perpauca tantum 
exempla Homerica sunt, II. XII 344: Atavra xäXeccov äjuqpOT^pw ju^v 
*iaXXov* 8 Yäp x* 8x* äpicrov äirdvrujv. XXIII 9: TTdrpoxXov xXa(u> 
M€V 8 vdp Ttyox €crl eavövrujv. Od. XXIV 190: xare€>€voi -roöincv 
5 Yäp rlpac IctI eavövxujv, cum in eadem locutione tö sit II. XVI 457. 
676. 3) Apud Hesvchium tom. IV p. 219 Schm. legimus (fc€i|ur 

ixet ßo&Ku), in quo non dubium videtur quin otc cTfUt agnoscendum sit. 
Cf. Leo Meyerus in Kuhnii sylloge IX p. 68. Est igitur öc adverbium 
loci demonstrativum , ut trOc ab Ammonio commemoratum interrogativum. 
Nam oi in ü abiit etiam in dativo plurali apud Boeotosr'in jllis adver- 
büs littera c utrum phuralis numeri indicium sit, quod Meyero videtur, 
an ex cc decurtata, equidem non decernam. 4) Hinc fieri potuit, ut 
etiam pronomen txtfvoc pro relativo usurparetur, id quod a Demetrio 
Zeno factum video in Batrachomyomachia v. 308: aÖTÖ V tx€lvo £xa- 
fiav, txetvo touc &pavrj,. h. e. hoc ipsum in te'fecerunt, quod iis Digitized by V Google 32 Georgii Friderici Schoemanni atiimadrersiones 

tionem proprie diclaiu , h. e. eam quae in rem praesentem , sive oculis 
obiectam sive menti obversantem , quasi digitum intendit, illamque alle- 
ram, quam relationem dicimus, quae aut repraesentandae rei ante indi- 
catae aut praenuntiandae rei statim indicandae inservit , non sane mirum 
est, haec duo demonstrationis genera inter binas pronominum formas di- 
vidi coeptas esse, ut alteris, quae a dentali littera incipiunt, demonstratio 
proprie dicta attribueretur 5 ), propterea quod haec littera naturalem quan- 
dam demonstrandi vim habere videtur, alteris autem, quae hac littera 
carent et aut a spiritu aut, ut in nostro sermone, a labiali littera inci- 
piunt, relatio demandaretur. Nam forlior sane et efficacior ea demon- 
stratio est, quae nunc primum rem praesentem demonstrat, quam illa 
altera , quae rem aut iam cognitam repraesentat aut statim cognoscendain 
praenuntiat. Id, opinor, suus quemque sensus docet. Hinc igitur factum, 
ut in cultissima graecae liuguae dialecto ista formarum discriminatio pro 
lege observaretur, h. e. ut in rfcmonstratione forliores illas pronominis 
formas, quae dentalem litteram habent, solas adluberent, praeterquam in 
certis quibusdam locutionibus, quarum supra meu tionem fecimus, in rela- 
tione autem nunquam alias quam has debiliores usurparent, quae ab aspi- 
rata vocali incipiunt 6 ) Loquor de pedestri oratione: nam tragici, ut in 
aliis mullis rebus, sie etiam in hoc usu pronominum liberiores sunt ad 
Homerici sermonis exemplum. Apud Homerum autem, quamvis paullo 
frequentior sit earum formarum, quae apud Atticos relativae tantum esse 
solent, significatio demonstrativa , nihilo minus tarnen certis quibusdam 
legibus hunc usum earum circumscriptum videmus , ut neque in obliquis 
casibus, e. c. tliv pro tujv aut toutuüv, neque in appositione cum nomi- 
nibus, e. c. 5c ävrjp pro ouroc ävrjp, dicere liceat. Sed haec aecuratius 
persequi et de ceteris quoque aut poelis aut dialeclis quaerere longum 
et ab hoc loco alienum est. Iam igitur ad Apollonium eiusque de sub- 
iunetivo articulo praecepla accedimus. 

Horum primum hoc est, p. 85, 18: toi irporaKTiKa tOuv jpOpwv 
cuvofteviei toTc övöjaaciv eic tö auid (Üftta Kai eic tf|v aÖTfjv |U€to- 

visum est. Et nonnalli adeo IkcIvoc primitus relativmn fnisse cen 
suerunt, atque postea demum demonstrativem factum (Meyerus 1. 1.), 
quod mihi contra videtur. Cf. de partt. orat. p. 102. — Fuit etiam qui 
K€?voc primitus interrogativum fuisse autumaret, scilicet quia in sans- 
critica lingua pronomen interrogativum ab littera k ineipit. 5) Veteres 
grammatici etiam eas praepositivi articuli formas, quae vulgo vocalem 
aspiratam habent, in antiqnissima lingua litteram dentalem habuisse non 
sine causa statuunt. Vid. Apollonius de constr. I 20 p. 49, 21 et c. 21. Cf. 
II 8 p. 111, 21. Schol. Dionyaii p. 901, 8. Et in plurali quidem haue 
apud Dorienses semper mansisse nemo ignorat. 6) Eadein causa fuit, 
ut hae debiliores pronominis formae, quae in nonnullis Unguis demon- 
strativam significationem non aliam nisi in relatione habent, etiam 
sensu indefinito atque hinc interrogativo usupari potuerint, ut apud 
Latinos qui (quis), apud nos hwer, wer. Nam indefinitam significa- 
tionem ex demonstrativa, ex indefinita autem interrogativam natam esse 
demoustrasse mihi videor in libro de partt. or. p. 103 cf. p. 99 sqq. Et 
interrogativum ex indefinite, non contra, ortum esse etiam Max. Schmid- 
tius intellexit de pron. p. 36, nee Ahrensius aliter iudicat in Kuhnii 
sylloge VIII p. 336. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 33 

Xnv ävepiüTtoc TTcpinaTei^ dvöpiüTTOu cjöovtoc flicoucor 
xai tn cuv äpOptu. örrep dbuvcrrov £rxwpfc<* 1 tv uTtOTCUcriKip, 
Xeyui Kcrrd €vik{|v cuvto£iv iiipov fäp trdvTuic ßfyiaroc trat- 
P^itttukiv atxei, i}X6e Tpapiiaxucdc Sc buX^Eaxo. Plura 
exscribere hod opus, neque uni versa praecepti scnlenlia aut obscura aut 
falsa est. Kam non poni subiunctivum articulum oisi ubi duo verba aint, 
alternm cui nomen, alterum cui articulus aut pro subiecto aut pro ob- 
iecto sit, h. e. unnquam oisi in enunliatione himembri, hoc quidem mani- 
festum atque cerüssimum est ülud autem quod de praepositivo articulo 
dicitur, cuvobeuet xoic övö|iact eic tö aurö ßtyta, cum nihil aliud 
significare possil quam articulum eiusdem atque Dornen verbi subiectum 
aut obiectum esse, non satis intellego, qua ratioue additum sit xai eic 
xfjv avxf|V ji€TOxnv. Gerte longe diverso modo cuvobcuctv cum no- 
mine articulum ad verbum quam ad participium fatendum est Nam in 
huiosmodi exemplo, xoö dvOpusirou qfoovroc dicouuj, licet articulus 
(toO) ad idem cum nomine (dvOpumou) participium pertinere dkatur, 
hoc tarnen apparet, neque articulum neque nomen aut subiectum aut ob- 
iectum participii esse, quippe quod additum proplerea tantum sit, ut 
significetur, in quanam condicione versans homo audiatur, ut non imme- 
rito in buiusmodi slructura participium quasi adverbii instar esse dixeris. 
Neque igitur, ut verbi, sie etiam participii aut subiectum aut obiectum 
est nomen cum articulo, sed aecommodatur potius participium subiecti aut 
obrecti casui ei quem verbum poscit — In altera parte praeeepti quid sig- 
nificetur verbis Kaxd dvud|V cüvto&v, non omnibus planum fuisse vtdeo. 
Adscripsithoc£viiaivSylburgius in margtaefCumvulgoYevucrjvlegeretur 7 ), 
convertit auteni : in una eademque construetione, quasi KOtxd TJ)v 
avrf|v cuvraStv legeret, id quod Sophianus reponendum esse coniecerat 
Et potuisse etiam sie scribi concedo ^ hoc quidem sensu , ut subiunetivus 
articulus negaretur unam cum nomine construetionem habere , h. e. eius- 
dem ac nomen verbi aut subiectum aut obiectum esse posse , quemadmo- 
dom paullo infra p. 87, 21 in re non multum dissimiii dicitur : ouöi K<rrd 
rf)v aürf|v cuvxaSiv cujiq^povxcu ai dvrwwiuai seil, toic övöjuukiv. 
Sed Ulud alterum, quod ex optimo codice Bekkerus merito reeepit, KCttd 
lvvd\v cuvra£iv , aliud quid significare manifestum est. Neque enim un- 
quam £vucöc pro eo dicitur quod est 6 ocutöc, sed semper de'numero 
singulari. Itaque £vucf| aivTa£tc, construetio singularis, ea est in qua 
numerus aut subiecti aut obiecti singularis est Hoc igitur dicit Apollo- 
nius: legem illam, quam proposuerit, de subiunetivo articulo non qum 
eodem atque nomen verbo construendo, ad ülud tantum geuus enunliato- 
rum pertinere, in quibus nomen atque articulus numeri singularis sint, 
cuiusmodi sunt exempla ab ipso apposita , fj\9€ Tpo^aTiKÖc Sc iueXl- 
&xxo, 5c dv^tvw, et dvOpifrmp ibniXrjca & irap&xov Ecvlav. Plu- 
rabs construetio excipienda fuit propterea, quod sunt non paueahuius 
exempla, in quibus articulus subiunetivus, h. e. is qui Apollonio subiune- 
tivus esse videbatur, nomini pluralis numeri subiunetus non suum sibi 7) Fuit fortaase Kard T€ £vik/|V. 
Jahrb. f. das». Philol. Suppl. Bd. V litt. 1. Digitized by Google 34 Georgü Friderici Schoemanni animadverstones 

proprium verbum deposcit, sed eiusdem cum nomine verbi aut subieclum 
aut obiectum est. Sic enim res se habet in eiusmodi enuntiationibus, ubi 
multitudo aliqua plurali nomine indicata statim per 8c piv — 8c bi aut 
0? jn^v ■*— 0>i b£ in partes dispescitur: namque, inquit Apollonius c. 47 
p. 9%, 20, xa UTTOTaKTtKä öpOpa töt€ h£v Iv koivötijti ?x€i tö £%<*, 
örav Kai im^epxlr) rot irpöcuma rä uTtOKeijueva. Quod Iv koivö- 
TTJTI £x €lv T ^ WM« articulum cum nomine ait, apparet idem esse atque 
nostro loco cuvobeueiv €lc tö <xutö £%ia, cuius contrarium est qnod 
p. 86, 14 dicitur Im tö Toiov frr\\ia q>lp€C<tai. Exempla autem eius- 
modi enuntiationum , in quibus commune articulo subiunctivo et nomioi 
verbum sit, haec afferuntur: btdirrricav dcroi, 8c p&v dirö dvcrroXiic 
8c bk dirö buccuic. AtGloTTec, toi bixOa bebaiaTcu, &xotoi dvbpwv, 
o? |iiv bucoplvou Trapiovoc, ol b' dviövTOC. et ol bfe büo cköttc- 
Xoi kdvovctv 8c ixkv dxpi toö oupavoö, 8c bk &%P l toö 'OXu^ttou. 
Subiunctivum enim in his articulum esse Apollonius vult. 8 ) 

Loquitur porro etiam de' huiusmodi structuris, in quibus ad conexio- 
nem membrorum non subhinctivus articulus , sed pronomen anaphoricum 
cturöc vel outoc adhibetur, e. c. dvGpumuu <b|LiiXr|ca Kai aurtu na- 
p&xov £cv(av, quod'potuerit etiam dici iL irap&xov Ecvtav, aut 6 
TpajijicrriKÖc irapet^vCTO xai outoc bieX&crro pro 8c bicXä-cnro, in 
quibus exemplis cum manifestum sit in subiunctivo articulo non modo 
similem quandam membrorum conectendi vim, quam in altero structurae 
genere coniunctio copulativa exercet, sed etiam eandem sjgnificationem 
anaphoricam inesse, quae est in pronominibus aurili et oötoc, permi- 
rum sane est, non etiam articulum subiunctivum in eadem cum Ulis parle 
orationis h. e. in dvru>VU|iiaic numerari , id quod hodie quidem omnes 
fieri debere intellegunt, intellexeruntque etiam latini grammatici, illud 
linguae suae vocabulum, qui quae quod, cuius eadem atque graeci öc 
f\ ö vis ac potestas est, pronominibus accensentes. Atque Apollonio qui- 
dem quo minus idem faceret obstitit falsa dvrwvujilac definitio, cum 
eas tanttfm in hac parte haberi vellet, quae essent dipic^vuiv irpocu>- 
ttu/v irapacrotTiKai , b. e. quae certis ac definitis rebus designandis in- 
servirent 9 ), qua definitione relativa illa, quibus saepenumero etiam incer- 
tae res aut personae designantur, necessario excludi apparet. Sed ne de 
ceteris quidem graecis grammaticis, quorum nonnullos de pronominibus 
rectius quam Apollonium sensisse ex buius ipsius adversus eos disputa- 
tione intellegitur, quemquam citare possumus, qui subiünctivos articulos 
in pronominibus numeraverit. Nam Stoicos, qui in una parte orationis 
cum outoc, aÖTÖc ceterisque pronominibus etiam illos posuerunt, hoc 
omne genus vocabulorum non pronominum (dvTUüVujutujv) sed articulo« 
rum (fipOpiuv) nomine comprehendisse audimus. 10 ) Quamquam cum re- 
centiores quosdam huius sectae grammaticos etiam dvTwvujuuuiv appel- 
lationem ascivisse et unum genus pronominum dpOpuibÜJV ävruüVUfiiuiv 
nomine a ceteris seiunxisse constet, huic generi etiam hos grammaticorum 8) Cf. supra p. 27. 9) Cf. de partt. orat. p. 121 sqq. 10) Cf. 
de partt. orat. p. 117 et supra p. 4.' 

/Google Digitized by ^ ad veterum grammaticorum doctrinam de arüculo. , 35 

articulos, Um praepositivum quam subiunctivum, ab iis accenseri debuisse 
manifestum est, idque re vera etiam factum esse ex Prisctani verbis II 4, 
16 coliigi posse arbitror. I! ) Nam Apollonius quidem horum nullam men- 
tionem facit, sed contra eos tantum disputat, qui dpOpuJV nomine etiam 
pronomina comprehenderunL Est autem omuis haec disputatio ad refu- 
tandos adverarios sie tantum apta, si quis dpdpiuv definitionem eam, 
quam Apollonius ceterique eiusdem seetae grammaüci proposuerunt, so- 
lam veram esse coneedat, id quod concedi nullo modo posse iam alio loco 
demonstravimus. tt ) Nam adeo angusta est haec definitio, ut ne 8c fj 6 
quidem äpOpa dici patiatur nisi in eiusmodi strueturis, ubi ad nomen 
aliquod praegressum referanlur, in äliis autem dpOpa esse neget et 
äöptcra potius jyuSpia si?e indefinita vocabula dicenda esse conten- 
dat, id quod eliam in hoc ipso libri sui capite p. 88, 8 Apollonius incul- 
cat. Sic igitur coartata äpOpiuv deßnitione non sane difficile fuit osten- 
dere, licet communem subiunetivi articuli et pronomina anaphorica vim 
haberent repraesentandae notionis praegressae, tantam tarnen construeüo- 
nis intercedere diversitatem, quae in una parte orationis ea haberi vetaret. 
In proximo capite XLIV p. 88, 13 sqq. de casu articuli subiunetivi 
disputatur, quibusnam condicionibus aut sequatur casum nominis praece- 
dentis, aut ab eo diversus sit, quae disputatio cum ipsa per se nihil 
offensionis habeat', de uno tantum loco dicendum est, in quo de lectionis 
volgatae veritate dubito. Nam propositis duobus locis Homericis, altero 
Odysseae initio: ävbpa jkh £vv€ire, Moöca, iroXvTponov, 8c pdAa 
iroXAä trXdrxÖn» ^tero Iliadis: jnflviv fieibe, Bcd, — ouXof^vrjv, f) 
impV 'Axciioic ÖXy€ j förjKe, in quibus cum praecesserint aecusativi 
dvöpa, Ht]Viv, sequuntur subiunetivi articuli casus nominativi, id cur 
fieri debuerit expositum legimus his verbis : fjcav |itv T«P irXätiai, Tf)c 
bk biaGecewc tynr\irtw\c Ik tujv Mqucujv al euOetat irnivcxöncav 
biä tö xöv ävbpct rf)V bidfeav dvabeb^x&u Kai In rt\v jifjviv. 
Apollonium autem scripsisse arbitror: fjcav \xiv T«P irXdriai, Tijc bia- 
B^ceujc i^ptthi^vt]C £k tujv Mouaöv, deleta coniunetione adversativa 
ante biod&euK: nam hoc ipsum, quod in prioribus illorum versuum 
membris f| bidOectc a Musis suspensa est, h. e. quod Musarum est ea 
actio, narrandi scilicet et canendi, unde viri et irae diathesis pendet, 
quippe ut obtectorum, hoc ipsum igitur in causa fuit, ut haec nomina, 
fivbpa, Jiffvrv, aecusativo casu proferrentur. Sequitur deinde, cur sub- 
iunetivi articuli in nominativo ponendi fuerint: al b a €Ü8€iat 18 ) £miv£- 
xBrjcav btä tö töv ävbpa Tf|v bidOcav dvabeb^xtoi Kai In t#|V 
Hfjvtv, b. e. nominaüvi propterea ponendi fuerunt, quod actiones dein 
ceps memoratae, h. e. irXdtX^l et dXxe' Öhpce, non amplius Musarum 11) De snbiunetivo quidem disertissimum eat Prii ciani testimonium ; 
aed de praepoeitiyo quoque neminem, qui medioeriter modo sapiat, du- 
bitatarum esse credo. 12) Vide supra p. 24 sqq. 13) In codieibus 
oTc €Ö0€lm legitar, non al 6' quod Bekkeras ex margine Dudithiani 
reeepit. Et possit fortasse alicui alc defendendum videri, ad irAdifiai 
scilieet, non ad Mouctöv pertinens : multo aptius tarnen al fe, esse nemo 
diffitebitar. 

3* Digitized by Google 36 » teorgii Friderici Schoemanni animadversiones 

sunt, sed eorum quos subiunclivi articuli per anaphoram designant, Ulixis 
et irati Achillis. 

Gap. XLV p. 89 rede docet subiuncüvum articulum significatione 
quidem relativa perlinere ad nomen praecedens , sed casum eius saepe- 
numero ab nominis casu discrepare, quippe cum is esse debeat, quem 
verbum sequens poscat, cuius aut subiectum aut obiectum articulo desig- 
natur : nam, inquit, cüv xoic jWjinaci KaraicXeiovTa X6tov tf|V toutoic 
cuvobcuouca virrdiciv jLietaXa^ßdvei. Vulgo praepositio ante rote £rj- 
jiaci deest, qua careri non posse iam Sophianus intellexit: neque enim 
dativus hoc loco instrumentalis haberi polest, ut arüculus per verbum 
absolvere sententiam dicatur, sed dicendum fuit, cum verbo construetum 
et casu quem verbum poscat positum articulum orationem explere. Tra- 
p€TTÖ|i€v6v icri TOiC uttotöktikoic , inquit de adv. p. 531 ,31, |Li€T& 
pr\ |i aro CdiroieXctv bidvoiav. Quae autem adduntur p. 90, 7 de etus- 
modi locis , in quibus subiuncüvi articuli forma eadem sit quae praeposi- 
tivi, h. e. a littera T ineipiens, haec longc perversissima sunt, non quidem 
ipsius Apollonii, sed inepti alieuius interpolatoris culpa. Vulgata loci 
scriptura haec est : Trpomavfec oöv ön Td Tfl qnuvij TTpoxaKrucd fip- 
6pa oök äXXwc dtrivonO/iceTai Ott dv8' UTroTaKTiKtöv 4criv, €t \it\ 

tili ^HJLia Op^pOlTO , Ö7T€p tblOV UTTOTaKTtKÜJV , fjbt] Kai xfjc TdEcuic 
Kai T^C q>U)Vf)C TÖ TOIOOtOV dvbCtKVUJldvurv • die ?X€t t6 

t«jj b* oöbfe Kpeiuuv 'AxcXwioc koroapKei. 
Kai T«P ?V€Ka Tfjc TdEewc jieiä ydp tö övofia T&enar Kai £v€Ka 
tt)c (puivnc dirö TÖtp toö t fjpfaro, tujv uTroraKTiKuiv btya tou 
t Xctom^vujv Kai in n\c cuvTdEeuic- m^petat Ydp £irl tö icoroa- 
p i Z € i. Atqui primum in versu Homerico, qui est II. XXI 194, particulam 
bi neque Codices Homeri haben t, neque ulla eius menlio fit in scholiis, 
neque vero Apollonium eam legisse quisquam medioeriter modo attendens 
opinabitur, quandoquidem addita ea fieri nullo modo potuit, ut vocem tuj 
pro subiunetivo articulo habere! : debebat necessario pro demonstrativo 
pronomine (= toutiu) habere , cuius vice saepenumero articulum fungi 
ipse se alio loco expositurum promittit (v. 21 sq.) idque praestitit üb. II 
cap. 8. Herito igitur iliud bi a Sylburgio lanquam spurium uncinis in- 
clusum et in Porti conversione omissum est. — Porro autem quis non 
absurdum esse fatebitur , quod scriptum legimus non modo ex positione 
(t^c Td£ewc), sed etiam sono vocis (tt)c q>U)vf)c) manifestum fieri, arti- 
culum a littera T incipienlcm non tarnen praepositivum sed subiunetivum 
esse? Nam sonus vocis obstare polius possit, quo minus pro subiunetivo 
aeeipiatur, nisi construclio contrarium doceat. In codice Dudithiano et 
in Aldina editione scriptum est fjbt] xal Tfjc tdEewc Kai ttJc cuvrdEeuic, 
idque ego verum esse puto, delcnda autem verba Kai Ttjc fflumjc, quae 
quidem etiam in illis extare videntur, illata haud dubie aliquo quamvis 
miro errore. Denique v. 15 sq. haec quidem recte dieta sunt: Kai tdp 
üveKa Tflc TäEeuic M^Td t<*P tö ävoya T&cvrar Kai in thc cuvrd- 
H€U)C ©dpeiai T«p Im tö IcocpapKei: nam postpositus in Homeri 
versu articulus est nomini quo referlur, Ali Kpovtum, et construetione 
pendet a verbo icocpapiEet : perversum autem est quod interpositum legi- Digitized by Google ad veterum grammaticorum doclrinam de articulo. 37 

raus, Kai Ivcxa Tfic mwvijc' drrö ydp toö t fip&xro, tiöv uTroTaicn- 
kuüv biXOL toC t Xeto^vuuv. Nam souus vocis, tuj pro <£, in errorem 
potius inducere quam veram rationem aperire possit. Qui fieri potuerit, 
ul Um absarda interpolatione locus contaminarelur, supervacaneum est 
quaerere: equidem denionstrasse absurditalero satis habeo. 

In proximo capite XL VI miris modis se torquenlem Apollonium vi- 
demus in versu Homerico II. XVIH 460: 

Kai Ouipfix'* 8 T«P ?iv oi diriöXece mcröc fraipoc, 
cuius verara strucluram el interpretationem posl multas demum arabages 
tandem aliquando, licet dubitanler, agnoseit. Sed haec accuratius exagi- 
tare piget: hoc unura dico, veram rationem neque Aristonicum fugisse, 
qui diu ante Apollonium scripsit, neque Nicanorem, Apollonii fere aequa- 
lem, et cuius libros irepi cntin^c huic non ignotos fuisse suspicor. Nam 
Nicanor quidem disertissime vrrrocriKT&v ait jutCTd tö oi* tö tdp 8 
dvri iiroroKTiKoO K€irai toO 8c 8c t«P fiv aunl», toötov dmOXc- 
cev 6 fratpoc. \ciirei fäp tö toötov, ttJc dvcwpopäc tiii töv Gu> 
paxa, ouk £tt\ töv TTarpoKX^a oöcr|c, übe UJfi8t]cdv tivcc. Aristoni- 
cus brevius: f\ bmXfi, öti KaraXX^XuJC €!pt]K€V 8 ydp fjv' aÖT$ 
dvri toö 8v tdp €lx €V > m q ua annotatione licet ambigat fortasse 
aliquis, utrum ad loricam an ad Patfoclum pronomen referri voluerit — 
et obscuram rem esse Friedlaenderus quoque monuit p. 388 — longe 
tarnen veri similius ülud alterum esse nemo facile negabit. In Apollonii 
autem disputatione rursus interpolatoris manum mihi agnoscere videor 
p. 91, ubi post verba irÖT€pov tö 8 irporaicTiKÖv £cn trpöc tö tti- 
ctöc £raipoc, f\ dvö* OToraicTiKOu dcri toO 8c, dvaqpepöfievov 
irpöc tö 6üjpT]Ka f\ irpöc tö £xaipoc in codicibus haec addita le- 
guntur: koB' UTroTaKTUcf|v aivra&v efpiiTai, in quibus cum Sophianus 
hoc cfpriTat expungendum censuisset, Bekkerus id servari posse credidit 
si anteponerelur ujc. El sane structura verborum sie rectius procedet: et 
possit huic etiam aliter consuli aut fjprr|Tai pro cTpiyrai scripto, aut 
paullo ante dv6 a öiroTaicTiKoO , tout^cti toO 8c dvacpepo^vou — . 
Sed nihil horum ab Apollonio scriptum esse arbitror , quem non credo 
haue strueturae formam , ubi .articulus noraini ad quod pertineret (h. e. 
fraipoc) non subiungeretur (üircTdcceTo) sed praecederet (rcpoeTdc- 
C€TO) , quamquam aliquo intervallo , subiunetivam tarnen construetio - 
nem dicturura fuisse. Esset enim praepositiva potius dicenda. Itaque 
omne illud additamentum , quod si abesset nemo quiequam desideraret, 
mihi delendum esse videtur. — Paullo post, v. 16, de relato ad 6ibpf]Ka 
articulo subiunetivo loquens, boOr|C€Tm T«p, inquit, 8n f| vrnapEic toö 
OuipaKOC bid Tf\c toö fipBpou cuvrd&ujc voefrai, quae verba is, qui 
nuper emendationum Apollonianarum speeimen perquam laudabile edidit, 
Gustavus Uhlig, p. 6 sie refingenda censet: Sti f] €Ö8€ta TTTUJClC TOÖ 
6twpoKOC bid Tjjc toö dpBpou cuv tä fjv cuvtoücujc voeiTai. Et po- 
tulsse sie ab Apollonio scribi, idque paullo planius futurum fuisse, nemo 
negabit: conigendam autem sie vulgatam scripturam esse non arbitror. 
Nam loricae örrapHiv cogitari in hoc qifidem contextu verborum nihil 
aliud esse polest quam verbi existentiae, quo urrapEic significatur, sub- Digitized by Google 38 Georgii Priderici Schoemanni aniraadversiones 

iectum esse loricam cogitari, quod quid est aliud quam ioricam in casu 
nominativo cogitari , quippe qui solus verbi finiti subiectum indicare pos- 
sit? Neque illud obscurum esse potest, Tf|V toö <5p0pou aüvra&v in 
hoc contextu articuli cum verbo, quod unum adest, cönstruclionem signi- 
ficare , ut hoc ipsum disertius etiam indicari additis verbis cuv tu) fjv 
non saue necesse fueril. 

Postremo loco , cap. XL VII , dicitur de eo structurae genere ubi in 
distributione rerum recto casu indicatarum subiunguntur partes per 8 
pfev — 8 bl, 8c piv — 8c bt, cü jn^v — o? bi item casu recto; 
nam articulos in huiusmodi structura Apollonio ceterisque grammaticis 
subiunctivos visos esse iam supra p. 34 vidimus. Nihil igitur in hoc capile 
nos moratur, nisi forte quae p. 94 de loco Arateo dicuntur, in quibus aut 
erratum ah Apollonio aut lectionem corruplam esse animadvertimus. 
Nam qui ipsum Arati locum inspexerit, Diosem. v. 25, non id quod apud 
Apollonium v. 15 legimus, dvrioc dcri tiö toö *Qiceavoö sed dvrioc 
£cri tu) ix toö Nötou aut tu) vOTtui scribendum fuisse intelleget. v Digitized by Google ad vetenun grammaticorum doclriuam de articnlo. 39 CAPUT IV. 

lam ad praepositivum articulam transgredimur, de quo antequam 
Apollonii praecepta examinamus, paullo accuratius de vera eius potestate 
quaerendum erit, quam quidem ille omnem ex anaphorica significalione 
repetendam esse autumat, haec ipsa antem quae qualisque sie, non eodem 
ubique modo eloquitur. ') Nonnunquam enim anaphoram esse ait irpo- 
xareiXeTM^vou irpociimou iropacTOTnafjv aut irpoKCtTeiXet» 
li^vou irpocumou b€UT^pav fvöciv, ut Wdeatur eam tantum anapho- 
ram dicere, quae constat repraesentatione rei iam ante commemoratae; 
aliis autem locis tautum Trpoümecrujcav tvujciv articulo designari ait, 
h. e. prius coneeptara rei notionem, quam quidem etiam rei non ante 
commemoratae esse posse apertum est. Et usurpatur saepissime articu- 
lus, ut a nobis sie &Graecis, ubi rem licet prius non commemoratam ta- 
rnen aliunde iam non ignotam ei, quocum loquimur, esse praesumimus, 
idque Ipsum articulo significamus. Itaque vim articuli nomini praepositi 
eam esse dicemus, ut admoneat auditorem rem de qua sermo sit eam 
esse , cuius aut propter praegressam eius commemorationem aut alias ob 
causas satis certam ipse notionem habeat, ut ab aliis, quae eodem nomine 
sint, haue, quam nunc intellegi velimus, discernere et ex confusa cetera- 
rum multitudine quasi exemptam agnoscere possit. Agnosci autem sie 
tantum potest, si habeat propria quaedam neque cum ceteris, quae eodem 
nomine sunt, communia. Haec igitur nisi ab ipso auditore sua sponte 
subaudiri posse praesumimus, addenda a nobis rei nomini erunt , id quod 
saepissime ita fiferi solet, ut subiungamus aliquam enuntiationem cum 
pronomine relativo, quo indicetur pertinere hanc enuntiationem ad rei 
illius notionem distinguendam : quod quo disertius fiat, etiam ipsius rei 
nomini breve illud pronomen demonstrativum , quem artieuium vocamus, 
praeponimus. Admonetur enim sie auditor , ut attendat ad enuntiationem 
rei illius distinguendae causa per alterum pronomen subiunetam : irotpe- 
T^V€TO 6 dvfjp T^v dxdXecac, is vir quem vocasti, non alius quispiam. 
Ab huiusmodi autem struetura omnium frequentissima etiam nomen arti- 
culis indltum esse , quippe cum duae enuntiationes sie artissime copulen- 
tur, nemini obscurum esse debet : haesit autem hoc nomen apud gramma- 
ticos alten eorum, demonstrativo, etiam ubi nulla per relativum enuntiatio 
subhtngitur: alterum ab Apoilonio tum demum artieuium dici vidimns, ubi 

1) Tide locos supra p. 20 oitatos. 

Digitized by VjOOQlC 40 Georg ii Friderici Schoemauni animadversiones 

inanifesla est ad nomen aal pronomen vel antecedens vel sequens relatio : 
hodiemi vero grammatici subiunctivum arliculuin ne tum quidem dicimt, 
sed ubivis pronomen relativum , ut articuli nomen uni praepositivo relic- 
tum sit. Is igitur, ut apud nos sie apud Graecos, praeponitur nomini 
eius rei, quam distingui a ceteris volumus, sive addita per rclativum v. 
subiunctivum aliqua enuntiatione ad rem distinguendam apta, sive ad 
subaudiendum audilori relicta, seu denique alia quapiam distinguendi nota 
non per enuntialionem , sed per adiectivum, per participiuni , per gene- 
tivum aliisve modis ad nomen rei apposita, veiut si dieimus 6 /nucpdc 
Träte , is qui eo quod parvus esse dicitur satis ab aliis , qui item pueri 
sunt, distinguitur: ö Traptüv dtvrjp. 6 tttujxoö ßioc. ol vöv äv8puj- 
itoi. f) £v ÄTPH» oiKia. — lam vero si quis hunc articuli usum aecu- 
ratius cousideraverit , plurima exempla eiusmodi esse videbit, quae ad 
islam anaphorae notionem, qualem Apollomus proposuit, vix revocari 
pössint. Velut in hoc Menandri versiculo 6 \xf\ yguaüjv ävöpUJTCOC ouk 
?X€i KCttcd generalem sententiam esse apparet, nee certum quendam 
bomkiem designari aut ante commemoratum aut aliunde notum, cuius 
repetenda notitia sit, sed hominem quemlibet, in quem istud jif) Yaii&v 
cadat. Quid? quod etiam nudum nomen appellalivum, h. e. nomen gene- 
ris, nuilo aut adiectivo aut partieipio aut alio additamento distinetum, 
cum articulo usurpamus, ubi haudquaquam de una quadam certa eius ge- 
neris re, sed potius de universo genere aliquid edieimus, veluti 6 ävOpw- 
ttoc 6vt]t6c £cti, h. e. non certus homo quem ante memoravi, aut quem 
nosti, sed quilibet. An dicemus id tarnen auditori notum esse, quid 
significet nomen dvOpuiiroc, cuius notionem nunc repraesentandam esse 
articulo indicari, et hanc esse anaphoram? Atqui nullum nomen intellegi 
ab auditore potest, nisi cuius notionem pereeptam habeat eiusque, cum 
uomen audiat, recordetur: quamobrem, si omnem prioris notionis recor- 
dationem et repetitionem anaphoram dieimus, nullum sane vocabulum 
sine anaphora intellegi posse fatendum erit. Hanc autem non eam esse, 
quam Apollonius voluerit, manifestum est. De ilJa autem rei certae et 
iam ante commemoratae aut, aliunde notae repraesentatione hactenus qui- 
jdem Apollonio assentiemur, ut eam articulo designari fateamur; sed om- 
nem. articuli potestatem usumque huc revocari posse negabimus. Sic 
potius dicemus , vim articuli esse dehnitivam ac distiqctivam , ex demon- 
stratione oriundam. Nempe articulus nomini praepositus signißcat, non 
incertum aliquid ex eorum genere, quae illo nomine appellantur, sed cer- 
tum quiddam ac distinetum diceniis animo obversari ; poterimusque haud 
inepte demonstrationem hanc subiectivam dicere, siquidem subiecti 
nomine eum intellegimus qui cum altero loquitur. Is ifcitur ut illud quod 
diximus significet recte demonstrativo isto pronomine utitur, quandoqui- 
dem demonstrari nihil potest nisi quod certum ac distinetum sit , neque 
certum ac distinetum quiequam nisi quod etiam demonstrari possit Iam 
vero cum is qui loquitur id agat, ut suam cogitationem cum altero com- 
municet , hinc consequitur , ut , quod ipsi tanquam certum ac distinetum 
obversatur, id etiam alteri non minus certum atque distinetum fieri velit. 
Id autem efficietur additis nomini quasi notis quibusdam, quibus id de Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrioam de articulo. 41 

quo loquitur etiam auditor cerlo distinguere possit, ut sie ex subiectiva 
quam riiximus etiam obiectiva et aperta auditori demonstratio fiat. Illae 
notae autem aut ab autecedente quadam eiusdem rei commemoratione 
aut notitia repetuntur — alque baec est anaphora — aut, si nulla 
commemoratio aut notitia antecesserit , praedicamentis quibusdam eius- 
modi, quae ad rem disünguendam sufficiant. Quodsi nomen aliquod ap- 
pellalivum rei nulla nee commemoratione aut priore notitia nee aJiquo 
addito praedicamento distinetae, tarnen cum articulo, h. e. certae atque 
distinetae rei signo profertur, manifestum est auditorem non de incerta 
aiiqua et indistineta re cogitare posse — id enim articulus vetat — 
neque vero unam quandam ex earum numero, quae eodem nomine sunt, 
internoseere ac dislinguere , quippe cum nullam ad distinguendum notam 
sibi snppeditatam habeat Significari igitur articulo intelleget, solum et 
quasi nudum nomen appellativum nunc sufficere ad rei, de qua sermo sit, 
definitam ac distinetam notitiam, neque quiequam praeter nomen requi- 
readuni esse. Fit autem hoc ubieuuque non de una quadam re , sed de 
qualibet, quae quidem eodem nomine sit, aliquid inleliegi volumus, b. e. 
de genere universo earum rerum quae illo nomine designanlur. Itaque 
qui dicit e. c. 6 ävBpumoc övtvtöc £cn, non certum quendam hominem 
mortaleiD esse dicit, sed unum quemque, qui homo sit, mortalem esse 2 ): 
quasi dicat S öc ävöpumöc icrx Övtjtöc icrx aut gteacroe 8c övOpuj- 
TTÖC icrx -r-r, ac solent nonnunquam Graeci hoc ipsum frcaCTOC nomini 
cum articulo aut praemittere, £koectoc 6 ävOpumoc, aut postponere, 
6 £v8pumoc &CCXCTOC, quamquam alterum utrum abesse posse apparet, 
cum universi generis designationem utrumvis etiam solum ac sine altero 
habeat. 9 ) Et nustrum vernaculum jeder, etiamsi ex eo, quod olim dice- 
balur jedweder, je weder, jogiwedar decurtatum esse creditur, 
nunc tarnen certe sie usurpatur, ut nihil aliud esse videri possit quam 
je-der, h. e. articulus cum particula distributiva je compositus, quae 
▼im articuli deroonstrativam et deßnitivam sie dilalet , ut quamlibet eius- 
dem nominis rem, h. e. genus Universum, non unam aut alteram intei- 
legi iubeat 

His praemissis iam singula de usu articuli praeeepta persequemur. 
Exorditur autem Apollonius cap. VI disputationem a generalibus quibus- 
dam observationibus , omnem articuli usum ab anaphorica significalione 
repetens et in quattuor genera dispescens. Horum primum illud ponit, 
ut excellenüa quaedam articulo denotetur, velut cum dicatur outÖc denv 
ö TPOW^otTiKÖc de celeberrimo quodam grammatico adeoque praeter ce- 2) Nonnulli hunc articuli usum sie explicandum esse opinantur, ut 
dicant unum aliquem cogitari quasi totius generis exemplar: durch 
den Artikel wird ein blosz gedachtes Individuum der Gat- 
tung gleichsam als Musterbild zum Vertreter der Gattung 
gemacht. Verba sunt Kruegeri gramm. gr. § 50, 3. Unam et certam rem 
tanqnam exemplar multiplicis classis significari ait Bernhardy paralip. 
synt. gr. p. 52. Semel aperta vera ratione mirificum eiusmodi commen- 
tum refutare non opus est. 3) Apud Eunapium p. 87 Boiss. pro koctA 
Tf^v ticdcTT)v rjf^pav haud dubie scribendum est kotä tVjv f|uipav ^KdcTTjv. Digitized by Google 42 Georgii Friderict Schoemanni aniniadversiones 

teros excellente, ut cuilibet, cum grammaticum dici audiat, huius potissi- 
mum cogitatio in mentem revocetur: 8i€ cpot^v, inquit, owtöc dcriv 
6 YPCJMMOTIKÖC, TOIOÖTÖV Tl fyl<pa(V0VT€C 6 TTÄVTlüV irporj- 

ku)V, tue &tiv etireiv 6 YpaMM<XTiKiUTaTOC. Sic enim sine dubio 
scribendum est pro eo quod ex uno codice Portus et Sylburgius dederunt 
6 TewaiÖToroc , aut quod e ceterts codicibus a Bekkero restitutum est 
6 Y€ViKii)TaTOC : et occupalam video emendationem a viro doctissimo 
Lud. Langio in Philologo VII p. 565. In proximis verbis Tijbe fäp Kai übe 
cvXXaßfjv tö fipGpoV dirnv^Y^ctro 6 iro\r\rf\c pravam Porti correctio- 
nem die cuXXot߀iv, quam mire interpretatur c uthoce(iam c om pre- 
ll en dam % recte Bekkerus refutavit collato loco qui est p. 28, 2, unde 
manifestum fit Apollonium in huiusmodi exemplis, ubi nomen appellativum 
uni alicui KCtT* &<>xf|V tributum cum articulo ponitur, hunc quasf sylla- 
bae instar cum nomine artissime coniunctum dicere. Sed vitiatam scrip- 
luram etiam in his esse arbitror, quae proxime praecedunt: dvam£p€TCU 
ofe ra övöjiiaTa fjtoi Kai' ££oxrjv. Neque enim nomina per articu- 
Ium referri dicenda erant, sed res aut personae nominibus indicatae, qua- 
rum ut meminerint tanquam iam prius notarum auditores articulo admo- 
uentur. Itaque scripsisse hoc loco Apollonium puto ävarolpcTOd o£ rd 
TTpöcuJira 4 ): nisi forte hoc ipsum subaudiendum lectori reliquil, quan- 
doquidem qui modo legerit f| ävoxpopd, ¥\ icn 7TpOKaT€tXeY|i^vou 
irpocumou TTapaCTanKri , dubitare non sane potest, quid sit illud quod 
övotcplpecOai (referri) dicatur. Certe falsam esse vulgatam scripturam 
manifestum est. 

Alterum genus est ut designetur articulo )HOvabnrf| KTflctc, posses- 
sio solitaria. Velut si dico boöXöc cou TaÖTa £tto{t]C€V, unum aliquem 
de pluribus alterius servis designo, sin 6 boöXöc cou TOtöta £tto(t]C€, 
unum tantum alterius servum, non plures esse significo.*) Hoc quamvis 
haudquaquam falsum, non tarnen ex omni parte verum esse arbitror. Kam 
etiamsi quis sexcentos servos habeat, tarnen sicubi aliquam servorum 
multitudinem congregatam videas, sed singulorum singulos dominorum, 
ex his eum, qui alterius h. e. eius quicum loqueris servus est, a ceteris, 
qui aliorum sunt, per articulum dislingues, 6 boOXöc COU aut ö CÖC 
boOXoc. Sic igitur non jiOvabncf|v Ktffciv articulo significari apparel, 
sed id tantum effici , ut genetivum aut pronomen possessivum appellativo 
nomini appositum tanquam notam esse intellegamus, quo is, de quo sermo 
est, a ceteris, qui item servi sunt, distinguatur. Atque in nuiusmodi 
quidem exemplis anaphoricam vim articuli esse non sane diffitendum est. 
Nam suum cuique servum notum esse liquet eiusque notitiae repetendae 
articulo admonetur. Sed ponamus aliud exemplum. In civitate , in qua 
non licet uxores plus una habere, unius cuiusque uxoris ktt)civ jnovabi- 
kt)V esse apparet. Itaque si quis uxorem alicuius e. c. Philemonis ab 
aitero corruptam esse narret, ö betvct, dicet, biöp6€ip€ TfjV «tHXfyiovoc 4) Cf. p. 27, 3. 4: irpoXnirnialrrepov irpöcuuirov ävcuplpei, tö äp- 
Opov scilicet. 5) Italice ÖoüXöc cou est an tuo servo, o boOXöc cou 
il tuo servo. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 43 

ruvauca, idque Uli, cai res narratur, satis erit, etiamsi de Philemonis 
uxore nunquam ante audiverit et ne esse quidem iUi uxorem aoceperit. 
Num igitur etiam in hoc exemplo anaphoricam vim articuli esse dicemus? 
Non opinor: nam de qua nunquam antea quicquam resciveris, eius prio- 
rem notitiam, cuius per articulum admonearis, nullam esse manifestum 
est An dicemus eum certe, qui rem narret, priorem mulieris notitiam 
habuisse, hactenus saltem, ut esse quandam Philemonis uxorem non igno- 
raverit? Atqui anaphorica vis articuli non haec est, ut loquentis priorem 
notitiam referat, sed ut alterum, quicum is loquitur, rei tanquam ipsi 
quoque non ignotae admoneat. Id autem in isto exemplo non fieri appa- 
ret: neque igitur anaphoricam in eo vim articuli esse dicemus, sed tan- 
tum definilivam si\e distinctivam , quippe cum animadvertere auditorem 
iubeat notam , qua hanc de qua sermo est mulierem a ceteris mulieribus 
quaotum quidem necesse* sit distinguat. Nam ipsam ut norit non necesse 
est: satis est, si Philemonis, non alius uxorem cogitandam esse sciat. 

Tertio Ioco Apollonius ponit rf|V kot' auTÖ |u6vov dirXfiv dva- 
cpopdv, ubi articulus rem aut ante commemoratam aut aliunde notam 
auditori esse significat: de quo genere non est quod dicamus. 

Quarto denique loco eum articuli usum commemorat, ubi cum qua- 
dam anticipatione usurpatur de re incerta, quam quis aliquando extituram 
esse praeaumat: gc6* 8te, inquit, Kai 7TpoXT]TmKüJT€pov trpöcumov 
ävacp^pei, Stc W) teert dopicriöbcc cpatvetat: velut si quis de futuro 
aliquo tyranni interfectore toquens dicat 6 TupavvOKTOvVjcac Tuidc0u>, 
qnod quid est aliud quam ddv Tic TupavvoKTOV^Cij aut öctic fiv tu- 
pawoKToWjcr), THidcOw? Recte igitur in huiusmodi exemplis dopicruj- 
Ö€C dpOpoV esse dicit: sed anaphoricam vim articuli quam et quaiem in 
iis esse Teilt vix intellegt potest. Nihil enim nisi comparari illa exempla 
posse dicit cum illo Homerico : 

K€ivoc Ydp'rapi xfjpi jicucdpraroc €Eoxov fiXXurv, 
8c k£v c' 8>voiav ßpicac oTkövö' äjavytWi 
in quo pariter atque in illis futurae alicuius personae dvair6Xt]CtV esse 
ait. Et sane potuit etiam dici diceivoc 8c fiv TupctvvOKToWicTi Tt- 
jutdc9uj: pro quo cum 6 TvpavvoKTOvfjcac dicitur, apparet articulum 
participio praepositum eandem vim habere atque pronomen demonstra- 
tivum subsequente relativo cum coniunctivo adiuncta particula condicio- 
nali. Sed quo iure talis futurae personae designalio dvorrröXricic dicatur, 
Apollonius certe non docet. Est enim dvcnröXiicic nihil aliud quam 
dvoupopd, dvotcpopdv autem con&tare prioris nolitiae repraesentatione 
ipse Apollonius aliique grammatici passim inculcant. Quaenam est igitur 
futurae incertaeque personae prior notitia? Nisi forte quis dicat non 
posse sie de futuris personis aliquid pronuntiari, nisi tales personas ali- 
quando extituras esse et is qui loquitur et alter quicum loquitur spe et 
expeetatione praesumpserint : esse igitur aliquam illarum personarum co- 
gitationem iam prius ab iis' coneeptam, quam nunc repraesentari articulus 
signißcet, eamque esse dvamopdv sive dvcnröXriciv. Fieri potest ut tale 
quid Apollonio obversatum sit: quamquam neque expositum ab ipso un- 
quam hoc esse video, neque verum esse arbitror. Rectius, opinor, hunc Digitized by Google 44 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

articuli cum participiis usum haud diversi generis esse dicemus ab eo, 
ubi appellativis nominibus articulus ita praeponitur, ul non unam certam 
rem, sed quamlibel quae sit ex eo genere rerum, in quas nomen illud 
cadat , intellegendam esse moneamur. Diximus de hoc usu articuli supra 
p. 40 et 41, quae nunc repetere nihil opus est. Apparet autem, quemad- 
modum 6 ävGpoJTroc OvrjTÖc £cti idem significat atque 8cnc äv9puj- 
tt6c den aut öene äv ävöpumoc ij, Ovtitöc den, sie etiam ö Tupav- 
VOKTOVr|Cac, cum de incerto aiiquo. futuro tyrannieida dicitur, nihil aliud 
esse quam öctic äv TUpavvoKTÖvoc f}. Recte igitur Kruegerus quoque 
articulum isto modo appellativis praepositum äopiCTUJbT] esse autumat, 
licet Apollonius, ad quem provocat, non de hoc genere, sed tantum de 
articulo cum participiis loquatur. 

Sequuntur inde a cap. VII aliquot obsemtiones de singulis verbo- 
rum generibus cum articulo construetis, ac primum quidem de nominibus 
litterarum. Horum nominativos et aecusalivos modo cum articulo modo 
sine articulo poni docet, prout aut iam prius nota esse auditori litterarum 
nomina, aut nunefprimum tradi videantur; genetivig autem et dativis sem- 
per articulos praeponi propterea quod, cum jiOVÖTTTurra et indeclinabilia 
(äicXiTOt) sint litterarum nomina, absque articulo hi duo casus agnosci 
non possent. Apparet hanc causam esse non omittendi articuli; quam ob 
causam autem his casibus semper aut possit aut debeat articulus prae- 
poni , h. e. cur , si genetivos aut dativos illorum nominum usurpamus, 
semper articulo, anaphorae signo, locus sit, ex Apollonii disputaüone non 
satis planum fit. Ratio autem haec est, quod genetivis aut dativis illörum 
nominum nemo utitur nisi qui aliquid de his litteris, quod ad Proprie- 
täten) earum usumque pertineat, expromendum habeat, id quod fieri non 
posse apparet nisi apud eos, qui de nominibus certe earum iam ante 
edocti fuerint, ideoque hüius prioris notitiae admoneri per articulum 
possint. Haec igitur causa est, cur possit semper his casibus articulus 
adiungi; necessitatem autem, cur, quod possit fieri, semper etiam fieri 
debeat, recte Apollonius in äicXirfci h. e. in indeclinabili forma horum 
nominum positam es&e ait, quae si declinabilia essent, possent quidem 
utique semper articulum asciscere propter eam quam supra indieavi cau- 
sam , possent tarnen nihilo minus etiam articuli appositione carere. Sunt 
enim litterarum nomina propria, övö/ncrm xupta: de quo genere ipse 
Apollonius recte praeeipit cap. 31 p. 69, 1 : tä Kupia bia rf|V tv aöroTc 
ibtörriTa oüx oötujc Trpocb&Tm toö öpGpov Kaöärap tä icoivf|v 
Ivvoiav fx°VTa (h. e. tä TTpoaixoptKä), itemque II 42 p. 84, 14: t& 
xupta biä xfjc ibiac Gdceujc ävaTtoXoujüUHva oux outuj Trpocb&rai 
toC äpOpou. Nempe quia per se ipsa rem cui propria sunt satis defi- 
nite ac distinete indicant, ut dubitari non possit eam rem designari, 
cui us hoc vel illud nomen proprium auditor esse sciat, huius rei notio- 
nem etiam absque articulo in mentem auditoris revocant. Igitur si de- 
clinabilia essent litterarum nomina, dubitari non potest quin iiceret etiam 
absque articulo dici e. c. äXqHXTOC f| dKmuMjctc |U€YicTTl £ctt, non 
minus quam Aiuuvoc f\ dKcpujvricic jaeTtcni icjxv , ut est apud Apol- 
lonium p. 30, 12; aut xdjLtjiiaTi cuctoixöv den Kärpra non minus quam Digitized by Google ad veterum grammalicorum doctrinam de articulo. 45 

CumpdT€i cpiXoc fjv 'AXKißtdbric. Ceteruni fuisse etiam qui litterarum 
nomina per casus declinare auderent e scholiasta Dionysü p. 781, 24 disci- 
mus, qai Democritum certe bcXiatoc et OrJTaroc dixisse refert. 6 ) 

Sabiungitur deinceps cap. VIII disputatio de infinitivo cum articulo, 
refutaturque Tryphonis sententia, qui infinitivum, cui articulus praepo- 
situs esset, in nominibus, absque articulo autem in verbis numerandum 
esse statuerat ; quae disputatio, quoniara ad infinitivi magis quam ad arti- 
culi naturampertinet, hoc loco praetermittenda est. Neque magis in iis 
immorari placet, quae cap. IX contra eos disputantur, qui articulum in- 
finitivo praepositum pro adverbio habendum esse pülarunt , errore mani- 
festo et inscito , quem refutare vis operae pretium fuisse dixeris. 

Proximo capite exponitur de articulo cum genetivo nomtuum, quibus 
tolum aliquod vel multitudo indicatur statim per epimerismum in partes 
dispescenda, in quo usurpantur pronomina 8 v. 6c, aut ot, cum coniunc- 
Uünibus jiiev et W, h. e. 8 ja^v — 8 W, ol |n^v — 0*1 bi. Ulis gene- 
tivis Apollonius semper articulum addendum esse praecipit , velut tüjv 
dv9pu)Trujv o'i |u^v dciv "GXXrjvec oi bt ßdpßapoi, aut tüjv Aidvrujv 
5 uiv diriKaXeiTat TeXajwjuvioc 8 bfe AoKpoc, ac similia: causamque 
articuli hanc esse docel , quod eiusmodi distributio in partes intellegi ne- 
queat nisi ab eo, cui totum illud, cuius eae partes sint, non ignotum sit: 
td &rui€piZ6n€va, inquit p. 35, 24, ^k irpoümeCTWTÖc tcri irXrjGouc 
ev Tvuicei 7rapaXajißavo|n^vou , erre tö n^poc tüjv irpdc ti müt- 
ctt]K€ (pertinet ad classem notionum relalivarum) Kai tyei irpöc TÖ 
6Xov -rtlv diTÖxaciv - dvamcn oöv IcA irpocxivecOai tö äp6pov tw 
4fi7T€piXt]irTiKu) toö jüi^pouc [h. e. tü>öXuj], ¥va Tfjv irpoürnecnöcav 
fviuav br|Xu)cr). Est hoc sane verissimum , neque unquam appellativo- 
rom nominum genetivos in huinsmodi distributione sine articulo posilos 
iovenies; sed propriorum tarnen non eadem ratio esse videtur, siquidem 
haec ad rcpraesenlandam priorem notitiam non utique articulo indigere 
ipsura Apoilonium paullo ante docentem audivimus. Nee desunt exempla, 
ubi populorum nomina parütivo casu siue articulo posita videas, sub- 
sequente statim partium divisione, si minus per sola pronomina, ut in 
Ulis quae Apollonius posuil exemplis, ut certe tali, quam ipso genere 
haud diversam esse fatendum sit. Ita Thucydides IV 105 scripsit: 'Ajüiqu- 

toXitüjv xai 'AOnvaiujv tüjv dvövTiuv töv jnfev ßouXöjuevov 

M^veiv, TÖV bk |uf| £6£Xovto dmdvai. Neque vereor ne quis hoc 
exeraplura respuat propter additum partieipium cum articulo, tüjv £vöv- 
tujv : id enim ad solos Athenienses , non etiam ad Amphipolitas pertinet, 
et potuisse 'AOrrvatiyv absque articulo scribi, etiamsi partieipium illud 
non additum esset, manifestum est. Item III 48: irei6ec8£ |uoi MimXr)- 
vaiwv oöc \ikv TTdxtic äir£irc|M|f€ — - xrctvai, touc b* dXXouc £äv 
oucetv. Negabiturne igilur etiam sie e. c. dici potuisse: MimXr)vaiu>v 

6) Latina quidem litterarum nomina natura declinari non posse 
Varro monet L. L. IX 21 p. 212 M. — De graecis cur declinari non 
solerent, Cratetem quaesivisae, einsqne adversarii quam rationem attu- 
lerint, ex eodem Varrone diseimas VIII 64 p. 189; cf. et Choeroboscas 
I p. 369. < Digitized by Google 46 Georgii Friderici Sohoemanni animadversiones 

01 uiv dir^Oavov o? bt dciuGrjcav, aut 'AiuupiiroXrriJV toic /üifev ji£v€iv 
toTc bk Öi^vai Trpoc^Tagav aut toöc u£v jnäveiv touc bi itiivax 
eiacav oi ttoX^jluoi? Equidem certe non ausim negare. Neque igitur 
scio , an non concedendum sit Apollonio de loco Homerico 11. XVI 317 : 

Necropibai b' ö iikv oötok:' 'Atujiviov öH\ boupf — 
in quo ille non solum casus enallagen esse ait, sed etiam articuli ellipsin. 
Potuit enim non modo Homerus, apud quem sollemnem esse articuli 
ellipsin grammatici passim inculcant, sed etiam pedestris orationis scrip- 
tor in huiusmodi nomine patronymico arliculum omittere, nee solum 
NecToptbcu b' 8 jifcv — sed etiam Necropibujv b' ö jufev oörace töv 
dvavriov, 8 bfe £ßXrj9t]. Porro si partitivum genetivum agnoseimus 
cum Apollonio c. 13 p. 42, 16 — 19 in hac formula : ßaciXeüc Marebö- 
vujv 0tXiTT7TOC 'AOrivaiuiv rrj ßouXfl xal Tqj brj|Liiu , nonne hinc quo- 
que manifestum esse falebimur , non utique necessarium esse arliculum 
apud genetivos nominum propriorum multiludinem quandam in partes 
dispescendam indicanles? Nam non vereor ne quis obiciat in opposi- 
tione quidem partium per 8 jli^v — 8 be , non autem in copulatione per 
xal articulum necessarium esse: id enim nullam ralionem habere apparet. 
Contra ubi genelivus est appellativi nominis , careri arliculo propter eam 
quam Apollonius exposuit rationem nullo modo polest. IIa cuu/ndxujv 
Tr| ßouXfJ Kai Tip brj/aiu non magis dicere licebit quam cu^jLidx^V oi 
\xiv d7Tf)X0ov ol bk irop^€ivav. 

Praetermittimus quae cap. X extr. et cap. XI disputantur ad commen- 
dandam in syntaclicis quaestionibus reetara rationem h, e. causarum , cur 
quidque dicatur, indagalionem , qua sola duce legitimum genus dicendi a 
liberiore et licenlioso, quod poetis concedendum sit, ut in aliis struclu- 
ris sie in articuli usu , satis recte discerni possit ; praetermittimus etiam 
quae cap. XII de solilis epistularum praescriptionibus, ubi dativo nominis, 
velut Tpucpum, epitheton non sine artieulo addendum est, velut tuj 
dtTaOuiTäTUJ, Tip tiuiuut<Jtuj, itemque quae cap. XIII dieuntur de huius- 
modi formula , cuius iam supra exemplum tetigimus , QiXunroc 'Mr\- 
va(wv tfji ßouXr) Kai Tip brjjüiqj, quibus cap. XIV subiungitur etiam 
quaestiuneula , cur genetivo casu 'AOrvvaiuuv, non dativo 'AOrjvaioic. 
dicendum sit — hisque praetermissis statim ad caput XV progredimur, 
ubi exorditur disputationem de iis vocabulorum generibus, quae articuli 
consortium respuant. 

Horum primum ponit pronomen reeiprocum dXXi*jXu)V : quamquam 
ipse hoc in pronominibus non magis numerat quam id unde factum est, 
dXXoc, de quo errore diximus in libro de partibus orationis p. 122 sq. 
Rationem autem , cur huic pronomini articulus praeponi nequeat , rectis- 
sime perspexit: nempe cum in eo duorum casuum significationes con- 
iunclae sint, recti, quo subiectum verbi, obliqui, quo obiectum denotetur, 
quamvis horum utrumque notum sit, tarnen hanc priorem notitiam per 
articulum significari propterea commode non posse, quia nee duo articuli 
uni vocabulo aecommodari possint, et, si unus sumeretur, nominalivo 
posito obiectum, obliquo casu posito subiectum iusta anaphorae designa- 
tione careret. Hanc ob causam igitur neutrum ponendum esse. Noster Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 47 

quidem scrmo patrius noU raro sie loquitur, ut subiectum et obiectum 
separatim suo utrumque pronomine designet, velut es liebt der eine 
den andern, es helfen die einen den andern, ubi utriusque prior 
notitia addito articulo significatur: compositum autem pronomen nostrum 
einander pariter atque graecum dXXrjXuuv etc. articulum respuit. Id- 
que nullo sententiae damno fieri manifestum est , siquidem ad significan- 
dam priorem notitiam licet percommodus articuli usus sit, haudquaquam 
tarnen semper et ubique necessarium esse sua quisque sponte intellegit. 

Gapite XVI de vocabulo djucpÖTCpoi disputat eique articulum prae- 
poni negat (dv^qwcrov tö dpGpov irpöc cuvragiv Tfjv toö äjumd- 
T£poi) propterea quod in ipso illo dficpÖTepot iam prioris notitiae sig- 
nificatio insit, nee dicatur djLiq>ÖT€poi, nisi si duas esse res, de quibus 
dicatur, iam ante aut commemoratum aut aliunde notum sit, ut anaphori- 
cam vim, qualem articulus habeat, ipsum illud djüupÖT€pOi in se habere 
dicendum sit, ideoque etiam articulum praeponi nihil opus sit: f) toö 
dficpÖTepoi cuvto£ic, inquit p. 45, 2, tö e&xpr\cxov toö dpöpou uira- 
topeüouca, u)c rrepiccfiv Tf|V toutou cuvTaEtv direwcaTO. Sic enim 
haec verba intellegen da sunt , quae qui non tntellexerunt Portus et Syl- 
burgius perperam tö dxpr)CTOV P r0 T ^ €ÖXP*1 CT0V et dTTOYopeuouca 
pro uircrfopeüouca scribi voluerunt. utraxopeueiv tö €Öxptictov 
toO dpGpou nihil aliud est quam illud, cui signißcando articulus inser- 
rit, iam per se ipsum significare. — Ubi autem praeter illud djicpÖTepoi, 
quod notam rerum budba esse significat, etiam rerum ipsarum, quibus 
haec bude constat, nomina adduntur, his articulum addi consentaneum 
esse ait: djwpÖTepoi oi dvOpumoi Tpfyouci: quippe, inquit, trpo- 
^rvuicrai fj toö djuqpcrrepoi bude, Kai bid touto e&mucroc f| toö 
äpöpou irapddeac. Haec quoque Sylburgius et iam ante Sylburgium 
scriptor aut corrector codicis eius, qui inter Parisinos est n. 2547, a, 
Bekkero littera B notatus, in diversam sententiam corruperunt, dv&pi- 
ktoc pro €U&ptKTOC scribendo , neque reputarunt prorsus sie adversari 
haec verba Apollonii consilio, qui non abhorrere ab huiusmodi struetura 
articulum sed convenienter adhiberi autumet. Manifestum est igitur, ttjv 
toö d^upÖTepoi budba non de numero tan tum quasi nudo, cuius signi- 
ficatio insit in dficpÖTepot, aeeipiendum esse, quemadmoduni ab illis fac- 
tum esse videtur, sed de ipsis rebus budba illam efficienlibus, quarum si 
nomina adduntur, his, utpote rerum iam ante notarum, recte articulus 
praeponi dicitur. Celerum quo rectius huius strueturae ratio perspicia- 
lur, addendum aliquid Apollonii disputationi videtur. Nimirum comparari 
ilia potest cum struetura pronominum demonstrativorum , quibus item 
nomina cum articulo aut subiunguntur aut etiam praeponuntur. Nam ut 
dieimus ovhroi oi dvOpumoi aut oi dvBpumot ouTOt Tp^x oucl > sic 
etiam djicpÖTepoi oi fivöpuitroi aut oi ÄvOpumoi dfimörepoi Tp^xoucu 
Ac de illa cum pronominibus struetura iam alio loco monuimus, duplicem 
in hac esse demonstratlonem, alteram, quam obiectivam diximus , quae 
per pronomen fit, alteram subiectivam sive anaphoricam, quae efficitur 
articulo, prioris notitiae admonitione, nomini praeposito. Non absimilis 
igitur est ratio, cum dfimörepoi oi dvOpumot aut oi fivöpumoi d/wpö- Digitized by ^Ki 48 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

T€pot dicimus, neque iniuria etiam illud djucporepoi in pronominibus 
numerabimus , quippe quod et ipsum vim quandam demonstrativam in se 
habeat rerum iam ante commemoralarum aut notarum. Differt tarnen hoc, 
quod praeter demonstrationem etiam numeri et combinationis significa- 
tionem habet, duasque res notas indicat, quarom utraque unius enuntia- 
üonis aut subiectum aut obiectum sit. Atque demonstrationem quidem 
ad res ipsas, combinalionem autem ad praedicatum potius pertinere ap- 
paret, quippe cum hactenus demum hae duae res combinentur, quatenus 
communiter aliquid de iis praedicandum est. Nam dji<pÖT€pOi oi äv- 
Opumoi Tp^xoua dicimus de duobus hominibus quos ipsos numerum- 
que eorum cum articulus nomini praepositus tum demonstrativa vis pro- 
nominis d^cpÖTepoi notos esse indicat: hos autem communiter currere 
dicimus, eamque corumünionera , cuius notionem djucpörepoi indicat, 
etiam per adverbium iodicari posse apparet: nam djucpörepot Tp^xouct 
quid est aliud quam oi blio äjia Tp€XOUCl? Hinc illud djuupÖTepoi 
etiam longius a subiecto seiungi et verbo apponi potest, velut oi dvOpw- 
ttoi, oOc 6p^c, €ic Tf|v dxopdv Tp^xouav ä|u<p6T€poi. — Eadem 
autem ratio est in consimilium vocabulorum structura dicdTCpoi, £kocctoi, 
7rdvT€C. Nam non modo öcorepoi oi dvbpcc aut ol dvbpec ^Kdrepoi 
rp^xouci, sed etiam ol dvbpec xp^xöuciv dKCtrepoi dici polest, item- 
que non modo irdvTec oi dvbpec aut oi dvbpec irdvTec Tp^xouci, sed 
etiam oi dvbpec, oöc öpac, elc t#|V dropdv Tp^xouci Trdvrec. Sei- 
licet in bis quoque ea notio, quam illa* vocabula indicant, non ad subiec- 
lorum notionem aecuratius definiendam pertinet, sed tautum ad notionem 
actionis , quam ad utrosque aut ad omnes pertinere indicamus. Sed lon- 
gius haec persequi non opus est. Illud autem non debet silentio praeler- 
mitti, quod Apollomus de djicpÖTepoi sie loquitur, ac si arliculum huic 
etiam praeponi posse (oi d|ii<pÖT€poi) negarel. Atqui sicut nos verna- 
cule dicimus die beiden de duobus, quos aliqua ratione inter se con- 
iunetos esse non ignoratur^ idque ipsum articulo ante illud numeri simul 
atque coniunetionis notionem continens vocabulum posito significamus, 
sie etiam Graeci, licet multo rarius, oi djwpörepoi dieunt. Apud Plato- 
nem in Theaeteto Socrates, posteaquam de duobus elementis s et o in 
prima nominis sui syllaba coniunetis dixit, mox p. 203° cp^p€ Wj, in- 
quit, Tfiv cuXXaßf|v irdtepov X6ro|H€V rd djüiopötepa arotxefa — t[ 
liiav Ttvd tWav Y€YOvmav cuvtcWvtujv aörurv; utrumsyllabam 
dicimus haec duo quae coniuneta esse vidiinus elementa, 
an unam ex iis formam conflatam? 7 ) Dionysius Hai. ant. Rom. I 
29 de Tyrrhenis et Pelasgis loquens , quos nonnulli eiusdem stirpis esse 
putabant, ipse autem propter linguarum dirersilalem cognatos haberi 
pösse negat, el x6p, inquit, tö cirfrevfec t^c ö|uoq>umac driov ötto- 
Xt]itt6)v, Odxepov bfj nou t^c buxqmmac* ou Ydp bf| Korrd y* tö 
aÖTÖ dxx^P^i vojaKeiv td djLiq>ÖT€pa 8 ): nempe haec duo ante comme- 

7) Cf. Aristot. Metaph. VI 17. 8) Sic cum articulo scriptum est 
in optimis codieibus €hieiano et Vaticano, adoptaruntque hanc scripta- 
ram Ambroschius et Ritschelius, alter in Vratislavienai alter in Bon- 
nensi programmate anno 1846 pridie Id. Oct. edito. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinaro de artlculo. 49 

moraU, cognationem et linguarum diversiUtem, quae stirpis quoque 
diversitatem arguit. Frequentius dfimÖTCpot cum articulo usurpatur in 
sermone hellenistico , velut Paulas epist. ad Ephes. c. 2, 14 commemora« 
tis antea ethnicis et ludaeis 'hos' inquit 'in unum Christus coniuniit, 6 
iroirjcac td djnqKSrepa ?v% et v. 16 : Tva äiroKaTaXXdEq touc äjiq>0T£~ 
pouc iv dvi cibfian, et v. 18: £%oiiev rt)V TrpocatuiTf|v ol dfimÖTe- 
poi tv lv\ rrveufiaxi icpöc töv trat^pa. Paulio frequentius etiam apud 
antiquiores ol cuvapqpöxepoi , Td cuvajimÖTCpa atque etiam singulari 
numero tö cuva|Liq)ÖT€pov dicitur. Sed haec persequi nolumus, ne nimis 
longe ab Apolionio evagemur. Itaque verbo tantum monemus, esse etiam 
diversi generis exempla, ubi tö änq>ÖT€po v , tö dicdrcpov dicitur non 
de rebus ad quas haec vocabula pertineant , sed tantum de notione ipsis 
inclusa, ut apud Platonem in Hippia maiore p. 302* : TÖ Y&P d^<pdT€pov 
ImTlpw (aut x(b froripip) oöx fereroi, et p. 303 a : oörö tö licdrepov 
Kai tö afimÖTcpov. 

Sequitur apud Apollonium cap. XVII— XXI longa disputatio ad refur 
tandam nonnullorum seutentiam, qui kXi)TIKÖV üiud £m<p6€YMa, quo 
ulimur in alloquendo, h. e. d>, articuli casum vocativum esse volebant. 
Bis quae argumenta ab Apolionio opponantur referre hoc loco non opus 
est, cum satis confutatum errorem dudumque ab omnibus abiectum esse 
nemo ignoret.') Taugam tarnen rem et in hac disputatione obiter et alibi 9) Est in iis, quae de Tryphone referuntur, locus leviter corruptus 
p. 47, 1: otiic cöXoyöv tc ^tcItoi i*i$ cpujvfl iceicXivtiai Ttöv dpepujv, tva 
jtf| Lv ii\§ \&€i }i€poc Xötou KaTaxuipKnrat. Scribendam est Td tCüv 
dp6pujv, usitatissimo apud Apollonium circumlo'cutionis genere, de quo 
monnit naper etiam Uhligius in emendationibus Apollonianis p. 18. Sic 
t4 tt)c cuvrdgeujc p. 57, 23, Td toO Xötou p. «8, 28. 216, 13, tö tt^c oiv- 
GIceujc p. 188, 5, Td tüjv KaTrrröpujv de pronomine p. 26*. Sententiam 
aatem loci non percepit interpres, cnias conversio plane sensu cassa 
haec est: neque rationi consentaneum existimat, unam arti- 
culorum vocem deflexisse, ne in una dictione pars orationis 
discerperetur. Vertendum sie potius erat: neque oonveniens 
fuisse existimat, articulos ex una voce (aequabiliter) decli- 
na'ri, ne sie pars orationis in una tantum dictione poneretur. 
Nempe Trypho, qui u* articuli vocativum esse vellet, adversus eos, qui 
talem vocativi formam prorsus ab omni declinationis analogia abhor- 
rere dicebant, etiam hac defensione utebatur, ut diceret, in ceteris quo- 
que casibus articuli non esse analogiam, sed alios ex alio themate 
factos, idque non sine causa: nam si unius tantum vocabuli (X&€ux) 
declinamenta essent, futurum fuisse ut tota pars orationis uno tantum 
vocabulo constaret. Scilicet meminisse debemus, articulos a gramma- 
ticis separates a pronominibus , suumque proprium locum in partibus 
orationis iifl assignatum esse. Idom Trypbonis argumentum mox v. 20 
refutaturus Apollonius his verbis utitur: ouo' frcelvö kTiv dvaYxacTiKÖv 
toO irdvrujc €v e^aciv aurö xaTavivceai Kva |mf| oid yiäc XlHcwc 
AkoXoüBou filpoc Xötou KctTaxwpiZrjTai. Nempe Iv dqiactv articuli 
formae esse videbantur, quia ab 6 vel oc non posset dvaXÖTUK genetivus 
toO, dativus tö), non magis quam vocativus U> formari, sed aliud esset 
nominativi, aliud casuum obliquorum, aliud igitur etiam vocativi thema. 
Non erat igitur n(ct X&ic dicöXou6oc, h. e. unum vooabulum ad analogiae 
normam declinatum, quod solum pro parte orationis haberetur. Neque 
hoc Apollonius vituperat: causam tantum, cur id fieri debuerit, veram 

Jahrb. f. class. Philo!. Snppl. Bd. V Hft 1. £ Digitized by Google 50 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

saipius ab Apollonio, itemque ab alHs grammaticis et veteribu« et recen- 
tioribus repetitam, cum articulum tertiae tantum personae proprium, a 
prima autem et secunda alienum esse, autumant. Cohaeret autem haec sen- 
tentia cum altera', qua omne nomeo, praeterquam in casu vocativo, item- 
que omne pronomen , praeterquam personalia , tertiae personae esse vo- 
lunt. Verius erat omnem personae significationem tarn a nominibus quam 
a pronoroinibus, personalibus exceptis, segregatam dicere, atque hinc 
fleri, ut modo tertiae modo autem etiam primae et secundae personae ha- 
beri possint. Et de pronominibus quidem iam 0. 1. Vossius verum vidit 
de analogia IV 2, laudatus a me in libro de partt. orat. p. 98. Nomina 
autem nonnunquam certe etiam primae et secundae .personae esse ipse 
Apoilonius concedit, nempe cum verbis existentiae, aut cum verbis appel- 
landi, velut cum dicitur eip.1 'Obucceuc, Tpuq>u)V dvoiidZojAM, 'AiroX- 
XibviOC €?, Tpriqxuv K€kXt]CCU ac similia: nam, inquit III 8 p. 216, 10, 
t£ tiirctpKTiicd t<öv ßrmdriuv xdc euöciac cirpctefei €ic td irpulTov 
Kai öeurepov rcpöcumov l0 ), idemque etiam de verbis appeliandi, quibus 
subiecto proprium nomeii attribuitur, profitetur II 11 p. 115, 16, cum ver- 
bis existentiae adiungat td ibiac itoiöttitoc Blctv cruiaivovTa twv 
fhtyUXTUW. Iam vero si in huiusmodi enuntiatis £fib KoAoOjiai 'AttoX- 
Xifavioc, cö K&Xr|Cai Tpuqxbv, nomen non diversae a pronomine et 
verbo personae esse conceditur , num aliter se rem habere dicemus , ubi 
non proprium nomen sed aliquod appellativum aut adiecüvum apponitur, 
£fti) KoXoO^at miXöXoTOC, ujueic xaXeicOe coqucrai? Equidem non 
video quid intersit Quod si ita est, fieri potest ut etiam articulus in 
huiusmodi structura recte usurpetur, velut si dicam cd eT 6 TpajLtyiaTi- 
köc, is scilicet quem novimus, aut ujuetc KCtXetcOe ot KptTiKOi, sciiicet 
kot' i£oxf\v. — Porro in huiusmodi exemplis opaTjiev öv f)jbi6ic TC Ol* 
Kpf)T€C (Plat. de legg. I p. 625), aut cu bk ö dpxuuv ämtitev twv dp- 
jACUiaE&V dKTÄTTOU (Xen. Cyrop. VI 3, 33), qualia plurima ubivis extant, 
num quis eiusdem personae, cuius subiectum et verbum sunt, etiam appo- 
situm subiecto nomen cum articulo esse negabit? Negandum erit, si, quod 
Apollonio vfdetur (p. 48, 26), f| toü dpOpou TrapdOecic Sv ibfujfia ?x* 1 
T^v tujv TpiTWV TTpocumuJV dvcwröXriciv : aiendum autem, si in 
huiusmodi quaestionibus rationem potius quam auctoritatem sequi aude- 
mus. Atque ego ne illud quidem Apollonio concesserim , quod p. 49 in. 
praecipit, de tertia quidem persona recte dici posse ö £fiöc den, non 
autem de secunda ö £\xöc et. Atqui nos quidem germanice loquentes 
sine offensa dicimus non solum er ist der meinige, sed etiam du bist 
der meinige, itemque in prima persona ich bin der deinige: nempe 
tu is es quem meum esse dicam, ego is sum quem tu uro esse 
dicas, tibi haec ipsa proprietas, quam possessiva pronomina indicant, 

esse negat: in discribendls enim partibus orationis non multitadinem 
vocabulornm, sed significationem tantnm apectandam fuisae : jif| tv ir\f|- 
6ct X&ewv xa )xipr) toO \6fo\3 btaKCKpivOai ait, £v b* tvvoia ibiq. 
10) Cf. et I 19 p. 48, 21 oök t&iov aÖT<j> (tüi övdjuurn) iraplircrat t6 
koto irpocuma CfTtvccöat, äitou yc koI kv irpuiruj xal bcwipip irapaAaju- 
ßdveTon, cljui 'OöucccOc, Kai £v 0€ur£piu irpoeiwirtp, 'Obucccöc et. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 51 

eos de quibus sermo est ab aliis aiiorum propriis distinguit, idque arti- 
culo indicatur. Graeca quidem huius generis exempla non in promptu 
habeo; ratioBem tarnen non obstare,. queminus ita dicatur, manifestum 
esse pulo. 

Subiungitur cap. XXII brevissima disputalio de pronominibus inter- 
rogativis, quae licet ipse pronominibus accensenda neget et in nominibus 
numerari velit — de quo errore diximus in libro de partt. orat. p. 131 
sqq. — iure tarnen articulum üs praeponi non posse statuit propterea 
quod, cum interrogatio Oat de rebus ignotis, articulus autem priores» 
notitiam significet, vocabulo ignorationem profitenti notitiae Signum prae- 
poni inepttun sit Et tarnen non admodum rara sunt articuli interrogati- 
?is praemissi exempla, quorum cum Apollomus nuilam meotionem faciat, 
quid de iis iudicaverit et qua ratione bunc articuli usum cum sua doctrina 
conciliaverit, dici a nobis non polest. Seite autem rem explicarit Godo- 
fredus Hermannus ad Vigerum p. 705 n. 23: articulum, ubi pronominibus 
inlerrogativis praeponatur; semper referri ad aliquid, quod praecesserit 
in verbis eius quem interrogemus. Fit boc sane in exemplis pieris- 
que, qualia nonnulla Hermannus apposuit, in quibus is qui interrogat 
id quod ab altero sibi dici vult quasi oecupaturus ipse responsionem in- 
cohat per articulum, cui quoniam quod addat ipse non habeat, id per 
interrogativum pronoinen, ignorautiae Signum, indicat, provocans sie 
quodammodo alterum, ut expleat quod incobavit, remque eam, quam sibi 
ignotam esse per pronomen interrogativum signifleavit, responsione sua 
notam faciat, quam responsionem eum necesse erit ab articulo ordiri 
eique adiungere nomen aliquod aut substantivum aut adiectivum, quod in 
locmn pronominis interrogativi ab interrogante positi succedat. Velut 
apud Platonem in Euthyphrone p. 13% postquam concessit Euthyphro, 
pietatem (tö öciov) iustitiae partem esse, quaerit porro Socrates: tö 
ttoiov M^poc toö bucctlou tö öciöv denv; respondetque ille: rd rrepl 
Tf)Y toiv Oeüuv Gepatrciav et in Minoe p. 318% postquam praecessit: 
oi toO iroi^voc dpa vöyot äpiCTOt toic Trpoßäxoic, itemque ol 5fc 
toö ßouKÖXou toic ßourfv, interrogat porro Socrates: ol bk toö Tivoc 
vöfioi ÄpiCTOi rate qiuxaic tiöv ävOpuimuv; responsionem autem ad» 
dens notumque pro ignoto ponens oi toö ßaciXltuc cum articulo diett. 
Plura huius generis exempla afferre non opus est: sunt enim sat multa ab 
aliis congesta. Hoc tantum addimus, etiam si nihil praecesserit, quo refe- 
ralur interrogatio, tarnen pronomina interrogativa cum articulo poni 
posse in huiusmodi iriterrogationum formis , quae non ad rem iguotam, 
quam nobis notam Geri cupimus, pertinent, sed ad notae rei qualitatem, 
cuius satis aptum nomen non suppetere significamus. Fit autem hoc, 
tibi de re mira, insolita, eximia cum quodam admirationis aut etiam indig- 
nationis affectu loquentes interrogandi forma utimur, quam exclamatioois 
instar habendam esse apparet. Sic in epigrammate Diodori Tarsensis 
Anth.Pal. VII 335: 

H^ M^Tpei, Mätvrvn, tö TrrjXfacov ouvo^ia Tunßip, 
}ir\bk 9€iuctokXIouc fpra C€ Xav0av£ru>. 
Noli, inquit, nomen, quod quantum sit digne eloqui non pos- 

4* Digitized by Google 52 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

sum, sepulchri modulo metlri, quasi dicat: hoc — o qtiantum! 
— nornen. Et apud Babrium fab. 69, 4 caprarius caoi exprobrans, quod 
leporem cursu superare nequiverit, ö TrrjXiicoc, inquit, coö cöpÄhj 8dc- 
cuuv, h. e. hie, qui quantillus sit dicere piget, te celerior 
inventus est. Res ipsa autem docet in huiusmodi exclamationibus, 
quae non tarn ad rem ipsam quam ad rei qualitatem aut quantitatem per- 
tinent, etiam interrogativis prouominibus iis tantum locum esse, quae 
adiectiva dicenda sunt, nee rem ipsam nobis ignotam, sed qualitatem aut 
quantitatem rei talem esse significant, quam suo nomine indicare aut non 
possimus aut nolimus* — Ceterum cum huius generis pronominum etiam 
formae quaedam relativae sint, quae litteram o cum aspiratione praefixam 
habent, ÖttoToc, öitöcoc, ÖTrrjXiicoc, eaeque etiam in eo genere inter- 
rogationum adhibeantur, quae a verbo quodam aut praegresso aut subau- 
dito pendent, quas interrogationes indireetas vocare solemus, non mira- 
bimur errasse nonnunquam imperitos librarios , ut has formas scriberent 
ubl interrogativas potius cum articulo scribert deberent, velut apud Aris- 
tophanem in Acharn. v. 974, ubi servo dicenti dx^Xeuce Adfiaxöc C€ — 
indignabundus Dicaeopolis interrogaüonem regerit, ö itoToc oötoc Ad- 
fiaxoc, scilicet quasi nesciens, quodnam Uli epitheton tribuendum sit, 
quod statim etiam suppletur a servo , ö b€ivöc , 6 TdXctupivoc — Sed 
in codieibus öiroioc scriptum , idque a recentioribus demum editoribus 
correctum est Porsoni monitu , ad Eur. Phoen. v. 892. — Fuisse etiam 
videntur, qui in relativis Ulis önoioc, ÖttÖcoc non adventiciam syllabam, 
sed articulum esse putarent; redarguit autem eos Apollonius satis longa 
disputatione cap. XXIII — XXVI , verarn illorum vocabulorum vim et natu- 
ram iis argumentis demonstrans, quae qui non sua sponte intellexissent, 
vix dignos fuisse dixeris tarn prolixa admouitione. 

Nobis autem obiter hoc loco mentionem facere Übet hodierni Grae- 
corum sermonis, in quo illud qualitatis pronomen adiectivum Öttoioc cum 
articulo coniunetum plane relativi pronominis loco usurpatur, ut TÖv 
Öttoiov e. c. dicant pro eo quod veteres öv dixerunt, TOÖ öirotou pro 
oö, Tip ÖTtoiuj pro iL, Italorum et Francogallorum exemplo, qui simi- 
liter quäle, quel cum articulo ponunt, il quäle, lequel. Sic e. c. in 
Philistore II 66 legimus: £v tivi biorpißfl, xf|V önoiav tt&u>K€V pro 
flv dEÄu)K€v, et ib. touc KupiuJT^pouc tujv Xötuiv, etc toüc öttoIouc 
aÖTÖc dirobibei irepiccötepov ßdpoc, p. 74: tf|v fieboav tou Kopafj, 
rfjc ÖTToiac o\ crixoi etvai ßpaxurepoi — et similia in quavis pagina. 
Italice dicas: in una dissertazione, la quäle pubblicava — le 
principali ragioni, ai quali egli stesso tribuisce il piü 
gran momento — laedizione delGorat, nella quäle i versi 
sonopiübrievi. Manifestum est autem articuli etiam in hac struetura 
vim esse anaphoricam s. relativam 11 ), ut eiusdem rei, cuius antea nomen 11) Haue vim anaphoricam et ipsam nihil aliud esse nisi demon- 
strationis quoddam genus, pradentes dudum intellexerant nosque mo- 
nuimus supra p. 20 sq. Et ea quoque pronomina, quae proprio re- 
lativa dici solent, primitus demonstrativa fuisse monuimus supra Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 53 

positum est, in aJtero membro repetendam notionem esse indicet. Id po- 
lerat quidem sie fieri, ut huius alterius membri initio articulus eodem 
casu poneretur, qui est nominis praecedentis, e. c £v Tivt biarpißf), Tf), 
öirotav d£&unc€V: quomodo si diceretur, rr) plane pronominis instar 
esse appareret, ut si latine dicas: in quadam dissertatioue, ea 
scilicet, quam edidit. Neque tarnen magnopere mirabimur casum 
articuli eundem atque sequentis relativi poni, planeque ad strueturam 
alterius membri aecommodari: fit enim hoc per quandam assimilationem 
— attractionem vulgo vocant — cuius naturam qui recte perspexerit non 
diversi geoeris eam esse inteileget ab ea, qua veteres Graeci utuntur, 
cum relativum pronomen ad superioris membri strueturam aecommo- 
dant; commune enim hoc est, ut vel pronomen vel articulus non eius, 
quo proprie pertinet, sed alterius membri strueturam sequatur. Ut autem 
qualitalis pronomen adieetivum öiroioc, quäle, quel, pro substantivo 
öc, qui, usurpetur, licet non tarn qualilas rei quam res ipsa intelle- 
genda sit, fatendum sane est per abusum quendam factum esse, obliterata 
propria iilorum pronominum significatione ; sed certe non graviüs hoc 
ierendum dicemus, quam quod in nostro patrio sermone sollemne est, ut 
pronomen welcher, quod item propria sua natura qualitalis pronomen 
est, respondens demonstrativo pronomini solcher 1 '), pro simplici rela- 
tivo usurpetur : eine Abhandlung, welche er herausgegeben 
hat pro eine Abhandlung, die er herausgegeben hat 

Sed redeundum est ad Apollonium , ut quae ab eo de articuli cum 
subslantivis pronominibus construetione praeeipiuntur examinemus. Sub- 
stantiva enim recte dieuntur cum personalia, tum demonstrativa ea, quae 
non qualitati aut quantilali rerum designaudae inserviunt, sed rerum ipsa- 
rum demonstrationem habent: quae quidem ab Apollonio sola in prono- 
minibus numerantur, exclusis Ulis adiectivis, de quo errore cum alibi 
saus dictum sit , nunc nihil addimus. Personalia igitur et demonstrativa 
pronomina substantiva recte a grammaticis dcuvapOpa dici constat , ut- 
pote quae articulum sibi praeponi recusent, propterea scilicet, quia iu 
semet ipsis primariae demonstrationis vim habeant, eamque ob causam 
articulo , anaphorae sive seeundariae demonstrationis signo , locum non 
esse appareat. Couplc , inquit Apoilonius c. XXVII p. 57, 23, ön a\ il 
avrujv beiSeic ttp&tcu äpoboi da tüjv uttok€im^vuuv irpocujnujv, 
ot) 5e6|i€vai iflc tujv äpOpujv cuvräüeuuc* oü räp dvacp^pctai tä p. 31. Neque igitur mirabimur, id quod nonnullis ineredibile videri 
solet, bis relativis saepenumero et in antiquo Graecorum sermone et 
in nostro vernaculo particulam demonstrativam adiungi, ut öctc, der 
da aut wer da dicatur, ubi solum öc, der, wer dici satis erat. 
Nam T£ illud quin demonstrativem sit nemo nisi qui admodum hebes 
sit dubitabit. Neque magis illud dubitari debet, quod item quibus- 
dam ineredibile visum est, ex demonstrativa particulae xt vi copula- 
tivam enatam esse. Sed sunt sane non pauci paullo tardioris ingenii, 
qui varias ac multiplices verborum signincationes , praesertim particu- 
laram, ex fönte et prineipio derivare parum valeant, et si quid in hoc 
genere supra captum suum est, id aversentur et temere confictum esse 
clamUeht. 12) Cf. Iacobi Grimmii gramm. III p. 48. Digitized by Google 54 Georgii Fridericl Schoemanni animadversiones 

irpöcumct, ön > Äunv bk bcfacvuTOi. 11 ) ävcrrKcrtcu äpa \&fat k€ku>Xu- 

tm Td Tf\c CUVT&CUJC Rellquam partem huius disputationia hau- 

sK lacuna aliquot versuum; ex iis autem quae supersunt dixisse Apoi- 
lonium apparet de articulo persoualibus aut demonstrativig noo praeposito 
sed postposite, eumque articulum sie fere expiieasse, ut demonstrationi 
per ifla pronomina faetae superaddi statim etiam maioris perspieuitatis 
causa anaphoram h. e. aeeundariam demonstrationem diceret, acilteet quae 
admoneret auditorem , noo aliam quampiam rem aut personam per de- 
monstrativum aut personale pronomen designarf quam eam , cuiua notie- 
rtem artioulus cum aliquo aut nomine aut partieipio subiunetus reprae- 
sentaret. Neque tarnen satis recte dicit p. 58, 10: Tf|v T^p irpum^v 
Oextv toö if\b (seil, in hoc exemplo tfw 6 XctXfjcac) äv€ir6Xr)C€ tö 
ApOpov. Neque enim simpliciter repetit articulus id quod pronomen de- 
signaverat, sed additur cum aliqua nota ad rem demonstratam certius 
cognoscendam et ab aliis distinguendam pertinentem, quam quidein notam 
eiusmodi esse necesse est, cuius auditor, ut non iam ignolae, per anapho- 
rae aignum admoneri possit. 

In postrema huius capitis parte de iis prouominibus dicit, quae, licet 
personalia, non tarnen demonstrativa sint, b. e. de pronominibus oö, ot, 
?, ulv, v(v, cq>etc etc., quae cum tertiam personam designent, non ta- 
rnen, ut primae et seeundae personae pronomina iftb, cu, et tertlae de- 
monstrativa oötoc, £tc€tvoc, primariae demonstrationis vim habeant, sed 13) Hanc demonstrationis vim personalibuS primae tautam et se- 
eundae personae Apollonius tribuit, hisque eam ex aeeidenti (£k irapc- 
iro^vou) inditam itaque quasi adventiciam esse vült. At dvru)vujjiat ? 
inquit II 10 p. 114 ,.18 de his pronominibus loquena, diraE dvri övojnd- 
tujv yevöucvcu ck irapcirouivou ecxov Kai Tfjv befov dir' ö^iv rdp 
iriifTovro Td & aor&v irpöcwira tujpoVro, xal oötui tö noptov tEatperuK 
dirnvcipcaTo Tfjv bclEiv, fj Tic cuvtfibcucc KaTÖ cuEirriav toö irpiÜTou Kai 
toO bcurlpou trpocidirou , dxp» toO TpiTou. Tertiae autem personae pro- 
nomini auToO, aör$, aÖTÖv, ubi eo sensu dicitur, quo Hörnern« oö, 
ot, € usurpat, ÖelEtv inesse negat II 18 p. 135, 16: diredicOrj Top, inquit, 
xfjc teüleuic i\ ucTdXmfnc [dvTl] tuiv kotA tö Tpkov irpöcuiirov (hoc est 
dvrl Tf^c oö, ot, £), otc irapnKoXoüOei Kai tö etKXivccGat (quamobrem 
etiam aÖTÖv inclinari vult: cf. librum nostrum de partt orat. p. 110). 
PraepoBitionera ante tujv koto t6 Tp. ex coniectura inserui, utpote ad 
sensum necesaariam, Uhligius emendatt. Apoll, p. 15 scribi voloit: rcoi 
^ ixcTdXiwfc €cn tiöv kotä tö Tp., idque esse i. q. Kai Td Tpfra elc tö 
aÖTÖc ^€TaXa^ßdv€Tat : qua mutatione sententia Apollonii prorsus in 
eontrarium vertitur. Hunc autem ut tertiae personae pronomini vim 
demonstrandi abiudicaret, permovit quod aÖTÖv, auTui, aÖToO itidem ut 
€, ot, oö non in prima alicuius rei aut personae indicatione, sed tan- 
tum in anaphora sive seeunda notitia usurpantur, quam demonstra- 
tioni, TfJ beulet, opponit. Revera autem in anaphora quoque bcttiv 
quandam inesse, non quidem primariam Ulam sive ocularem, quam 
bcttiv Tf|c ötpewe Apollonius dicit, sed seoundariam sive mentalem, 
ÖctEiv toO voO, monui supra p. 20. Primae autem et seeundae per- 
sonae pronominibus bctliv illam non ex aeeidenti solum conttgiaae, sed 
primifcus fnsitam esse certisaimum est: differunt a ceteria demonstratio 
vis tantum eo, quod ad meram oöcfac demonstrationem adiungunt etiam 
personae aut loquentis aut eins quicum is loquitur designationetn. Digitized by Google ad veterum grammatieorun) doctrinam de arüculo. 56 

secundariae tautum demonstrationi sive anaphorae inserviaaL. His igilur, 
cum ipsa anaphorica sint, articulum non praeponi consentaneum eaee. 

Sequilar cap. XXV1D quaestio de pronomine auröc, quod cum ei ip- 
sum anaphoricum sit, dicaiorque plerumque cturoü, CtÜT$, auTÖv plane 
codem senaa, quo apud Homerum 80, oi, I, saepenumero tarnen etiam 
cum arüculo ponatur, 6 cxutöc, toö ctUTOÜ. Huiua arüculi raüonem 
ApoUoniua non aliter explicari posse pulat, nisi ut pleonastice h. e. prae- 
ter Beceiaitatem additus esse staluatur, quemadmodum eliam aüis voca- 
boJis nonnunqoam id, quod ipsa per se iam satis indicent, tarnen al&o 
vocabolo adiuneto praeter necessitatem addatur, veluti cum patronymico, 
c c TTptaiii5f)C, licet in eo ipso iam insit filii notio, tarnen ulöc, ant 
comparativo, e. c. £r)tT€poc, licet is ipse habeat maioris modi signtöca- 
tionem , tarnen ad?erbium jiäAAov adiungatur. Arüculi autem pfeonas- 
mus, in illis quae paullo ante commemorata sunt pronominibus So, ot, 
I etc. nunquam admissus, ut in hoc tarnen, quod plerumque prorsua 
eandem atque illa significationem habeat, admitteretur, propier long« 
frequeutiorem eius usum factum esse opinatur: tQ cuvt)8ecT^p<)i dviui- 
vuuia, inquit p. 59, 13, Trpocexwpnct tö tt|c cuvTdEtux. Quasi vero 
eodem sensu quo Ho etiam toö otirroü, quo ol etiam tuj orimß, quo £ 
etiam töv auröv dici soleat. Apparet, opinor, Apollonium errasse, ne- 
que causa erroris in obscuro est. Nimirum nee satis perspexit pronomi- 
nis auTÖC vim ac naturani, et cum in paucis quibusdam exempiis pro« 
miscue articulum pronomini aut praemitti aut non praemitti videret, hinc 
ubivis eum abesse posse, et, si adderetur, abundanter adiectum esse 
opinabatur. Veluti quod in pedestri sermone dicilur *rt|v auxf|V öböv 
£pX€c9ai ac similia, id Homerus, nondum stabilito articuli usu, etiam 
ai>rnv öbdv £pX€C8ai dicere potuit, e. c Od. VU1 107: fjpxe bi ti£ 
oött|V öböv flvnep oi fiXXot' 4 ); et apud prosaicos quoque omissum 
arueulum videas in certis locutionibus, velut airrflc vuktöc, a\m\c 1\pl- 
pac u ), ubi aecuratior sermo tfle a\m\c vuktöc, Tflc ainf\c fm^pac 
dfcat, addique articulum non solum usus quidam loquendi sine ratione 
iavectus postnlet, quemadmodum Apollonio visum est, sed res ipsa et 
aronomäis autöc in huius generis locutionibus significatio. Est enim 14) Cf. ßebaeferi melett. crit. p. 65. Hermanni diss. de pron. ainöc, 
opußec. I p. 332 sq. (quam quam non omnes quos hie citavit looos huc 
fwrtinere rede monuit R. Menzel in diss. de aoröc pron. Gryphlswal- 
älie nuper edita p. 87). Adde Ellendtii lex. Soph. I p. 270. 16) 

AppUww yi 46: 'Apouoticol u£v oöv cOOOc oot^c vuktöc ic Nou^dvriov 
cuvcMtovto, reap. ad c. 45 extr.: ^xpi vvE £ireX6o0ca bUXuccv. Idem 
VUl 93: Tf\ l& ßouXf| troXcu^lv u£v ^(picaro aircf\c f|u4pac. Arrianus 
E.A.I4, 5: liravdfei oÖTfJc ^ulpac abouc coMiravrac ^iri t6 erpa- 
t6it€öov. Potuit pro aürfjc äulpac etiam adverbium atttypepov, pro 
«ÖTfJc vuktöc etiam aurovuKTi aeribi, quae adverbia non praegressam 
noctis aut diei notitiam repraeeentant, sed simpliciter ipsum nootnr- 
«am, diunum tempua, non aliud, cogitari iubent, et fieri saepe poteat, 
it nihil magnopere intersit, utro modo die atur; sed hoc tarnen negari 
vi* potent, illis quos . adscripsS locis rectraa eandem noetem, eun- 
4 e m diem , * quam i p s a m noetem , i pe n m . diem designandum f uiaae. Digitized by Google Ä Georgti Fridertci Schoemanni animadversiones 

profecto eiut pronominis vis ac natura Ulis, ut saepenumero plane adiec- 
tivi loco habendum sit. Nam cum factum sit ex demonstrativo töc cum 
adverbio au, rursus, proprie nihil aliud significat nisi rem rursus cogi- 
tandam esse. Quod autem rursus cogitatur, non aliud esse intellegitur 
quam quod ante cogitatum fuerit, itaque auröc est i. q. ouk äXXoc. 
Quodsi rem quandam non aliam nisi eam ipsam esse indicamus, mani- 
festum est eam sie ab alüs quibusvis distingui : est igitur haec rei cum 
semet ipsa identitas — sie enim dicere licebit quamGraeci TauTÖTrrra 
dieunt — quasi proprta rei qualitas, quae eam ab alüs rebus non minus 
distmguit quam Ulae qualitates, quibus indicandis nomina adiectiva in- 
serviunt: quamobrem sicut adiectivis, quotiens distinguendae rei causa 
usurpantur, articulum praemitti oportet, ut dicatur e. c. 6 iitfac Aloe, 
is Aiax, qui eo, quod magnus est, ab altero minore distinguitur, eodem 
plane modo etiam cum dicitur ö otUTÖC ATctc, eum Aiacem, quem rursus 
cogitandum, h. e. cuius praegressam notionem repetendam esse significa- 
mus, ab alils cognominibus , quorum notio non est praegressa, distingui 
apparet. Hanc ob causam etiam recentiores linguae, quae quidem articulo 
utuntur, ut romanenses et germanicae, iis vocabulis, quae identitatem 
reram significant, quotiens indicata hac identitate rem antea commemora- 
tani ab alüs distingui volunt, articulum praemittunt, Itali il medesimo, 
Galli le meine, nos derselbe. 16 ) Porro autem illa identitatis vocabula 
cum articulo usurpari non ibi tantum videmus, ubi est anapbora sive rela- 
tio notionis iam ante commemoratae, sed saepenumero etiam in prima rei 
proposilione. Nam qui duo praedicata in unam eandemque rem convenire 
aut ait aut negat, is dicet e. c. dieselbe Sache ist bald gut 
bald schlecht, derselbe Baum blüht und trägt nicht zu- 
gleich. Sic nihil aliud significari apparet nisi rei identitatem in prae- 
dicatorum diversitate, quae identitas, quoniam alias res exeludit ideoque 
illam de qua loquimur ab iis distinguit, vocabulum identitatis cum articulo 
proferri consentaneum fuit. Eodem igitur modo etiam Graeci suum auröc 
cum articulo usurpant, veluti tö auTÖ TrpäYMa Toxi fifcv lucpeXeT tot£ 
bi ßXdTTtei, tö auTÖ Wvbpov oux äjia ÖdXXei Kai tcapTrocpopet. De- 
nique cum identitatis et parilitatis notiones confines sint, non mirabimur 
nonnunquam etiam TÖ auTÖ sie dici, ut possit cum fcov vel öflOlOV 
commutari 17 ); veluti quod apud Aeschylum est Eum. v. 615: ou ydp ti 16) Unde ortam sit nostram selb, goth. silbe, rectissime Grim- 
mius, Boppias aliique perspexisse videntur, neque audiendus est 
Leo Meyerus in Knhniana sylloge VIII p. 187 sq. novam quandam origi- 
nationem ex sanscrita lingua commentos. Paragogicnm derselbige 
formatum est ad instar aliornm e pronominibns aut adverbiis pronomi- 
nalibns factorum, ut derjenige, der unsrige, der hiesige, der 
dortige. — Italorum medesimo, Francogallorum m&me ex met-ipse 
ortum esse inter omnes constare arbitror: einsdem significationis est 
Italorum istesso v. stesso, ex iste et ipse coalitum. 17) Cf. 

schol. Eur. Phoen. v. 927: tö aöröc xwplc nfcv toO dpOpou ävcwpo- 
oav brjkcil lütövov jucra bi toO dpOpou £v(ot€ h*v ävcupopdv, otov 6 oetva 
€iroir)C€ tööc, xal 6 aÖTÖc £irou)C€ xal töoc* £v(ot€ bi toutöttito; fjtouv 
öpohvciv dtrapdXXoKTOv, otov ö oelva o oöt6c £cti tCji bei vi, Kai äv/|p Digitized by Google ad veterum grammatioorum doctrinam de articulo. 57 

raöröv ävbpa Ycvvaiov Oavctv, potuit etiam ouk &8* öjnofov dici, 
quemadmodum in Agam. v. 1240: Kai Twvb' öjaoiov €t ti ]nf| irciOw, 
Utrobique enim significatur id quod nostro sermone gleich aut gleich- 
gültig dicitur, potestque etiam eodem sensu dasselbe dici. Apud 
Graecos autem propter iilam notiooum affinitatem etiam in comparatione 
6 auTÖc non aliam quam öjuoioc aut Tcoc structuram habet aut cum 
dativo, velut outoc 6 X6toc ö airröc icvxv dKctvip, ut icoc dcfiv 
äceivw, aut cum copulaliva coniunctione Kai, cuius primitivam vim com- 
paraüvam esse, pariter atque latinae atque, vel hinc intellegi, ab intel- 
Jegentibus quidem, polest 18 ): oöroc 6 Aöyoc ö outöc den Kai £k€?voc, 
haec oratio eadem est atque illa, ut önoioc Kai £kcivoc, simi- 
lis atque illa. 

Obiter commemorantur ab Apollonio rariora quaedam exempla arti- 
culi personalibus pronomioibus praepositi, velut apud Callimachum töv 
d KpoTumtäbiiv, ubi articulum oü beövruic h. e. contra regulam usur- 
patum esse autumat, nisi quis forte excellentiam quandam (£Zoxf\v) eo 
designari malit: hanc enim nonnunquam vim articuli esse ex iis, quae 
supra eap, VI p. 26, 15 monuerit, non obscurum esse, velut si de claro 
quodam et praeter ceteros celebrato grammatico loquens outöc tcxxv 6 
TpajufiaTtKÖC dicas, aut si Homenim designantes simpliciter TÖV troirjTrjv 
dicamus. Atqui haec exempla longe diversi generis esse apparet. Nam 
appellativis nominibus praepositi articuli ostendunt eum quem designa- 
mus prae ceteris, qui in eodem quod appellatrvum indicat genere sint, 
tantopere excellere, ut quilibet audito nomine illius polissimum admo- 
neatur; personalia autem pronomina semper certis tan tum personis de- 
signandis inserviunt, praeter quas nullae aliae eodem modo designari 
possint, neque ulla in eis esse polest excellentiae sed tan tum praesentiae 
significatio. Cum enim ce dico , in neminem hoc convenire apparet nisi 
in eum quem alloquor, cum djue, in me unum qui loquor, neque alii 
sunt qui praeter nos intellegi possint , non propter aliquam personarum 
nostrarnm excellentiam , sed quia definita personarum notione ceteri om- 
nes exeluduntur. De Callimachi quidem fragmento quid iudicandum sit 
pro certo statui non potest, reliquae orationis contextu ignolo; sed veri 
simillimum est grammaticum poetaro in collocando articulo licentiam 
quandam sibi concedendam putasse ad Homeri exemplum : nam hunc quo- 
que similem licentiam usurpasse grammatici crediderunt, ut töv Xpucr]V 
dpT]Tf)pa diceret pro eo quod deberet töv dpirrfipa Xpucrjv aut Xpu- flte oök^ti ö auf de u^vet, fjyouv tv/jAXaicrat Tf|v Yvwjinv Kai o«x öircp 
fjv fjÖTj irpö tootou aörö W| toOto dirapaXXdKTUJC q>uXdTT€i. 18) 

Graecum xa( pariter atque latinum que ex pronominiß relativi stirpe 
prognatam esse rix quiaquam hodie negabit. Atque autem ex prae- 
positione ad cum coniunctione que compositum esse manifestum est; 
et seribitur saepenumero etiam ad que. Hinc non mirum in compara- 
tione adque dici eodem fere modo quo prae quam; e. c. maior 
adque ille = maior prae qnam ille (cf. de partt. orat. p. 230). 
neque difficile ad intellegendum , si dicatur aliquis idem vel sirailis 
esse adque alter, id prorsns' eadem ratione dici. Digitized by Google 58 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

cflV töv dpntf\pa 19 ), a quo exemplo lllud töv et KpOTumuibrrv pro efe 
töv KpoTuumdbriv non abhorrere apparet: uam ut.in illo nomen pro- 
prium, sie in hoc pronomen ioterpositam inter articuluni et appellativuw, 
cui praeponendus erat, habemus. Alterum liberioris collocationis ejtem- 
plum est iu GaUimachi fragmento 119 p. 512 Ein.; töv pe TraXaicrpi- 
TT)V öpöcac Geöv ^tttokic qnArjceiv, hactenus tarnen diversum, quod 
pronomen hon eandem quam appellativa iraXaicrpiTriv 6eöv personam 
desiguare videtur, sed eum qui loquitur, quem quis se osculaturuni 
esse per Mercurium iuraverit. Sed superiori similius est quod Onestes 
sibi indulsit in epigrammate Anth. Pal. VII 66: dXXd kuov caivoic 
K^pßepe töv \xe Kuva pro Ipt TÖv Kuva* item hoc Parmenisci, ib. 
184: thv TÄp ^M* oömu oöbevöc f| ttävtiuv IkiAc &Aauc€V Tcujc, 
pro Ipi xf|V oöitui oöbevöc — .*°) Sunt autem alia articuli persona- 
libus praemissi exempla, de quibus aliter iudicandum est. Primuui 
quod a scholiasta Dionysii p. 923 affertur ex Calluriacho , vol fLtot TÖV 
outöv l\U 9 deinde hocMenandri, €ÖpT)K€ töv frepov, töv c^, töv 
Ipi toutovI Nam töv aöröv Ipl sie aeeipiendum est, ut is qui loqui- 
tur initio quidem aliquod nomen in mente habuisse statualur, cui prae- 
mittendus esset articulus, deinde autem omisso hoc nomine pronomen 
potius posuisse h. e. non qualitatem, quam nomen indicaret, sed ipsam 
personam indicasse. Est igitur subita institutae orationis mutatio , quam 
etiam aposiopesin dicere licet — siquidem reticetur nomen articulo debi- 
tum — possitque haec aposiopesis etiam scribendo notari vai ^ä Tdv — 
auTÖv i\xi. Nam ne construamus vai jiä töv auröv — 4j^, scholias« 
tae auetoritas vetat, quippe qui, si articulus ad aÖTÖv pertineret, boo 
exemplo uti non potuerit. Similiter etiam in Menandri versu subitam in- 19) Falsam esse hanc opinionem hodie quidem nemo non in teil egit; 
sed veterum grammaticorum , hyperbaton vel anastrophen statuentiuni, 
sententiam cognoseimas e scholio Ven. ad IL I 11 ipsoque Apoll onio de 
constr. I 82 p. 66, 24. Neque aliter iudioarunt de II. I 340 (toO ftaci- 
Xfloc dirnvfoc), XXI 317 (tA reüxeo KaXd), Od. XVU 10 (töv Etfvov 
o0ctt)VOv). Qui autem rectius sapiunt, non diversam in his locis vim 
articuli esse in t eile gen t quam II. I 488 aörap 8 |ur]vi€ vnucl irap^jucvoc 
dnamöpoici , oioycvfic TTnXfoc uiöc. ib. 348 f\ b % d&couc' ana Tofa iruvf| 
Ktev, aliisque huius generis locis, ubi agnoseimus antieipatam quandam 
designationem rei mos per nomen disertius indicandae (cf. supra p. 30 
ajra.), quemadmodum saepenumero et in nostro sermone patrio et apud 
Homerum etiam personale pronomen tertiae personae usurpatuf , Teint 
II. XIII 600 cqpevoövrj f)v dpa oi Ocpdiruiv Ix* ^oi^vi XauYv, quod po- 
tuit etiam dici f\v dpa Ttp Ocpatruiv £x*i »ut XXI 249 ¥va jliiv iraticeie 
irövoto olov 'AxtXXv}a, potuit etiam fva tov iraucctt. Nihil autem inter- 
esse apparet post antieipatam huiusmodi designationem disertior per 
nomen indicatio utrum statim, ut in iis locis quos a grammatiois non 
recte intellectos esse vidimus, an aliquot demum vooabulis interpoaitis 
seqnatur. 20) Scribitur vulgo Tr)v tdp £r' oötuj, quod quin sie ut 

proposui corrigendum sit nemo dubitabit: nam puella loquitur tenerae 
aetalis needum cuiquam desponsa; in oftiru) autem oötavöc oöca dici 
nullo modo potuit: en oi) pariter quam oök £ti i. q. non amplius, 
no8trum nicht mehr, significat, non autem i. q. nondum, noch 
nicht: cf. Soph. Oed. Tjr. v. 24 et alia apud Ellendtium L. S. I p. 696. Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 59 

stitutae oralionts mutalionem nominisque, quod articulum sequi deberet, 
aposiopesin agnoscemus: töv-— Ipi, töv — ck toutovI. Nee sane 
abhorret hoc genus loquendi a sermone cotidiano et familiari, quo etiam 
Platonem non semel uti videmus, velut in Sophista p. 239': TÖV fi^V 
roivuv — ^€T£ Ti Tic öv X6roi; in Philebo p. 20": betvöv jifcv toivuv 
irpocbOKfiv oöbtv bei töv — fyxi ' in Theaeteto p. 166*: T&urra bi\ töv 
— tlü 4v toTc Xöyoic aTr&cÜEev, de qno ioco recte Stalibaumius iudi« 
cat, citatis etiam aliis compluribus, quos repetere hoc loco nihil attiuel. 
Permovisse autem haec potissimum Piatonica exempla Apolionium viden* 
twr, ut atticam hanc strueturam, 'ArnK^v XP*fc lv S diceret et in aecusa- 
tifo tan tum casa, liii fiövrjc arnaruefle, eam usurpari autumaret. Nee 
sane aliorum casuum exempla in prompta sunt; nihilo minus tarnen ratio- 
nem haud obstitisse dixerim, quo minus etiam in nominativo ö — fcriß, 
aut in dativo tlü -— dfioi eodem modo diceretur, quo töv — £fi£; nam 
genetivum excipiendum arbitror propter eins cum possessivo similitu« 
dinem. 

De possessirorum autem cum articulo struetura Apollonius cap. XXIX 
exponit, quae cum Ionge frequentissima sit, hinc factum ut cuvdpGpuiv 
appellatio iis a grammaticis inderetur. Eadem non absurde bmpöcunra 
dicU sunt, propterea scilicet quia semper duarum personarum designa- 
tionem haben t, possessoris reique possessae, toö t€ KTTpropoc Kai toö 
uttokci^i^vou KTrJMaTOC, ut ait Apollonius de pronomine p. 20, et posses- 
soris quidem in prima sui parte, quae a personalium pronominum stirpe 
descendit, rei possessae autem in altera parte, qua per genera, numeros, 
casus flectuntur. 21 ) Verissime autem Apollonius cap. XXX p. 62 articu- 
lum his possessivis praepositum non ad possessorem pertinere docet, 
quem prima parte designant, sed ad rem possessam, cui designandae pars 
altera inservit. Idem alü grammatici monuerunt, velut soholiasta Dionysii 

P- 922: TÖ TOIVUV dpOpOV OUK &TI TOÖ ÖVTUUVUJilKOÜ TtpOCUlltOU, 

iXXa toö cuvemvoouplvou KTr|)uiaTOC, estque saue res adeo plana et 
aperta, ut neminem fallere potuisse videatur. Et tarnen, si Apolionium 21) Apollonius Draconem grammaticum, quem de pronominibus H- 
brum scrip8i8se Suidas memdrat, de hac possessivorum natura expo- 
«uisse et ompoctimuiv appellationem usurpasse dicit, nulla Dionysii 
mentione facta, quamquam etiam in huins t^xvtj p. 641, 4 de possessi- 
vis scriptum est: dl Kai burpöcujiroi koXoOvtcu. Suspicetur igitur for- 
tasse atiquis Apolionium haec verba in Dionysii arte non legisse, et 
esse ea postea demum ab aliquo interpolatore libelli addita. Ego vero 
Uli suspitione abstinendum esse censeo, quandoquidem ex eo, quod 
solum Draconem Apollonius nomin at, haudquaquam conseqni arbitror 
hunc aut solum aut primum hac appellatione nsum esse, sed tantum 
aecuratius eum quam alios eius rationem ezplicasse. Cetenim quod 
Lerschius tomi II p. 99 minus aptam illam appellationem esse ait 
propterea, quod irpöcumov non recte de quavis re possessa, sed tantum 
de personis h. e. de hominibus dici possit, ostendit se in veterum gram- 
maticorum lectione non aatiß diligenter versatum esse. Nam qui vel 
unum Apolionium aecurate legerit, ignorare non potest, irpöcumov la- 
tiore Bignificatn de quovis vel subiecto vel obiecto dici, etiam de 
uuuümis, Digitized by Google 60 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones 

audimus, Habronem fefellit, quem ille non semper certe articulum ad rem 
possessam, sed nonnunquam etiam ad possessorem pertinere voluisse re- 
fert, his usum argumenta, priraum quod, si semper ad rem possessam 
articulus pertineret, consequerelur, ut non modo 6 £jiöc Tratfjp, sed 
etiam dfiöc ö tTOTrjp nullo sensus discrimine dici liceret, deinde quod, 
si in 6 £jiöc TrctTrjp articulus ad patrem pertineret, non posset etiam 
mutato verborum ordine ö irorf|p ö £jm6c dici , in quo manifestum esse 
alter um articulum ad nomen, alterum ad pronomen pertinere. Quam 
futilia haec argumenta sint, et quam facile refutari ab Apollonio potue- 
rint, exponere nihil opus est. Quod autera is p. 61, 2 etiam 6 i^xöc 6 
TtaTrjp dici posse negat, de hoc paullo post videbimus. 

Cap. XXXI quae disputantur eo omnia pertineut , ut articuk) , ana- 
phorae signo, locum non esse doceat in eiusmodi enuntialionibus , ubi 
nomen aliquod subiecto non appositutn sit ad notionem eius accuratius 
deßniendam, ut si dicam e. c. Oluuv ö YpajuJiOmKÖc aut ö tpaMH&Tiicdc 
0&uv, sed pro praedicato ponatur cum aliquo verbo veluti T€V&6ai, 
KCtXeicSai ac similibus, quorum significatio adiuncto demum nomine 
expletur. Fatendum est autem rem satis per se planam hac Apollonii 
disputalione obscurari potius quam illustrari : adeo perplexa est mirisque 
ambagibus utitur, *id autem, in quo oranis rei cardo vertitur, ut recte 
distinguantur inter se appositio et praedicatum, prorsus non altingit. 
Nam quod p. 64, 12 dicit: birJK€t 6 X6toc ln\ n&a\c ri\c tujv fopd- 
tujv cuvT&Eewc, de articulo dicit ad subiectum vel apposi tum subiecto 
nomen pertinente, quem, ubi de certa re sermo est, utique usurpandum 
esse apparet; quod autem statim subiungit, uirocreXXoj^vuuv t&v £co- 
fi^vriv öirapEiv bTjXoüvTiuv , non iam ad subiectum aut appositionem, 
sed ad praedicatum pertinet. Quippe ico^iivr\v ötrapHiv dicit, ubi 
non quäle iam sit subiectum indicatur ad notionem eius accuratius deß- 
niendam, sed ubi nomen futuram aliquam subiecti qualitatem indicans 
cum verbo effertur. Nempe quadrat hoc in huiusmodi exempla , qualia 
proponit, in quibus infinita verba existenliae aut appellandi a verbo vo- 
luntativo velul 0&u>, ßoöXojiai pendentia -habemus : Aiovuaoc Qikex 
yoi Tvoüpi)üioc Tcv^cOai, 0&uv TpaMMffrucöc OdXei KaXefcöai: in his 
enim sine dubio aliquid quod nondum sit, sed quod futurum demum sit, 
pernomina Yvuupifioc, YpaMMCiTiKÖc cum infinitivis fev^CÖai, KCtXei- 
c6ai indicatur. Sed manifestum est hanc futuri designatiouem non in 
his verbis existenliae aut appellandi, sed in verbo voluntativo positam 
esse. Debebat igitür dici, articulum nominibus non praeponi, ubi ea 
per verbum voluntativura aut simile aliquod cum infinitivis Yev&8ai, 
KaXeTcOai ac similibus de subiecto praedicarentur ad designandum non 
quäle id iam esset, sed quäle futurum esset voluntate illa perfecta. Quae 
autem articuli aut addendi aut omittendi regula sit, si verbum existentiae 
aut appellandi non infinitum, a verbo voluntativo aut simili quopiam pen- 
dens, sed finitum et solum per se positum est, neque futura sed iam prae- 
sens ÖTiapEic indicatur, ab Apollonio non docemur. 

In proximo capite XXXII, de adiectivis loquens nomini proprio modo 
cum articulo modo sine articulo adiungendis , postulari articulum ibi de« Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 61 

cet, ubi eooDtiatio sive id quod praedicatur de subiecto non ad futuram 
qaandam sed ad praesentem eius qualitatem pertineat: ei T& drrupepö- 
fi€va ßruiara napouctic KaTTjYQpoiil ttoiöttitoc. Sic enim p. 66, 15 
scribendum censeo, non TTpumjc: opponitur enim irapoüca 7toiÖTr)C et 
de qua ante dictum est £co^vrj iroiÖTiyn. Sententia autem Apollonii 
haec est, ut adiectivum cum articulo ponendum esse dicat, si inhaerentem 
quandam subiecto qualitatem designet, qua eius notio accuratius definia- 
tur, praedicatum autem ad subiectum sie accuratius definitum pertineat. 
Necessarium autem in huiusmodi adiectivorum appositione articulum esse 
manifestum est. Illustrabat Apollonius rem exempüs duorum generum 
adscriptis, quorum in altero adiectivum cum articulo appositum notionem 
subiecti accuratius definiret, velut ö YpftMM<*TiKÖc Tpucpwv äeibei aut 
TTOper^veTO: Trypho is, qui grammaticus est, nonalius,ce- 
cinit aut adfuit; in altero autem absque articulo positum non ad de- 
hniendam subiecti notionem pertineret, sed qualitatem designaret in prae- 
dicato demum subiecto attributam, veluti ö Tpuqpuuv ypüJßjxaTXKÖc 
xaXeiTai. Sed in codieibus hie locus mirum in modum depravatus est 
exemplis partim transpositis partim corruptis. 

Eandem articuli rationem esse ait p. 67, 2, si nominibus non pro* 
priis sed appellativis adiectiva apponantur: Iv 7rpocr|YOptKOic Kai dm- 
OctucoTc (sie enim scribendum, deleta praepositione quae vulgo ante 4m- 
Oerucoic perperain repetitur); ubi autem duo adiectiva sint unam rem 
?el personam designantia, utrique articulum praeponendum esse, velut 
ö ce^vöc, 6 koXöc ößpiZeiar ö mpöv^ioc, ö äxaGöc tZlcn) toö xa- 
WJKOYTOC. Causam autem, cur utrumque suum sibi articulum deposcat, 
neque alterum alteri concedat, bis verbis exponit: Kai bfjXöv icnv d>c 
ou tö frepov OoT^pqj ^wpei tou äpöpou, xaOö änd Mtäc öXrjc 
tujv övojidTUJV äT€Tar. manifestum est alterum alteri non 
concederede articulo propterea, quod is ab una nominum 
substantia ducitur. Hqc enim significat f\ ii\r\ tujv övoftdrujv: 
substanüam sive eam rem cui inhaerent qualitates nominibus vel adiec- 
tivis vel appellativis designatae : nam qualitates rerum substantiae inhae- 
rentes, non meras substantias utroque nominum genere significari veteres 
grammaticos non fugiebat. 12 ) Sic igitur Apollonius nunc articulum utri- 
que adiectivo propterea addendum esse ait, quia utrique pariter subsH 
una quaedam substantia, quam articulo denotari convenial. 8 *) Mentem 22) Cf. de partt. orat. p. 81. — Substantiae sive res Individuae abs- 
que qualitatibus non appellari nominibus sed demonstrari tantum pro- 
nominibus posaunt, et in omni nomine ad substanüam cum qualitate 
simul indicandam necesse est etiam pronominale quiddam inesse. 
23) Similiter Q\r\ dicitur II 9 p. 112, 26: pronomina inutilia esse, h. e. 
nihil significare, nisi de rebus usurpentur iam notis; velut si quis ego 
aut tu aut ille scripta legat, neque aliunde compertum habeat, quae- 
nara sint res aut personae, id ex solis pronominibus intellegere neque at, 
Öri xal rfjc löiac tiAnc äireujcOncav , h. e. quia nulla certa -substantia 
sit, quam iis designari appareat. — De aliis vocabuli significationibus 
— sunt enim plures — exponer e longum est neque hoc loco neces- 
sarium. Digitized by Google 62 Georgii Friderici Schoemanni animadversioaes 

graramatici me assecutum esse arbitror: veritatem explicationts praestare 
nolim. Noster quidcm sermo patrius, licet in articuli usu plerumque cum 
graeco conspirans, tarnen in Uli duorum adiecüvorum compositione utri- 
que articulum praeponi non habet necesse; et Graeci quoque, ubi duo 
adiectiva per coniunctionera copulativam coniungunt, articulum priori 
tantum praeponunt, veiut 6 KaXöc Ka\ dfaGöc ußpttcTai, 6 ©pövijioc 
Kai rirradöc i3Ucxt\ toö KcritfJKOVTOC , sine coniunctione autem post ad- 
iectivum cum articulo alterum sine articulo tum demum ponunt, ubi haec 
duo non coordinata sed alterum alten subordinätum esse volunt. Sed hoc 
accuratius exponere non est huius loci. Quid rei stt breviter monui in 
opuscc. acad. 111 p. 204 sq. 

Gap. XXXV p. 69, 21 Apollonius de articulo cum participiis exponens 
in huiusmodi exemplis, ubi de eo, quem participium designat, aliquid 
fieri aut ipse aliquid facere iubetur, quod imperativo verbi modo signi- 
ficatur, hunc iinperativum in causa esse ait, ut articulus participio prae- 
po situs infinitam sigoificationem induat, quippe cum condicio subiecti ea, 
quam participium indicat , non iam. praesentis sed futuri demum temporia 
sit: velut in huiusmodi exemplis 6 TUpawoicrov/jcac TtfufcOui, h. e. 
öcnc fiv TupavvoKToWicn aut iäv Tic TupowoKToWjcq , in quibus 
propterea articulum Stoici aopiCTuubrj dixerint. Atqui non tarnen impe- 
rativum in causa esse apparet, ut significatio articuli cum participio inde- 
finita fiat, sed ipsius rei condicionem, nempe si dubitari nequit, quin fu- 
turo alioni tyrannicidae , si quis forte extiterit, non certo cuidam, qui 
iam occiderit tyrannum, honor habendus esse dicatur. 24 ) Nam fieri sane 
polest ut etiain de certo quodam tyrannicida plane iisdem verbis dicatur 
ö TupavvOKTOvrjcoc Tmäc6u>, id quod Apollonius ipse cap. XXXIV 
. p. 68, 19 sqq. professus est , cum in huiusmodi exemplo , ubi certus qui- 
dam puer cenatus cubitum ire per iinperativum iubetur, 6 beiTrvncac 
träte KOijüidcOui, articulum non indefinitum sed anaphoricum esse docu- 
erit. Rursus autem indefinite vis articuli fieri potest etiam ubi non irape- 
rativus sed indicativus, isque non futuri sed aut praesentis aut praeteriü 
temporis usurpatur, velut si quis de honore Olympionicis haberi solito 
loquens sie dicat: 'OAuiutTriactv ö vuafjcac kotivou creqxiviu Tuaftrat 
aut ^TijbiaTO : id quod non de uno quodam certo victore , sed de quovis, 
qui victoriam reportet aut reporlaverit, dictum esse apparet. 

Sequitur cap. XXXVII dispulatio de articulo in enuntiationibus inier* 
rogätivis, in qua disputatione- locum qui est p. 73, 16, ab Eggero de 
Apollonio p. 77 male intellectum et in corruptelae suspitionem vocatum, 
vindieavi et quo modo aeeipi deberet demonstravi dudum in libro de 
partb. orat. p. 105, ad quem nunc mihi lector remittendus est. Neque ea 
quae de pronomine äXXoc, quod Apollonius p. 77 pronomen esse negat, 
in eodem libro p. 125 a me dieta sunt, hoc loco repetere übet. Quod 
autem articulum, quem praeponi interrogativis posse iam cap. XXII p. 53 
negaverat — qua de re supra dictum est p. 51 — nunc p. 74, 22 sqq. 24) ^v irpotf)\|i€i roO £cojLilvou upoctfmou, ut Apollonius ait 11 8 
p. 108, 17. Cf. I 6 p. 27, 8. Digitized by Google ad veternm grammaticorum doctrinam de articulo. 63 

et 75, 28 ne postponi quidem interrogativis vult, nisi si sequatur verbnm 
existentiae anl appellandi, velut Tic 6 ÄvÖptwroc KCtAeiTOti aat iroioc 6 
ävOpuiiröc £cnv , hoc praeceptum nimis anguslum esse quis non fate^ 
bitur? An peecasse Lucianum dicemus, cum scriberet dial. roort. 1X4 
liva töv KXnpovöjütov ?x^ic; aut Homeram, cum Iunonem dicentem f$- 
ceret II. I 562 orivÖTcrrc Kpovßrti, iroiov töv ^töOov femec? Quamquam 
de hoc versu Horoerico etiam veteres grammaticos errasse videmus. Nam 
scholia B L de transposition« articuli loquuntur, ut TTOlOV t6v fiOdov 
dictum sit pro t6v iroiov jnOöov, 'Attuciöc irpoceXBövTdc toO dpGpov 
tu» TruqAOtTt: quod quidem qaa rätione dici potuerit ex iis quae 1. 1. 
proposuimus inteliegi potest, unde simul etiam pateflet id ab hoc loco 
alienum esse. Paullo rectius alü senserunt, quos secutus Eustathius 
p. 148, 38 abundanter adiectum articulum pronuntiat: nepiTTUJC kcTtcu 
tö äpOpov £v tuj ttoiov töv jiOOov ferne. Nam articulum, si abes- 
set, neminem facile desideraturum faisse fatendum est, et in nostro ser« 
raone vernaculo post interrogativum (welches) articulum (das Wort) 
addere non licet. Attamen vfm articuli in huiusmodi exemplis haudqua- 
quam supervacaneam esse dicemus. Poterat a Luciano scribi Tic £criv ö 
KXripovöjütoc, öv ^X 61C » V** s est Hie heres, quem nahes? Hoc ipsum 
autem brevius atque rotundius significatur una verborum complexione, 
in qua heredis, de quo quaeritur, notionem articulus aliquatenus sane 
certam et distinctam loquenti esse significat, hactenus quidem, quod eius 
quicum loquitur, non alius cuiuspiam heres sit, interrogativum autem 
etiam personam huius heredis ipsam indicari postulat. Apud Homeram 
autem Iuno orationem modo a se auditam per articulum — sive quis töv 
hoc loco demonstrativum pronomen dicere malit — ut hanc, non aliam, 
significat, et qualis haec oratio sit, indignabunda quaerit. 

De articulo possessivis pronominibus praeposito dixit quidem Apol- 
lonius iam supra cap. XXIX, ubi possessiva natura sua burpöcumot esse 
monuit praepositumque iis articulum non ad possessorem , quem prono- 
miois prior pars indicat, sed ad rem possessam, cui etiam terrainatfo pos- 
sessio accommodatur , pertinere docuil; nunc autem, cap. XXXIX p. 79, 
repetit primum, quod iam cap. VI p. 26 exposuerat, praeposilum posses- 
sivis articulum significare |uovabiitf)v kttJciv, deinde autem de colloca- 
tione possessivi disputat Modo enim possessivum cum articulo praemitti 
nomini, ut ö £|löc Trarr^p, modo autem postponi, idque aut sie, ut inter- 
posito nomine possessivum ab articulo suo dirimatur, u,t ö TT<nf|p €jiöc, 
aut sie ut nomini cum articulo posito possessivum item cum articulo sub- 
iungatur, ut 6 TTCtTfjp ö djiöc: nunquam autem post possessivum cum 
articulo praemissum etiam nomen cum articulo poni, ut 6 i^iöc ö TraTT|p, 
id quod iam supra cap. XXIX p. 61 , 2 coli. 60, 26 fieri posse negaverat 
iterumque negat cap. XL p. 81 , 12, non magis ö £fiöc ö boöXoc quam 
6 Tpdumc 6 itaic aut 6 dnraÖdc ö ävöpumoc ferendum esse affirmans, 
addita simul ralione: direl TCt £m6€TlKUJTep0V vooö^eva — quibus 
etiam possessiva adnumeranda esse manifestum est — q>£p€T(Xt £tx\ t& 
UTTOK€lJbl€Va, OÖ \xt\V TCt ÖTTÖK€ljll€Va TrdvTuuc im toi ImOerixä, eT T€ 
tö ävBpunroc oök dtriZriTcT tö Xöyioc, t6 y* ftf|V Xötioc tö Digitized by Google 64 Georgii Friderici Schoeraanni animadversiones 

äv9pu)7Toc, cu|iißatv€t xal xf|v cuvoöcav dvoupopäv iv rfy 6 X6- 
Tioc cu|n<p^p€c6ai iiA tö fivöpujiroc, Kai ibc ouk fcn trpocOeivai 
|ii€Tä tö Aöyioc tö ainö ^itiOctiköv Xöyioc, oötux oöbfc fierä 
tö 6 tv tuj 6 Xöyioc frepov äpepov, ö fivöpumoc. TrpoaveWj- 
V€KTai yäp oid toö cuvövtoc £iri6£rou. Vere haec dicta esse nemo 
negabit, neque ego istius generis, quod ab Apollonio improbatur, exempla, 
quae quidem certa sint, extare apud veteres probatosque scriptores credo : 
nam quod in Sophoclis Tracbiniis v. 445 Codices exhibent: et Ti TÜijiUJ 
Tdvbpi T^be tt| vöciu Xriqrälvri ^cjuittöc elm, critici editores corrigen- 
dum esse censuerunt, aat TWfLiiji f* dvbpi scribentes aut TU>mi> T J dv- 
bpi, ut r£ copulativum sit, cui respondeat in proximo versa subdisiunc- 
tivum fj : Apitzii autem sententia , qui TObjiiu , Tdvbpi seiunctim scripsit 
interprelatusque est, meo,virurodico, tanquam ineptissima reproba- 
tur ab Eilendtio lex. Soph. II p. 210. Et de Sophoclis quidem loco nolo 
nunc contendere, licet Bernhardyum Eratosthen. p. 55 codicura scriptu- 
ram non utique damnasse videam ; celeram rationem non obstare arbitror, 
quominus nonnunquam etiam sie loquamur, ut, posteaquam prius aliquam 
rem aut personam per solum adiectivum aut possessivum pronomen de- 
signavimus, velut ö qpiXoc aut 6 £pöc, post, quo disertius indicemus, 
quemnam intellegi velimus, addamus etiam ö 'AnoXXuivtoc aut 6 dvrjp, 
6 bibdocaXoc vel tale quid: amicus meus, nempe Apollonius, 
meus ille, nempe maritum aut praeeeptorem dico. Habemus 
enim sie duas designationes, quarum altera additur rei disertius indican- 
dae causa, non aliter quam, ubi post nomen proprium aut substantivum 
cum articulo positum subiungimus adiectivum aut possessivum item cum 
articulo, ö 'AiroXXwvioc ö YP<*MM<*TiK<k aut ö dvfjp 6 ijiöc. Sic enim 
loquenles quid aliud quam rei aut personae ante non satis clare indicatae 
aliquam notam superaddimus , quo magis quis aut qualis sit quem dica- 
mus patefiat? Et de huiusmodi quidem strueturis recte Apollouius cap. 
XL p. 80, 13 docet, articulum nomini additum significare rem certam ac 
distinetam a nobis indicari, alterum autem, adiectivo aut possessivo prae- 
positum, certam atque distinetam eiusdem rei qualitatem aut condicionem 
addere, qua tanquam nota quadam auditor rem certius agnoscere pos- 
sit tt ) Sic igilur etiam qui dick 6 t[XÖc, nihil nisi de certo quodam suo 25) Non male in huiusmodi struetura duos articulos duas diversas 
anaphoras signififcare alt p. 80, 13; quod autem statim addit: £v jn^v 
Top Tip «6 boOXoo toioOtov t( £ctiv «oök <5XXoc H ticdvoc ö &KirdAcu 
voooimevoc», tv ö£ rty «6 äceivou» «ö oük äXXou f| toO tKirdXat vooup£vou», 
ei transferator ad 6 feoOXoc 6 ^6c, videri possit articulus possessivo 
additus ad possessoris notionem pertinere dici, quam sententiam Ha- 
bronis fuißse vidimus ab Apollonio c. 29 p. 60 merito impugnatam. Sed 
hoc potius vult : duas anaphoras diversas hactenus esse, quod una seryi 
persona duobus modis distinguatur; et quemadmodum cap. 32 p. 67, 12 
de duobus adiectivis articuloque utrique addito loquens hunc airö jnäc 
öXrjc <5t€c9ai dixit, sie etiam in huiusmodi strueturis ö boOXoc 6 i\iöc 
articulus niav öXtjv utriusque nominis, appellativi et possessiv!, desig- 
nat Ceterum quod articulum appellativo additum, ö öoOXoc, sie inter- 
pretatur, ut t6v tKirdXou vooOficvov significari dicat: non ubivis rem Digitized by Google ad veteruni grammaticorum doctrinam de articulo. 65 

se loqui ostendit, addRo autem e. c. ö bearÖTTjC, quis sit ille, quem 
säum dixerit, auditori magis planum facit. 

lllud autem genus structurae, cuius exemplum est 6 Ttorri|p £|Liöc, 
h. e. ubi nomini cum articulo postponitur possessivum sine articulo, 
Apollonius p. 79, 17 non aliter usurpandum esse docet quam si sequa- 
tur verbum existentiae: et ydp TTpoT€0€ir| fiev t6 fivojia, dir€V€X0€ir| 
te f| dvTuivu^iia, TtdvTUic Kai tö ttic U7rdp£€iwc jMfoia frrevexöfcc- 
tcu, ßeßatujciv Tip KTrjiopi bn^ouv 6 7raxf|p Ijüöc £ctiv, 6 
dTpöcdjiöc^CTiv. Apparet seilten tiam hanc esse, utverbo existentiae 
addito res in eins quem pronomen indicat possessione esse affirmetur: 
id autem quid est aliud quam praedicari rem buius possessoris esse , non, 
ut in altera structura, ö £jlioc TraTrjp, ö Ipöc dypöc, distinguendae tan- 
tum rei ab aliis et accuraüus designandae possessivum inservire. Planius 
igitur atque simplicius dici poterat, possessivum sine articulo nomini 
subiungi, ubi non pro appositione sed pro praedicalo habendum sit, vel, 
ut nunc loqui solent, non appositivum (vel attributivum) sed praedicati- 
vum. Non aliter autem quam in possessivo res se habet in quibusvis 
adiectivis, de quorum structura dixit cap. XXXII, hactenus saltem ut pro- 
priis nominibus adiectiva adiungi sine articulo vetaret, ci ftf| Td utrapK- 
TiKd tüjv ßrijLidTUJV £mq>^povro. Monendum autem uirapKTncd fö- 
fiora non ea sola intellegenda esse, quae proprie existentiae dicuntur, 
ut€ivai, fevicQax horumque similia, sed etiam ea quae appellandi 
sunt, siquidem ipsum illud fardpücwc vocabulum a grammaticls sie usur- 
patur, ut non modo ouciwbri sed etiam övo^OTUcf)V ÖTTdpEiv vocent, 
quamobrem verba quoque ünapKTiKd, ut ipse Apollonius innuit cap. XLI 
p. 82, 3 y alia sunt övopaTiicrjv , alia oucnaör] urrapHiv oijiaivovTa 
Aique baec quidem, ubi copulae tanlum vice funguntur, etiam omitti atque 
subaudienda auditori relinqui posse nemo ignorat, idque non modo si 
qualitas aliqua , quam adiectiva iudicant , sed etiam si possessio , quam 
pronomen indicat, praedicatur, ut non minus dici liceat ö TTOTfjp ^ÖC, 
seil, £cri, quam 6 Trcnrt|p ttoXioc Geterum quamvis ad explicandam ad- 
iectivorum cum articulo aut sine articulo strueturam multum intersit, 
utrum ea appositionis an praedicati loco sint, tarnen appositionis et prae- 
dicati notiones nusquam satis diserte a veteribus grammaticis definitas et 
discriminatas esse memini, quas si discriminasset Apollonius, etiam ea 
quae cap. XXXI de adiectivoiaim cum articulo structura per ambages satis- 
que perplexe exponit, multo planius exponere potuisseL 

Postremo loco , cap. XLÜ p. 82 sq., loquitur de genetivo possessivo 

nominum appellativorum, eumque negat sine articulo poni posse, si alle- 

f nun nomen, unde is genetivus pendeat, cum articulo positum sit. Dicen- 

' dum esse igitur tö if\c £Xdq>ou Iktovov, 6 toö dv6pt(nrou iiatc et sie se habere manifestum est. Scilicet induxit Apollonium hie quoque 
nimi8 angusta de vi articuli opinio, cum eam omnem in anaphora sive 
repetitione priori« notitiae constare vellet, qua de re dictum est a nobis 
supra p. 39 sq. 

Jahrb. f. clws. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 1. 5 Digitized by Google 66 Georgii Friderici Schoemanni animadversiones . 

similia, non tö dX&cpou Iktovov, 6 dvOptÄTrou rraic* nam rei posses- 
sae notionem certam ac distinctam esse non posse, nisi quis etiam posses- 
soris certam ac distinctam notionem habeat: excipit unum nomen ßaci- 
XeuC, quia hoc, licet appellativum, tarnen tanquam proprium habeatur ab 
iis qui cuique regi subiecti sint, velut ab Aegyptiis sine offensione dici 
ö ßaciXlwc obe<br|c irapeT^vero, cum de sui regis servo loquantur: 
esse igitur ßactX&uc nomen quasi proprium, cui generi articulum non 
necessarium esse etiam alibi monuit Potuisse etiam Persarum regem 
addi non est quod moneam; hunc enim quam saepe Graeci simpliciter 
ßaciXla sine articulo dicant, velut töv ßaciX^iuc öq>8aX|ndv f) ßouXf| 
KaXei, ol irp&ßeic ol rrapa ßaaX^uic, ne puerulis quidem ignotum est. 
De ceteris appellativis plerisque fatendum est rariora esse nee satis om- 
nia certa omissi articuli exempla, velut quod apud Achillem Tatium I 1 
S 6 olim legebatur, Iv töj Xcujujvoc T^Xei, Iacobsius ex omnibus suis 
codieibus correxit reposito articulo, quem alibi quoque non raro libra- 
riorum negiegentia suppressum esse compluribus exemplis demonstravil. 
Apud Aristophanem Vesparum v. 451 Codices habent: Ol bk nb \pöaX|iUJV 
kukXui K€VT€iT€ Kttl touc baicruXouc: sed facillima emendatione aul 
cum Elnwleio TiJbq>6aXjLiUJ 'v kukXuj aut etiam sine praepositione tüj- 
qritaXjicu kukXiü cum Berglero scribi potest: nam kükXuj saepenumero 
sie adyerbü instar esse solet, et accensetur adeo adverbiis pariter cum 
TÖVUJ,i Ibiqc alüsque eiasmodi dativis cum ab aliis grammaticis tum ab 
Apollonio de adv. p. 576, 12 et 25. 578, 19. 618, 28 et de constr. II 8 
p. 109, 13. Sed vix qnemquam fore arbitror, qui apud Xenophontem 
Cyrop. IV 8, 8, ubi legimus: cuveKdXece Kai fairituv Kai ttcMjv Kai 
äpjLLarcuv touc fprepövac, genetivis articulos addere audeat, licet sta- 
Um sequatur Kai tujv jlit)xcxvüjv bk Kai tujv aceuoq>6pujv touc fipxov- 
xae Nimirum limcfc, TreEoi, äppaTa etiam alias saepenumero, ubi non 
incerti aliqui , sed certi , nempe ii qui in eins de quo sermo est exercitu 
sunt, designantur, tarnen sine articulo poni solent, propterea scilicet, 
quod quinam intellegendi sint ambigi non potest: quemadmodum etiam 
alia nomina non pauca in certarum rerum aut personarum designatione 
apud optimum quemque scriptorem non semper articulum sibi*praepositum 
haben t* cuius generis exempla qui requirat, non modo in edkorum com- 
mentariis sed etiam in compendiis grammaticis sat multa collecla inveniet, 
e. c. apud Kruegerum § 50, 2, 11 — 16 et 3, 7. 8. Quae autem nomina 
non sunt ex hoc genere, ubi alterum cum alterius genelivo possessivo 
componitur, articulum aut neutri, si de incertis, aut utrique, si de certis 
rebus sermo sit, addi sane consentaneum est. Hactenus igitur Apollonii 
praeeeptum probabimus. Sed addendum tarnen est articulum nonimn- 
quam etiam äopicrtubr) esse, h. e. non unam rem certam, sed genus tan- 
tum rerum Universum signißcare, qua de re supra diximus. Sic igitur 
adhibito cum nomine articulo genetivus possessivus adiungitur, huic quo- 
que articulum addi nihil opus est. Defungi potero uno exemplo ad rem 
illuslrandam maxime idoneo, cum praesertim paene illud ipsura, quod 
Apollonius dici posse negavit , tö £Xäq>ou ftcrovov , nobis ofFerat, apud 
Platonem in Cratylo p. 393 b : bucctiöv f£ toi £cn töv XeovTOC ftctovov Digitized by Google ad veterum grammaticorum doctrinam de articulo. 67 

XeovTCt icaXciv, xai töv ittttou ftctovov Tttttov, et paullo post: Sv ä 
dvöpujirou \xi\ tö dvGpidTrou ftcifovov t^v^tch. 

Haec habuimus quae de Apollonii doctrina de articulo diceremus; 
de posterioribus grammaticis dicere nihil opus est : nam et perpauea sunt, 
quae ab iis-de articulo praecipiuntur, oeque quisquam eorum uila in re 
ab illius auctoritate dissensit. Index locomm emendatornm aut explicatorum. 

Achilles Tatius 11,6 pag. 66 

Aiithologia Palatina VII 184 58 

„ „ VII 235 , 61 

Apollonius de constructione p. 17 Bk .25 

P. 26 42 

>, »» »♦ p. 46 47 

P- 47 49 

„ P. 80 »2 sq. 

» »» i» p. 88 35 

i, „ P. 8» 36 

» „ >, P. »1 37 

M i» »» p. 106 26 

„ „ pronomine p. 4 14 

Aristophanes Vesp. 451 66 

Aristoteles Poet. 20 .... . 5 

„ Rhetor. ad Alex. 25 11. 13 

Babrius fab. 69 52 

Cicero de oratore II 88 3 

Corpus inscr. Graec. n. 11 22 

Dionysius de comp. verb. 2 4 

Eunapius p. 87 Boiss 41 

Hesychius IV 219 Schm 31 

Priscianus de XII vers. Aen. IX 173 4 

Scholia Dionysii Thracis p. 899 24 

Simplicius ad Arist. categ. f . 3 • 13 

öophocles Traeh. 446 64 5* 

Digitized by VjOOQlC Digitized by Google Kritische and exegetische Bemerkungen zu Piatons 
Apologie, Kriton und Laches. Von Christian Cron. Digitized by Google Digitized by Google Alte Schulden zu bezahlen ist oft eine ebenso schwierige als drin- 
gende Pflicht. Glücklich der sterbliche, der die Wahrheit dieses Satzes 
nie zu erproben Gelegenheit hatte. Der unterzeichnete empfindet sie 
eben jetzt aufs lebendigste, indem er im Begriffe ist, der Erfüllung dieser 
Pflicht einen vielversprechenden edlen Genusz zu opfern. Das schlimmste 
dabei ist, dasz die Schwierigkeit des bezahlens mit der Dauer des Ver- 
säumnisses wächst, wie dies jeder Philolog, wenn auch nicht aus eigner 
Erfahrung, so doch aus der römischen Geschichte wissen musz. So ist 
denn auch für den unterzeichneten die Aufgabe, zu welcher er sich in 
der Vorrede zum ersten Bändchen seiner Schulausgabe ausgewählter 
Schriften Piatons (S. XII der In Aufl.) bekannt hat, eine vielseitigere und 
verwickeitere geworden; mit der dialektischen Erörterung der Sache, die 
sich als einen Dialog mit einem idealen Leser betrachten läszt, musz sich 
in vielen Fällen eine Verteidigung gegenüber reellem Widerspruch und 
Tadel verbinden. Letzterer fordert um so mehr zu eingehender und un- 
befangener Prüfung der Sache auf, welche entweder zu rückhaltlosem 
Geständnis des Irthums oder zu klarerer Darstellung des richtigen führen 
kann , je mehr derselbe mit persönlichem Wohlwollen und aufrichtigem 
Wahrheitsstreben verbunden ist. Der unterzeichnete hat das Glück , dies 
— vielleicht mit einer einzigen Ausnahme — von allen ihm bekannt ge- 
wordenen Beurteilungen seiner Ausgabe sagen zu können, ganz vorzüg- 
lich auch von derjenigen , die als die eingehendste ihm am meisten Stoff 
zur Entgegnung bieten wird. Schreiber dieser Zeilen darf sich wohl bei 
dieser Gelegenheit auf seine Versicherung berufen , die er in einem Send- 
schreiben an denselben Beurtheiler bezüglich der Würdigung Xenophons 
(Jahrb. 1861 S. 434) gegeben hat. Eben daraus geht auch hervor, warum 
reden , nicht schweigen , in solchen Fällen Pflicht ist. Denn durch letz- 
teres würde der Wahrheit nach keiner Seite hin ein Dienst geleistet wer- 
den, die durch wiederholte Prüfung und Erörterung des Gegenstandes 
doch jedenfalls etwas gewinnen musz. 

Zwei Seiten der Behandlung sind es, welche naturgemäsz bei einer 
solchen Arbeit zunächst in Betracht kommen: die Gestaltung des Textes 
und die beigefügte Erklärung. Die letztere musz sich in einer Schulaus- 
gabe sowohl vom wissenschaftlichen als vom pädagogischen Standpunkt 
rechtfertigen. Dieser doppelte Gesichtspunkt mag denn auch in der fol- 
genden Darlegung getrennt werden , und was auf den letzteren sich be- 
zieht, einer besondern Besprechung vorbehalten bleiben. Digitized by Google 72 Gh. Cron: kritische und exegetische Bemerkungen zu Pia Ion. 

Bezüglich der Gestaltung des Textes erhebt Hr. Dr. Reck in seiner 
Beurtheilung unserer Schulausgabe (Jahrb. 1861 S. 402 — 433) gegen beide 
Herausgeber den principiellen Vorwurf, dasz sie dem nüchternen Rationa- 
lismus der holländischen Philologie zu sehr gehuldigt hätten. Was mei- 
nen lieben Mitherausgeber betrifft, so kann ich ihm die Rechtfertigung 
seiner Sache ruhig überlassen. 1 ) Ich selbst für meine Person hatte mich 
weit mehr auf den Vorwurf eines allzu conservativen, ja reactionären Ver- 
fahrens gefaszt gemacht als auf das Gegen t heil. Und in der That ist das 
erwartete auch. eingetreten. Doch will ich mir nicht erlauben aus diesem 
Umstand Vortheil zu ziehen und etwa zu glauben , dasz der eine Vorwurf 
den andern aufliebe und dadurch für meine Behandlung die Beobachtung 
des richtigen Mittelwegs bewiesen sei. Dieses Mittel würde doch nur im 
besten Falle den Schein einer Rechtfertigung geben, für die richtigere Er- 
kenntnis aber keinen Gewinn abwerfen , 'der nur durch eine eingehende 
Behandlung erzielt werden kann. Dasz ich übrigens kein principieller 
oder gar leidenschaftlicher Anhänger der genannten Schule und ihrer kri- 
tischen Grundsätze bin, dies, glaube ich, geht schon aus der oben ange- 
zogenen Vorrede (S. XI) hervor und wird noch deutlicher aus dem Verlauf 
der folgenden Erörterung sich ergeben. Nur, glaube ich, darf man an die 
Stelle einer unbedingten Hingebung an die etwas radicalen Grundsätze 
jener Schule nicht eine ebenso unbedingte Verwerfung alles dessen setzen, 
was jene zum Theil mit groszem Scharfsinn und umfassender Gelehrsam- 
keit ausgerüsteten Männer zu Tage gefördert haben und fortwährend ver- 
treten. Dies gilt denn auch von der Annahme zahlreicher Glosseme, durch 
welche die Texte der alten Schriftsteller vielfach entstellt sein sollen. 
Ganz und unbedingt kann doch auch Keck die Möglichkeit solcher' Ver- 
derbung nicht in Abrede stellen, indem auch er es nicht unternommen hat 
an allen Stellen, z. B. auch 18 b , die durch Klammern ausgeschiedenen 
Worte als echt und in den Zusammenhang gehörig zu vertheidigen. Es 
wird daher nur darauf ankommen , die Möglichkeit solcher Einschiebsel, 1) Ueberaus schmerzlich ist es mir diese Erwartung durch den in- 
zwischen eingetretenen Tod meines lieben und trefflichen Mitheraus- 
gebers vereitelt zu sehen. Von Julius Deuschle 'gilt wohl in nicht 
gewöhnlichem Masze das Wort des Dichters: multis ille bonis flebüis oc- 
eidit. Mir entzieht zugleich sein frühes Hinscheiden die Erfüllung eines 
langgenährten und mit besonderer Hoffnung bereits auf dieses Jahr [1862] 
fixierten Wunsches, dem durch brieflichen Verkehr liebgewonnenen und 
hochgeschätzten Freund auch persönlich einmal Aug in Aug zu sehen 
und Wort mit Wort zu tauschen. Wie gern würde ich die oben er- 
wähnte Aufgabe, soweit eigne Ueberzeugung und Befähigung es erlaub- 
ten — ich sage nicht als eine übernommene Ehrenschuld, sondern als 
eine liebe Dankespflicht erfüllen, wenn die Umstände es mir dermalen 
verstatteten, wozu freilich auch für die nächste Zeit wenig Aussicht ge- 
geben ist. Ich zweifle übrigens nicht, das:* für unbefangene Leser 
manche der erhobenen Einwände sich von selbst erledigen werden und 
der tüchtigen Leistung des trefflichen Gelehrten und Schulmannes auch 
in Zukunft die verdiente Anerkennung zu Theil werden wird. Derselbe 
hat den Freunden des Piaton noch eine sehr werthvolle Gabe in der 
Uebersetzung des Platonischen Staatsmannes hinterlassen, deren 
Herausgabe der Autor selbst leider nicht mehr erlebte. Digitized by Google Ch. Cron ; kritische und exegetische Bemerkungen zu Piaton. 73 

die Cobet gerade für die Apologie aus nicht ganz unplausibeln Gründen 
in grösserem Masze in Anspruch nimmt, zugegeben, an den einzelnen Stel- 
len die Wahrscheinlichkeit für und wider aus äuszeren und inneren Grün- 
den zu prüfen. Um den Standpunkt, auf welchen ich mich in dieser Frage 
von Anfang an und vor dem erscheinen der angeführten Beurtheilung stellte, 
zu bezeichnen , erlaube ich mir den vor vier Jahren geschriebenen , aber 
damals unvollendet gebliebenen Entwurf einer kritischen Erörterung un- 
verändert beizubehalten und daran meine weiteren Bemerkungen zu knü- 
pfen. Er lautet wie folgt. 

Die nachstehenden Bemerkungen beziehen sich zunächst auf die eben 
erscheinende Schulausgabe des unterzeichneten, deren Zweck natürlich 
nicht verstattete, die in Frage kommenden Gegenstände so «ingehend und 
erschöpfend zu besprechen, wie es in manchen Fällen für den Heraus- 
geber und zum Theil wohl auch für den Leser wünschenswerth gewesen 
wäre. Denn wenn es auch ganz richtig ist, dasz eine solche Ausgabe 
eben nur den Leser ins Auge zu fassen hat, für den sie bestimmt ist, 
aber auch dessen wahres Interesse vollkommen zu befriedigen bestrebt 
sein soll, so läszt sich doch nicht leugnen, dasz — und dies bringt ja 
gerade der Begriff der Schule mit sich — eine Schulausgabe bestimmt 
ist , ebenso gut wie in die Hände der Schüler , auch in die der Lehrer, 
also der eigentlichen Techniker, zu kommen. Diesen aber gegenüber musz 
nothwendigerweise der Herausgeber öfter wünschen sich über Dinge aus- 
zusprechen, welche dem Interesse des Schülers durchaus fern liegen und 
darum ausgeschlossen werden müssen. Daher ist es eine sehr wohl- 
begründete Forderung, welche kürzlich ein einsichtsvoller Schulmann, 
Gymnasialdirector Hermann Schmidt in Wittenberg , ausgesprochen hat, 
dasz je<Jer Schulausgabe eine andere für den Lehrer bestimmte zur Seite 
gehen sollte. Letztere dürfte sich dann geradezu den kritischen Commen- 
tar zum Phädon, welchen wir demselben Gelehrten, der zugleich ein 
gründlicher Kenner des Piaton ist , verdanken , zum Muster nehmen. So 
empfehlenswerth nun aber auch die Einrichtung sein mag, so wird die 
Ausführung doch in den meisten Fällen an den äuszeren Bedingungen der 
Verwirklichung scheitern, weswegen auch R. F. Ameis, der die Richtigkeit 
der Forderung ebenfalls anerkennt, zu einem andern Auskunftsmittel seine 
Zuflucht genommen hat. Diesem Beispiel zu folgen war für den unterz. 
weder aus äuszeren noch aus inneren Gründen thunlich. Dagegen glaubt 
er seinen Zweck nicht zu verfehlen, wenn er alles, was einer weiteren 
Erörterung und Begründung zu bedürfen scheint, in einer Zeitschrift be- 
spricht, die doch wohl den meisten Gymnasiallehrern in die Hände kommt. 
Dem Herausgeber ist diese Gelegenheit zugleich erwünscht, um der Pflicht 
der Dankbarkeit zu genügen gegen die Männer, von denen er, sei es durch 
Privatmittheilungen oder durch ihre Schriften, Förderung.bei seiner Arbeit 
empfangen hat, die aber jedesmal zu nennen in Rücksicht auf die her- 
sebende Sitte unterblieben ist. 

Begreiflicherweise wird in der vorliegenden Erörterung der Textes- 
kritik die erste Stelle gebühren , eben weil sie in der Ausgabe selbst von 
der Besprechung principiell ausgeschlossen war. Zwar stimme ich ganz Digitized by Google 74 Ch. Cron : kritische und exegetische Bemerkungen zu Piaton. 

dem Urtheil eines vielseitig gebildeten Schulmannes , des Director Campe 
in Greiffenberg, bei, welcher behauptet, es sei ebenso sehr die Pflicht der 
Schule , das kritische Vermögen der Sonderung des währen und falschen 
bei der Jugend zu üben und zu bilden, als sie mit positiven Kenntnissen 
zu bereichern; allein diese Aufgabe hat doch natürlich nicht in dem ob- 
jectiven Verhältnis der Textesüberlieferung, sondern in dem 
subjectiven Bedürfnis und Vermögen des lernenden ihren Maszs tab 
zu suchen und musz also ganz der Wahl und Einsicht des Lehrers über- 
lassen bleiben ; ja sie wird besser ganz unterlassen als in ungehörigem 
Masze und in unzweckmäsziger Weise zur Anwendung gebracht; in kei- 
nem Falle aber kann eine Schulausgabe in diesem Punkte das Interesse 
des Lehrers mit dem des Schülers vereinigen. 

Das Feld der Erörterung hat sich aber in neuerer Zeit in Bezug auf 
die Platonischen Schriften, und zwar insbesondere auf die Apologie, be- 
trächtlich erweitert durch die Thätigkeit der neuen holländischen Schule. 
C. G. CoWs Leistungen sind zu aligemein bekannt und anerkannt 2 ), als dasz 
sie hier erst. der Hervorhebung bedürften, und auch R. B. Hirschig, so we- 
nig wir seinen Ansichten in den meisten Fällen beizupflichten vermögen, 
hat sich doch zu unbestreitbare Verdienste um schärfere Auffassung man- 
cher Stelle erworben, als dasz er unbeachtet bleiben dürfte. Der Stand- 
punkt freilich , den er in der kritischen Behandlung des Textes einnimmt, 
ist ein wesentlich verschiedener von demjenigen , der bei den deutschen 
Philologen vorhersehend geworden ist, seit namentlich durch Immanuel 
Bekkers groszartig umfassende Thätigkeit der Boden . dafür gewonnen 
ist. Um die Bedeutung dieses Mannes zu würdigen, braucht man sich nur 
auf das von Niebuhr ausgesprochene Urtheil zu berufen, oder, für wen 
diese Autorität keine Geltung haben sollte, auf die Aeuszerungen der Hoch- 
achtung, zu denen sich der in Anerkennung deutsches Verdienstes nicht 
eben freigebige Däne Madvig gedrungen fühlt. Es ist überhaupt be- 
merkenswerth, wie letzterer, trotz alles Tadels und Widerspruches, der 
— dies musz man zugestehen — in den meisten Fällen auf eine sehr 
umfassende, taktvolle Beobachtung des Sprachgebrauchs und ein empi- 
risch-gesundes Urtheil gestützt ist, doch im wesentlichen auf demselben 
Boden der grammatischen Anschauung und kritischen Behandlung der 
Textesüberlieferung steht wie die deutsche Philologie, wogegen die hol- 
ländische Schule in ihrem Purismus eine viel radicalere Richtung verfolgt. 
Diese gibt sich, abgesehen von der Strenge in Ausmerzung des Hiatus 
und EinJföhrung der sogenannten attischen Formen, auch in der Behand- 2) Jetzt dürfte wohl nicht anerwähnt bleiben, dasz dieselben auf 
verschiedenen Gebieten and von verschiedenen Seiten her lebhaft an- 
gefochten and mit entschiedenem Erfolg bekämpft worden sind. Be- 
sonders bedeutsam in dieser Ricbtnng ist L. Herbßts Erörterung über 
Thukydides geworden. Eine im wesentlichen richtige, obgleich vor- 
wiegend wohlwollende and im Tadel höchst gemässigte Würdigung der 
kritischen Thätigkeit Cobets wird man schon in der Erörterung meines 
▼erehrten Lehrers L. Spengel finden, welche dem Münchner Lections- 
katalog für das Wintersemester 1847/48 vorgedruckt ist. Digitized by Google Ch. Cron: kritische und exegetische Bemerkungen zu Piaton. 75 

lung der Wort- und Satzfugung besonders in den abhängigen Sätzen 
zu erkennen. In allen Stucken ist bei dieser Schule die gröste Rigorosität 
in Fassung der grammatischen Regel und die entschlossenste Durchfüh- 
rung auf dem Wege der Emendation Grundsatz und Sitte. Es ist gewis 
nicht zu leugnen , dasz namentlich durch die geniale Behandlung Gobets, 
die durch eine so reiche Belesenheit besonders auch in den Handschriften 
unterstützt wird, viel treffliches geleistet worden ist zur Berichtigung 
traditioneller Fehler und verbreiteter Vorurtheile. Ebenso ist aber auch 
nicht zu verkennen , dasz , wenn nur erst einmal der Text sämtlicher 
Schriftsteller nach den Grundsätzen und Masznahinen dieser Schule her- 
gestellt sein wird, er zwar ein vielfach veränderter, schwerlich aber in 
gleichem tfasze echterer sein wird ; dasz ferner die Grammatik des atti- 
schen Sprachgebrauchs an Einfachheit und Bestimmtheit der Regeln gewon- 
nen, aber eben damit auch alle Manigfaltigkeit nach dem Sprachgebrauch 
der einzelnen Schriftsteller und nach der Verschiedenheit der Stilgattun- 
gen eingebüszt haben wird. Belege für diese Ansicht wird die nachfol- 
gende Besprechung einzelner Stellen bieten. 

Auch für den Text des Piaton, der gegenwärtig als Vulgata gel- 
ten kann, hat Bekker den Grund gelegt, und es musz dies anerkannt wer- 
den trotz alles begründeten und unbegründeten Tadels , der die Ausfüh- 
rung des Unternehmens betroffen hat Dem widerspricht weder die ebenso 
eindringende als bei aller Schärfe des Urtheils gerechte Würdigung, wel- 
che der kürzlich verewigte treffliche K. E. Gh. Schneider der Leistung 
Bekkers angedeihen liesz , noch auch {1er Umstand , dasz K. F. Hermann 
seine kritische Gestaltung des Textes auf Gaisfords sorgfältige Yerglei- 
chung der Oxforder Handschrift (cod. Glarkianus s. Bodleianus), soweit 
der Inhalt derselben reicht, und auszerdem der Pariser A, die nach Bek- 
ker von Dübner verglichen wurde, begründet. So sehr es nun scheinen 
könnte, für Hermann habe somit Bekkers Apparat wenig Werth gehabt, so 
möchte doch das kaum zu bezweifeln sein, dasz auch Hermann eben aus der 
genauen Einsicht in dies reichere handschriftliche Material den Maszstab 
für seine kritische Regel gewonnen hat, und eine Vergleichuug seines 
Textes mit der früheren Vulgata mag doch wohl den Beweis liefern, dasz 
er ebenso gut wie Stallbaum und Schneider und die Zürcher Herausgeber 
auf dem von Bekker gewonnenen Boden steht. Wird doch in den meisten 
Fällen, wo Hermann an die Stelle der früheren Vulgata die Lesart des 
Oxon. oderPar. setzt, diese durch die Ueberein Stimmung einiger anderer 
Hss. unterstützt, welche mit jenen beiden zusammen groszentheils die 
bessere Recension darstellen. Zu beklagen ist, dasz Bekker nicht nur die 
Varianten Aer von anderen verglichenen guten Handschriften, wie der Tü- 
binger — von der weiland Augsburger, die Fischer über Verdienst preist, 
gar nicht zu reden — von seinem Apparat ausschlieszt, sondern auch aus 
der Zahl der von ihm selbst verglichenen zu einzelnen Schriften eine und" 
die andere unbenutzt läszt, wie man z. B. zur Apologie und zum Kriton 
ungern die Lesarten des Vaticanus A vermiszt. Um den < Ansprüchen, die 
man nach den vorhandenen Hülfsmitteln gegenwärtig an eine befriedigende 
kritische Ausgabe stellen könnte, zu genügen, wäre es erforderlich dasz Digitized by Google 76 Ch. Gron: kritische und exegetische Bemerkungen zu Piaton. 

dem durchgängig revidierten Texte die Varianten, soweit möglich berichtigt 
und vervollständigt, unmittelbar beigefügt würden, wogegen die Ueber- 
setzung des Ficinus und etwa auch die Lesarten der älteren kritischen 
Ausgaben immerhin in einen besondern Band verwiesen werden möchten. 
Bei der Angabe der Varianten wäre es aber jedenfalls wünschenswerth, 
die Bezeichnung und Methode Bekkers beibehalten zu sehen , da sich die- 
selbe nicht nur durch Raumersparnis, sondern auch durch anschauliche 
Uebersichtlichkeit empfiehlt; oder sollte es nicht zur Erleichterung bei- 
tragen, die bessere Recension öfter durch 31 JII oder AÖI7 als durch 
Oxon. Vat. A. Ven. C oder Par. A. Vat. B. Ven. C repräsentiert zu sehen? 
Dasz auch die besten Platonischen Handschriften nicht frei von Feh- 
lern sind und dasz daher die etwas überschwänglichen Hoffnungen, wel- 
che man z. B. auf die von Gaisford verglichene Oxforder setzte, getäuscht 
wurden, ist allgemein anerkannt. 8 ) Gobet geht einen Schritt weiter und 
verspricht zu zeigen, dasz auch die besten und ältesten derselben von 
Verderbnissen und Fälschungen in besonders hohem Grade heimgesucht 
seien. Dem in den Handschriften so wohl bewanderten scharfsinnigen Kri- 
tiker im allgemeinen zu widersprechen möchte nicht gerathen sein; doch 
wird sich vielleicht im einzelnen Falle manches, was von dem streng 
puristischen Gesichtspunkt der holländischen Schule aus im ungünstigsten 
Lichte erscheint , von einem die individuelle Verschiedenheit mehr aner- 
kennenden Standpunkt weit günstiger darstellen. Keine Schrift Piatons 
scheint geeigneter Beispiele zu diesem Zwecke zu liefern als die Apologie. 
Gobet findet , dasz diese mehr als jede andere durch störende Auswüchse 
und Einschiebsel verunstaltet und dem Bild attischer Eleganz, für dessen 
Herstellung er sich so eifrig bemüht, entfremdet sei. Den Grund dieser 
Erscheinung erklärt er sich daraus, dasz die Apologie von jeher viel 
gelesen wurde und man mit diesem Werke gewöhnlich die Leetüre des 
Piaton begann. Mag dies sein und mag ein und das andere Glossem 
sich auf diesem Wege erklären und beseitigen lassen: schwerlich wird 
dieser Grund für alle Erscheinungen ausreichen, welche Gobet und Hir- 
schig mit dem Obelos kennzeichnen. Warum aber übersieht man ganz 
das wirksamste Erklärungsmitte], das uns Piaton selbst an die Hand gibt? 
Oder sollte es bedeutungslos für den Charakter der Redeweise sein, dasz 
die Rede gleich im Eingang als eine extemporierte, also nicht sorgfältig 
ausgefeilte und geglättete bezeichnet wird? und heiszt es also nicht die 
Platonische Nachbildung gerade in ihrer kunstreichsten Erweisung beein- 
trächtigen und zerstören, wenn man diese Rede nach dem Muster Lysia- 
nischer, um nicht zu sagen Isokra tischer Eleganz zustutzt und abrundet? 
Nein, diese Rede musz nach den Forderungen der Platonischen Kunst 
mehr als andere Schriften das Gepräge der freien mündlichen Rede an 3) Vgl. auszer den Bemerkungen von Buttmann (Plat diaL IV S. V) 
nnd H. Schmidt (zur Gesch. d. Plat. Texteskritik, Archiv f. Philol. u. 
Pädag. XVI [1850] S. 488 ff.) was neuerdings Rehdantz bei Gelegenheit 
der Besprechung der Demo athenischen Handschriften (Jahrb. 1858 8. 460) 
über den cod. Bodleianns sagt. Derselbe charakterisiert auch mit Schärfe 
das kritische Verfahren Cobets und seiner Schule. Digitized by Google Gh. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 77 

sich tragen. Und was ist charakteristischer für die mündliche Rede und 
die populäre Ausdrucks weise , als dasz sie Wiederholungen und verschie- 
dene Wendungen desselben Gedankens nicht scheut, um sich recht ein- 
dringend und verstandlich auszudrücken? Ist diese Ansicht richtig, so 
werden wir so manche Wiederholung und Unregelmäszigkeit y welche 
man als störende Auswüchse und Verunstaltungen der attischen Eleganz 
betrachtet hat, als künstlerische Schönheiten des mimischen Elements 
in den Platonischen Schriften ansehen. Ob diese Bemerkung auch für 
gröszere Toleranz gegen den Hiatus spricht , mag unentschieden bleiben, 
da in diesem Punkte ganz besonders sorgfältige Beobachtung der hand- 
schriftlichen Ueberlieferung und sonstiger Zeugnisse des Alter thums not- 
wendig ist. Die unbedingte Beseitigung desselben scheint aber jedenfalls 
ungerechtfertigt. Wenn Benseier in seinem Isokrates mit scharfem Mes- 
ser diesem Anstosz zu Leibe gegangen ist , so konnte er dafür die eig- 
nen Vorschriften des Redners und die bestimmten Versicherungen der 
Grammatiker und Rhetoren anführen. Aber beweisen nicht eben die letz- 
teren , dasz die Forderung nicht eine so allgemein gültige war und von 
dem Kritiker, der überall die Hand des Schriftstellers zu Ehren bringen 
möchte, nicht mit schonungsloser Gleichmacherei jedem Schriftwerk ohne 
Unterschied aufgezwungen werden darf? 

Zu Platona Apologie. 

17 '• Gleich an das erste Wort der Rede möchte ich eine Bemerkung 
knüpfen. Von den beiden durch den Gebrauch recipierten Schreibarten 
6 Tt und ö,Tl scheint mir die zweite insofern den Vorzug zu verdienen, 
als sie wenigstens durch das Zeichen der Diastole den Grund der Abwei- 
chung von der durch die Analogie geforderten Schreibart einigermaszen 
andeutet und das Wort als ein zusammengeschriebenes wenigstens er« 
scheinen lassen möchte, eine Absicht die freilich oft genug vereitelt wird, 
wenn, wie dies leicht aus typographischen Gründen geschieht, ö, Ti mit 
einem weiteren Zwischenraum gedruckt erscheint. Schreibt man aber 
ö Ti, so hat man geradezu zwei Worte daraus gemacht und der Inconse- 
quenz Thür und Thor geöffnet , wie dies recht deutlich hervortritt, wenn 
man neben ßcnc irorl 8 Tt ttote u. dgl. m. gedruckt findet. Und gar 
das Ausgestaltete 8 m im Hopser! Es wäre also Zeit, wie dies Bäumlein 
bereits gethan hat, der Mahnung und dem Beispiel des auch in kleinen 
Dingen sorgfältigen K. E. Gh. Schneider zu folgen, der überall ÖTl schreibt 
und dem Leser zu beurtheilen überläszt, ob er 'was' oder c dasz> zu den- 
ken habe. Bei dem Superlativ hat ja ohnedies schon der Usus ÖTl, nicht 
ß,Tt oder 8 n zu schreiben die Oberhand gewonnen. Ebenso in dem 
Ausdruck ÖTl jnf| &aal eic IcOjuöv Kriton 52 b . Ein ähnliches Schwanken 
findet in der Schreibung von ftfep statt, das wohl auch am richtigsten 
durchaus an sein Tonwort angehängt wird. Ob es mit KOUTOl oder Kai 
TOl dieselbe Bewandtnis hat, möchte fraglich sein. 4 ) 

4) Ich sehe mich veranlasst bier noch nachträglich ein Wort bei- 
zufügen, um dem Becensenten der 2n Auflage des In Bandchens im Digitized by Google 78 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

Ebd. die XPnv fyiäc euXaßeTc9ai usw. Ein bemerkenswerther Fall, 
wo das kritische und grammatische Gewissen nolhwendig in Conflict kom- 
men. Merkwürdigerweise verschmäht hier Hirschig die von zwei Hand- litt. Centralblatt 1862 Nr. 12 zu antworten. Derselbe äuszert über die 
erste Bemerkung in meiner Ausgabe: ( dasz diese Worte das wahre 
treffen, ja überhaupt nur einen Sinn haben, masz Ref. absolut in Ab- 
rede stellen.' Meine Bemerkung lautet: 'dasz yiiv nicht nach öjuctc 
steht, wie man in Betracht des folgenden fcrdi b& erwarten sollte, hat 
seinen Grund in der relativen Gestaltung des ersten Satzgliedes, wel- 
ches dem zweiten als ein ganzes gegenübertritt und dem |li£v seine 
Stelle hinter dem Relativ (indirecten Fragepronomen) anweist.' Die zwi- 
schen Klammern stehenden Worte habe ich beigefügt, um der Forde- 
rung eines meiner geehrten Recensenten zu genügen, der in der ersten 
Fassung ein Uebersehen erkannte. Das war es nun freilich nicht, wie 
ja natürlich ein Schulmeister, der die Anabasis mit seinen Schülern 
liest, gar zu oft Gelegenheit hat auf den Gebrauch des öctic in indi- 
recten Fragen hinzuweisen. Hier kam es mir nicht darauf an diese 
Seite' des Gebrauchs hervorzuheben, da es sich eben nur um die Form 
des Satzes handelte, in der das indirecte Fragepronomen mit dem un- 
bestimmten Relativum zusammenfällt. Was nun den von dem Rec des 
litt. Centralblättes erhobenen Vorwurf betrifft, so will ich mich gern 
bescheiden nicht das richtige getroffen zu haben; weisz der Rec. bes- 
seres zu sagen, so ist nur zu bedauern, dasz er es nicht mir und an- 
dern zu Nutz und Frommen mitgetheilt hat; aber dasz das von mir ge- 
sagte keinen Sinn habe, dies kann ich doch nicht ohne weiteres zu- 
geben, werde mich vielmehr bemühen auch meinen Recensenten vom 
Gegentheil zu überzeugen. Im allgemeinen nimmt man an, flaaz |i£v 
und o£ nach den correspondierenden Begriffen stehen. Von dieser Regel 
gibt es Ausnahmen, wie gleich das vorliegende Beispiel eine ist. Un- 
ter diesen Ausnahmen führt Bäumlein in seinen Untersuchungen über 
griech. Partikeln S. 168 z. B. Euthyphron 14 b an: TÖÖ€ ju^vtoi coi anXuic 
X^TUJ, öti läv \ikv Kexapicudva Tic £mcTr|Tai toic 6eoic X£f€iv xe Kai irpdr- 
T€iv €i>xö|i€v6c T€ Kai öijujv, tciOt ' Gen Td ö'aa Kai ciitfei Td Toiaöra 
toOc T6 IMouc oTkouc Kai tA Koivd tuiv itöX€ujv rd b* £vavT(a tüüv 
KExapic^vujv dceßn, a bt\ Kai dvaTp&ra diravTa Kai drröXXuav. Man 
sieht, es ist hier ein durchgeführter Gegensatz, jedoch in variierter 
Form. Auf den kürzesten Ausdruck gebracht könnte derselbe etwa 
lauten: Td |i£v Kexapic^va Tote Oeotc £ctW öaa, Td o' £vavT(a tuiv 
K€xapic^vujv dccßf). Hier haben \i£v und bd ihre Stellung hinter dem 
Artikel, der mit den substantivierten Adjectiven, auf die sich der Ge- 
gensatz concentriert, je eine Einheit bildet. Indem nun das eine Glied 
sich zu einem Bedingungssatz erweitert, welcher durch tdv beheracht 
und zu einer Einheit zusammengefaszt wird, tritt dieses bestimmende 
Wort an die Spitze des Satzes und das den Gegensatz bezeichnende 
l*£v schlieszt Bich naturgemäsz an dasselbe an. fcanz ebenso würde in 
dem vorliegenden Falle, wenn das eine Satzglied nicht in relativer 
Form erschiene, gesagt werden können: tijuetc ixtv 6au|üdciov oöb£v ne- 
iröv6aT€ öird tuiv £|uuöv KaTrjYÖpujv, tf\b ö£ usw. Weil nun aber das 
erste Glied zu einem indirecten Fragesatz sich gestaltet, der durch 
ö,ti einheitlich zusammengefaszt wird, schlieszt sich die Bezeichnung 
des Gegensatzes an dieses die Form bestimmende Wort an. Es ist dies 
auch ganz naturgemäsz, weil, wenn die zwei Worte, hier die beiden 
Subjecte, auch die vorzüglichsten Träger des Gegensatzes sind, dieser 
sich doch auch auf den übrigen Körper des Satzes, namentlich hier 
das Object des Prädicats erstreckt. Damit glaube ich auch jetzt noch 
etwas gesagt zu haben , das nicht blosz überhaupt einen Sinn hat, son- Digitized by Google Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 79 

Schriften dargebotene Lesart xpn **&& begnügt sich fjrfj . . tZmurnfleW 
d)C usw. zu schreiben, eine vermeintliche Verbesserung, die Heinderf in 
seiner Schulausgabe von 1805 vorgeschlagen, dann aber in einer Anmerkung 
zum Protagons zurückgenommen und dafür die Lesart xprj? welche er aus 
der zweiten Baseler Ausgabe kannte, empfohlen hat. . Heindorf, der ja das 
ganze diplomatische Gegengewicht der andern Lesart nicht kannte , war 
offenbar in seinem Recht, wenn er an die Stelle der seiner grammatischen 
Forderung, die auf sorgfältige Beobachtung des Sprachgebrauchs sich 
stützte, widersprechenden Vulgata die Lesart einer beachtenswerthen kri- 
tischen Ausgabe setzte. Ihm pflichtet Held bei, vermeidet aber doch mit 
richtigem Takt die empfohlene. Lesart in den Text aufzunehmen. So viel 
ist gewis, dasz hier eine Spracherscheinung vorliegt, für welche selbst 
die Feinheit der heutzutage geltenden Grammatik noeh immer ein grobes 
Prokrustesbett wäre. Wenigstens hat Ludwig, der vielleicht mit Recht 
den Fall unter den Regriff der Assimilation des Tempus rechnet, nicht 
auf Krüger Spr. $ 54,6,3, welcher Abschnitt am ehesten hieher gezogen 
werden könnte, verwiesen. 

17 b ei jtfev t«P toüto X&rouciv, 6jütoAoToir}v Sv lturf€ oö xarä 
toutouc elvai prjrujp. Diese Stelle bietet noch immer einige Schwie- 
rigkeit in Auffassung der Worte oö Kflrrä toutouc. Denn wenn auch 
Murets Vermutung, dasz ou ein sinnstörender Reisatz sei, allgemein ver- 
worfen worden ist, so zeigt doch schon die Verschiedenheit der in latei- 
nischer und deutscher Sprache vorliegenden Uebersetzungen , dasz man 
sich über den Sinn der Worte nicht recht verständigt bat. Um zur Klar- 
heit darüber zu kommen, ist vor allem der Gedankenzusammenhaug ins 
Auge zu fassen, der folgender ist. Sokrates erklärt es für die unver- 
schämteste Verletzung der Wahrheit, die sich seine Gegner hätten zu 
Schulden kommen lassen, dasz sie die Zuhörer, beziehungsweise Ge- 
schworenen, vor seiner Redekunst gewarnt hätten, da sich ja gleich das 
Gegenlheil von dieser durch die That herausstellen würde. Nur in dem 
Fall , der aber nicht leicht anzunehmen ist , dasz sie den für einen guten 
Redner halten , der die Wahrheit sagt , möchte sich Sokrates als einen 
Redner bekennen. Die wörtlichste Strenge des Ausdrucks würde verlan- 
gen : öjioXotoiti v fiv £yu>T£ beivöc elvai X^f*iv. Nimmt man nun an, 
dasz fceivöc Xeyetv oft gleichbedeutend mit fSrrrujp ist, so liegt aller- 
dings die Vennuthung nahe, dasz oü Kord toutouc aus einer Randbemer- 
kung von fremder Hand in den Text gekommen sei. Man braucht des- 
wegen noch keineswegs von der Ansicht auszugehen, 'als wären die alten dem auch das richtige trifft. In einer Schulausgabe muste ich es na- 
türlich kürzer und einfacher ausdrücken. Ich wüste aber nicht, wel- 
ches Wort oder welche Wendung dem Verständnis des ersten besten 
Schülers Schwierigkeit bereiten könnte. Ungefähr dasselbe sagt auch 
M advig (Syntax § 188 Anm. 1): f u£v und bi stehen hinter dem Wort, 
in welchem der Gegensatz liegt (welches bei b£ immer am Anfang des 
Satzes steht), oder, wo der Gegensatz in einem ganzen Nebensatze 
oder einer relativen Umschreibung liegt, nach der Conjunction oder 
dem Relativ (tvel bt, ftc ydv t ibc filv).' Digitized by Google 80 Gh. Gron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

Erklärter und Abschreiber nicht blosz die albernsten Menschen gewesen, 
sondern auch ebenso frivol in allerlei Aenderung und Fälschung wie 
manche neuere', sondern man mäste sich vielmehr den Leser, von dessen 
Hand die Randbemerkung ursprünglich beigefügt war, als einen ebenso 
sprachkundigen wie aufmerksamen Denker, der mit Berücksichtigung 
dessen , was Sokrates einige Zeilen weiter unten sagt , .und mit richtigem 
Verständnis seiner wahren Meinung bemerklich machen wollte, dasz im- 
mer noch ein groszer Unterschied zwischen Sokrates und seinen Anklä- 
gern bestehe und er in keiner Weise als ein Redner ihres Schlags be- 
trachtet werden dürfe. Was nun aber die Abschreiber betrifft, so ist es 
gewis kein Unrecht, einem und dem andern zuzutrauen, dasz er eine 
solche Randbemerkung, die hinlänglich gut griechisch lautet, mit einer 
Correclur verwechselte und als solche in den Text aufnahm. Bedenke 
man nur clasz, wenn unser Bodleianus aus dem J. 896 stammt, doch 
eine mehr als tausendjährige Kluft zwischen dieser Abschrift und der Ur- 
schrift liegt , und dasz wir den Stammbaum auch der besten Handschrift 
so gut wie gar nicht kennen. Natürlich ist jede willkürliche Aenderung, 
die nur einem selbstgeschnitzten Götzen dient, durchaus verwerflich. 
Etwas anderes ist die Forderung des Zusammenhangs. Gegen diesen, 
glaube ich, wird die Sprache des PI aionischen Sokrates, mag sie auch 
noch so viele Freiheiten gegen die grammatische Strenge und rhetorische 
Eleganz sich verstalten, nie verstoszen. Sehen wir daher zu, ob die frag- 
lichen Worte, die durch den Zusammenhang jedenfalls nicht gefordert 
werden , nicht doch sich mit demselben vertragen. Stephanus erklärt sie 
durch die Randbemerkung: ( me diversum ab Ulis oratorem esse fatear.' 
Diese Auffassung stimmt nun allerdings mit der gleich darauf von Sokra- 
tes selbst gemachten Bemerkung recht wohl überein, bietet aber eben da- 
durch Anstosz, dasz dasjenige, was nachher als ein neuer Punkt erscheint, 
zu dem Sokrates förmlich übergeht, hiermit präoccupiert würde, und 
auch dadurch dasz Sokrates etwas zugeben würde, was jene gar nicht 
behauptet haben. Aus letzterem Grunde wohl fassen mehrere Erklärer 
die Worte wie eine Parenthese, also wohl im Sinne einer eingelegten Ver- 
wahrung, die aber an dieser Stelle doch immer dem folgenden Vorgriffe. 
Auch über die Bedeutung der Präposition Kdiä in dieser Verbindung 
sind verschiedene Ansichten möglich und auch wirklich vorhanden. Zu- 
nächst könnte man übersetzen c nur nicht in ihrem Sinne', d. h. 'wie sie 
es meinen 9 . Diese Auffassung ist aber durch die vorhergehende Hypothe- 
sis ausgeschlossen. Die Uebersetzung 'aber nicht nach ihrem Maszstabe' 
ist zweideutig, insofern man verstehen kann ' nicht nach dem Maszstabe 
den sie an einen Redner legen', oder 'nicht nach dem Maszstabe den man an 
sie als Redner legen musz.' Erslere Auffassung ist ebenfalls aus dem oben 
erwähnten Grunde unzulässig; letztere kann zusammenfallen mit der Ue- 
bersetzung 'doch nicht in ihrer Art' oder 'nur nicht in ihrer Weise'. 
Das läszt sich dann etwa so verstehen: 'nicht wie diejenigen die, unbe- 
kümmert um die Wahrheit dessen was sie sagen, nur darauf ausgehen 
die Zuhörer durch künstlichen Schmuck der Rede zu blenden.' Das wäre 
nun wieder das, was Sokrates im folgenden wirklich sagt. Der Zusam- Digitized by Google Gl Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 81 

menhang verlangt aber zunächst ein festhalten an dem was die Gegner 
behaupten , dasz er tetväc X£f €iv sei. Dies würde erreicht , wenn man 
ou Kcrrd TOUTOUC in dem Sinne verstehen konnte, wie man sagt: ein 
ganz anderer, d. h. ungleich besserer Redner, also gleich beivöxepoc 
toutuiv X^TCiv. Für diese Auffassung liesze sich Symp. 211 d anfuhren, 
wo von dem auTÖ tö kcxXöv gesagt wird, dasz es ou KaTd xpuctov re 
xai icBfyra Kcd touc KaXouc rrafoäc T€ Kai vcavicKOuc bolex coi ei- 
vai , d. h. 'unvergleichlich schöner als diese schönen Gegenstände. 9 Bei 
dieser Stelle verweist Stallbaum auf die vorliegende der Apologie, ohne 
jedoch bei letzterer von derselben Auflassung Gebrauch zu machen. Wei- 
ter zu vergleichen sind Gorgias 512 b und Staat V 466*, welche letztere 
Stelle besonders belehrend ist wegen der vorangehenden Gomparative. 
Diese Auffassung bietet auch den Vortheil, dasz man die Worte nicht im 
Sinn einer Parenthese zu nehmen braucht, und stimmt auch vollkommen 
überein mit der zusammenfassenden und abschlieszenden Bemerkung des 
Sokrates am Schlüsse dieses Kapitels. 

f) t\ f\ oübiv. So erlaubte ich mir in der zweiten Auflage abweichend 
von meinen Vorgängern zu schreiben. Ein Wort, das durch die Verbin- 
dung eines doppelten fj einem andern betonten Worte gegenüber steht, 
kann nicht selbst unbetont gesprochen werden. Dann aber wäre es ge- 
gen alle Grundsätze der Orthographie, es unbetont zu schreiben. Und 
auch der Sinn, den man dem Ausdruck mit Recht beilegt, fordert ein 
betontes et was zu denken, gleichsam: entweder (nur) etwas oder nichts, 
d. h. fast nichts, so gut wie nichts. In der Lehre von der Enklisis ist 
überhaupt viel schwankendes und unbestimmtes, und die herschende 
Praxis ist in vielen Stücken nichl in Einklang mit der in den Grammatiken 
aufgestellten Theorie. Hier bedürfte also die eine oder die andere einer 
durchgreifenden Berichtigung. Was der Herausgeher einer Schulausgabe 
zu thun hatte, liegt am Tage. Diese Pflicht wird daher manche ortho- 
graphische Abweichung von dem Texte Hermanns entschuldigen. 

17 c mcretiw T<*P biicaia eivai & XiyvJi So einfach diese Worte 
lauten, so wenig hat man sich bisher über den Sinn derselben einigen 
können. Stallbaum versteht sie von der Gerechtigkeit oder Billigkeit der 
Forderung, welche Sokrates für seine kunstlose Redeweise in Anspruch 
nimmt ; andere denken an die Gerechtigkeit seiner Sache, die sich in dem 
was er sagt zu erkennen geben wird. Gegen die letztere Auffassung 
könnte das Präsens Aefw geltend gemacht werden ; jedoch wohl mit Un- 
recht, da der Gebrauch dieses Tempus sich gerade auch bei diesem Ver- 
bum leicht nach beiden Seiten hin erweitert und das was er jetzt sagt doch 
auch in den Bereich der Rede, in der die Sache erörtert werden soll, 
hineinfällt. Auch aus dem Worte bfoaioc läszt sich zunächst kein Schlusz 
ziehen, da es ebenso gut 'billig' wie 'gerecht* heiszen kann, wie es denn 
am Schlüsse des Kapitels (18*) wirklich in beiden Bedeutungen und Be- 
ziehungen gebraucht wird. Eher könnte der Pluralis Micaia und 8 dafür 
zu sprechen scheinen , dasz die Gerechtigkeit der Sache, wie sie im Ver- 
lauf der Rede durch die dargelegten Gründe hervortreten wird, gemeint 

Jahrb. f. das». Philol. Soppl. Bd. V HfU 1. Q Digitized by Google 8& Gh. Gron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

sei. Und auch mit dem Zusammenhang verträgt sich diese Auffassung 
ganz gut. Sokrates gibt einen doppelten Grund an , warum er sich be- 
gnügt in einfach kunstloser Rede zu sprechen: einmal, weil die Gerech- 
tigkeit seiner Sache einer künstlichen Zustutzung nicht bedarf; zweitens, 
weil es für sein Alter am wenigsten sich schickte auf solche Künsteleien 
Werth zu legen. Der zweite Grund schlieszl sich äuszerlich an die unmit- 
telbar vorhergehenden Worte an, geht aber doch dem Inhalt nach auf die 
Worte dXX 5 dKOUC€CÖ€ usw. zurück, da der Satz Kai uribek fyiuiv irpoc- 
boKTicdiw dXXujc so zu verstehen ist: 'und keiner von euch erwarte es 
anders , als dasz ich im Vertrauen auf die Gerechtigkeit meiner Sache auf 
jeden äuszerlichen Schmuck der Rede verzichten werde. 9 So wird denn 
wohl diese Auffassung, die schon bei Ficinus hervortritt und von den 
meisten Erklärern und Uebersetzern theils in deutlicherer, theils in unbe- 
stimmterer Fassung, am klarsten und entschiedensten von Nüsslin in sei- 
ner erklärenden Anmerkung angenommen wird , gegenüber der von Stall- 
baum vertretenen Recht behalten. 

tQ2>€ T^fiXuciqL Stallbaum in der neuesten Auflage und Ludwig in 
der Receusion meiner Ausgabe (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1859 Heft 9) 
verwerfen die von mir gegebene Erklärung, wonach die Worte zu fassen 
sind: 'für dieses Alter' d. h.' c für einen Mann dieses Alters', und wollen 
sie temporal gefaszt wissen , so dasz fyot zu TrXärrovTt zu verstehen 
wäre. Aus den Worten Stallbaums sollte man nicht schlieszen , dasz er 
selbst noch in der dritten Auflage die verworfene Erklärung aufstellte, 
wie denn auch Ludwig sie in seiner Ausgabe angenommen hat. Was 
sind nun wohl die Gründe, die beide Männer bewogen von ihrer früheren 
Ansicht abzugehen? Halten sie es für überhaupt unzulässig, xfjbe rrj 
f)Xurf<)t im Sinn eines Goncretums zu denken? Allein gegen eine solche 
Metonymie, die auch die deutsche Sprache hier verstattetc, ist um so we- 
niger Bedenken zu erheben , als das beigefügte Tfjbe ohnedies eine Milde- 
rung bietet, insofern es in dem Sinne eines Possessivpronomens der er- 
sten Person ('für mein Alter') zu nehmen ist. Auszerdem war der Grieche 
durch den häufigen Gebrauch von fjXiKia im Sinn eines Collectivums und 
noch mehr durch das Homerische öjLMiXucir] an die concrete Auffassung 
schon gewöhnt. 

18 b £ir£i6öv T€ Kai Kanrföpouv djnoO jnaXXov oötev dX?]Wc. 
Die drei letzten Worte, welche Hermann einklammerte, liesz ich nach dem 
Vorgange Ludwigs ganz aus dem Texte weg. Ich könnte mich dabei be- 
ruhigen, insofern sogar Keck, der für so viele als Glosseme verdächtigte 
Worte eine Lanze gebrochen hat, diese ihrem Schicksal zu überlassen 
scheint und ich sie darum als völlig aufgegeben betrachten könnte. Doch 
verlangt die Gewissenhaftigkeit zu erwähnen , dasz die Zürcher Heraus- 
geber, deren Urtheil Beachtung verdient, sie vertheidigen, und dasz Stall- 
baum auch in der neuesten Ausgabe sich begnügt, nach dem Vorgange 
Bekkers nur fiäXXov auszuscheiden. Die Zürcher berufen sich auf 18 * 
Kai tdp fyteTc £k€(vujv npörepov tfroücaTe KaTf|TopouvTUiV Kai 
ttoXÜ |uäXXov f| Ttl>vb€ Ttöv öcrepov. Allein diese Worte reproducie- 
ren in Kürze die ganze Ausführung von dXX' £k€ivoi beivörepoi an, Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu PJatons Apologie. 83 

also auch die Worte Iv TaÖTij tQ tjXikio; X^tovtcc irpäc vjiäc, dv fj 
fiv jLtäAiCTOt £mCT€UC(XT€ , und sind also hinlänglich gerechtfertigt, auch 
ohne dasz oben ein jräXXov beigefügt ist, das dort die Wirkung des 
übrigen nur störL Scheidet man dieses aus , so ist allerdings gegen In- 
halt und Construction der übrigen Worte nichts einzuwenden. Allein 
erstens ist dieser Begriff doch gar vielfällig schon ausgedrückt und er 
scheint hier, wo der besondere Inhalt der Anklagen angegeben wird, 
etwas ungehörig; dann ist auch die Entstehung des Glossems noch 
schwerer zu erklären, wenn oöbtv äXr)6& nicht dazu gehört, als weun 
man es dazu nimmt. Der Recensent des litt. Centralblattes 1860 Nr. 36 
meint, es habe ursprünglich zu f| tI f| oub^v gehört und sei also an die 
unrechte Stelle gerathen. Die Frage scheint damit freilich noch nicht er- 
ledigt und bleibt als Schwierigkeit bestehen , wie dies auch Hermann au- 
erkannt hat. 

Dasz es für den deutschen Leser nicht nöthig ist, 18 c die Worte 
dnoXoTOU^evou oubevöc gegen Hirschig zu vertheidigen, versteht sich 
von selbst Wenn sie auch als Erklärung zu dprjwv KornYOpouvTec zu 
betrachten sind, so stammen sie doch gewis vom Schriftsteller selbst, da 
jener Ausdruck uneigentlich gebraucht ist und es hier dem Redner wohl 
darauf ankommen mochte schlagend und deutlich zu sprechen. Vgl. 18 d , 
wo in ähnlicher Weise dem bildlichen Ausdruck der eigentliche zur Er- 
klärung folgt. Das oVrexvujc in beiden Stellen ist nicht. zu übersehen. 
Gelegentlieh mag hier darauf hingewiesen werden, wie wenig treffend die 
cursierende Uebersetzung von £prj|ir)V KOmyropeTv ist: 'an leerer Stätte 
anklagen.' Etwas verständlicher Hier. Müller , aber steif: ' in einer ganz 
anwaltlosen Sache. 9 Besser wird sich der in meiner Ausgabe dargebotene 
Ausdruck empfehlen. 

19 c Kai oux ü>c arujdZuiv X^tw t*|V tokxuttiv frricrriiiiiv, eX 

TIC ll€pi TÜ)V TOlOÜTUiV COCpÖC £CTI, \XT\ 7TUUC IfVJ UTTÖ MeX^TOU TO- 

caurac bücac cpuf oi|Ht. So schrieb ich , abweichend von der neuerdings 
herschend gewordenen Interpunction, welche vor ixf\ ein Kolon setzt, und 
kehrte damit, ohne dies zu beachten, zu der Lesart von §tephanus zurück, 
die auch Fischer, Ileindorf und Jacobs beibehalten. Der erste, der die 
neuere Interpunction eingeführt hat, scheint F. A. Wolf gewesen zu sein, 
dem Bekker und die übrigen Herausgeber folgten. Der Grund der Aende- 
rung läszt sich nur vermuthen, da, so viel mir bekannt ist, keiner der 
Herausgeber sich darüber äuszert. Vielleicht war es ein grammatischer, 
indem man an dem Optativ <pvrf Oijui oder <p£UYOi|yu — denn beide Lesarten 
kommen vor — Anstosz nahm. Gegen ein solches Bedenken mochte die 
einfache Verweisung auf Krüger Spr. § 54, 8, 3, der zu mehrerer Bekräfti- 
gung noch Bäumlein Gr. § 699 beigefügt werden mag, hinreichen. Oder 
glaubte man durch die Aenderung einen besseren Sinn zu erzielen? Diese 
Frage läszt sich nur durch Prüfung der dargebotenen Erklärungen beant- 
worten. Nimmt man dazu die manigfachen Uebersetzungen in lateinischer 
und deutscher Sprache, so scheint es dasz trotz der Uebereinstimmung der 
Lesart doch nicht eine durchgängige Uebereinstimmung der Auffassung 
stattfindet. Gehen wir auf Wolf, den angenommenen ncnrfip toö Xötou, 

6* Digitized by Google 84 Gh. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

zurück, so übersetzt dieser: 'nequaquam ego tot criminibus aMelito reus 
fiaml' Es ist nach dieser Uebersetzung schwer zu sagen, wie Wolf to- 
cotUTac biKac versteht , ob von den wirklich gegen 'Sokrates erhobenen 
Beschuldigungen , oder von der etwa zu befürchtenden neuen , oder von 
beiden zusammen , was wohl das wahrscheinlichste sein mag. Schleier- 
macher scheint in seiner Uebersetzung 'möchte ich mich doch nicht sol- 
cher Anklagen vom M. zu erwehren haben!' den zweiten Fall angenom- 
men zu haben. Ihm stimmt Engelhardt bei, der sich mit groszer Klarheit 
ausdrückt, zugleich aher sich gedrungen fühlt selbst Bedenken gegen diese 
Auffassung zu äuszern, die er nur annimmt, weil ihm keine bessere zu 
Gebote steht. Dieselbe Auffassung liegt der Uebersetzung Stallbaums zu 
Grunde, der noch ausdrücklich beifugt, dasz die Worte des Sokrates iro- 
nisch zu nehmen seien. Uebereinstimmend Suszert sich Held, der den 
ironischen Sinn noch genauer darlegt Anders faszl Drescher die Worte, 
indem er übersetzt: 'wenn ich mich nur nicht von Seiten des M. gegen 
solche Anklagen zu verwahren hatte !' Er denkt also offenbar an die wirk- 
lich von Meletos erhobenen Anklagen und läszt den Sokrates sagen, dasz, 
wenn diese nicht wären , er sich das , was die Komödienschreiber ihm 
andichten, gern gefallen lassen wollte. Nüsslin und Hüller folgen der 
Erklärung Stallbaums, der auch Ludwig in seiner Ausgabe beitritt. Allen 
diesen Erklärungen und Uebersetzungen ist es gemeinsam , dasz sie den 
Satz fjufjirwc . . q)UTOi|LU für sich als Wunsch betrachten. Indessen ist 
nicht zu leugnen, dasz Engelhardts Bedenken nicht ganz ohne Grund ist. 
Denn wenn man auch an dem Pluralis Mkcxc , insofern die vorgeblich be- 
fürchtete Anklage nur £ine wäre, keinen Anstosz nehmen mag, so scheint 
doch die Ironie etwas gar zu stark und bitter, dasz man von der unge- 
zügelten Anklagelust des Meletos sich versehen müsse, um ein gutes 
Wort als Verächter der Wissenschaften angeklagt zu werden, deren Pflege 
ihm die Komödieudichter in keiner andern Absicht zuschreiben, als um 
ihn bei dem Volk zu verketzern. Eher möchte man sich mit Dreschers 
Auffassung befreunden, die dem Wesen nach wohl das richtige trifft und 
nur in der angenommenen Form des Wunsches fehlgreift. Denn mit die- 
ser verträgt sich nicht gut der folgende Salz mit dAXd ydp, da der vor- 
hergehende Wunsch, wenn ich Dreschers Meinung anders richtig verstehe, 
selbst in dem Sinn eines solchen Satzes mit dXXd ydp genommen wer- 
den müste: 'ich wollte gern die obigen Beschuldigungen auf mir sitzen 
lassen, aber ich musz mich ja gegen die Anklagen des Meletos' verantwor- 
ten. 9 Allen diesen Bedenken glaubte ich durch eine einfache Aenderung 
der Inlerpunction abzuhelfen, wodurch die Worte von jn/j an in engeren 
Zusammenhang mit dem vorangehenden Satze gesetzt würden. Es ist mir 
von groszem Werthe , dasz Ludwig in seiner Recension meiner Ausgabe 
sowohl diese Aenderung als auch die darauf begründete Erklärung billigt. 
Der Zusammenhang ist nun dieser. Sokrates erklärt von all dem Zeug, 
was man ihm schon vor langer Zeit angedichtet habe, nichts zu verstehen. 
Er sage das nicht zu Unehren einer solchen Wissenschaft, etwa um sich 
vor Meletos weisz zu brennen, sondern nur weil er sie eben wirklich 
nicht besitze. Die Supposition, so falsch und gruudios sie auch ist, liesze Digitized by Google Cb. Cron: kritische il exegetische Bemerkungen zu Pia Ions Apologie. 85 

sich doch insofern denken , als der Zusammenhang der Anklage des Mele- 
tos mit jenen alten Verketzerungen von Sokrates ausdrücklich behauptet 
wird Eine ironische Färbung aber hat die Stelle insofern , als Sokrates 
von den ihm angedichteten Künsten allerdings nicht zum besten denken 
konnte, und die supponierte Absicht, möchte sie auch der Denkweise vieler 
gar nicht fern liegen, doch mit der Gesinnung des Sokrates sich am we- 
nigsten vertrug. Der Rec. des litt. Centralblaltes will zwar von einer Ironie 
nichts wissen und übersetzt die Worte: t om dadurch wenigstens eine der 
Anklagen des Meletos gleich aus dem Wege zu räumen.' Allein diese 
Auffassung, bei 9er gar nicht zu ersehen, welche Lesart der Urheber be- 
folgt, steht so völlig in der Luft und wird ebenso sehr von dem Wort- 
laut als dem Zusammenhang zurückgewiesen , dasz man an eine ernste 
Widerlegung gar nicht denken kann. Sunt velut somnia quaedam vigi- 
lanlium. Die Frage ist noch , wie die alteren Herausgeber , die ebenfalls 
ein Komma haben, den Sinn auffassen. Bei Stepbanus kann man zweifel- 
haft sein, da er sich selbst nirgends äuszert und die Uebersetzung des 
Serranus , der ebenfalls keine Bemerkung macht, ein Kolon vor den frag- 
lichen Worten hat und so lautet, dasz man sie in dem Sinne der Stall- 
baumschen Erklärung verstehen kann. Fischer äuszert sich gar nicht 
Sehr beachtenswerth ist die Bemerkung Heindorfs, der TOcauTGtC erklärt: 
c quot sunt qui talium rerum scientiam profitenlur.' Man wird dieser Auf- 
fassung kaum beistimmen können und musz sich wundern, dasz Heindorf 
Ober die Verbindung der Sätze und den Optativ kein Wort sagt. Das 
letztere gilt auch von Jacobs, der übrigens die Worte wahrscheinlich 
ebenso verstand wie ich sie erkläre. Noch ist ein Wort zu sagen über 
die Variante q)ihroim und meutoifii. Letztere Lesart ist die ältere Vul- 
gala und hat auch auszer der Mehrzahl der Hss. einige gute , z. B. den 
Ven. H und wahrscheinlich auch den Tubingensis für sich; für erstere 
spricht die Autorität des Bodleianus, der sich die neuere Vulgata an- 
schKeszt. Sprechen somit diplomatische Gründe nicht entscheidend für 
die eine oder die andere Lesart, so scheint auch der Sinn eine unumstösz- 
liche Entscheidung kaum zuzulassen. Schleiermacher äuszert ohne nähere 
Angabe der Gründe Bedenken gegen den Aorist, den Stallbaum verthei- 
digt, ohne jedoch die Unzulässigkeit des Präsens zu behaupten. Der Un- 
terschied beider Tempora möchte sich etwa bemerklich machen lassen 
durch eine Vergleicbung der Ausdrücke Mn eine Anklage verfallen 9 
and f unter einer Anklage stehen'. Beide Bedeutungen aber fügen sich 
in den Zusammenhang. 

19 d ist aurouc öfiwv touc iroXXouc wieder hergestellt, da die 
Gründe , die Hermann gegen den Artikel geltend macht , doch wohl nicht 
stichhaltig sind. Gegen die Entstehung aus der letzten Silbe von ctUTOUC 
spricht die Stellung der Worte, und das Beispiel von 17° kann ebenso 
wenig maszgebend für diese Stelle sein, wie umgekehrt Stallbaum nicht 
hätte aus demselben Grunde gegen die Autorität der besten Hss. dort o\ 
ttoXXoi schreiben sollen. Die Lesart der geringeren Hss. mag höchstens 
dazu dienen, insofern sie wahrscheinlich aus einer ebenso unnützen wie Digitized by Google 86 Gh. Cron: kritische n. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

unverständigen Gleichmacherei hervorgegangen ist, die Richtigkeit der 
Lesart an der andern Stelle zu bekräftigen. 

19* TOUTUiv fäp {ficaCTOC usw. Diese Stelle darf ich wohl anfuhren 
als eine von mehreren , die zum Beweise dienen können , dasz ich prin- 
zipiell kein Anhänger der Kritik bin , welche Keck am Schlüsse seiner 
Recenslon mit gerechtem Tadel belegt, und dasz die Grundsätze in der 
Beurtheilung des sprachlichen Charakters der Schrift , wie ich ihn in der 
Vorrede und in der Einleitung dargelegt habe, viel mehr mit denen mei- 
nes Recensenten als mit denen der holländischen Schule übereinstimmen. 
Der Irthum kann sich demnach, wo er etwa stattfindet — und wer wollte 
die Möglichkeit desselben von sich abweisen? — immer nur auf die Be- 
urtheilung des besondern Falles beziehen. In dem vorliegenden Falle darf 
ich mich wohl wegen der Wiederherstellung des von Hermann ausgeschie- 
denen oTöc t' iexiv nicht blosz der Beistimmung Kecks versehen, son- 
dern auch der Ludwigs, der zwar in seiner Ausgabe die Worte ganz weg- 
läszt, in der Recension aber nichts gegen mein Verfahren bemerkt. Weiter 
in grammatischer Zurechtrückung der Stelle geht, wie zu erwarten, Hir- 
schig, der nicht blosz die fraglichen Worte einklammert, sondern auch 
Trpocei&vcti am Schlüsse des Satzes in irpocetböxac verwandelt Auf 
die in der Utrechter Ausgabe vorgenommene Umwandlung von toutujv 
in outoi verzichtet er in der Pariser Ausgabe. 

20° habe ich die Lesart der besten Hss. d tbc dXr|9uiC £x° l T <*u- 
tt]V xf|V T^xvnv Kai oötujc dfijieXujc bibdcxet hergestellt. Keck 
billigt dies, läszt aber die Erklärung nicht gelten und meint, wenn die 
beiden Sätze gleichmäszig von ei abhiengen, müste in beiden, da sie einen 
so geringen Umfang haben , sicherlich derselbe Modus stehen. Hier also 
ist Keck strenger im grammatischen Purismus als ich. Ob seine Forde- 
rung nun wirklich zu Recht besteht? Ich glaube nicht, theüs aus ratio- 
nellen , theils aus empirischen Gründen. Der von Keck geltend gemachte 
Griind zeigt, dasz er den Wechsel des Modus in gleichgeordneten Sätzen 
von dem Gesichtspunkt der Anakoluthie betrachtet. Dies ist aber gewis 
unrichtig, da vielmehr das individuelle Verhältnis der einzelnen subordi- 
nierten Sätze zu dem superordinierten in Betracht kommt und allein 
maszgebend ist. Denn eine Abweichung von einer bestimmten Gonstruc- 
tion findet ja weder bei dem Optativ noch bei dem Indicativ statt; beide 
Modi sind nach dem Sprachgebrauch gleich berechtigt , und zwar möchte 
der Indicativ in dieser Verbindung sogar gewöhnlicher sein. Was nun die 
thatsächliche Erfahrung betrifft, so will ich nur die Beispiele aus der 
Anabasis hersetzen , die mir damals bei der Feststellung der Lesart vor 
Augen waren. Es sind folgende: l 10, 6 ßaciXetic b' aö fJKOUCC Ticca- 
epepvoue 8xi oi "GXXrjvec vikiSjcv xd KaO' auxouc Kai de xd irpö- 
cOcv oixovtgu fctWKOVxec. II 1,3 iöaujuaEov öti KOpoc OÖT€ ÄXXov 
7t^|ütTr€i amavoövxaöxi xpf| ttoicTv oöxe aöxdc qpaivono. II 2, 

15 fJKOV X€TOVTEC Ol 7TpOlT€ji(p0^VT€C CKOTTOl ÖTI OÖX hmeiC etciV 

äXX* ÖTTOjvrfta Wnoixo. HI 3, 12 fXerev öxt öpOulc flxtiövxo 
Kai aörö tö gprov atixote juapxupotri. HI 5, 13 ftteuivro Kai 
öjaoioi fjcav GaujuäCeiv foroi iroxfe Tp^uiovxat ol "QXiivec Kaixt Digitized by Google Ch. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 87 

£V VUJ £ xoi€v. IV 5, 10 cd bk dTT€KptVaVTO ÖTl oök ivraGOct e?n, 
dAX* an exet öcov trapaeärrnv. IV 5, 28 öappeiv aurdv £k&€U€ 

X^TUIV ÖTl OÖT€ TÜJV TÖCVUJV CT€pr|COlTO TTJV T€ OIKIOV aUTOÖ 

dvT€^TrXr|cavT€C tujv ^irtTrjbduJV dxriaetv. Bei dem letzten Beispiel 
ist noch der Wechsel des Subjects zu beachten , der auch nicht in dem 
gröszem Umfang der Sätze seinen Grund hat. Dieser wird sich nun wohl 
überhaupt nicht für die Mehrzahl der angeführten Beispiele geltend ma- 
chen lassen. Somit scheint mir der Einwand, welchen Keck gegen meine 
Auflassung erhebt, unbegründet. Damit könnte aber seine Ansicht immer 
noch aus anderen Gründen den Vorzug verdienen. Aber gerade gegen 
diese, welche eine Losreiszung des mit Kai augeknüpften Satzes von der 
Construction des vorangehenden annimmt, erregt der geringe Umfang 
beider Satze Bedenken. Uebrigens fragt es sich , ob die engere Verbin- 
dung beider Satze hier nicht gerade sich empfiehlt durch den Charakter 
des GesprSchs mit Rücksicht auf die vorhergehende Antwort des Kallias 
und die Frage des Sokrates, wahrend eine Losreiszung des letzten Satz- 
gliedes von der Construction des vorangehenden wohl nur dann gerecht- 
fertigt wäre, wenn es ein neues Moment, das vorher nicht in Betracht 
kam, hinzufügte. Jedenfalls liegt in dem Wechsel des Modus eine Feinheit 
des Ausdrucks, indem durch den Optativ die von Kallias angegebene 
Thatsache mehr unter den Gesichtspunkt der ironischen Lobpreisung des 
Sokrates gestellt wird als durch den Indicativ, der die Angabe des Kallias 
mehr objeetiv hinstellt. Stallbaum hat auch in der neuesten Auflage die 
Gleichheit des Modus aufrecht erhalten. 

30* oö top WJttou cou T€ oü&iv tiöv äXXwv iT€pvrr6T€pov 
irparMorreuofjufvou iiteixa tocauTr) qn^uri T€ Kai Xötoc t^TOvev, 
ei \xi\ Ti Irrparrcc dXXoiov fj o\ iroXXoi. So lautet der überlieferte 
Text Hermann setzte, dem Urtheil Cobets beipflichtend, das letzte Satz- 
glied in Klammern. Ihm folgt Ludwig, der die Worte ganz aus dem Text 
entfernt. Ich habe sie, meinem allgemeinen Grundsatz folgend, in Ueber- 
einslimmung mit Stallbaum wieder hergestellt und dabei bemerkt : t die 
Worte d |L»i Tt . . Ol HoXXoi bringen den Sinn der Worte COÖ fe . . 
TTpcnr^cmuou^vou in anderer Wendung wieder und könnten leicht als 
ein spaterer Zusatz erscheinen.' Die letztere Bemerkung gibt Keck Anlasz 
zu der Klage, dasz hier bereits die Interpolalionswitterung ä la Cobet 
und Hirschig beginne; ganz mit Unrecht, da sie nur als Uebergang zur 
folgenden Vertheidigung der fraglichen Worte dienen und höchstens zu 
erkennen geben soll , dasz dieselben wirklich angefochten worden sind. 
Wichtiger als diese factische Berichtigung ist es die Erklärung zu prüfen, 
durch welche Keck mit völliger Evidenz das unberechtigte dieses kriti- 
schen Verfahrens darthun will. Dieselbe verdient alle Beachtung, indem 
sie einen durchaus neuen Gesichtspunkt eröffnet, wodurch sowohl die 
fraglichen Worte als unentbehrlich erscheinen, als auch die Verschieden- 
heit der Negation besser, als dies bisher geschehen, gerechtfertigt werden 
soll. Keck übersetzt: 'von dir, der du also nichts überflüssigeres 
triebst als die anderen, konnte unmöglich ein solches Gerede entstehen, 
wenn du nicht etwas andersartiges vorhaltest als die meisten. 9 Digitized by Google 88 Gb. Cron: krilische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

Scharfsinnig ist auch die Bemerkung, dasz brJTTOU öfter ein <£v ersetze 
und daher ou Wjnou fifovev nicht viel abweiche von ouk äv IftvtTO. 
Diese Erklärung hat einen solchen Reiz verständiger Klarheil, dasz ich 
nichts mehr wünschte als mein einfaches t consenlio* herzusetzen. Allein 
es wäre doch mehr träge Nachgiebigkeit als gewissenhafte Ueberzeugung. 
Letztere erlaubt mir nicht die Bedenken zu unterdrücken , die ich gleich- 
wohl hege. Vor allem ist nicht zu übersehen, dasz Sokrates hier von 
dem Standpunkt seiner Zuhörer spricht. In den Augen dieser ist ein äX- 
XoTöv ti f\ o\ ttoXXoI TrpdTTUüv ohne Zweifel auch ein irepiTTÖTepov 
tiöv fiXXuJV irpaTJLiaT€UÖ|i€VOC, um so mehr als der Begriff des über- 
flüssigeren gar nicht so zu pressen ist, wie dies Keck thnt, und das 
Wort, welches seiner ursprünglichen Bedeutung nach das 'darüber hinaus- 
gehende' bezeichnet, durch den Sprachgebrauch sehr gewöhnlich in die 
Bedeutung des 'übermäszigen, anszerordenllichen , ungewöhnlichen, ab- 
sonderlichen' übergeht und sich dem dXXoiov oft sehr nähert, wie in 
der bekannten Stelle Symp. 219 d oöb£v nepiTTÖTepov Kaxab€&ap- 
Gtikujc dv^CTTiv ju€Tä CujKpcrrouc f\ d /ierd Ttatpöc KaOn^bov, wel- 
che Worte Cornelius Nepos durch folgenden Ausdruck wiedergibt: se 
pernoctasse cum Socrate neque a liier ab eo surrexisse ac filius a 
parente debuerit. Zweitens wird, wer den ganzen Satz unbefangen liest, 
doch schwerlich zu der Ansicht kommen, als sollte nach der Meinung des 
Schriftstellers von den Zuhörern zugegeben werden, dasz Sokrates oubfcv 
tujv fiXXwv TT€ptTTÖT€pov treibe. Keck hilft dieser Auffassung im 
Deutschen nach durch ein beigefügtes 'also', das aber im Texte nicht 
steht, während das Streitet nicht zum Ausdruck kommt. Dieses läszt 
doch wohl keine andere Auffassung zu als wörtlich folgende : 'denn nicht 
denke ich ist von dir als einem der . . trieb , dann doch ein solches Ge- 
schrei entstanden', worin doch wohl liegt dasz sie nicht zugeben, Sokra- 
tes treibe oübkv tujv fiXXuiv Trepirrörepov. Dann aber musz man die 
Worte e! jitfj ti usw. als eine nur formell verschiedene Wendung dessel- 
ben Gedankens betrachten , wie sie ja sonst auch in familiärer Rede vor- 
kommt: vgl. Heindorf zu Gharm. 176 b und zu Phädon 67% eine Stelle 
die freilich ebenfalls das kritische Hesser Hirschigs in Thätigkeit gesetzt 
hat. Als eine überflüssige Wiederholung brauchen die Worte übrigens 
doch nicht zu gelten. Denn das dXXoiov dient dazu das irepirrÖTepov 
etwas näher zu bezeichnen und das Geständnis des Sokrates zu erleich- 
tern. Der Gedankengang wäre somit folgender. Sokrates erklärt von den 
ihm angedichteten Künsten nichts zu verstehen und auch aus dem Unter- 
richt anderer kein Gewerbe zu machen. Darauf erwidert der Zuhörer: 
'nun was ist denn dein Geschäft? denn ohne etwas absonderliches in dei- 
nem Treiben konnte doch ein solches Geschrei von dir nicht entstehen ; 
du muszt also etwas andersartiges treiben als die meisten ; sag also , was 
es ist.' Das OÖWv bietet auch in dieser Fassung keinen Anslosz. Aken, 
der in seiner Abh. über den Gebrauch der Negationen (Jahrb. 2e Abt. 1859 
S. 53)*) auch auf unsere Stelle zu sprechen kommt, versteht das Particip 

6) S. jetzt dessen Grandzüge der Lehre vom Tempus n. Modus § 318. 

Digitized by VjOOQlC Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu platons Apologie. 89 

im Sinn eines 'weil', das sich aber durch das Gedankenverhältnis und in 
Rücksicht auf das frreiTOt in ein 'obgleich* verwandelt. Eine substan- 
tielle Verschiedenheit der Bedeutung von irepiTTÖTepov und dXXolov 
nimmt auch Aken nicht an. 

21* verlangt Cobet, dem Hirschig schlieszlich beistimmt, die Tilgung 
der Worte £raipöc T€. Wir würden dieser Athetese, die auch Hermann 
unberücksichtigt liesz, gar nicht gedenken, wenn nicht Kayser in der 
Recension der c variae lecliones' (Jahrb. 1856 S. 175) sie nicht nur gebil- 
ligt*), sondern sogar erweitert hätte durch Streichung des folgenden Kai 
mit der Frage: 'wie sollte Ghärephon frcupoc tuj TrXrjÖei sein können?' 
Auf diese Frage, glaube ich, ist in meiner Anmerkung durch Verweisung 
auf Gorgias 510* geantwortet. Bei Cobet scheint übrigens das Bedenken 
sich gar nicht auf die Bedeutung des Wortes iu dieser Verbindung, son- 
dern nur auf die ihm unnütz scheinende Wiederholung zu beziehen. Auch 
so ist es ohne Zweifel unbegründet , obwohl es in dieser Form den Vor- 
iheil böte, die Entstehung des Glossems eher erklären zu können. 

21 b wüste ich nicht , wie ich dem Einwände Ludwigs gegen meine 
Erklärung der Worte oö G^jütic oarrtu Folge leisten sollte. Dieselben 
bedeuten doch offenbar, kurz ausgedrückt: c er darf es nicht. 9 Wie und 
warum nicht? Ludwig sagt: es wäre gegen die Weltordnung, ein Um* 
stürz der Welt würde dadurch entstehen. Doch wohl nicht der physi- 
schen Welt, des Weltgebäudes? Also wohl der sittlichen Weltord- 
nung, gegen die es verstoszen würde, wenn der wahrsagende Gott die 
Unwahrheil sagte. Wer wollte dann noch ferner ihm Glauben schenken? 
So meint es offenbar auch Pindar, wenn er in der von mir angeführten 
Stelle Pyth. IX 42 von demselben Gott sagt: töv ou Bejurrdv tpeübei 
6iT€iv. Mag daher O^jLUC, wie Ludwig will, 'das in der Weltordnung be- 
gründete', oder nach Döderleins Bestimmung 'die natürliche Sitte 9 , oder 
nach Ameis 'das durch Sitte geheiligte Herkommen' bedeuten , immer ist 
es eine sittliche Forderung, welche dem Gott verbietet die Unwahrheit 
zu sagen. 

21 e konnte ich mich auch in der zweiten Auflage nicht entschlieszen, 
mit Wex (Jahrb. 1856 S. 670) KOtl btaXetöjuevoc aörqj in die Parenthese 
zu ziehen. Gegen diese Anordnung scheint mir die Wortstellung zu 
sprechen, die dazu drängt diese Worte an biacKOTrwv toötov anzu- 
knüpfen. Auch scheint mir der Einwand, den Wex erhebt, nicht allzu 
gewichtig. Denn da nun einmal diese Verbindung bei boxeiv ziemlich 
häufig ist und das griechische Ohr sich daran gewöhnt hat, so möchte es 
doch vielleicht eine unberechtigte Willkür sein , die Grenze der Möglich- 
keit festsetzen zu wollen. Sollte also auch unsere Stelle neben den von 
Heindorf und Stallbaum beigebrachten 7 ), die wenigstens zum Theil der 

6) Auch Ludwig entfernt in der 2n Auflage die drei Worte aus dem 
Text. 7) X;en. Anab. IV 2, 12 Kai £xepov dpüJVTCC fyiTpocecv X6- 

<pov xaT€x6|Li€vov tirl toötov aööic £oök€i iropeu€c8cu läszt sich nicht 
mehr gut beifügen, da L. Dindorf öpOJCiv schreibt — ob auf hand- 
schriftliche Autorität oder nach eignem Gutdünken, kann ich im Au- 
genblick nicht sagen. Krüger folgt ihm übrigens auch in seiner 4n 
Auflage nicht. Digitized by Google 90 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

Art sind , dasz man nicht mehr gut die Entfernung als Grund der Abwei- 
chung betrachten kann, wirklich ein unicum sein — nun, wer hat das 
Recht unica nicht gelten zu lassen, wenn sie nur nicht monstra sind der 
Art ut turpiter atrutn desinat in piscem mulier formosa superne? Frei- 
lich so, als eine Art grammatischer Misgeburt, betrachtet Wex die Stelle 
nach der gewöhnlichen Auffassung, insofern er in derselben nicht mehr 
eine grata neglegentia, sondern einen grammatischen Fehler erkennt In 
einer Geschmackssache dürfte dieser Ansicht wohl der consensus plnrjum 
entgegengestellt werden. 

21 e habe ich in der 2n Auflage mir erlaubt von der gewöhnlichen 
Auffassung dadurch abzugehen , dasz ich dem einfachen Wdrtlaut folgend 
öti ämixBavöjüLiiv den drei gleichgeordneten Participien gleichermaszen 
untergeordnet betrachte. t)ie beigefügten Beispiele scheinen mir hinrei- 
chend zu bestätigen , was die ratio ohnedies an die Hand gibt. Denn der 
abweichende Sprachgehrauch der griechischen und lateinischen Sprache 
einerseits und der deutschen anderseits hat ja doch wohl seinen Grund nur 
in der Doppelnatur des Begriffs der Furcht, welcher den des glaabens 
und den des wünschens mit entgegengesetzter Richtung beider in sich 
vereinigt. So gut nun aber im Lateinischen auch der Acc. c. inf. vor- 
kommt, ebenso gut kann auch im Griechischen ein Satz mit ön gleich 
dem Acc. eines Pronomens stehen. Dann überwiegt eben in der Vorstel- 
lung der Begriff des glaubens. Hier hat nun natürlich die Verbindung mit 
den beiden andern Participien, denen nalurgemäsz ort folgt, Einflusz 
geübt. 

22*¥va jnoiKal dv^XeyKTOC f| ^avT€taT^voiTound22 e ?TVUiv 
ouv TT€pi Ttftv Trouyrubv iv 6\\f[jj toöto ist nach der überlieferten 
Lesart geschrieben, so viel ansprechendes auch Hermanns Gonjecturen 
KÖv £X€TKTÖC und £vi \6j\d haben. Erstere hat meines Wissens 
nirgends Aufnahme gefunden, letztere ist von Ludwig in den Text ge- 
nommen. Eine Ndthigung scheint auch an dieser Stelle nicht vorhanden 
zu sein; vielmehr kann dv öXituj (in kurzem) als ein Ausdruck betrach- 
tet werden, der ungefähr dasselbe besagt, was wir mit einiger Uebertrei- 
bung durch ein beigefügtes augenblicklich' oder € im Augenblicke 9 aus- 
drücken. Ebenso wird auch 

23 c die Beibehaltung der handschriftlichen Lesart jiuioGvTOU, wofür 
Hermann nach Fischers Vorgang und nach ihm Ludwig |MjLioufi€VOi 
schrieben, gerechtfertigt sein. 

23* Kai maiveTat toöt' ou \lftw töv CwicpäTr]. Dies ist die 
Lesart aller neueren Ausgaben seit Heindorf, welche F. A. Wolf aus der 
alten Vulgata toutou durch Conjectur herstellte. Die Handschriften bieten 
in weit überwiegender Mehrzahl toötov , und nur zwei von geringerem 
Werlhe, die eine sogar nur durch Correctur, toöto. Diese Lesart nimmt 
Slallbaum in der neuesten Ausgabe in den Text, ohne dabei die diploma- 
tische Autorität, die freilich äuszerst gering ist, in Anschlag zu bringen. 
Denn er betrachtet sie ganz als eigne Verbesserung , in welcher ihm je- 
doch, wie aus Fischers Ausgabe zu ersehen, bereits der Engländer Mudge 
vorangegangen ist, eine Uebereinstimmung auf welche freilich Stallbaum Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 91 

mit Recht keinen groszen Werth legen mochte. Also Conjectur gegen 
Conjectür gestellt, fragt es sich welche von beiden sich ton Seiten des 
Sinns und der Sprache mehr empfiehlt, in letzterer Beziehung stimmen 
sie ganz überein; auch besteht gegen die grammatische Fügung des Aus- 
drucks keinerlei gegründetes Bedenken. In Bezug auf den Sinn gehen 
beide gleichsam den entgegengesetzten Weg, indem Wolf toöto auf CO- 
<pöc (coqpdv) cTvai, Stallbaum dasselbe Pronomen auf die Worte 8ti fj 
ävOpumivr) corota 6Aitou Ttvdc dEta ia\ Kai oöbevöc bezieht. Die 
letztere Beziehung hat den Vortheil, dasz die bezeichneten Worte unmit- 
telbar vorhergehen ; die erstere läszt sich damit rechtfertigen , dasz sie 
auf den Begriff zurückgeht, der den Angelpunkt der ganzen Erörterung 
ausmacht. Sieht man sich nach andern Gründen um, welche für die eine 
oder die andere Auffassung den Ausschlag geben könnten, so kommt der 
Ausdruck Trp0CK€Xpfy:9ai in Betracht, den Wolf, das irpöc nicht weiter 
beachtend, 'usus esse' übersetzt. Ihm folgen die Erklarer und Heraus- 
geber sämtlich, selbst Stallbaum, der merkwürdigerweise bei der Be- 
gründung seiner Ansicht diesen Umstand mit keinem Worte erwähnt. 
Und doch ist es gerade die Bedeutung des dem K€Xpfjc9ai beigefügten 
irpoc , welche am meisten für die Stallbaumsche Lesart und Auffassung 
spricht. Denn so passend der Gedanke auch an sich ist: *mit diesem Aus- 
spruch, dasz niemand weiser sei als Sokrates, wollte der Gott nicht sa- 
gen, dasz Sokrates weise sei', so wenig konnte die Fortsetzung lauten: 
'bediente sich aber dazu noch meines Namens.' Nach der von Stallbaum 
aufgenommenen Lesart ist der Gedankengang folgender. Der Ausspruch 
des Gottes, dasz niemand weiser sei als Sokrates, treibt diesen zur Prü- 
fung aller derer die sich eine Weisheit zuschreiben. Indem Sokrates 
diese alle leicht zu Schanden macht, kommt er selbst in den Ruf eines 
weisen , während doch nur der Gott weise ist und mit seinem Ausspruch 
nichts anderes sagen will, als dasz die menschliche Weisheit nichts werth 
sei; und offenbar will er nur dieses 8 ) von Sokrates sagen, gebraucht aber 
dazu noch seinen Namen als Beispiel usw. Diese Auffassung, bei welcher 
die Bedeutung von 7rpocx€Xpfic0ai zu ihrem vollen Rechte kommt und 
•auch dem Gedankenzusammenhang bestens Genüge geschieht, gibt daher 
der Stallbaumschen Lesart den Vorzug vor der Wolfschen. Letzlere frei- 
lich würde die Entstehung des Verderbnisses leichter erklaren. Denn war 
toöt* ou die ursprüngliche Lesart, so würde die Vulgata TOÖTOU als 
ein Schreibfehler erscheinen, der dann durch Verbesserungsversuche in 
TOÖrov und toöto umgestaltet worden wäre; während aus der ur- 
sprünglichen Lesart toöto zwar die Variante toötov als verfehlte Assi- 
milierung, nicht wohl aber der Genetiv toutou begriffen werden kann. 
Doch haben solche Schwierigkeiten gegenüber der Forderung des Gedan- 
kens und Zusammenhangs kein Gewicht. Deshalb möchte ich diese Er- 
örterung im Sinne einer retractalio der betreffenden Textesworte und 
Anmerkung in meiner Ausgabe betrachtet wissen. 

23 d Kai dnetbdv Ttc . . troietv. Diese Stelle ist merkwürdig durch 8) Die Beifügung eines 'auch' wird wohl nicht vermiszt. 

Digitized by VjOOQlC 92 Gh. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. * die mancherlei aus Mi s verstand und Willkur hervorgegangenen Aenderun- 
gen, mit welchen sie in alter und neuer Zeit heimgesucht wurde. Es ge- 
nagt zu bemerken, dasz in Deutschland weder Gobets Ausscheidung der 
Worte dXX* äirvooöctv, noch Hirschigs Beifügung des Infinitivs Ziyrav 
nach tä ürrö t^c Beistimmung gefunden hat. 

23 e hat Hermann an Stelle der Vulgata £uVT£TOYfx£viuC, welche 
zugleich durch die weit fiberwiegende Autorität der Handschriften ge- 
stützt wird, f non tarn paucis codicibus fretus quam ipsa senlentia' die 
Lesart £uvT€TOtyi£vuJC in den Text aufgenommen. Es ist nicht zu leugnen, 
dasz letztere sich recht gut mit mOavuuc verbindet, weswegen ich mich 
auch für dieselbe entschied. Doch fragt es sich, ob hinlänglich triftige 
Gründe gegen die besser beglaubigte Lesart sprechen. Die Bedeutung 
kann zweifelhaft scheinen , da Wolf den Ausdruck 'de compacto', Stall- 
baum 'acie instructa' oder zu Philebos 59V'composito ordine, ideoque 
gnaviter' wiedergeben. Die letztere Fassung nähert sich sehr dem Begriff 
von £uVT€xaji£vu)C. Bemerkenswerth ist in dieser Beziehung die Ueber- 
setzung von Ficinus, die hier kaum erkennen läszt, welcher Lesart er 
folgte , da er gewissermaszen beide vereinigt durch die Uebersetzung * ve- 
lut ex composito atque obnixae diligentisque persuasionis stu- 
dio me criminantes.' Jedenfalls ist zu beachten, dasz hier die Rede cha- 
rakterisiert wird, nicht die Redner. Daher möchten Uebersetzungen 
wie f in Reihe und Glied ' oder f in geschlossenen Reihen ' oder * wohlge- 
rüstet' ( metaphora a militibus in acie collocatis petita 9 , wie Fischer und 
mit ihm Jacobs, Stallbaum, Held u. a. sagen, weniger dem Zusammenhang 
entsprechen, als etwa f planvoll, übereinstimmend, wohlgesetzt (in wohl- 
gesetzter Rede)' und ähnliche. 9 } Kann man eine solche Bedeutung dem 
Adverbium zuschreiben , was nach den mancherlei Beziehungen , in wel- 
chen das Verbum cuvrärreiv gebraucht wird, wohl kaum zu bezweifeln 
ist, so möchte die alte Lesart wohl wieder in ihr unbestreitbares Recht 
einzusetzen sein. — Das Bedenken , welches Stallbaum gegen die Lesart 
qnXÖTtjLioi erhebt, wofür er qnXöveucoi oder qnXövucot setzen möchte, 
ist wohl unbegründet, da mit dem Begriff des Ehrgeizes der der 
Streitsucht und Rechthaberei ohnedies verbunden ist. , 

23 e vnfep tuüv bimioupttöv Kai Ttöv ttoXitikiöv. Der Grund, 
welchen Cobet für die Ausscheidung der Worte Kai tiöv TroXmK&v 
geltend macht, ist allerdings so plausibel, dasz es wohl begreiflich ist, 
wie Kayser ihm beipflichten konnte, der überdies auf die Forderung der 
concinnitas membrorum hinweist. Letztere möchte in hoc genere oratio- 9) Der alte Claudias, der meist treffend und geschmackvoll, wenn 
auch mitunter etwas frei übersetzt, gibt die Stelle in folgender Weise 
wieder: f diese Leute nun, die ehrgeizig, heftig und ihrer viele sind, 
und die ihr Wort fein und listig zu machen wissen, das sind die Leute, 
die mich, weiland und nun, bei euch schwarz gemacht und in üblen 
Ruf gebracht haben. 9 Claudius übersetzt naturlich nach der Lesart von 
Stephanus Kai irdXai Kai vOv ccpoöpuic öiaßdXXovTCC (Stallbaum gibt 
sie in den neueren Ausgaben nicht richtig an) , die merkwürdigerweise 
durch die Autorität des Bodleianus unterstfitzt wird. Hermann fand 
nicht für gut dieser hier zu folgen. Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 93 

nis gegenüber der realen Forderung nicht zu sehr ins Gewicht fallen. 
Es kommt also darauf an, ob der letzteren genügt wird durch Bezug- 
nahme auf 22 d , wo von dem Anspruch der örjuioupTOi, auch als Staats- 
manner zu gelten, die Rede ist. Dieser Umstand ist um so wichtiger, als 
gerade in Anytos, dem einfiuszreichs'ten der drei Anklager, diese dop- 
pelte Eigenschaft sich vereinigt fand und vielleicht auch bei dem persön- 
lichen Groll, den er gegen Sokrates hegte, im Spiele war. 

Uebler steht es um die Haszregeln Cobets 24 cd . In letzterer Stelle 
misbilligt auch Kayser die Ausstattung der Worte Kai Karr|TOp€Tc. 
^ ti Noch grössere Bedenken erheben sich gegen Cobets Verfahren 24% 
V wo er oöroi in oirrou verwandelt und ol biKOtcrai wegwirft. Letzteres 
ist durchaus unzulässig , da zu den anwesenden auch die äKpoarcti ge- 
hören, die dann gleich erwähnt werden. Dadurch wird aber die Nennung 
der fciKacrai, die freilich auch sonst nothwendig wäre, doppelt notwen- 
dig. Behalt man aber das Wort bei, dann ist die Aenderung des oÖTOi 
ganz unnöthig ; vielmehr liegt gerade eine Feinheit des Ausdrucks in der 
Wahl dieses Pronomens, das im Unterschiede von dem folgenden oibe 
das schon vor allem in Gedanken liegende bedeutet , indem die Richler 
in dem vorliegenden Zusammenhang doch ganz besonders und vor allem 
in Betracht kommen. 

Eine ganz andere Bewandtnis hat es mit 26* jüif| ol £v tQ ^KKXr)ciqt, 
ol äacXrjctacrai, bia<p6eipoua touc veurr^pouc. Dasz ol diocXricia- 
crai nicht, wie oben ol bucacrai und ol dKpoarai, ein noth wendiger 
Zusatz ist, fällt in die Augen. Irgend einen Zweck musz derselbe, wenn 
er ursprünglich ist, nun doch haben; wenn es kein logischer ist, musz 
es ein rhetorischer sein. Von den Erklarern hat bisher keiner einen sol- 
chen anzugeben gewust, auch Stallbaum nicht, obwohl er für die Worte 
in die Schranken tritt. Insofern verdient jedenfalls Keck Dank, dasz er 
sich über die Wirkung und Bedeutung des Zusatzes äuszerf. Er findet 
eine ^humoristische Ironie 9 darin, c wenn Sokrates in seinem ergötzlichen 
inductorischen Examen mit pedantischer Förmlichkeil von «denen in der 
Bürgerschaft, den Herren Bürgerschaftsmitgliedern » spricht.' Das lautet 
nun allerdings ganz hübsch im Deutschen, nur liegt das ergötzliche des 
Ausdrucks mehr in dem was Keck de suo hinzufügt, als in dem was im 
Griechischen dasteht. ,0 ) Denn ol £KKXr)Ciacrai hat eben nicht mehr 
Förmlichkeit an sich als oi biKOtciai und ol ßouXeurai auch, nemlich 
gar keine, indem diese Ausdrücke höchstens in der Anrede li dvbpec 
bucacrai, \b ävbpec ßouXeurai etwas annäherndes an unsere Titulatur 
'Herr 9 haben. Ob auch d) ävöpec äocXrictacrai gesagt wird, ist mir 
nicht bekannt; wahrscheinlich nicht, da man dafür tö ävbpec 'A0r)vcuoi 
sagte. Um so weniger konnte das Wort den Charakter der Förmlichkeit 10) Auch Claudius, der doch gewis Sinn für Humor hatte und auch 
populär zu reden wüste, dabei auch wohl die Wirkung auf seine Zeit- 
genossen im Auge hatte, scheint nichts davon gemerkt zu haben. Er 
übersetzt: 'aber, Melitus, die in den Volksversammlungen versammelten 
Bürger, die verderben die jungen Leute, oder machen auch die sie 
alle besser?' Digitized by Google 94 Ch. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

annehmen, ja es scheint sogar wenig in Gebrauch gewesen zu sein, wo- 
gegen die vorkommenden Beispiele nicht gerade, zeugen. War letzteres 
der Fall, so wäre dies ein Grund mehr, warum Sokrates lieber nach 
einer geläufigen Ausdrucksweise o\ tv TT} £kkXt)CI(j( sagte , als überein- 
stimmend mit den vorangehenden Ausdrücken oi £KicX?]CiacTai. Doch 
bedarf es dieses Grundes nicht, da schon die rhetorische Forderung der 
Manigfaltigkeit und Abwechslung des Ausdruckes hinreicht. Der Hinzu- 
fügung des andern Ausdruckes bedurfte es zu diesem Zwecke natürlich 
nicht. Dasz ferner der fragliche Zusatz leicht aus einer Randbemerkung 
entstehen konnte, welche den den vorhergehenden entsprechenden Aus- 
druck bemerklich machen sollte , ist begreiflich , ohne dasz man zu sol- 
chen abenteuerlichen Fictionen seine Zuflucht zu nehmen braucht, wie dies 
Keck wahrscheinlich zum Zweck des abscbreckens thut. Uebrigens soll 
auch hier nicht vergessen werden , dasz die Frage jedenfalls in das Ge- 
biet der bloszen Wahrscheinlichkeit fällt, womit der Ansicht meines ge- 
ehrten Recensenten auch ihr Recht zuerkannt wird. Der fragliche Beisatz 
mag daher seinen Platz im Texte immerhin behaupten. 

Groszes Bedenken erhebt sieb 26* gegen die Worte tujv toioutuiv 
Kai dKOUciujv äfiapTTmdxuJV. Die Erklärer gehen meist stillschweigend 
darüber hin, und Stallbaum äuszert sich erst in der letzten Ausgabe, nach- 
dem einerseits Gobet Kai dKOuciuuv entfernt und durch £v€Ka ersetzt 
wissen wollte, anderseits in Ludwigs und meiner Ausgabe eine Erklärung 
versucht worden. Ludwig vergleicht den vorliegenden Fall mit dem be- 
kannten Gebrauch bei ttoXuc, z. B. 22° ttoXXoi Kai KCtXd. Hier sagen 
wir allerdings im Deutschen * viel schönes', wie wir in der vorliegenden 
Stelle auch übersetzen können * solche unfreiwillige Vergehungen'. In- 
dessen so ähnlich beide Fälle auch nach dieser Ueberselzung scheinen, 
so wenig sind sie es. In der angezogenen Stelle ist von vielen Dingen 
die Rede , die auch die Eigenschaft haben schön zu sein. Hier dagegen 
bedeutet tujv toioutuiV durch seine Beziehung auf die vorangehenden 
Worte et bt (Skujv &ta<pGeipu) selbst nichts anderes als dKOuciujv und 
kann also denselben Begriff nicht durch ein Kai beigefügt erhalten. Man 
müste also in dieser Beifügung einen rein rhetorischen Pleonasmus er- 
kennen, dessen Zweck darin läge, den Begriff, der hier maszgebend ist, 
nicht blosz für den Verstand faszlich, sondern auch ohrenfällig auszu- 
drücken. Dieser Auffassung scheint Stallbaum beizustimmen. Man könnte 
sie etwa durch folgende Ueberselzung wiedergeben : ' wenn ich sie aber 
unvorsätzlich verderbe, so darf man für solche noch dazu unvorsätzliche 
Vergehungen einen nicht vor Gericht stellen', wodurch das auffallende 
des Ausdrucks gemildert und doch nicht ganz verdeckt wird. Dasz die 
Beifügung eines £veKa v ganz unnöthig und ungerechtfertigt ist, bedarf 
keiner Erwähnung. Dagegen ist kurz vorher die Beifügung des ei zwi- 
schen f| und bia<p6€ipU) ganz gerechtfertigt, obwohl nicht die besseren 
Hss. es bieten. Denn der Bodleianus hat es nur c ex emendatione', wie 
Gaisford bemerkt. Dies ist wohl der Grund , warum die Zürcher es nicht 
aufnahmen. 

Die Bemerkung Kecks zu 27 c über die Gestallung der Periode ouk- Digitized by Google Ch. Croo : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 95 

• 

öOv cfrrep boiftovac usw. ist, soweit es möglich war, iu der 2n Aufl. 
berücksichtigt worden, obwohl die frühere Fassung insofern nicht incor- 
rect genannt werden kann, als meine Bemerkung sich überhaupt gar nicht 
auf den Punkt bezog, den Keck hervorhebt. Denn nach dem logischen In- 
halt bilden die beiden Sätze mit €$ Ji^v . . ci bi allerdings eine specific 
Gierende Eintheilung des Satzes eurep öaijiovac usw., durch welche die 
vorausgeschickte Alternative wieder aufgenommen wird. Die periodische 
Gestaltung aber beruht genau genommen auf einer Brachylogie, indem 
die der gemeinsamen Prolasis entsprechende Apodosis unterdrückt wird, 
weil sie in den beiden besonderen Nachsätzen ohnedies enthalten ist. Der 
Gang des Beweises ist folgender. Wenn ich an Dämonen glaube, musz 
ich auch an Götter glauben : denn die Dämonen sind entweder Götter oder 
Götterktnder; wenn sie Götter sind, so sagt Neletos nichts anderes, als 
dasz ich nicht an Götter glaubend- an Gölter glaube; wenn sie Götterkin- 
der sind, so folgt wiederum, dasz ich an Götter glaube und also Heletos 
mit sich selbst im Widerspruch ist. 

öfioiwc ydp usw. Die vielbesprochene Stelle bedarf auch hier einer 
Erörterung. Zuerst nahm man Anstosz an dem fj Kai und verlangte da- 
für ein einfaches Kai, da die Maulesel Kinder von Pferden und Eseln seien. 
Diesem Bedenken begegnete schon Fischer mit der Bemerkung, dasz eben 
in beiden Fällen die Hengste gemeint seien. Neuerdings machte Bäum- 
lein darauf aufmerksam , dasz in den Zusammenhang der Beweisführung 
die Erwähnung der Maulesel überhaupt gar nicht gehöre, und schlug 
daher vor die Worte TOÜC ftyiidvouc als Glossem auszuscheiden. Ihm 
stimmt Hermann bei, wogegen Finckh (Z. f. d. AW. 1854 S. 168) bemerkt, 
dasz schon Aman, der in seinen Vorträgen Epiktets auf unsere Stelle Bezug 
nimmt, die bestrittenen Worte gelesen zu haben scheint. Aus diesem 
Grunde liesz ich dieselben in der ersten Auflage ohne irgend ein Zeichen 
der Unechlheit im Texte stehen, womit ich jedoch ebensowenig , als dies 
Finckh thut, mich zu der Ansicht Stallbaums bekennen wollte, der meint, 
es sei sonnenklar, warum die Maulesel erwähnt würden, da dieses Bei- 
spiel dem Zusammenhang des „Beweises ganz besonders gut entspreche. 
Vielmehr könnte man~ sagen, es sei dies ein besonders augenscheinlicher 
Fall für die Entstehung solcher Glosseme, wofür auch gerade die wört- 
lich nicht genaue, sondern frei umgestaltende und aus eigenem Ermessen 
anzufügende Anführung Arrians spricht Dasz man leicht durch die kurz 
vorhergehenden Worte vöOot Tivic usw. an Bastarde dachte und diesen 
Begriff dann auch bei dem angeführten Beispiel anbringen wollte, ist sehr 
begreiflich. Nichtsdestoweniger ist dieser Beisatz eher störend als förder- 
lich in der Beweisführung, selbst wenn man, um dem von Bäumlein er- 
hobenen grammatischen Einwand zu begegnen , touc ftyitövouc nicht als 
Prädicat, sondern als Apposition faszt. Scheidet man dieWorte aber aus, 
so bleibt das fy Kai doch auch noch anstöszig, zwar nicht aus dem gel- 
tend gemachten Grunde, sondern weil diese ausdrückliche Hervorhebung 
des zweiten Gliedes nicht gerechtfertigt ist. Wahrscheinlicher ist es nun, 
weil zugleich begreiflicher, dasz das Kai von fremder Hand stammt, als 
das fj, welches darum in dem Teil belassen werden zu müssen scheint. Digitized by Google 96 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

27 e nimmt sich Keck der angefochteneu Worte xf)V Tpcwp^iv Tttö- 
ttjv an, die er, so gut es geht, verlheidigt, wie dies auch Slallbaum ge- 
than hat. Wenn nun aber auch gegen die Verbindung des TCiGta mit 
dTTOTieipub^evoc kein grammatischer Grund spricht, obwohl die von 
Stallbaum angeführte Stelle nicht beweiskräftig ist , da dort touto wohl 
richtiger mit £mcrä}i€VOC verbunden wird, so ist doch nicht zu leugnen, 
dasz die Stellung des TOtöia auffallend ist und das Wort doch viel natür- 
licher mit dtpdiuui verbunden wird. Auch hier ist die Entstehung des 
Glossems sehr begreiflich. 

Gleich darauf, folgt eine überaus viel besprochene und bestrittene 
Stelle , über welche auch jetzt die Acten noch nicht geschlossen zu sein 
scheinen. Die herschende Lesart lautete sonst : öttwc bi cu Tiva irei- 
0otc öv xai cjiiiKpöv voöv ^xovxa ävöpumwv, die toö auroö äv- 
bpöe j-cn Kai baijuövia Kai OeTa fpr ekGai , Kai au toö auioö jirJT€ 
baijiiovac nfJTe (teouc juri^e fynuac, oube^a juwixavVj icriv. Dasz der 
Satz in dieser Fassung keine Schwierigkeit bietet, sondern sich trefflich 
in den Zusammenhang fügt, ist wohl von niemand bestritten worden. 
Indessen erheben sich gegen die Richtigkeit der Lesart diplomatische Be- 
denken , indem Bekker auf Grund der besten Hss. ou vor TOÖ aÖTOÖ 
eingeschaltet, nicht ganz consequent dagegen nach diesen Worten dvbpöc 
beibehalten hat. Dies haben daher die Zürcher und Hermann gelugt, 
beide Bekker in der Aufnahme des oü folgend. Doch bot letzteres immer 
einige Schwierigkeit, die Stallbaum offen anerkennt, andere dadurch ge- 
hoben glauben , dasz sie das ou auch vor dem zweiten toö auroö den- 
ken. Doch ist die Auslassung nicht gerechtfertigt durch Verweisung auf 
eine Bemerkung Heindorfs zu Gorgias 512% die nichts mit vorliegender 
Stelle gleichartiges enthält, noch auch durch die Bemerkung Recks, dasz 
ou nicht wiederholt zu werden brauche , weil auch ibc nicht wiederholt 
sei , da dann auch toö aÖTOÖ hätte wegfallen müssen. In diesem Falle 
müste man dann immer eher annehmen, dasz ou nach au ausgefallen und 
wieder herzustellen sei. Nähme man dieses an , so käme man allerdings 
auf einen ziemlich leidlichen Sinn , d. h. auf einen solchen , der materiell 
nichts gerade unzulässiges enthält, wie ich das ip meiner Anmerkung zu 
der Stelle angegeben habe. Das aber ist jedenfalls eine starke Uebertrei- 
bung, wenn Keck in Uebereinstimmung mit dem Recensenten des litt. 
Centralblattes , der übrigens jede nähere Auskunft über seine Ansicht 
schuldig geblieben ist, jenes bestrittene od geradezu als unentbehrlich 
erklärt, ohne eine andere Erklärung der Stelle beibringen zu können als 
die , welche auch in meiner Anmerkung zu lesen ist. Der Grund aber, 
worauf sich seine Behauptung stützt, ist ein durchaus unrichtiger. Er 
geht von der Ansicht aus, dasz in Kap. 15 zwei Beweise geführt werden 
sollen, erstens von der Identität von Adjectiv und Substantiv, welcher 
27 bc abgethan sei, und zweitens von der Identität des Götter* und des 
Dämonenglaubens, welcher in 27 d enthalten sei. Dieser letztere aliein 
werde in unserer Stelle * resümier t*. Schon das ist unglaublich, dasz 
der eine der doch jedenfalls irgendwie zusammenhängenden Beweise, der 
für sich betrachtet von geringerem Umfange ist, resümiert werden sollte Digitized by Google Gh. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 97 

und der andere umfänglichere nicht resümiert würde , wogegen es sehr 
begreiflich ist, wenn der ganze etwas complicierte Beweis in seiner 
Einheit zusammengefaszt wird. Dann aber ist auch nicht die leiseste An- 
deutung in den Worten des Sokrates zu finden, dasz mit 27° irgend etwas 
'abgethan' sei; vielmehr zeigt der ganze Ausdruck eine ununterbrochene 
Kette der Beweisführung. Drittens aber .und hauptsächlich ist überhaupt 
weder die Identität von Adjectiv und Substantiv noch die Identität des 
Götter- und des Dämonenglaubens zu beweisen , sondern vielmehr einzig 
und allein dies, dasz wer an dämonisches glaubt, an Götter glauben müsse. 
bies thut Sokrates aufs bündigste , indem er zeigt , dasz wer an dämoni- 
sches glaubt, an Dämonen, und wer an Dämonen glaubt, an Götter glau- 
ben müsse. Und dieser Beweis ist in dem fraglichen Satze, wenn man 
ihn so liest und so versteht, wie es in meiner Ausgabe geschehen ist, 
wirklich enthalten ; und darum hat kein Erklärer und Uebersetzer bis auf 
Heindorf und Wolf herab das vou Keck als unentbehrlich bezeichnete ou 
vermiszt. Etwas anderes ist es, wenn man die Autorität der Hss. so hoch 
anschlägt, dasz man die von diesen dargebotene Lesart um jeden Preis 
halten will. Da mag man sich entweder mit der oben angegebenen Deu- 
tung begnügen oder , wenn man dies aus den entwickelten Gründen nicht 
will und kann, sich nach einer besseren umsehen. Eine jedenfalls sehr 
beachtenswerthe theille mir mein verehrter Freund Hr. Rector Dr. Heer- 
wagen in Nürnberg mit, die ich mit seiner Erlaubnis hier zu weiterer 
Beachtung und Erwägung veröffentliche. Seine Erörterung ist so klar und 
präcis, dasz ich mich an cker Sache versündigen würde, wenn ich nicht 
seine eignen Worte beibehielte. Sie lauten: 'Nach meiner Ansicht findet 
hier eine Brachylogie statt und der ganze Gedanke musz so zerlegt wer- 
den: Sttuic bfc ai Tiva raiGoic Sv Kai cj-mepöv voöv £x 0VTa ävBpuu- 
ttuiv, ibc ou toö aöroö dert Ken baijiövta Kai OeTa fffcicOai, Kai aö 
toö aÜTOÖ (sc. toO bai|AÖvia Kai 9€ia fprou^vou) ju^re baijuovac 
nf|T€ Geouc nfjTe fipwac, oöbefiia jurixavT 1 ) £cnv. Das zweite toö 
outoO steht nicht ganz in demselben Sinn wie das erste ; das erste be- 
zieht sich auf die Vereinigung der Begriffe baijuövia und Geia; das 
zweite dagegen weist zurück auf denjenigen welcher bai|iövia und GeTa 
beide zusammen glaubt. Folglich liegen hier zwei Sätze oder Wahrheiten 
vor: 1) eiusdem viri est 5ai|AÖvia (ut Socrates) fpreTcGai Kai GeTa fjteT- 
cBai; 2) eiusdem viri est baifaövia fpreicOai (ut Socrates) et baijuovac 
Kai 8eoöc Kai fipwac fpreTcGai.' Mit dieser Auffassung, die auf einer 
scharfsinnigen Deutung des zweiten toö aöroö beruht, könnte ich mich 
insofern eher befreunden, als wenigstens in dem zweiten Satze die Einheit 
des Beweises vollkommen so, wie es der Zusammenhang fordert, gewahrt 
ist und keine so harte Zumuthung an den Leser gestellt wird, wie die 
ist, vor dem zweiten toö auroö ein oö in Gedanken zu ergänzen. Doch 
entspricht weder die Resumierung in zwei Sätzen noch der Inhalt des 
ersten der beiden Sätze vollständig der vorangehenden Erörterung, ein 
Umstand der die vorliegende Deutung vielleicht als das beste der bisher 
vorgeschlagenen, aber doch nicht als ein vollkommen befriedigendes Mittel 
zur Rechtfertigung der überlieferten Lesart erscheinen läszt. Man könnte 

Jahrb. f. cUm. Philol. Suppl. Bd. V HR. 1. 7 

Digitized by VjOOQlC 98 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

übrigens auch nach der von mir vertretenen Auffassung an der Hinzu- 
fügung des Wortes Oeiot Anstosz nehmen, die jedoch an sich unverfänglich 
ist und dazu dient, die adjectivische Natur des Wortes, die in der Anklage 
etwas verwischt ist, fühlbarer zu machen, wie z. B. auch 31 d in den Wor- 
ten öti jlioi Oeiöv ti Kai bai|iövtov tttverai, und auch einigermaszen 
den rhetorischen Ansprüchen in der Gestaltung der Satzglieder zu genügen. 

28* & bf| ttoXXoüc xai äXXouc Kai äraGouc ävbpac fjprjKev usw. 
Das von Gobet angefochtene zweite Kai ist, wie ich glaube, durch meine 
Bemerkung in der Ausgabe hinlänglich gerechtfertigt. Damit fällt auch 
von selbst die von Hirschig gleich in den Text eingeführte Conjectur Ka- 
Xotic statt Kai äXXouc in nichts zusammen. Der Sprachgebrauch würde 
ja auch vor KaXouc KdtaGoOc ein Kai verlangen.. 

28 d o\5 fiv Tic £avtdv to£ij f\ fiTnoiuevoc ß&ncrov elvai f\ 
vtz* äpxovxoc xaxörj usw. Dasz hier eine Abweichung von der streng 
logischen Fügung stattfindet, ist unverkennbar. Ob sie erträglich ist, 
fragt sich. Wex (Jahrb. 1856 S. 670) verneint diese Frage und hält 
den Ausdruck für ebenso unzulässig , als wenn man sagen wollte : f wer 
sich selbst tödtet, entweder aus Lebensöberdrusz oder weil er von einem 
andern gelödtet wird.' In diesem Beispiel springt freilich das unmög- 
liche des Ausdrucks recht in die Augen. Doch darf man über der for- 
mellen Aehnlichkeit, die übrigens nicht einmal vollständig gewahrt ist, da 
das zweite Glied der Disjunction auch in einem subordinierten Satz er- 
scheint, die materielle Verschiedenheit nicht übersehen, die gerade bei 
der vorliegenden Frage wohl in Betracht kommt. Denn während man von 
einem, der getödtet wird, allerdings nicht sagen kann, dasz er sich 
tödtet, so kann man von einem, der in Reih und Glied gestellt wird 
d. h. sich zu stellen beordert wird, wohl auch sagen f er stallt sich'. Die 
syntaktische Verschiebung der Satzglieder fördert also doch keinen mate- 
riellen Unsinn zu Tage. Rechtfertigen kann man sie freilich auch nicht 
durch das von Stallbaum angeführte Beispiel aus Demosthenes XV 23, da in 
diesem als disjunetive Glieder touc TTOvripOTdiouc tujv c €XXrjvwv . . 
rceicac und oubajiüjc äXXwc sich entsprechen und beide gemeinsam 
dem zweiten K€KpdTT)K€V untergeordnet sind, also eine syntaktische Ano- 
malie überhaupt nicht stattfindet, sondern die Eigentümlichkeit des Aus- 
drucks in etwas ganz anderem beruht. Doch können auch Beispiele wie 
35 b und Xen. Anab. III 1 , 25 genügen eine solche Abweichung von der 
stricten Verbindung der Satzglieder, die in die ganze Redeweise der vor- 
liegenden Schrift recht wohl passt, zu rechtfertigen. — Zweifel bestehen 
auch gegen die Lesart ß^Xxtcrov, wofür wenige und nicht die besten 
Hss. ßAnov bieten. Da diese Lesart dem Sprachgebrauch allerdings 
mehr entspricht, so hat sie Stall bäum nach dem Vorgang Bekkers in den 
Text aufgenommen , obwohl ein entscheidender Grund gegen den Super- 
lativ nicht vorliegt. 

29' scheint es doch ungerechtfertigt, die von den besten Hss. dar- 
gebotene Lesart tSv nicht anzunehmen, da das einfache toi ja in der 
Bedeutung sich vielfach so gut wie gar nicht von uIvtoi unterscheidet 
und das am Rande des Rodleianus beigeschriebene piv die Entstehung der Digitized by Google Cb. Gron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 99 

anderen Lesart erklärt. Sehr zweifelhaft ist auch die Schreibart, da 
H€vr 3 äv, nevrfiv, |u6rröv, jiiv t* äv, jn^v tfiv — und warum nicht 
auch jilvTÖv? — geschrieben wird. Hier bedurfte es also wohl eines 
gesetzgeberischen Actes oder wenigstens eines billigen Uebereinkommens. 

30 c findet es Keck weder pädagogisch zulässig noch wissenschaft- 
lich gerechtfertigt, dasz ich zu den Worten die i\iov ouk fiv Troifjcov- 
toc fiXXa bemerke: 'die Verbindung des äv mit Part. Fut ist übrigens 
bestritten.' Dasz dies aber ganz der Wahrheit gemäsz ist, geht, um von 
Cobet abzusehen, z. B. aus folgender Bemerkung Madvigs (Syntax § 184 
Anm.) hervor: 'das Particip des Futurums mit fiv beruht (im attischen 
Stil) auf unrichtig geschriebenen Stellen. 9 Dasz andere Grammatiker auch 
anders urtheilen , wüste ich wohl und schliesze mich , wie Keck, der An- 
sicht dieser an. Darum sagte ich auch nicht 'mit Recht bestritten' und 
nahm auch keine Aenderung im Text vor; darum ist es aber auch unbe- 
gründet , wenn Keck sagt dasz Text und Note sich widersprechen. Noch 
mehr freilich als vom Infinitiv und Particip Fut. mit fiv gilt das adhuc sub 
iudice Us est von der Verbindung des fiv mit Indicativ des Futurs. Diese 
vertheidigt auch Bäumlein in der Schrift über die gr. Modi, sagt aber 
doch in der Grammatik § 550: 'mit dem Indicativ der Haupttempora Prä- 
sens, Perfect, Futurum wird fiv in gewöhnlichem Sprachgebrauch nicht 
verbunden', mit der weiteren Bemerkung, die Construclion des Fut. Ind. 
mit fiv sei überflüssig erschienen und finde sich bei späteren nur in ein- 
zelnen Beispielen. Dieselbe Ansicht hegt K. F. Hermann, der Symp. 222' 
mit Bekker üxbv au Tic . . euprjcci schreibt, mit der Bemerkung: 'fiv 
cum faturo iunetum iustis dubitationibus obnoxium est.' Nichts desto 
weniger behält derselbe Staat X 61 5 d die Lesart oux ffrei oub' fiv flfet, 
die auch Bäumiein in seiner Schrift über die .Modi zu rechtfertigen sucht, 
unverändert bei. Beachtenswert für die Entscheidung der Frage sind auch 
Winckelmanns und Hermanns Bemerkungen zu Euthyd. 287 d . Eine andere 
Bewandtnis hat es mit der. Stelle der Apologie 29 e fjbr| fiv . . biaq>0ctpr|- 
covtcei, wie in der Anmerkung zu derselben angegeben ist. 

30 d ist es wohl nicht gerechtfertigt, dasz Stallbaum auch in der 
neuesten Ausgabe die freilich ohne Ausnahme, wie es scheint, von den 
Uss. gebotene Lesart dTtytdceiev beibehält. Wie leicht hier ein Schreib- 
fehler eintreten konnte, zeigen die Varianten zu dTifiu)0^vra Staat VHl553 b . 

30 e habe ich mit Hirschig und Stallbaum die Worte uttö toG 6eoö 
nach trpocKei^evov tq iröXet in Klammern gesetzt, natürlich nicht um 
gegen die Zulässigkeit der Verbindung an sich ein Bedenken zu erheben, 
sondern weil diese Worte an dieser Stelle der Wirkung des Gedankens 
Eintrag thun. Dieser ist folgender. Sokrates sagt, er spreche weniger 
für sich als für die Athener, die sich, wenn sie ihn lödleten, an einer 
Gabe der Gottheil versündigen würden. In diesem Lichte betrachtet er sich, 
insofern er der Stadt so recht eigentlich anliegt (auf dem Nacken sitzt), 
wie einem zwar edlen aber etwas trägen Pferde. Diese Vorstellung des 
TTpoCKeköai enthält den Begriff der Belästigung und conlrastiert dadurch 
milder Vorstellung, welche durch den Ausdruck xf|V toö Ö€OÖ ÖÖCIV 
erweckt wird. Darum fügt Sokrates hinzu: *wcnn es auch sonderbar 

7* Digitized by >y Google 100 Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

lautet. 9 Dieser Contrast würde geschwächt werden , wenn er sagte , dasz 
er so recht eigentlich der Stadt von der Gottheit beigegehen sei. 
Diese Seile hebt er ohnedies gleich darauf hervor, wodurch die Ent- 
stehung ehier solchen Randbemerkung sich um so eher erklärt, als Ttpoc- 
K€ijU€VOV uttö toG Oeoö der ganz genau entsprechende passive Ausdruck 
ist zu dem folgenden ooxe! ö Oeöc Ipk ri) tiöXci npocrcOeuclvai. — Sehr 
viel zu sprechen gaben auch die Worte o€0|^vuj £feipec9ai uttö jiuuj- 
ttöc Tivoc, die dem Ausdruck Ittttiu . . voj0ecr£piu beigefügt sind. Es 
handelt sich um die Bedeutung von fiOunu, ob 'Stachel, Sporn 9 oder 
'Bremse'. Die letztere Bedeutung schien besonders ansprechend, insofern 
man annahm dasz Sokrales sich selbst mit einem solchen jxuunp ver- 
gleiche. Allein zunächst schlieszen sich die angeführten Worte nur an 
den Begriff vuü6€CT^puj an, zu dem sie einen ausführenden Zusatz bilden. 
Hält man sich genau an die Worte, so erstreckt sich das Bild zunächst 
nur darauf, dasz die Stadt mit einem groszen und edlen, aber etwas trä- 
gen und der Ermunterung bedürftigen Bosse verglichen wird und Sokrates 
sich als den der Stadt von Gott beigegebenen Wecker bezeichnet. In 
diesem Zusammenhang erscheint aber der Begriff einer Bremse nicht 
statthaft: denu die Bremse trägt nicht bei ein träges Rosz zu ermuntern, 
sondern quält träge wie feurige Thiere gleichermaszen , indem sie diesel- 
ben nicht etwa in die rechte Thätigkeit versetzt, sondern sie beunruhigt 
und etwa onstät umherlreibt; einer solchen Erweckung bedarf also ein 
Pferd niemals, auch kein träges; wohl aber bedarf es des Sporns als 
eines Antriebes dazu, seine Schuldigkeit zu thun. Diesen Grund erkannte 
Könighoff, der in dem Programm des Gymnasiums von Münstereifel v. J. 
1850 (critica et exegetica) die Stelle ausführlich behandelt. Doch ver- 
mochte er Stallbaum nicht zu überzeugen, der auch in der neuesten Aus- 
gabe seine frühere Ansicht festhält. Ihm stimmen Ludwig und der Recen- 
sent des litterarischen Centralblaltes bei , welcher letztere die Erklärung 
von litiujuj als 'Sporn' einfach als unrichtig bezeichnet, ohne mit einem 
Worte den Grund anzugeben. Fragen wir also zunächst, was Stallbaum 
gegen die Bedeutung 'Sporn, Stachel' einzuwenden hat, so findet er es 
nicht angemessen, wenn Sokrates sich die Rolle eines Wagenlenkers oder 
Reiters gegenüber dem Staate zuschreibt. Das thut er aber auch nicht. 
Denn wollte man selbst das Bild weiter ausdehnen, als es durch den Zu- 
sammenhang geboten ist, so würde Sokrates ja doch nur sich mit dem 
Stachel oder Sporn, nicht mit dem Wagenlenker oder Reiter vergleichen, 
eine Rolle die dann vielmehr dem Gott selbst zufiele, in dessen Dienst 
Sokrales seinen Beruf erfüllt. Diesen Umstand scheint selbst Könighoff 
übersehen zu haben, indem er nicht die Richtigkeit dieser Vorstellung 
überhaupt, sondern nur, dasz sie hier passend sei, bestreitet. Richtiger 
aber ist es wohl von einer solchen Ausdehnung der Vergleichung ganz 
abzusehen, die unzweifelhaft nicht in der Absicht des Schriftstellers lag. 
Denn dasz auch die Vorstellung, die Stallbaum besonders witzig und artig 
findet, wenn sich Sokrates nemlich mit. einer Bremse vergleiche, ihre 
Unzukömmlichkeiten hat, ist oben gezeigt. Einen andern Grund gibt 
Ludwig an, der für die Bedeutung 'Bremse' das 7rpocKCt6t£u)v entschei- Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 101 

deud findet. Allein gerade dieses Wort zeigt durch die Verbindung mit 
TTaüojLiai einerseits und mit dfeipiuv Kai TietOaiv xai öv€ibi£urv 
anderseits, dasz hier das Bild nicht mehr maszgebend ist. Eher könnten 
noch einige andere Gründe geltend gemacht werden, auf die meines Wis- 
sens von den Vertheidigern dieser Ansicht nicht aufmerksam gemacht 
worden ist; zunächst das dem jliuujitoc beigefügte Tivdc, das aber auch 
der Bedeutung 'Sporn* nicht widerstreitet, wenn man es so versteht, wie 
auch quidam im Lateinischen uneigentlichen Ausdrücken beigefügt wird; 
dann das olov , das jedoch auch nicht fordert eine Vergleichung des So- 
krates mit einem fiuujui darin zu sehen, sondern in dem toioötÖv Tiva 
5c usw. seine Erklärung findet und daher sich nur auf die Aehnlichkeit 
des ganzen Verhältnisses bezieht. Auch die weiter folgende Ausführung 
von UfieTc b'fcioc an konnte man zur Unterstützung der erwähnten An- 
sicht geltend machen , insofern man mit Stallbaum ein bleiben bei dem 
gewählten Bilde darin erkennen wollte; aber auch dies mit Unrecht. Denn 
offenbar ist hier nicht mehr an ein Pferd zu denken, wie Stallbaum meint, 
sondern an Menschen , und das Bild daher nicht als eine Fortsetzung des 
vorigen, sondern als ein eignes zu betrachten. Bringt man somit alles in 
Anschlag, was für die eine und die andere Erklärung des Wortes ^üu)i|i 
gesagt werden kann, so scheint das gröszere Gewicht sich entschieden 
auf die Seite von 'Stachel, Sporn' zu neigen. 

31 b Kai ei h^vtoi ti dird toutuiv äir&auov . . €?xov äv Tiva 
Wfov. Hermann schreibt mit Gobet ei \xiv Tt, welche Aenderung Stall- 
baum durch Hinweisung auf Parm. 161 ' abwehren will. Dazu läszt sich 
aber diese Stelle durchaus nicht verwenden , wie der einfache Wortlaut 
zeigt und aus Stallbaums eigner Bemerkung zu derselben (*si vero haec 
erit sumptio' usw.) deutlich erhellt. Die von Heindorf angeführte Stelle 
aus Lysis (222 b ) kommt nicht mehr in Betracht, seit Bekker nach den Hss. 
ei ulv Tt hergestellt hat, und könnte also vielmehr eher zu Gunsten der 
vorgenommenen Aenderung sprechen , wie auch in der unmittelbar vor- 
ausgehenden Stelle die Variante \kbrto\ zu \iiv. Gleichwohl glaubte 
auch ich die Lesart der Hss. beibehalten zu müssen , die keinen Anstosz 
bietet, wenn man die Bedeutung des Toi auf den Nachsatz ausdehnt. Wie 
wenig auffallend ein solches Hyperbaton ist, zeigt die Leichtigkeit der 
Nachahmung im Deutschen: 'und wenn freilich' statt 'und freilich wenn' 
usw. — Gleich darauf hat Bekker das von den besten Hss. dargebotene cftov 
an die Stelle der alten Vulgata €?X€V gesetzt. Wex (Jahrb. 1856 S. 670) 
bezeichnet dies Verfahren als Superstition, ein Vorwurf der auf Stallbaum 
einen so tiefen Eindruck gemacht zu haben scheint, dasz er in der neue- 
sten Ausgabe €?X€V wieder in den Text nahm, mit der sonderbaren Be- 
merkung: «€?X€V defendi polest eo, quod subiectum est aurö.» Denn 
<taz efy€V auch stehen könnte, daran hat niemand gezweifelt; es fragt 
sich nur, welches von beiden mit mehr Recht steht. Das diplomatische 
oder, wenn man will, historische und juristische Recht spricht nun 
offenbar für die Lesart €?£ov, deren Werth dadurch nicht geschmälert 
*ird, dasz man sie 'ex optimis codd. hervorgesucht' hat. Einen ratio- 
nellen Grund gegen die Richtigkeit derselben hat aber auch Wex nicht Digitized by Google 102 Ch. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

beizubringen vermocht. Sie verstöszt weder gegen den Sinn noch gegen 
den Sprachgebrauch, wie dies aus 34 b auioi jufcv T<*P Ol biecpOap^ievoi 
T&X* Sv Xötov Ixoxev ßor|6oövT€C hervorgeht! 

31 c 8ti bt\ Ituj Iokji jifcv raüia EuyßouXeuu) irepuwv Kai iro- 
XunpaTMOVÜJ usw. So schrieben zuerst auf. Grund der besten Hss. die 
Zürcher Herausgeber, denen die neueren folgten mit Ausnahme Hirschigs 
und Stallbaums, der in der 4n Auflage wiederum zur früheren Vulgala 
iroXu7rpatMOVUJV zurückgekehrt ist. Hirschig liesz sich wahrscheinlich 
leiten durch seine Ansicht von den Forderungen attischer Eleganz. Stall- 
bäum gibt als Grund an, dasz im folgenden nur EufaßouXeueiV wiederholt 
sei. Das liegt nun freilich in der Natur der Sache, zunächst schon in der 
Verbindung mit ToXpüj. Und wie sollte das iroXimporftioveiv als Forde- 
rung hingestellt werden, da es offenbar der Ausdruck des Tadels ist über 
die vielen so anstöszige Thätigkeil des Sokrates? Darum verdient die Les- 
art TToXimpcxTUOVÜJ auch des Sinnes halber den Vorzug; denn nicht dem 
umhergehen, sondern dem umhergehen undrathgeben gilt der Vorwurf. 

31 d toutou bk afxiöv £cnv 8 öjueic lixov 7toXXö;kic äiqKÖaxe 
iroXXaxoö \ifovroc, ön juoi 6eiöv ti Kai öauxöviov yfTveTai ©wvfi, 
8 M| Kai dv jfji YP<*q>r) imKunaqj&urv MäXrjTOC iTpÄvctro. So die 
Handschriften nebst den kritischen Ausgaben und Ficinus. Zuerst nahm 
an dem Worte cpuuvr) ein 'vir quidam doctus apud Forsterum 9 Anslosz. 
Ihm folgten wolü alle Herausgeber, Erklärer und Uebersetzer mil Aus- 
nahme Fischers , der die Vermuthung , dasz qpujvr) aus einer Randbemer- 
kung in den Text gekommen sei, eine 'vana et inanis' nennt. Nach ziemlich 
langem Zwischenraum findet das bestrittene Wort nun auch an Reck einen 
Verlheidiger , der den Beweis zu führen unternimmt, dasz das Wort gar 
nicht entbehrt werden könne. Die Gründe, die Keck geltend macht, sind 
folgende. Das ytYV€Tai zeige, dasz Sokrates nicht vom Besitz seines 
Dämonions spreche. Darüber sind natürlich alle verständigen mit Keck 
einverstanden. Aber auch die Schieiermachersche Uebersetzung r mir wi- 
derfährt etwas dämonisches 9 sei uuzulässig, da dann 'dämonisch 9 so 
viel als 'wunderbar, unbegreiflich' sei und das bezeichnende des Aus- 
drucks Ö€i6v Ti Kai baijLiöviov ganz verschwinde. Dies ist umgekehrt 
eine Behauptung , mit der nicht leicht jemand einverstanden sein dürfte, 
die daher ohne weitere Begründung wie eine selbstverständliche Thal- 
sache hingestellt aller Beweiskraft entbehrt. Gerade durch das TPfvCTai 
wird Geiov und öai^öviov als eine von einem 0€Öc und 8ai|AU>v aus- 
gehende Wirkung bezeichnet, die dann wohl etwas wunderbares, unbe- 
greifliches haben kann , wie das ja auch bei dieser dem Sokrates zu Theil 
werdenden Erfahrung im Grunde der Fall ist, die nur eben durch die öftere 
Wiederholung (tö eiioOöc crjueiov) etwas von diesem wunderbaren ver- 
liert. Ist nun dieser indirecte Beweis für die Bichtigkeit der überlieferten 
Lesart nicht eben überzeugend, so fragt es sich, wie Keck dieselbe ver- 
standen wissen will. Er übersetzt: 'etwas göttliches und dämonisches 
wird mir zur Stimme 9 und erläutert diesen Ausdruck dahin : 'es offen- 
bart sich mir (immer, jedesmal) als innere Stimme. 9 Allein dieser Ge- 
danke passt eben nicht in den Zusammenhang, und zwar ebenso wenig in Digitized by Google Ch. Cron: kritische vl exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 103 

Bezug auf das vorhergehende wie auf das nachfolgende. Sokrates gibt 
den Grund an, warum er nicht öffentlich in der Versammlung des Volkes 
als Rathgeber auftritt. Als solchen kann er zwar den Umstand anfuhren, 
dasz ihm eine göttliche Einwirkung zu Theil wird, nicht aber, dasz die- - 
selbe sich in der Form einer Stimme manifestiere. Denn würde sie sich 
auch in einer andern Erweisung äuszern, so würde Sokrates ihr doch 
auch folgen. Dieser Umstand , dasz sie sieb als Stimme zu erkennen gibt, 
wird dann im folgenden ausführlich beigefügt. Dies ist der zweite Grund, 
warum es oben nicht stehen kann, weil es neinlich der folgenden Aeusze- 
rung Vorgriffe, die in der Weise, wie sie lautet, nicht mehr stehen könnte. 
Also nicht das ist es, was man gegen das Wort eingewendet hat, dasz es, 
wie Reck sagt, zwei Zeilen weiter sich wiederholt, sondern dasz dort erst 
dieser Umstand zur Sprache kommt , der also nicht vorher schon konnte 
angegeben worden sein. Hätte der Schriftsteller ein Substantiv beifügen 
wollen , so hätte er wohl cr|jLi€iov gebraucht , und auch dies nicht als 
Prädicat von baijuoviov , sondern dieses attributiv verbunden , so dasz 
TPfveTai in derselben Bedeutung zu fassen wäre wie Phädros 242 b TÖ 
bauiöviöv T€ Kai tö €iu>0öc crmeiöv |toi YiTV€c0at tfivtTo usw., wo 
ebenfalls ausführend beigefügt ist: Kai Tiva qpiüvfjV &>o£a aürööev 
äicoOcat usw. Ferner ist auch auf den Satz 8 bt\ Kai . . M&tjtoc 
^Tpäipaio aufmerksam zu machen, der auch nur dann seine richtige Gel- 
tung hat, wenn der vorausgehende Satz nicht so lautet, wie ihn Keck 
wiedergibt. Das sind nun wohl die Gründe, um deren willen Heindorf 
sagen konnte: 'istud cpuüvrj adeo inportune h. 1. intrusum foret, ut nullo 
modo posset lolerari.' Diese Gründe hat Keck, so viel ich sehe, nicht ent- 
waffnet. 'Was Keck ferner gegen die Wahrscheinlichkeit des Glossems 
bemerkt, dasz die Abschreiber sicherlich durchweg das Dämonion für eine 
Persönlichkeit gehalten, also nicht leicht zur Erklärung <puuvrj hinzuge- 
fügt hätten, dies ist ebenso wenig von Belang, weil ja gleich darauf diese 
Erklärung wirklich gegeben wird und eben deswegen hier schon zur Be- 
achtung konnte beigeschrieben werden. 

Gleich darauf lautete bisher die Lesart: d7TOTp€TT€l \xe TOÜTOU, 
o &v |i£\Auu irpdrreiv, wogegen die besten Hss. toöto bieten. Diese 
Lesart setzt zuerst Keck in ihr gebührendes Recht ein, das ihr wohl auch 
in Zukunft verbleiben wird, da die Ergänzung des Infinitivs zu ji^XXw 
keine Schwierigkeit bietet. 

31 e wxt \xi\ jiöt äx^€C0e usw. So setzte Hermann aus Conjectur 
mit Berufung auf Phädon 105 \ wo die besten Hss. die gleiche Wortstel- 
lung sichern, während hier die überlieferte Lesart Kai \xo\ \xt\ dxOccOe 
lautet. Da hier gegen diese Wortstellung kein entscheidender Grund 
spricht und der Genius der Sprache in dieser Beziehung gar grosze Frei- 
heit gestattet , so ist wohl die Aenderung Hermanns , der sich auch Stall- 
baum nicht angeschlossen hat, wieder zu beseitigen. 

32* |btf| titreueujv bk &\xa Kai &n' öv ärroAoturiv. So die besten 
Hss. mit der Vulgata. Doch nahm schon Stephanus an dieser Verbindung 
Anstosz, dessen Vorschlag entsprechend Hermann schrieb \xf\ wrehcuuv 
& fifi* & v Kai äTToXoCjutrrv. Andere folgen Fischer in der Verteidigung Digitized by Google 104 Ch. Gron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

der überlieferten Lesart, nach dessen Ansicht das erste fyiot zu dem Par- 
tieipium zu ziehen ist. Ein ganz entsprechendes Beispiel ist freilich noch 
nicht nachgewiesen worden. Denn auch Staat VII 536 e kann nicht wohl 
dafür gelten, selbst wenn man die Lesart der Münchner Hs. X^yuuv xap 
fifia &\xa £ßXeipa Trpdc cpiXococpiav als di$ richtige betrachtet, wozu 
Schneider geneigt ist. Derselbe spricht bei dieser Gelegenheit seine Bei- 
stimmung zu Fischers Erklärung der vorliegenden Stelle aus und berich- 
tigt zugleich das Citat der aus Xenophons Kyropädie angeführten Stelle, 
welche (III i, 27) lautet: öpa jiij cfyia te €Ö Troirjajc Kai &\xa ou <piXov 
VOfaicuuci ce. Beide Stellen weichen dadurch von der vorliegenden ab, 
dasz in ersterer kein Kai vor dem zweiten fyia, in letzterer kein Partici- 
pium steht. Eine genauere Uebereinstimmung mit denselben würde statt- 
finden , wenn das Kai vor cnroXoijuniv stünde. 

Gleich darauf schreibt Hermann : £pu> bk ö(itv <popTucä \ikv Kai 
ou biKavucä, dXr)9fi M, während dem überlieferten Texte das ou fremd 
ist. Was er zur Begründung dieser Aeuderung sagt, lautet ziemlich 
plausibel , verliert aber doch seine Kraft , wenn man die Bedeutung gel- 
ten läszt, welche schon Fischer dem Worte bikavucöc vindiciert. Hit 
Recht hat daher Stallbaum das ou nicht aufgenommen , welches auch von 
mir in der zweiten Auflage wieder getilgt ist. 

32 b Kai fruxev fjjiüjv fi q>u\f| 'Avnoxic TrpuTavcuouca usw. 
Nach dem Vorgang Cobets, dem Hirschig, Kayser, Ludwig beistimmen, 
habe ich den Namen eingeklammert, da einerseits der Sprachgebrauch die 
Wiederholung des Artikels zu fordern, anderseits die Beifügung des Na- 
mens durch den Zusammenhang nicht verlangt zu sein schien. Dasz die 
Entstehung aus einer Randbemerkung hier nicht gerade an Unwahrschein- 
lichkeit leidet, liegt zu Tage. Indessen ist nicht zu leugnen, dasz der 
grammatische Grund doch bedeutend an Kraft verliert durch die von Stall- 
baum hier und zu Phädon 57* angeführten Beispiele, unter denen als das 
treffendste Xen. Ages. 1, 10 tdc tv tt| 'Aclqt iröXcic c €XXiivö>ac genannt 
werden mag. Keck unternimmt es nun auch die Unentbehrlichkeit des 
Beisatzes darzuthun, indem er meint 'dasz die allergewöhnlichste Beschei- 
denheit unsern Sokrates zwingen rauste, seine Phyle den Richtern, denen 
er nicht zumulhen konnte seine Persönlichkeit nach allen Beziehungen hin 
zu kennen, etwas näher zu bezeichnen.' Allein wozu war es denn in dem 
vorliegenden Zusammenhang nöthig, dasz die Richter wüsten, wie die 
Phyle heisze, der Sokrates angehörte? Viel lieber lasse ich mir den Grund 
gefallen, auf welchen Stallbaum hinweist, dasz der Schriftsteller bei sol- 
chen Angaben mehr die Leser als die fiugierten Zuhörer im Auge halte. 

Wenige Zeilen weiter heiszt es nach der gewöhnlichen Lesart: 
tot' ifw fiövoc tujv 7rpuTdveu)v ityavnujeiiv \)\x\v jutibtv Tuoietv 
irapä touc vöfiouc, Kai dvavria £wriqncä|u«iv. Da ufiiv in den besten 
Hss. fehlt , so trug ich um so weniger Bedenken das Wort aus dem Text 
zu entfernen, als der absolute Gebrauch von dvavnoöcGai nicht selten 
ist, wie selbst Beispiele in der Apologie beweisen, und die Weglassung 
des Dativs hier ganz angemessen erscheint, wo durch den folgenden Infi- 
nitiv die Sache ausgedrückt wird, der sich Sokrates widersetzte, nemlich Digitized by Google Ch. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 105 

einem gesetzwidrigen. Verfahren. Stallbaum behält übrigens den Dativ 
auch in der neuesten Ausgabe bei, sei es dasz er die Lesart ganz übersah, 
wie aus der Nichterwähnung in den kritischen Noten vielleicht zu schlie- 
szen ist, oder dasz er aus einem nicht angegebenen Grunde die Beifügung 
des Dativs für nolh wendig hielt. 

Die folgenden Worte Kai dvavTia £iur)q>icäjU]V setzte Hermann in 
Klammern und erklärte sie als ein 'imperiti interpretamentum, qui propra 
TTpurdveuüC negotii ignarus ita tantum Socratem populi voluntati obstare 
potuisse eiistimavit, ut conlrarium suflragium ferret. 9 Stallbaum tritt 
dieser Ansicht nicht bei, sondern betrachtet die Worte als eine Erklärung 
von ifravnu)9TiV, welches er selbst ganz richtig mit den Worten erklärt: 
'noluit enim populum in suflragium mittere.' Aber eben deswegen, weil 
es sich für Sokrates hier nicht um das iprjopi&cBai oder x^ipoioveiv, 
sondern um das diTii|/iiq>(Z€iv handelte, hält Hermann den Zusatz für un- 
richtig. Keck , der ebenfalls die Worte in Schutz nimmt , meint freilich : 
'wollten die Prytanen sich darüber einigen , ob etwas im Rath zur Ab- 
stimmung zu bringen sei oder nicht, so musten sie doch erst unter sich 
abstimmen.' Allein hier übersieht Keck , dasz Sokrates überhaupt nicht 
Ton dem redet was im Rathe, sondern von dem was in der Volksver- 
sammlung geschah. Offenbar hat Sokrates den Vorgang im Auge, den 
Xenophon Hell. I 7, 14 f. erzählt. Dieser fällt in die zweite Volksver- 
sammlung, die über diesen Gegenstand gehallen wurde, der auszer der 
ersten Verhandlung im Rath und der ersten Volksversammlung, die einen 
für die Feldherren günstigen Ausgang versprochen , aber wegen der ein- 
brechenden Dunkelheit ohne Abstimmung geendigt hatte, noch eine zweite 
Verhandlung im Rath vorausgegangen war. In dieser war das TTpoßou- 
\ev\m gefaszt worden , das Kallixenos in der zweiten Volksversammlung 
vor dem Volke vertrat und das die Grundlage des gesetzwidrigen Ver- 
fahrens wurde , dem sich Sokrates als Prytane widersetzte. Er weigerte 
sich den ungesetzlichen Antrag zur Abstimmung zu bringen , ohne durch 
das Geschrei der Menge und die Drohungen der Demagogen sich ein- 
schüchtern zu lassen. Keck meint nun, es habe doch unter den Prytanen 
selbst eine Abstimmung stattfinden müssen , um zu bestimmen , was sie 
zur Abstimmung bringen wollten. Aber abgesehen davon dasz nichts be- 
kannt ist über die Art, wie sie sich unter einander einigten und ob auf 
dieses Verfahren die Ausdrücke unjopfgecOai und ipriqnqia Anwendung 
fanden , scheint hier nach der Erzählung des Xenophon eine solche Ab- 
stimmung geradezu ausgeschlossen. Denkbar wäre eine solche nur 
vor dem Zeitpunkt, der von Xenophon § 14 bezeichnet wird mit den 
Worten tüjv bfc irpurdveiuv tivuüv oö q>acKÖVTU>v Trpoöiqceiv Tfjv 
bift|flfja>iciv TTapa touc vöjaouc usw. Allein diesen Zeitpunkt kann So- 
krates in seiner Verteidigungsrede nicht meinen, weil er sagt tot* if\h 
|AÖvoc tujv Trpirrdv€U)v rtyavTiuiSriv. Er musz also den folgenden 
Zeitpunkt meinen, als das Volk, abermals auf Antrieb des Kallixenos, die 
sich weigernden Prytanen mit Geschrei vorforderte und diese dadurch 
eingeschüchtert sich zur Vornahme der Abstimmung bereit erklärten — 
ttX^v Cuncporouc toö GucppovicKOU, sagt Xenophon und fügt bei: Digitized by Google 106 Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

outoc o* oök &pr| &\\ 9 f| Kcrrd vöjüiov Trdvta Trotffceiv. Dasz hier an 
eine Abstimmung der Prytanen nicht zu denken ist, liegt auf der Hand. 
Man mäste also, wollte man diese um jeden Preis retten, an eine diesem 
letzten Stadium vorausgegangene Abstimmung denken. Dann durfte man 
aber das jiövoc nicht auch zu £ujr]q>icäjnr|V ziehen , wodurch nur eine 
Schwächung der Wirkung und jedenfalls auch eine Unklarheit des Aus- 
drucks entstünde, die schon deswegen nicht zu vermeiden wäre, weil 
eben jeder bei diesem Worte doch gewohn lermaszen an die Volksabstim- 
mung selbst zu deukcn versucht wäre. Ich halte daher auch jetzt noch 
nach diesen Vertheidigungsversuchen die Vermuthung Hermanns für eine 
in hohem Grade wahrscheinliche, die dem Verfasser des classischen Lehr- 
buchs der griechischen Staatsalterthümer alle Ehre macht, zugleich auch 
den vorliegenden Fall für einen besonders belehrenden rücksichtlich der 
Entstehung von Verderbnissen durch Glosseme. Zu einem solchen gab 
ityavTiUJ0r)v hier Veranlassung, zu welchem £vavria ^luriqpicd^v wohl 
als Erklärung gemeint und dem Rande beigeschrieben worden war, aber 
den richtigen Sinn verfehlt hatte. 

32 e xal toötujv ujiiv Icovxat iroXXol judpiupec. Hier vertheidigt 
Keck mit Recht die überlieferte Lesart gegen Hermann, der ujuiv in fyiujv 
ändert. In der zweiten Auflage ist auch 1 von mir der Dativ wieder her- 
gestellt worden. Beachtenswerlh ist übrigeus der geschichtliche Grund, 
auf den Keck aufmerksam macht. 

33 c ist es wohl nur ein zufälliges Versehen, dasz Hermann den Zu- 
satz Kai TifiUjpeTcOat nach KOTTpropctv statt nach uejütvfjcSai in Klam- 
mern setzt. Dasz das letztere nicht als echt zu betrachten, ist in der That 
höchst wahrscheinlich, da uejivfjcGai selbst gewissermaszen beide Be- 
griffe, das KOTTitopeiv und njuujpeicGai in sich vereinigt, was noch be- 
stimmter in juvrjciKaK€iV hervortritt. Doch verdient erwähnt zu werden, 
dasz gerade die besseren Ilss. den Zusatz haben und darum die Lesart der 
minder guten als eine von späterer Hand stammende , aber richtige Ver- 
besserung zu betrachten sein möchte. 

34 c dttb bi oübfcv dpa toütüjv ttoi^cuj. Es ist dies eine der we- 
nigen Stellen, wo es möglich war der Beurtheilung Kecks auf die Fassung 
der Note in der 2n Auflage Einflusz zu gönnen. Was Keck über Bedeu- 
tung und Gebrauch von dpa bemerkt, verdiente alle Berücksichtigung und 
gehört zu dem mancherlei geistreichen , was über c dies geistreiche Wört- 
chen', wie sich Keck ausdrückt , gesagt worden ist. Es liegt indes in der 
Natur der Sache , dasz trotz alier in alter und neuer Zeit gepflogenen 
theils längeren, theils kürzeren Erörterungen über diese Partikel in jedem 
einzelnen Fall es schwierig bleibt die Bedeutung derselben richtig und 
ganz nach dem Sinn des Schriftstellers zu fassen. So scheint mir auch in 
dem vorliegenden Fall Keck etwas zu viel hineingetragen zu haben , was 
dem Ethos der Somatischen und überhaupt der antiken Rede fremd ist. 
Denn dasz diese mit ihrem einer Wortwurzel noch so nahe stehenden 
Wörtlein eine ausserordentliche Einfalt zeigt gegenüber der ganzen bun- 
ten Manigfaltigkeit von Ausdrücken und Wendungen , durch die man die 
Bedeutung der Partikel iu verschiedenen Stellen je nach der Besonderheit Digitized by Google Ch. Cren : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 107 

des Inhalts und Zusammenhangs kenntlich zu machen versucht hat, springt 
sofort in die Augen. Wir möchten daher auch in der Erklärung für Schü- 
ler lieber von der Grundbedeutung ausgehen, wie sie sich aus der doch 
ziemlich allgemein 11 ) anerkannten Ableitung von der Wurzel AP, die dem 
Verbum dpapeiv zu Grunde liegt, ergibt, also von * füglich 9 , dessen der 
Wortform entsprechende adverbiale Bedeutung zur Partikel abgeschwächt 
gedacht werden musz, wie ja auch im Deutschen sowohl dieses als auch 
andere Wörter , z. B. 'folglich, natürlich 9 gebraucht werden, dpa drückt 
somit das aus, was nicht anders zu erwarten ist, was im Zusammenhang 
der Umstände sich von selbst versteht. Dasz diese Partikel sich gern mit 
der ironischen Redeweise verbindet, ist bekannt und natürlich. Auch ne- 
gative Sätze verdienen eine besondere Beachtung. Demi es liegt nicht 
auszer dem Bereich des denkbaren und auch in anderen Verbindungen 
wahrnehmbaren"), dasz die Bedeutung der Partikel sich ebenso gut an 
den verneinten Begriff, also an die dem negativen Salz zu Grunde liegende 
Behauptung oder Annahme, wie an die Verneinung selbst anschlieszen 
kann. Betrachtet man z. B. den vorliegenden Fall, und zwar zunächst 
nur das betreffende Satzglied, so heiszt dies in möglichst wörtlicher 
Uebersetzung: 'ich aber nichts füglich von dem thun werde.' Da nun 
aber 'nichts* = 'nicht etwas* ist, so ist die Möglichkeit nicht ausge- 
schlossen, dasz gesagt werden sollte, es sei zu erwarten gewesen, dasz 
er auch etwas von dem thun würde, was die andern zu thun pflegten. 
Bedenkt man nun, dasz hier von der Ansicht der Richter die Rede ist, 
deren vorausgesetzter Unwille doch nur darin seinen Grund hatte, dasz 
Sokrates sich ganz anders benahm, als sie nach ihrer sonstigen Erfahrung 11) Auch Baumlein in seinen Untersuchungen über griechische 
Partikeln (ß. 38), welche bald eine constitntive Geltung gewinnen 
werden, nimmt diese Ableitung an und vergleicht die ans der Betrach- 
tang zahlreicher Stellen entnommene Bedeutung mit einer Reihe stamm- 
verwandter Wörter, unter denen nebst dem Präfixum dpi auch dpefwv, 
äpiCTOC vorkommen. Die Richtigkeit dieser Zusammenstellung ange- 
nommen — auch Döderlein in seinem Hom. Glossarium II Jj 632 ff. ver- 
einigt die meisten derselben mit anderen unter dinem Artikel — würde 
selbst die scheinbar abweichende Etymologie , welche in Haackes quaes^ 
tionum Homericarum capita duo (Nordhausen 1857) aufgestellt wird, nicht 
in Widerspruch mit jener erscheinen. Haacke geht unter Vergleichung 
von duca, Tdxa auf APYC zurück und entwickelt daraus drei Arten des 
Gebrauchs, die sich mit Bäumleins Grandansicht recht wohl vertragen. 
Bäumlein selbst bespricht die vorliegende Stelle im Zusammenhang mit 
den ziemlich zahlreichen Stellen bei Piaton, wo bei der Gliederung 
einer Periode in ^v und o£ die beiden Glieder in ein widersprechen- 
des Verhältnis treten, so dasz aus dem einen Glied auf das Gegentheil 
des andern geschlossen werden sollte. Mit dieser Auffassung harmo- 
niert ganz gut die von Keck angefochtene Erklärung. Wenn nun aber 
Bäumlein die von ihm angenommene Grundbedeutung festhaltend auch 
hier die unbezweifelte Gewisheit ausgedrückt findet und in der vorlie- 
genden Stelle zur Erklärung beifügt: f wie es augenscheinlich vorliegt', 
so scheint diese Deutung hier gerade weniger treffend in Rücksicht auf 
fas Futurum tcoi^cuj, dem eine solche Erklärung, wie sie S. 33 zu II. 
A 148. 465 gegeben wird, besser entsprechen würde. 12) S. Bäum- 
lein a. O. 8. 27. Digitized by Google 108 Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

hei angeklagten und an sich selbst erwarten musten, und dasz Sokrales 
gauz in und aus dem Siune der Richter spricht, und dasz das fragliche 
Satzglied durch \x£v und bi. mit demjenigen verbunden ist, in welchem 
das gewöhnliche Benehmen der angeklagten geschildert wird , so möchte 
die von Keck verworfene Auffassung doch vielleicht kein solcher Verstoss 
gegen die Logik sein, wie Keck annimmt, wenn auch zuzugeben ist, dasz 
gegen die von diesem empfohlene Auffassung schwerlich etwas entschei- 
dendes eingewendet werden kann. 

36' ei rpidKovra (lövai h€t6t€C0v twv mrjmwv, aTrorremtiiipl 
Äv. Diese durch die besten Hss. gebotene Lesart hat in den neueren 
Ausgaben durchgängig Aufnahme gefunden. Es ist dies ganz begreiflich, 
da der diplomatische Vorzug dieser Lesart noch durch eine beachtens- 
werte historische Ueberlieferung unterstützt wird, nemlich durch die 
Angabe des Diogenes von Laerte , der die Zahl der verurteilenden Stim- 
men auf 281 angibt. Obwohl wir nun nicht wissen, aus welcher Quelle 
Diogenes schöpfte, so hat seine Angabe doch insofern eine gewisse innere 
Glaubwürdigkeit, als nicht wohl anzunehmen ist, dasz er gerade diese 
Zahl sich selbst gemacht haben würde. 13 ) Wäre dies aber doch der Fall 
und allenfalls eine Abslraction aus der Platonischen Stelle zu vermuthen, 
so würde gerade dieser Umstand auf das hohe Alter jener ohnedies besser 
beglaubigten Lesart schlieszen lassen. Nur 6iu Bedenken kann gegen die 
Richtigkeit derselben erhoben werden, nemlich die Grösze der Zahl selbst, 
die dem Zusammenhang der Platonischen Stelle und insbesondere dem 
beigefügten \x6vai wenig zu entsprechen scheint. Dies ist wohl der 
Grund , warum Nüsslin auch in der zweiten Auflage seiner Uebersetzung 
der Apologie der Lesart Tpetc treu bleibt Was derselbe freilich in sei- 
nen Anmerkungen zur Rechtfertigung sagt, ist darum ohne alles Gewicht, 
weil es auf das TrpuüTOV ipeuboc begründet ist, dasz Diogenes die Ge- 
sammtzahl der Richter, welche über Sokrates ihr Urlheil zu sprechen hat- 
ten, auf 556 angebe, während diese Zahl nur durch Berechnung aus der 
oben erwähnten Angabe des Diogenes in Verbindung mit der zweifel- 
haften Lesart Tp€?c in der Platonischen Stelle gewonnen ist. Für diese 
Lesart der älteren Vulgata erklärt sich indessen neuerdings mit groszer 
Entschiedenheit Lehrs in der Recension von Köchlys in Aum. 13 ange- 
führtem Buche (Jahrb. 1859 S. 561). Er erklärt die Lesart TpidKOVTO, 
welche Köchly nicht nur nicht verwirft, sondern um so lieber annimmt, 
als sie seiner ganzen Auffassung zu Statten kommt, geradezu für unmög- 
lich, da dadurch eine Majorität von 62 Stimmen herauskäme. Eine solche 
Majorität aber, meint Lehrs, würde in jeder Verfassung, wo immerfort 
durch Majorität entschieden wird, afs eine äuszerst bedeutende gelten, die 
kein verurtheilter noch hervorheben und als eine unerwartet geringe be- 
zeichnen würde. Es ist keine Frage, dieser Grund lautet sehr plausibel, 
und ich würde ihm gern beistimmen , da die Sympathie der Ansicht mich 

13) Dasz die Lesart in ö\en Ausgaben des Diogenes einer Verbes- 
serung bedarf, darauf macht Köchly akad. Vorträge und Reden I S. 370 
mit Recht aufmerksam; doch betrifft dieselbe nicht die Zahl, die unan- 
gefochten stehen bleibt. Digitized by Google Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 109 

weit mehr auf die Seite von Lehrs als von Köchly zöge , wenn nur für 
die andere Ueberlieferung nicht weit gewichtigere Gründe sprächen. Denn 
abgesehen von dem mehrerwähnten diplomatischen Grunde hat doch Lehrs 
ebenso wenig wie einer seiner Vorgänger in der Vertheidigung der Lesart 
Tpeic etwas zur Rechtfertigung der angenommenen Gesamtzahl der Ge- 
schworenen des Heliastengerichtshofs , 'der mehr als fünfhundert und 
fünfzig Bärgerrepräsentanten, welche zusammen waren um über den Fall 
zu befinden', beigebracht. So lange dies nicht geschehen, musz man eben 
doch versuchen, ob sich das gegen die andere Lesart xpiÄKOvra erhobene 
Bedenken nicht hinwegräumen läszt. Und da ist denn zuvörderst anzu- 
erkennen, dasz man bei der Beurtheiluug des vorliegenden Falls nicht 
von der gewöhnlichen Ansicht, was eine grosze oder geringe Majorität 
ist, ausgehen darf, sondern sich auf den Standpunkt der Ansicht des So- 
k rat es stellen musz. Wenn dieser sich darauf gefaszt machte, dasz alle 
Richter vielleicht mit wenigen Ausnahmen zu seiner Verurtheilung stim- 
men würden , so konnte es ihn immerhin wundernehmen , dasz so viel 
Stimmen, neinlich 219, sich für ihn erklärten, und dasz also nur 30 oder 
31 Stimmen unter 500, also der sechzehnte Theil der Gesammtzahl, anders 
zu fallen brauchten, um seine Freisprechung zu erwirken. Dem entspricht 
denn auch die Ausdrucks weise des Sokrates, der sich nicht über die ge- 
ringe Majorität, sondern über die Zahl der beiderseitigen Stimmen, also 
über die unverhofft grosze Zahl der freisprechenden wundert und daran 
seine weitere Reflexion knüpft. Sollte man sich über diese bei der ange- 
nommenen Zahl von dem Standpunkt unserer Ansicht selbst wundern, so 
ist nicht zu übersehen, dasz Sokrates noch eine weitere Reflexion in Be- 
zug auf Meletos daranknüpft, die noch viel auffallender scheint und Grund 
zu Bedenken geben könnte. Doch mag auch hier Sokrates nicht so ganz 
Unrecht haben , wenn er meint, dasz der Ausgang des Processes weniger 
auf Rechnung des Hauptanklägers Meletos als seiner cuvrpfopoi, des 
An y tos und Lykon , zu setzen sei. Ich halte also an der Richtigkeit der 
Lesart TpidbcovTa unbedingt fest, wie denn auch die Wahrscheinlichkeit 
weit mehr dafür spricht, dasz Tp€iC als dasz TpidKOvra durch ein Ver- 
derbnis entstanden sei. 

36 bc Ti figiöc eljM iraOeiv f\ äiroiicm, öti jnaOibv £v t$ ß(w 
ov% f|cuxlav ffrov, äXX' äjmeX/jcac divirep o\ TtoXXoi . . fypicä)Li€voc 

£u.aUTÖV Tip ÖVTl £7Tl€lK&T€pOV €?VOl f\ ÄCT€ elc TaÖT* ÖVTCX 

cuj&cöat, ivroOOa jifev oök ijja, ol £X6d;v \xryve tyiv jirjie ^auTiij 
£|i€XXov iXY\b&v ftpeXoc elvai usw. Ich habe die Stelle im Zusammen- 
hang hergesetzt, weil dieser nöthig ist um über die fraglichen Worte, 
welche durch den Druck hervorgehoben sind, ein Urtheil zu fällen. Die 
Lesart övra ist nemlich von mir auf die Autorität der besten Hss. in den 
Text aufgenommen worden. Dasz ich dies nicht als 'mancipium codicum' 
that, zeigt die beigefügte Rechtfertigung, die man hätte widerlegen sol- 
len, ehe man zu einem unbilligen Vorwurf griff. Auch Keck drückt sein 
Entsetzen darüber aus, dasz ich das c gut beglaubigte elc tciüt' iövTCt 
nach Hss. in eic TCtÖT 3 övra geändert 9 habe, und nennt diese Verbindung 
f ein so halsbrechendes grammatisches Kunststück', dasz er es nicht eher Digitized by Google 110 Gh. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

dem Piaton zutrauen könne , als bis 'die Uebereinstimmung der besten 
Hss. dafür Gewahr leiste.' Nun, wenn Keck nichts anderes verlangt, dem 
kann aufs beste genügt werden. Ein Blick in den jtakkerschen Apparat 
hätte ihm zeigen können, dasz es gerade dieselben Hss. sind, auf deren 
Autorität er 31 d die Lesart toutou in toOto ändert. Dasz dies die besten 
Hss. sind , brauche ich nicht erst darzuthun , da es Keck dort selbst sagt. 
Damit hört aber die Lesart iövTa auf eine gut beglaubigte zu sein; we- 
nigstens ist sie es nicht mehr als das von Keck mit Recht verdrängte toü- 
tou. Indessen die diplomatische Autorität allein gäbe noch kein genügen- 
des Recht zur Aufnahme einer Lesart in den Text, wenn dieselbe sich 
nicht auch in grammatischer Hinsicht durch den Sprachgebrauch recht- 
fertigen l&szt. Ich habe das versucht durch Hinweisung auf die so häu- 
fige Verbindung von TrapeTvai mit eic und durch Vergleichung bekannter 
lateinischer Ausdrücke, in denen esse mit in und dem Accusativ verbun- 
den erscheint Das ist aber vom Standpunkt des gewöhnlichen Sprachge- 
brauchs betrachtet um kein Haar weniger auffallend als jene so bitter 
angefochtene Ausdrucksweise in der vorliegenden Stelle. Auch hätten 
ähnliche Ausdrücke in der deutschen Sprache angeführt werden können, 
die dem gemeinen Sprachgebrauch der mündlichen Rede angehören 7 wie: 
c wohin ist er? er ist in die Stadt, ins Theater 9 u. dgl. Nach solchen 
Analogien glaubte ich berechtigt zu sein anzunehmen , dasz elvai sich 
begrifflich zu tevat verhält wie fyceiv und das demselben so oft gleich- 
bedeutende uapelvai zu £pxec6cu und ttapievai oder wie Ocivat zu 
TiG^vai, welcher Zusammenstellung jene auch lautlich entsprechen. Dasz 
diese Analogien für die Erklärung so mancher merkwürdiger Erscheinun- 
gen des griechischen Sprachgebrauchs fruchtbar gemacht werden könneu, 
zeigen Beispiele wie Xen. Anab. VI 5, 25 Td böpara im TÖv fc£iöv 
ij&fiov ?X €IV > welche Worte durch eine Prägnanz erklärt werden tvft 
TÖv iLjuov XaßövTa drci Tip ujjlilu l xeiv , was wieder zur Vergleichung 
von Ausdrücken führt wie toüc £k tt)c voujjiaxiac 32 b und £vraGGa ija 
an der vorliegenden Stelle. Ist somit die Möglichkeit und Zulässigkeit 
der bestrittenen Wortverbindung, wie ich glaube, genügend dargethan, 
so erscheint die Aufnahme der fraglichen , durch diplomatische Autorität 
empfohlenen Lesart vollkommen gerechtfertigt, ja gefordert, wenn sich 
nachweisen läszt, dasz sie sogar besser als die Vulgata in den Zusammen- 
hang der Stelle passt. Stallbaum meint freilich, als falsch werde övra 
durch das folgende £vTa06a ija erwiesen. Allein das Satzglied f\ u&cre 
eic TaÖT 3 övra cwZecOm läszt viel eher eine Vergleichung mit ot £\- 
6ibv . . fyeXXov \ir\biv öcpeXoc elvai zu als mit dem Hauptsatz £v- 
TOtCOa jifcv ouk i}a. Denn in der Thal waltet zwischen övra und aii- 
£ec0at ganz dasselbe Gedanken Verhältnis ob wie zwischen £X9uuv und 
fyeXXov elvai. Wie Sokrates glaubt , dasz er weder sich noch seinen 
Mitbürgern etwas würde genützt haben , wenn er sich auf die Bahn der 
politischen Thätigkeit begeben hätte, ebenso konnte er nicht hoffen am 
Leben zu bleiben , wenn er sich auf diese Thätigkeit würde eingelassen 
haben. Darum liesz er sich nicht darauf ein, £vTauOa ouk fla , wie 
er sagt. Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 111 

Dasz ich 36 cd Hennann nicht folgte in Ausscheidung dort der Worte 
dvraöOa fja, hier des elvat nach bOK€iv, findet wohl Billigung, obgleich 
nicht verhehlt werden soll, dasz Ludwig in beiden Stellen den entgegen- 
gesetzten Weg eingeschlagen hat. 

37° Kfi\ t{ jie bei lf\v $» bcqiumiptyi, bouXeuovia rfl dei ica- 
6ictcui£vij dpxq, toic Ivbeica; Die zwei letzten Worte hielt Heindorf 
für ein Glossem, eine Ansicht welche mit Schleiermacher Bekker u. a. 
Herausgeber theilten. Stallbaum mit Beistimmung anderer behält die 
Worte in dem Text und begründet seine Ansicht mit der Bemerkung, dasz 
dadurch das lästige und widerwärtige eines solchen Lebens nur um so 
starker ausgedrückt werde. Dieser Grund läszt sich allerdings hören und 
wird auch von Keck adoptiert. Da sich aber auch für die entgegenstehende 
Ansicht manches sagen läszt, so wird es eine Frage der Wahrscheinlich- 
keit, die eine sichere Entscheidung kaum zuläszt. Denn dasz der Grund, 
den Keck beiläufig geltend macht, nerolich dasz ohne die bestrittenen 
Worte 'der Rede Sinn etwas dunkel wäre', nicht von Belang ist, geht 
schon aus den von Heindorf angeführten Stellen zur Genüge hervor, wo- 
bei noch in Betracht kommt dasz hier durch das vorhergehende iv bec- 
tiumtpujj jedem Misverständnis vorgebeugt ist, was unten 39 c nicht in 
gleichem Grade der Fall ist. Natürlich bedurfte es auch für die Zuhörer 
als Athener und Dikasten keines erklärenden Zusatzes, der indessen um 
jenes andern einigermaszen plausibeln Grundes willen sich wohl fürder 
in dem Text behaupten wird. 

37 c zieht Stallbaum der Lesart des Bodleianus TifLirjccufLiai die der 
übrigen Hss. n^co^ai vor. Die diplomatische Autorität mag ziemlich 
gleich wiegend sein. Da nun auch der Unterschied der Bedeutung beider 
Alisdrucksweisen so gering ist, dasz man zweifeln kann, ob überhaupt 
ein solcher besteht, so ist eine Entscheidung jedenfalls schwer. Dennoch, 
glaube ich, spricht einiges für den Conjunctiv. Zunächst könnte man auf 
die Uebereinstimmung mit dem vorhergehenden £XujjLiai hinweisen« Allein 
dieser Grund hat bei der vorliegenden Frage begreiflicherweise gerade 
weniger Gewicht. Dagegen ist dies zu beachten , dasz Sokrates seinen 
Entschlusz auf eine andere Strafe, die ihm in Vergleich mit der Todes- 
strafe eher als ein Uebel erscheinen könnte, in keinem Falle anzutragen 
gleich von vorn herein ziemlich deutlich zu erkennen gibt. Das Futurum 
aber trägt doch mehr wenigstens den Schein der Unentschlossenheit an 
sich , während der Conjunctiv sich unmittelbar an den Willen oder die 
Forderung des andern mit der Frage richtet, was hier offenbar das dem 
Sinn und Ton der Rede durchaus entsprechende ist. Daher ist auch oben 
36 b das Futurum ävTiTijLi^COjLiat ganz an der Stelle, da Sokrates dort 
noch keineswegs den Entschlusz zeigt jede dvTiTi)Ltr|Cic von der Hand 
zu weisen, sondern vielmehr wirklich auf die cnrr|Cic £v TTpirraveiuj 
anträgt. 

87 d schreibt Bekker auf Grund einer einzigen sonst nicht gerade 
maszgebenden Hs. dWriv IZ &Xkr)C iröXiv iröXewc, wodurch diese Les- 
art trotz ihrer sehr ungenügenden Beglaubigung neuerdings die her- 
schende geworden ist. Da aber .die diplomatische Autorität entschieden Digitized by Google 112 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

auf Seite der älteren Vulgata steht, welche ttöXiv nicht hat, und die von 
Stallbaum beigebrachten Stellen höchstens die Möglichkeit jener Aus- 
drucksweise und Wortstellung darthun, andere Beispiele dagegen für den 
durch die Mehrzahl der Hss. dargebotenen Sprachgebrauch sprechen, so 
scheint es mehr gerechtfertigt diesen auch in der vorliegenden Stelle an- 
zuerkennen. 

38 d halt Stallbaum fest an der Vulgata, die auch Bekker beibehielt: 
oV 5v öjuv JLtfev ffolCT* fjv dKOÖeiV, wogegen Hermann mit der Zürcher 
Ausgabe das vom Bodleianus und einigen andern Hss. nicht dargebotene 
jli^v wegläszt. Die Weglassung wird übrigens auch durch den Sinn und 
Zusammenhang der Stelle gerechtfertigt , da ein weiterer Gegensatz , zu 
dem das zweite Glied — was zwar an sich zulässig ist, hier aber gesucht 
wäre — erst aus dem anders gestalteten Ausdruck hinzugedacht werden 
müste, den Hauptgedanken und anfänglichen Gegensatz nur verdunkeln 
würde. 

39* tö T€ ÄTToGaveTv ffötov äv Tic lK<pirfOt Kai örcXa dqpeic Kai 
&p* foceieiav Tpatröjuievoc tu»v öiujkövtujv. Einige Hss., doch nicht 
die vorzüglichsten , lassen p&ov weg , das erst Hermann nach dem Vor- 
gange Orellis in den Text aufgenommen hat. Ihm folgt nun auch Stallbaum 
in der neuesten Auflage , will aber ßaov auf Grund eines von Lobeck zu 
Phrynichos S. 403 besprochenen Sprachgebrauchs nicht als Comparativ, 
sondern als Positiv betrachtet wissen. Ob sich ein zweites sicheres Bei- 
spiel aus dieser Periode der attischen Prosa für diesen Sprachgebrauch 
beibringen läszt, weisz ich nicht ; so viel aber weisz ich, dasz, wenn man 
die bekannte Erklärung dieses von unserem Sprachgebrauch abweichenden 
Gebrauches des Comparativs nicht gelten lassen will , man genöthigt sein 
wird auch Formen wie x^Tpov , V€üJT€pov u. dgl. als Positive zu be- 
trachten. Und wie steht es mit dem Homerischen Oäccov z. B. Od. K 44? 
Vgl. auch k 33 und t] 152 mit der Anmerkung von Ameis. 

39 b hat Stallbaum die Lesart aller Hss. wieder hergestellt: Kai 
?T"JT€ tiu njirjjuari ^jut^vui Kai oötoi, wofür Heindorf Kai ij\b T€ 
usw. schrieb, welche Aenderung auch in die neueren Ausgaben fast ohne 
Ausnahme übergegangen ist. Was Heindorf mit seiner Aenderung be- 
absichtigte, liegt klar vor Augen und entspricht ebensowohl dem Sprach- 
gebrauch wie dem Zusammenhang. Ob aber den Herausgebern, die den 
kritischen Apparat Bekkers vor Augen hatten, noch in gleichem Masze 
das Recht zustand Heindorfs Vorgang zu folgen, möchte zu bezweifeln 
sein. Jedenfalls ist es der Frage werlh , ob die von Stallbaum wieder- 
hergestellte Lesart nicht auch zu Recht bestehen kann. Auf eine Recht- 
fertigung und Erklärung läszt sich Stallbaum nicht ein; er führt nur die 
Uebersetzung des Ficinus als diplomatische Autorität an. Da er jedoch 
keinen Einspruch gegen dieselbe erhebt, so kann man annehmen dasz er 
sie gebilligt habe. Ficinus faszt nun jedes der beiden Kai für sich , wo- 
durch etwa folgende Auffassung geboten sein mag: f und ich für meine 
Person lasse mir die Strafe gefallen — dabei könnte man denken, diese 
werden wohl weniger zufrieden damit sein — aber nein, auch diese lassen 
sich dieselbe gefallen, d. h. sie müssen sie sich gefallen lassen. 9 Dasz eine Digitized by Google Ch. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 113 

solche Auffassung sich mit der Forderung des Sinnes recht wohl verträgt, 
erleidet keinen Zweifel. Doch fragt es sich , ob eine gegenseitige Bezie- 
hung der beiden Kai nicht natürlicher ist, in welchem Falle der ganze 
Salz zum vorangehenden in das Verhältnis eines Asyndeton treten würde. 
Dieses aber scheint gerade bei solchen Sätzen, die correlaliv verbundene 
Satzglieder (z. B. mit j^v und bi) in sich schlieszen, nicht ungewöhnlich. 
Man vergleiche die Erklärungen zu Xen. Anab. I 2, 25, eine Stelle über 
deren richtige Auffassung kürzlich G. Herold im Nürnberger Programm 
von 1861 gegen Krüger und die ihm folgen in die Schranken getreten ist, 
eine Frage von deren Entscheidung übrigens die Anwendung der Stelle für 
unsern Zweck nicht abhängig ist. Bemerkt sei endlich noch dasz Hirschig 
mit Slallbaum insoweit übereinstimmt, dasz er seinem Purismus huldigend 
schreibt: kSt^T€ TUJ TljufjjLtaTi tpixe VÜJ, Kai OÖtoi. In der Einfüh- 
rung des Futurums wird ihm hoffentlich in Deutschland niemand folgen. 

39 c vöv T&P toöto elpTdcacöe oiö^evoi jifev äTraXXä&cOai toü 
bibövai &6TXOV TOÜ ßiou. So schrieb Hermann und bemerkte bezüg- 
lich des jiilv: 'nee vocabuli jnfc vestigia in eodem (cod. Oxon.) exstantia 
ita spernenda duxi, ut proelivi emendatione jufcv abstinerem.' Ueber diese 
Bemerkung äuszert sich Stallbaum in der kritischen Note: 'post oiöjutevoi 
Hermann us ju£v inseruit narrans in Bodl. jjie scriptum exstare. de quo 
nihil Gaisfordus narrat.' Letzteres ist insofern richtig, als Gaisford nur 
sagt: 'rasura post oidjLievoi.' Diese Bemerkung glaubte nun aber Her- 
mann in der Weise, wie er es thut, aus dem Commentar Bekkers ergänzen 
zu dürfen, der als Variante anführt: «oiöjuevoi fi€ 77<Z>DST et fortasse 
pr. 3(.» Zu dieser Vermulhung waren aber Bekker und Hermann um so 
mehr berechtigt, als diese Hss. gewöhnlich, z. B. auch in der Lesart 
eipTacacOe statt elpTCXcOe, mit dem Bodleianus übereinstimmen. Darum 
glaubte auch Hermann der Ansicht Bekkers folgen zu dürfen, so wenig 
er auch sonst auf den kritischen Apparat desselben Werth legt. Stall- 
baum hätte keinen falls ihm einen vergröberten Ausdruck unterschie- 
ben sollen. Ob die Herstellung des jn^v selbst beifallswürdig ist, bleibt 
zunächst auszer Frage. Dasz es sich mit dem Sinn und Zusammenhang 
wohl verträgt, leuchtet ein, wenn man das folgende berücksichtigt. 

40 ed Kai die ixr\be^x\a aicöriclc icnv . . . ei b' aS otov ditobT]- 
ufjcai usw. Hermann nahm an dem eiie Anstosz und schrieb c? f€, eine 
Aenderung in der er keinen Nachfolger fand als Ludwig. Uebrigens ver- 
wahrt sich Hermann, ausdrücklich gegen jenen grammatischen Purismus, 
der die Zulässigkeit der Verbindung von etie . . €i bi überhaupt nicht 
anerkennt, durch welchen Hirschig sich gelrieben fühlte im zweiten Glied 
err' au zu schreiben; vielmehr glaubte Hermann dasz dem Gedankenver- 
hiltnis hier eine Verbindung nicht entspreche, die mit der bekannten von 
öftre . . ovbi zu vergleichen wäre , bei welcher dem zweiten Glied ein 
Uebergewicht des Nachdrucks verliehen wird ; dies finde hier um so we- 
niger Anwendung, als das bi hier überhaupt nicht zur Steigerung, son- 
dern zur Verbindung diene. Dieser letzlere Grund scheint nun nicht sehr 
triftig, weil etwas anakoluthisches in der Verbindung von €IT€ . . el bi 
Hegt , und in anderer Weise die Steigerung durch bi. nicht ausgedrückt 

Jahrb. f. closs. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 1. g Digitized by Google 114 Ch. Crem: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 

wird, als dasz das zweite Glied mit gröszerer Selbständigkeit eintritt. 
Noch weniger zu billigen ist es, wenn Hermann zuletzt zu dem Resultat 
kommt, dasz entweder auch im zweiten Glied €IT€ stehen müste oder im 
ersten xfc unzulässig sei. Gleichwohl scheint mir Hermann von einem 
richtigen Gefühl geleitel worden zu sein, als er an dem eix€ Anstosz 
nahm, und nur den Grund nicht klar erkannt zu haben. Dieser liegt viel- 
mehr in dem Umstand , dasz mit Kai die weitere Erwägung der im vor- 
hergehenden Satze durch ff . . r\ unterschiedenen Fälle beginnt, die schon 
im ersten Glied auf eine mehr selbständige Ausführung angelegt ist. Man 
sollte daher nicht erst wegen des folgenden €i b* aö, sondern an sich 
schon et ji^v erwarten, für das immerhin et y€ eintreten kann. Dasz ft 
und x£ auch in guten Handschriften öfter verwechselt werden, ist be- 
kannt; ein Beispiel ist Theät. 173 c . 

40 de tfih T«P öv oTjiai, ei xiva dKXeSdjuevov biox xauxrjv xf|v 
vifcxa, £v $ oötuj KaT&apBev, üjct€ jLiTib* övap ibetv, Kai xdc fiXXac 
vuKxac T€ Kai fiju^pac xdc toö ßiou toö £auxoö dvxnrapa9£vxa 
xauxij xg vukxI Woi CKeipäjievov ehreiv, iröcac fijieivov Kai fftiov 
fm^pac Kai vuicrac xauxric xqc vukxöc ßeßiuJKev £v tüj £auxoü ßiw, 
oTjuai fiv jnfi öti ibiurrrjv Tivä, dXXd töv fuuffav ßaaXea euapiSjurj- 
xouc äv eupeiv auxöv xauxac npöe xdc fiXXac f|jn^pac Kai vuKxac. 
Hier erweckt das auxöv nach eupeiv Bedenken , da das Subject des Infi- 
nitivs in }XX\ äxt . . ßaciX&x enthalten scheint. Hirschig half daher mit 
dem Messer, während deutsche Herausgeber den Weg der Erklärung be- 
traten, wozu sich mehrere Möglichkeiten darbieten. Engelhardt, Stall- 
baum, Held fassen es im Sinne von 'selbst* , so dasz es sich an ßaciXea 
anschlieszend diesem Worte dem ibiuüTrjv gegenüber den Begriff einer 
Steigerung verleihe. Andere, zu denen auch Ficinus und F. A. Wolf 
durch die Art , wie sie die Stelle übersetzen , zu zählen sind , fassen das 
auxöv im Sinne eines eum, und dieser Ansicht folgte auch der unter- 
zeichnete in seiner Erklärung, in der er sich jedoch von der Auffassung 
Ludwigs insofern unterscheidet, als er nicht eine Epanalepsis von xöv 
jjufTav ßaciXla annimmt , sondern auf xivd im Anfange der Periode zu- 
rückgehen zu müssen glaubt, von der Annahme ausgehend, dasz die 
Worte |urf| öxi . . ßaciXda einen parenthetischen Charakter tragen. Allen 
diesen Ansichten tritt Keck entgegen mit einer neuen Erklärung, indem 
er auxöv zwar auch im Sinne von 'selbst' faszt, aber nicht als Steige- 
rung zu ßaciX&x, wogegen schon die Stellung spreche, sondern in der 
Weise dasz der Gegensatz zu dem Urlheile derer bezeichnet werde 'die 
leicht geneigt sind nach dem Schein die Tage des reichen glücklich zu 
preisen'. Es ist nicht zu leugnen dasz diese Erklärung etwas anspre- 
chendes hat und eine scharfsinnige Erwägung aller Möglichkeiten erken- 
nen läszt. Dennoch vermag ich mir dieselbe nach wiederholter Betrach- 
tung der ganzen Stelle nicht anzueignen , da sie die absichtliche Hervor- 
hebung eines Punktes in sich schlieszt, auf den es nach dem vorliegenden 
Gedankenzusammenhang überhaupt nicht ankommt, und daher etwas 
fremdes hereinbringt. Da nun Keck die andere Erklärung von auxöv in 
der Bedeutung 'selbst 9 noch entschiedener verwirft, so bleibt nur übrig Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Apologie. 115 

das tonlose eum ins Auge zu fassen, dem zunächst die Stellung entspricht. 
Ob man freilich eine Epanalepsis von ßaciXea durch Stellen wie die von 
Krüger zu Xen. Anab. II 4 , 7 besprochenen gerechtfertigt halten kann, 
bleibt allerdings bei dem bemerk ens wer then Unterschied des Verhältnisses 
in Frage. Warum aber will Keck nichts wissen von einer Zurückbezie- 
hang auf das im Anfang der Periode gesetzte Subject? Er sagt, das gehe 
nicht: e denn so voll und klar wie nur irgend möglich treten ibiurrnv 
nvd und ßaciXla als Subjecte zu öv €i)p€iv ein.' Doch aber so dasz 
dadurch das vorausgehende Tivd offenbar speeificiert wird durch eine für 
den Gedanken bedeutungsvolle Unterscheidung. Da nun auch nach der 
Auffassung Kecks durch töv ixifav ßactXfo der Begriff von ifciumiv 
Tivd nicht aus der Vorstellung verdrängt werden soll , so tritt ja not- 
wendig wieder der allgemeinere Begriff des zuerst gesetzten Subjects ein 
und wird billigerweise durch das seiner Bedeutung nach epanaleptischc 
ocutöc in die Vorstellung zurückgerufen, wogegen jene anderen Sub- 
jecte von selbst in das Verhältnis einer Zwischenbemerkung treten , eine 
Auffassung mit der die elliptische Redeweise jif| öti . * dXXd sich recht 
wohl verträgt 

41 c hält Stallbaum mit Hirsebig an der Interpunction fest, durch 
welche irdvruJC mit dem vorhergehenden Satze verbunden wird, während 
Hermann nach dem Vorgang der Zürcher Ausgabe es zu dem folgenden 
zieht. Letzteres scheint doch in jeder Weise natürlicher. Es ist schwer 
einzusehen, was Stallbaum mit dem Einwand meinte, dasz dieser Anord- 
nung die Stellung der Worte oö brjttou . . fe widerstreite , da dieselbe 
ebenso sehr im Sprachgebrauch wie in der besondern Natur des vorlie- 
genden Satzes begründet ist Eher möchte man insofern zu der altern 
Interpunction zurückkehren, dasz man statt des Fragezeichens nach f u- 
vaiKac ein Komma setzte. 

Zu Platons Kriton. 
43 d bfiXov ouv £k toutujv tüjv dYT&tuv öti f^€t rrfaepov. 
Keck und Stallbaum nehmen sich der Worte tujv dYY^Xiuv an , welche 
ich mit Hirschig in Klammern gesetzt habe. Ich wollte damit nicht die 
Wiederholung in variierter Gestalt beseitigen — das konnte Keck aus 
dem übrigen von ihm selbst belobten Theile der Anmerkung und dem in der 
Vorrede ausgesprochenen Grundsatz ersehen — sondern nahm vielmehr 
an dem vorliegenden Ausdruck selbst Anstosz, da es fraglich erscheint, 
ob die fycovrlc nvec dird Couvtou passenderweise äy-feXcH genannt 
werden können, angenommen auch dasz das £k in dieser Verbindung 
durch die von Stallbaum citierte Stelle aus Lysias, deren Lesart aber nach 
Stallbaums eigner Bemerkung zweifelhaft ist, genügend gerechtfertigt er- 
scheint. Die Variante dTfcXlÜJV ist nach keiner Seite beweiskräftig, ver- 
dient aber in keinem Fall den Vorzug vor der andern Lesart. Warum 
dieselbe aber auch *schöner , anmuthiger , griechischer* sein soll als die 
toutujv allein, leuchtet doch nicht sofort ein. Sind jene Bedenken unge- 
gründet, dann freilich hat tlie überlieferte Lesart das Recht für uns als 
die echte Hand Platons zu gelten, d. h. KOT* öp8f|V ööHav. 

8* Digitized by Google 116 Gh. Gron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 

44 d behielt ich die Hermannsche Lesart ?va oloi T€ fjcav au Kai 
dyaöa Td \iifxcva unverändert im Texte, obwohl nach den Handschriften 
zu urtheilen au eher aus einer gutgemeinten Interpolation als aus ur- 
sprünglicher Ueberlieferung zu stammen scheint und zur Aufnahme des- 
selben um so weniger Anlasz gegeben ist , als dieselben Hss. die au bie- 
ten fjcav auslassen. Jedenfalls ist hier Hermann von seinem ausgespro- 
chenen Grundsalz bezuglich des Bodleianus abgewichen. Belehrend für 
den Charakter der holländischen Kritik ist es, dasz Hirschig nach einer 
Hs. tci iilfxcza dyaOä schreibt und Cobet die unmittelbar folgenden 
Worte Kai KaXüJC fiv €?X€ getilgt wissen will, obwohl freilich noch an- 
dere Extravaganzen dieser Kritik zu erwähnen gewesen wären, die jedoch 
am besten mit Stillschweigen übergangen werden. 

45 b &voi oötoi dvOotbc liouioi dvaXioceiv. Hier habe ich mich 
gegen den Vorwurf zu verlheidigen , sogar die Holländer überboten zu 
haben, indem ich das weder von Cobet noch von Hirschig angefochtene 
dvOdbe in Klammern setzte. Keck findet diese Ausscheidung so wenig 
gerechtfertigt, dasz er £v6dbe für unentbehrlich hält. Denn fehlte £v- 
6dbe, so müste oi'be stehen, da Hvox outoi heiszen würde ' diese 
fremden, von denen wir gesprochen haben 9 oder r die du kennst'. 14 ) Hier 
ist natürlich vor allem ergänzend und berichtigend zu bemerken, dasz 
dies o\ £lvoi outoi heiszen würde. Zur Rechtfertigung der von mir 
angenommenen Bedeutung, die ich damals, als ich in der ersten Ausgabe 
die Bemerkung schrieb, für eine allbekannte hielt, habe ich nun in der 
zweiten Auflage auf Apol. 33 e verwiesen, wobei ich natürlich nicht auf 
die zwar besser beglaubigte, aber in neuerer Zeit ziemlich verdrängte 
Lesart Aicxivou toutou 15 ) iromfip, die noch Bekker im Text behielt und 
die von Krüger Spr. § 60, 11,22 anerkannt wird, sondern auf dXXoi TOivuv 
outoi mich bezog. Da aber auch diese Stelle Keck nicht genügend schei- 
nen könnte , um die geforderte Bedeutung zu rechtfertigen , so will ich 
wenigstens &ne Stelle anführen, die keinem Bedenken Raum gibt, nein- 
lich Xen. Anab. VII 2, 29 vöv toIvuv, !<pri ö Eevoqptuv, irdpeijui Kai 
£tw Kai outoc <J>puvicKOc, elc tujv CTpaTTjYüJV, Kai TToXuKpaTrjc 
outoc, elc Tifiv XoxaTtöv. Man sieht, dasz outoc in solcher Weise 
gebraucht sich wenig von outoc! unterscheidet, wie kurz vorher Mrjbo- 
cdbTjC outoci steht. Auf das outoc in der Anrede, wie das bekannte 
am Anfang des Symposion: iL <t>aXrjp€Üc outoc 'AiroXXöbujpoc , ou 
trepifilveic, will ich gar kein Gewicht legen, da vielleicht am besten stall 
aller Stellen auf die vortreffliche Bestimmung hingewiesen wird , welche 
Bäumlein in seiner Grammatik § 305 gibt: r OUTOC ist ein schwächeres 
Demonstrativ von allgemeinerem Gebrauch, so dasz es auch in den Fallen 
stehen kann, in welchen vorzugsweise öbe sich eignet. Im Unterschied 

14) Es ist mir aas Kecks Bemerkung nicht deutlich geworden, welche 
Bedeutung er dem outoi neben tv0dö€ zuerkennt, die es ohne dasselbe 
nicht haben könnte, wie er es also hier gefaszt wissen will und auf 
welche Gründe oder Beispiele oder Autoritäten sich seine Theorie stützt. 

15) Auch Hermann schreibt trotz dem ßodleianus mit den sonst von 
ihm nicht gleichgestellten Hss. xouöe. Digitized by Google Ch. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 117 

von öb€ bezeichnet es die Gegenstände, welche innerhalb des Gesichts- 
kreises des sprechenden liegen, aber nicht die unmittelbar nächsten sind.' 
Es springt von selbst in die Augen , wie ungemein treffend diese Auffas- 
sung für die vorliegende Stelle ist, wo zwar nicht in demselben Local, 
wohl aber in derselben Stadt anwesende bezeichnet werden sollen. Auch 
Slallbaum nimmt sich des dvOdbc an, doch in anderer Weise als Keck, 
indem er bemerkt: c noli £v6db€ tanquam otiosum damnare. nam outoi 
indicat beiKTiKWC eorum in iudicio praesentiam; £v0dbe autem indicat 
eos Athenis versari* — wobei ihm der sonderbare Irthum begegnet, dasz 
er sich in die Apologie statt in den Kriton versetzt dachte. Da ich nun 
glaube dargethan zu haben, dasz €v6äb€ weder unentbehrlich ist, noch 
neben oöroi eine besondere Bedeutung ansprechen kann, so bliebe nur 
übrig eine pleonastiscbe Ausdrucksweise anzuerkennen und in Schutz zu 
nehmen, womit ich mich am ehesten einverstanden erklären könnte. Man 
möchte dann etwa den kurzem Ausdruck so fibersetzen : ' so sind fremde 
da bereit' und den erweiterten: f so sind da fremde hier (fremde dahier?) 
bereit.' Da wird man denn zuletzt zu einem kritischen ireixw kommen, 
womit sich vielleicht auch Keck zufrieden gibt. 

46 e Kai f) eTcoboc -nie biiqc eic tö biKacrifaiov ujc eicfiXecv 
e£ov nf| elceXBeiv , Kai auTÖc 6 crrujv "nfr öiktic ujc i^iveio usw. 
Hier schienen mir die Worte eic tö bncacrfjpiov und t^c bva\c nach 
ÖyÜjv aus einer Randerklärung zu stammen , wozu für Ausdrücke , die, 
dem technischen Sprachgebrauch angehörend und nach dem jedesmaligen 
Zusammenhang wohlverständlich, doch an sich auch eine andere Beziehung 
zulassen, gar sehr der Anlasz gegeben war, besonders bei so viel gelese- 
nen und erklärten Schriften wie diese. Dagegen scheint auch die von 
Stallbaum aus Demosthenes beigebrachte Stelle keine Instanz zu bilden. 
Doch möchte ich mich noch eher mit dem übrigens auch von Schleier- 
macher bezweifelten eic tö bucacrrjpiov befreunden als mit dem zweiten 
tt)C biKT]C, welches mit auTÖc 6 <irfu>v verbunden nach dem eben vor- 
hergehenden f) eicoboc tt^c biKT|C doch des guten etwas zu viel thut. — 
Bemerkenswert ist, dasz Stallbaum auch in der neuesten Auflage an 
eicf]X6€C festhält, wofür allerdings das ££öv etceX0€iv zu sprechen 
scheint, aber doch nur auf den ersten Anblick, während ein entscheiden- 
der Grund sich nicht daraus entnehmen läszt. 

48* ujc dyti) irepi noXXoö TTOioöjLtai ireicai C€ raöta Ttparreiv, 
äXXä jif| Ökovtoc. Diese vielbesprochene und von Erklärungen und 
Verbesserungen mancher Art heimgesuchte Stelle unterzieht Stallbaum in 
der neuesten Auflage einer ganz neuen Behandlung, deren Ergebnis nicht 
nur eine Verwerfung der Ansichten anderer, sondern auch stillschweigend 
der bisher von Stallbaum selbst angenommenen enthält. Merkwürdig, dasz 
er der von Hermann in den Text aufgenommenen und sowohl von Ludwig 
als auch von mir beibehaltenen Conjectur Buttraanns, wodurch uetcai in 
ireicac verwandelt wird, mit keinem Worte gedenkt, während er die An- 
sichten vonSommer, Heinichen und Wex eingehend bespricht. Uebrigens 
stellt Stallbaum selbst eine Vermuthung auf, die nicht gar zu weit von 
der Buttmannschen abliegt, indem er Treicavrd ce zu schreiben vorschlägt. Digitized by Google 118 Ch. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 

Es fragt sich nun, was mit dieser Aenderung gewonnen wird. In der 
That ist es nicht ganz leicht Stallbaums Meinung vollständig zu erkennen : 
denn er knüpft seine Erklärung zuerst an die überlieferte Lesart und fin- 
det sich nach Mitteilung seiner Conjectur nur noch veranlaszt, den Sinn 
des Parlicipiums durch die Uebersetzung *si mihi persuaseris' zu erläu- 
tern, ohne, wie es scheint, zu bemerken, dasz sich dann die Beziehung 
von TtpoTTeiv ganz ändert und dieses also nicht mehr bedeuten kann 
*ut id agam', sondern mit verändertem Subject f le id agerc' bedeuten 
musz. Damit fällt aber die Erklärung Stallbaums im wesentlichen zusam- 
men mit der von Wex, die er ganz und gar verwirft Natürlich gilt dann 
auch gegen diese alles dasjenige, was ich in der Vorrede zur ersten Auf- 
lage meiner Ausgabe bemerkt habe und hier nicht wiederholen will. Ich 
zweifle daher, ob Stallbaum viel Nachfolger für seinen Heil- und Erklä- 
rungsversuch finden wird, und glaube auf meiner bisherigen Ansicht ver- 
harren zu müssen. 

49* setzte ich nach Hirschigs Vorgang die Worte öit€p Kai 4p*n 
£X£f6TO in Klammern, weil sich eine befriedigende Beziehung für diesel- 
ben nicht ergab. Also nicht f der leidige Grund der Entbehrlichkeit', wie 
Keck mit Unrecht behauptet, sondern ein aus dem materiellen Inhalt ge- 
schöpfter realer Grund wollte wenigstens geltend gemacht werden. Ob 
dieser damit beseitigt wird , dasz Keck die von mir in Frage gestellte Be- 
ziehung auf 48 cd als richtig anerkennt, bleibt die Frage. Stallbaum 
scheint nicht dieser Meinung zu sein, sondern hat in der neuesten Auf- 
lage die oben erwähnten Worte ebenfalls zwischen Klammern gesetzt. 
Klar und bestimmt ausgedrückt tritt dieser Grundsatz eben jetzt erst her- 
vor, wo eine methodische Untersuchung begonnen wird. Hier ist eine 
Verweisung auf frühere Erörterungen ganz am Platze, weniger scheint 
mir, eine Bezugnahme auf eine eben gethane Aeuszerung, die höchstens 
selbst nur einen Anklang an den fraglichen Grundsalz enthält. 

Wenige Zeilen weiter unten lautet der überlieferte Text: Kai iräXai 
äpa Tr|AiKott>€ T^povi€C fivöpec irpöc dXXrjXouc CTroubiJ biaXeTÖ^e- 
voi £Xd8oji€V fmäc aÜTOÜc iraibujv oufcev biaq^poviec; Ich be- 
trachtete in Uebereinstimmung mit Halm Y^povxec als Glossem und 
setzte es in Klammern. Keck findet die Zusammenstellung der drei 
Worte höchst unverfänglich, wie auch Ludwig in seiner Ausgabe sie 
zu rechtfertigen sucht. Dessen Auffassung gegenüber mochte ich bemer- 
ken , dasz der Sinn des Ausdrucks im Griechischen doch kein anderer ist 
als wenn wir im Deutschen sagten 'Greise dieses Alters' statt c Leute die- 
ses Alters', welches letztere mir auch jetzt noch die durchaus natür- 
lichere Ausdrucksweise zu sein scheint. Einen andern Weg der Recht- 
fertigung schlägt Keck ein, auf dem er mit Stallbaum zusammentrifft, der 
in der neuesten Auflage TTjAiKoibe von flpovrec ctvbpec durch ein 
Komma trennt und letzteres als epexegetische Apposition faszt, zu deren 
Beifügung der Gegensatz von Ttaibwv genöthigt haben soll. Allein der 
Gegensatz ist durch Tr)XiKoibe ävbpec hinlänglich bezeichnet, und wie 
viel der Ausdruck an Schönheit gewinnt, mag man etwa aus folgender 
uebersetzung entnehmen: f und wir in diesem Alter, Greise, unterschieden Digitized by Google Ch. Crem: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 119 

uns bei unscrn ernsthaften Gesprächen , ohne es zu merken, nicht im ge- 
ringsten von Kindern.' Nein , ich halte auch jetzt noch , und je mehr ich 
die Sache erwäge um so mehr, das if^povT6C für ein sehr begreifliches 
Glossem, durch dessen Ausscheidung die Rede nicht an holländischer 
Reinlichkeit , sondern an griechischer Schönheit gewinnt. 

50 c f[ Kai TaÜTCt wjjioXöytito fijLiiv t€ Kai coi usw. Hier nimmt 
Keck an der überlieferten Lesart Anstosz und verlangt raurd statt raOra. 
Denn letzteres , meint er , könne sich nur auf die eben gesagten Worte 
c der Staat that uns Unrecht' beziehen ; in Betreff dieser aber zu fragen 
? waren sie zwischen uns und dir verabredet' wäre widersinnig. Hier 
nun scheint mir Keck selbst von dem Wege anmuthiger griechischer 
Schönheit abgeirrt und auf den Pfad winkelrechter holländischer Rein- 
lichkeit gerathen zu sein. Er verlangt die stricteste Festhaltung des ge- 
schriebenen Wortes und verstattet nicht einen mit ausgedrückten und 
den gesetzten Worten zu Grunde liegenden Gedanken zu ergreifen. Das 
gehört aber gerade zum Wesen des mündlichen Gesprächs, in dessen an- 
muthiger Nachbildung die Griechen Meister sind, wie dies sowohl die Pla- 
tonischen als die Xenophontischen Schriften und noch manche andere in 
zahlreichen Beispielen darlhun , dasz ebensowohl nur angedeutete Gedan- 
ken verstanden und weitergeführt werden , als häufig auch derselbe Ge-» 
danke in verschiedenen Wendungen wiederkehrt. Und ist denn gar keine 
Andeutung des zu verstehenden Gedankens in den fraglichen Worten ent- 
halten? Was besagt denn das f&p nach tftiicei anders, als dasz die For- 
derung von der Gültigkeit der gefällten Urtheile in gewissen Fällen keine 
Anwendung finden könne ? Und dies ist es , worauf das TCtöra sich be- 
zieht, ob es Ausnahmen gibt von der allgemeinen Forderung, dasz man 
sich gefällten Urtheilen zu unterwerfen hat, oder ob — das besagt das 
folgende t\ £|UUi£v€iv usw. — diese Verpflichtung ohne Ausnahme gilt. 
Mit dieser Rechtfertigung der überlieferten Lesart wäre natürlich jede 
Aenderung ohnedies abgewiesen. Doch kann ich auch nicht verhehlen, 
dasz das , was Keck als Verbesserung bietet , mir ungleich schwerer ver- 
standlich scheint als die ursprüngliche Lesart, weil die Beziehung eigent- 
lich erst aus dem folgenden entnommen werden müste. Auch zweifle ich, 
ob der Begriff der Gleichberechtigung überhaupt in dieser Weise 
ausgedrückt werden konnte. Ich bin überzeugt, dasz Keck bei wieder- 
holter Erwägung seine Vermuthung selbst zurücknimmt. 

50 e 3p' ii tcou oiet eivai coi tö bhcaiov Kai fuaiv, Kai ärr' 
av fjueTc efe £irixetpüj|W€V iroieiv, Kai coi TaÖTa dvTiTtotciv ofet bi- 
kcuov €?vat; So lautet die neuere Vulgata seit Bekker übereinstimmend 
mit der Lesart der meisten und besten Hss. Doch hält Stallbaum auch in 
der Ausgabe letzter Hand die schon früher von ihm vertheidigte Lesart 
Kai cu TaÖTa usw. fest mit Hinweisung auf Buttmann, der ein zweites 
Beispiel für die Ausdrucksweise bucaiöv |ioi den TaÖTa Troietv ver- 
miszte und am liebsten auch bkcuoc statt bfcaiov geschrieben hätte. 
Hoch ist der unpersönliche Gebrauch jedenfalls durch Beispiele gesichert, 
und für den Dativ hat Baiter auf Staat I 334 c (dXX* öjbtuuc biKaiOV TÖT€ 
toutoic touc yev novripouc ujmeXetv, touc b'onraOoüc ßXärrretv) Digitized by Google 120 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 

hingewiesen , welchem Beispiel Stallbaum meines Erachlens mit Unrecht 
die Beweiskraft abspricht. Dasz man den Nominativ, wenn er durch die 
Autorität der besten Hss. empfohlen wäre, in der Weise wie Stallbaum 
es thut vertbeidigeu könnte, ist zuzugeben, unter den vorliegenden Um- 
ständen aber doch kaum gerechtfertigt. Mit Stallbaum stimmt übrigens 
Hirschig obere in. — Gelegentlich sei bemerkt, dasz die Betonung von C6 
nach fjjLieTc, welche anderen Ausgaben noch fremd ist, nothwendig zu sein 
scheint. Das gleiche gilt auch noch für einige andere Stellen, wie z. B. 
wenige Zeilen weiter unten nach meinem Dafürhalten zu schreiben ist: 
däv cfe £mxeipdi|Li€V fijuicTc ärtoXXuvai . . Kai cu bk f^äc - . imxei- 
prjceic dvTanoXXuvai. 

51 * verwirft Stallbaum die Lesart der besten Hss. f) Trcrrpic mit der 
beigefügten Bemerkung : f non opus est articulo ante 7T0rrpic', was aller- 
dings seine Richtigkeit hat, aber doch auch nicht maszgebend sein kann, 
am wenigsten für den so wechselvollen , schwer in Regeln zu fassenden 
Sprachgebrauch des Artikels. Wie gering die Tragweite solcher Theo- 
reme ist, zeigt Stallbaum selbst, indem er wenige Zeilen weiter unten 
ohne Bedenken und ohne eine Bemerkung beizufügen , übereinstimmend 
mit der überlieferten Lesart schreibt: 8 Sv xeXeuij f] ttöXic Kai f| ira- 

# Tpic. Auch die Rücksicht auf das vorangehende ^rjTpöc T€ Kai iraTpöc 
fällt nicht ins Gewicht, wie sich schon durch eine Nachbildung im Deut- 
schen fühlbar machen läszt. In solchen Fällen ist es geboten, von der 
Autorität der Hss. nicht ohne zwingende Gründe abzuweichen. 

51 e vindiciert Stallbaum in der letzten Ausgabe Dindorf die richtige 
Schreibung fevvrjTaTc, die Hermann zuerst in den Text des Piaton einge- 
führt hat. Die Bitterkeit, mit welcher Stallbaum Hirschig zurechtweist, 
ist hier am wenigsten am Platz, da er selbst ja noch in der 3n Auflage 
denselben Fehler im verbessert stehen liesz und ihm bei demselben Worte 
noch Ges. IV 717° etwas menschliches begegnet, wie aus Hermanns Be- 

• merkung zu 869 b erhellt. Wie schwer man über die Accentuation dieses 
Wortes zu einer festen Praxis kam , zeigt Bekkers Verfahren in den kriti- 
schen Ausgaben von Piaton und Demosthenes , wo er eine den jetzt gel- 
tenden Ansichten gerade entgegengesetzte Theorie rücksichtlich der bei- 
den Bedeutungen gentiles und genitores befolgt zu haben scheint, 
während er bereits im Aristoteles *f€Vvr)Trjc = genitor schrieb. Be- 
merkenswert in dieser Beziehung ist auch die Erörterung Buttmanns 
(ausf. Sprachlehre II § 119, 31 S. 408 fr.) mit Lobecks Anmerkung S. 422. 
Auch in neueren Grammatiken scheint die jetzt angenommene Unterschei- 
dung noch keinen Platz gefunden zu haben. 

Gleich darauf tadelt Stallbaum wiederum Hirschig, dasz eftr sich Bull- 
manns Belehrung über 7j jurjv nicht besser zu Nutzen gemacht habe. In- 
dessen gilt der Verweis offenbar auch den Zürcher Herausgebern mit Her- 
mann und allen, die ihnen in Wiederherstellung der handschriftlich jeden- 
falls besser beglaubigten Lesart f]jiiv gefolgt sind, die vielleicht auch aus 
inneren Gründen den Vorzug verdient. Ein besonderer Tadel trifft Hir- 
schig nur bezüglich der Aufnahme des Futurs TT€ic€c9ai, namentlich in- 
sofern als man aus dem f index emendationum * der Pariser Ausgabe Digitized by Google Ch. Gron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Krilon. 121 

schlieszen musz, dasz diese Lesart auf handschriftlicher Autorität beruht, 
während sie offenbar nur einem grammatischen Purismus ihre Entstehung 
verdankt. ' 

52 b ist eine in historischer und diplomatischer Beziehung wichtige 
Stelle. Nach der bis jetzt allgemein anerkannten Lesart lautet sie: oöt* 
im Oewptav Trumoie £k iflc ttöXcujc ££flX6ec öti |if} &Tra£ elc 
*lcöyöv, otjre fiXXoce ouoajiöce, ei nrj irot cxpaTeucöjuevoc , oöxe 
äXXnv dTTOÖrmtav £7roir)cw ttüJ7tot€, üjCTtep o\ äXXoi Ävöpumoi, 
oub* dmOujiia C€ aXXric ttöXcujc oö&* fiXXwv vö/liujv IXaßev ett^ven 
usw. In den besten Hss. jedoch fehlen die Worte öti jufl äiroH etc 
''Icöfiov — der Bodl. hat sie am Rande beigeschrieben — und könnten 
auch insofern Bedenken gegen ihre Richtigkeit erwecken , als sonst nir- 
gends bei Piaton dieser Ausnahme von der noch öfter erwähnten Sitte 
des Sokrates gedacht wird. Dagegen ist nun wohl bemerkt worden , dasz 
schon Athenäos die Worte in dieser Stelle des Kriton gelesen zu haben 
scheint. Zu viel Gewicht ist indes auf diesen Grund nicht zu legen. Denn 
ein unechter Zusatz könnte eben auch schon in das von Athenäos benutzte 
Exemplar eingedrungen sein, oder es könnte eine anderswoher stam- 
mende Reminiscenz sich in dem Kopf des Sophisten mit dem, was er aus 
Piaton entnimmt, vermengt haben, wie ja gerade diese Stelle selbst durch 
den gegen den Philosophen erhobenen Tadel zeigt, dasz er entweder 
einen anders gestalteten Text vor Augen hatte, oder nicht eben mit 
^roszer Achtsamkeit las. Dazu kommt dasz — worauf Buttmann auf- 
merksam macht — die Art, wie Diogenes von Laerte dieser Thatsache 
gedenkt, vermuthen läszt, dasz er sie nicht bei Pia ton erwähnt fand, ein 
Umstand der fast das Ansehen des Athenäos aufwiegen dürfte. Die Stelle 
ist übrigens auch in stilistischer Beziehung merkwürdig durch die Häufung 
der Ausdrücke , die alle den Begriff des £mbr)jLieiv ausführen, und zwar 
in einer Weise, dasz es nicht gerade leicht ist für alle einen speeifischen 
Unterschied anzugeben. Man musz annehmen, dasz Sokrates diese viel- 
fachen Wendungen gebraucht, um die Sprache der Gesetze recht ein- 
dringlich und nachdrücklich erscheinen zu lassen, wobei übrigens auch 
in Betracht kommt, dasz die gesonderten Nebensätze mit öti |wr), el |ir), 
ticTrep eine Wiederholung des Hauptsatzes fast nothwendig machen. 
Wollte mau darauf Gewicht legen , dasz Athenäos die Worte €i i\t\ ttoi 
CTporeucöjLievoc nicht vor Augen gehabt zu haben scheint, so könnte 
man auf die Vermuthung kommen, dasz diese Worte samt den voraus- 
gehenden OÖT€ £XXoc€ oübotfuöce einer mit Rücksicht auf die bekannten 
Stellen in anderen Schriften Piatons vorgenommenen Interpolation ihren 
Ursprung verdanken. Dann würde sich die Stelle der Einfachheit der be- 
kannten imPhädros nähern: oötujc die toö ficxeoc oöt* €ic tt|V uirep- 
opfav äirobr)M€lc, oöt* Suj t€$xouc fjnorre boK€ic tö Trapäirav 
£Ei€vat. Doch mag eine besonnene Kritik sich mehr zu der oben darge- 
legten Auffassung neigen, in welchem Falle sich etwa noch denken liesze, 
dasz der Unterschied von Reisen zu einem bestimmten äuszern Zweck und 
aus reiner Wiszbegierde mit in Betracht komme. 

53* schreibt Hermann mit der Zürcher Ausgabe o\ vojuoi f^elc, Digitized by Google 122 Gh. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Kriton. 

ungeachtet sein Fundamental codex, wie man aus Gaisfords Schweigen 
schlieszen musz, mit dieser Lesart anderer vorzüglicher Hss. nicht über- 
einstimmt, sondern die von Stallbaum beibehaltene Lesart fuiek oi vö|Lloi 
bietet. Es ist nicht anzunehmen, dasz Hermann nur zufallig in eine In- 
consequenz der Praxis gerathen sei , sondern inan musz glauben , dasz er 
aus einem iunern Grunde der gewählten Lesart den Vorzug gegeben 
habe; vielleicht dasz der Anschlusz an das vorausgehende fjp£CK€V f| 
TTÖXiC ihm so richtiger hergestellt zu werden schien, da doch wohl 
die blosze Uebereinstimmung mit 50 a nicht maszgebeud war. Hirschig 
schneidet die Worte oi VÖ/aoi bis fiv€U vöjLtUJV ganz weg, wozu wohl 
schwerlich ein genügender Grund vorhanden ist. 

Gleich darauf schreibt Stallbaum nach dem Vorgang Bekkers £jüUJt€- 
V€tC statt £|4^veic, das die Hss. bieten, und meint, das Futurum sei 
schon wegen des folgenden £dv f||Aiv f€ TreOrj erforderlich. Das ist 
aber weder im allgemeinen richtig, da das Präsens vielfach im Hauptsatz 
steht bei einer Bedingung mit £dv, noch in diesem besondern Fall , da es 
weder unzulässig ist sich aus dem Präsens des vorhergehenden Satzes zu 
dem folgenden Bedingungssalz das Futurum zu ergänzen, noch auch in 
dieser unmittelbaren Verbindung mit dem Bedingungssatze das Präsens zu 
wiederholen , das ja gerade auch bei ^V€lV und Gompositen öfter einem 
Futur gleich steht. Es ist jenes eben nur eine lebendigere, gleichsam 
dringendere , die Wirklichkeit vorausnehmende Form des Ausdrucks , die 
im besten Einklang mit anderen Stellen dieses Gesprächs steht. ^| 

Gleich darauf, im Anfang des Kap. 15, bleibt Stallbaum bei der älte- 
ren Vulgata ££ajuapTUJV , wofür schon die Zürcher die von den besten 
Hss. dargebotene Lesart i£a\xapr&ViX)V aufgenommen haben, denen Her- 
mann und andere folgen. Stallbaum äuszert sich nicht über die Gründe 
seiner Wahl, scheint dieselben also für ohne weiteres einleuchtend zu 
halten. Welche können es nun sein? Die diplomatische Autorität? Ge- 
wis nicht: die spricht für das Präsens. Die Uebereinstimmung mit ira- 
paßäc? Unmöglich: gegen eine solche Forderung zeugen zu viele Bei- 
spiele der copulativen Verbindung von Participien ganz verschiedener Form 
und Bedeutung. Ich begnüge mich mit Anführung eines einzigen aus Xe- 
nophon, nemlich Anab. 1 7, 4, wozu Krüger aus Thukydides VII 85, 4 
anführt: ttoXXoi bk öjuwc xat öteopirfov, ol \ilv Kai 7tapaimKa, o\ 
bk Kai fcou\eücavT€C Kai biafcibpdcKOvrec öerepov. Solcher Wech- 
sel ist natürlich durchaus berechtigt, da bei dem Particip ebeu nur die 
Beziehung zu seinem verbum finitum in Betracht kommt. In unserer 
Stelle ist es nicht schwer eine Verschiedenheit der Beziehung zu erken- 
nen. Durch Ttapaßdc wird die einzelne Handlung bezeichnet, durch 
welche §okrates seine Zusagen brechen würde ; durch £gajKapTdvu)V die 
dauernde Verschuldung, die ihm daraus erwachsen würde, die so lange 
dauert, als sie ungesühnt bleibt. Dasz gerade bei solchen Begriffen das 
Präsens, beziehungsweise Imperfect üblich ist, dafür mag eine Belegstelle 
statt vieler dienen, nemlich Xen. Anab. V 8, 1 EevoopwvTOC bk KaTrjYO- 
pricdv Tivec <pdacovT€c TrafecGai wr' auioö Kai ibc ußpttovToc 
auroö Tfjv KttTTiYOpiav frroioövTO. Durch üßpifcovTOC soll ein Frevel Digitized by Google Ch. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Laches. 123 

bezeichnet werden, der an Xenophon haftet. Wir betrachten daher diese 
Stelle als eine solche, die hei der Frage über den relativen Werth der 
Hss. wohl in Betracht kommen darf und nebst vielen anderen für den 
Vorzug derjenigen Hss. spricht, aus welchen die fragliche Lesart stammt. 

53 e erklärt sich Keck gegen die Ausschlieszung der Worte dv 0€T- 
raXia. Ich freue mich seiner Forderung gleich im voraus durch die Er- 
füllung derselben entgegengekommen zu sein. 

54 d läszt Stallbaum die von mir in den Text aufgenommene Lesart 
der besten Hss. iav Xexijc Tiapd Taöia, jLtdTtiv £pe!c nicht gellen, son- 
dern behält die Vulgata ddv Tt X^irijc im Text. Da gegen jene weder 
ein grammatischer noch ein stilistischer Grund spricht, so bleibt die 
Autorität der Hss. entscheidend, die der ersteren Lesart den Vorzug gibt. Zu Platons Laches. 

178 b ist (19, 2) nach Kecks Erinnerung zu verbessern: r uber das 
Eintreten von outu) nach causalen Participien. 5 

179 b ist Reck nicht einverstanden mit der Ansicht aller Erklärer, 
welche in den Participien uirojjtvrjcovTec . . Kai TrapaicaXoövTec eine 
anakoluthische Fügung erkennen, sondern meint, dieselben lehnten sich 
r an frfr)cdjie6a und das darin enthaltene Subject an'. Hier sind zwei Be- 
hauptungen verbunden, von welchen die eine unbestreitbar und unbe- 
stritten , die andere nach meiner Ansicht unbedingt falsch ist. Also über 
das Subject der fraglichen Participien besteht überhaupt kein Zweifel, 
wohl aber über das Prädicat, an welches sich dieselben anlehnen sollen. 
Keck sagt: an fppicäjU€0a, und begründet dies mit der Bemerkung : e wenn 
man blosz glaubt, nicht weisz, ist man zugleich auf das Gegentheil 
des erwarteten gefaszt.' Auch dagegen erhebt sich kein Bedenken , hier 
um so weniger, als die Möglichkeit des Gegentheils ja wirklich ausge- 
druckt ist durch die Worte ei b* dpa iroXXdiac juf| TrpocecxrJKOtTe töv 
voöv tüj TOIOÜTUJ. Darum aber handelt es sich, was zu dieser hypo- 
thetischen Protasis als Apodosis zu denken sei; frfr)C<Juue6a? unmöglich: 
denn davon ist ja nicht zu trennen |Ji6jLi€XiiK^vat (u|iiv) irept auTÜJv, 
wodurch aber die Verbindung mit obigem Bedingungssatze widersinnig 
würde. Also bleibt doch nichts anderes übrig als eine weniger strenge 
Gedankenfügung anzunehmen , wie sie sonst auch Keck sich gern gefallen 
läszt. Jacobs substituiert in Gedanken jjXGo]i€V irpöc u|iäc fppicdjLievoi, 
Held geht auf irapeXdßo^ev ujiäc zurück, Was um so angemessener 
scheint, als ja der ganze Gedanke zu dem obigen zurückkehrt. 

182 c ist es wohl eine unbegründete Vermuthung Stallbaums, dasz 
TrdvTa nach naGruicrra, welches alle Hss. haben, zu tilgen und dafür 
das nur von wenigen dargebotene uävTCt nach £Trrrr|b€U|iaTa in den 
Text aufzunehmen sei. Sprachgebrauch und Ueberlieferung scheint mir 
gleichermaszen für die Beibehaltung des ersteren zu sprechen. 

185 e lautet die Lesart von Stephanus in Uebereinstimmung mit den 
meisten und besten Hss. £<piei TÖ böpu biet xf]C X^tpöc , wofür Bekker 
nach zwei minder bewährten Kcrrr|<pi€i, die Zürcher nach einem einzigen Digitized by Google 124 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Plalons Ladies. 

geringeren Werthes, aber in nähcrem Anschlusz an erstere Lesarl rjqptei 
schrieben. Jenem folgen Stallbaum, Engelhard t, Held, diesen Hermann, 
dessen Text meiner Ausgabe zu Grunde Hegt. Doch glaube ich hier durch 
Beibehaltung der Hermannschen Lesart einen Fehler begangen zu haben, 
da die freilich von allen aufgegebene Lesart des Stephanus, wie sie die best- 
beglaubigte ist, mir nun auch die allein richtige und echte zu sein scheint. 
Denn dasz von einem dqn^vou noch nicht die Rede sein kann , dies zeigt 
sowohl das beigefügte ?uic dicpou toö crupotKOC dvTeXdßeTO , als auch 
das weiter unten folgende d<pi€T0ti toö böparoc. Aus beiden Angaben 
gehl deutlich hervor, dasz oben der dem letzleren vorausgehende Moment 
bezeichnet werden soll, also derjenige wo der Fechtkünstler den Schaft 
des Speeres durch die Hand laufen läszt und also weder festhält noch 
losläszt. Und welcher Ausdruck könnte besser dieser Handlung entspre- 
chen als £<pi£voti? Man denke nur an die Verbindung dqulvoti TCtC fjviac 
Prot. 338*. Der Vorgang ist in beiden Fällen ganz derselbe. 

184° that wohl Stallbaum recht, in der zweiten Auflage nach dem 
Vorgang der Zürcher Ausgabe das von Bekker verdrängte , aber von allen 
Hss. dargebotene TUTXdvei wieder in sein Recht einzusetzen , da ein 
zwingender Grund zur Verwandlung in den Optativ nicht vorhanden ist. 

185 b oukoöv in irpöiepov, tivoc övtoc toütou oö Ctitoö^cv 
touc bibctoc&Xouc ; So lautet nach der überlieferten Lesart die Stelle, 
deren Erklärung , auch wenn man mit Jacobs und Stallbaum das oö aus- 
scheidet, immer noch Schwierigkeiten bietet. Jedenfalls ist Stallbaum 
auf einem unrichtigen Wege , wenn er toötou erklärt durch Tfjc dYU)- 
viac. Dasz dies nicht gemeint sein kann, zeigt der ganze Zusammenhang. 
Denn der Fortschrill der Untersuchung, die im folgenden Kapitel ganz 
neu begonnen wird , besieht ja eben darin , dasz Sokrates mit den frag- 
lichen Worten von dem früher allein ins Auge gefaszten Gegenstand den 
Blick ablenkt und auf das hinwendet, worauf es zu allermeist ankommt, 
ncmlich auf dasjenige das durch den Unterricht gebildet werden soll. 
Dieses liebt Sokrates auch sonst zuerst rein begrifflich ohne Nennung des 
Wortes zu bezeichnen , wie z. B. im Kriton 47 e . Auch ist kein Grund 
vorhanden £r|TOU^€V in &r|ToO^€V zu verwandeln, das sich kaum 
grammatisch rechtfertigen liesze, wenigstens nicht durch das von Stall- 
baum citierle Beispiel aus dem Charmides gerechtfertigt wird. 

185 c steht in allen mir bekannten Ausgaben: dXX* 6tocv irepi cpctp- 
jidicou Tic toö irpdc dqpGaXjbiouc acorrfiTai usw., ohne dasz einer der 
Erklärer sich veranlaszt fühlte ein Wort über den Artikel vor Ttpöc 
<Jcp0aXjiOÜC zu sagen. Und doch möchte er schwer zu rechtfertigen sein. 
Ich habe stillschweigend corrigiert TIC tou und glaube damit unzweifel- 
haft das richtige getroffen zu haben. Zum Ueberflusz vergleiche man 
Charm. 155 b dXXd ti ce KuuXüei irpociroiricacöai rrpöc aÖTÖv dmcTa- 
C0ai Ti K€<paXiic cpdp^aKOV; während es natürlich 155 c unbedingt rich- 
tig heiszt: öti Ifti) eTr|v ö tö qpdpfiaKOV dmcrdjLievoc , wie in unserer 
Stelle gleich darauf rrepi TOÖ qxxpjLidicou. Die Wortstellung bedarf na- 
türlich keiner Rechtfertigung, sondern dient eher zur Empfehlung der 
neuen Lesart. Digitized by Google Ch. Crom kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatuns Ladies. 125 

186 d schrieh ich: touto ouv coö lf\b dvTib^O|tiai, vi Aucij^axe, 
Kaedrrep fipn Adxnc nn dqriecGai ce lixov bieKcXeucTO, dXXd dpu> 
xäv, Kai lf(b vöv irapaKeXeuojiai coi jafj dmiccGai AdxnTOC iir\bk 
Nikiou usw. statt cou und irapaKeXeuojLiai coi, wie die Hermannsche 
Lesart in Uebereinstiromung mit der Vulgata lautet. Dasz cou nöthig 
ist, haben schon Stallbaum und Hirschig eingesehen und die orthotonierte 
Form stillschweigend in den Text aufgenommen. Allein ebenso nolhwen- 
dig ist coi nach irapaKeXeuo^ai , da durch den Satz Kai t.yvj usw. coö 
Ifw dvTib^Ofiai nur wiederholt wird und hier die Beziehung auf das 
vorhergehende Ka6d7T€p fipn Adxnc |uf| dqpiecöai ce djnou bieKeXeiieio 
noch fühlbarer sich gellend macht. 

187 ° oö jnot boKeic dWvai öti 8c öv ^YYUTaia CujKpdTouc fj 
Xötuj ujcnrep T^vei Kai tx\x\c\&Zi) biaXetöiuevoc, dvdtKii auTtp , läv 
dpa Kai rapi äXXou tou TrpÖTcpov äp&iiai biaX^TecOai, j^f| iraue- 
c8at uttö toutou 7T€piaTÖ^evov tw Xötuj, irpiv Sv ^ilut^cij eic tö 
bibövai frepi airroü Xöyov usw. So lautet die vielbesprochene , noch 
immer nicht zu einem befriedigenden Abschlusz gebrach le Stelle nach 
der überlieferten Lesart. An den Worten üjcrrep flvex nahm schon 
Schleiermacher Anstosz und half durch Ausscheidung. Ihm folgte Jacobs, 
der ihnen auch nicht anders helfen zu können glaubte als durch die Vcr- 
inuthung, sie seien nicht blosz verdorben, sondern stünden auch an un- 
rechter Stelle, indem sie, in ujcirep Tuf^i oder uJCTiep bivq verwan- 
delt, passend hinter TTCpiatöfievov toi XÖTijJ Platz finden könnten. So 
geistreich dieser Vorschlag auch ist, so fand er doch keine Nachfolger, 
vielleicht schon aus Scheu, dem Aivoc des Komödiendichters zu nahe zu 
kommen. Bald darauf übernahm Heindorf die Vertheidigung der ange- 
fochtenen Worte, indem er in der Anmerkung zu Soph. 264° — die Worte 
lauten: Toic dYTUTaTW T^vei Tfjc TOiauTTjc jweööbou und werden von 
Heindorf erklärt: 'qui natura quasi proxime ad hanc dispulandi verumque 
invesligandi rationem accedunt' — zugleich auf diese Stelle des Laches 
verweist und beifügt: 'quem locum nollem nuper a praeclaris viris solli- 
citatum. sensus est: qui sermone sive disputandi ratione quasi genere 
cognalus est Socrati ad eiusque colloquia accedit.' Ich gestehe: könnte 
in diesen Dingen Autorität überzeugen , so wäre die Heindorfs für mich 
die überzeugendste. Indessen bemerkt schon Schleiermacher in der zwei- 
ten Auflage seiner Uebersetzung mit Recht, dasz in dieser Erklärung we- 
iter der Sinn noch der Ausdruck befriedigt. Denn auf die geistige Ver- 
wandtschaft des Mitunterredners könne ja schon darum kein Gewicht ge- 
legt werden, weil es gerade zur Eigentümlichkeit des Sokrales gehöre, 
mit jedermann, der nur stillhalten wolle, Gespräche anzuknüpfen. Wollte 
man aber auch den Sinn gelten lassen, so würde man dann doch eher 
erwarten : iffviaia T^vei tüjv XöfUJV. Ein solcher erklärender Bei- 
satz wie üjcrrep f£vei könne viel eher von einer andern Hand als von 
der Piatons stammen. Mit Schleiermacher ziemlich einverstanden ist 
Eogelhardt, ohne jedoch eine Aenderung im Text vorzunehmen, wogegen 
Stallbaum sich mehr auf Heindorfs Seite neigte durch die Erklärung : 
r videris mihi ignorare eum, qui Socrati sermonis tan quam geueris neces- Digitized by Google 126 Ch. Cron : kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Ladies. 

situdine iungatur cum eoque disserere instituat' usw. Im vortheilhafle- 
sten Lichte erscheint diese Erklärung in der Ausführung Helds, dessen 
Worte lauten: Plaque hoc Lnchetis loco colloquii quasi necessitudo et 
propinquitas quaedam cum generis cognalione propterea comparatur, 
quod, sicuti cognati homines firroo intcr se conlineantur vineulo, quod 
solvi non possil, ita, qui colloqui cum Socrate institueriut, retineanlur 
ab eo nee prius dimiltantur, quam vitae suae ralionem reddiderint.' War 
auch jetzt das natürliche Gefühl noch nicht befriedigt, so liegt die Schuld 
gewis nicht an den Erklärern, sondern eher an dem Schriftsteller selbst, 
vorausgesetzt dasz wir seine und nur seine Worte haben. Gegen diese 
Voraussetzung haben sich nun neuerdings mehrfach Bedenken erhoben 
und auch zu neuen Verbesserungsversuchen Anlasz gegeben. So schlägt 
Horamel in seiner Ausgabe des Gastmahls S. 122 vor zu schreiben: ujcrrep 
YuvcukI TrXrictdZei biaXeTd^evoc Kai ävätKii, und Hermann Sauppe 
in seiner berühmten epistola critica ad Godofredum Ifermannum S. 89 
will die Hand Piatons in folgender Weise herstellen : 8ti 6c Sv iTTUTCrra 
Cuncpcrrouc Ig Xöyuj, &C Trapax^VTiTaiKal irXriaäZij biaXeTÖ- 
laevoc, dvdTKll usw., wobei sich das widerstrebende Gefühl gegen die 
Richtigkeit der überlieferten Lesart besonders krädig Luft macht in den 
Worten: 'nulla vis mortalium efficiet, ut verba UJCTrep Y^V€i genuina 
esse credam, tanto frigore meum legentis änimum perfundunt.' Hermann 
scheint dieses Gefühl getheill zu haben, glaubt aber nur durch eine Ver- 
einigung beider Conjecturen der Forderung des Sinnes und der Eleganz 
genug zu thun, indem er schreibt: öc öv ^Tr^Tora Cuncpäiouc irj Xö- 
TUJ, uJC7T€p YuvatKl et 7iXriciä£oi biaX€TÖ|U€VOC usw. Doch hat auch 
diese Umgestaltung den kritisch-ästhetischen Sinn nicht befriedigt; Stall- 
baum urlheilt in der zweiten Auflage der Gothaer Ausgabe: * habet haec 
Socratis cum muliercula vitam mariti curiosius scisci taute comparalio 
nescio quid insulsi, quod parum couvenit cum laude, quae ei a Nicia tri- 
buitur', verwirft aber nun selbst auch seine frühere Ansicht, welche bei 
der überlieferten Lesart sich beruhigle, und will jetzt statt ificnrcp f^V€i 
gelesen haben ujcirep £pK€i, indem £pKOC im Sinne eines blKTVMJübec 
MIX^vrijLia verstanden , wie es alte Grammatiker erklären , ganz ausge- 
zeichnet passe zu den folgenden Worten uttö toutou Tiepicrföfievov, irpiv 
öv timiaqi . . frretbav bfc ^jLnrdcij usw. Allerdings zu £fiiriqg , aber 
auch zu 7T€piaYÖ|i€VOV ? oder werden wir nicht selbst herumgeführt wie 
durch einen Strudel, und kommen wieder gegen unsern Willen zu der 
bivrj von Jacobs zurück, der jedenfalls durch die vorgeschlagene trans- 
positio für die vielbesprochene Stelle und unser ästhetisches Gefühl am 
besten gesorgt hat? Denn so viel scheint mir doch aus der langen Wan- 
derung oder Kreisbewegung gewonnen zu sein , dasz weder uicnrcp f€- 
V€l noch seine Stellvertreter zur Befriedigung des Lesers ihren Platz be- 
haupten und wir demnach etwas geneigteres Gehör dem Manne schenken 
werden , dem ein berufener Meister in ehrender Anerkennung seiner gro- 
szen Verdienste um Piaton den Namen eines 'restitutor Piatonis' gegeben 
hat, der auch in dieser Sache das erste Wort eines tiefer eindringenden 
Verständnisses gesprochen hat. Ich thue das mit um so gröszerer Ueber- Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Laches. 127 

zeugung, als das Ergebnis dieses recensus opinionum für mich nur die 
Bestätigung einer Ansicht ist, die 1 ich für mich selbst nicht auf diesem 
Wege historischer Umschau , sondern einfach aus Erwägung der überlie- 
ferten Lesart und der Hermannschen Umgestaltung derselben gewonnen 
habe. Doch führte mich diese Erwägung einen Schritt weiter als Schleier- 
macher, indem ich mir aus Sauppes Vermulhung die Verwandlung des f) 
in tr) aneignete und auszerdem auch XÖTUJ in den Bereich des Glossems 
ziehen zu müssen glaubte , so dasz nach meiner Ansicht Piaton schrieb : 
öc &v ^TT^Tcn-a CujKparouc iij Kai TrXr|a<i£g biaXetöiuevoc usw. Auf 
diese VVeise schien mir auch zugleich dem Bedenken am besten begegnet 
zu werden, welches an der pleonaslischen Ausdrucksweise überhaupt 
Anstosz nimmt, indem bei solcher Gestaltung die Worte TrXr)CidZr) bia- 
XeYÖjievoC als eine dem Sprachgebrauch Piatons nicht widerstreitende, 
überhaupt naturgemäsze Epexegese zu IfTVWfOi fy erscheinen. Denn da 
diese Worte, wie das deutsche 'einem nahe kommen', in ihrer gewöhn- 
lichen Anwendung einen kriegerischen Sinn haben, so bedurften sie wohl 
in dieser humoristischen Anwendung, die zu dem Ton der Stelle vor- 
trefflich passt, eines erläuternden Beisatzes. Zugleich läszt sich eben 
daraus auch am leichtesten die Entstehung des Glossems erklären. Denn 
ganz dasselbe, was der Schriftsteller durch die Epexegese, wollte der 
weder als ^alberner Mensch' noch als f frivoler Fälscher' von mir gedachte 
Glossator durch sein beigefügtes AÖYqJ ausdrücken , und wenn derselbe 
oder ein anderer noch beifügte ÜJCTTep Y€V€l, so that er wiederum nichts 
schlimmeres, als dasz er anderweitigen Platonischen Reminiscenzen, viel- 
leicht der an Apol. 30% Raum gab, um den Begriff der Verbindung iffvc 
efven XÖyuj , die ja bis auf den heuligen Tag den Erklärern Muhe macht, 
zu verdeutlichen. Damit glaube ich theil weise schon meinem geehrten 
Recensenten Keck geantwortet zu haben , zunächst auf seine Frage ' wie 
sollte XÖTtü ujcrcep f^vet eine Randerklärung gewesen sein?' und damit 
zugleich den Einwand entwaffnet zu haben , den Keck in der Bemerkung 
ausspricht: e gerade diese Worte sind ja so dunkel, dasz wir sie nicht 
deuten können, und nun sollte ein alter Erklärer dadurch etwas aufzu- 
hellen bemüht gewesen sein?' Oder sollte es wirklich unbegreiflich sein, 
dasz das, was als erklärende Randglosse gedacht ganz wohl verständlich 
wird , als störend oder gar unverständlich erscheint, wenn es dem Schrift- 
steller selbst in die Schuhe geschoben wird? Dasz hier nicht das Werk 
eines Fälschers, sondern die zusammenwirkende Thätigkeil eines oder 
einiger achtsamer und verständiger Leser und eines weniger kundigen 
oder ganz unkundigen Abschreibers vorausgesetzt werden musz, bedarf 
wohl keiner weiteren Bemerkung. Aber Keck erhebt noch einen andern 
Einwand gegen die von mir angenommene Lesart, die vielleicht besser 
begründet ist. Sie betrifll den Ausdruck ^TY^c Uvea, der nicht heisze 
'sich mit jemand einlassen', sondern f ihm zu Leihe gehen', wie dies in der 
von mir angeführten Stelle des Phädon der Fall sei. Was nun letztere 
betrifft, so ist nicht zu leugnen dasz der Begriff c einem zu Leibe gehen' 
in dieser Stelle im allgemeinen wohl passt, aber insofern nicht ganz tref- 
fend ist, als weder ein Genetiv noch ein Dativ dabei steht und auch wohl Digitized by VjOOQIC 128 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Laches. 

« 
nicht ergänzt werden kann, ohne dem tenor der Platonischen Rede Ab- 
bruch zu thun ; daher denn auch keine der Uebersetzungen , weiche mir 
zur Hand sind, den von Keck empfohlenen Ausdruck anwendet, sondern 
alle sich mit einer möglichst wortgetreuen Uebersetzung, wie sie den be- 
treffenden Homerischen Stellen selbst angemessen ist, begnügen. In einer 
solchen Fassung aber 'wer dem Sokrales nahe tritt oder kommt' wurden 
sie, wie oben gezeigt ist, auch der Stelle im Laches nicht widerstreben. 
Dasz aber in Piatons Munde der Ausdruck £fTiK Uvai nicht immer die 
Be<leu tu ng hat, welche ihm Keck ausschlieszlich vindiciert, konnte er 
aus der von Sauppe selbst a. 0. beigebrachten Stelle , ebenfalls aus dem 
Phadon, entnehmen, wo es 65* heiszt: 5c äv jidAiCTCt . . TTapaoeeud- 
ctitou auTÖ 2icacT0v biavori6f|vai . . outoc Sv dTTUTcrra Toi toö 
TVUivai Skoxtov, d. h. der wurde dem Verständnis am nächsten kom- 
men. Indessen will ich für die Aenderung des $ in ir| nicht zu entschie- 
den eintreten, da ihre Notwendigkeit mir selbst zweifelhaft geworden 
ist. Der angenommene Glossator scheint jedenfalls dfTVTaTa $ vor Au- 
geu gehabt zu haben. Bedeutet dies: 'wer sich in der Nähe des Sokrates 
befindet', so ist es durchaus passend , ja ich finde es noch passender ab 
Irj , weil dann die beiden Ausdrücke sich noch natürlicher und einfacher 
als zwei sich ergänzende Handlungen, die vortrefflich der ganzen Situa- 
tion des Dialogs entsprechen, fassen lassen. So also, mit Beibehaltung 
der überlieferten Lesart fj und mit Ausscheidung der von mir eingeklam- 
merten Worte, möchte ich die Stelle in meiner Ausgabe geschrieben 
sehen. Denn dasz ich in der von Keck, welcher eine Aenderung für ganz 
nothwendig hält, dargebotenen Emendation keine wirkliche Verbesserung 
sehe, habe ich wohl jetzt schon verrathen. Keck glaubt nemlich nach 
Aöyuj nur ein tuj einschalten zu müssen, um folgenden c durchaus ge- 
nügenden' Sinn zu erhalten: -du scheinst mir nicht zu wissen, dasz, wer 
dem Sokrales am nächsten steht in irgend einer Beziehung, wie z. B. der 
Familie nach, und in eine Unterredung mit ihm sich einläszt, der* usw. 
Gegen die paläographische Rechtfertigung will ich kein Bedenken erheben ; 
diese leistet, was eine solche überhaupt leisten kann. Aber ob Keck auch 
nur selbst hofft durch seine Arznei auch Sauppes Frost curiert zu ha- 
ben, möchte ich billig bezweifeln. Vielleicht empfindet er bei späterer 
kühlerer Betrachtung selbst eine Anwandlung davon. 

188 b habe ich die Hennannsche Lesart, die zuerst von Stallbaum in 
den Text eingeführt wurde, xal |urf| olö|uu=vov auTÖ tö Tüpfle voöv 
?X<>V irpoa^vai beibehalten. Keck verlangt die Wiederherstellung der 
früheren und besser beglaubigten Lesart airrw. In diplomatischer Be- 
ziehung verdient diese unbedingt den Vorzug, da aurö nur in zwei sonst 
nicht gerade maszgebenden Hss. nachgewiesen worden ist. Doch verliert 
dieser Vorzug etwas an Bedeutung durch den Umstand, dasz die Ver- 
wechselung auch sonst in guten Hss. vorkommt, wie z. B. gleich unten 
190°, wo es niemand beikommen wird öttujc äv au tuj K&AXicxa kttj- 
caiTO zu schreiben, obwohl so die meisten und besten Hss. haben. Ein 
ähnliches Schwanken findet Theät. 197 b statt, wo man jetzt mit den 
besten Hss. schreibt: TÄ K€KTf]c6at TÖ ty^V, während die ältere Lesart Digitized by Google I Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Laches. 129 

TÖ K€KTf)c6ai T$ fx^tv dem Zusammenhang besser entsprechen dürfte. 
In unserer Stelle hat offenbar der Sinn zu der Lesart aurö geführt, wie 
schon aus der Uebersetzung des Ficinus , auf deren kritischen Werth ich 
hier kein Gewicht legen will , hervorgeht. Dieser Grund war ohne Zwei- 
fel auch maszgebend sowohl für Orelli, welcher auiUJ aurö zu schreiben 
vorschlug, als auch für Held, welcher der Lesart otuTÖ wenigstens in der 
Note den Vorzug einräumt, und für Hirschig , welcher dieselbe auch in den 
Text aufgenommen hat. Auch Keck würde, scheint es, diesen Grund gel- 
ten lassen , wenn er nicht an der Stellung des fraglichen Wortes Anstosz 
nähme. Er meint nemlich, dasz nach dieser aurö mit irpoci^vai ver- 
bunden werden müste, was unpassend wäre. Allein wodurch wird diese 
Ansicht gerechtfertigt? Wie kann man bei einer natürlichen Auffassung 
des Satzes irpocilvcu von voCv fyov trennen , dem durch den Zusam- 
menhang offenbar ein gewisser Nachdruck verliehen wird? Eine Unrich- 
tigkeit oder auch nur Schwierigkeit des Verständnisses kann also in kei- 
ner Weise durch die Stellung des auTÖ entstehen. Nur so viel kann man 
sagen , dasz der Dativ , obwohl derselbe keineswegs nolhwendig ist, doch 
vielleicht ungern vermiszt würde, und dasz vielleicht TÖ inP ac schon 
durch seine Stellung auch ohne ein beigefügtes auiö als durch den Ton 
hinlänglich hervorgehoben erscheinen könnte. Jedem Zweifel zu entgehen 
ist in solchen Dingen schwer möglich. 

191 c lautet die überlieferte Lesart: toöto TOtvuv (XiTtOV &6YOV, 
on tjib aiTioc jLifj koXüjc ce äTTOKpivacGou, öti ou kocXwc iipö|Ltr|v. 
Schon Schleiermacher und Jacobs nahmen an otfriov Anstosz. Erster er 
liesz es unübersetzt und bemerkte zur Rechtfertigung : f übersetzbar war 
es nicht füglich; aber auch ob es gesund ist, möchte ich bezweifeln'; 
letzterer betrachtet es als von fremder Hand aus Misverstand beigefügt 
oder aus fipn verschrieben , welches letztere Hermann nach eigner Ver- 
muthung in den Text aufnahm. Stallbaum dagegen bemerkt in der kriti- 
schen Note: f vera est codicum lectio', und begründet diese Behauptung 
in der erklärenden Anmerkung durch die Uebersetzung : 'hoc igitur dice- 
ham atTiov, quod ego amoc essem etc.', nur beifügend: 'sententia sa- 
nequam clara et perspicua.' Wenn man dies liest, kann man sich schwer 
des Eindrucks erwehren, dasz die Stärke des Ausdrucks die Schwäche der 
Gründe, oder richtiger gesagt den Mangel jeder Begründung ersetzen soll. 
Ist doch sogar die gegebene Uebersetzung nur eine Scheinübersetzung, 
die nemlich gerade die fraglichen Worte umgeht. Nimmt man auf die 
Stelle Rücksicht, auf welche sich die Worte offenbar beziehen, so kann 
man wohl kaum umhin dem Urtheil von Schleiermacher und Jacobs bei- 
zustimmen. 

195° schreibt Hermann nach den besten Hss.: fidvT€i 5p 5 ofel 
Trpocf|K€t toc bcivd TITVUJCK61V usw. mit der Bemerkung, dasz zu die- 
ser Fassung besser die folgenden Worte des Nikias (h £fdb \ifiX) ttoXu 
MdXXov passen. Dieser Grund hat indessen kein Gewicht: denn 7Tpocrj- 
X€iv zu ergänzen würde allerdings passen , nur freilich mit hinzugedach- 
tem ofofiai, was ja dem griechischen Sprachgebrauch nicht im mindesten 
widerstrebte. Dagegen könnte mit viel mehr Grund Stallbaum , der die 

Jahrb. f. cltti. Philo!. Soppl. Bd. V Hfl. 1. 9 

Digitized by VjOOQlC 130 Ch. Cron: kritische u. exegetische Bemerkungen zu Piatons Ladies 

ältere Lesart beibehält, erinnern, dasz die Antwort des Laches £furf€' 
xivi Top äXXip; besser zu 7ipocnK€iv passe. Es wäre zwar auch dieser 
Grund nicht absolut entscheidend, aber doch gewichtiger als jener andere, 
da in einem Dialog die Form der Antwort sich naturgemäsz der Form der 
Frage anzuschlieszen hat. Für 7Tpocr]K€i spricht also durchaus nur die 
Autorität der Hss. 

197 d \ir\bt T€ eiTrrjC, iS Aäxn.c* Kai f&p juoi boKetc ouofc \xf\ 
fjcGficOai öti 8b€ touttiv Tf|v coqriav Trapdt Aäuwvoc toö fjyeT^pou 
craipou TiapeiXiiqpev usw. So las man die Stelle bis auf Hermann, der 
mit Rücksicht auf den Umstand, dasz öoe nach Sri in den meisten und be- 
sten Hss. fehlt, oöbfe vor uf| r)c6f}c9ou, dessen Erklärung längst streitig 
war, in TÖvbe verwandelte und damit sowohl alle Schwierigkeiten ge- 
hoben als auch die Entstehung des Verderbnisses erklärt zu haben glaubte. 
Ich kehrte mit Stallbaum zu der herkömmlichen Lesart und zu der von 
G. Hermann zuerst aufgestellten Erklärung zurück, was Keck nicht billigt, 
wie ich jetzt glaube, mit vollem Recht. Doch mischt Keck auch hier 
Gründe ein, die nach meiner Meinung nicht zu Recht bestehen. Ich gieng 
von der Ansicht aus, dasz Sokrates hier das, was er dem Laches zu beden- 
ken geben will, in die Form einer Erinnerung kleidet, die den andern als 
einen schon wissenden erscheinen läszt, wie auch unsere Sprache der 
gesellschaftlichen Höflichkeil hundertmal ein solches 'du weiszt* oder 
r Sie wissen ja' anwendet, wobei wir uns durch die Gewohnheit kaum 
mehr der rhetorischen Absicht bewust sind. Keck nennt dies eine Ueber- 
feinheit, welche zu dem vorausgehenden 'sage das nicht' schlecht stim- 
men würde. Diese Bemerkung verliert aber sogleich alles Gewicht, wenn 
man den Wortlaut und Zusammenhang genauer ins Auge faszt. Laches 
unterdrückt das beiszende Wort, das er schon auf der Zunge hatte, um 
nicht dem Nikias Gelegenheit zu geben ihn einen rechten Aexoneer zu 
nennen. Sokrates , dem es lieb ist dasz Laches das derbe Wort zurück- 
hält, erwidert: c sag es auch ja nicht, Laches: denn du weiszt ja wohl 
auch, dasz Nikias als Freund des Dämon, der wiederum mit dem Prodikos 
viel verkehrt, sich auch von der Weisheit dieser Männer etwas angeeignet 
bat.' Worin liegt da die Ueberfeinheit und der innere Widerspruch des 
Tones? Gewichtiger scheint mir der andere Einwurf, dasz die in oube 
liegende Steigerung hier keinen oder, wie ich sagen möchte, keinen so 
leicht erkennbaren Sinn habe. Das letztere ist zwar bei Kai und ovbt 
öfter der Fall, wie dies Krüger Spr. § 69, 32, 12 ausdrücklich anerkennt. 
Und gerade so ganz sinnlos erscheint es doch nicht etwa in folgender 
Uebersetzung : 'denn es ist dir, denke ich, sogar auch nicht unbemerkt 
geblieben' usw. Der Sinn dieses e sogar' wäre: 'allerdings thust du 
wohl , dich jeder gereizten Aeuszerung zu enthalten : davon musz dich 
sogar noch ein anderer Grund als der Wunsch den du hegst dich nicht 
als Aexoneer zu zeigen abhalten, nemlich der, dasz man dem Nikias in 
dieser Kunst schon etwas zutrauen darf.' Dasz auch die Stellung des 
ouW nach bOK€?c keinen Anstosz bietet, bedarf wohl als allgemein zu- 
gestanden keiner Bemerkung. Wenn ich nun gleichwohl geneigt bin 
meine Ansicht zu reformieren, so bewegt mich dazu vor allem die Auto« Digitized by Google Ch. Cron: kritische u. eiegetische Bemerkungen zu Piatons Lacfaes. 131 

rität der Hss., welche das ööc nicht haben ; dann dasz die Hermannsche 
Verbesserang in der Gestalt , wie sie uns jetzt Keck darbietet , nemiich 
TOÖÖe statt TÖVÖ6 , noch annehmbarer erscheint. Der Gedanke ist nem- 
iich: c sag es ja nicht: denn es ist auch noch ein anderer Grund vorhan- 
den, nemiich dasz Nikias, was du wohl gar nicht weiszt, in die Weisheit 
des Dämon und Prodikos eingeweiht ist.' 

199 r lautet die überlieferte Lesart: ou T&P MeXXövTUJV jiövov 
irfpi tüjv drfaOujv te Kai KaKÜJV öratei, äXXä Kai TtTvo^vuiv Kai 
TerovdTuiv Kai Tidvrux ^xövtujv, ujcirep a\ fiXXat £mcrf)fAai. Stall- 
bauin setzt die Worte Kai irävnuc £x^vtujv in Klammern , worin ihm 
Hirschig folgt. Die Erwägungen, die ihn dazu bewegen, sind nicht unbe- 
gründet. Denn da derselbe Ausdruck kurz zuvor in der Weise steht, dasz 
er nach jukXXövtujv als zusammenfassender Ausdruck die Begriffe fiTVO- 
u^vuiv und TerovÖTiuv ersetzt, wie aus der kurz vorhergehenden Stelle 
Eufiq>f)c irepi tüjv auTuVv *rf|v aurf|v imcnfjjLtnv Kai dco^vujv Kai 
Trrvo^vujv Kai f^TOVÖTurv £iraietv zu entnehmen ist: so liegt die 
Yennuthung, dasz die fraglichen Worte in der oben erwähnten Stelle aus 
einer Randbemerkung in den Text gekommen seien, um so näher, als die- 
selben Worte etwas weiter unten noch einmal stehen, wo sie ihren Platz 
ganz richtig und noth wendig einnehmen. Man kann sich nun wohl . auf 
den Sprachgebrauch berufen , nach welchem durch Kai öfter das allge- 
meine mit dem besondern verbunden oder nach einer Aufzählung einzel- 
ner Gegenstände ein zusammenfassender Ausdruck beigefügt wird, in 
welchen Fällen Kai dann wohl durch das lateinische äenique oder das 
deutsche 'kurz' übersetzt werden kann. Doch wird es schwer sein, ein 
dem vorliegenden Fall ganz entsprechendes Beispiel nachzuweisen. We- 
nigstens genügen nicht solche wie Gorgias 490 c frcpi ciTia X£reic Kai 
HOTä Kai tarpoüc Kai mXuapiac, wozu Stallbaum 519* und Phädon 66 c , 
Deoschle Dem. Olynth. III 99 anführt; noch auch solche wie Staat VIII 
561*, wo Stallbaum bemerkt: 'Kai ante öftre Tic rd£ic nunc est deni- 
gue, poüremo, ut paucis complectdr, ut saepe.' Eher könnte Dem. g. 
Aristokr. 86 in Betracht kommen, obwohl auch diese Stelle insofern mit 
der vorliegenden sich nicht vergleichen läszt, als hier ein Bedenken über- 
haupt nicht Platz greifen könnte. Man wird also wohl zugestehen müs- 
sen dasz, wenn Stallbaum mit seiner Vermuthung nicht das richtige ge- 
troffen hat, die Stelle an einer gewissen Ueberfüiiung leidet. 9* 

Digitized by VjOOQlC 132 Ch. Cr 011 : kritische und exegetische Bemerkungen zu Piaton. Nachtrag zu S. 106. 

Die Stelle der Apologie 33 d bot mir Anlasz zu erneuter Erwägung, 
deren Ergebnis oben nicht mehr zum Ausdruck kommen konnte. Dasz 
Hermann nur durch ein Versehen das erste Kai TUiUüp€ic6ai ausschei- 
det, erhellt aus seinen Worten in der Vorrede. Indessen könnte doch die 
Frage entstehen, ob hier nicht Zufall und Irrthum auf das richtige ge- 
leitet. Dasz eines von beiden nicht von Piatons Hand stammt, dürfte wohl 
als sicher gelten, da für die Wiederholung kaum ein triftiger Grund 
wird aufzubringen sein, gegen dieselbe aber schon der Wechsel des 
übrigen Ausdrucks spricht. Daher hat sich auch nicht einmal Keck der 
beanstandeten Worte angenommen. Betrachtet man aber den Zusammen- 
hang und Wortlaut an beiden Stellen, so ergibt sich, dasz an der ersten, 
wo es beiszt vuvi (xutoöc ävaßalvovtac tjioö KcmuropcTv, der ei- 
gentlichste und bestimmteste Ausdruck gewählt ist, bei der Wiederholung 
dagegen durch ^ejivf^cOai ein allgemeinerer und unbestimmterer, der 
erst -durch den Zusammenhang die bestimmtere , hier erforderliche Be- 
deutung bekommt, an dessen Stelle tritt. Mit diesem allgemeineren Aus- 
druck ist aber offenbar njuuüpcicOai mehr verwandt als mit jenem be- 
stimmteren : man könnte sagen , die Verbindung )H€|nvf]C0ai Kai Ttyiui- 
pekGai, die auch für den rhythmischen Abschlusz der Periode sich 
empfiehlt, sei uur die Umschreibung des sonst für diesen Begriff vor- 
kommenden Ausdrucks ^VT]CiKaK€iV , der gewissermaszen in seine Ele- 
mente zerlegt erscheint. Kann man sich daher entschlieszen , von der 
doch nicht maßgebenden Autorität der weniger guten Handschriften ab- 
zusehen, so möchte sich die Weglassung der fraglichen Worte an erster 
Stelle mehr empfehlen als an zweiter. 

Augsburg. Christian Cron. Digitized by Google Nachträgliches 

zu den 

Philostratischen Bildern. 

Von 

Karl Friederichs. Digitized by Google Digitized by Google Im vierten Supplementbande der Jahrbücher für classisohe Philologie 
S. 179 — 306 ist von H. Brunn eine Recension meiner Schrift über die 
Philostratischen Bilder (Erlangen 1860) erschienen, die ich nicht ohne 
Erwiderung lassen kann. Zwar den Ton derselben werde ich nicht er- 
widern J ich werde nicht darauf ausgehen, meinem Gegner verletzendes 
zu sagen, sondern ich will versuchen den Streitpunkt ganz kurz und in 
einer Weise zu erörtern , die jedem der sich dafür interessiert deutliche 
Einsicht geben und ein Urtheil möglich machen soll. Doch kann ich nicht 
umhin auf einiges für das Verfahren meines Gegners charakteristische 
aufmerksam zu machen. Dasz Brunn dem Publicum ein deutliches Bild 
der recensierten Schrift gilbe , darauf kommt es ihm durchaus nicht an : 
meine Schrift wird im eigentlichsten Sinne des Wortes zerzaust, der 
erste und zweite Theil derselben werden durch einander geworfen , und 
von dem ganzen ich glaube nicht unmethodischen Gang meiner Unter- 
suchung erfahrt der Leser nichts. Im einzelnen aber geht Brunn so weit, 
mir Hypothesen als Thatsachen entgegenzustellen und mich auszuzanken, 
dasz ich sie nicht als solche benutzt 1 ); ja es kommt sogar vor, dasz er 1) Bronn bemerkt S. 282: f Die wenigen Seiten (meines Excurses 
über die Gestalt des Eros in Poesie und Kunst) sind zu flüchtig ent- 
worfen, als dasz sie die Grandlage für eingehendere Erörterungen ab- 
geben könnten. Denn flüchtig musz ich es nennen, wenn die Knaben- 
bildnng des Eros dem Pheidfas abgesprochen und erst für das Zeitalter 
der Bukoliker in Anspruch genommen wird, während im Parthenons- 
giebel der Gott als Kind neben der Aphrodite stand. 9 Was Brunn hier 
alsThatsache ausspricht, ist eine Vermuthung Welckers (alte Denk- 
mäler I S. 104), andere haben anderes vermuthet, weil der angebliche 
Eros durch keins seiner sonstigen Attribute als solcher bezeichnet ist. 
Entweder wüste Brunn das nicht und dann trifft ihn der Vorwurf der 
Fluchtigkeit, oder er wollte es nicht wissen und dann trifft ihn ein 
schlimmerer Vorwurf. Und was die Hervorhebung der 'wenigen Seiten' 
meines Excurses betrifft, so berechne ich den Werth einer Abhandlung 
nicht nach der Länge, sondern nach dem Inhalt, und wenn Brunn sich 
bemüht hätte Sinn und Zweck dieses Excurses zu verstehen, dasz ich 
nemlich die Auffassung der Liebe in Kunst und Poesie nach ihrem 
inuern Grunde historisch darzustellen versuchte, dann würde er gefun- 
den haben , dasz ich gerade so viel Detail angeführt habe als für diesen 
Zweck nöthig war. Was Brunn unter 'eingehenden Erörterungen' ver- 
steht, ist freilich sehr verschieden von demjenigen was ich darunter 
verstehe. Für mich ist eine eingehende Erörterung diejenige, welche Digitized by Google 136 K. Friedericiis : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

einer Bemerkung von mir ein Gitat als das seinige entgegenhält, welches 
an eben der Stelle schon von mir gegeben war, nur dasz es ihm gefiel 
mein Gitat dem Leser nicht mitzutheilen. *) Ich musz die ganze Recen- 
sion als in bitterster Leidenschaft mehr zu dem Zweck den Gegner mög- 
lichst empfindlich zu verletzen als die Sache aufzuklären geschrieben an- 
sehen , und nur daher kann ich mir auch die merkwürdige Art und Weise 
erklären, mit welcher Brunn den Text des Philo Stratos behandelt. Ich 
hoffe ihn selbst zum Eingeständnis seines Unrechts zu zwingen, nicht 
etwa durch meine Kunst, sondern durch die Sache selbst, die so klar 
vorliegt, dasz sie für jeden genau denkenden unmittelbar einleuchtend 
sein musz. Und nun will ich mich hier darauf beschränken den ersten 
wichtigsten Satz meiner Schrift, dasz die Philostrate Dichter ausgeschrie- 
ben haben bald wörtlich paraphrasierend, bald mit etwas Abweichung, 
dasz also ihre 'Bilder' dichterische, nicht künstlerische Bilder sind, durch 
eine Reihe alter und neuer Belege festzustellen, und zur möglichsten 
Erleichterung des Lesers setze ich den Text des Dichters neben denjeni- 
gen des Philostratos. Gelingt es mir diesen Satz zu beweisen, so ist ja 
klar, dasz der Glaube an Philostratische f Bilder* damit seinen Grund und 
Boden verliert. 

Im zehnten Bild des Jüngern Philestratos, welches den Kampf zwi- 
schen Eurypylos und Neoptolemos darstellt, trägt letzterer einen Schild, 
dessen Bilderschmuck genau übereinstimmt mit demjenigen des Homeri- 
schen Schildes, wie auch der Rhetor selbst sagt: OewptLv bi Tic T& 
öirXa Xemov euprjcei tüjv e O|urf}pou £KTumunarujv oubev, äXX* 
äxpißwc f) t^xvt) beiicvua räiceMtev trävra. durch den Stoff hindurchdringt zu der im Stoff wirkenden UrBache, 
und so kam es hier nicht darauf an Stoff zu sammeln, sondern zu be- 
greifen, erstlich dasz der Begriff der Liebe Gestalt von der Phantasie 
annimmt, und zweitens wie diese Gestalt zu verschiedenen Zeiten ver- 
schieden ist 

2) Unter den Beispielen , welche Brunn dafür anführt, dasz ich die 
erhaltenen Monumente nicht mit der gehörigen Sorgfalt benutzt habe, 
lese ich S. 193 folgendes: f In einem Bilde des Oenomaos bei dem jun- 
gem Philostratos sind die Köpfe der getödteten Freier sichtbar, und 
ebenso bei dem altern die Köpfe der von Phorbas gemordeten Reisen- 
den. F. erinnert sich der ähnlichen Köpfe «auf römischen Reliefs 
und auf einer Vase späteren Stils . . auf welcher übrigens die Köpfe 
ohne alles widerwärtige erscheinen. . . Also einzeln und fast nur auf 
plastischen Monumenten kommt dergleichen vor und vielleicht nie 
in der vollendeten Zeit.» Aber hat denn die Malerei nicht ebenfalls 
Mittel das widerwärtige zu mildern? und zeigt nicht das griechische 
Vasenbild, eine schöne Amphora aus Rnvo (Ann. d. Inst. 1840 t. N), 
dasz keineswegs die Römer die abgeschlagenen Köpfe zuerst in die 
Kunst eingeführt haben?' Wer diese Stelle meines Gegners liest, musz 
denken, dasz das von ihm citierte Vasenbild von mir übersehen sei, 
einmal nach den Worten und sodann weil es in dem Abschnitt steht, 
der von meinen angeblichen Flüchtigkeiten Proben geben soll; aber 
das von B. citierte Vasenbild ist dasselbe mit dem von mir erwähnten 
und in einer Note (3) citierten, was B. dem Leser zu verschweigen für 
gut gehalten hat. Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischon Bildern. 137 Homer C 483 ff. 
tv pev Taiav freug 1 , dv b a oupa- 
vöv, tv bi ödXaccav neXiöv t 5 ÖLK&ixavTa c€kf\vr\v Te 
TrXrjöoucav , Iv bt xa xeipea ndvia, r& i 3 ou- 
povöc dcre<pdvujTai, 485 TTXifidbac G 1 Tdbac T€ to t€ 
cQtvoc 'Qpiuuvoc *Apktov 6', f\v Kai fi|ua£av Im- 
kXt]civ KaXdouav, fjT'auxoö CTp^cpeiai Kai t' 'Qpi- 
uivaboKeuei, oin b y Sm^opoc den Xocipaiv 
'ÖKeavoTo. iv bfe buw troince TtöXeic fiepö- 
itudv dvGpum:u>v 490 

KaXäc. tv Tq }iiv ßa tdjuoi t* 
&av etXairivai t€, 

vu^qpac b y Ik öaXdjiU)V batbwv 

UTTÖ XajLl7TO|Ui€VduiV 

rijiveov dvd äeru, ttoXuc b* ujid- 

vaioc dpwper 
Koöpoi b' öpxncri^pcc dbiveov, 

iv b'fipa toiciv 
cröXol <pöpjLiiTT€C xe ßofjv Zxov 

cd bi Tuvakec 495 

idd^evai GaujuaCov trei irpoGii- 

poiciv ^KdCTTl. 
Xaoi b J eiv ätopi} leav dGpöor 

2vGa bl vencoc 
uüpuupei, buo b* fivbpec Iveuceov 

etV€Ka TTOIVHC Philo Stratos fahrt fort : 
TÖ JLl^V top V\C T€ KOI GaXdTTTic 
Kai oupavoö cxnjua oub£ qppd- 
Zovtoc, ofyiai, berjcei tivöc. f| 
jifev tdp auTÖÖev ibövn br\\r\ 

Tf|V daUTf]C XPÖaV Ö7TÖ tou br|- 

moupTOÖ Xaßoöca * rfjv b * al ttö- 
Xeic Kai xa tv auTrj fi\v tpdqpou- 
ci. Kai jutiKpöv t€ öcrepov Treuer] 
rcepi dKacTUJV. oüpavöc bt öbe. 
öpac ttou töv tc toö fjXiou kü- 
kXov, übe dKdjiac £v aurqj, Kai tö 
Tfjc TravceXi^vou qpaibpöv. dXXd 
jioi boKeic TrepiTaiv Kaö'?KacTov 
ficrpujv TioGeiv aKOÖcai. tö tdp 
biaXXdrrov aÜTuiv Tf|V ahiav 
coi Trap^xei ttjc Treuceiyc. aibi 
\i£v coi TTXnidbec crcöpou T€ Kai 
durvroö EujLißoXa buöfievai f\ au 
irdXiv dKq>avuic ?x oucai > & c &v 
Kai tö ttjc ujpac auTOic frpj> 
Tdbec b ' diri GdTepa. 6pac Kai 
töv 'Qpiwva. töv bi. tn* auTw 
|iö0ov Kai Tf|v tv ficTpoic aWav 
tc ?T€pov dvaßaXXtujLieea, a» iraT, 
Kaipöv , ibe dv fif| aTrdtoi^v ce 
Ttöv vöv tv ttöGuj. o\ b* dir' aö- 
Ttj> dcTdpec, fipKTOC, f| ei &\xo£av 
KaXeiv ßouXoio, q>acl bfe airrfjv 
Kai |LiövT|v oü XouecGai tv *QK€a- 
vip, dXX'auTfjv irepi auT#|v CTpe- 
cpecGai, olov qpuXaKa toö 'Qpiuu- 
voc iw^ev bf| Xoittöv bid t^c 
dq)dji€VOi tujv dvu) Kai tOüv t€ 
tv yQ KdXXiCTOV Gei&^eGa Tdc 
iröXeic. 

öpqtc ^fev bf| ibe birrai xivec 
aijTai. TroTepav ouv frpoTdpav 
dq>epjnT]veuGfivai coi ßoüXei; f\ 
tö tojv Xa^irdbiüv cpüöc Kai tö 
toö fyievaiou ^Xoc Kai 6 tujv 
aüXujv fjxoc Kai f] tt|c KiGdpac 
Kpoöcic Kai 6 tüjv öpxou|idvu>v 
^uG^öc tc auTd ce dt€i; öpqic 
bi Kai xd yuvaia, tiöv TrpoGupiwv 
ibe biaqpaivovTai, Qau|idCovTa 

Kai JLIÖVOV OUK ^KßOUJVTa U7TÖ Digitized by Google 138 K. Friederichs : nachträgliches zu den Phil oslra tischen Bildern. 

dvbpdc d7ro<pGijü^vou' 6 pkv eö- x«PMOvfic. yomoi raöra, tö trat, 

X€to irävT* dTTobouvat,. Kai irpwTTi Siivoboc vuycpüjüv, koi 

brjjLiw mqpaiicKUJV, ö b 1 dvaiveTO fitovTCfi idc vöjicpac ol Yajußpoi. 

fiilbiv dXdcöai- 500 tö bk ttic alboöc Kai toO l^tdpou, 

d^<pu> b^dcOrivdmfcTOpiTrcipap übe dmTrpdirei äcdcraj, irapirmi 

dXdcGai., Xdxetv, coqpujTtpov aurd toö bn- 

Xaoi b' dj^qpoi^poiciv dTrriTruov, jiioupTOÖ aivi£andvou. dXX'iboü 

djLiqpic dpurroi* Kai biKacrripiöv ti Kai Euvdbpa 

KrjpuKec b* dpa Xaöv dpiyruov KOivfi Kai T^poviec ce^ivoi ceji- 

ol bk T€povT€C vüüc TTpOKaOtijLicvoi toö öjuiXou. 

eVaT * dm l ecioici XiGoic iepiu dvi tö bk dv jn^ctu xpuciov TdXavxa 

kukXiaj , yfcv Wo TauT' oük oTb ' d<p ' öxw • 

arf)irrpa bk KT]puKu>v dv xdpc 5 f\ vf| Ai* ehedem xpn? u>c MtcOdc 

Ixov ifcpoqpwvujv 505 to> öpOüuc dKbiKacovn, übe dv ixr\ 

toTciv inm* fiiccov, dfioißnbic Tipoc büupd Tic Tf|v eüOeTav <pd- 

bk bucaZov. poi. Tic b' f| biKt] ; birroi pkv dv 

KeiTob'äp'dvi^ccoici b\3u> xpu- /li^ciu Tivfec oütoi, boK€iv djmoi, 

coM TaXavTa, qpoviKÖv ^ipcXima 6 pkv diraYUJV 

Ttjj böjuev, 6c iieja toici biiqv Oardpifi, töv b' öpäc übe öiap- 

lOüvTOTa eiTioi. vöc denv. oü tdp*KaTd £x& vuiv 

Tf|v b J tiipw ttöXiv djmqpl bvw Sirep auTtu irpoqpdpei 6 Ka-rriTO- 

CTpaTol eVaTO Xaüuv poc , KaTaOelc bk Td tiirocpövia 

T€iix€ci X<tytird|Lievoi. bixabdcqn- KaOapöc ffreiv. öpac Kai toöc 

civ fjvbave ßouXfi, 510 dmßonöoövTac dKaTdpiy bixnxal 

f\k biairpaödeiv ¥\ fivbixa irdvTa vdjiovTac if|v ßof)v ötijj <p(Xov. 

bdcacOai, dXX' f[ T€ tüüv khpukwv napou- 

kttjciv öct]v TTToXfeOpov dTrfjpa- cia Ka0(cTT|civ aÖTOüc Kai de tö 

tov dvTÖc ddpTOi. fjcuxaiov ätei. Tavri pkv oöv 

ol b J oö rcw 7T€i8ovto , Xöxtu b 9 cot ixter) Tic TroXdjuou KaldprjvTic 

ÖTT€0Uipi]CCOVTO. dv OU 1TOX€JiOUJLldvr| TTÖXei KttTä- 

TeTxoc /i^v (>> dXoxof T€ <piXai cracic 

Kai v^7na TdKva dTdpav bk öpac, übe Teixnpnc, 

ßuaT 5 dq>€CTaÖT€C, ^i€Td b* dvd- KalTÖ T€ tcixoc ibe ol bi'fjXiKiav 

pec oöc ?X€ Tfipac 515 diröjiaxoi cppoupoflci biaXaßöv- 

ol b J feav f\pxe b' dpa cquv T€C. ipuvaid T€ tdp dcTiv oö tüüv 

y ApT]c Kai ITaXXdc ^AOrjvT], dnaXHetuv Kai tdpovTec outoi 

djiwpiw xP^ceiuü, xP^ceia bk et- .xal xo|ii&f) iraibta. noTbf|TÖ^d- 

jiaTa ?c0nv, X l MOV auTOic; dvTaöOa eöpoic av 

KaXüb Kai juetaXui cuv T€ux€civ toütouc, o^ br\ "Apei Te Kai 'AGri- 

(fiC T€ 0€(ft 7T€p, Vql ?7TOVTai. toutI fdp IXOX bOKClV 

d|ii<pic dpiZriXui • Xaol b* öir' öXf- f| Texvn q>r|c(, toüc pkv yßveih te 

lovec f\cav. Kai jicrdGei brjXuicaca Geouc €?- 

ol b J ÖT€ bf\ fr* kavov 86t c<pi- vai, toic bkrö öirobedcTepov bi* 

civ cTkc Xoxfjcat, 520 aÖTf\c boöca. dglaci bk *rt|V tüüv 

dv iroTainip, 8Gt t* dpbjmdc ir\v dvavTlwv oö beEdjievonrpÖKXn- 

rrdvTecci ßOTOtciv , civ • vdjuecOai tdp töv dv tQ ttöXci 

ttXoötov, f\ pr\ vejuojidvuüv dv 

Digitized by VjOOQlC K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 139 
Ive* äpct toi t' tonn*' eiXuju^vot toic forXoic dvai. Xöxov br\ biaX- 

ai90TTl XCtXKtp. XÄTTOUCIV £VT€Ö8€V. TOUTl Y<*P 

toici b' imvt 9 airdveuOe buw |uoi boKeiv f| rcpdc tcuc öx^oic 

acoiroi etaro XatDv , aivirrcTai \6xm , ou bf| xaGui- 

beTM€voi 6ttitöt€ Mf)\a i&oiaio TrXic^vouc aÖTOuc öpcjc. dXX' 

Kai £Xixac ßouc. ouk öv ^tt^voit* auTOic XPfca- 

oi bk Täxa Trpo^vovTO, buuu b y cGai Tip Xöxw. ö ydp toi ImjXuc 

fijLi* ?ttovto vo/Lif^ec 525 CFpaT<te acoirouc Tivac kaGicac 
T€p7r<J(i€V0i ctipirEr böXov b s Xeiav £XdcacGai TrepivocT. Kai bf| 

ou ti irpo vöiicav. oi jufev ätoua vo|ut€ic Td Optima 

oi iikv Td irpoibövrec direbpajuov, imö cupvfrwv. f^ ou irpocßdXXei 

cuKa b' ftrerra ce tö Xitöv Kai auTOcpuk Tflc 

Td^vovT* djiupl ßoiuv dr&ac Kai youaic Kai dT€XVwc öpeiov; 8- 

iruica KaXd CTaTa bfe xpicdfievoi Tfj jhoucik^ 

äpYevv^wv 6fu>v, ktcivov b * £iri bi' dirvoiavTOu £tt s auroic böXou 

wXoßoTflpac TeSväciv, übe bpqte, twv iroXe- 

oi b' die oöv IttüGovto ttoXüv ^iu>v £tt€X96vtujv , Kai direXau- 

K^Xabov irapd ßouciv 530 veTai Tic Xeia ixpöc auriöv. q>ir|jLxr) 
cipduiv irpotrdpoiöe Ka9rjjU€voi, br\ tujv Trpaxö^vTiuv tc touc Xo- 

aöruc' dep* fmrujv X^ VTac £X8ouca dvicravTai ou- 

ßdvrec depcmöbujv |ii€T€Kia8ov, toi Kai i<p* fmruiv ic töv rcöXe- 

a?ya b y ikovto. jnov xwpoöci. Kai Tdc tc öx9ac 

cnjcdnevoi b* djadxovTO fidxriv £cnv tbetv uX^peic tuuv juaxo^- 

iroTOfioio irap* öx^ac, vwv Kai ßaXXövTiuv ic aÜTOiic. 

ßdXXov b' dXXVjXouc x^Xicripeciv touc bk iv atiroTc dvacrpecpojt^- 

^TX^rjciv. vouc Kai tt|v racpoivtYl^vriv Xu- 

iv b* *€pic, iv bk Kubouidc 6|ii- Gpuj bafyova, au-rrjv tc Kai tt|v 

Xeov , iv b * 6Xof| Kf|p 535 kOirra, Ti ipouyev ; "€pic Kai Ku- 
aXXov Zuidv ?x ouca veouTarov, boijuidc TaÖTa Kai Krjp , ü<p'i[J T <x 

dXXov äourov , ttoX^iou TtdvTa. öpdc Tdp f oi, 

fiXXov.T€9vnwTa KaTd jnöBov 2X- ti>c ou ^iav 6bdv xwp&-> dXX 9 öv 

K£ iroboiiv • jaiv ÖTpurrov ic xä £iq>r\ TrpoßdX- 

eljia b s ?x' ^MV* &MOici bcwpoi- Xei, öc b J 6<p^XK€Tai utt* aörfic 

veov a?^aTl q>iüT(3&v. v€Kpöc, 8v bi Kai v€ötpu»tov im- 

ibfiiXeuvb'ukTeJuioißpoToi^b' CTrdpxei. oi b 3 ävbpec cpoßepoi 

£ydxovTO, ttjc öpjmfic Kai tou ßX^aToc 

v€KpoucT s dXX^Xu)v fpuov KaTa- ujc oöbfev biaXXdTreiv iixoi CiLv- 

TCÖVTiaiTac. 540 Ttuv iv Tak öpjuaic bOKoOav. 

So geht es weiter bis zu Ende, aber ich glaube, das vorstehende 
wird genügen. Man sieht, Philostratos ist in jedemZuge abhängig von 
Homer, sogar in den Worten; nur dasz er in einem auch sonst aus dem 
Mterthum berichteten Misversländnis befangen ist, indem er das toici 
(V. 533) auf das Heer der Angreifer bezieht , da es sich doch offenbar auf 
das ausgerückte Heer der Städter bezieht. Aber im übrigen schiieszt er 
sich auf das genaueste an , und sein Bericht von der belagerten Stadt ist 
wie der Homerische, nicht die Beschreibung eines fixierten Punktes, son- Digitized by Google 140 K. Friederichs : nachträgliches zu den Philoslra tischen Bildern. 

dern Erzählung, in welcher eine und dieselbe Person sich fortwährend 
vor unsern Augen verwandelt. Und dasselbe ist der Fall in der Beschrei- 
bung des Chortanzes V. 599 ff. Die Homerischen Täuzer tanzen bald den 
Rundtanz, bald den Reihentanz, ebenso die Philostratischen. Nun habe 
ich in meinem Buch (S. 117 ff.) besonders aus dem Bilde der belagerten 
Stadt auch gegen Lessing, der übrigens ganz auf dem richtigen Wege war 
und sich sehr verwundert haben würde über die Art, wie der Homerische 
Schild in neuern kunstgeschichtlichen Schriften behandelt wird , zu be- 
weisen gesucht, dasz der Homerischen Beschreibung kein wirkliches Kunst- 
werk zu Grunde liege, da ja der Dichter, der ein Kunstwerk beschreibe, 
den im Kunstwerk dargestellten Moment als solchen hervortreten lassen 
müsse. Ich machte diese Ausführung, weil sie mir no Inwendig schien 
für Philostratos , der in vielen Bildern nicht beschreibt, sondern er- 
zählt, und eben diesen Bildern suchte ich die Stütze, die sie scheinbar 
an dem Homerischen Schild hatten, zu entziehen. Ich habe sodann in einem 
Eicurs (S. 225 ff.) den Homerischen und Philostratischen Schild auch ar- 
chäologisch behandelt und zu beweisen gesucht, dasz, auch die Darstell- 
barkeit jener Beschreibungen einmal angenommen , schon aus künstleri- 
schen und kunsthistorischen G runden weder der Homerische noch der 
Philostratische Schild einem wirklich vorhanden gewesenen Schild ent- 
sprechen könne. Diesen letztern Beweis hatte ich nicht nöthig, ich habe 
ihn indessen gegeben um auch von dieser Seite das unmethodische der 
bisherigen Forschungen zu charakterisieren; hier aber will ich nicht dar- 
auf zurückkommen, nicht etwa deswegen, weil ich die Gegenbemerkungen 
Brunns (S. 298 f.) für begründet hielte, sondern weil ich mich hier auf 
das streng beweisbare beschränken will. Streng beweisbar ist aber fol- 
gender Satz: wenn Homers Beschreibung nicht darstellbar ist, so ist es 
auch nicht die des Philostratos, weil sie eine Paraphrase der erstem ist. 
Denn gesetzt, es arbeitete ein alter Künstler einen Schild nach der Home- 
rischen Beschreibung, so konnte er dieselbe als solche nicht reproducie- 
ren , er konnte z. B. aus der Erzählung von der belagerten Stadt einzelne 
Momente darstellen, nicht die Erzählung als solche, Philostratos müste 
daher, falls er einen wirklichen nach Homer gearbeiteten Schild be- 
schriebe , von diesem abweichen , statt eine Paraphrase desselben zu ge- 
ben. Ich denke dieser Schlusz ist einfach genug, eben darum habe ich 
ihn auch in meinem Buch gar nicht ausdrücklich gemacht , weil ich ihn 
für selbstverständlich hielt. Brunn hat es nicht für gut befunden, auf 
meine Bemerkungen über die Nichtdarstellbarkeit des Homerischen Schil- 
des näher einzugehen. Er bemerkt S. 238: 'ich lasse den Homer hier bei 
Seite, da ich über das mir früher (Gesch. d. gr. K. I S. 25) ziemlich un- 
klare Verhältnis der Homerischen zur spätem Kunst an einem andern Orte 
zu handeln gedenke. 9 Es ist freilich eigen, gerade dasjenige bei Seite zu 
lassen, worauf so vieles in dem Buch des Gegners beruht; inzwischen 
will ich mich wenigstens über das Eingeständnis früherer Unklarheiten 
freuen , sodann aber, ohue die Ausführung der von Brunn angekündigten 
Schrift abzuwarten, mit groszer Zuversicht von der Uebereinstimraung 
des Philostratischen und Homerischen Schildes ausgehen als einem sichern Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 141 

Fundament für den Satz , den ich hier zu beweisen wünsche. Und nun 
frage ich weiter : als Philostratos den Homer paraphrasierte, versuchte er 
da die Homerische Erzählung vor seiner Phantasie als Bild zu gestalten? 
Durchaus nicht, die völlig anschlieszende Paraphrase zwingt uns dazu zu 
sagen , er hat einfach nachgeschrieben was er bei seinem Vorbild fand, 
ohne sich weitere Bedenken darüber zu machen, wie das berichtete dar- 
stellbar sei. Und so wie er uns die Sache gibt, müssen wir sie hinneh- 
men. Es wird erlaubt sein von diesem Resultat auch für andere Fälle 
Gebrauch zu machen. 

Das achte Bild des Jüngern Philostratos ist in allem wesentlichen eine 
Paraphrase des Apollonios von Rhodos. Dieser Dichter erzählt im Anfang 
seines dritten Buchs, dasz die dem Iason freundlich gesinnten Gottheilen 
Here und Pallas zur Aphrodite gegangen , um durch sie den Eros zu ver- 
anlassen , der Medeia Liebe zu lason einzuflöszen. Aphrodite ist dazu be- 
reit und die drei Göttinnen gehen den Eros aufzusuchen. Nun heiszt es 
weiter V. 114 &: 

Philostratos: 
eup€ bk töv t' dndveuee Aide Ol tv Tfl Aide aöXq dGupovTec, 

OaXepr) Iv äXiurj *€pwc oijiai Kai favu^rjÖTic, et ti 

ouk oTov, M€ia Kai Tavuuribea, xp*l töv jtifev tt} Tidpa voeiv, töv 

töv £d ttot€ Zeuc 115 b* dirö toö tö£ou Kai tujv irre- 

oupavtu dTKCtr^vaccev £q>&Tiov püjv £c ^ttItviüciv <Sy€iv. d8ii- 

dQavdTOiciv , pouci jufev oöv dcTpaYaXoic ourot. 

KdXXeocIfiepOeic. dy<p' dapatd- Y€Ypd<paTai bfc ö j^fev ußpiCTiKwc 

Xoici bk tuj T€ iniTUjOdCujv 6 "6puuc Kai TrXrjpn 

Xpuceioic, 5t€ Koöpoi öjuufjGeec, t^c vik?ic töv köXttov dvaceiuuv 

duiiöuiVTO. 6 bk bueiv dcTpaxdXoiv £ti töv 

Kai {>' 6 jifev i\br\ ird^nrav £vi- ufev Kai auröv (hroXujXeKUjc, töv 

ttXcov tp U7rö uaZuj b* dq) s öjLioi(jt ttpott^jüittiuv £Xmbi. 

pdproc "(Epux Xaifjc uiroicxave KaTT|<pf|c bk aÖT<|> f| irapeid, Kai 

Xeipöc dyocröv, 120 f| toö öjiiuaTOc dKTic Kavroi 

öpGöc äpecnuXic- T*UK€pöv bi o\ dßpoö övtoc ßeßuOicjn^vov tö 

duepi Trapctdc TfjC dviac imaiMatvct. Oeai t€ 

xpoifj DdXXev £p€u6oc. 8 b' lf- Tpcic airrai d<p€crwci ccpiav al 

piOev öicXaböv fjero ufev oöb' dcpepjmiveüovToc beov- 

ciTa KaTn^iöiüV botib b* £x*v, Tai. 'AOrjvä T€ y«p aÖTÖGev iböv- 

fiXXoV ix* aÖTUiC Tl bTJXll, Tf)V ÖUÖTVIOV, TTOlllTai 

dXAuj imirpoieic k€XÖXujto bk <paci, TravoirXiav djLiTrexojti^vri 
KcrfxaXöuJVTi. Kai yXauKÖv öttö *riic KÖpuöoc 

KCtt uf|V TOUC T€ TTOpdcCOV ItA ÖpÜJCa, gUV dpp£VU)7Hfl T€ TÜJ 

irpcrripoiav öXlccac 125 fjOei tt|V irapeidv £iri<poiviTTOu- 

ßfj KEveaic cüv x^peiv djuufjxavoc, ca. f|bi bk a5 tö qnXojueibk uttö 

ou b* dvörjcev t^ toö kcctoö Tutt* *dv tuj 

Kürrpiv ^irmXo^vnv. Tpd|i|LiaTi aviaivei. "Hpav bi. fe 

-rf)v TpiTT]v eTvai tö ccjavöv Kai 
ßaciXiKÖv toö eibouc <piict. ti br\ 
ßoüXovrai, Kai Tic i\ Tfjc Huvou- Digitized by Google 142 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. f\ b' dvriTi tcraTO iraiboc, 
Kai jiiiv äcpap tvaGjAoTo Kaiacxo- 

}l£vr\ 7TpOC^€l7T€V 

tittt ' dmneibidqc, ficpaiov koköv ; 

f\i jaiv aÖTUJC 
?jira<p€c, ou bfe biicrj nepi^rXeo 

vfyv idvra; 130 

€i b' &fe \xo\ irpöqppiuv T^Xecov 

XP^OC , ÖTTl K€Y cTtTUJ * 

Kai k^v toi öirdcaijm Aide irepi- 

KaXXfec äOup^a 
K€ivo, tö ol Troirjee qriXrj Tpocpöc 

'Abpr^crcia 
ävTpiy £v Ibaitu Iti vrjma Koupi- 

Üovti, 
ccpaipav £uTpöxaXov , tt)c ou cü 

T € |ixe(Xtov äXXo 135 

X€tpu>v c H<paicTOio KaiaKTeaTiccq 

fipeiov. 
Xpucea ila^v ol KifcXa TereüxaTar 

djicpi b* äcdcrtfi 
bvrrXöai dtyibec nzp\r\ftec eiXic- 

covrar 
KpuiTTal bk ßaq>ai eiciv £XiS b* 

dmb^bpojüie irdcaic 
Kuavöj. didp ei \xiv £aic iv\ xepei 

ßdXoio, 140 

dcTf|p ujc, <pX6T^6ovTa 6i' ^poc 

öXköv \'rjciv. 
tx\v toi lf\hv öirdcuu • cö bk irap- 

Gdvov Ahfrao 
G&Hov öiCT€ücac ^tt* Irjcovr m^I 

b€ TIC ?CTU) 

ä)nßoXiri- bt| Tdp K€V dqpaupOT^pii 

Xdpic dri- 
fte cpaTO* toi b' dertacTÖv frroc 

^v€t' elcalovTi. 145 

jueiXia b' ftcßaXe Trdvxa, Kai djn- 

q)OT€piJCl XtTUJVOC 

vuiXe^c £vGa Kai £ vOa Bede £x*v 

d|i(pijLL€)jiap1TUJC. 

Xicccto b' afya iropeiv auroexe- 
böv. ciac aüxaic dvatKrj; firouca 

TOUC 7T€VT11KQVTa f| 'ApfW IvUlp- 
^ICTai TljJ Odcibt BÖCTTOpÖV T€ 

Kai Eu|iTTXTiTdbac bräeXßoGca. 
öpac bk Kai töv iroTa^öv aörov 
dv ßaOei bövarc K€(ji€vov,dv ßXo- 

CUplp TIÖ €lb€l. KÖjiT] T€ fäp ä|i- 

<ptXa<pf|c auruj Kai dv€CTT)icuTa 

T€V€ldc T€ U7TO<ppiTTOUCa Kai 

YXauKiiüVT€c 6<p6aXjütai' tö t€ 
dOpöov toö (teujuaTOC oök dirö 

KdXTTlbOC dKX€Öjül€VOV , $1Tep <>UV 

eiuiGev, dXX' dTröiravröc äcirXiifi- 
luiöpov £vvoeiv bibuiciv f^iv, 6ttö- 
coc dmxevrai t$ TTövrqj. töv bk 
Tflc vüuriXiac dÖXov aKOueic, ol- 
^ai, Kai TTOiriTUJV tö xpucoöv b£- 
pac XefövTtDV. iracijuÄoucdv T€ 
Tf|v'ApTUJ KarOjLufaou t|ibai <ppd- 
Jouciv. dXX* oi jifev ttjc 'ApTOÖc 
vaußaTai dv dmcK^ei tujv KaTet- 
XnqpÖTiuv, a\ Beai bk lc ixeciav 
toö v 6purroc fjKouciv aiToOcai 
HuXXaßctv c<ptciv&rlcumipi<HTU)v 
TrXuüTripiuv Tf|V AirJTOu M^bemv 

H€T€X6ÖVTa. liicGöv bi oi Tflc uiroupTiac f| juri- 
ttip ccpaipav irpobehcvuci, Aide 
auTf|v döupjüia Y€Tov^vaiX^touca. öpqlc Kai Tf|v Ti%yr\v Iv Tfl Ypaqpfj ; 
Xpucoö jnfev aÖTT] , jk)wpf| bk aö*rq 
ota voeicSai inäXXov f| 6pdc9ai, 
^XiKdc T€ Kuavoö ^'iauTflc^XiT- 
Touca Kai dvappupeica Taxa ttou 
tö diroxujpoOv c^Xae juap^apu- 
TaTcdcT^pujveiKd£€ivauT§ buicei. ö bi toüc juiv dcTpatdXouc ovbt 
öpa £ti, ßiipac bk auTOuc x«MaZ€ 
ÖtipTiiTaiToOT^c jurrrpöc tt^ttXou 
dTraXTiGeucai Tf|v üiröcxeciv auruj, 
ou f dp iXXeluieiv töv dGXov. Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 143 

Das Bild des Philostratos schlieszt sich allerdings nicht in dem Masze 
an den Dichter an wie das zuerst besprochene, aber die Uebereinstiramun- 
gen sind so charakteristisch, dasz ich auch dies Bild als im wesentlichen 
dem Dichter nachgeschrieben bezeichnen darf. Ich mache besonders dar- 
auf aufmerksam , dasz die Aphrodite des Bildes den^Eros sagt, der Ball, 
den sie ihm schenken wolle, falls er ihr willfährig sei, sei ein Spielzeug 
des Zeus gewesen. Das konnte Philostratos aus dem Bilde nicht entneh- 
men, wol aber aus Apollonios, der sich gerade so ausdrückt. Ebenso fin- 
det sich die Bemerkung des Philostratos, dasz der Ball, wenn in die Höhe 
geworfen , wie ein Stern glänzen werde , ganz so bei Apollonios wieder. 
Besonders aber erscheint Eros bei dem Dichter und dem Rhetor in doppelter 
Situation, nemlich zuerst mit Ganymedes Knöchel spielend und sodann am 
Gewände seiner Mutter hängend. Denken wir ups das gemalt, so kommt 
das lächerlichste Bild von der Welt heraus: es erscheint Eros verdoppelt 
und ebenso ist eine Verdoppelung der Aphrodite erforderlich ; denn die 
Aphrodite, welche mit Pallas und Here neben den Spielern steht, ist nicht 
dieselbe mit derjenigen Aphrodite , an deren Gewand Eros hängt. Nun 
bemerkt Welcker: 'Heynius dubitanter de hac pictura loquitur, fraudis 
tarnen suspicione non mota diserte. sed est quod suspicio arripere possit. 
primnm enim dicitur, pictum esse Amorem sinum talorum plenum con- 
cutienlem et victo illudenlem. in fine autem, Venerein cum audierit, ta- 
los non amplius respicere, quin humi eis iactis a matris peplo pendere. 
at haec pieta esse rhetor non diserte affirmat; et polest haec clausula de 
eo, quod mox futurum sit, quasi coronidis loco apposita esse, plane ut 
lab. XIV p. 136, 1, ubi in pictura discus humi iacet fali insecuturi indi- 
cinm; cf. c. X et Philostr. sen. II 20 et 23 fin. et I 8 fin. c. annot. mea.' 
Also Philostratos sagt nicht ausdrücklich, dasz der an Aphrodites Gewand 
hängende Eros gemalt sei? Aber wie lauten denn seine Worte? iif\p- 
THTat toö Tfjc jurvrpdc irftrXou. Heiszt aber iif\pvf\xai e er wird sich 
daran hängen * oder heiszt es f er hat sich daran gehängt und hängt nun 
daran'? Und was die angeführten Stellen betrifft, so verstehe ich nicht 
was sie beweisen sollen, da wir ja doch zuerst die Worte selbst betrach- 
ten müssen , die nicht zweifelhaft sind. Brunn glaubt auch (S. 249) am 
Schlusz dieses 'Bildes* nur eine Hinweisung auf die Folgen der eigent- 
lichen Handlung zu erkennen, ohne sich im geringsten zu dem Beweise 
verpflichtet zu fühlen, dasz dieser Sinn in den Worten liegen müsse oder 
wenigstens könne. — Wie sich für mich der merkwürdige Schlusz des 
Bildes erklärt, ist einfach genug zu sagen. So wie die Gruppe der Spie- 
ler, sowie die Bemerkungen über den Ball, so ist auch der Schlusz ein- 
fach aus Apollonios entlehnt ; wie aber dieser Schlusz malerisch darstell- 
bar sei, danach darf man Philostratos nicht fragen, weil er selbst daran 
nicht gedacht hat. Er entlehnt ihn vom Dichter, so wie er es mit der 
Paraphrase des Achilleusschildes macht, und damit hat es für ihn sein Be- 
wenden. 

Allein hier liesze sich folgende Bemerkung machen. Zugegeben dasz 
Philostratos manches in diesem Bilde aus Apollonios entlehnte, nemlich 
die Bemerkungen über den Ball und die Schluszscene, so könnte doch die Digitized by Google 144 K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

erste Scene, wo wir die beiden würfelspielenden Knaben erblicken, wohl 
die Reminiscenz eines wirklichen Kunstwerks enthalten, weil wirklich 
eine solche plastische Gruppe existiert. Kanu diese Gruppe, die auch 
Apollonios, wie von Levezow 8 ) wahrscheinlich gemacht ist, seiner Erzäh- 
lung eingereiht hat, entweder sie selbst oder eine Gopie — sie konirot 
in mehreren Exempfaren vor — nicht auch dem Philostratos vorgeschwebt 
haben, und läszt nicht der Umstand, dasz Philostratos dem Ganymedes 
die phrygische Mütze , die er in einer dieser Gruppen hat , und dem Eros 
den Bogen gibt, was beides bei Apollonios nicht erwähnt wird, in der 
Schilderung dieser Gruppe die Reminiscenz von etwas gesehenem ver- 
muthen? Hierauf habe ich folgendes zu erwidern. Es liegt hier allerdings 
der interessante Fall vor — es ist nicht der einzige bei Philostratos — 
dasz der Rhetor mit einem Dichter übereinstimmt, der seinerseits wieder 
abhängig ist von erhaltenen Kunstwerken. Denn ich glaube allerdings 
auch, dasz Apollonios wie an anderen Stellen, so auch hier nicht eine dich- 
terisch fingierte, sondern eine künstlerisch dargestellte Scene beschreibt, 
und ich möchte zu Levezows Bemerkungen noch das hinzufugen, dasz 
gerade die sinnliche Bestimmtheit in der Beschreibung der Stellungen, das 
ÖKXaböv f]cro bei Ganymedes und das 6 ji£v fjör] Trd|umav £vtirXeov 
uj U7TÖ ixaZQ jidpYOC *€pujc \a\f\c uiroicxave x^ipöc d^ocTÖv, 6p- 
6öc £<pecrr|U)C, wie Eros ganz übereinstimmend mit dem Kunstwerk be- 
schrieben wird, die Priorität des Kunstwerks weit wahrscheinlicher ma- 
chen musz als umgekehrt die Priorität des Dichters; aber für Philostratos 
glaube ich entschieden die Reminiscenz von etwas gesehenem verneinen 
zu müssen trotz der phrygischen Mütze und des Bogens, die er wohl hin- 
zufügen konnte ohne die Gruppe zu kennen. Er hatte, wie ich glau- 
be, nur den Dichter vor sich. Denn wenn er wirklich die Bemerkungen 
über den Ball und den Schiusz des Bildes aus Apollonios entlehnt hat, so 
ist es doch wohl methodisch , die Uebereinstimmung des Anfangs seines 
Bildes mit dem Dichter aus eben derselben Quelle herzuleiten, statt da- 
für ein anderes Vorbild, nemlich ein Kunstwerk vorauszusetzen. 

Was die Abweichungen des Philostralischen Bildes von dem Dichter 
betrifft, den Zusatz der Argo und des Fluszgottes, so gehe ich hier nicht 
näher darauf ein, weil es mir zunächst nur darauf ankommt sicher demon- 
strable Resultate zu gewinnen. Wenn man mich fragte, wie ich diese Zu- 
sätze erkläre, so hätte ich ein Recht zu sagen, das weisz ich nicht, ja ich 
konnte es sogar ganz unbedenklich zugeben , wenn jemand hier Reminis- 
cenzen aus Kunstwerken entdecken wollte, er möchte dann nur zusehen, 
was er daran hat; inzwischen will ich doch hier darauf aufmerksam ma- 
chen, dasz die Ankunft der Argo im Phasis eben die Veranlassung für die 3) Amalthea I S. 185 ff. Für die Kunstgeschichte ist diese Gruppe 
von der grösten Wichtigkeit, da sie durch die Lebenszeit des Apollo- 
nios einen terminus ante quem erhält, schwerlich aber wegen des in 
ihr hergehenden Geistes viel hoher hinaufgeht als die von demselben 
Geist beseelte Poesie eines Bion oder Moschos. Dasz sie mit Polyklei- 
tos Würfelspielen! etwas zu thun habe, leugnet Levezow mit Recht. Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 145 

drei Göttinnen ist, den Eros aufzusuchen, wie das auch von Apollonios, 
nur natürlicherweise an einer andern Stelle , erzählt wird. 

Der ältere Philostratos beschreibt (II 18) unter dem Titel «der Ky- 
klop' ein Bild, von dem ein sehr beträchtlicher Theil aus Homer und Theo- 
krit entlehnt ist. 
Homer (i 108 ff.) sagt von den Ky- Philostratos : 

klopen: ol 0€p(Zovxec xd Xrj'ta Kai xpu- 

oöxe opuxeuouciv X € P c *v qnrrdv ttövxec xdc duir&ouc oöre fjpo- 

oöx' dpöwciv, cav, üj irat, xaöxa, oöre dcpiixeu- 

dXXd xd f * äarapxa Kai dvrjpoxa cav, dXX' auxöjbiaxa f\ ff\ ccptav 

irdvxa cpuovxai, dva7r^7T€i xaöxa. etci ydp bf| 

irupol xai lepiöal ift* äjuireXot, KfaXumec, olc, ouk ofaa il öxou, 

a\ xe m^pouciv 110 xf|v ff\v ol Trowixai ßouXovxai au- 

o?vov£picxd<puXov, xaiapiv Aide xomuä elvai tiv qp^pet. Treirouixai 

tyißpoc dÖ-€i. bk aöxouc Kai irot^vac xd irpö- 

ßaxa ßöcKOuca, ujv xd TdXa tto- 
xöv xe f|TOÖvxai Kai öipov (wie 
v > * » > % « * i von Polvphemos erzählt wird bei Ho- 
xoicivb oör dropalßouXr,q)öpoi mer nn j Theokrit). ol b' oöre dro- 
it t.p 6 ,« ^fl 60 '» i . P«v T«rvuiCKOuctv oöre ßouXcu- 
dXX ol T uipnXwv öp^wv vmouci ^ piov oöo . oTkov> ^xd rä &n- 
Kapnva ctTa ^ c01iac 6u eV0l TO o dpouc. 

C "i CC z l tXo< P u P° IC1 ' ^Micteuei £ ouc ^ v äxXouc la> noXöqwiMöc 
. K S C , w,»»., 6fc 6 tou TToc€ibu»voc äTpiiuxa- 

nafcuiv Ai • dXÖ X uiv, oub dXXt,- T0C aÖTlBv olK€t ^«09«, M iov 
X«uv äX^TOuav. 115 pfev ^epxcivmv dcppüv tou dq>- 

Theoknt 11, 28 11.: ^ o0 ^ voc ÖVT0C „Xareia b* 

Tiviücicu», xaptecco Kopa, tivoc ^ ^ | mßa i vluv T oO X eiXouc 
^ uivexa cpeuretc- K al cvrounevoc touc dvGpumouc, 

uivacd Moi Xacio M *v 6<ppuc in\ öcnep Ttöv Xedvnuv ol ^oL 

TTOVTl MCTtflT«|) wvl W ,J n< J xeTa , tou TOIOUTOU 

iE uffdc rimxai nou Giurepov ctTiou< ^ ^ ßopoc mbk änM|C 

♦ .,f ^°' w ? c P ä ' % 5° (paivoiio. ^päTdpTf|craXaT€fac 

«c b ö^eaXMOC uwecn, irXoteia ZaHoöc^ ic touti tö irAa T oc, 

U pic iit\ X€lX«. dq»CTOpu»v aÖTfjv dird tou 8- 

Hom.292: pouc , Kal f| n*v cüprrg fri üird 

fete * ujc te X*u>v dpect T po<poc pdXnc Koi dTp€Mei (Bei Theokril 

(nemlich die Geßhrten des v ^ rflhmt er sich seiner Kunst im 

Ocjrsseus). Spielen der Syrinx) &Tl > aÖT(p 

Theokr.l6ff.: noineviKÖv äcfia, d»c Xeuioi tc c!t) 

wieeroM6Voc b fm ^Tpac Kal Ta0poc KCtl ^^y ^okoc 

winiXfic ic itövtov 6pwv äeibc K<x \ oüc veßpouc tQ TaXaTeii? ckum- 

TO » auTa veüei koI äpKTOuc. ab« bfc 6nd 

nplvtp Toöra, otib' öitou aörtö 

td rrpößaTO v^etm etbuic, oöb' 

^IiXewKd^aXdTelo^T^T^v<plX&VT , öiröco dcriv, oöb* önou fi yf[. 

dnoßdXXq ÖTi öpeiöc tc koi beivöc T^TPa- 

Jahrb. f. elut. Pbilol. Soppl. Bd. V Hft. 1. 10 

Digitized by VjOOQ lC 146 K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

fiöcxw ToupoT^pce, aprjXiuTepa tttcu x«Mv M*v ävaceiwv öp- 

öjLwpaKOC dijuäc 6f|V Kai d^cpiXacpfi ttCtuoc 5{kt|v, 

38f.Tpäq>w bi toi £v&€k<x veßpibc Kapxäpouc bk vnroroaivujv dböv- 
iräcac jtiavcxpöpwc Kai cicujivuic xac \k ßopoö toö T€V€iou, cr^p- 

T&capac fipKTiuv. vov xe Kai yacx^pa Kai xd de 

10 ff. fjpaxo .... öpOatc juiaviatc, övuxa fpcov, Xdaoc irdvxa. Kai 

djeixo bk irdvxa ndpepra. ßX^rreiv jufev fjyepöv qwiciv, ttmbr\ 
TröXXaKi xal diec -rroxi xujuXiov £pä, fixpiov & öp# Kai uiroKaWj- 

auxai ämjvöov yevov £ti, KaGdirep xäiv önpiiuv 

XXuipctc £k ßoxdvac. xä dvdipaic f)Truüja€va. Dann folgt 

die Beschreibung der Galateia, für 
48 cd bi xoi auxöc tfihv bOKtw die ich kein dichterisches Vorbild 

Xaciuixepoc eljuev usw. weisz. 

Was bemerkt nun Brunn über dieses Bild? Er leitet seine Bespre- 
chung mit folgender Bemerkung ein (S. 207) : f die erhaltenen Darstellun- 
gen sind meist von geringem Kunstwerth, und kaum in &ner ist der Ver- 
such gemacht worden, die Gestalt des Kyklopen in allen charakteristischen 
Eigentümlichkeiten scharf durchzubilden.' Diese Bemerkung hat den 
Zweck dem vorzubeugen, dasz der Leser zu viel Gewicht auf die Verglei- 
chung des Philostratischen Bildes mit den erhaltenen lege, und hier kann 
ich mich nicht enthalten einmal eine allgemeine Bemerkung über das Ver- 
fahren Brunns mit den erhaltenen Monumenten zu machen. Mein Gegner 
nemlich, der sich die ^praktische Archäologie' vindiciert, mein Buch aber, 
welches empirisch und rationell zugleich, so wie jede wissenschaftliche 
Untersuchung behandelt werden musz, diese Frage zu lösen sucht, als eine 
'theoretisch -ästhetische oder philosophische Betrachtungsweise' zu be- 
zeichnen für gut findet, wohl wissend, wie leicht eine solche Bemerkung 
bei der Richtung der heutigen Wissenschaft gegen den Verfasser ein- 
nimmt, er pflegt so zu verfahren, dasz er, wo ich einmal ein Denkmal 
übersehe, mir dies sofort entgegenhält, seien es auch Miniaturen und Bil- 
der von Diptychen , ja dasz er mir völlig unpassende Monumente , die ich 
absichtlich nicht berücksichtigt habe, weil sie nicht berücksichtigt wer- 
den konnten eben wegen ihrer Verschiedenheiten , entgegenhält, um sich 
den Schein empirischer Gründlichkeit , mir den des Gonstruierens aus Be- 
griffen anzudichten. 4 ) Habe ich dagegen die Monumente und zwar andere 4) Vgl. S. 210. Es handelt sich am die Gestalt des Antäos, von 
welchem Ph. II 21 sagt: 6r|pup fdp tivi €oik€v, 6X(yov äiro&ujv tcoc 
€?vai x«|> |Hf)K€i Kai to eOpoc. Nun sagte ich, der Künstler hätte dem 
Antäos einen Körper geben müssen , dem man ansehen konnte, dasz er 
geschickt sei zum Bingen. Ein solches Ungethüm aber, wie er es be- 
schreibe, sei zn keinem andern Kampf so untauglich als gerade zum 
Ringkampf. Dagegen sagt Brunn: C F. citiert Gerhard atiserl. Vas. II 
S. 102; die beiden Tafeln 113 und 114 aber scheint er nicht angesehen 
bu haben; denn sonst hätten ihm schon hier manche Ungleichheiten in 
der Bildung der beiden Kämpfer auffallen müssen. Ausserdem aber hat 
er die vorzüglichste aller Darstellungen des Antäos übersehen, die in 
den Ana, d. Inst. 1855 t. V publicierte Vase des Euphronios, auf wel- Digitized by Google IL Friederichs: nachtragliches zu den Philostratischen Bildern. 147 

als Miniaturen und Diptychen für mich , so sucht derjenige , dem die letz- 
teren gut genug schienen gegen mich zu beweisen, die besseren Monu- 
mente herabzudrücken, ja er setzt sie sogar ganz bei Seite und tadelt 
mich, dasz ich mir durch erhaltene Monumente den Blick habe trüben 
lassen, statt auf Miniere Gründe' zu achten. In diesem Fall hatte ich sämt- 
liche auf Polyphemos bezügliche Monumente verglichen , nicht blosz die- 
jenigen welche ihn mit Galateia zeigen, sondern auch die auf seine Begeg- 
nung mit Odysseus bezüglichen Vasen und Marmorwerke, wie aus meiner 
Bemerkung S. 30 hervorgeht: denn es ist nicht abzusehen , warum nicht 
auch die letztern für die Frage, wie die alte Kunst den Polyphemos dar- 
stellte, verglichen werden sollten; aber Brunn erwähnt diese letztern gar 
nicht, und von den Galateiavorstellungen weist er gleich die Wandge- 
mälde zurück , in denen von der Eigentümlichkeit des Polyphemos nur 
wenig übrig geblieben sei. c Am feinsten ist die Auffassung des plumpen 
Charakters jedenfalls in dem Albanischen Relief (Zoega 57). Hier sitzt er, 
wie bei Philostratos, unter einem Baume; sein Haar ist, wenn auch nicht 
wie Fichtenreisig, doch wild und ungeordnet, eben so wie der volle 
Bart; die Nase wie die ganzen Formen des Gesichts haben etwas breites 
und bäuerisch rohes; der Körper ist plump und in seiner Bewegung 
schwerfällig; und wenn er hier nicht behaart dargestellt ist, so wird uns 
dafür z. B. von Eustathios (de Hysm. am. 4, 6) das ähnliche Bild eines 
Hirten beschrieben, welches in dieser Beziehung ganz mit der Philostra- 
tischen Schilderung übereinstimmt. Hinsichtlich der Darstellbarkeil aber 
möchte ich picht mit Friederichs an Silenopappos erinnern, da trotz des 
irdvTa (crtpvov T€ xai facr^pa xal tö ic övuxa fjicov, Xäcioc 
Trävra) das Hervorheben einzelner Theile auf ein nicht überall gleich- 
mäßig vertheiltes Haar hinzudeuten scheint, sondern etwa an das Bild 
eines Giganten (Bull. nap. II t. 6) oder an die Kentauren des Aristeas und 
Papias im Gapitolinischen Museum , an denen gerade Brust und Bauch be- 
haart erscheinen , ohne dasz dadurch der menschliche Körper im minde- 
sten centstelll» wird. 9 Brunn also bezieht den Ausdruck des Philostratos 
auf ein nicht überall gleichmäszig vertheiltes Haar, d. h. also doch auf eher die rohe Wildheit in äuszerst charakteristischer Weise hervorge- 
hoben ist. Hatte er dazu die in der Form etwas schwülstigen, aber 
in der Sache richtigen Bemerkungen im Text von Braun nachgelesen, 
so würde er in ihnen sogar eine schlagende Parallele zur Beschreibung 
des Philostratos gefunden und erkannt haben, wie auch bei diesem das 
Grondmotiv der Beschreibung wie des Bildes in dem Gegensatz zwischen 
dem gebildeten Hellenen und dem rohen Barbaren lag. Herakles ist 
t*xvt)C IfiirXeuJC öi" ciiaptiocrfav toü ciO|uuxtoc, Antäos dagegen lexupoe 
p£v, £uvo€0€|a£voc |xf|v koI ouk ctcui T^xvnc. Er vertraut nicht auf seine 
Gewandtheit, sondern auf die rohe, materielle Kraft, auf die Wucht 
seines € vierschrötigen» Körpers; denn mehr braucht mit den Worten 
ÖXtfov diroblujv Tcoc ctvoi t$ uYjkci Kai tö eOpoc nicht gemeint zu sein. 9 
Ich glaube Brunn weisz sebr gut dasz er, sobald er seinem Gegner hätte 
gerecht werden wollen, sich so hätte ausdrücken müssen: Nimmt man 
die Worte ÖAvfOV usw. wörtlich, wie F. es thut, dann ist allerdings keine 
der erhaltenen Darstellungen zu vergleichen, aber ich glaube sie sollen 
nur 'vierschrötig' bedeuten, was denn freilich eine starke Hyperbel wäre. 

10* Digitized by Google 148 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

zwar überall vorhandenes, aber nur nicht gleichmäszig vorhandenes Haar, 
und vergleicht dann Figuren, die nur an einzelnen Theilen behaart, im 
übrigen aber glatt sind — ich bemerke dies nur zur Charakteristik von 
meines Gegners Genauigkeit. 'So bleibt nur noch das &ne Auge unter 
der &nen Braue, freilich ein Wagstück, für das sich aber trotzdem in 
der von Friederichs S. 30 erwähnten Gemme und in der Lyoner Maske 
(Miliin G. m. 174, 631) Belege finden. 9 Die Verschiedenheit dieser Henk- 
mäler von der Philostratischen Beschreibung verschweigt Brunn dem 
Leser, und doch wäre es insbesondere von der Lyoner Maske wohl wich- 
tig für den Leser gewesen zu wissen , dasz dieselbe eher dreiäugig als 
einäugig zu nennen ist, insofern die Bildung dieses Gesichts völlig normal 
auf zwei Augen augelegt ist, nur dasz diese Augen wie geschlossen vor- 
gestellt sind, während das zwischen ihnen befindliche dritte geöffnet ist. 
'Doch ich selbst will auf diese Analogien kein Gewicht legen, da sich uns 
eine ganz andere Lösung dieser Schwierigkeit ergeben wird , sofern wir 
nur noch einmal, das ganze Kapitel im Zusammenhang überblicken. Der 
Rhetor spricht zuerst von den Kyklopen im allgemeinen (s. unten). Aber 
diese, sagt er dann, kümmern uns jetzt nicht ; Polyphemos aber, der wil- 
deste von ihnen, wohnt dort, juotv jufcv üirepTeivujv 6<ppuv toü öq>- 
6aX|noö ivöc övtoc, TrXcrrcia bk tQ £ivl dmßaivwv tou x^iXouc 
Kai ctTOÜjuevoc touc ävOpumouc, ujcirep tujv Xcövtujv ol uj^oi. 
vuvl bfe dir^Tat tou toioötou citiou . . £p$ t«P ttJc faXareiac 
. . dcpiCTOpüjv auTfjV and tou öpouc. Er hat die Syrim unter dem 
Arm und singt unter einer Eiche sitzend. Sodann wird sein Aussehen 
beschrieben, das Haar, die Zahne, der Kinnbacken, die Haare am Körper 
und endlich der Zahmheit affectierende wilde Blick. Erwartet man die 
Erwähnung des Auges nicht vielmehr hier, bei der Schilderung des Aus- 
sehens, als im Eingange? Dort aber wird diese Misbildung des Körpers er- 
wähnt neben der Wildheit der Sitten : er friszt Menschen ; aber — heiszt 
es sofort — jetzt nicht. Wie nun diese Worte, in denen schon Jacobs 
die Reminiscenz aus Homer (i 292) erkannte, nichts mit dem Bilde selbst 
zu schaffen haben , sondern uns nur an den Charakter des Kyklopen im 
allgemeinen erinnern sollen , so werden wir die unmittelbar vorhergehen- 
den Worte über die Misbildung des Gesichts, zumal sie ebenfalls eine Re- 
miniscenz aus Theokritos (Id. XI 31 — 33) sind, als eben so allgemein ge- 
sagt aufzufassen das Recht haben.' Hier musz ich einen Augenblick inne- 
halten : es wird mir sehr schwer besonders den letzten Satz zu verstehen. 
Gleich das e wie — so* verstehe ich nicht; denn jene Worte von dem 
Fressen der Menschen sind deswegen nicht als dargestellt zu betrachten, 
weil der Rhetor gleich hinzufügt e jetzt aber friszt er nicht 9 ; aber was 
die andern Prädicate der Einäugigkeit usw. angeht , so negiert er sie ja 
nicht, was hat also jenes 'wie — so' für einen Sinn? Und dann dies 
allzu naive 'zumal sie ebenfalls eine Reminiscenz aus Theokritos sind', 
das meinem Gegner in der Hitze entfahren , ohne dasz er selbst sich be- 
wust geworden , was er damit sagt. Denn wenn ihm die Uebereinstim- 
rnung mit einem Dichter Grund ist, jene Prädicate nur als allgemein ge- 
sagt oder, wie er sich nachher deutlicher ausdrückt, als rhetorische Aus- Digitized by Google Friederichs: nachträgliches zu den Philoslratischen Bildern. 149 • schmflckunff zu fassen, so arbeitet er damit ja gerade mir, dem Gegner, 
in die Hände, und ich kann ihn nur auffordern diese Betrachtungsweise 
recht gründlich fortzusetzen, die ihn consequenter weise dazu führen 
mosz, den ganzen Kyklopen des Philostratos als f rhetorische Aus- 
schmückung' oder, was dasselbe ist auch nach Brunn, als eine dichteri- 
sche Reminiscenz aufzufassen. Denn er wird doch wohl einsehen, dasz die 
Methode nicht folgerichtig genanut werden kann, die von dem, was Phi- 
lostratos als dargestellt mittheilt, einen Theil als dichterische Reminis- 
cenz verwirft, den andern aber, der auch in demselben Dichter zu finden, 
stehen läszt. 

Wie ich den Kyklopen des Philostratos auffasse, braucht nach dem 
gesagten kaum noch bemerkt zu werden : er ist eben eine Entlehnung aus 
Theokrit. Nur wegen der erwähnten Gemme, welche die einzige Vor- 
stellung ist, die hinsichtlich des einen Auges in eine ungefähre Verglei- 
chung mit Philostratos zu setzen ist , bemerke ich , dasz sie bei metho- 
discher Untersuchung gar nicht verglichen werden darf. Denn wenn wir 
in dem sonstigen Habitus des Kyklopen die völlige Uebereinstimmung mit 
dem Dichter finden, wie unmethodisch wäre es, das auffallende des einen 
Auges nicht aus derselben Quelle abzuleiten! Ja wenn die Gemme ganz 
mit Philostratos übereinstimmte, so würden die offenkundigen, zum Theil 
fast wörtlichen Entlehnungen aus Theokrit uns zwingen, dasz wir uns 
nicht für Beschreibung eines wirklichen Kunstwerkes, sondern für Entleh- 
nung aus dem Dichter entschieden. Dasz es Monumente gibt, die einigen 
Philostratischen Bildern analog sind und trotzdem nicht verglichen wer- 
den dürfen, dieser einfache Gedanke scheint meinem Gegner nicht gekom- 
men zu sein. 

Es ist indessen noch der Eingang des Bildes zu besprechen , über 
welchen Brunn an einer andern Stelle (S. 241 f.) handelt. 'Wir finden 
eine Schilderung des Landes der Kyklopen , die durchaus eine Umschrei- 
bung der Homerischen Schilderung (i 105 — 115) ist, und am Schlüsse 
derselben die Worte toiic jifcv äXXouc £a, TToXiiqpriHOC °^ • • ofcei 
dvraööa Nach der Analogie der eben analysierten Beschreibungen* (auf 
die ich unten zurückkomme, um hier einstweilen an einem neuen Beispiel 
zu zeigen , wie für Brunn der Text des Schriftstellers etwas ganz gleich- 
gültiges ist) Verden wir nun nicht bezweifeln, dasz Ph. sagen will: wir 
erblicken im Bilde das Land der Kyklopen, von denen die Dichter uns 
vielerlei erzählen. Hier jedoch haben wir es njcht mit ihrem Leben und 
Treiben zu thun , sondern allein mit dem einäugigen Menschenfresser Po- 
lyp hemos. Aber selbst dieser ist jetzt nicht wild , sondern verliebt. So 
weit geht die Einleitung, die uns nur auf die landschaftliche Scenerie und 
kurz auf die eine in ihr befindliche Figur hinweist. Uebrigens findet diese 
Auffassung durch eine genaue Betrachtung der Worte selbst eine weitere* 
Bestätigung. Es heiszt nemlich: o\ 6€pi£ovT€C . . 0ÖT€ fjpocotv TCtÖTCt 
. . dXX' aÖTÖfLiaTGt f| t*1 ävcnr^jtHrei TaÖTcr und ferner nicht KükXuj- 
tt€C Top oötoi, sondern cid yäp bf| KuKXumec. Das Demonstrativum 
wird also nur von den Sachen als im Bilde sichtbar gebraucht, nicht von 
den Personen der Kyklopen.' Solche Exegese nennt mein Gegner *ge- Digitized by Google 150 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

naue Betrachtung der Worte 9 . Also wenn jemand, der ein Bild beschreibt, 
sagt: e die Schnitter der Saaten und Einsammler der Trauben haben dies, 
o Knabe, weder gesäet noch gepflanzt, sondern von selbst bringt ihnen 
die Erde dies hervor', so ist nur die Saat, nicht aber der sie schneidet 
vorgestellt zu denken , und dafür wird ein Beweis darin gefunden , dasz 
der Beschreiber fortfährt: 'denn es sind Kyklopen' ; er hätte, so meint 
mein Gegner, sagen müssen: 'dies sind Kyklopen.' Und noch mehr. 
Die Worte touc jufev dXXouc &x kümmern ihn gar nicht, er nimmt sie 
— ich wersz gar nicht wie , nur das sehe ich , dasz er trotzdem die Dar- 
stellung von andern Kyklopen auszer Polyphemos leugnet. Gegen dies 
Verfahren kann ich nur wiederholen , was ich in meinem Buch gesagt 
habe : mit solcher Kritik läszt sich alles aus allem machen. Es versieht 
sich von selbst, dasz der ganze Eingang aus Homer entlehnt ist, sowie 
das auf Polyphemos bezügliche aus Theokrit. 

Wie der Polyphemos des altern Philostratos aus Theokrit, so ist der 
Acheloos des jungem Philostratos aus Sophokles entlehnt : 

Deianeira sagt Soph. Trach. 9 ff. Phil. iun. 4: 

jLIVTlCTflp T&P fW [XO\ TTOTajLlOC, &1T61C ICUJC, TIC f| KOIVUJVia bpd- 

'AxcXtfiov Xifiu, kovtöc T€, öc dvraöGa ttoXüc 

8c \x' iv Tptciv jiiopcpaTciv £&jT€i dv^cniKev ifdpac töv m\xw 

iraxpöc, Korrä vu>t<x ba<poivöc Kai T^veia 

©oitwv dvapY#|C Taöpoc, SXXot* Ka9ieic utt' 6p6r| koi Trpiovurrij ttj 

alöXoc Xocpia ßX6riuv tc beivOuc bebop- 

bpdKwv £Xiktöc, fiXXox' dvbpeiw köc Kai iKavöv ic &cttXti£iv dxa- 

KUT61 fe\V T«UpOU T€ ITTTTOU, ÖC U7TO 

ßourrpujpoc' ^Kbebaadouteveid- rocaÜTij Kepaiqi Yupwcac töv au- 

boc X€va xal biacKaTTTUiv Tfjv iv ttoci 

Kpouvot bieppaivovTO Kprjvaiou ff\v d>c ic ^ßoXfjv TeTar Kai dv- 

7TOTOÖ« bpÖC TOÜTOU J^lGTlpOC. ßOUTTpUlpa 

liiv tdp aörüJ npöcuma Kai t£- 
veidc djuqnXaq>f|C uriTat te va|id- 
tujv ^K7rXTijLi|LiupoöcaiTOÖ f eveiou. 

Dann erwähnt Philostratos die wie zu einem Schauspiel zusammen- 
geströmte Menge (tö t€ £uv€ppur]KÖc dbc de Qiav TrXi]6oc, vgl. Soph. 
V. 22 dXX' öcTtc fjv OaKUJV ärapßf)C tt\c Gcac), die Braut in der Mitte, 
den verzagten Vater, den jugendlichen Herakles (£kou6|!€VOC XeovTnc 
Kai jiöiraXov iv TaTv x^potv £xu*v) und die Ortsnymphe. Und dann 
heiszt es: Tic bk 6 Tflc TP«cpnc Xötoc; 'AxeXtöoc ö troTajudc, üü nai, 
Ariiaveipac Tfjc Oiv^iuc £pwv töv f&\xov areubei, KaiireiOib jiev 
finecTi tüjv bpuni^vuuv. fiXXoc bk öXXotc boKüJV uttö toic öpiu^- 
voic eibeciv £iarXf|£€iv f|Y€iTai töv Olvia. toötov Tdp elvat t*- 
Tvujckc töv iv Tij Ypowpg* KaTTiopf) b£ irti Tr| Tratbi Aryiaveipqt d9u- 
jLtuic TÖV jutviicrfipa öpuJCij. Dann wird die geängstele Deianeira be- 
schrieben: dXX*ö iik» Yevvaioc 'HpaKXflc öbou irdpeptov, cpaciv, 
£kouciujc uqpicraTai töv äOXov. Kai Ta pfcv iv dvaßoXaic TaÖTa. 
ibou bfe Kai die HuvecTrjKaav r\br\ , Kai öca jafev iv dpxaic ttjc bia- Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 151 

paffte, 0€OÖ T€ Kai dTp£irrou flpujoc i)7rovoeic9uj , tö b y aö T&OC 
ö ptv ic ßouKepujv dvajuiop<pu)cac £airröv 6 ttotojuöc £ttI töv c Hpa- 
kX&z ujpftficev (bei Sophokles an einer andern Stelle, nemlich wo der 
Kampf selbst beschrieben wird, den Deianeira im Eingang nicht schildert, 
V. 507 ff. erscheint Acheloos ebenfalls nur als Stier , ganz wie bei Phi- 
lostratos. Er sagt: 6 jn^v f\v TTOTCtpoö cG^voc, uintKepuu TCTpaöpou 
<pdqja Taupou und V. 517: töt j fjv x e Päc, ^ v bk tö£ujv rrcVraYOC, 
raupeiiuv t* dvdjitfba Kepomjuv) 6 bfe ti} XatcJ toO beSioö Xaßö- 
ftevoe K^ptuc edrepov tuj (fcmdXw tuiv xpoTdcpujv ^KTTpe/itviZet, 
KdvxeOGcv 6 fifev aijuaioc f\br\ jiiäXXov f\ vdjuaToc dqpiiici Kpouvoöc 
drraropeuujv • 6 bk 'HpcacX^c T«vu^evoc tuj ?ptuj de rf|V Äiftdvci- 
pav 6pd, Kai tö jufcv jiöiraXov aurß ic ff\v ^ppiirrai, irpoTeivei bi 
avrirj to toö 'AxeXdJOu Klpac olov ebvov toö Tdjuou. 

Zunächst glaubt Brunn (S. 248) dasz in diesem Bilde nur eine ein- 
zige Scene dargestellt sei, wie Herakles das eine Hörn des Acheloos 
fasse und mit der Keule ihm das andere abschlage. Er bringt nemlich auch 
hier wieder die eigentümliche' Manier der Exegese in Anwendung, von 
welcher wir bereits instruetive Proben kennen lernten. Das ibou bfe 
Kai scheint ihm nicht darauf hinzudeuten, dasz noch etwas anderes als 
die Kampfgruppe, etwas vorhergehendes dargestellt sei (S. 243), auch die 
Worte veavietc t€ dicbuöyevoc Xcovriic Kai ^öttoXov Iv Taiv x^poiv 
£%uw hindern ihn nicht, nur einen, nemlich den im Kampf begriffenen 
Herakles anzuerkennen, sowie die Worte tö jufev fföiraXov aürifi ic ff\v 
?ppiTrrai, irpOTeivei usw. ihm durchaus nicht einen dritten Herakles 
anzudeuten scheinen, allerdings ganz consequenl nach dem Verfahren, 
wie er die Schluszscene in dem Bilde von Eros und Ganymedes beurlheilt. 
Interessant ist auch, dasz er die Worte Kai fica jufev iv dpxaic tfle bia- 
^idxr|C . . TÖ b* au jikoc nicht übersetzt: 'was den Anfang des Kampfes 
betrifft . • zum Schiusz aber . .', sondern 'was die allgemeinen Be- 
dingungen dieses Kampfes anlangt . ., schlieszlich . .' (S. 244), eine 
Uebersetzung die man als absichtlich dem richtigen ausweichend bezeich- 
nen möchte, da sie in sich völlig unverständlich ist, weil e schlieszlich' 
ja keinen Gegensatz bildet zu den 'allgemeinen Bedingungen 9 . Was aber 
die Gestalt des Acheloos betrifft, so bemerkt er S. 208: 'Grosze Unklar- 
heil herscht in den Bemerkungen F.s über die Gestalt des Acheloos. Um 
dem Rhetor etwas recht absurdes aufzubürden , werden seine Worte in 
der gröbsten und unbeholfensten Weise ausgelegt, obwohl wegen der 
auch hier angebrachten poetischen Reminiscenzen im Ausdruck ein feine- 
res Abwägen besonders nöthig war. Die Gestalt des Fluszgottes wird 
zweimal, am Anfang und gegen das Ende der Beschreibung erwähnt ; und 
zwar ist sie an der zweiten Stelle mit dem linen Worte ßoÜKepwc be- 
zeichnet' Brunn verschweigt hier dem Leser, dasz Ph. sagt tö b* aö 
r&oc 6 fifcv ic ßouK€pcuv dvanopqpukac £auröv, dasz also nach der 
Darstellung des Ph. diese Erscheinung mit Stierhörnern eine neue , von 
den frühern verschiedene Erscheinung ist , welche der Fluszgott am Ende 
des Kampfes annimmt, ausführlicher ist die Schilderung am Anfang und 
es treten deutlicher drei tyestandlheile hervor: ein Drache, ein zweites Digitized by Google 152 K. Friederichs:. nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Thier, nemlich Stier oder Pferd' (indem nemlich Brunn geneigt ist statt 
des hsl. YCtupou Te frmou mit andern zu schreiben xaüpou und fanrou 
zu streichen oder dafür ein Epitheton des Stiers zu setzen) c und mensch- 
liche Theile (dvbpöc ^tGrjpoc). F. spricht von einem stierköpfigen Manne 
und meint : «von dem halbthierischen Menschen ist sichtbar der Slierkopf 
und auch wenigstens noch etwas Menschliches, denn sonst konnte ja 
überhaupt nicht von Menschen die Rede sein.» Ich frage nun, ob einem 
Slierkopf ein voller Bart (teveuk (ifiqnXacprjc) zukommen und ob von 
dem Bart eines Stieres Wasser ausströmen kann?' Auf diese Frage konnte 
Brunn die Antwort finden in den beiden letzten Versen der citierten So- 
phokleischen Stelle ; ob das freilich in bildender Kunst darstellbar sei wie 
in der Poesie, ist eine andere Frage, wir wissen ja aber noch nicht, ob 
das Bild des Ph. ein wirkliches oder nur dichterisches Bild ist, und Brunns 
Bemerkung beruht wie so viele andere auf der Voraussetzung, dasz der Be- 
schreibung des Ph. wirkliches zu Grunde liege. c Hätte F. hierauf geachtet, 
so würde er die Worte ßouirpujpa TTpöcuma nicht «stierköpfig» übersetzt 
und dem Philoslratos aus dieser Bildung einen Vorwurf gemacht haben (der 
übrigens trotz F.s Bemerkungen S. 38 durch einen wirklich stierhäuptigen 
Acheloos auf einer Münze von Metapont : Garelli T. 157, 149 sich widerlegen 
liesze), sondern er hätte nur an ein menschliches Gesicht mit Stier hörnern 
denken können.' Ich glaube noch jetzt die einzig richtige Erklärung der 
ßouTTpuupcc irpöcimra gegeben zu haben, einmal wegen des entsprechen- 
den und nicht zweifelhaften Ausdrucks ßouTTpujpoc bei Sophokles (vgl. 
die Ausleger, bes. Wunder S. 35 — 38), an den sich Ph., wie die oben ge- 
gebene Zusammenstellung zeigt, in mehreren Punkten anschlieszt, sodann 
wegen der Worte des Ph. selber. Er fragt im Anfang nach der koivw- 
via des Drachen, des Pferdes und dvbpöc toutou f)jui9r]poc. ßoUTTpwpa 
jLiev TÖtp auTÜJ TTpöcuma, also die ßowrpuupa npöcuma sind die Er- 
klärung des fj|ni0r|poc , und wenn nun die ßounpujpa irpöcuma ein 
menschliches Gesicht mit Slierhörnern bedeuteten, so wäre der Ausdruck 
€ halbthierisch' nicht passend, der dagegen sehr passend ist, sobald die 
Worte nach Analogie des Sophokleischen Ausdrucks erklärt werden. Was 
ferner die Münze von Metapont betrifft, auf der auch ich den Acheloos 
dargestellt glaube , so kann ich nur wieder darauf aufmerksam machen, 
wie unkritisch es wäre für eine Einzelheit der Philostratischen Beschrei- 
bung ein Kunstwerk als Stütze herbeizuholen, da diese selbe Einzelheit 
und mehr als sie durch Sophokles ihre Erklärung findet, von dem der 
Rhetor abhängig ist. c Da dieses allein erwähnt wird, so haben wir nicht 
nöthig noch andere menschliche Theile vorauszusetzen: das Gesicht allein, 
«das Menschlichste am Menschen» , rechtfertigt die Bezeichnung als eines 
halbthierischen Menschen. Es fragt sich nun, an welches Thier dieses Ge- 
sicht angefügt ist. Die Kunstwerke zeigen uns einen Stier. Ebenso (!) spricht 
Sophokles , aus dem ja nach F. der Rhetor sein Bild im wesentlichen ge- 
nommen hat, von einem Stier* — Brunn streut hier dem Leser Sand in 
die Augen : denn Sophokles spricht an der ersten Stelle von drei Gestal- 
ten , die der Fluszgott abwechselnd annahm , und diese erste Stelle hat 
Ph. vor Augen im Anfang seiner Beschreibung, in der zweiten Sopho- Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 153 

kleischen Stelle erscheint Acheloos als Stier (natürlich ohne Menschenge- 
sicht), und ebenso erscheint er am Schlusz des Kampfes bei Philostratos; 
nnn beurtheile man, mit welchem Recht Brunn den Sophokles zu Gun- 
sten seines Raisonnements benutzt — 'und auf einen Stier deuten sowohl 
die Worte 8c uird Tocaurrj Kepafcj TupuOcac töv aöxeva' — dasz 
K€paia auch sehr wohl von der Krümmung des Nackens am Pferde stehen 
kann, ist im Gommentar von Jacobs bemerkt; es mag übrigens die Con- 
jectur TOtupou gern richtig sein, wodurch dann die offenbare Entlehnung 
aus Sophokles nur noch deutlicher werden würde — 'als auch die fol- 
genden xai biacKÄTTTiüv Tf|V €V rcocl ff\y &c £c d^ßoXfiv \etai, da 
nach Lindaus richtiger Bemerkung £|ißoXrj gerade den Angriff des Stiers 
bezeichnet. 9 Dasz IjiißoXrj auch von andern Angreifern als von Stieren 
gesagt wird, konnte Brunn in jedem Lexikon finden.*) 

Nachdem ich nun die exegetischen Willkürlichkeiten meines Gegners 
im einzelnen abgewiesen, will ich darstelle», wie sich Philostratos seinen 
Bericht über Acheloos gedacht hat , und diese Darstellung wird es zum 
Ueberfliisz zeigen , ob wir berechtigt sind ein wirkliches Bild als Grund* 
läge seiner Ausführung anzunehmen. c Du fragst vielleicht' beginnt er 
'nach dem Zusammenhang von dem Drachen , dem Pferde und dem halb- 
Ihierischen Mann.' Denkt er sich diese drei Organismen im Geist verbun- 
den oder nicht verbunden? Ich glaube, er denkt sie sich gerade so wie 
sie bei Sophokles erscheinen. Denn an dem Drachen erwähnt er den ge- 
krümmten Bug, einen Bart und schrecklich blickende Augen, am Pferde 
den gebogenen Nacken und das Aufwühlen der Erde und an dem halblhie- 
rischen Mann das Stierhaupt und den triefenden Bart. Diese Detaillierung 
— ich mache besonders aufmerksam auf den Bart am Drachen und am 
Mann — weist darauf hin, dasz dem Rhetor drei unverbundene Wesen 
vor der Phantasie schwebten : es sind drei Erscheinungsformen des Ache- 
loos, wie bei Sophokles, und als solche bezeichnet sie der Rhetor aus- 
drücklieh im folgenden. Er beantwortet die im Eingang aufgeworfene 
Präge: was haben diese drei Wesen mit einander zu thun? durch die 
Worte; dXXoc bk fiXXoTe &oküjv uttö toic öpu^voic eibeciv £k- 
trXri&iv f)Y€vrai töv Otvte. Gegen den Schlusz des Kampfes verwan- 
delt sich dann Acheloos in einen Stier. So denkt sich Ph. den Acheloos, 
und wir seine Exegeten dürfen nicht mit tausend Willkürlichkeiten an 
seinem Text herumdeuten, um etwas unsern Voraussetzungen passen- 
des herauszubringen, sondern wie er sich die Sache denkt, das ist die 
erste Frage, und erst wenn diese gelöst ist, dann kommt die zweite 
Frage, ob die Sache wie er sich sie denkt als eine bildlich dargestellte zu 
betrachten sei. Und der Beantwortung dieser zweiten Frage glaube ich 
in diesem Fall durch Beantwortung der ersten überhoben zu sein. *) Nach Einsendung meines Manuscripts hat O. Jahn dieses Bild 
besprochen arch. Ztg. 1862 S. 317 ff. Wir stimmen in der Anordnung 
desselben überein ; den Sophokleischen Ausdruck ßoüirpujpoc deutet aber 
Jahn anders, neinlich als stierhörnig, und damit übereinstimmend das 
Philostratische ßoüirpujpa irpöcuma und ßoOKepuje. Ich gestehe dasz 
seine Ausführung grosze Wahrscheinlichkeit für mich hat. Digitized by Google 154 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Der 'Herakles in den Windeln' des jungem Philostratos (5) ist fast 
eine wörtliche Paraphrase Pindars. 
Pindar erzählt Nem. 1, 37 ff. wie Philostratos: 

Herakles dGupcic, 'HpdKXeic, dGupcic Kai 

ou XaGdbv xpvcöGpovov "Hpav ye\&c f\br\ röv äGXov £v cnap- 
KpoKiüTÖv cirdpTavov lfK<XT£$a' Ydvöic a>v Kai Taöra, Kai touc 
dAXd Gewv ßaaXda arepxGeTca ii "Hpac bpdKOvrac öcdTepov 
Gu|itu tt^litt€ bpdKOVTac &pap. toI &cardpa x*tpl dTroXaßibv, oubfev 
fiev otxOeicäv 7ruXäv ic GaXdjüiou imcrpäpg Tt}C imriTpöc &cq>povoc 
puxöv eüpuv £ßav, racvoiav Trapecrwaic Kai irepibeouc. dXX* 
djKeiacTvdGoucdjLicpeXiHacGaifie- ol jxfcv i\br\ irapeivrai jwiKuvav- 
fuuxurrec* ö b* öpGöv jmfev ävTeivev rec tc ff\v touc öXkoüc Kai Tdc 
Kdpa, TTeipäro bk TtpaiTOv jxdxac, KecpaXdc uTTOKXivavxec xaic toö 
biccaia boiouc aüx^vuw ndpipaic VTyrriou x^pciv, üiroqpaivoucac ti 
dopuKioic x^pclv daic öcpiac dt- Kai tujv öbövrunr Kapxapoi bk 
XOfi^voic bk xpövoc ipuxdc ani- ouroi Kai iuibeic Xoopiai T€ au- 
Ttveucev jueXdwv dqpdrwv. toic üttö toO Gavdrou ic Gdrepa 

iiriKp€|i€ic Kai rd äppora oö be- 
bopKÖTa f\ T€ cpoXlc otfc ££av- 
&k b y dp' diXarov ßdXoc ttXc&c Gouca xpuajj Kai cpoiviKi tri, oubfe 
yuvaiKac, öcaixüxov 'AX^vac rcpdc rdc Tfic Kivriccwc Tpoiräc 
dprJTOicai Xfyer Kai fäp aörd, uiraurdCouca, dXX'umuxpoc Kai 
ttocciv dTreirXoc öpoucaic * dito iv Tip baqpoivijj rceXibvöc. tö bk 
CTpujjiväc, öjawc dfnuvev ußpiv rf\c 'AX^vhc elboc dvacKO- 
KVwbdXwv. ttoövti dvaq>£p€iv fifcv dird tiic 

irpuiTTic dKirXrjSeuJC boKeT, dm- 
crei bk vuv ok fjbn öpqL f| b' 
£kttXt]Hic aurf|v oibk Xexu* kci- 
Taxu bk Kabneiwv dyol x<*^- cGai £uvexwpnc€V. öpac ydp irou, 
Keoic dGpöoi cuv öttXoic 2bpa- dbcdßXauTOCKal hovoxCtujv dva- 
jiov dv x^pl b 1 *A|Li(piTpüujv ko- inibricaca Tfic eövfic cuv draKTtu 
Xeou tujavöv Tivdcciuv <pdcTavov t^ k6|luj idc x^ipac ^KncTdcaca 
iKeT'ö&iaicdviaiciTUTTeic'TÖTdp ßoqt* GepdTtaivai Te , Scai Trapfi- 
oiKeTovm&eiTTdvG'ö^c'euGüc cav tiktouoj, draXateicai &\\r\ 
b y aTTrmajv Kpabia Käboc djLwp* dXXo ti 7rpocbiaX£fovTai ^ 
dXXörpiov. &ra bk Gd/ußei buc- -itXticIov. o\ bk Iv öttXoic oötoi 
cpöpuj repTTviu t€ )iixöeic. elbe Kai ö t^Mviu tlu £iq>ei £toi|hoc 
tdp ^Kvdjuiiov \f\}x& T€ Kai buva- ol iikv Gnßaiuiv ftacpiTOi ßo?i- 
(iiv uioö. TtaXiYYXujccov bi ol Goövtec 'AiiopiTpuiwvi. ö b y und 
dGdvaToi drr^wv ^nciv Gecav. ttjv npiö-rnv dftcXiav atacd|A€- 
Yeirova b 3 ^KKdXecev Aide uq/i- voc tö Scpoc de dfxuvav öjuioö 
crou TtpoqpdTav ffoxov, öpGö- iuicn\ toic bpw)idvoic. Kai ouk 
pavTiv Teipeciav 6 bk ol cppdZe oTb^iTe dKirdTrXnTev, cite x^ipei 
KalTravTi CTpaTi^, rroiaic öjuiXri- Xoittöv. f| }ikv rdp x e%l P ^ T> ^v 
C€i Tiixaic usw. tiu tjoiiiii) , f\ bk tujv öopGaXpujv 

fvvoia x a ^tvd Tfji x€ipl dcpicTti- 
civ, ovbk Ixovtoc ö ti Kai djiii- 

Digitized by VjOOQlC K. Friedend»: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 155 

varro, Kai XP1QAOÖ TrpojiTiOeiac 
beöfaeva rd Ttapövia öpujvTOc 
Taöxd toi Kai dbbi irXrjciov 6 Tei- 
peciac 0€Ctti£u)v, oT)iai, öttöcoc 
ö vöv £v CTrapTavoic luv gerat. 
T€TpairTai bk 2v0eoc Kai fiavTi- 
köv diracOnaiviuv. Y^rparcTai Kai 
i\ NuE dv eibei, Iv f| TauTa, Xa/n- 
7iabiuj KataXd^TTOuca £ainrrjv, 
die fif) äjidpxupoc toö iraiböc 6 
ä8Xoc T^viiTai. 
Ich hatte in meinem Buche (S. 13 ff.) den Ausdruck lv CTtapYdvotc 
ujv gedeutet als 'in den Windeln befindlich' und sodann darauf hinge- 
wiesen, dasz eine solche Darstellung den erhaltenen Denkmälern und über- *■ 
haupl den Gesetzen der bildenden Kunst widerspreche, Hiegegen macht 
Brunn S. 184 zunächst die höchst unnöthige Bemerkung, dasz £v CTrap- 
Tavoic wie das deutsche 'in den Windeln 9 oft nur uneigeutlich 'zur Be- 
zeichnung der Altersstufe' gebraucht werde, und belegt es durch Bei- 
spiele, die er sich hätte sparen können. Denn was die Worte heiszen 
können, darauf kommt es nicht an\ sondern darauf was sie hier in die- 
sem Zusammenhang heiszen müssen. Für diese nach den Worten an 
sich mögliche Auffassung findet er nun eine Rechtfertigung in dem zwei- 
maligen sehr allgemeinen ujv , ja es sei fast geboten sie so zu fassen, 
weil sich Ph. anderwärts gerade in Betreff der Windeln einer weit be- 
stimmteren Aasdrucksweise befleiszige. Uebrigens hätten sogar, meint 
Brunn weiter, die Windeln ohne Anslosz zu erregen dargestellt sein kön- 
nen, nur dürfe man sich keine Wickelkinder darunter denken, sondern 
man habe sich nach Analogie der andern Philostratischen Stellen (die vor- 
her für die uneigentliche Auffassung der Worte herangezogen wur- 
den) den Herakles Mn d. h. zwischen oder auf den Windeln sitzend' zu 
denken. Mein Gegner schwankt zwischen zwei Erklärungen : er möchte 
die Worte uneigentlich fassen oder eigentlich, in letzterem Falle aber 
nur nicht s o eigentlich wie ich sie fasse. Und was nun die erste Erklä- 
rung betrifft , so ist mir unbegreiflich , wie die andern Philoslratischen 
Stellen, nemlich Td ji£v crrapxdvoic ffTeirai (es ist von jungen Ken- 
tauren die Rede), td ofc tujv arapYdvuJV urreKÖueiai, und von dem 
kleinen Hermes uraebüc tujv cirapYdvwv und UTrobu€Tai Td ardp- 
tava und r Qpai . . arapYdvotc avröv d|imcxouctv (welche Stelle B. 
anführt mit der naiven Bemerkung 'nur einmal'), irgend etwas beweisen 
sollen für unsere Stelle, und ich musz darauf warten, dasz mir B. ausein- 
andersetzt, worin das beweisende liegt. Ebenso verstehe ich nicht, wie 
das sehr allgemeine urv den Ausdruck £v CTraprdvotc UJV zu einem un- 
eigentlichen machen soll. Die Sache ist so. Ob ein Ausdruck, der an sich 
aneigentlich gebraucht werden kann, aber nicht durch ein 'gleichsam' 
oder ähnliches als solcher vom Schriftsteller gekennzeichnet ist, in un- 
eigentlichem Sinne verstanden wird, hängt davon ab, wovon und in wel- 
chem Zusammenbange der Ausdruck gebraucht wird. Wir fassen den Digitized by Google 156 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Ausdruck so lange eigentlich, als nicht die erwähnten Umstände uns 
zwingen die eigentliche Auffassung aufzugeben. In unserer Stelle aber, 
was zwingt uns denn von der nächsten , eigentlichen Auffassung abzu- 
gehen und iv CTTapfavoic uneigentlich zu verstehen? Von einem Rinde 
ist die Rede, und wenn ein Schriftsteller von diesem Kinde sagt iv CTTCtp- 
■fdvoic ujv, so müssen wir den Ausdruck eigentlich fassen; ich begreife 
allerdings wohl, wie derjenige, der mit der Voraussetzung künstlerisch 
befriedigende Bilder bei Philoslratos zu finden herankommt, diese nächste 
Erklärung verschmäht. Oder zweitens wir fassen den Ausdruck eigent- 
lich, aber nicht strict nach den Worten, sondern 'in, d. h. auf oder zwi- 
schen den Windeln', so frage ich wieder, wo findet B. die Nölhigung von 
dem stricten Wortsinn abzugehen , als nur in seiner Voraussetzung, dasz 
ein künstlerisches Bild der Beschreibung des Ph. zu Grunde liege? Die 
Griechen wickelten ihre kleinen Kinder ebenso gut ein wie wir, und an 
solche nach der Sitte des Lebens behandelte Kinder denken wir, wenn 
von einem Kinde gesagt wird 'es beGndet sich in den Windeln', und so 
der Grieche bei iv cirapYävoic uiv. 

Wenn wir wüsten, dasz dies Bild einstmals existierte und zwar 
ein künstlerisch ausgeführtes Bild war, dann hätten wir ein Recht von 
dem schlichten nächsten Sinn der Worte abzugehen ; das aber wissen wir 
nicht, vielmehr spricht alles dagegen. Uebrigens hätte ich diese ganze 
Auseinandersetzung nicht nölhig gehabt : denn es gibt noch einen andern 
Beweis dafür, dasz meine Erklärung der Worte die richtige ist. Er liegt 
in Pindar, von welchem der Rhetor im ganzen und auch in einzelnen 
Worten abhängig ist. Dem Ausdruck des Ph. iv cirapYÖtvolC djv ent- 
spricht der Pindarische CTrdpTOlVOV &fK<n^ßa, der nicht zweifelhaft ist 

Aber Brunn gibt überhaupt nicht zu (S. 253), dasz das Bild eine Pa- 
raphrase Pindars sei, es seien zu wesentliche Verschiedenheiten da. Diese 
Verschiedenheiten reducieren sich einmal auf die Anwesenheit der Nacht, 
sodann auf den Zusatz, dasz die dienenden Weiber bei Philoslratos mit 
einander sprechen und dasz Alkmene nicht blosz als jmovoxtTUlv entspre- 
chend dem Pindarischen äireirXoc , sondern auch als SßXauroc und cuv 
dTÄKTtp tt| KÖfii] bezeichnet wird. Endlich wird bei Ph. coexistierend 
aufgeführt was Pindar successiv beschreibt, doch nicht ganz ohne Zurück- 
fallen in die successive Darstellung , nemlich in der Figur der Alkmene. 
Zuerst wird sie genannt 'von Sinnen und in groszer Furcht', nemlich zu 
Anfang, da uns erzählt wird, Herakles äcärepov (bpctKOVia) äcarlpa 
Xeipi äTroXaßiuv kümmere sich gar nicht um die Mutter. Dann erzählt 
Philoslratos, aber die Schlangen haben schon ihr Leben ausgehaucht, und 
da heiszt es von Alkmene: dvaq>£p€tv yfev bnrd Tfic irpuiTTic dicirXfi- 
Hcujc boK€i, örmcrei bfe vöv ole f\br\ öpqL Gleich darauf aber schreit 
sie wieder mit ausgebreiteten Armen: rdc X£tpac ^Kireräcaca ßoqL 
Brunn freilich, seiner Maxime getreu, auf alle Weise etwas bildliches 
herauszueonstruieren , meint S. 245, in der ersten Stelle werde der Alk- 
mene nur ganz im allgemeinen und nur zu dem Zwecke gedacht, um den 
unerschrockenen Charakter des Knaben hervorzuheben. In der eigent- 
lichen Beschreibung ihrer Figur aber heiszt es, sie scheine sich so eben Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 157 

vom ersten Schrecken zu erholen, traue aber kaum noch ihren Augen. 
Der (vorhergegangene) Schrecken aber offenbare sich noch darin, dasz sie 
halbbekleidet vom Bett aufgesprungen sei und die Arme ausbreite. Es sei 
also deutlich der dargestellte Moment charakterisiert als der des Ueber- 
ganges von einer Gemütsbewegung zur andern. Das ßo$ wird hierbei 
ignoriert, woraus so deutlich hervorgeht, dasz Ph. sich die Alkmene in 
wechselnder Gemütsbewegung denkt. 

Brunn hat sich nicht die Mühe gegeben den Pindarischeu und Philo- 
stratischen Text genauer zu vergleichen, was ich, als ich mein Buch 
sehrieb, dem Leser zutrauen zu dürfen glaubte ; ich will daher hier noch 
auf einige merkwürdige Uebereinstimmungen hinweisen. Man beachte die 
merkwürdige Unbestimmtheit in der Angabe der Weiber übereinstimmend 
bei Pindar und Philostratos, öccu tuxov 'AXxjWivac äprpfoicai X^xei = 
öcai irapffcav TiKTOuaj,und dann das in der Beschreibung eines Bildes 
sehr auffallige raÖTd toi Kai dibi irXricfov 6 Teipeciac, das sich 
doch wohl nur durch das Pindarische f eiTOVd erklärt. Endlich ist die 
Folge der Figuren ganz dieselbe wie bei Pindar, nur dasz Ph. die Alkmene 
vor den Weibern erwähnt. Dann aber folgen die Führer der Thebaner, 
Amphitryo und Teiresias in derselben Ordnung wie bei Pindar , und von 
Stellung und Aussehen der Figuren erfahren wir gerade soviel wie bei 
dem Dichter. Diese Ordnung der Figuren ist bei Pindar nolhwendig 
durch den Zusammenhang des Gedichts : der Seherspruch von der zukünf- 
tigen Grösze des Herakles muste ans Ende treten , daher auch derjenige 
der ihn spricht; aber diese Nöthigung fällt für das angebliche Bild des 
Ph. ganz weg: er hatte um so weniger Grund den Teiresias zuletzt zu 
nennen , als dieser die Hauptperson seines Bildes ist. Es bleibt also eine 
merkwürdige Uebereinstimmung zwischen Pindar und Philostratos, obgleich 
beide ganz verschiedene Zwecke und Voraussetzungen haben, und ich 
glaube allerdings noch jetzt behaupten zu dürfen , dasz Ph. alles wesent- 
liche aus Pindar genommen hat. 

Brunn hatte dies Bild des Philostratos idenliGciert mit einem Bilde 
des Zeuxis, welches Plinius mit den Worten beschreibt: Hercules infans 
dracones stranguians matre coram patente et Amphitryone. Ich be- 
merkte hiegegen S. 23 , dasz schon ein äuszerer Grund gegen diese An- 
nahme spreche, denn Plinius hätte den Teiresias eher erwähnen müssen 
als Vater und Mutter, weil er im Bilde eine hervorragendere Stelle habe als 
diese. Trotzdem lese ich wieder bei Brunn S. 255 : 'die Worte des Pli- 
nius . . können bei der Kürze des Plinius nicht als Gegengrund gegen die 
Uebereinstimuiung beider betrachtet werden: tritt doch auch (!) bei Phi- 
lostratos Teiresias in der Beschreibung gegen Vater und Mutter materiell 
zurück/ Jedermann denkt sich nach der Anleitung des Plinius eine ganz 
andere Scene als diejenige des Philostratischen Bildes, nemlich den in 
Gegenwart der erschreckten Eltern kämpfenden Helden, nicht aber die 
Weissagung des Teiresias über die zukünftige Grösze des Helden, der 
sein erstes Probestück bereits abgelegt hat. Ich begreife, wie Brunn früher 
die Ungenauigkeit begehen konute; dasz er jetzt nach meiner Erinnerung 
noch daran festhält, ist mir unbegreiflich. Digitized by Google 158 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Unter dein Titel 'Kassandra 9 beschreibt der ältere Philostratos (II 10) 
ein Bild, welches nichts anderes ist als eine ins Detail ausgemalte Home- 
rische Beschreibung. Mein Gegner hat für gut befunden , des Verhältnis- 
ses dieses Bildes zu X 409 IT. mit keinem Worte zu gedenken; ich stelle 
daher beide , den Text des Philostratos und den des Dichters hier noch 
einmal zusammen. 

Homer : Philostratos : 

oi Kctjmevoi Kar* dXXoc äXXo toö 
dvbpujvoc Kai tö dvajulH tuj oivuj 
ai)ia Kai o\ äarWovrec £n\ Tpa- 
Tretwv Kpat^p T€ outocI XeXaK- 
nc^voc tircd dvbpöc, 8c itpdc 
dXXd ^ioi AiYicöoc tcü&xc Gdva- auTiD ciraipei, KÖpri re xpn c Mw- 

TÖV T€ JUlÖpOV T€ bÖC lf|V CTOXfjV £c TT&€KUV £|U- 

&cra cuv oüXoj^vij dXöxiw, oT- irecouiuievov laurfl ßXörouca tov 

KÖvbe xaX&cac, 410 'AYajii-iüivova ffrovra &cTpoiac fi 

beurviccac, die Tic t€ Kar^icrave KXurai)ivtiCTpaWx€TaiTOUTaJTirj 

ßoöv tn\ <pdrvij. Tpöirtü oötuj jucGiiovTa, ujc Kai 

ujc Bdvov oikt(ctu) GavdTur irepi t6v ATticGov Gapcficai tö Spiov. 

b ' fiXXoi frraipot f| KXuTaiftvficTpa b£ 7rörXou t^xvtj 

vujXejadwc KTetvovro , cuec i&c tivöc dircipou t6v 'Ajaixtixvova. 

dpTiöbovTec, ircpicxoOca tt^Xckuv ic auTÖv 

o\ 0d t* Iv d<pv€ioö dvbpöc \xtfa f)K€V d|i<prjicti toötov, 8c Kai rä 

buvaft^voio Wvbpa alpei TdfieidXa, tVjv tc 

fj Tdjwuj f| £pdvw fj eiXairivij t€- toö ITpidftou KÖpryv , KaXX(cn]v 

OaXuirj. 415 voiiicöeTcav tu> 'AYau^iivovi XPI- 

f\bX] jLltv TTOX&UV mÖVlU dvbpUJV C)iOUC T€ dTTlCTOU|Ül^VOüC äbou- 

dvreßöXncac, cav, diroKTcfvei 0ep)i(D tu) treX£- 

jmouvd£ KTeivoftevujv Ka\ dvi Kpa- kci. Kai €t jufev die bpäjaa tiera- 

T€pQ öcjaivia* Zojuev, <b trai, TaöTa, T€Tpattu- 

dXXd K€ KeTva /LiaXicra Ibibv öXo- brjTai jieirdXa dv quiiKpuV et b* ibe 

qnipao 0u|iqj, Tpcwprjv, uXeiuj iv atfroic öipei. 

übe dfiopl KpTyrfipa Tpair&ac tc acÖTreitdp. Xa^irriipec oötoi xo- 

irXrjGotf cac Pniol qpurrdc, £v vuiai tdp TaöTd 

KeiiieG' ivx jutcidpiu, bdnebov b' ttou, KpaTflpec b' £K€ivot xopr\- 

äirav afyum Göev. 420 toI uotoö, qpavÖTepoi toö irupöc, 

oixpucoT. TrX^peic bt ötuujv Tpd- 
ireZai, ßaciXeic iLv dciTOövro 
f^puiec. äc KÖcftuj bfe otibfev toö- 
tu>v dTToGWjcKovrec ydp ol bai- 
TU|ii6vec, Td fifev XeXdKTtCTai, Td 
bk cuvT^Tpmrai, Td bfe dir 5 au- 

TÄV K€tTai, Ka\ KuXlKCC bfe $K X€l- 

püjv 7t(7ttouci, TrXfjpctc al rroXXal 
Xö0pou # Kai dXicf) t<öv dTroOvri- 
ckövtujv oubejiita, |i€0uwci tdp. 
Td bt tüjv Ketji^vujv cxVjjiiaTa 6 Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 159 

M^v tKiii^rytax rf|V <pdpUYY<* ci- 

TOU Tl f\ TTOTOÖ ?XKOUCaV 6 b* 

dTroK^Komai xf|v K€<paXf|v de 
töv Kpcrrnpa KtiTrriwv 6 bk diui- 
pctKTCU t#|v x^pa <pdpoucav £k- 
iriüfjia- 6 b£ dqpdXKerai rf|v Tpd- 

/ 7T€£aV dKTT€Clbv T^C kXiVTIC* Ö b* 

de ujfiouc Kai K€<paXJ)v Keirai, 
TTOwitfic öv cpain Kujußaxoc. 6 b' 
diriCTci Tai öavdTur 6 b' ouk ?p- 
purrat q>UT€iv, olov tt&>i\c duße- 
ßXrm^viic aÖTtö t^c udO^c ibxpöc 

bk OÖbdc TUJV K€lM^VU)V, dtt€lbf| 

toöc dv oTvw drroÖvrjcKOVTac oök 

€Ö8uc dnoXcinet to dv6oc tö bk 

KUpiuiTcrrov t^c ciaivflc 'ATa^ju- 

vuiv ?x €l ? Kei)i€Voc oök dv irebfoic 

TpuiiKOic, oöb' drcl Gca|üidvbpou 

nvdc iViöciv, dXX' dv iieipaKtotc 

Kai Twvtttoic, ßoöc dirl ©0™!]* 

oiKTpordnYvb'fiKoucadTraTTptd- toutI xdp tö ji€Td touc ttövouc 

yoto 6uraTpdc T€ Kai tö dv bciirviu. Kupuirrcpa 

Kdccdvbpric, if|v kt€?v€ KXtmxt- bk dv oftcTip rd xffc Kacdvbpac. 

HVTJCTpn boXÖMiync dbc d<pdcrriK€ pkv auTi} iiera toO 

äjiqp' dfioi- ai/rdp dfü) ttoti faty neXdKewc f| KXurainviiCTpa |ma- 

XeTpac deipuiv vwdv ßXdirouca Kai cecoßrmdvTi 

ßdXXov dtroOWjacuJV nepl <pac- Tdc xafrac Kai TpaxeTa Tf|v dbXd- 

yävur vriv. atrrt| bt übe dßpwc T€ Kai 

dvöduüC JxOWCa TT€pi1T€C€fV Öp- 

^k€ t<\> *ATaM^vovi , ßtirroöca 
dq>* aurffc rd CT^aia Kai o!ov 
TreptßdXXouca Tij t^xvij aurdv. 
btrtp^dvou bk i\br] toö 7reXdK€ioc 
dvacrpdcpei toöc öcpÖaXjLioiic drei, 
ßoql bk oötui n olicxpöv, ibe Kai 
töv 'Araydnvova ttp Xounö rfle 
i|iuxf)c dXeeiv raöra dKOuovta* 
jieMvf|ceTai tdp aönöv Kai dv 
#bou irpöc 'Obuocda dv Tß drop# 
rarv ujuxwv (wie in der Homeri- 
schen Stelle geschieht). 
Heber dies Bild habe ich in meinem Buche S. 65 bemerkt: 'Ich kann 
nicht umhin gleich zu fragen: ist dies nicht ein empörendes Bild? Män-v 
ner werden abgeschlachtet in trunkenem Zustande mit der Weinröthe im 
Gesicht — so etwas sollte griechische Kunst gemalt haben? Das unbe- 
fangene Gefühl, meine ich, könnte mit der grösten Gewisheit entscheiden, 
dasz der Genius der griechischen Kunst sich nie zu so widerwärtiger Dar- Digitized by Google 160 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Stellung erniedrigt habe. 9 Und S. 75 : * Wird je wohl ein Künstler mit so 
rohem Sinn das Tragische seines Gegenstandes zerstören, wie es hier ge- 
schehen? und zwar das Tragische eines Gegenstandes, in dessen Behand- 
lung Dichter wie Aeschylos vorangegangen? Oder heiszt es nicht das 
Tragische zerstören, wenn die Männer in der Betrunkenheit abge- 
schlachtet werden?' Auf diese Fragen hätte ich gern eine Antwort ge- 
habt; mein Qegner meiut zwar allerdings (S. 222), in der Kunstrichtung, 
von welcher dies Bild Zeugnis gebe, liege Gefahr für die fernere Entwick- 
lung der Kunst, aber das Bild selbst scheint ihm keinen Anstosz erregt 
zu haben. Ich lasse dies auf sich beruhen , um zu einigen philologischen 
Bemerkungen meines Gegners überzugehen. Er bemerkt (S. 187) über die 
Worte K€ijuevoc ouk iv uebioic Tpuwcoic, o\)b' irA Gca|uuivbpou ti- 
vöc iViöciv, d\X' iv yeipaKioic Kai Yuvaioic, ßoöc im ©ärvij: > es 
leuchtet ein dasz hier von ouk iv Trebioic an nichts für das materielle 
Auge sichtbares beschrieben wird, sondern dasz es sich einzig um eine 
moralische Betrachtung , einem Klaggesange gleich, handelt, in dichteri- 
scher Form und darum mit Worten die aus Dichtern entlehnt sind, iv 
/aeipoudoic Kai Tuvaioic hat mit den Figuren des Bildes so wenig zu 
thun wie ßoöc im qpdTVrj: nicht in der, Schlacht, sondern mitten in 
seiner Häuslichkeit, wie ein Ochs im Stall an der Krippe, ist er hinge- 
mordet.' Dasz die Worte Keiji€VOC OUK . . T^'iöciv nichts für das mate- 
rielle Auge sichtbares enthalten, das Meuchlet' allerdings ein, weil nem- 
lich der Bhetor ouk hinzufügt , aber von den folgenden Worten leuchtet 
gerade das Gegentheil ein. Denn was zwingt uns dazu die Worte iv |H€i- 
paKioic Kai Tuvaiotc in dem zudem noch so curiosen uneigentlichen 
Sinne zu nehmen , wie Brunn will? Dasz ßoöc im rodrvi) bildlich zu 
nehmen ist, versteht sich von selbst, aber warum denn die Worte iv 
fieipaKioic Kai Tuvaioic? Wenn jemand uns einen gemalten Agamemnon 
beschreibt, der getödtet daliegt mitten in einem Gelage, und sich dabei 
ausdrückt: 'er liegt unter Knaben und Weibern, ein Ochs an der Krippe', 
wer wird da in aller Welt an etwas anderes denken können als an die 
Knaben und Weiber, wie sie zur Aufwartung bei reichen Gelagen erfor- 
derlich sind? 

Hinsichtlich der Worte ö jifev dKT£rjuir)Tat x?|V ©dpirfta drou ti f\ 
TtOTOÖ ?\Koucav, ö b* äTTOK6co7TTai rf|v K€q>aXf|v ic töv Kparnpa 
kutttuiv, 6 bi ditrjpaKTai tt\v x*tpa q^poucav 6ciruj|üia glaubt Brunn, 
weil in diesem Bilde die 'rhetorische Färbung' (was B. sich darunter 
denkt, wird nirgends klar und rund mit Beziehung auf die Worte des 
Schriftstellers im «einzelnen ausgeführt) besonders stark hervortrete , es 
gewis gerechtfertigt, für die einzelnen Ausdrücke nicht die schärfste, 
sondern eine 'möglichst milde Deutung' zu suchen. Er sagt (S. 222) : 'Hier 
deuten allerdings diTOK&oirrat und dirripaKTai auf eine wirkliche Tren- 
nung der Glieder vom Körper. Soll indessen das in den Worten ic töv 
Kpaiiipa KUltTWV ausgesprochene Motiv im Bilde wirklich erkennbar sein, 
so können wir kaum annehmen , dasz der Kopf wirklich vom Rumpfe ge- 
trennt und herabgefallen war; sondern es erscheint wahrscheinlicher, dasz, 
wie iu der ersten Figur die Kehle durchgeschnitten, so hier das Genick, Digitized by Google K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 161 

die Halswirbel durchgeschlagen waren, durch welche der Zusammenhang 
des Kopfes mit dem Rumpfe zunächst und hauptsächlich bedingt war.' 
Dasz der abgeschlagene Kopf durchaus nicht hindert jenes Motiv zu erkennen, 
welches die Stellung des Rumpfes dem Ph. deutlich machen könnte, diese 
nahe liegende Bemerkung macht Brunn nicht. Er ist freilich hier seiner 
Sache nicht sicher , er will zunächst nicht mehr als die Möglichkeit einer 
solchen Auffassung behaupten. Dieselbe 'möglichst milde Deutung', ja 
noch ein gut Theil milder, wird angewandt auf eine ganz analoge Stelle 
im Hippolytos des altern Ph., wo von Hippolytos gesagt wird : coi rä 
\iiv dcirdpaKTai tujv jieXuiv, id bk cuvr£rpiiTTai. Diese Worte setzen 
nach B. (S. 218) 'um so weniger voraus, dasz irgend ein Glied vom Kör 
per abgerissen sei , als nur das Haar als blutig erwähnt wird.' Zunächst 
was soll dies 'um so weniger 9 ? Ist denn noch ein anderer Grund da 
diese Worte in dieser Weise zu deuten? Ich wäre neugierig ihn zu 
hören. Was aber den durch 'um so weniger' eingeführten Grund betrifft, 
so ist in der That merkwürdig , dasz B. nicht aus dcirdpaicrai folgert, 
dasz Ph. aus irgend welchem Grunde die Beschreibung der blutigen Kör- 
pertheile übergangen, sondern dasz er die Voraussetzung mitbringt, Ph« 
habe alles detailliert beschreiben müssen , und nach dieser Voraussetzung 
die Worte beurtheilt. Und was bewog ihn zu dieser Voraussetzung? 
Etwa die sonstige Praxis des Philostratos? Das nicht, denn da würde je- 
des Bild der Philostrate den Gegenbeweis liefern, sondern seine folgenden 
Worte deuten es an: 'sie (die oben erwähnten Worte) lassen vielmehr an 
eine Darstellung denken, wie sie sich auf dem agrigentinischen und dem 
Campanaschen Sarkophag findet (arch. Ztg. 1847 T. 6. Mon. d. Inst. VI 2) 
und in dem Gemälde des Antiphilos (ßippolytus tauro emisso expates- 
cens: Plin. XXXV 113) vorauszusetzen ist. Freilich ist es F. «unbegreif- 
lich, wie Welcker behaupten konnte, bei Philostratos sei derselbe Gegen- 
stand dargestellt, wie von Antiphilos» % und ebenso wundert er sich, wie 
ich (Gesch. d. gr. K. II 249) «den Unterschied der beiden Bilder so ganz 
und gar übersehen konnte» (S. 73). Ich gestehe, dasz ich mir den «wahr- 
haft künstlerischen Moment, wo Hippolytos vor dem Meerungeheuer zu- 
rückbebt» nicht wohl gemalt vorzustellen vermag.' Sich einen Menschen 
durch eine grauenvolle Erscheinung erschreckt gemalt vorzustellen scheint 
mir in der That nicht schwer. e Wenigstens habe ich nirgends gelesen, 
dasz Hippolytos vor Schrecken vom Wagen gestürzt sei, wohl aber wie 
seine Pferde scheu wurden und in Folge davon das Unglück eintrat' Hier 
mischt Brunn fremde Dinge hinein : denn um den Sturz und dessen Motiv 
handelt es sich nicht, sondern nur darum ob Hippolytos durch die Erschei- 
nung des Stiers in Furcht gerieth , und das bin ich so frei zu glauben, 
auch ohne es irgendwo gelesen zu haben , und diesen Hippolytos , den 
durch den Meerstier erschreckten Hippolytos hatte Antiphilos dargestellt. 
'Der Kürze des Plinius aber ist es ganz angemessen , wenn er statt des 
Gespannes den Hippolytos nennt und von diesem das tauro emisso eapa- 
tescens prädiciert.' Also weil es der Kürze des Plinius f ganz angemessen 9 
ist, wird nicht etwa, was logisch wäre, die gegebene Bezeichnung als 
knapp, nur das wesentliche berührend aufgefaszt, sondern abgeändert, 

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 1. H Digitized by Google 162 K. Friederichs : nachträgliches zu den Phiiostratischen Bildern. 

damit nemlich ein ganz anderes Bild herauskomme als das von Plinius be- 
schriebene. Hätte B. hier gesagt, Plinius erwähne der Kürze wegen nur 
den Wagenlenker, die Hauptperson des Ganzen, und wir dürfen das Ge- 
spann hinzudenken , so würde niemand etwas dagegen haben. Nun aber 
stellt sich die Argumentation meines Gegners so heraus: IciräpaKTOtt 
kann nicht bedeuten, dasz ein Glied vom Körper abgerissen war, denn 
dies Bild musz übereinstimmen mit erhaltenen Darstellungen, in denen Hip- 
polytos ganz heil vorgestellt ist; es musz sodann übereinstimmen mit dem 
Gemälde des Antiphilos, das wir uns dieser Voraussetzung gemäsz vorzu- 
stellen haben. Also immer wieder dasselbe, Philostratos beschreibt wirk- 
liches , und dieser Voraussetzung müssen sich die Worte des Ph. fügen 
und auch die des Plinius, damit sie eben eine Stütze desselben werden. 
Jetzt begreife ich allerdings, wenn B. an der Identität des Phiiostratischen 
Bildes mit* dem des Antiphilos festhält, denn er spricht zu deutlich sein 
r sic volo, sie iubeo' aus. 

Die übrigen Beispiele verstümmelter Körper, die mit Menschenfleisch 
angefüllten Krippen des Diomedes, den halbzerfressenen Körper des Ab- 
deros und den zerrissenen Körper des Pentheus gibt Brunn zu; er meint 
nur (S. 219 f.), zunächst habe die griechische Kunst die Verstümmelungen 
gar nicht so ängstlich gemieden, als ich vorauszusetzen schiene, und so- 
dann könne der Maler das gräszliche gemildert haben, und dasz das ge- 
schehen sei, scheine aus den betreffenden Worten des Ph. hervorzugehen. 
In Betreff des ersten Punktes hatte ich selbst einige Ausnahmen angeführt ; 
B. führt, wofür ich ihm sehr dankbar bin, noch zwei Beispiele dazu an; 
ich wünschte übrigens doch dasz er deutlich ausgesprochen hätte, was 
er nicht scheint leugnen zu wollen, dasz diese Beispiele der groszen 
Masse der Monumente gegenüber, die meiner Behauptung günstig sind, 
als Ausnahmen erscheinen. Alle die Verschiedenheiten zwischen Poesie 
und bildender Kunst, die ich im ersten Theile meines Buches empirisch 
und rationell zu entwickeln gesucht habe, basieren auf der durchgehen- 
den Praxis der Kunst und werden nicht umgestoszeu durch vereinzelte 
abweichende Monumente. Diesen Umstand verschweigt B. dem Leser , da 
er ihm doch hätte den wichtigen Umstand millheilen sollen, dasz eine 
grosze Zahl der Phiiostratischen Bilder nur durch exceptionelle Erschei- 
nungen unseres Denkmälervorrats eine Stütze gewinnt, und hätte er das 
gethan , so würde er mir wohl meine von ihm nicht erwähnte Bemerkung 
haben zugeben müssen, die ich eben in Hinblick darauf machte, dasz ein- 
zelne aus der herschenden Praxis heraustretende Monumente mit Phiio- 
stratischen Bildern übereinstimmen (S. 96 Anm.) : 'in Betreff des Philostratos 
übrigens ist schon dies sehr mislich , wenn seine Bilder nur durch ganz 
vereinzelte Versuche untergeordneter Künstler gestützt werden können.' 
Wenn nun die Phiiostratischen Gräuelscenen den erhaltenen Denkmälern 
gegenüber auffallend erscheinen, so begründet dies ein Bedenken, ob 
ihnen wirkliches zu Grunde liegt, und dies Bedenken wird zur Gewis- 
heit, sobald sich für die Gräuelscenen eine Erklärung findet, auf welche 
sie selbst uns überall verweisen, nemlich der Mythus, wie wir ihn bei 
Dichtern oder andern Schriftstellern finden. Das gleich im folgenden zu Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 163 

betrachtende Bild des Pentheus schlieszt sich noch viel näher an ein dich- 
terisches Vorbild an, aber auch das Bild der Kassandra hat zu charakte- 
ristische Aehnlichkeiten mit der Homerischen Erzählung, als dasz wir 
nicht in ihr die Erklärung für eine als Kunstwerk gedacht ganz abnorme 
Beschreibung zu suchen hätten. Zunächst musz ich bemerken , dasz ich 
in meinem Buche S. 77 und ebenso Brunn den Aegisthos nicht mit dar- 
gestellt glaubte. Darin haben wir, wie ich sehe, uns beide geirrt. Denn 
indem Ph. sagt: töv 'ATaji^Livova fjKOvxa ^KTpoiac f) KXuTcu^vrjcrpa 
b^x€Tcti toutui t(£ Tpömu ofiru) fieOtiovra, wc K0t\ AiyicBov Gapcit- 
cai tö £ptov, ist es ja nothwendig, den Aegisthos anwesend zu denken, 
weil sonst die Worte tbc usw. völlig sinnlos wären. Weiteres wird frei- 
lich von Aegisthos nicht mitgetheilt, das ist aber die Art des Ph. in vielen 
Bildern. Aegisthos also und Klytämnestra sind zusammen anwesend wie bei 
Homer, dagegen werden noch andere Angreifer weder bei dem Dichter 
noch bei Ph. erwähnt. Und hieran nahm ich Anstosz, und ich musz meine 
Bemerkung hier wiederholen, wiewohl sie nach Brunn S. 262 'kaum eine 
Widerlegung verdient 9 . Bei dem Dichter, sagte ich, versteht es sich von 
selbst, dasz wir, wenn er uns erzählt, Agamemnon mit seinen Gefährten 
sei von Aegisthos und Klytämnestra getödtet , zu den beiden Angreifern 
den nöthigen Beistand ergänzen; aber auffallend musz es in der Beschrei- 
bung eines Gemäldes sein, wenn ganz wie bei Homer nur zwei Angreifer 
mitten in einer groszen Anzahl angegriffener erwähnt werden. Und zwar 
sind diese Angreifer nicht etwa Menschen wie Herakles, bei dem die/ 
Sache keinen Anstosz hätte, sondern ein feiger Mann und eine Frau, die 
bei all ihrer blutigen Grösse doch immer eine Frau bleibt Mein Gegner 
sagt: *Die Ermordung der Genossen ist vollbracht; zwei leben allerdings 
noch, aber der eine liegt im Sterben, der andere hat nicht Kraft zum 
Fliehen: wozu also sollen die Mörder noch gegenwärtig sein? Für die 
Hauptgruppe aber ist es wesentlich, dasz Klytämnestra allein das ent- 
setzlichste vollbringt. Die vorangegangene Scene sich auszumalen, konnte 
der Maler getrost der Phantasie des Beschauers überlassen.' Ich sollte 
denken, es wären sehr viele Gründe da, um die Mörder der Genossen noch 
anwesend zu denken, Einmal weil sie noch nicht alle getödtet sind, und 
zweitens weil die Stellungen der getroffenen, z. B. ö bk £<p£AK€Tat if|V 
TpdneEctv äorecdiv rf)c kXIvhc sonderbar wären, wenn wir nicht die 
Ursache derselben sichtbar vor Augen sähen , und drittens weil es doch 
eigen ist, dasz zwar die Mörder des Agamemnon und der Kassandra 
noch anwesend sind, aber nicht mehr die Mörder der Genossen, die 
mit ihrem Herrn zugleich starben. Wie klar und einfach ist alles bei 
Philostratos , sobald wir seine Beschreibung als ein aus Homer ent- 
lehntes poetisches Bild auffassen. Das Motiv der Betrunkenheit des 
Agamemnon und seiner Genossen, das bildlich gedacht wirklich grie- 
chischer Kunst gleichsam einen Faustschlag ins Gesicht gibt, das war 
leicht ans Homer zu entlehnen, der eben erzählt, wie Agamemnon mit 
den Seinen mitten in der Fülle des Mahls hingeschlachtet wurde; Pb. 
steigert es nur, um Effect zu machen, ins höchste Pathos, d. h. Philoslra- 
tisches Pathos, und detailliert ferner zu demselben Zweck, wobei denn 

11» 

Digitized by VjOOQlC 164 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

die gräszhch verstümmelten Körper erfunden werden, und wenn er dabei 
nur zwei Angreifer erwähnt, so ist er, sobald wir sein Bild als poetisches 
Bild betrachten, ebenso im Recht wie Homer; wir werden auch bei ihm 
2u Aegisthos ein angemessenes Gefolge hinzudenken. Aus Homer ist 
ferner eine sehr charakteristische Kleinigkeit entlehnt, die von der Kas- 
, sandra ausgesagt wird. Es heiszt: irepnreceiv tupfUTixe tuj "AtöM^MVOvi 
jJurroüca d<p 9 iaurf\c xd cx^jütjiaxa Kai olov irepißdXXouca xij x^xvi) 
auTÖv. Das TrepirreceTv war mir auffallend: ich meinte, man könne es 
im Bilde nicht anders deuten als darauf dasz Kassandra den Agamemnon 
geliebt habe. Diese Auffassung bestreitet Brunn S. 261 , aber wie er sich 
den Sinn des ireptireceiv denkt, suche ich vergebens in seinen Worten. 
Dagegen ist bei Homer, den der Rhetor vor Augen hatte, ein Ausdruck 
der dies irepnreceiv vortrefflich zu erklären scheint. Agamemnon sagt 
nemlich, Klytämnestra tödtete die Kassandra dfiqp'ejuof. Diesen Aus- 
druck nahm Ph. im eigentlichsten Sinn und daher sein Trepmeceiv. 

Der Pentheus des altern Ph. (1 18) ist entlehnt aus den Bakchen des 
Euripides. 

Euripides: Philostratos: 

Auch bei ihm geht bekanntlich die Y^YP<*iTTai M^v, Ü5 iraT, Kai xd £v 
Zerreiszung des Pentheus durch die tuj KiGaipwvi, Baxxwv xopoi Kai 
Bakchen auf dem Kithäron vor sich uitoivoi ir£rpai Kai väcxap &c 
V. 1043 ff. ßoxpuurv Kai die TdXaicri xfjv 

V. 142 £ei bk YdXaKTi n&ov, ßi&Xov f| TH Xmatvet. Kai Iboü 
fiei b* oTvuj, £ei bk ^eXtccäv v^- kittöc ?ptrei Kai öqpeic öpOoi Kai 
KTapi. Oüpcot Kai b^vbpa, oljaai, j^Xi 

V. 710 Ik bk kiccivujv Gupcwv cxdZovxa. Kai fibe cot fj £Xdxri xa- 
yXuKeiai ji^Xixoc &xäZov 0oai. yai Yuvaucwv Spiov £k Aiovucou 

V. 1110 ff. reiszen die Bakchen iiifa. ne'TTXWKe bk xdv TTevö^a 
die Fichte, auf welcher Pentheus diroceicaftevr] xaic Bdxxaic Iv 
sitzt, aus dem Boden und jener fällt eibei Xeovxoc. al bk Kai Saivoua 
nieder. Sie glauben in ihm einen tö Grjpajia, ^r|TT]p dKeivt) Kai 
Löwen gefangen zu haben V. 1174. dbeXcpai firixpöc, al fifev diroppn- 
11%. 1215. 1278. Tvöcai rdc xeipctc, n bk £mc7ru>ca 

V. 1125 Agaue reiszt dem Sohn xdv ulöv xfjc x«iTnc efiroic V 
den linken Arm ab, ihre Schwester fiv ibe Kdi dXaXdZouciv oöxwc 
reiszt ihm das Fleisch an der andern eöiov auxaic xd äcGjia. Aiövu- 
Seite ab, unter Beistand der Autonoe coc bk aüxdc }xkv &v irepujunij 
und der übrigen Bakchen. xoüxwv IcxrjKev ifmXfjcac xf|v 

V. 1132 6 jLifcv (TTevGeuc) cxevd- irapeidv xdXou, töv bk olcrpov 
Zwv . . al b ' iftdXaZov. TrpocßaKxeiicac rate TuvaiEiv- 

V. 1094 beiszen die Bakchen Oeou oöxe öpiöci toöv xd bpwjieva 
TTvoaTciv dfijiaveic, und des Diony- Kai önöca ucexeuei ö ITevOeuc, 
sos Stimme ist es, die sie zur Zer- Xeovxoc äKOueiv (päd ßpuxwji€- 
reiszung des Pentheus antreibt V. vou. Tauri fifev xd dv x<|i öpeu 
1078 ff. rd bk drfwc xaüxa f\br\, 0f]ßai 

V. 1H7 ff. Pentheus fleht die Mut- Kai Kdtytou cx^fil Kai Gpfjvoc 
ter an, aber sie Ik BaKxlou Kaxei- ttd xfl äTP?. Kai üuvapjiöxxou» Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches tu den Philostra tischen Bildern. 165 

X€T* oifo* IneiOi viv. Dasz sie ei- civ o\ trpod|KOVT€C töv V€xp6v, 
nen Löwen in ihm gefangen zu ha- eT m\ cu)6€it] t$ Tdcpqj. 
ben glaubt, ward schon erwähnt. 

V. 1216 ff. Ganz übereinstimmend 
mit Euripides, vor dem Hause des 
Kadmos geht die Klage um Pentheus 
▼or sich. TrpÖKCiTCti 

V. 1218 ff. Kadmos hat die auf dem Kai f| Kcq>aXf| toö TTcvO&juc oök- 
Kithäron verstreuten Glieder des &t djiimißoXoc, äXX* ofa Kai Tib 
Pentheus gesammelt und heimbrin- Atovucw £X€€iv, vewx&TT] Keil 
gen lassen. dnaXff *rf|v t^vuv Kai irupcf| räc 

V. 1298 Agaue (die den Kopf des KÖyac , 8c oötc kvttöc fipeipev 
Pentheus tragt): tö cptXraTov bk oöt€ qiiXaKOC t[ djtirt-Xou KXfyia 
cüjnairoÖ7Taiböc,Tr(ST€p; Kadmos: oöt€ atiXöc Zctxti Tic oötc olc- 
t-fü} jidXic TÖb* &€pe*vfjcac <p£- Tpoc. dppwwirro |ifcv ihr * aÖTÜJv, 
piu. Ag.: fj näv iv äpGpoic Kai ippüiwuev avrdc* ^aiveio 
cutK€KXijfi^vov KaX«I»c; bk ainö tö |if| jutcrä Aiovöcou 

V. 1280 erkennt Agaue den Kopf juatvecBat £Xceivd Kai Ta tüjv 
des Pentheus, den sie bis dahin für yuvaiKuiv f)YUJji€Öa # ola jifev xdp 
einen Löwen gehalten. iv tu» KiÖaiptiövi ifrvdncav, ola 

V. U85 sagt Agaue von dem Kopf bk £vraG6a tiYVUjckouciv. diro- 
des Sohnes: vioc 6 jliöcxoc clpTi X^Xomc bk atrrdc otix *1 üavta 
T€vuv öttö KÖpuO* dnraXÖTptxa jtövov, dXXct Kalf|ßujüTi, Kae^v 
KaTäKOjaov GdXXeu £ßdKX€ucav. Kard ixkv xdp töv 

KiOaipujva 6päc ibc uceral toO 
äöXou q^povTai cuveSaipoucai 
•rf|v ifad* toO öpouc* dvTaöOa bk 
KaGCcTavTai Kai ic voöv tüjv ße- 
ßaKxeujLi^viuv ffoouav, IZdvoucai 

T€ KOTO Tf]C YfiC Tl\C jlkv ic JÖ- 

vara fj K€<paXf| ßpiöct, Tf\c bk ic 
utyov. fi b* 'kfo6r\ TrepißäXXetv 

Jlfcv TÖV ulÖV ÜJpüTlKC , 01T61V bk 

ÖKveT. npoc|ui^|uiiKTai b J ai/rirj tö 

tou iraiböc al|iia, tö ^vkxeipac, 

tö bk ic irapeidv, tö bk ic Ta yu- 

V. iiSöTräcab^iiaTUJjui^vTix«" Mvä tou ua£oO. f) bk 'Apjiovia 

pac, vgl. V. H63. Kai 6 Kdbyoc elcl ^v, dXX* oöx 

V. 1330 f. 1357 ff. wird die Ver- oloi irep fjcav bpdKOVTec tdp 

Wandlung des Kadmos und der Har- f\br\ ix noipwv t'ivovrat. Kai 

monia in Schlangen als bevorstehend cpoXic f[br\ aurouc ?x €l * «ppoObot 

mitgetheilt. Jacobs vergleicht noch iröbec, «ppoübot TXoirroU Kai f| 

die sehr abereinstimmende, die Ver- |Lt€TaßoXf| toö cfboüc epiret ävui. 

Wandlung detailliert erzählende Stelle ol bk iKirXrJTTOVTai Kai rapißdX- 

desOvidMetam.lV576ff; ich möchte Xouciv dXXrjXouc, olov Suv^xov- 

aber nicht entscheiden, ob sie dem rec Td Xomd toö cuij-urroc, üjc 

Ph. vorgeschwebt bat. iretva iroöv aöroöc |ütf| (pirfij. * 

Digitized by VjOOQIC 166 K. Friederichs: nachträgliches zu deu Philostratischen Bildern. 

Die erste Scene dieses Bildes, die auf dem Kithäron spielt, stimmt 
bis auf die kleine Abweichung, dasz die Agaue des Bildes den Pentheus 
am Haar gefaszt hat , während sie ihm beim Dichter einen Arm abreiszt, 
vollkommen mit Euripides überein, und die fast wörtliche Uebereinstim- 
mung in einzelnen Wendungen beweist', dasz der Rhetor den Text des 
Dichters vor Augen hatte , als er seine Beschreibung verfaszte. Was sich 
freilich der Rhetor dachte, als er von Pentheus sagte, £v eft>€t X&vtoc 
sei er von der Tanne herabgefallen, ist mir nicht ganz klar. Vergleicht man 
dazu, was er später von den Bakchen sagt: oöre öpwci yoOv TCt bpui- 
yeva Kai öiröca tK€T€Ü€i ö ITevGeuc, X^ovtoc äicoueiv qpaci ßpuxui- 
)i^VOU, so scheint allerdings die Erklärung von Jacobs, dasz £k eibei Xeov- 
toc nur den von den rasenden Frauen als Löwen gedachten Pentheus 
bezeichne, wahrscheinlich; sicherlich aber sind auch diese beiden Stellen 
deutliche Beweise, dasz Ph. den Dichter vor Augen hatte. Nun aber tren- 
nen sich in diesem Fall bildende Kunst und Poesie. Der Dichter erzählt 
die Zerreiszung des Pentheus, wie er sie im Mythus vorfand; die bildende 
Kunst dagegen stellt einen frühem Moment dar, sie gibt die Zerreiszung 
als bevorstehend, nicht als geschehen. Diese recht eigentlich aus der 
Praxis der Monumente geschöpfte Bemerkung suchte ich zu begründen 
durch die Wesensverschiedenheit der bildenden und dichtenden Kunst, 
die in der Darstellung des gräszlichen ganz verschiedene Wege gehen und 
gehen müssen, weil erstere zunächst für das äuszere, letzlere nur für das 
innere Auge arbeitet. Ich glaubte diese Ausführung machen zu dürfen 
wohl wissend, dasz die Vorstellung der Agaue mit dem Kopf des Pentheus 
in der Plastik vorkommt ; aber das schien mir vereinzelt und als plasti- 
sches Monument für ein Gemälde und besonders für ein so ausgeführtes 
Gemälde wie das des Ph. wenig beweisend. Ich verfuhr also gerade so 
wie der Sprachforscher, der zunächst eine Menge gleichartiger Erschei- 
nungen zu einem allgemeinen zusammenfaszt, ohne damit Modißcationen 
im individuellen Fall auszuschlieszen. Nun hält mir mein Gegner (S. 219) 
ein Vasenbild entgegen, das ich damals, als ich mein Buch schrieb, aller- 
dings noch nicht kannte, auf welchem c die rasenden Bakchantinnen die 
zerrissenen Glieder des Pentheus in den Händen tragen.' Stöszt nun die- 
ses Bild meine These um? Das will, glaube ich, auch mein Gegner nicht 
sagen: er will mit dem Bilde nur eine Stutze für den Ph. gewinnen; da 
hätte ich denn nur gewünscht, dasz er deutlich dem Leser ausgesprochen 
hätte, wie sich der Thatbestand verhält, nemlich dasz das Philostratische 
Bild der allgemeinen Praxis der Monumente widerstreitet, dagegen mit der 
Ausnahme übereinstimmt. Es ist also wieder ein Fall, wie wir ihn im 
vorhergehenden schon öfter fanden. Das eine Auge des Kykiopen hatte 
in einer rohen Gemme eine ungefähre Analogie, und eben da stellte sich 
heraus, dasz diese Analogie gar nicht verglichen werden dürfe, weil es 
unmethodisch ist, das auffallende des einen Auges nicht ebendaher zu er- 
klären , woher so manches andere entlehnt ist , nemlich aus dem Dichter. 
Ebenso verfahre ich hier, und wenn irgend etwas, so berechtigt mich dazu 
der Schlusz des Bildes, die Verwandlung des Kadmos und der Harmonia 
in Schlangen. 'Weg sind die Füsze, weg die Hinterbacken, und die Ver- Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den PJiilostralischen Bildern. 167 

Wandlung dringt nach oben' sagt der Rhetor: so kann ein Dichter spre- 
chen , aber ein Künstler kann nicht das unfixierbare fixieren. Hierauf 
komme ich noch später zurück; einstweilen, wenn dies aus dem Dichter 
entlehnt ist, so mnsz es methodisch erscheinen, auch das sonst auffallende 
des Bildes ebendaher zu erklären. 

Als ein weilerer Unterschied zwischen Poesie und bildender Kunst 
wurde von mir der Satz aufgestellt, dasz der Künstler nicht wie der Dich- 
ter die äuszere Natur, Berge, Flüsse, Bäume beseelen könne. Was mich 
zu diesem Satz veranlaszte, ist zunächst das Bild des Orpheus (iun. 6). 
Es ist in einzelnen Wendungen, worüber ich auf den Commentar von 
Jacobs verweise, von Dichtern abhängig, besonders aber darin dasz die 
Wirkungen der Musik nicht blosz an empfindungsfähigen Wesen, an Thie- 
ren, dargestellt gewesen sein sollten, sondern auch Bäume waren aus 
ihren Wurzeln gerissen und umstanden als Zuhörer den Orpheus, ihre 
Zweige wie Hände verschlingend: blvbpa fäp ävaaräcac tujv £iZüjv 
(ö Zurfp&poc) äxpoaräc &ft\ raüta tu) 'Opcpei, Kai irepucnictv 
atrnk ireuicn T€ oöv Kai KUTidpiTTOC Kai KXfj8poc Kai atTeipoc aÖTq 
Kai Sca äXXa blvöpa SunßaXövTa toüc irropGouc olov X € *P ac rapl 
töv 'Opop&i 2crr|K€. Diese Bemerkungen über die Bäume waren der 
Grund, weswegen ich das Bild als ein aus Dichtern entlehntes bezeichnete: 
die Dichter können dem Orpheus losgerissene Bäume folgen lassen, die 
alten Künstler aber thaten es nicht , wie die erhaltenen Beispiele lehren, 
und ko nn ten es nach der Natur ihrer Kunst nicht thuii: denn 'der Künst- 
ler kann ja nur solche Wesen als empfindlich gegen Musik darstellen, die 
es in Wirklichkeit sind, der Dichter aber kann auch diejenigen Wesen be- 
seelen, die in Wirklichkeit keine Empfindung haben' (S. 86). Hierüber 
bemerkt nun Brunn S. 190: 'Nicht nur die Bäume und Felsen, auch die 
Flüsse und das Meer lassen sich nachweisen und noch dazu in einem 
Werke der Sculptur. Unter den Beschreibungen des Kallistratos, die ja 
auch F. als von wirklichen Statuen entnommen betrachtet, findet sich eine 
des Orpheus (7), an deren Basis auszer den Thieren auch die anderen 
Reiche der Natur ihre Darstellung gefunden hatten : eloec av Kai iroTa- 
uouc TUTüOÖvra töv x<***dv & tttiyujv ^ *d M&n ^ovrac, Kai 
Küya GaXdcaic £pum xfjc ibbfic üuiouftevov, Kai niipac aldWjcei 
TiXnjTO^vac ^oucucflc, Kai iracav ßXdcT^v üjpiov 11 ifaüjv h\ Tf|v 
lioücav Tfjv 'OpapiKfjv cncuboucav. Zwar scheint auchWelcker wegen 
der Worte elbec fiv daran zu zweifeln, dasz diese Dinge wirklich darge- 
stellt gewesen; allein elbcc Sv findet sich in ganz ähnlicher Verbindung 
noch öfter bei Kallistratos (S. 145, 16. 147, 6. 149, 17. 151, 25. 160, 13), 
und zwar nie von etwas gar nicht dargestelltem , sondern nur mit Bezug 
darauf, dasz zu dem für das materielle Auge wirklich sichtbaren das gei- 
stige Auge, die Phantasie noch etwas, was der todte Stoff nicht darbietet, 
nemlich Leben und Bewegung, hinzudenken müsse. So ist im Bilde des 
Orpheus das Flieszen, Aufhorchen und Hineilen durch die Phantasie zu 
ergänzen, während die Worte tuttouvtcx töv xclKkov das Vorhanden- 
sein der Dinge selbst hinlänglich verbürgen. In den Thieren erkennen 
vir die Wirkung des Gesanges; bei den übrigen Dingen genügt die blosze Digitized by Google 168 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

Gegenwart, um die Phantasie diese Wirkung erraihen zu lassen. Ganz 
in derselben Weise haben wir das Gemälde aufzufassen. Der Maler ver- 
pflanzt die Bäume aus ihren ursprünglichen Sitzen und stellt sie um Or- 
pheus herum , und die Worte des Kallistratos IZ rftiöv cireu&ovciv zei- 
gen recht deutlich, dasz auch ävoxTrdcac tujv (ÜiCujv als eine rhetorische 
Wendung zu betrachten ist; der Rhetor aber sieht in den ineinanderge- 
sc^lungenen Zweigen die Wirkung des Gesanges. Dasz aber die Bäume 
in den erhaltenen Monumenten nicht fehlen, lehren die schon von Welcker 
angefahrten Beispiele.' 

Also der Orpheus des Kallistratos soll eine Stütze des Philostratos 
abgeben. Hätte sich doch Brunn, ehe er die angeführten Worte nieder- 
schrieb , zuerst die von ihm citierte , aber in merkwürdiger Weise falsch 
verstandene Note Welckers etwas genauer angesehen ! Welcker sagt: r eß>ec 
Öv k. T. X. ex his verbis apparet, sophistam non quae vidisset exprimere, 
quod visum est doctissimo Quatremere 1. 1. p. 61 ob tiaram auro orna- 
tam aurcumque lorum ensis et caiceamentum. immiscet enim quaedam 
ex poetis petita, quae arti contraria sunt.' Also mit e ex his verbis' meint 
Welcker nicht etbec äv, wie Brunn verstanden hat, sondern efoec öv k. 
t. X. : er meint den ganzen mit elbec öv beginnenden Satz , welcher aus 
Dichtern entlehntes , in der Kunst nicht darstellbares enthalte , und nicht 
wegen elbec öv zweifelt Welcker an dem dargestelltsein des mit eTbec Sv 
beginnenden Satzes , sondern wegen des dichterischen Inhalts des Satzes. 
Dasz dies Welckers Ansicht ist , folgt zum Ueberflusz aus seiner Vorrede 
S. LXXI, wo er über den Orpheus des Kallistratos sagt: f ad epideicticum 
genus raanifesto pertinent Orpheus c. 7, ubi prae reliquis v. p. 154, 26 
— 31 [das ist eben unsere Stelle] , opus alioquin celeberrimum.' Also 
Welcker meint: es liegt zwar ein factischer Kern in der Beschreibung des 
Kallistratos, aber die dichterischen Einschiebsel beweisen, dasz er nicht 
. etwas gesehenes beschreibe, sondern nur gehörtes oder gelesenes zu einer 
rhetorischen Schilderung verarbeitet habe. Gerade so wie Welcker fasse 
ich auch den Kallistratos auf: ich erkenne allerdings auch einen factischen 
Kern an, nemlich dasz er gebort oder gelesen von berühmten Statuen, 
damit aber sage ich nicht, dasz die Kall istra tischen Beschreibungen in 
allen Einzelheiten von wirklichem entlehnt seien. Und was nun die Einzel- 
heit in dem Orpheus des Kallistratos betrifft von den hineilenden Flüssen, 
der sich krümmenden Meereswoge usw. , so war es nicht blosz ein rich- 
tiges Gefühl , welches diesen Zug der Darstellung für einen dichterischen 
Zusatz erklärte — dies richtige Gefühl hätte nur auch bei Philostratos 
festgehalten zu werden brauchen, es wären dann sogleich dieselben Re- 
sultate hervorgetreten, auf die ich gekommen bin: denn was habe ich 
anders gethan als das dichterische abgesondert bei den Philostraten , das 
ihnen mit Kallistratos gemein ist, nur mit dem Unterschiede, dasz es bei 
den Philostraten nicht auf einzelne Zusätze sich beschränkt, sondern viel- 
mehr die Grundtage ihrer Bilder ist — sondern es läszt sich strict be- 
weisen, dasz dieser Zug in dem von Kallistratos beschriebenen plasti- 
schen Werke fehlte. Wir können nemlich in diesem Falle den Rhetor 
controlieren durch Pausanias, der dieselbe Gruppe beschreibt, wie schon Digitized by Google K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 169 

Welcker S. 611 bemerkt hat. Man vergleiche: Kallistratos sagt, auf dem 
Helikon im Temenos der Musen sei neben den Musen eine eherne Bild* 
sänle des Orpheus aufgestellt; Pausanias (IX 29, 5 ff.) beschreibt den Hain 
der Musen auf dem Helikon, erwähnt hier (30, 1) Musenstatuen von ver- 
schiedenen Künstlern, dann (30, 2 ff.) Dichterstatuen und unter ihnen eine 
Darstellung des Orpheus mit folgenden Worten: *Op<pei bk Tift 9pqud 
Treirohyrai jj£v irapccTÖca aÖTiu TeXeT^ • ir€7rotr|Tai bk irepl aÖTÖv 
Xföou T€ xcd x«Xkoö Grjpia ÄKOuovTa äbovroc An der Identität der 
von Kallistratos und Pausanias beschriebenen Gruppen ist demnach wohl 
nicht zu zweifeln; es ist daher die Beschreibung des Pausanias als Cor- 
rectiv des Kallistratos zu gebrauchen, und man sieht nun recht aus die- 
sem Beispiel, wie richtig die Anschauung ist, die den Kallistratos als einen 
Mann auffasst, der gehörtes oder gelesenes zu rhetorischen Schilderungen 
verarbeitet. Er spricht nur von Erz, Pausanias nennt Erz und Stein als 
Material der Thiere; er erwähnt die Telete nicht, fügt dagegen zu den 
Thieren die Mirakel von den Flüssen, Meereswogen und Felsen hinzu, 
die ihm zu seinem Zweck ja sehr willkommen sein musten, von denen 
aber Pausanias schweigt, natürlich weil sie nicht vorhanden waren. Oder 
sollten wir etwa glauben , dasz sie doch vorhanden waren , aber nur in 
der kurzen Angabe des Pausanias übergegangen seien? Auch diese An- 
nahme läszt sich beseitigen durch den folgenden Satz des Pausanias. Er 
knüpft nemlich an diese Gruppe einige Bemerkungen über die Leichtgläu- 
bigkeit der Hellenen in Betreff des Orpheus: iroXXa fitv Kai äXXa m- 
creuouctv oök övra a €XXiiV€C, xal bf| Kai 'Opcpte KaXXlÖTTTlC T€ €?- 
vat Moucrjc Kai oö TflcTTi^pou, Kai ol t& Gripta tevai irpdc tö \xi\oc 
ijnrxaf urfOUjLicva usw. Er bestreitet also die Wahrheit der Erzählung, 
dasz die Thiere den Tönen des Orpheus folgten; hätte er aber jene Kalli- 
stratischen Mirakel in der Gruppe bemerkt, er würde sich wohl nicht dar- 
auf beschränkt haben blosz gegen die Erzählung von den Thieren Protest 
einzulegen. 

Ich weisz nicht, ob mein Gegner seine Bemerkung über dbec äv 
bei Kallistratos jetzt noch festhält, da er einsehen wird, wie falsch er 
Welckers Bemerkung, von welcher die seinige ausgeht, verstanden. Er 
bestreitet, dasz eTbec Sv bei Kallistratos von etwas gar nicht dargestell- 
tem sich finde , es stehe 'nur' mit Bezug darauf, dasz zu dem materiell 
sichtbaren noch Leben und Bewegung durch die Phantasie hinzukommen 
müsse. Und das soll in €?b€C fiv liegen? Brunn übersetze doch einfach 
den Satz des Kallistratos, der ja nicht die Flüsse schlechthin, sondern die 
hinströmenden Flüsse usw. als im Erz sichtbar bezeichnet. Was ist denn 
in dem Kallistratischen etbec Sv so besonderes? Sondern es heiszt, was 
es immer. heiszt: 'man hätte sehen können.' etbec ftv wravicrajulvac 
xal cpXeßac, ibc 8v £k tivoc T€|ut£ojLt^vac nveujuaxoc (S. 145,16) also: 
'man hätte können die Adern hervortreten sehen. 9 elbec Sv, Sri Kai 
crepedc fliv elc ttjv toö OrjXeoc cteadav £jjaXäTT€TO (6 XiOoc) S. 
147, 6. clbec ftv töv xgXköv 6pu7TTÖ|i€VOV Kai clc eticapKiav ä^iTi- 
X<ivu>c x^ibtövra (149, 17). elbcc öv, ibc €lc üjv 6 XiOoc Tfrv xpöctv 
Kat öufidTujv KaTacK€u#|v f^pjmoZc Kai ifatöv kroptav JcujZc Kai Digitized by Google 170 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

<xlc0rjc€tc SvcbeiicvuTO Kai ird9r| lurjvue Kai npdc Tpixu)fxaxoc £Eouciav 
rjKoXoüöei, eic *rf|V xpixöc Kajumfiv Xuöu€voc(l5l,25). elbec fiv 61410V 
ImnX&ovra tiö Texvfl^aTi Kat rfrpiiuu^vov tö cwaa Kai tö 7rpocumiu 
tö Oripiwbec dTravGoöv, Kai tö tj)c xptxöc KdXXtcra Ö7Toxprvou£vr)v 
Tf|v Ttfrpav, Kai Trdvxa rrpöc xöv dXriOfj tuttov areubovra (160, 13). 
Aus diesen Beispielen schlieszt Brunn jene Bemerkung über den besondern 
Gebrauch des ,€?b€C äv bei Kallistratos; hätte er sich noch ein klein we- 
nig mehr im Kallistratos umgesehen, so hätte er gefunden, dasz der Rhe- 
lor dieselben Dinge, die er das eine Mal mit elbec äv einfahrt, das andere 
Mal ganz direct ausspricht, also z. B. TÖ bfe ovbk Xötuj jJtjtöv, XiBoc 
elc uTpÖTrjTa KexaXaqj^voc Kai dvavriov cffifia TfJ ouct'qi 7rap€xöji€- 
voc (151, 29). (Aiövucoc) outuj iilv diraXöc ibc irpöc cdpica fi€Tap- 
puGjiKecOai töv x<*Xköv (155, 7) und ähnliches häufig. Also ob elbec 
äv davor steht oder nicht, macht keinen Unterschied. Schlieszlich be- 
merke ich noch, dasz es Charakter und Absicht der Beschreibungen des 
Kallistratos sehr misverstehen heiszt, f wenn man ihn scheiden läszt zwi- 
schen wirklich vorhandenen und durch die Phantasie zu ergänzenden 
Elementen der Darstellung. Effect zu machen durch wunderbare Beschrei- 
bungen von Statuen, an denen besonders die Lebendigkeit ins fabelhafte 
beschrieben wird, das ist auf jeder Seite die Absicht des Rhetors, und es 
fragt sich nur ob wir ihm seine wunderbaren Geschichten glauben sollen. 
Mein Gegner hat ihn allerdings in seiner Geschichte der Bildhauer in ähn- 
licher Weise benutzt wie die Philostrate in seiner Geschichte der Maler; 
ich denke etwas anders darüber, begnüge mich indessen hier damit, von 
der Einzelheit in dem Orpheus des Kallistratos den Beweis geliefert zu 
haben, dasz er ein dichterisches Einschiebsel ist und daher nicht als Stütze 
für den Orpheus des Philostratos benutzt werden kann, der ebenfalls nur 
ein dichterisches Bild ist. 

Die Worte des Ph. über die Bäume dvacirdcac tuüv ftäuuv sieht B. als 
eine "rhetorische Wendung 9 an. Ich hätte sehr gewünscht dasz dies mir etwas 
klarer gemacht wäre : denn ich verstehe es beim besten Willen nicht* Der 
Maler hat nach B. im Boden wurzelnde Bäume vorgestellt, sein Beschreiber 
aber sagt 'er hat sie aus dem Boden gerissen' als 'rhetorische Wendung*. 
Kann ich nach dieser Bemerkung nicht überall wo der Beschreiber ja sagt, 
ein nein für den Maler voraussetzen, so dasz natürlich sofort alles dispu- 
tieren und untersuchen ein Ende hätte? c Der Rhetor aber sieht in den inein- 
andergeschlungenen Zweigen (HuußaXövTa toüc trrop6ouc otov X e tpac) 
die Wirkung des Gesanges.' Die Worte des Rhetors zeigen, dasz die Zweige 
der Bäume auf absonderliche Weise ineinander geschlungen waren, dasz die 
Bäume nicht dastanden wie gewöhnliche Bäume dastehen, sondern der Maler 
hatte nach Angabe des Rhetors das künstlerisch unmögliche versucht, den 
Baum als mit Empfindung begabt vorzustellen. 'Dasz aber die Bäume in den 
erhaltenen Monumenten nicht fehlen, lehren die schon vonWelcker ange- 
führten Beispiele.' Wer hat bestritten, dasz Bäume in den Orpheusdar- 
stellungen vorkommen? Sondern dasz solche Bäume wie bei Ph., also 
aus dem Boden gerissene , ihre Zweige ineinanderschlingende Bäume vor- 
kommen, also dasz musikalisch empfindliche Bäume vorkommen, das habe Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 171 

ich bestritten und bestreite es natürlich noch. Und nun da mein Gegner 
sich auf erhaltene Monumente beruft, so will ich doch auch sagen, wie 
sich die Sache verhält. Sämtliche Orpheusdarstellungen weichen darin 
von den dichterischen Erzählungen ab , dasz sie nur die Thiere um den 
Sänger gruppieren — die Bäume auf einigen Darstellungen sind natürlich 
Charakteristik des Locals — nur Philostratos und die Gruppe des Kalüstra- 
tos, die auch Pausanias, aber ohne Flüsse, Meer usw. erwähnt, stimmen 
mit den dichterischen Erzählungen überein. Mein Satz, dasz sich bildende 
Kunst und Poesie hinsichtlich der Beseelung der äuszern Natur unter- 
scheiden, scheint daher recht eigentlich aus den Monumenten abstrahiert, 
und dasz er auch in der Natur der Künste seine Begründung hat , war 
ferner nicht schwer zu beweisen. Dies ist eine weitere Probe dafür, mit 
welchem Rechte mein Gegner sich die praktische Archäologie' vindiciert, 
meinem Buche dagegen eine theoretisch - ästhetische oder philosophische 
Betrachtungsweise vorwirft. 

An demselben Fehler leidet der Amphion des älteren Philostratos 
(I 10), durch dessen Saitenspiel die Steine sich zur Mauer zusammenfügen. 
irdvTCC (01 Xiöoi) ln\ Tf|v ijjWjv cuvö^ouci Kai äicoüouci xai Tttvov- 
xai TEftoc Kai tö jj£v &EqJKob6|uryrou, tö bfe ävaßaivei, xd be äpn 
' KOtT&aße. Dies Bild vertheidigt Brunn (S. 191) so: 'Gemalt konnte aller- 
dings nur die im Bau begriffene Mauer sein; und so würde der in der 
Darstellung weniger kühne Kallislratos auch hier sein elbec Sv ange- 
bracht haben, während Philostratos sofort die Bewegung als (für die 
Phantasie) wirklich vorhanden darstellt. Ein geschickter Künstler mochte 
übrigens durch Stellung und Lage der Steine die Einbildungskraft des 
Beschauers einigermaszen unterstützen; und ich will hier an eine Dar- 
stellung der Dirke erinnern , in welcher Avellino (descrizione di una casa 
di Pompei , la quarta etc. 1843 t. 4 p. 64) einige im Hintergrunde eigen- 
thümlich aufgetürmte Steine als Hindeutung auf den spätem Mauerbau 
faszte: ob mit Recht, mag hier unerörtert bleiben; doch zeigt Avellinos 
Bemerkung immerhin , wie geringer Mittel es bedarf, um die Phantasie 
eines mit dem Mythos vertrauten Beschauers anzuregen. Uebrigens finden 
wir unter den in das Gewand des Iason gewebten Bildern bei Apollonios 
von Rhodos (Arg. I 735 ff.) Amphion dem ein schwerer Stein folgt: 'Aju- 
qpiuiv b' im ot XP^cäj <pdpfWTfi XiTaivujv fjte, bic töcci) bk juet' 
iXVia viccero ir£rpii.' Hierauf habe ich nur zu bemerken , erstens dasz 
die Scheidung zwischen einem nur für die Phantasie vorhandenen und 
dem wirklich dargestellten etwas Von Brunn in den Text des Ph. hinein- 
getragenes ist, zweitens dasz mir das Verfahren des 'geschickten Künst- 
lers 9 gerade als das Gegentheil von Geschicklichkeit erscheinen würde, 
und drittens dasz das Citat aus Apollonios ja doch nur dann Bedeutung 
hätte, wenn Brunn zuerst nachgewiesen hätte dasz der Dichter Apollo- 
nios, der allerdings wirkliche Kunstwerke für seine Erzählung benutzt, 
nun überall und in allen Einzelheiten nur gesehenes beschriebe. Bisher 
herschte eine andere Meinung, wie B. auch wohl wissen wird; nichts- 
destoweniger führt er, ganz consequent mit seinem Bestreben auf den 
Standpunkt zurückzukommen, den Lessing im Laokoon bekämpft, während Digitized by Google 172 K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

ich mir alle Mühe gebe die von Lessing aufgestellten Unterschiede zwi- 
schen Poesie und bildender Kunst theils anzuwenden theils weiter zu 
fuhren, den Dichter Apollonios wie ein historisches Zeugnis für Ph. an. 
Ich erwarte von ihm den Beweis, dasz Apollonios in dieser Weise benutzt 
werden darf; einstweilen behaupte ich dasz die laufenden Steine bei dem 
altern Ph. gerade so zu beurtheilen sind wie die ausgerissenen Baume in 
dem Orpheus des jungem. 

Die Verwandlungsscenen des Ph. sind ferner von mir als ein deut- 
licher Beweis angeführt , dasz Ph. Dichter ausschreibe. Auf dem Bilde 
des Phaethon (I 1]) waren die Heliaden, die Schwestern des Phae*thon, 
bereits halbverwandelt (rot fifev £c 6n<paXdv bevfcpct ctÖTai) dargestellt ; 
ich sagte (S. 94) und sage es noch, dasz die Philostratischen Heliaden 
ohne Analogie in den erhaltenen Denkmalern seien. Die zahlreichen Phae- 
thondarstellungen und die analogen Darstellungen der Daphne, die ich 
auch verglich, ergaben wieder eine Differenz zwischen Poesie und bilden- 
der Kunst , die dann leicht genug aus der Verschiedenheit der Künste ab- 
zuleiten war. B. kann sich wieder nicht entschlieszen dem Leser mitzu- 
teilen , auf welchem Fundament meine Bemerkungen beruhen : er hat 
ein Monument, das nach seiner Meinung gegen mich spricht, nemlich die 
Borghesesche Statue der Daphne , die ich in meinem Buch als Stütze des 
Philostratos abgelehnt hatte. Statt nun über diese Statue uns mitzuthei- 
len, dasz hier mit feinem Verständnis die Verwandlung selbst zur An- 
schauung gebracht sei, wäre es besser gewesen dies f feine Verständnis' 
etwas naher anzugeben und dann die Statue mit Philostratos zu ver- 
gleichen. Ich habe schon nach der Zeichnung den groszen Unterschied 
beider Darstellungen hervorgehoben; jetzt, da ich das Original selbst ge- 
sehen , kann ich nur wiederholen , nemlich dasz die Philostratischen He- 
liaden bis zum Nabel Bäume sind , an der Borgheseschen Daphne der 
menschliche Umrisz in den Beinen und dem ganzen Körper völlig gewahrt 
ist. Also auch die Borghesesche Statue unterscheidet sich von den dichte- 
rischen Erzählungen, aber die Philostratischen Heliaden nicht. Mein Geg- 
ner vermeidet genauere Angaben über die Philostratischen Heliaden und 
über die einschlagigen Kunstwerke, sowohl die Daphne- als die PhaSthon- 
darsteliungen , und doch führt er seine Bemerkung auf als einen Beweis, 
wie wenig sorgfältig ich mich in den Monumenten umgesehen. Die Ver- 
wandlung von Kadmos und Harmonia aber, die wir oben erwähnten, finde 
ich nirgends von Brunn besprochen. 

Schon im vorhergehenden kamen Bilder vor, die nicht als Beschrei- 
bungen anzusehen sind, sondern vielmehr als Erzählungen, und der Achil 
Jeusschild des Philostratos zeigt recht deutlich , woher diese Eigentüm- 
lichkeit stammt. Das ist etwas sehr gewöhnliches bei Ph., dasz sich eine 
und dieselbe Person auf seinen Bildern fortwährend vor unsem Augen 
verwandelt. Wie äuszert sich nun darüber mein Gegner? Er beruft sich 
S. 238 zunächst auf ein Urtheil Jahus (Beitr. S. 13) , dasz es schwer sei 
ein Kunstwerk genau zu beschreiben , ohne bei der Darlegung der Motive 
in eine Erzählung von dem vorgestellten Gegenstande zu gerathen , und 
dann schaltet er die Beschreibung eines noch existierenden Kunstwerkes Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 173 

ein, nemlich eines von mir (S. 60) beschriebenen, in welcher ich zuerst 
die Figur im eigentlichen Sinne beschrieben, dann aber nach der Be- 
schreibung in erzählender Darstellung die Motive entwickelt habe. Mein 
Gegner läszt zunächst den ersten beschreibenden Theil weg , theilt das 
folgende mit, um es dann als eine Parallele zum Philoslratos zu gebrau- 
chen, und hinterher theilt er dem Leser den beschreibenden Theil 
meiner Ausführung mit. Ich versiehe den Sinn und die Absicht solches 
Verfahrens: es ist nicht schwer auf diese Weise den Gegner lächerlich zu 
machen ; wem es aber darauf ankam den Gegner sagen zu lassen, was er 
wirklich sagt, der hätte doch wohl erst den Anfang und dann das Ende 
der gegnerischen Ausführung mitgetheilt , damit der Leser einsehe , dasz 
die erzählende Darlegung der Motive nur gegeben ist, nachdem das 
materiell vorhandene beschrieben war. Diese Angabe des materiell 
vorhandenen, meint Brunn (S. 239) weiter, habe der Rhetor nicht nöthig, 
da bei seiner Schilderung die Anschauung des Kunstwerkes selbst voraus- 
gesetzt würde; seine Aufgabe sei vielmehr, die Motive in eine Erzählung 
aufzulösen, aus den Motiven den Verlauf der Handlung zu deducieren. 
'Selbst wenn er eine blosze Erzählung gegeben , so war er dabei ganz in 
seinem Recht — , aber er ist nirgends so weit gegangen.' Es seien über- 
all hinreichende Hinweisungen auf das wirklich dargestellte, sofern man 
sich nur die ganze Manier seiner Beschreibungen klar mache. Unbegreif- 
lich ist mir, mit welcher Sicherheit B. den Satz ohne Beweis ausspricht, 
dasz Ph., selbst wenn er blosze Erzählungen gegeben, ganz in seinem 
Recht gewesen ; ich glaube den Gegenbeweis , wenn es dessen bedurfte, 
in meinem Buche gegeben zu haben , worauf freilich B. nicht eingehl. 
Ich halte mich daher nicht für verpflichtet auf eine blosze Behauptung 
meines Gegners hin noch einmal das Thema zu erörtern, sondern will 
vielmehr nur meinem Gegner folgen in den Ausführungen über die 'ganze 
Manier der Philostratischen Beschreibungen'. Es sei, heiszt es, in den 
Beschreibungen des altern Ph., namentlich in denjenigen die sich auf 
Darstellungen der Heroenmythologie beziehen, leicht eine gewisse Manier 
in der Disposition , ein Lieblingsschema zu erkennen , indem der Rhetor 
zuerst einen allgemeinen Blick auf das Gemälde werfe und entweder das 
Local und die Scenerie oder den Gesamtcharakter der Figuren oder auch 
einige besonders in die Augen fallende Eigenthümlichkeilen an den Haupt- 
figuren hervorhebe. Dann folge in der Regel die Erzählung des Mythos, 
und dann wende er sich bestimmter zum Bilde selbst; aber auch hier 
noch beschreibe er häufig in erster Linie die Figuren in Ruhe, nach ih- 
ren Attributen, ihrer körperlichen Erscheinung oder ihrem allgemeinen 
(typischen) Charakter, bis er zuletzt die Handlung selbst, die Bewegungen 
der Handelnden und den geistigen Ausdruck schildere. Zum Schlusz gebe 
er sehr häufig noch eine Hindeutung auf die Folgen der Handlung. Diese 
Sätze werden belegt durch acht Beispiele, auf die ich gar nicht näher 
eingehen will, weil dies ganze Raisonnement gar nichts mit der Frage 
um die es sich bandelt zu thun hat. Ich kann es ihm ja gern zugeben, 
dasz sich in vielen Bildern dieselbe Art der Disposition wiederfindet, und 
würde diesen Umstand, wenn er wirklich begründet wäre, vielleicht noch Digitized by Google 174 K. Friederichs : nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

eher für meine Ansicht geltend machen können als er für die seinige. 
Aber wozu, wird der Leser fragen, macht denn Brunn diese Ausführung? 
Das lehrt das folgende: er beabsichtigt nemlich in gewissen Bildern einige 
ihm anstöszige Stellen, die nach dem Wortlaut als dargestellt zu betrach- 
ten sind, zu streichen und sucht für dieses Verfahren Stützen an solchen 
'Analogien'. Denn nun wird gleich hinterher in dem Bilde des Kyklopen, 
das wir schon besprochen, der ganze Eingang, wo von den übrigen Ky- 
klopen die Rede ist, blosz als Hinweisung auf die landschaftliche Scene- 
rie angesehen , andere Kyklopen als Polyphemos seien nipht dargestellt 
gewesen, obwohl der Rhetor sagt: toüc Jifev fiXXouc £ct. Dasz die Worte 
darüber entscheiden müssen, ob dies Bild als Analogie zu anderen anzu- 
sehen sei, dieser Gedanke kommt meinem Gegner nicht. Und in dieser Weise 
wird fort interpretiert nach c Analogie % mag in den Worten auch stehen 
was da will; ich überlasse dies dem Leser selbst nachzusehen. Dann wüd 
der Satz , dasz am Ende oft Hinweisungen auf die Folgen der dargestell- 
ten Handlung oder einfach die Zukunft gegeben werden , ebenfalls durch 
eine Reihe von Beispielen erläutert, und diese Beispiele werden dann wie- 
der zu dem Zweck benutzt, um andere unbequeme Bilder, die nach den 
Worten ganz deutlich . eine und dieselbe Person in wechselnder Situation 
zeigen, nach ' Analogie 9 dahin auszulegen, dasz nur &ne Scene heraus- 
kommt. Dahin gehören die schon besprochenen Beispiele von Eros und 
Ganymedes , Acheloos und ein drittes , über welches B. so eigentümliche 
Bemerkungen macht, dasz ich mir nicht versagen kann sie mitzutheilen 
(S. 247 f.): 'Wir betrachten zuerst den von den Pygmäen belagerten 
schlafenden Herakles (D 22). Diese Belagerung wird eingehend beschrie- 
ben, dazu aber auch das Erwachen des Helden geschildert; und zwar so 
dasz, nachdem die Hauptscene durch die Worte xavrt |u£v trepl töv xa- 
Ocubovra abgeschlossen ist, der Uebergang mit ibou bk erfolgt, was 
allerdings wie eine sehr bestimmte Hinweisung auf etwas wirklich dar- 
gestelltes aussieht und so auch von Weicker aufgefaszt ward 9 (und wo 
möglich noch bestimmter dadurch wird, dasz hinter dem iboi) bk noch 
ein Kai steht, was Brunn wegzulassen für gut befunden hat: es heiszt 
nemlich Ibou bk Kai übe öpOourai). c Wir sehen uns indessen die Worte 
noch einmal genauer an : sieh »wie er sich 9 (das Kai wird wieder ignoriert) 
'aufrichtet und lacht (öpOoOrai, ie\ä); er liest die Feinde zusammen, 
setzt sie in die Löwenhaut (£vri8eTai) und bringt sie, meine ich (oTfioti, 
q>^pei) , dem Eurystheus. Wir haben hier also nicht eine Beschreibung 
einer Gruppe, sondern eine in mehreren Momenten fortschreitende Er* 
Zählung, wie sie der Beschauer aus der Betrachtung der Hauptscene und 
der Kenntnis des Mythos sich fast mit Notwendigkeit selbst entwickeln 
musz. Er erkennt die Gefahr, in der sich die Pygmäen befinden, und 
sieht voraus, was sich ereignen wird; der Rhetor aber kommt seiner 
Phantasie zu Hülfe und schildert, was erst bevorsteht, als bereits ein- 
getreten, Aendern wir einmal einen einzigen 9 (wie naiv!) * Ausdruck und 
fassen iboi) bk 9 (das Ka( wird hartnäckig ignoriert) 'im Sinne von «aber 
warte nur, wenn . . .», so wird niemand mehr an eine zweite im Bilde 
dargestellte Scene denken. 9 Ganz richtig bemerkt Brunn , dasz hier nicht Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 175 

die Beschreibung einer Gruppe, sondern eine in mehreren Momenten 
fortschreitende Erzählung vorliege ; da dies aber mit ibou bfe Kai als dar- 
gestellt vorgefahrt wird, so hätte B., statt dem Ibou einen Sinn unter- 
zulegen, den es nicht haben kann (was er eben deswegen thut, um das 
Bild mit seiner zum Philostratos hinzugebrachten Voraussetzung in Ueber- 
einstimmung zu bringen), vielmehr sagen sollen : weil die Erzählung nicht 
darstellbar ist, so ist dem ibou bfc Kai des Philostratos kein Glaube zu 
schenken , und diesen Schlusz hätte er auf andere Bilder des Ph. an wen* 
den sollen, die ebenfalls nicht Beschreibungen einer Gruppe, sondern in 
mehreren Momenten fortschreitende Erzählungen sind, und den besten 
Beweis für die Bichtigkeit dieses Schlusses würde ihm die Geburt des 
Hermes gegeben haben (I 26). Aber dies Bild, welches mir besonders 
deutlich für die Dichternachahmung zu beweisen schien und noch scheint, 
zeigt nach B. gerade, wie geschickt der Bhetor, trotzdem dasz er die Be- 
schreibung in Erzählung auflöse, uns auf die Gliederung des Bildes selbst 
hinzuweisen verstehe. c «Der kleine Knabe , (nemlich) der da noch in den 
Windeln , der welcher die Ochsen in die Schlucht treibt , und auch der 
wieder (£n KdKetvoc), welcher dem Apollon seine Geschosse stiehlt, das 
ist (jedesmal) Hermes» : so beginnt die Beschreibung. Dreimal also ist der 
Kleine dargestellt; und dieses dreimalige Auftreten erscheint dem Ph. als 
ein so wesentliches und so charakteristisches Kennzeichen dieses Bildes, 
dasz er davon in der ganzen Beschreibung als von einer sichern Grundlage 
ausgeht. Die Scenen sondern sich nun ohne Schwierigkeit : Hermes ist 
auf dem Olympos geboren , die Hören pflegen ihn und schmücken seine 
Windeln mit Blumen. Aber während sie kaum damit fertig sich nach dem 
Bette der Mutter umsehen,. ist Hermes bereits aus den Windeln heraus- 
geschlüpft und schleicht zum Ergötzen des Berggottes heimlich weg. 
Dargestellt sind also die Wöchnerin, die nach ihr hingewendeten Hören, 
die geschmückte Wiege , der von ihr wegschleichende Hermes und der 
Berggott. * Aber wo bleiben die Worte IvTaööa töv c £pfrfW dtTrore- 
X66nra *Qpat KOiuttovTai Kai ciraptdvoic aÖTÖv äjuTricxouciv? Ich 
musz annehmen dasz sie meinem Gegner nicht in seine Deductiou hinein- 
passen , er läszt sie nemlich einfach weg. Es Üt aber nach den Worten 
nicht allein der wegschleichende Hermes, sondern auch der kleine Hermes, 
dessen die Hören warten, der in den Windeln befindliche Hermes dar- 
gestellt. 'Die Worte Tic oöv f| K\OTrrj; deuten einen bestimmten Ab- 
schnitt an. Es folgt als zweite Scene der Gott, der die Binder in die 
Schlucht treibt. Die dritte geht wieder auf dem Olympos vor; denn der 
Gott ist wieder in seine Wiege zurückgekehrt. Apollon erscheint und 
wendet sich an die Mutter, um die Rinder zurückzufordern; unterdessen 
aber ist der kleine Hermes auf seinen Rücken gestiegen , raubt ihm zu 
den Rindern auch die Geschosse, wird aber nach der That ertappt. Diese 
Scene scheint auch räumlich der ersten ziemlich genau entsprochen zu 
haben; denn wir finden in ihr die Mutter, wahrscheinlich noch immer 
auf dem Bett liegend, Apollon nach ihr hingewendet, hinter ihm die 
Wiege, in der voraussetzlich der Knabe beim Beginne des Gespräches 
noch lag, während er jetzt schon vom Rücken des Apollon wieder her- Digitized by Google 176 K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 

abgestiegen und im Begriff ist sich mit seinem Raube davon zu machen.' 
Es wäre besser gewesen dem Leser den Text des Ph. milzutheilen, nem- 
lich dasz, nachdem Hermes die Rinder gestohlen, UTTobueTOti Tot Cftäp- 
Yava, was ich doch ebensogut als etwas dargestelltes ansehen kann wie 
jene andere Einzelheit der Erzählung. Dann heiszt es weiter: während 
Apollon und Maia sich noch unterreden , 6 c EpjLU]C TcrctTai KaTÖmv tou 
'AttöXXujvoc Kai Koüqpwc immibricac toic fieiamp^voic ätuoqnrri 
Xuet r& TÖHa Kai cuXujv p£v bi&aOev ou jutf|v iftvorjOn cecuX^Kuic. 
evTaOOa i\ coqpia tou Zurfpdcpou- biaxei t<*P töv 'AnöXXujva Kai 
TTOict xaipovTa. Nun wird der Leser vielleicht auch fragen, warum denn 
Brunn nur den Moment dargestellt glaubt, wo Hermes mit seinem Bogen- 
diebstahl schon fertig ist. Ich habe nur dies noch hinzuzufügen, dasz 
die Scheidung zwischen Geburt, Rinderdiebstahl und Bogendiebstahl des 
Hermes am Anfang des Bildes , auf welche mein Gegner für seine Ansieht 
Gewicht zu legen scheint, doch wohl sehr natürlich ist auch bei meiner 
Ansicht : er markiert dadurch die drei Abschnitte in der Geschichte des 
kleinen Hermes, die das Bild erzählt, so wie sie der Homerische Hymnos 
erzählt. 

Mit dieser Ausführung glaubt Brunn (S. 250) einen von mir ganz 
unbeachteten Weg zu positiver Rechtfertigung des Ph. eingeschlagen zu 
haben. Ich gestehe statt 'positiver Rechtfertigung 9 nur die gewöhnliche 
Manier meines Gegners, entweder stillschweigend wegzulassen oder 
sprachwidrig zu deuten, hier wiederzufinden. 

Hier breche ich ab. Denn ich glaube durch eine hinlängliche Anzahl 
von Beispielen den im Eingang aufgestellten Satz bewiesen zuhaben; wer 
nicht durch sie überzeugt ist, der würde sich auch mit noch andern Bei- 
spielen der Dichternachahmung bei den Philostraten leicht abfinden. Diese 
Nachahmung ist überall zu finden; es schien mir aber nicht nölhig alle 
Fälle aufzuzählen : denn wenn das Princip einmal festgestellt ist, kann 
jeder die Anwendung leicht selbst machen, und so wie kürzlich in einer 
Promotionsschrift meines Freundes und Schülers, F. Fedde (de Perseo 
et Andromeda, Berlin 1860) in Betreff des Philostratischen Perseus, in 
welchem Brunn die Beschreibung eines Gemäldes von Nikias zu erkennen 
glaubte, S. 42 f. sehr richtig darauf aufmerksam gemacht ist, dasz die 
Sonderbarkeiten dieses Bildes sich aus der Andromeda des Euripides er- 
klären, welche Ph. in jenem Bilde -vor Augen hatte, so wird das, wie 
ich hoffe, auch sonst noch der Fall sein. Dagegen wird es von Interesse 
sein , zum Schlusz die Methode der Untersuchung , wie sie sein musz , in 
einige Sätze zusammengefaszt darzulegen. Ich musz dabei einen Satz 
voranstellen , den ich eigentlich nicht nöthig haben sollte auszusprechen, 
weil er selbstverständlich ist; nur mein Gegner zwingt mich dazu zu be- 
merken, dasz 

1) untersucht werden musz, was Ph. sagt, ehe gefragt wird, ob 
dies gesagte als Beschreibung eines Bildes anzusehen sei oder nicht. Wir 
sahen in allen behandelten Bildern, dasz B. sich an die Worte gar nicht 
kehrt, er läszt vielmehr von den Worten weg oder er verändert an ihnen, 
so wie es ihm die Voraussetzung, die er zum Ph. mitbringt, zu erfordern Digitized by Google K. Friederichs: nach trag liches zu den Pliiloslralischen Bildern. 177 

scheint Dies gilt nicht blosz für einzelne Bilder, sondern für die Philo- 
strate im ganzen wird um der mitgebrachten Voraussetzung willen ein 
ganz besonderer Sprachgebrauch statuiert. Hiefür gibt S. 186 ein inter- 
essantes Beispiel. Welcker hatte zu S. 57, 15 bemerkt, wenn der Rhetor 
von jungen Kentauren sage: to jiifev arapYavoic frpceiTai, so sei der 
Plural für den Singular gesetzt nach einem Idiotismus rhetoricus', so 
wie es sicher der Fall sei in dem Bilde der Eberjagd (1 28), wo der Rhetor 
von IOvti tüjv kuvüjv spricht und dann detailliert : tpäcpet bf| AoKpibotc, 
Acucatvac, 'IvbiKäc, KpryriKäc, mit welchen Worten nur vier Hunde 
gemeint seien. Welcker fügt (S. 372) hinzu : ' figuras cumulare et in iis 
eliam, quae ml nisi numerus esse possin t, operis neque vim neque va- 
rietatem augentes, operam consumere ars Graecorum repudiavit; prae- 
terea otiosi canes huic rei momento non fuissent aecommodati.' So seien 
auch unter den *Qpm xeij^puxi, rfyivcti, Eavöai (11 34) nur drei Hören 
zu verstehen usw. Ebenso seien auch die Ausdrücke dy^Xri, TtXfjOoc 
nur auf eine kleinere Anzahl von Figuren zu deuten, darin aber sei keine 
Unwahrheit enthalten , der Rhetor scheine die Art der Kunst nachzuah- 
men, die mit einzelnen oder wenigen Figuren sehr viele zu bezeichnen 
pQege. Ich hatte über diese Bemerkung Welckers S. 137 A. 1 gesagt, die 
Voraussetzung , dasz Ph. wirkliches sah , sei der Grund dieser Willkür. 
Und ist es nicht aus Welckers eignen oben angeführten Worten klar, 
dasz ihn die Voraussetzung wirklicher Kunstwerke, in denen er die Fülle 
der Figuren, wie sie die Worte des Schriftstellers angeben, niebt brauchen 
konnte , veranlaszte von dem Wortsinn abzuweichen? Brunn wiederholt 
das bereits gesagte und zwar wie ? ' Welcker hat durch eine Reihe von 
Beispielen nachgewiesen, dasz' usw. und weiter kommt die allzu naive 
Bemerkung: 'Welckers Beispiele lassen sich leicht noch vermehren.' Denn 
was bat Welcker 'nachgewiesen' und was weist Brunn durch die ver- 
mehrten Beispiele nach? Das nachzuweisende ist ja gerade die Voraus- 
setzung, dasz die Beschreibungen der Philostrate von kunstmäszig ausge- 
führten Bildern entnommen seien. Aber es soll unter Brunns Beispielen ein 
besonders lehrreiches sein, neinlich S. 12, 25 IT., f wo bei der Schilderung 
der Eroten , die einen Hasen verfolgen , die Formeln 6 ja£v . . 6 bk und 
oi utv . '. oi bfe bunt durcheinander wechseln , wie es der Lebendigkeit 
der ganzen Scene entspricht.' Ich sehe nur, dasz Ph. zuerst von einzel- 
nen, dann von mehreren spricht, und es ist merkwürdig wie Brunn nicht 
sieht, dasz dies Beispiel ja doch nur für den Bedeutung hat, der da be- 
reits weisz, dasz dem Philostratischen Bilde nicht allein etwas wirkliches, 
sondern auch etwas künstlerisch ausgeführtes wirkliches zu Grunde liegt. 
Aber B. sieht so wenig ein, worauf es ankommt, dasz er sogar behaup- 
tet, man könne auch im Deutschen sagen, wie Ph. von den Kentauren 
sagt: die einen liegen in den Windeln, andere kriechen heraus, noch 
andere usw., ' ohne dasz wir jede dieser Situationen im Bilde mehrmals 
wiederholt anzunehmen haben.' Hiefür kann ich mir nur ein Beispiel 
ausbitten, da mir der Satz doch zu sehr als um des Ph. willen erfunden 
aussieht; ich pflege, wenn mir jemand ein Bild beschreibt und von meh- 
reren Figuren spricht, auch an mehrere zu denken, und vielleicht geht es 

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 1. 22 

Digitized by VjOOQlC 178 K. Friederichs : nachträgliches zu den Phil ostra tischen Bildern. 

andern auch so. Ich habe aucli nicht geglaubt, als ich mein Bach schrieb, 
dasz es solchem Verfahren gegenüber mehr als einer bloszen Erinnerung 
bedürfte. 

Es ist also zuerst zu fragen, was der Schriftsteller sagt, und dies 
ist wie bei jedem andern Schriftsteller eine rein philologische Frage. Es 
können Fälle vorkommen, wo sprachlich verschiedenes möglich ist 
und daher nach sachlichen Gründen zu entscheiden ist; aber dieser 
Satz findet keine Anwendung auf Brunn, der das sprachlich unmögliche 
will aus vermeintlichen sachlichen Gründen. Sodann kommt die archäo- 
logische Frage , ob den Philostratischen Bildern Wirklichkeit zu Grunde 
liege. Hier ist gewis die erste Annahme die, dasz mit den Beschreibungen 
wirkliche Bilder gemeint seien , wie der Rhetor sagt, und manche Einzel- 
heiten, die mit erhaltenem übereinstimmen, müssen da?u dienen diese 
Annahme zu empfehlen. Also ihre wirkliche Existenz einmal angenommen, 
so müslen wir zu ihrem Verständnis untersuchen, in welchem Verhält- 
nis diese Kunstwerke zu dem Stoff stehen , aus dem sie genommen ; wir 
müsten untersuchen, wie der Künstler seinen Stoff, sei es eine Dichtung 
oder das Menschenleben oder etwas anderes , behandelt habe. Diese Un- 
tersuchung, die Brunn in seiner Geschichte der Maler nicht angestellt 
hat, da er sie doch auch bei seiner Ansicht über Philostratos hätte an- 
stellen müssen, habe ich angestellt, da mir durch Lessings I<aokoon, ein 
Buch das in so vielen späteren archäologischen Schriften ganz ignoriert 
wird, geschweige dasz ein Bewustsein von seiner Tragweite vorhanden 
wäre, der Weg angegeben scheint, wie man zum genauen* Verständnis 
von Kunstwerken, deren Inhalt aus Dichtern geschöpft ist, gelangt. Ich 
verglich also die Philostratischen Bilder mit den betreffenden Dichtern, 
und da stellte sich das im vorhergehenden detaillierter gegebene Resultat 
heraus, dasz die Philostrate bald wörtlich, bald mit geringen Abweichun- 
gen von Dichtern abhängig sind, und zwar in Fällen, wo entweder die 
Kunst der Dichtung nicht nachkommen kann oder nicht nachkommt. Für 
diesen Salz glaube ich eine Reihe sicherer Beispiele gegeben zu haben ; 
diese Beispiele aber müssen bedenklich machen für die Fälle, wo ein Bild 
wirklich malerisch möglich ist. Diese Möglichkeit entscheidet nicht 
für die Annahme der Wirklichkeit. Denn auch bei dem Dichter ist 
manches sofort malerisch darzustellen, und für Entlehnung aus einem 
Dichter müsten wir uns folgerichtig, nemlich wegen der sichern Beispiele, 
entscheiden -in dem Fall wo zweierlei möglich wäre, Entlehnung aus 
Dichtung oder Kunst. Ja wo keine Dichterstelle, dagegen ein Kunstwerk 
zur Vergleichung sich darbietet, wie es z. B. der Fall ist in einer mehr* 
fach besprochenen Stelle, in dem Bilde des Hippolytos (II 4), wo Nymphen 
erwähnt werden äiroßXu£oucai tüjv juotEüuv ubuup, was ebenso darge- 
stellt ist wenigstens in einem erhaltenen Kunstwerke, auf dem Fries vom 
Forum des Domitian — selbst in diesem Falle ist nicht mit völliger Si- 
cherheit zu entscheiden, ob es die Reminiscenz eines gesehenen oder Ent- 
lehnung aus einer uns verlorenen Stelle eines Schriftstellers sei. Inzwi- 
schen, weil wirklich Einzelheiten in den Beschreibungen der Philostrate 
sich finden, die mit erhaltenen Monumenten durchaus übereinstimmen, so Digitized by Google K. Friederichs: nachträgliches zu den Philostratischen Bildern. 179 

habe ich nichts dagegen, wenn man in jenem Fall zunächst an Wieder- 
gabe eines gesehenen glaubt. Ph. verarbeitete Motive aus gesehenen 
Kunstwerken in seine Beschreibungen , das habe ich auch zugegeben und 
in meinem Buch an mehreren Stellen im einzelnen hervorgehoben. Wie 
sich aber überall mit gesehenem das aus Dichtern entlehnte vermischt, 
dafür ist ein Beispiel instructiv , das ich hier noch kurz besprechen will, 
der Nil (I 5). Es wird im Eingang der Nil beschrieben von Kindern um- 
spielt, so dasz man sich unmittelbar an vorhandene Darstellungen er- 
innert, und dasz ein factischer Kern in diesem Theil des Bildes steckt, 
sei es nun dasz Ph. eine solche Darstellung selbst gesehen oder von einer 
solchen gehört oder gelesen, das scheint mir ganz gewis; aber nun ist 
noch eine zweite Figur auf dem Bilde, ncmlich der Dämon der dem Nil 
sein Wasser zuführt, von welchem es heiszt: T^TpaTTTCti oupavojirJKr]C 
emvoijcai Kai töv uöba ?x €l ^poc Ta * c trriTaic. In Betreff dieses 
Zusatzes hatte ich S. 43 bemerkt, ein wie ungriechisch componiertes Bild 
herauskomme, wenn man sich dies gemalt denke, also dem liegenden Nil 
gegenüber einen stehenden Dämon , der nach den Worten des Rhetors in 
ganz andern Proportionen zu denken sei. Hierüber bemerkt Brunn S. 216 : 
'Hätte F., statt nur nach Fehlern zu suchen, sich Welckers treffliche Note 
gründlich angesehen und auszerdem auf den Ausdruck ^Trtvofjcai den 
nothwendigen Nachdruck gelegt, so würde er sich von dem Wesen dieses 
Dämon einen ganz andern Begriff gemacht haben. Es handelt sich nem- 
lich um das Sternbild des Wassermannes, das gewis auch als solches 
gemalt war, d. h. etwa nach Art der Windgötter als in weiter Entfernung 
am Himmel erscheinend und in einem der Himmelsfarbe entsprechenden 
Ton , so dasz es den im Vordergrunde gelagerten und in vollen und kräf- 
tigen Farben gemalten Neilos weder hinsichtlich der materiellen Grösze 
noch in seiner malerischen Farbenwirkung beeinträchtigen konnte.' 
Hier hat Brunn Welckers allerdings r treffliche ' Note flüchtig angesehen, 
er schiebt es aber mir zu, dessen Bemerkung eben auf dieser Note be- 
ruht. Er hat sie so wenig angesehen, dasz er ihren Inhalt in Wahrheit 
ignoriert und statt ihr, die aus den Worten des Ph. geschöpft ist, zu 
folgen, seine subjective Vermuthung ('das gewis auch als solches gemalt 
war, d. h.* usw.) ausspricht, die mit den von ihm unvollständig dem Le- 
ser mitgetheilten Worten des Ph. nicht stimmt. Wie war die Figur dar- 
gestellt? Denn darauf kam es mir in meinem Buch allein an und dar- 
auf kommt es auch allein an. Welcker sagt : der Dämon ist zu denken 
mit dem Kopf den äuszersten Rand des Bildes berührend , aus einer Urne 
gleichsam aus den Wolken Wasser gieszend und der daraus entstandenen 
Quelle nach Art des Poseidon den Fusz aufsetzend. Also der Dämon reicht 
vom Boden des Bildes , ncmlich von der Quelle , auf welche er den Fusz 
setzt, bis an den obern Rand. Und den Sinn dieser Figur spricht Welcker 
vollkommen einleuchtend in den Worten aus: r ad pluviae speciem ex 
caeli vertice ad terram pertinentis composita est immensae altitudinis 
figura.' Es soll also in dieser Figur der Regen , dem man die Nilüber- 
schwemmungen zuschrieb , personificiert sein , und darum ist er von der 
Erde an den Himmel reichend dargestellt, wie der Regen Himmel und 

12* 

Digitized by VjOOQlC 180 K. Frieclerichs: nachträgliches zu den Philoslratischen Bildern. 

Erde verbindet. Gerade so wie Welcker habe ich die Figur aufgefaszt, 
und so musz sie nach den Worten des Ph. aufgefaszt werden; so aber 
aufgefaszt widerstrebt sie allen künstlerischen Bedingungen. Brunns Be- 
— 'ung kann daher auf sich beruhen; nur das habe ich noch zu erwäh- 
dasz ich auf dmvoficai den nölhigen Nachdruck hätte legen sollen : 
ich fürchte sehr, hier liegt wieder ein mir unbegreifliches Misver- 
nis zu Grunde. Die Figur ist gemalt bis an den Himmel reichend 
nken ; wie kann man zweifeln dasz dies etwas anderes heisze als : 
1 die Figur an den bildlichen Himmel hinanreicht, will der Maler die 
eilung erwecken, dasz das dem Bilde entsprechende wirkliche eben- 
em an den Himmel reichendes ist. Nun aber ist eben diese Figur 
em Philostratischen Bilde in Uebereinstimmung mit einer Pindarischen 
i im Leben des Apollonios VI 26 S. 267 : iroXXd ydp Kai irepi 
5vujv qfoouctv, ofa Kai TTtvbdpuj Kaid coqriav öjivnrai irepi tou 
>voc , öv Täte TTrixaTc rauiaic dcpicrriciv uirfcp Hujuji€Tptac tou 
)u , und in den Scholien zu Aratos Phaen. 282 nennt Pindar diesen 
n ^KaTOVTÖpYuiov dvbptdvTa, womit Welcker das oupavo^rJKr|c 
h. vergleicht. Welcker hat nun angenommen, dasz dieses Stück des 
i dem Pindar nachgemalt war, ohne sich vorzustellen, was für ein 
lerauskäme; ich dagegen nehme dieses Stück für nichts anderes als 
ne Entlehnung aus Pindar; Brunn aber kehrt sich weder an Pindar 
an die Worte des Schriftstellers, sondern erdichtet eignes. 
Reminiscenzen aus Kunstwerken also erkenne ich an, sie bedürfen 
tets des Beweises, und dann mag man wohl zusehen, was man an 
i Reminiscenzen hat. Das Fundament aber bleibt die Uebereinstim- 
mit den Dichtern, und dies bilde ich mir ein durch eine Reihe 
er Beispiele nachgewiesen zu haben. 

Wenn ich hier abbreche, so wünsche ich nicht so verstanden zu 
in, als glaubte ich mich in den nicht besprochenen Stellen von dem 
:r widerlegt. Im Gegentheil: sondern ich glaube nur nicht, da ich 
auf die sichersten Dinge berufen kann , nöthig zu haben noch über 
e Fragen der künstlerischen Darstellung, z. B. über die Allegorie, 
einem Gegner streiten zu müssen. Es wäre mir unangenehm über 
\ Dinge mit einem Gegner zu streiten, der auf so ganz verschiede- 
Standpunkt steht, der, wie ich aus seinen Worten abnehme — ich 
las ohne ihn verletzen zu wollen — zu einer principiellen Betrach- 
te ise der Kunst besonders im Sinne Lessings , der sich über man- 
einer Ausführungen sehr stark verwundert haben würde, wenig 
mg hat. Merkwürdig war mir dabei , dasz mein Gegner trotz aller 
ik im ganzen und einzelnen doch S. 180 meint, dasz ich * offenbar' 
den seinigen ganz verwandte Zwecke verfolge und dasz wir uns 
b voraussichtlich auf unsern Wegen noch oft begegnen würden. 
*stehe dasz ich gerade das Gegentheil voraussehe: mein ganzes 
in geht auf nichts anderes als darauf, den durch Winckelmann und 
ig gelegten Grund der Archäologie nach Kräften fortzubilden. Die- 
ännern gebühren die fundamentalen Gedanken , und ihre Weise der 
ihtung, die Tiefe des einen, die an die höchsten Probleme anknüpft, Digitized by Google R. Friederichs: nachtragliches zu den Philos trau sehen Bildern. 181 

und die scharfe Kritik des andern, die alles subjeetiv empfundene in das 
Gebiet des demonstrierbaren hinüberzufuhren sucht, diese beiden Eigen- 
schaften müssen immer lebendig sein , wenn nicht die Wissenschaft ent- 
weder in Phantasien und Dilettantismus oder in rohe materialistische 
Empirie, die zugleich alle Kritik tödtet, versinken soll. Beide Männer 
waren philosophische Köpfe nach verschiedenen Richtungen hin, und 
allerdings glaube ich steht es schlimm um eine Fachwissenschaft, wenn 
die Liebe zu philosophischer Betrachtungsweise aufhört. Ich suche mich 
immer wieder mit der Art dieser Männer lebendig zu durchdringen , und 
je mehr mich meine Natur zu Winckelmann hinzieht, um so mehr arbeite 
ich ihr entgegen durch Lessing. Wie sehr würde ich mich freuen, wenn 
mein Gegner auf diesem Grunde mit mir fortgehen wollte! Aber was er 
in der Einleitung seiner Recension über die Methode meiner Untersuchung 
sagt, das musz ich ebenso zurückweisen wie das ebendaselbst über den 
Ton meiner Polemik gesagte. Es ist wahr, leidenschaftlich habe ich ge- 
schrieben , und es wäre besser gewesen ich hätte es nicht gethan , ich 
würde es auch jetzt nicht thun; aber ich protestiere dagegen, dasz ich 
in * gehässigem Tone' geschrieben habe; ich protestiere ferner dagegen, 
dasz meines Gegners Polemik keine andere sei als nur eine 'Rückanwen- 
dung' auf mich selbst Und schlieszlich bitte ich meinen Gegner auf diese 
Schrift zu erwidern; ich habe allerdings ein lebhaftes Interesse daran, 
von dem, was sich mir nach eingehenden Studien als vollkommen klar 
herausgestellt hat, auch andere zu überzeugen. Und eine grosze Trag- 
weite hat die Frage gewis, nicht blosz für Geschichte und Beurtheilung 
der griechischen Malerei, sondern auch darum handelt es sich, ob man 
noch, wie bisher geschehen, für alle möglichen archäologischen Dinge die 
Philostrate als Quelle benutzen darf. 

Berlin. Karl Friederichs. Der vorstehende Aufsatz ist vor driltehalb Jahren, bald nach dem 
Erscheinen der Brunnschen Schrift, an die Redaction eingesandt worden, 
konnte aber nicht eher gedruckt werden. Der Verfasser wünschte jetzt 
einige Abänderungen und Zusätze anbringen zu können, theils um andere 
inzwischen veröffentlichte Besprechungen der Frage zu berücksichtigen, 
theils um einige hie und da zurückgebliebene Spuren von Gereiztheit 
gänzlich zu tilgen. Indessen haben ihm andere Arbeiten das hier bespro- 
chene Thema mittlerweile etwas ferner gerückt, und so hofft er auf 
Entschuldigung, wenn der Aufsatz im wesentlichen unverändert geblie- 
ben ist. Digitized by Google Digitized by Google BIBLIOTHECA GRAECA 

VIBOBUM DOCTORUM OPERA 

RECOGNITA ET COMMENTARIIS INSTRUC 

CURAHTIBUS 

FR. JACOBS et VAL. CH. FR. R08T. MFSIAB Ol ABDIBCS B. 0. MUMIBJ. Bedeutend ermässigte Preise, 

Erschienen sind bis jetzt: 
Awebinil oratio in Ctesiphontem, notisinstr. l.H.Brend. 8. mai. 1826. 
AttChyli Choephorae, illustr. R. H.Klausen. 8. mai. 1835 .... 

Agamemno, illustr. R. H. Klausen. Ed. II. ed. R. Enger. 8. mai. 1863. 

Anacreontia carmina, Sapphus et Erinnae fragmenta, annotatt. illustr. 

E. A. Moebius. 8. mai. 1826 

Arifltopbanifl Nubes. Ed. illustr. praef . est W. S. Teuffei. Ed. II. 8. mai. 1863. 

DelectüÄ epigrammatum Gpaeoorum, novo ordine conc. et comment. 
instr. Fr. Jacobs. 8. mai. 1826 

Demosthenifl conciones , rec. et explic. B. Sauppe. Sect. I. (cont Phi- 
lipp. L et Olynthiacae I— III.) Ed. n. 8. mai. 1845 .... 

Euripiaifl tragoediae, ed. Pflugk et Klotz. Vol. I, II et in. Sect I— III. 
Einzeln : 

Medea. Ed. II 

Hecuba. Ed. IL. . 

Andromacha. Ed. II 

Heraclidae. Ed. II 

Helena. Ed. II 

Alcestis. Ed. II 

Hercules furens 

• Phoenis8ae 

Orestes 

Iphigenia Taurica 

Iphigenia quae est Aulide 

flesiodi carmina, recens. et illustr. C. Ooettling. Ed. II. 8. mai. 1843. 

Einzeln : 

Theogonia 

Scutum Herculis 

Opera et dies . 

Homeri cer tarnen, fragmenta et vita Hesiodi 

HoaerlHias, varietat fect. adi. Spitzner. Sect. I— IV. 8. mai. 1832—36. 

Einzeln: 

Sect. I. Üb. 1—6 

Sect. n. Üb. 7—12 

Sect.HI. lib. 13—18 

Sect. IV. Üb. 19— 24 

Die einzige Ausgabe der Itiss, welche den kritischen Apparat Yollstindi 
enthalt. 

Lysiae et AeecMnifl orationes selectae, ed. /. H. Brenä. 8. mai. 1826. 

Lysiae orationes selectae, ed. /. H. BremL 8. mai. 1826 .... 

Pifldari carmina cum deperditarum fragm., variet. lect. adi. et com- 
ment illustr. L. Bissen. Ed. H. cur. Schneidewin. Vol. I. 1843. . 

Vol. n. Sect L II. (Comment. in Olymp, et Pyth.) 1846. 47. 

n (al5Ngr.) 

1 rlatenis opera omnia, recensuit, prolegomenis et commentariis in- 
i ttruxit 6. Staltbaum. X Voll. (21 Sectiones). 8. mai. 1836—61. 

i compL 

I Einzeln: 

Apologia Socratis et Crito. Ed. IV. 1858 

Phaedo. Ed. HX 1850 

Digitized by VjOOQlC Piatonis opera omnia ed. G. Slallbaum. »P <*& 

Symposium c. ind. Ed. III. 1852 — 22% 

Gorgias. Ed. in. 1861 -24 

— Protagoras. Ed. II. c. ind. 1840 — 24 

Politia sive de republica libri decem. 2 Voll. Ed. II. . . 2 15 

Einzeln : 

Vol. I. Lib. I— V. 1858 1 12 

Vol. IL Lib. VI— X. 1859 13 

Phaedrus. Ed. II. 1857 - 24 

Menexenus, Lysis, Hippias uterque, Io. Ed. II. 1857 . . . — 27 

Laches, Charmides, Alcibiades I. IL Ed. II. 1857 . . . . — 27 

Cratylus cum ind. 1835 — 27 

. Euthydemus. 1836 — 21 

Meno et Euthyphro itemque incerti scriptoris Theages, Erastae 

et Hipparchus. 1836 1 12 

Timaeus et Critias. 1838 1 24 

Theaetetus. 1839 1 12 

Sophista. 1840 — 27 

Politicus et incerti auctoris Minos. 1841 — 27 

Philebus. 1842 — 27 

Leges. Vol. I. Lib. I— IV. 1858 16 

Vol. IL Lib. V— VIII. 1850 16 

. Vol. III. Lib. IX— XII. et Epinomis. 1860 16 

Sophocliß tragoediae, rec. et explan. E. Wunderus. 2 Voll. 8. mai. 

1847—57 3 — 

Einzeln : 

. Philoctetes. Ed. III — 12 

Oedipus tyrannus. Ed. IV — 12 

Oedipus Coloneus. Ed. III — 18 

Antigona. Ed. IV — 12 

Electra. Ed. III — 12 

Aiax. Ed. III — 12 

Trachiniae. Ed. II — 12 

Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri VIII, explan. E. F. Poppo. 

4 Voll. 8. mai. 1843- 1856 4 — 

Einzeln: 

Lib. I — 18 

Lib. II • — 18 

Lib. in , — 18 

Lib. IV — 16 

Lib. V — 15 

Lib. VI — 18 

Lib. VII — 15 

Lib. VIII — 15 

Indices et de historia Thucydidea commentatio — 20 

Xenophontifi Cyropaedia, comment.instr./ 1 . A. Bornemann. 8. mai. 1838. — 15 
Memorabilia (Commentarii) , illustr. R. Kühner. 8. mai. 1858. 

Ed. n — 2« 

Anabasis (expeditio Cyri min.), illustr. R. Kühner. 1852 ..17 

Einzeln a 18 *4&i: 

Sect. I. Lib. I— IV. 
„ IL „ V-VIII. 

Oeconomicus, rec. et explan. L. Breitenbach. 8. mai. 1841 . — lf> 

Agesilaus ex ead. recens. 8. mai. 1843 — 12 

Hiero ex ead. rec. 8. mai. 1844 — 7 

Hellenica, Sect. I. (lib. I. IL), ex ead. rec. 8. mai. 1853 . — 12 

Sect. II. (lib. III — VII.), ex ead. rec. 8. mai. 1863 . 1 18 

Unter der Preßse befinden sich: 

Pindari carmina edd. L. Bissen et F. W. Schneidewin. Sect. II. Fase. II 
Commentarius in Carmina Nemea et Isthmia nee non in fragmenta 
E, de Leutsch confectus. Digitized by Google Bigitized by Google Inhalt. Seite 1. Anlmadversiones ad veterum grammaticorura doctri 
nam de articalo. Vom Geh. Reg. Kath Professor Dr. | 
G. F. Schümann in Greifswald 1 — 67 

2. Kritische und exegetische Bemerkungen zu Piatons • ! 
Apologie, Kriton und Laches. Vom Professor Dr. ! 
Ck. Cron in Augsburg 69-132. , 

3. Nachträgliches zu den Philostr atisehen Bildern. Vom 
Professor Dr. K. Friederichs in Berlin . . .• . . 13V 181 Digitized by Google i*7 3* fe^4« z.y JAHRBÜCHER 

FÜR 

CLASSISCHE PHILOLOGIE. Herausgegeben Dr. Alfred Fleckeisen, 

Profewor in Dresden. Fünfter SuBBlementband. 

Zweites Heft. ( Leipzig, 

Druck und Verlag von B. G. Teubner. 

1869. Digitized by GoogI Digitized by Google -»— r-vi DE GRAECI SEBMONIS NOMOTJM 

DEMDTOTIONE ET AMPLIFICATIONE FLEXORÜM 

FORMA ATQÜE USU SORIFSIT LUDOVICUS IANSON. *4 

i 

Jthrb, f. du». Fhilol. Suppl. Bd. V. Hft 2. 13 

Digitized by VjOOQ IC Digitized by Google Viginti quinque iam annos in Graecorum deminutivorum usu per- 
scrolando operam studiumque me posuisse minime paenitet, siquidem 
Dorotheus Ascalonita *) uni voci xXiciov explanandae totam vitam impen- 
dit, neque quicquam tarn exiguum parvumque iudicari oportet, quin etiam 
summis temporis operaeque impendiis explicari excutique debeat. nam 
post laudabilem illam Spolinii curam , quam in colligendis veterum tech- 
oicorum de formis deminutivis adhibuit auctoritatibus, recentiorum gram- 
raaticorum nemo eam rem ita tractavit, ut haec artis particula absoluta 
sit ac perfecta. Matthiaeus enim cum Fischen ad Welleri grammaticam 
vesügia temere premeret, in huius errores non semel se induci passus 
est. ac Buttmannus, qui ut omnia, quae de singulari parte grammaticae 
praecipi possunt, ad artis praecepta revocaret longissime afuit, de ali- 
quot tantummodo nominum in -iov trisyllaborum cum deminutivis simi- 
litudinem ac commercium gerentium proprietate*diligentius quaerens, quae 
aduniversae rei naturam pertinent, plurima praetermisit. operae igilur 
pretium dos facturos arbitramur, si Graecorum usum atque rationem 
perquirentes id agamus, ut ea maxime distinguanlur nomina, quae demi- 
nutivorum speciem prae se ferentia eorum carent significatione. atque 
equidem elai haud ignoro haec studia multis, qui sibi soli sapere viden- 
lur, improbatum iri, satis tarnen me praemii tulisse existimabo, si illorum 
virorum, qui intellegentiore subtilioreque iudicio excellunt, aliquam 
approbationem invenero. verum ne quid dissimulasse videar, nonnulla 
me praecepta per Lobeckii, summi viri, eheu iam cum haec scribo vita 
defuncti, opera passim dispersa, ita in usum meum convertisse fateor, 
ut ea huic apparatui veiut lumina atque insignia interposuerim. 

I. 

DE VARIA DEMINUTIONIS RATIONE AC NATURA. 

Duplex cogitatione fingi potest deminutio, una posita est in sen- 
tentia, altera in forma, illa varii maxime generis aut calumniantis est 
convitiantisve, ut ioculare illud BdTaXoc*) maledictum in Demosthenem 
ab Aeschine coniectum, aut blaodientis, ut pater ille apud Horatium sat 1 
3, 44, aut imminucntis infirmantisve alicuius hominis bona aut vitia, ut 
Malitia illa personata apud Xenophontem : ot jifev l}io\ cpiXoi KCtXoöci 
u£ etöcujioviav, o\ bk jlucoOvt& ixe uiroicopiEöjuevoi övojiä- 1) cf. Spohn de extrema Od ysseae parte p. 145. 2) cf. Hesychius, 
Harpocratio, Suidas, Etym. M., Plut. Dem. 4. 

13* Digitized by Google 186 L. lanson : de Graeci sermonis nominum deroinutione 

lo\)CX [xe KOHdctv. aller modus, qui formae est, versatur in terminalione, 
ut vox quae deminutione infringatur terminalione aliqua designetur. 
banc rem convenientissime explanat Aristoteles rhet. III 2 UTTOKOpiC^öc 
Sc fXarrov TTOieT xai tö xaicdv Kai tö drraeöv. 

Nonnulli sane technici utramque rationem deminutionem, jieiuxiv ap- 
pellantes, uIt€kvov, dna, TrdTma, ^aia, ad utriusque generis discrimen 
parum videntur attendisse. apte ergo Priscianus III 5, 26 deminutivum 
est, quod deminutionem primitivi sui absolute demonstrat; neque minus 
Lascaris: üiroKOpiqudc inquit ovojnd den tö jLteituciv toO ttpujtotu- 
ttou br|XoGv cf. Spohn 1. c. p. 115. nihilo selius tarnen Schaeferus ad 
Greg. Cor. p. 28 complura protulit in medium vocabula pro deminutivis, 
quae primitivis carere inveniuntur, ut öjjqpiov, ifaiov, d)Uviov ; alia, 
nihil illa nisi deminutivorum accentum habenlia. Iiaec enim ternarum 
syllabarüm vocabula cum deminutivorum tenorem prae se ferrent, magnum 
illum virum fefellisse videntur. 

lila enim lex, qua trisyllaba in -iov desinentia deminu- 
tiva, si sint tribracbo paria, TrpOTrpoEuTÖvwc, sin dac- 
tyli numerum prima syllaba seu posilione seu natura 
producta habeant, TrapoSuTÖVUJC scribantur, cum in non- 
nullis oblineat nominibus, quae propter significationem in deminutivis 
esse nequeunl, ut IpKiov, fjvia, ilpiov, 0r|piov, ivfov, icriov, icxiov, 
xripiov, jMipia, okia, rrrivtov, T€ixiov, cpopxiov, qpuidov, alia, hautl 
cuiquam dubium esse potest, quin ea, quibus vis deminuttva merito ab- 
iudicatur, ad tenorem saltem horum analogiam fuerint secuta, veleres 
autem lechnographi hunc accentum utrum antiquitus ita aeeeptum tradi- 
derint, an deminutivorum simililudine falsi hac in re erraverint, eo magis 
incerlum est, quo inconstaotior eius locus invenitur in libris nunc editis 
(cf. infra). baec vero nomina cur fuerint ad deminutivorum normam 
scripta, caussa in eo posita videtur, quod bis plerisque sunt voces, undc 
deminutivorum instar ortum habere gignique videantur. hac autem in re 
quantum valeat veterum lechnicorum Trapdbocic, inde perspici potest, 
quod, dum IpKiov, Oripiov, lir\pia alia TrapoSuTÖvwc signanturJxviov 8 ), 
iroijuiviov alia, etiamsi habeant ad quae referri possint protolypa, trpo- 
TiapoHuTÖvujc scribuntur, atque t^piov, etsi eius primitivum prorsus 
latet, eandem accentus excipiebat analogiam, contra frpaov, origiae 
quidem manifestius, illam deminutivi speciem aperte deposuisse invenitur. 

n. 

EPICI ET TRAGICI POETAE DEMINUTIVA PLEKÜMQUE 
VITAVERUNT. 

Deminutiva cum cotidiani fere fuerint sermonis, cur eorum usus 
abiudicalus sit poetis, qui grandibus in rebus sublime dicendi genus ad- 
hibebant, per se liquel. etenim sublimis spiritus attollit orationem et 3) mutae cum liquida copulatio in horum nominum genere nihil 
momenti habet, cf. infra. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 187 

magna ac sublimia sermone nimis trito atque vulgari attenuantur. hinc 
Qumlilianus X 2, 22 sua cuique proposita lex, suus cuigue decor est. 
nam comoedia 'non cothurnis assurgil, nee contra tragoedia soeculo 
ingredilur. rede igilur Brunckius vurem «lern. beXr|TlOV, quae in Etym. 
M. 254, 15 Sophocli vel Sophroni tribuilur, Sophoclis esse negat; tum 
cvria, quo vocabulo Mein Sophocles seeundum Alhenaeum XI 475 a usus 
esse ferlur, propter metrum in erra rescribcmlum esse iam vidit Mus- 
gravius, neque adslipuhuiur Nauckio, qui in Tragicorum fragmenlis p. 705 
in verbis kX(0T]TI Kai Triuujuev oü Kai ciTia | TräpecTiv contra Bergkium 
et Meinekium (Com. Graec. fragm. IV p. 676) tragici cuiusdam orationem 
agnovisse sibi videlur. atque in epicae dieliouis tenorem peecasse dieen- 
dus foret Theocrilus, si id. 23, 5 scripsissel: — TtÜJC TTlKpä ßeXr| ttoti 
iraibia ßäXXei, nisi Henr. Slepliauus et D. Heinsius iTOTiKdpbia corri- 
gendo loco aflecto suecurrissent. neque coulra dubilo ibidem id. 11, 60, 
ubi expressum est vuv ji&v, uj KÖpiov, vöv auTÖOi vöv T€ juiaOeöjuiai, 
cum scholiasta ul rescribalur vel üu Kifrpr) vel uj KOupr) suadere. Euripidis 
vero verba, quae citavit Hionysius Halicarnasensis vol. V p. 301 el 355 Reisk. 
eiMelanippae fabula: ei bfe irapOevoc (pOapeica d£e6rjK€ Ta iraibia eic 
tcitoÖ iraxpÖC ßoucpöpßia, Valckenarium 4 ) nacla sunt emendalorem, qui 
eieetn toi Traibia ut illius rhetoris scripsit: ei bfe Tiapöe'voc | q>6apeicä 
T J dE^OrjKev eic ßouq)öpßia. idem aulera Euripides, qui quod vulgaris 
serraonis vocabula in iragoediam invexerit, a veteribus lechoicis saepius 
reprehendilur, bis usurpavit xXavibia: Or. 42 x^avibiujv b* £cw Kpu- 
qtöeic — et Suppl. 122 c£, töv KaTrjpr) x^avibioic, ävTicropw. tum 
Sophocles ap. PJutarclium Symp. 6, 6, 2 XeTTTOC7raOr|TUJV x^avibiojv. 5 ) 
cuius vocabuli, cum vestem stragulam significaret (cf. schul. Eur. I. c. et 
Arisloph. Lys. 1188), cerle significatio nuiu fuerit Euripidi deminutiva, 
dubitare licet, aperte vero paragoga sunt non deminutiva irroXieOpov, 
KuireXXov, quod ßultmannus lexil. I p. 161 deminulivum esse dicit. 

Celerarum deineeps, quibus deminutio perperam adsiguißcalur, ter- 
niinationum proponenda est ea quae cadit in -ic. atque haec dispulatio 
ordienda est ab Homero. de vocum dtKaXibec, TiXruiupic sive TrXrijajau- 
pic, Xrjtc, bjiuric paronymia nemo lemere diseeptabit, neque quisquam 
yXuq>ic, de quo nominum genere infra copiosius exponelur, deminulivum 
appeilabit. plus autem dubitationis babent CKaq)ic et vpr|qpic. illucl enim 
in Etym. M. deminulivum vocatum iu vasis culinariis habetur a Polluce 
H<XKTpav explicante, quam eandem significationem et ipsi eius primitivo 
assignat. Galenus denique in lexico Hippocr. ait Allicis 6 ) CKacpiba fuisse 
iroijuieviKfiv CKaqpnv, ilium Homeri (Od. IX 223) versum subiungens. cf. 
Alh. XI 499 r . buius igitur voculae vis deminutiva non clare perspicitur. 
at magis dubia est res in voce vprjqpic , cuius ultima syllaba contra demi- 
nutivorum modum producilur. quodsi quaeritur, num de lapide, ut ahmt, 
pugillari usurpatum fuerit, lusit quidem Hipponax apud Alh. XV 698 c 4) cf. Matthiae Eur. tom. IX p. 215. 5) de indumento mollium 

hominum apud Her. 1 195, cf. Eubulus ap. Atb. XII 553 a . 6) cf. Pollux 
X 10, qui id ex Arißtopbaniß Holcadibus citat, et achol. Theoer. 5, 59. Digitized by Google 188 L. IansoD : de Graeci sermonis Dominum deminutione 

MoCcd not 6öpu|iÄovT' öj&oic töv irovroxdpußbiv, 
rf|v ^TracTpi|ndxaipav, 8c dcGfei oö Kcrrd Koqtov. 
£vv€<p' öirwc \|ni<pibi Kcticfl KaKÖv oItov ö\t]Tai 
ßouXfl briModri Trapd Giv* äXdc dTpirffroio. 
verum Herodotus VI 109 cum composilo ipnqpiboqpöpov illum polemar- 
chum, qui suo suffragio rei m Omentum atlulerat, sfgnificaret, ea vocula 
quamvis derivata quin id lemporis primitivi similem significatum habuerit, 
non est dubium. sed ex Homero, qui eo semel IL XXI 263 usus est de 
lapillis maritimis, lexicographorum interpretatio confirmalur, ut Zonarae 
lex. p. 1872 o\ jiiKpoi XtGoi. cf. Diod. Sic. V 26. Etym. M. s. v. hinc 
ergo, quamquam concedatur oportet, derivati cum primitivo significatio- 
nem plane congruisse, de vera huius nominis deminutione aliquantum 
dubitari potest. et sane mirari licet, quod eiusdem fere significationis 
vocabulum XaprE, si ad eius potestatem spectatur, deminutivum esse vi- 
detur. at praeterquam quod nulla Graeci sermonis vocula huic similem 
subiit hypocorismum (cf. infra), praeserlim cum Apollonius Rbodius 
I 402 aliique posterioris aetatis poStae eo non ut deminutivo usi fuerint, 
videlur ea potius terminatio poSticus fuisse metaschematismus, ut in 
XiGdc pro XiGoc (cf. infra). neque ckuXoS a scholiasta ad Theocr. 2, 12 
WTOKopiCTiKÖv appellatum neque Xt9a£ apud Homerum pro deminutivis 
haberi possunt (cf. infra). lyricomra deinde tragicorumque eius modi 
nomina sunt dr|bovic (Eur. Rhes. 506. Theocr. 8, 38), votIc, ftaprjtc 
(Aesch. Eur.), Kpqvic, cuius ultima syllaba contra deminutivorum legem 
longa est (Eur. Hipp. 210), TropGjiic (Eur.), fAY|Xk 9 oivavOic (Ibycus 
apud Alhenaeum XIII 601 b ). de quorum natura infra Iatius disseretur, 
eaque singula hunc terminationis metaschematismum paronymiae quae 
dicitur debuerunt. apertius vero deminutivorum similem apud eosdem 
poetas habitum prae se ferunt rapovic, croXtc, crpocpic, quae vulgo 
pro deminutivis veuditantur. ac primum quidem trepovic 'fibula* (Soph. 
Trach. 921) non differt a primitivo suo. deinde croXic ' Eur. Bacch. 929 
l&val t£ cot xctXujci koöx Öflc irtnXiuv | ctoXiöec tind cq>upoici 
xeivouciv c£8ev a cf. idem Phoen. 1515 cxoXiba xpOKÖeccav. Hei. 1372 
croXibec veßpwv TCajiTrouaXoi, neque recentiorum poötarum, qui in vul- 
garibus lexicis laudantur, usus pro deminutiva cerlat significatioue. deri- 
vata denique quae inde evasere nomina CToXii>uuc<tyievr| (Eur.), croXt- 
btUTÖc (Xen.) perspicue monstrant certam fuisse, qua cum primitivo fere 
adaequaretur, significationem. postremo crpomic apud Eur. Andr. 719 
irXeKTdc tytdvTwv CTpcxpibac est de babenarum loramentis: cf. Lobeckii 
proleg. p. 460. consilio autem omisimus djnic, quae vox apud Aeschy- 
Iura Suppl. 842 (D.) admodum controversa est (cf. ad h. 1. Hermannus), et 
ßaOfiic ibid. 876 adeo incertum, ut ne recipere quidem in lexicon volue- 
ritWellauerus. praeter haec commemoranda saltem sunt duo illa Aeolicae 
dialecti: öprdXixoc, quod Blomfieldius ad Aesch. Ag. 53 deminutivum dicit 
provocans ad Eustathium II. 1 753, cf. schol. Theocr. 13, 12 et eundem 4, 20, 
ubi is Aeoiensium fuisse dicitur bypocorismus, et Koenius ad Greg. Cor. 
p. 233. tum dpuCTiXOC, quod quidem ab Hesychio e Sophocle allegatur, 
huius vero fuisse poStae incompertum esse alt Ellendtius in lexico. deni- x Digitized by VjOOQlC et amplißcatione flexorum forma atque usu. 189 

que ößpfcaXa, catuli, apud Aescbylum Ag. 140 et secundam Aelianam 
H. A. VII 47 apud Euripidem non magis deminutivum est quam KViuba- 
Xov iam Homero notum. cf. Hesych. KVtubaXa fdp icrx xd iv dXl 
Kivounevcr "Ofitipoc bk in\ xepcaiuiv cprjdv. nemo vero orationis 
tragicae tenorem a Sophocle: q>uca yötp oö CjMKpoTciv avXfcxoic £ti 
haud dubie iocante violatum esse contenderit, quippe quae fabula, ubi ille 
versus legebatur, satyrica fuerit, in qua deminutiva esse potuisse per se 
intellegitur. cf. ex Euripidis Gyclope dvGpumicKe, bcciroTioce, KukXüj- 
mov, aiia. hae igitur qualescumque sunt voces legem, qua epici et tra- 
gici poStae deminutiva plerumque vitaverint, vix labefactabunt. HL 

NOMINA IN -ION CADENTTA GENERATIM 
DESCRIBUNTÜE. 

In constituenda lege nominum trisyüaborum, quae supra p. 186 in 
medio proposuimus, quo clarius perspiciatur norma, veterum lechnicorum 
praecepta referre perutile est. buc pertinent quae praeeepit Eustathius 
ad IL VII 231 de vocabulo okia: toü bk oWa, inquit, 8 icnv oikou, 
l6€ta \ikv tö oudov 7 ), öÖ€v irapd toic ucrepov öiroKopicrucöv oud- 
biov Kord tö äprupoc äpTupibtov. 8 ) atque apte ad significatum idem 
ad 11. Xu 168 8pa bk tö obclct xal böfiov fori qirivi&v e!pt]K€ TTOiTyn- 
KuiTcpov . . tcrfov bk öti £v Toütoic b6la\ Sv inroKOpiquöc elvai 
tuiv ofiauv tö öbcia. öti bk "Aibou oiicla eöpujevra (II. XX 66) 
Xer«, dXX* dxei ouk fcriv uiroKopic|Liöv voflcai, dXXä opavepdv 
irapuiviniiav. eam vero ipsam p. 1198, 8 idem dicit irapatuJT^V. ce- 
terum ea vox etiam lonum fuü , cf. Herod. VI 67 et Luc. de dea Syria 20. 
haec paronymia sive paragoge in illis aperta est nominibus , quae potissi- 
mum cum epicorum usui fuerint peculiaria, bic accuratius expedientur. 

Ac primum quidem £pKiov, quod praeterquam quod nusquam figu- 
rata usurpatum invenilur, cum üpKOC significatu plane congruit, a scbo- 
liasta ad Soph. Ai. 106 irp<mapo£urövuJC signatum (cf. Eust. 1829, 
52) haud inepte a scholiasta ad Dionysium Thracem 792, 29 cum dy- 
yeiov comparatum: Kai tö drteiov oöx #n äiproc rapide*? dXX* 
airrö toöto tö fimroc drrtiov XeyeTai Ik toO ärfoc &TX coc £tu- 
HoXotovjicvov, drfftov Kai cuvaip&ei dirf€iov . . tö rdp äitoc 
drröov Tcuic ßv ^cn (scr. üv pTjOeiii) ibc bid toö Teixeoc T€ix#ov 
(adde tcixiov) xal Epxoc gpKiov (scr. ?pkoc, dpKetov, £pKiov). nam 
idem non ita multo post IpKiov irapoSurövuic scriptum In medio pro- 
posuit. Suidas denique, qui IpKeiOV distmxit ab £pKiov, band dubie de 7) flingnlarem numerum semel modo legimus in Antb. Pal. VI 203 
AlTvnc irapuieüjci (cf. Lob. Phryn. 712) GnaOou irarp&c | Ixou« 6ivV|€vri 
(rfpöv oUtov, ubi deminutivum videtur esse, qua vi pluralig quoque repe- 
ritur apnd Antiphilum Byz. Antb. Pal. IX 121 oIküx beiXd — unde fortasse 
Stüdas: olxtov, tö iukoöv oTktuuk*. 8) haec potios ab i\ oifda et t6 
äpyüpiov flexa enne tertia syllabae longitndine cognoscitur. cf. infra. Digitized by Google 190 L. Ianson: de Graeci sermonis nominum demimitione 

adiectivo cogitavit, quod Hermannus ad Soph. Ai. 1. c. in £pice(ou CT^pic 
res ti tu it. 

Deinde Orjpiov in Etym. M. 195, 41 cum Latinoram bestia colla- 
tum: tuj Ör|pl Trapouvu|i€Tc6ai ait Eustalhius 1673, 17. hoc et Homeri 
est et rarissime tragicorum 9 ) , ut Aesch. Cho. 203 , a quorum poetarum 
asu abhorrere dicit Hermannus ad Soph. Aut. 344. pritnilivum eius raro 
invenitur apud Alticos, ut bis apud Plat. Soph. 235% de re publica 
559°. verum non bestias solum sed quaevis animalia a cilerioribus scrip- 
toribus 6r|pia vocala fuisse videre licet ex Stra1»one al Ittcc . . Grjpia 
dicente, h. e. animalia nihil noxia. cf. Eust. 1653,77, qui et ipse 1055, 
35 eundem usum etiam Atticis concessit: cf. Xen. Comm. 13, 13 et Eu- 
polis in Bekkeri anecd. I 26. quin etiam Antiphon sec. Etym. M. dixisse 
fertur fivOpumoc öc irdvTUJV 0T]piujv ScaibecrotTOC Y€TOV€V. neque 
quisquara iguorat oratores Atticos hoc vocabulo usos non semel ita maie- 
dtxisse adversariis suis, ergo nihil deminutionis quaeralur ex Xen. Cyr. 
16,39 im toic irdtvu mKpoic Gripioic. Ages. 9 , 59 Gnpiujv tüjv 
äc8€V6CT(XTU)V. Theoer. 19, 16 tutGöv Gnpiov, idque nomen in cer- 
tara definitamque abiisse significationem luculenter probant derivatae quae 
inde ortae sunt voces. 

Tum iviov singulare numero usitatum a Polluce II 39 explicatur: 
to bk. Katöiriv Iviov, bion äTi'aÜTOÖ al Tvec dKireapuicaciv. cf. Eust. 
216, 38, 877, 11. 1680,18. Et. M. 120, 37. Hes. s.v., cuius Urnen loco 
Plato (Tim. 78 d ), ut idem significaret, ad primitivum (ivOuv) regressus 
est, Homerum ut videtur seculus, qui non pluralem modo ita posuerat, 
sed etiam singularem Tvtt (II. XVII 520) eodem atque alibi iviov signi- 
ficatu. 

Item Kpaviov semel Homero usurpatum certam accepit significatio- 
nem, ita ut inde in primitivi roodum propagarcntur eiusdem slirpis pro- 
pagines. Eustalhius per syncopen ex Kdpavov Kpävov factum existimat, 
pro quo acutius Pollux II 42. Et. M. 534, 32 Kapdviov unde Kpaviov. 
accentus vero locus cum in Et. M. 1. c. tum in nostris libris vacillat, ut 
in Anth. Pal. modo Kpdvtov (XI 288) modo Kpaviov exaratum est. cete- 
• rum universe regnat proparoxytonesis: cf. Eust. 1. c. Pollux II 38. VI 51. 
aliter se habet syncope, quam suscepisse observat grammaticus quidam 
in Et. M. 493, 13 unpa el ctra ex |jir|pia et erriet. 

Horum porro Dominum est 7Tr]viov, quam vocem Dammius in lexico 
Homerico ab adiectivo nescio quo repetit. p€Tiuvi3mjJC aulem ita dixisse 
Aristophanem culicum quoddam genus referl Athenaeus XV 667 f . 

Hamm vocum agmen claudit tcix'iov. 'AttikoI, tnquit Hesychius, 

TÖV 1T€piß0X0V TOIC X^pfoiC. 6 bk "O^pOC T€1X0C JH€V TÖ TT1C tTO- 

\euuc, T€txia bl Td Tfjc oudotc. cf. Thomas Mag. s. v., Ammonius de düf. 
verb., Moeris Alticista, ubi v. interpretes. neque vero indigemus cautione 
Eustathii, quo minus apud Homerum deminutivum iudicetur, obstare illic 
attributum ji^ra slatuentis. namque potius per amplificationem, quam in 9) quod fragmentum ex tragico aliquo affert Eusebius praep. ev. 
XIII 18, aperte spurium est. Digitized by Google et aroplificatione flexorum forma atque usu. 191 

plerisque huius generis vocibus inesse videbimus , de parietibus el quaH- 
cumque muri alicuius ambilu et universe de propugnaculis valebat, 
ut Thuc. VI 66 TiJ jifev reixia T.e Kai oktal elpTOv Kai bevbpa Kai 
Aifivri, Trapa bk tö Kprijuvoi. VII 81 dveiXtiGevtec tdp etc ti xwpiov, 
& kukXuj reixiov Trepifjv, indeque de parietinis (gemäuer) idem vo- 
cabulum apud Aristoplianem Vesp. 1109 Athenienses litium avidissimos 
ridentem derisosque cum vespis com paran lern per examina collectis, in 
diversa alvearia raigrantibus: cuXXcy^vtcc yäp KaG* Ic^ouc ibcTrepei 
TdvOprjvia, | oi jtfcv fmüjv oöirep dpxwv, oi bk irapd touc £vbe- 
Ka, | oi b* Iv 'Qibeitu bucdCouc 3 , oi bi irpöc toic tcixioic | 
EujLißeßuc^voi — . nam ad parietinas nid um facere vespas Aristoteles 
H. A. V 17, 15 memorat: ol bi ccpf]K€C . . t& cpaXdTYK* ditOKT€ivav- 
Tee q>^poua Tipoc reixiov f\ ti toioötov tpujtXtiv Ixov et idem 
iofra de eadem re TCixia, itemque Xenophon de equis ad currendum 
exercitandis tt. iim. 3, 7 T€txia UTrepßaivew, unde Mag. eq, 6,5 Teixi* 
uTrepaKpicai juejueXrrniKUJC ittttoc recte emehdavit Brodaeus pro Teixn 
dir., indeque de muri, ut modo dixi, lorica Lucianus pisc. 47. Diod. 
Sic. XVI 12 et quasi esset deminutivum in Antb. Pal. IX 378 — TÖ bk 
ca0pöv &ceTvoi | Teixiov £Eaiq>vr|C eöGuc Ikcito xotjuai. Tryphon au- 
lem cum dissimili nomine KXeibiov componens nominavit UTTOKopiCTiKÖV 
secundum schol. II. IX 146. 

Eiusdem quamvis inaequali accentu census sunt ixviov ex scholio 
II. XVI 739 ineTujTTiov . . worep fyvoc ixviov Kai öpkoc öpKiov ira- 
pafurfiuc. de eius accentu quaerit idem ad II. XIII 71 tö ixviov Tipo- 
TrapoEuTÖvujc ö^oiotövujc Tili dpdxviov (scr. iraiYViov secundum 
alierum schol. I. c.)* ou y&p deriv uiroKopicriKÖv dXX' dirö fWmaxoc 
icxn^ttiiCTai , puta i'üuu, quod in Et. M. probatur, non di&JU, quod in 
eodem Et. II. 482, 50 editum est. at praeslat paronymia. quod ad usum 
allinet, apud Ilomerum non invenitur nisi plurali numero, unde Plato 
Phaedr. 84,4 (Bk.) si ex Homero toutov blUJKUJV KaxömcGe juer' 
IXVIOV UJCT6 9 €010 memoriter dixit, vocis forma lapsus esset, nisi 
duo Codices haberent juet' !x vi0l: c ^ Od. II 406. III 30. epigrammatistae 
contra, ut IV 4. 84. V 58, singularem crebro usurparunt. ab Atlicorum 
usu id excludendum videtur. nam uno Xenophontis loco (Anab. I 6, 1), 
ubi in vulgaribus editionibus legilur £vTeö0ev irpoiövTUJV £q>aiv€TO 
txvia ,0 ) 17T7TUJV Kai KÖTrpoc — , emendandum cum aliis puto ixvtj, ut 
Lucianus Pbilop. 12 ic lä twv juaKdpUJV fyvia scribens, nisi epici 
serraonis nitorem affectavit, communi dicendi genere exciderit. 

Porro deöXiov significatione non differt ab fieGXov. illud dactylici 
rhythmi caussa formatum eandem secutum est analogiam alque dXtupia 
(11. 1 4), |ir)pia, öe^eiXia, quamvis simplicior forma G^jueiXa multo sit 
recentior. pariter explicandum videlur dbeGXia apud Apollonium Rh. IV 
530 et post eum apud Nonnum. tum dpdxviov in Et. M. 135, 7 a 10) apud Homerum Od. XIX 436 scribendum videtur txvi' tpcvvßv 
pro Txvt| £p. ex loco U. XVIII 321 fyvi' Ipeuvdiv. cf. Herrn annus ad hym- 
nutn in Merc. 76. Digitized by Google 192 L. lanson : de Graeci sermoois nominum deminutione 

verbo dpdcceiv repetitum non modo Homeri, sed etiam posteriorum 
scriplorum proprium significat textum araneum, uti apud Aristotelem 
ir. L 39, 30 (Bk.) bdvavTcti b* dqnlvai ol äpdxvai tö dpdxviov 
euOuc T€VÖ^evoL eodem Urnen vocabulo deminutivi instar usus est 
idem Aristoteles H. A. V 27, qua in re comparandum videtur cum qpa- 
Xdfpov, cuius primitivum 11 ) etiam de anrmalculo dicebatur, cuiusque 
formationis ratio a paronymia, quae dicitur, petenda esse videtur. bis 
vocibus adnumerandum esse ireblov suo accentu conspicuum, analogia 
probatur. id enim ampliorem primitivo suo nactum significationem , ut 
a Trebtov deminutivo distingueretur, irrational) accentu notatum esse 
fertur: cf. Et M. 658, 13. ad usum quod attinet, tö dXtiOeictc nebiov 
figurate dictum a Piatone Pbaedro p. 21 2 b idemque exscriplum ab auclore 
Axiochi p. 624, 13 , quam late eius vocis patuerit potestas, declarat. 

Proxima huius generis et ipsa paronyma postHomerum usurpata sunt: 
KTipiov tujv fieXicctjuv Kai irXaKoGvroc cTboc secundum Hesychium. 
ad priorem explicationem pertinet Ar. Thesm. 506 TÖ b* eiclcpepe Ypaöc 
£v xfopq tö naibiov, | Yva \xf\ ßoüJT]* wipty* ßeßuq^tov. cf. Hes. 
Tlieog. 59. Ar. Eccl. 32. hymn. Merc 55 , ubi num. plur. est. derivata 
quoque ktipiokX^itt7]C , lqpionouSc , Kijpioerfrfjc certam voculae vim 
satis comprobant ; quamvis apud Platonem Um. 35 KT]pO€ibrjc expressum 
sit contra Herodotum (fl 92), qui cum rei speciem descripserit, forma 
derivata utebatur: ££ «Lv 6 Kcepiröc Iv äXXq KdXinci Trapaq>uojt£vri £k 
Tfjc (üi&jc Tiverat, wipiip c<ptjicujv 6|noi6raTov. 

Deinde qpopTiov, cuius accentus ratio excussa est in Et. H. 457, 
18, quin in primilivj cpöpTOC locum successerit non multum afuit. nee 
Thomas Mag. dTUJYUia KdXXiov f[ moptia — nee Moeris ©öptoc 'Arn- 
küjc, q)Optia c 6XXr|ViKUJC ad communem respexere usum, sed aptius 
Pollux 1 99 Td £vTi9^eva xaic vaud opöproi , moptia , modo adie- 
cisset mopriov. quamquam enim apud Hesiodum £icf|. 641. 691 bis 
legitur pluralis, pervulgatus tarnen est derivatae vocis singularis, ut 
Ar. Plut. 358 touti rcovripdv <pa(v€Tai tö opopTfov. cf. id. Ach. 212. 
967. Xen. lex. Sturz. Dem. in Lacrit. 929. Strabo vol. VI p. 142(Tzsch.). 
Diod. Sic. I 11. Luc. var. hist. 1, 31. 34. Asin. 29. hanc vero exemplo- 
rum copiam consilio excussimus, ut nonnullorum refelieretur error doceu- 
tium derivati nominis pluralem singulari esse crebriorem. immo scripto- 
rum qui nunc supersunt usum respicienlibus probari potest qxSproc 
singulari modo numero usitatum pluraliter dicendum alleri loco cessls- 
se, ut apud Slrabonem vol. III p. 260 (Tzsch.) pro cpöpTUJV emendan- 
dum arbitremur roopTiwv: cf. Ar. Ach. 907. Herod. I 1. Demoslh. c. 
Phorm. 908. 

Tum q>eXXiov. quod in Timaei lexico est rneXXia* xwpia 
XetTTOT€ia pluraliter tantum usurpatum (cf. Xen. lex.) haud scio an 
corruptum sit ex cpeXXela, quam ad correctionem ducit quod exstat 
primitivum qpeXXeuc: cf. infra. 11) 0t Eußt. ad II. XIU 126 p. 924. Plin. N. H. XXIX 4. 

/Google Digitized by ^ et amplificatione flexorum forma atque usu. 193 

Tum (puKiov a ichol. II. IX 7 explicatum: q>üxoc tö xopruAec 
•rfjc 0aXäccr]C dirößXima. ol bk q>ux(a ßoTdvnv rf)v £v tu) ßuOuj 
Tfic OaXarnic tivo^vriv. cf. 801,60. aptius schol. ad IL XXIII 693: 
qpÖKOC bf[ dcnv fjtoi f| fixvTi tt|c 0aXdTTnc f| rröa napaOaXaccia 
outuj xaXou|^vr) — quae eadem verba paulum mutata leguntur in Et. 
M. 70, 21, ubi qpuxiov proparoxytone scriptum est contra canonem, qui 
ib. 451, 18 explanatur, vocibus inter se natura dissimilibus (popTiov, 
xXeibiov, (pinciov compositis : cf. Hesychius et Suidas. Homerus qui q>u- 
KiÖ€ic uti XeiplöciC ad dactyli rhythmum modulans usurpaverat, derivato 
non concessit locum , quo primus usus est Theocritus 7, 58, tum po€tae 
Anthologiae, inaequabili vero accentu: <puxia IX 663, opuxia VI 637 ed. 
Iac eadem accentus inconstantia est apud Lucianum bis acc. 31 ed. 
Uemst. (puxta parox. signatum, cpikia proparox. in Hbro de cunscr. 
bist. 8. porro dxpoOivta, cuius paronymum dxpöOivct Pindarus Ol. 
11, 19 praestat. tum iroijwiov ab adiectivi profectum notione esse 
dicendum foret, si approbaremus quae leguntur in Et. M. 678, 54, id 
natum esse vocabulum per syncopen ex irouilviov, cuius adiectivi spe- 
cies servata est in Anth. Pal. VI 73. IX 324. frequentissimus est et 
primitiv! et derivati usus apud tragicos solutaeque orationis scriptores. 
deinde cppoupiov, quod ad deminutivorum normam scriptum legitur in 
Aeschinis epistula XII p. 698 , scilicet propterea quod cum juuxpöv con- 
iunctum est. hoc in Et. M. ad verbum <ppoup€iv revocatur. at proba- 
bilius dicitur paronymum vocis q>poupd. hoc tragicorum usu nobilitatum 
in pedestri qui dicitur sermone crebro recurrit. eandem speciem prae 
se fert XouTpiOV, quod Aristoplianis est Eq. 1401. Heroum fr. 3. Luciani 
Lex. 4. cf. Pollux I 67. X 78. 

Porro dxövTtov, quo primus usus est auctor hymni in Mercurium, 
postea in primitivi locum cessil, ut iiidnov, tpubpdxia, alia, de qui- 
bus infra. 

dvO^viov ab Hesychio et Suida dxXexrdv XP^ciov explicatum 
apud Xenophontem de notis quae floribus similes sunt coloratis iisque 
in cutem incisis. 

ßpdyxtov (hoc accentu) ArisL H. A. II 9, 4. ßpcrfxta ibid. 14,1 
ed. Schneid, contendit interdum de loco cum ßpcrfX€Ta: cf. Tsschuckius 
ad Slrabonem vol. VI p. 444. 

tcXubuiviov deminulivum vuigo iudicatum ab eius significatu multum 
discrepat. Aescb. Sept. c. Tb. 777 ttöXic b* dv cöbux T€ xcd xXufcuiviuj. 
Cho. 183 xdjioi rcpoc£cvt\ xctpMac xXubuuviov XoXf^c. cf. Suppl. 785. 
item Euripides Hec. 48 de fluctu qui Polydori corpus ad terram alluerat: 
qxtvfcofiai tdp, &c tdcpou tXrmwv tüxüj,| bouXrjc rcobuiv trdpotöev 
evxXubuJViüJ. 1 *) Hei. 1 209 de mortenaufragio facta: otxTpÖTaO'örpoicrv 
h xXufcuMotc dXöc. eodem modo Thucydides II 24 de turbulentissima 
tempestate: xal tdc xumac äbuvaroi ävtcc xXubujviip dvaq>lp€iv 
ävOpumoi ärreipoi toic xußepvrJTaic dneifecrlpac tdc vaöc Tiapci- 12) cf. schol. kXu&ujviov t6 xOjna Tf\c 6aXdccr)c, 6 icapd r(jt aiyxaXCji 
etjöiac oOcv)c tmxXföeTai. Digitized by Google 194 L. lanson : de Graeci sermonis nominum deminutione 

XOV. recentiorum scriptorum Strabo vol. VI p. 48. eiusdem paragogae 
sunt KOTXviXiov Herod. II 12, Sophron apud Ath. III 86 e , Arislot. t. II 
p. 820 (Bk.), GepiCTpiov Theoer. 15, 169: cf. schol. Ar. Av. 776. Hes. 
X€pvißiOV Atlice pro xepvißov: cf. Ath. IX 408% ubi Andocidis (4, 29) 
auetoritas allegatur: cf. Wolfius ad Lept. p. 376. eiusdem notae videtur 
esse öSußdcpiov, acetahulum, nou divers um ab ö£ußoupov: cf. Anlipha- 
aes ap. Ath. X 446 b . Poilux X 67. pariter KüdGiov bi* dpirupou Poll. VI 
105 , pro quo Meinekius Com. fragm. II p. 298 correxit KuaGov dpfu- 
poövicf. Ath. X 424 b . 

Tum cicu)ußpiov Ar.Av. 160, cuius scholiasta interpretatur: cicuji- 
ßpto* cpuXXa olc dcremdvurro (scr. dcremavoöTo) 6 vufiqrioc. tum 
Kixu>piov sive Kixöpiov, Xetrupiov, i|U|iu6iov (cf. infra), unde primiti- 
vorum instar aliae nalae sunt voces. dqrivOiov, cuius simplicior forma 
dipivÖoc legilur in N. T. , öcrrpiov cuius prototypon öcTrpöv reservavit 
Hesychius. denique bOKlfiiov Hippocrates 490 (Foes.), pro quo Bekkerus 
apud Platonem Tim. 65 c ex codicibus rescripsil ÖOKi^eiov. ceterum non 
raro in Hbris apparet terminationum -lOV et -eiov 13 ) confusio, ut fiarptiX- 
Xiov pro norrpuXXeiov, xacaupiov sive KacdXßiov pro xacaupeiov, 
acamiov (hoc accentu) pro c KCl (p eiov, de quo infra fusius dispulabitur. 

Huius loci etiam sunt illa iudicialia a Lobeckio ad Phryn. p. 517 
dieta pro rei natura genetivi fere casu in usum publicum reeepta : dx<x- 
\x\ov (bkr|), öqntouiiou, dbndou (Her.), dvbpoXr]ipiou , KOtKriTOpiou, 
XeiTTOTaEiou. sie. postulatur XeiTTOCTpaTiou , cuius tarnen nominalivus 
XemoCTpdnov legilur apud Thuc. I 99, nisi forte pro eo, quod ib. 
VI 76 invenilur, XemoCTpccria emendandum est, quamvis in Anecd. 
Bekk. 436 , 30 dirocrdciov , XcnrocrpdTiov uti vernacula vocabula ci- 
tata reperiantur. 

Hie porro non sunt praetermittenda quae iam diu oecupata sunt a 
summo viro ad Phrynichum 1. c. synonyma illa in -lOV et -tot significa- 
tione aut paullum diflerenlia, ut £mjuvu|iiov, GeoTrpÖTTiov (Hom.), jiap- 
Tupiov"), dpKucTdciov (Xen.), irapcuiüBiov, kTÖpiov, KUvrJTiov, ku- 
vtit^ciov, ckcu^iumov, eucemov 15 ) alia, aut ita comparata, ut nomina 
feminina eorum prototypa existimari nequeant. sie ßouKÖXiov, quo pri- 
mus Herodotus usus est,- quominus a ßouKoXict iam Hesiodo noto repe- 
tatur, impedimento sunt otmöXiov, ßoumöpßiov, üomöpßiov, cumöp- 
ßiov, TTOUiavöpiov. etenim inveniuntur quae quidem aperte sunt 
denominativa, significatione tarnen ab iis eo disiuneta, quod uti in 
re medica earum rerum quas primitiva significant, poliones denotant, 
partim dittographia in codicibus conspicua, ut qxxpn&Kia pro q>apjidK€ia 
ex codd. scripsit Bekkerus apud Platonem Theaet. 190, 18: cf. Hippo- 
crates I 48 Foes. Callicter Anth. Pal. XI 333. fieXixiov pro fieXvreiov : 
cf. Plul. Gor. 3. Symp. 4, 6, partim conslanter in -iov expressa, ut 13) de periecticis in -iov terminatis, nt cxpaT^irio v > ävOpriviov, dirra- 
viov, aliis vide infra. 14) y€ubo|iapTOpiov Cratinus fragm. CXXL 
16) xaO&piov (aeseula) deminutivum est vocis K<x6&pa apud posteriores 
Graecos. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 195 

ßaXdviov, ömov, firpcujviöv, cvkiov, qpaKiQv, öfirodiaov, quae plera- 
que in deininutivorum uumero haberi solent. 

Hlnc facile facta est via iis quae per huiusmodi metaschematismum 
concretam, utaiunt, nacta sunt potestatem: eucrffeXtov, öbouröpiov 
(Horo.), ßctacdviov (cf. Lobeck ad Phryn. p. 86), dyurfiov (Xen.), biba- 
acdXiov, neiotKtov, vaudyiov, Tswpftov (ager, Theagenes ap. schol. 
Pind. Nero. 3, 21), dipuMOV, mpuKTwpia, XOprpriOV, quae sua quaeque 
originatione ad significationis moduin congruunt cum EumTpict, jiotxdTpict 
et fortasse cum dvbpdTpta. abnorme tarnen est ßodxpiov ad vocem 
ßÜJV significatione assimulatum. cum illis faciunl T€)ueviKd in -IOV desi- 
nentta, de quibus Lobeckius ad Phrynichum lucuieuter disputavit et deo- 
rum dearumve simulacra, ut TTctXXdbiov. verum Y^jütvdciov si cum 
■fujuvacfa comparalur, ex iis quae modo explanata sunt formae habet 
rationem. 

lam aggredimur ad ea noraina in -iov quorum principia ab adiecti- 
vorum natura derivanda sunt, horum species clara est in iis vocibus, 
quarum integra notio ut percipiatur nomine aliquo quod mente adden- 
dum est efßcitur, ut uircpiiriov sc. oucruia, Kubwvia. crpouGia sive 
CTpou0€ta sc \if\ka, Zeqnipia sc. übd, Ouvvia sive Oüvveia, TpaxTJXia, 
acuXdKia (Hippocr. I 337 Foes.) sc. Kp6x, ftatbia sive ßqftta sc. utto- 
brnaara (Plato comicus et Pherecrates apud Poll. Vll 94). at adiectivorum 
neutrum genus iam per se eam potissimum vim exhibere potest, ut sub- 
stantivi nolio animo obversetur, ut Homericum xepjidbiov, quod vulgo 
pro dcmiuutivo venditatur, uti x^mdbiov, ceXdxict, animalia cartilaginea 
(cf. Plato comicus apud Ath. Vll 315 c , Luc. Lexiph. 6) pro quo ceXd- 
Xeia 16 ) apertiorem adiectivi prae se fert formam: cf. Opp. hal. I 672. 
huc perünent quae corporis partium tegumenta signiGcant: 7rpo^€TUJ- 
mbiov, trpocTepvibtov , TTpQCumibiov (cf. infra), eaque plerumque pro 
deminutivis habenlur; tum Trepiereplbiov , KOpavibtov, |Lir]P^ l0 V, yoi- 
Xibiov, juwyrpibiov. nemo igitur de natura nominum Eeiviov, pücia, 
ueiXux 17 ), quamvis Thryphon (schol. II. IX 176) de accentu quaesierit, 
disceptahit. neque quicquam offerunt dubilalionis amov, £plOV, auXtOV, 
8pwov, öpiov, KÖc^tov, CTdBjnia, de quorum usu in lexicis parum 
eiplanalo hie copiosius exponatur. 

Ac primum quidem alitov cur Schneiderus ad Aristot. H. A. XI 1 
paroxytone scripserit, non satis liquet, ab Hippocrate t. I p. 29 (Kühn) 
plus semel usurpatum, Atticis substantivi loco (Thuc. VIII 9) rarius cele- 
bratum , recentiorum scriptorum creberrimum iuvenil usum , ut KÖqiiov, 
Tijitov, de quibus infra. 

Tum tyiov Od. IV 124, ctptov 18 ) 11. XII 434, cf. Schaefer ad Greg. 
Gor. 642, numero plurali ionica modo pronuntiatione pervulgalum. id non 
singulari tantum ut Herod. I 23. Plat. de re p. III 298 cet., sed irequen- 
tius plurali numero in communem reeeptum est usura: cf. Ar. Eccl. 215. 16) dpytipux (argentifodinae) cormptnm est ex dpirupcia: cf. Xen. 
Comm. II 5, 2. 17) fiefXiov Apoll. Rh. HI 136. 18) elpfov Hippocr. 
t. II p. 202, at etpia id. U p. 608 (Kühn). Digitized by Google 196 L. Ianson: de Graeci sermonis Dominum deminutlone 

Ach. 1177, neque recte dicitur deminuüvum nominis €?poc, quod in 
Odyssea non semel legitur, sed potius ab adiectivi profectum est initiis, 
ut inde primitiv! instar orta sint £pioiru)XiKßc , £pioq>öpoc. 

Porro SpKiov minus accurate a Bultmanno in lexilogo II 5 tracta- 
tum apertissime est adieclivum. siogularis, quem Buttmannus Homero 
abiudicat, semel II. IV 158 reperitur, bis apud Pindarum Ol. 11, 6 et 
Isthm. 4, 15, quo eodem numero Atticorum solus Thucydides VII 72 
usus est. in tragoediis quae adhuc superstites sunt ter invenitur plur. 
Aesch. Ag. 1430. Eur. Suppl. 1258. Med. 730, idemque numerus bis 
apud Thuc. IV 19 et 52. oratorum Atticorum nemo nisi Lysias ttoX. &t|jul 
6tt. 1608 Rsk., ut praeterquam Ionici (Her. I 74) poßtici fere fuerit usus, 
nam apud Lucianum in vitarum auctione Pythagoreus quidam öpwa di- 
cens ionice locutus est. 

Tum aöXiov, quod Ellendtius in lex. Soph. aöXiov ad deminuüvo- 
rum normam scripsit, melius Passovius in lex. aöXiov ad adiectivi for- 
mam. neque Harpocrationis scholium dvrl TOÖ tdc itiKpdc auXdc, 
aöXta (hoc accentu) id facere potest momenti , ut vocis perspicuitas eva- 
nuerit. nam apud Sophoclem , qut de Philoctelae caula aöXiov posuit, 
nulla est deminutionis nota: cf. Aeschines c. Ctes. 70, 31. Xen. Hell. III 
2, 4. Suidas s. v. auXefa 6upa 

Tum öpiov, cui cur deminuliva vis tribuatur, quae inde derivatis 
nominibus juteOöpia, rrpocöpia abiudicalur, ratio non perspicitur. haec 
res eo confirmatur, quod Atticorum scriptorum numerus non fuit nisi 
pluralis. sie apud Platonem de legibus VIII 842 • ffic Spicu Eur. Herc. 
für. 82 Tötete öpia. Soph. Phrixi fr. 1 öpia KeXcOOou, cf. Thuc. V 115. 
Plat. Menex.240 b . Lycurgusc. Leoer. 150. Andocides TT. T. \ivcc. 79. Xen. 
singularem autem numerum apud citerioris aetatis scriplores saepius 
reperimus, ut apud Strabonem vol. I p. 253 Tzsch. Diod. Sic. XVI 32 
cet. hoc vero nobis videmur observasse, öpia ab Atticis non fuisse dic- 
tum figurate, ut Lycurgum c. Leoer. 163, 24 non ita locutum fuisse 
arbitrer: toic öpfoic TOÖ ßiou pro toic öpoic (sie Dem. de cor. 324 
Tf|v b* ^XeuöepCav Kai tö ^Wva Ix^tv Ö€C7t6tt]v aÜTurv, & toic 
irpoT^poic (scr. 7Tp6repov) "GXXrictv öpot twv dTaOwv fjcav Kai 
Kavövec, dvaT€Tpoq>ÖT€c) neque probamus Diodorum Sic. I 55 dicen- 
tem: btöircp öpia rfle CTpatetac Trouicdycvoc cf. id. VII p. 234 
Wess. huius deuique adiectivi species apertior est in öpiobeiKTat Et M. 
632, 32. 

Deinde crdO^tia vulgo deminutivis adscriptum ad deminutivorum 
accenlum signari solet cra&\il(L id pro rei ratione pluraliter tantum 
obvium, uti semel apud Lucianum vit. auet. 27 t( bat cot xd CTa9}Ua 
Taurl ßoiiXetat; et apud schol. Piud. OL 13, 17 qwici bk taura, ln€\bt\ 
<t>€(bu)v Tic KopivOioc dvf|p eupe ju£rpa xal craöjurfa — adieclivum 
esse inde sumpsimus, quod pro eo Cephisodorus crdajüUX dixisse fertur: 
cf. Heinekii fragm. Com. II p. 826. Pollux IV 132. X 126. horum analo- 
giam sequitur )n6piov, quod semel apud Euripidem Andr. 542 iixei TOl | 
jli^T* ävaXo&cac qiuxfc jtöptov | Tpoiav eUov Kai wiipa cf\v> per Digitized by Google et amplificatiooe flexorum forma atque usu. 197 

periphrasin pro uiuxfyv |act<&t|V lyrice posilura communis fuit sermonis, 
iu nt deminutivi qaae huic voci pleromque tribuitur, ubi ad aliorum 
scriptorum usum respicitur, notio haud vera sit. legitur quidem apud 
Thucydidem I 14. II 92. VII 96. VIII 48 £v ßpaxei nopty): cf. Plat. 
Hipp. mal. 41 7 e . coulra apud eundem Platonem Polit 208 b ÖTi juuSpta 
oü cuiKpd. ib. 280* M^TiCTOV nöptov. cf. Theaet 205 b . Soph. 229 b . 
257*. Phaed. 12 e . Hipp. min. 283*. Grat. 285 \ PhU. 52 b . Her. II 15. 
VII 23. Dem. de cor. 247 etc. hinc partes orationis td toö Xötou \x6- 
pia ap. Dion. Hai. de comp. verb. t. V p. 7 Rsk. et pudenda tarn virilia . 
quam rouliebria Et. M. 690, 36. Diod. Sic. 1 1 p. 28 etc. eiua primiü- 
Tum si quaeritur nomen, juuSpoc propter significationis discrimen esse ne- 
qaiL id ergo vocabulum ab adiectivi notione profectum esse dkenles ne 
a rero aberraverimus noo veremur. 

Tum KÖirptov (stercus) Hippocr. I 176 Foes., alibi plurali modo 
numero, ut apud Strabonem vol. VI p. 461. Anth. Pal. XU 234 frequen- 
tatmn. 

Porro Xeipiov ad deminuüvorum legem Xetpiot signatum legitur in 
Anih. Plan. IV 1, 6. adiectivi proprietatem servavit in Xeipiov ävÖejiOV 
apud Pindarum Nein. 7, 116, alibi fere pluraliter usurpatum, cf. Luc. 
Bacch. 4. hymn. in Ger. 427. Apoll. Rh. II 879. inde Homericum Xei- 
pioeic inserta vocali t forma tiva, cf. infra. 

Tum Xöyiov iam a lexicographis adiectivum iudicatum ad formam 
non düTert a ßöOiov, quod significatione, ne dicam forma haud dispar est 
▼od KXubiliviov, de quo supra, idque suam naturam aperit in köhcx pö- 
Öiov apud Homerum. cf. Et. M. 705. absolute veluti substantivum posi- 
tum legitur apud Thuc. IV 10 q>6ßiy ßoOiou, quem ad locum observat 
«hol. £<56iov b£ dcriv 6 fjxoc xficelpectac 

Tum cr&btov a Lobeckio ad Buttmanni gramm. H p. 441 adiectivum 
declaratum natura sua non differt a cqxitiov, quod ab Hesychio, Pbavorino 
Trpößaxov, OGjLta explicatum numero singulari semel legitur in Anth. 
Pal. VW 51, plurali apud Her. IX 61 et alios creberrime. pariter TÖjüua: 
cf. Vigerus p. 615 Herrn, -rijutiov singulari numero recentiorum scripto- 
rum usu frequenter tritum, ut Diod. Sic. HI 8. Luc. encom. Dem. 32. 
Anth. Pal. XI 663, plurali iam a Pindaro Nem. 1,6, aeque ac (pwpia 
apud Luc Herrn. 38. Tox. 28, cuius adiectivi species cognoscitur ex 
Anth. Pal. qpujpiov — ßX£ji|ia et cpwpia — X&rpa. nee dubitamus 
eandem tribuere naturam vocabulis bauiöviov, ftcXdvÖiov Hippocr. I 
p. 667 Foes., quae herba et ipsa neXdvötoc tröa vocata est; et xuvatov 
perperam pro deminulivo venditato, cum Lobeckio ad Butlm. II 443. 
eiusdem census sunt duo dOviKd: cdpbiov apud Platonem et cauviov 
multo recentius. Samnttes inquit Festi epitomator ab hasiis appeUati 
«mf, qua* Graeci cctuvia appellant. rem videlicet a gente illa trans- 
ferentes eodem nomine nominaverunt: cf. Tzschuckius ad Strabonem vol. 
VI p. 142. Reiskius in indice Dion. Hai. s. v. 

intus praeterea sunt generis juetöpxiov Ar. Pacis v. 560 a scho- 

litsU TÖ jLl£TOju TWV CVJüUpÜTUJV ITCblOV, iV U> CITOC fj dXXo Tt Digitized by Google 198 L. lanson : de Graeci sermonis Dominum deminutione 

f cuapTai explanatum , forma compar Homericis £vüjttiov et juteTiimov, 
quamvis exstel ^tujttov, Trpovujmov (Eur.), urapOupiov, mctcuxuiov 
et iis quae posterioris fuerunt aetatis vetupiov, vcujXkiov sive vcöXkiov, 
vauXöxiov, dropovö|iiov , dcruvömov (Plato), vauirrpriov, TroXudv- 
bpiov (Strabo, Plut.), creqxxvriTrXÖKiov (Sirabo), uXotö^iov (Str.), cpu- 
TOiipTiov (Diod. Sic. II 13), jiecoTnipTiov sive fieTatrupfiov , tnav- 
Xiov, äjuqnßia, £voikiov, ßoTdjiia (Thuc.) aliis. in medio relinquo 
Zxinov sive £wov, quod si cum latino nomine animans comparatur, 
adiectivum est; at adiectivum £wöc ab eo nimis longe dislat. eadem 
notatiouis obscuritate involutum est djöv: cf. Iacobsius ad Änth. Pal. 723. 

Iam perlustranda sunt verbalia. horum species ciara est in recen- 
liore vocabulo TtpoßöXiov, velameu: cf. Philoslr. p. 306 Welck.; idem 
tarnen e re nata deminutivum, venabulum (Xen. Gyn. 10, 3. 12). verbalia 
sunt porro b^iviov, Icriov, icxfov, ötkiov, kXiciov, C7n]Trdviov Ho- 
meri, dpbdviov, ÖXxia, öpyiov, £peimov, tttuktiov sive ttuktiov 
posteriorum scriptorum. ac primum quidem bejuviOV apud Pind. Nem. 1,3 
(b^jiVlOV 'ApTejiiboc) singulari 19 ) numero nobilitatum ab Homero et So- 
phocle pluraliter tan tum dictum est. 

Deinde Icriov in Et. N. 478, 24 övofACt ^rmorriKÖv dictum perinde 
atque icTÖc ab kTdvai deducendum. tum icxiOV a Suida ab kxeiv 
repetitur: Tiapd tö kxeiv touc KaOrua^vouc : cf. Eust. 550, 10. 716, 
35. Et. M. 478, 56. at erit fortasse qui id vocabulum eandem inissc 
dicat rationem cum icxuc, quae sit inter Iva et iviov. neque mirutn 
quod e re nata uterque huius vocis numerus usurpabalur, singularis Hom. 
11. II 305 cet., pluralis fere apud Atticos, cf. Plat. Tim. 75*. Phaedr. 
254 e , unde apud Aristotelem H. A. III 44 ek TÖ ^Kdrepov icxiov et apud 
Aelianum N. A. VII 8 icxiov TÖ beEiöv. tum ßfKiov semel Hom. Od. XXI 61 
a Buttmanno lexil. 1 288 ab dvefKeiv acute repelitum: cf. Pollux X 165. 

Denique kXiciov, cuius vocis explanatioDorolheumAscalonitam totam 
per vitam occupavisse dicitur (cf. Spohn 1. c). c esl igitur' inquit Spohnius 
c kXiciov vox cognata voci KXicir) aul huius aut vocis kXicic, unde KXicirj 
quoque derivatur,' deminutivum. 9 at quoniam a nominibus appellativis 
pure flcclendis deminutiva in -iov cadentia non solent formari, verbale 
potius est dicendum xXiciov , cuius loco qui kXiciov paroxytone scrip- 
sere, permiscuerunt cum icXeiciov 80 ) (v. Draco p. 57) ad KXeieiV revo- 
candum: cf. interpr. Dem. de cor. 271. Lys. c. Eratosth. 121. contra apud 
Homerum (Od. XXIV 260) prima huius vocis syllaba correpla est. 

Postremo CKrjTrdviov, dpbdviov syllaba av formaliva aucta a c\of\- 
TTTetv, dpbetv originera traxere acque ac CTraOdXtov, quod mire demi- 
nutivum nominatur, a C7rd9r), et dbwXiov ab KccGctt, cf. Et. M. 317,5. 
irribdXiov aulem denominalum fuisse videtur a mibdv. 

Post Homerum in usum venerunt ÖXkkx ex Sophoclis NotimXiuj a 
Polluce X 34 citatum et TtrjbdXia explicatum , quod et ipsum ad Home- 
ricum £q>öXK0tiov assimulatum esse apparet. ab illo mullum distat 19) cf. Eur. Ale. 181. Or. 219. 20) cf. Eust. ad Hom. p. 830. 

Pierson ad Moer. p. 228. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 199 

6Xkiov corruptuin ex öXiceiov, ut KTjpuKiov ex KTjpuiceiov, cf. Din. 
I 17. nam ÖXkciov est seeundum Pollucem X 176 dYY€?ov ÖTpßv T€ 
Kai Erjpujv, Menandri et Philemonis memo rem. cf. Polybius XXXI 4. 
Plut. AI. M. 20. 

Deinde öpTiov in Orphicis et apud Lucianum de dea Syriae singu- 
lariter dictum, aiibi plurali tan tum numero reperitur, ab lopY^vcu repe- 
tendum. neque enim nobis ab I. H. Vossio ad hymnum in Cererem 273 
id vocabulum ab öpff\ repetente persuaderi potest. 

Denique dpcittiov plerumque pluraliter usurpatum comparari potest 
cum latina voce cadaver. 

Postremo tttuktiov sive iruicriov c liber complicatus', cf. Scliaeferus 
ad Greg. Gor. 28. Iacobsius ad Anth. Pal. p. 18. non pauca porro exstant 
nomina in eandem terminationem cadentia, quae non videntur habere aul 
nomina aut verba ad quae possint perspicue revocari. unus enim quisque 
KOCKuXiiärta apud Aristophanem legens de deroinutivo a KÖcicuXfAa re- 
petendo cogitabit, attamen frustra id nomen quaeritur; etsi conceden- 
dum est multa prototypa aut temporis iniuria aut quod casu aliquo. a 
nullo scriptore usurpata fuerant, interiisse, id quod ex iis imprimis in- 
tellegitur voeibus, quae velut exauetoratae nullum habent testem nisi 
grammaticos vel antiquos lexicographos , ut öcrrpov , dvOefir| , ipubpa£, 
alia ab Hesychio servata. talia ignotae originis iam apud Homerum repe- 
riuntur, ut äfivtov sive fiiJtviov 21 ) quod in Et. M. 4, 40 ab otijüta repe- 
titur, deinde kpia 22 ) ib. 470, 33 ab kveicOai duetum; fjm ib. ab tevett 
genitum dicitur; tum Xrjiov, ifciov quod sunt qui ab €pa profectum 
veiint, cf. Et. M. 437, 13. Harp. 170, 9, alii ut schol. Theoer. II 13 ad 
verbum £v?ipicÖai trahunt. aeque f|via Eustathius 1120, 127 ab dvoöv 
deducit: irapä rö £voöv toöc f7nrouc toöc vnö tiD Spilan: cf. Et. M. 
432, 17. 

Sic origine omnino ignota sunt IcOjuov, cf. Piers onus ad Moer. 179 
(Koch), Xoucrjux, Kiccußiov, oifyov, ^macuviov, cuius simplex acuviov 
Nicander (ther. 177) dicere ausus est. 

Post Homerum usurpari coepla sunt ömov, ä|A<piov (Sopbronis 
fr. 70, Dion. Hai. 476, cf. Hesych. in Bekkeri aneed. TrapoEuröviuc 
scriptum), dvriov (Ar. Tbesm. 828), fjTpiov, rrpiov, Kapx^ciov, Kußiov 
(Alexis), CTÖiitov, tt^ttXiov (Hippocr.), TrXataov, ciXqnov, acuXta 
(Aristot.), mipviov sive q>€pvtov (Alciphr. Ael.), x^vviov (Anth. Pal.), 
XOpiov (corium) sive xöpiov, TpußXiov accentu titubante, cf. Et. M. 
544, 37. 654, 4. 784, 30 et Suidas s. v. ujdXiov s. uj&iov, cf. Scliae- 
ferus ad Dion. de comp. p. 253. Dominum igilur in -tov desinentium, 
quoad eius fieri potuit, natura explorata, de vocabulorum in -€iov et 
-TjplOV terminatorum, quibus partim deminuliva vis tribui solel, proprie- 
tale separatim iam dicendum est. 21) haec adspirata vox ob nomen al|na, ut originatio in oculos in- 
ctirreret, fieta videtnr. 22) txpfa ibi parox. scriptum est. 

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Ud, V Hft. 2. 14 Digitized by Google 200 L. Ianson : de Graeci sermonis Dominum deminutione IV. 

NOMINA IN -6ION ET -HPION TERMINATA PLEEAQUE 
NON SUNT DEMINUTIVA. 

Prava diphthongi €l pronunliatione interdum accidisse, ut cum sim- 
plici vocali i confunderetur , ut TTOpGfnov cum 7rop0|ui€iov , YOZoq>uXd- 
kiov (Str. t. II p. 437. t. V p. 695 Tzsch.), quod in E. M. 219, 28 
GrjcaupoqnjXdiaov explicatur, Tpa^aToqpuX&Kiov ap. Plut. Arist. 21 
ed. Scbaef. cf. Gaisfordii emend. Ant. ap. Stob. Flor. 124, 27 KOtTOtYU)- 
Y eiov corrigentis pro KaxaT^ftov, maxirae intellegitur ex terminatione 
-€iOV quam certae fere nominum classi adscriptam fuisse constat. atque 
Alexis apud Poll. X 100 ävGpotKiov 23 ) pro carbonum foculo dbupOör- 
YU)C scribens non magis excusandus videtur quam Nicaoder (Ther. 738 
ed. Sehn.) cq>r]K€iov araneam venenatam significans, et item Aristoteles 
H. A. 9, 41 quem secutus est Aelianus (H. A. 4, 39) cum ccpi?K(ov pro 
cella vesparum usurpabant, uti idem Arist. (H. A. 9, 40) KT|<pr|VlOV de 
fucorum cellis. rei vero natura fert, ut 7T€pi€KTiKÖV Ouipaicefov signi- 
ficatione paulum differat a Oiupdiciov, ut cwjuuxTeiov a cuifidnov et 
£umeiov a ßtfrmov, X<*Xk€iov a X^XkIov, cf. infra. 

In iis autem ne quis corruptionem suspicetur, impedimenlo sunt non 
lanlum Aristophanis Vesp. 1080 dvBprjvia ÖTirdviov cf. Lob. ad Phryn. 
276, verum etiam Sophoclis CTpaTfJTtov; tum quae dicuntur tcmcvikgi 
in -tov exeuntia , de quibus Lob. ad Phryn^ 577. 

Iure igilur quaeritur, num Graeci usi fuerint in -eiov cadente hypo- 
corismo. hanc ut deminutivain lerminaüonem tuitus Spohnius 1. l.-p. 126 
tpaiujACtreiov, 7iop9|A€U)V, acaq>€iov exempiorum caussa in medio pro- 
posuit, quae tarnen singula non tarn forma quam signißcatione a deminu- 
tivis longe distant nam YpoMM aT€ * ov non serael cum Ypomndnov con- 
fusum (cf. interpr. Antiph. 5, 54) haudquaqnam ad deminutivi vim 
potesl referri , cf. infra. dcinde TTOpOfietov , sive est locus quo navis 
transmittitur sive veclura, ne speciem quidem prodit deminutivi, et cica- 
9€iov, si deminutivum est, ex CKdcpiov corruplum esse, infra demon- 
strabitur. 

Idem statuendum est de iis nominibus quae in -€10V exeuntia in 
lexicis ut deminutiva prostant, ut öirfJT€iov, corruplum ex ÖTrrJTiov, 
cf. Iung. ad Poll. X 181 , doccTov cf. Hippocr. I. II p. 166 ed. Kuhn. 
Grates ap. Hes. II p. 808. verum ceXdxciov quo usus est Opp. Hai. I 
1643 etiamsi idem valeat ac ceXdxiov ut Ouvvia i. q. Oiivveia, deminu- 
tiva caret significatione, cf. infra. atque recte scripsit Bckkerus apud 
Plat. de legg. Tporribeia pro TpOTribia. sunt cnim tabulae carinae (£uXa 
Tpömboc) non carinulae , ut interpres latinus. neque si quis recenlio- 
rum scriptorum KUjißeiov pro KUjißiov dicere ausus est, cf. Lob. para- 23) cf. grammat. Bekkeri p. 404, 9 dvOpdtciov ßpaxo Tpiirooiaaov 
• 'AX&ioi (cf. Mein. Com. frgm. II 10. 722) Said. s. v. 'AvOpdKiov 

Google irap ... 

et Tpiirouc. Digitized by ^ et amplificatione flexorum forma atque usu. 201 

lipp. 1. 1 p. 32, 2, ideo rei, quae certae obsequebatur legi, perspicuilas 
sublata vjdetur. at voces dffetov CTOixeiov liomonyma nominibus crr- 
TOC croixoc iniuria Dominantur deminutiva. nee latet corruptio vocabu- 
lorum Xöqnov (schol. Ar. Ach. 433. Nub. 748) et cpuXXlov passiro q>uX- 
Xeiov scripti et q)€XXia pro quo q)€XXeia emendandum esse supra p. 192 
eitr. diximus. illa autem quae cadunt in -ciov nomina tantum distant a 
deminutivis, quantum dpYUpciov, XP*K € *°V, KuXuceTov ab dptupiov, 
Xpuciov, kuXikiov, cf. Schaef. et BasL ad Greg. Cor. p. 508 sqq. aper- 
lior vero est aliqua corruptio in voeibus KOUplOV (cf. lsae. tt. cpiXOKT. 
58,21), fpaq)iov (Hipp. I 281. Foes. Enot. in lex. Hipp.), kdXXiov iudi- 
dicium in urbe Alhenis sec. Bekk. An. 269, 33. 270, 6, rectius fortasse 
xdXXetov apud Phot. p. 126 scriptum, atque ctuttiov an crimeiov 
scribas , cum utrumque non discrepel a ctuttiov (cf. Lob. ad Phryn. 
p. 261), incertum est. huius loci eliam sunt Guvvtou, crpouOtct, ceXdxia 
de quibus supra p. 195, cf. Lob. path. I p. 497. 

Quantopere vero Graeci consuluerint formarum, quibus nomina 
distincla eranl, perspieuilati , inprimis cognoscilur ex terminalione 
-Tipiov 24 ), qua deminuta fuisse nomina asseverat Spoknius 1. 1. p. 135. 
immo prudenter eam in formandis deminulivis flexionem aspernati sunt 
Oraeci, cf. Lob. ad Phryn. p. 78. nam vocum in -t]piov cadentium licet 
niaxima pars videatur possidere primitiva in -t]p exeuntia, ab adiectivo- 
rum significatione profeeta esse significatu comprobari potest. sie tto- 
Trjpiov quod iam a nostris lexicographis adiectivum agnitum, a scholiasta 
ad Eur. Ale. 768 deminutivum perperam dicitur, numquam signiticabat 
parvum poculum. 

Ab hoc non /liscrepat ipuKTrjpiov (cf. Eust. p. 1632), cuius adiectivi 
natura cognoscitur ex ipuKTrjpia, quae et apud Aescbylum et apud Euri- 
pidem loca fuerunt ad refrigerandum apta cf. Ath. XI 500°. 

Eandem formae speciem habet roucuTrjpiot ab Hesychio roucaXXibec 
— ita «x correctione Stephani in Thes. L. Gr. L 4 col. 272 pro eo 
quod illic editum erat cpuTaXXibec — explicalum , ut KaXuTTTTJpiov in 
lexicis nondum testalum et mecrrjpiov sc. öpTavov et Kvr)CTrjpiov, 
radula, pro quo syncopatum Kvf]crpov ut ödXicrpov pro OeXKTrjpiov 
in vulgarem usum venire coepit, et xXtVTrjpio V minus rede in E. M. 520, 
26. 690, 29. Bekk. an. 272, 19 pro deminutivo venditatum, quod ex 
Aristophanis quae suspecla habetur fabula Ale Nauorföc a Poll. X 23 
affertur (cf. frgm. Ar, p. 154 ed. Dind.). at dubiam rei taxationem facere 
videntur ßctKTfjpiov, Kpcmipiov, KAucrrjpiov, quibus praeter ßaKTfV 
piov primitiva Kpa*rf)p et KXucrrjp assignanda sunt, verum ßmcTrjpiov 
vulgo deminutivum appellatum apud Ar. Ach. 458 baculum signißcans 
ab adiectivi profectum est nolione, et Kparrjpiov, KXucrrjpiov 25 ) artis 
vocabula medicorum usui relinquenda Atticorum quidem dicendi modum, 24) unum quod huius hypocorismi speciem prae se fert £uX^|piov 
i. q. SuXdptov recentissimi est usus, at vide an corrigendum sit EuAri- 
(piov, cf. infra. 25) pariter KXucudTiov apud medicos signification* 

eongruit cum primitivo suo, cf. infra. 

14* Digitized by Google 202 L. Ianson: de Graeci scrmonis nominum dcminutione 

quo vocum terminatione quadam exprimendarum pcrspicuitas atque evi- 
dentia clarebat, minime tollunt. cousiiio aulem omisimus Xoirrrjpiov, 
labrum, quod ex Aeschylo citatum non esse deminutivum ex attributo 
intelleg itur: dXX' die |i€YicTU>v Aotmipfujv. 

V. 

DE DEMINUTIVIS IN -ION CADENTIBUS. 

Canonem illura de trisyllabis deminutivis in -lOV a veteribus tech- 
nicis constitutum supra in medio proposuimus. ea vero regula cur ab 
aliqua vocula migrata fuerit , non idonea causa invenitur. videlur enim 
ea, ut deminutivi corpus pronuntiatione fuleiretur, non temere a techni- 
cis exeogitata esse, nihilo setius affer t et Eustathius ad IL II 268 kuj|uuov 
ut in legem renitens, neque latent W. OD. Lobeckii ad Phryn. p. 314 
Xuxvtov attestantis et Schaeferi ad Greg. Cor. 11 tcutXiov, Oupiov, 
Krjmov allegantis iudicia hanc anomaliam reprobantia. attamen Xrjbiov 
ut ex Xrjlbiov natum ex regula in tertia ab extrema syllaba teuere opor- 
tet accentum. liaec tarnen plerumque in libris editis vitiose scripta 
inveniuntur: ßujXiov Ar. Vesp. 203 ed. Inv. Arist. de ausc. mirab. 47 
Bekk., ZüJVlOV (Ar. Lys. 72 ed. Bekk.) Poll. VII 27 ubi Aristoph. cita- 
lur Zujviov ex norma scriptum cf. A. P. V 158, KdXmov Ath. XI 476 c 
ed. Schw., kXujviov Ath. XV 680, kXüjvIov e regula A. P. XII 256 
ed. Iac. 

Tum Kibpiov pro KÖpiOV dorice de industria ut videtur a Megareo 
isto ap. Ar. Ach. 731 ed. Dind. TrapaXÖYUJC pronuntiatum. Kprjvtov 
Strab. 1. 1 p. 441 Tzsch. KÜ|ißlov Harpocr. 180, 33 ed. Bark. Dem. c. 
Mid. 558 ed. R. contra KUfißiov Dem. c. Euerg. 1156. Alexis ap. Atb. Vi! 
230. XI 481, inconstanter xujißiov in E. M. 543, 8. 545, 33, Ku^ßiov 
autem 549, 2. Eustathius denique cum bis deminutivis peculiarem de- 
scribebat accentum , KU|ußtov e lege scripsit idque non semel confusum 
est cum KUjtßciov, cf. p. 200. tum kujviov in A. P. irapaXÖYUic scrip- 
tum corrigitur a Buttmanno in Gramm. I. c. 

Xüjttiov in Arist. vol. III 3 ed. Buhle plus semel falso signatum, 
recte scriptum reperitur in A. P. VI 295. (id£iOV dubiae lectionis ap. 
Ath. XIV 64(T>. Schweighaeuserus quidem ibi sie edidit : iTribanpov. 
trXaKOUVTÜJÖcc jidZiov £k\ t$ bemvu). sed edd. Bas. Ven. offerunt 
ttXcikouvtujv becjütdTiov, indeque coniecit Casaubonus dbecitcmov, 
quod deminutivum dvaXÖYUJC formatum haud scio an nusquam legalur. 
fortasse scripsit Athenaeus irXaKotivTUJV f)bucncmov, quod dem. 
ab ipso allegatur ex Teleclidis *AjJUpiKTu6civ VI 268 c . illud tarnen quod 
editum est voc. legitur ibid. II 99 c ex Pbrynicho excilatum. 

vfjrna Ath. II 65 d nöcOiov Ar. Thesm. 254 ed. Inv. cf. Poll. IX 
131. Eust. ad Od. 1857, 16. Suid. s. v. jMZtov Ar. Ach. 654. Diod. Sic. 
IV 54 ed. Wess. ßtCiov Ath. XI 685. crdjüWiov Ath. IV 140* a Hei* 
nekio (Men. rel. 54) creuiviov emendalur, quemadmodum scriptum est 
ap. Ar. Lys. 196. Plat. ep. XIII 361 b aiibi. cxoivtov E. M. 740, 37. 
Ar. Vesp. 134, 3 cet. tIkviov A. P. XI 212, at non ita multo post Digitized by Google et amplificatione tlexorum forma alque usu. 203 

T€KVia- contra vox eiusdem notae Texviov ab Astio ad PlaL de rcp.VI 695 d 
et a Schwgh. ap. Atb. II 55 d . VI 240 et alibi ex canonc denotata est. 
atque Buttmannus 1. c. praeeeptum illud de aeeeotu deininutivorum fir- 
maturn mulae cum liquida copulatione tolli negando scripsit tckviov, 
Texviov. (pärnov Ar. Plut. 1011 ed. Inv. Ath. VIII 359 b . x^viov 
A. P. XII 40. ujhiov A. P. XI 157. 

Sunt deinde huius generis deminutiva, quorum primae syllabae 
scriptio dubium reddidit accentum, ut cäiciov et k&öiov quae et ipsa 
duplieibus signata reperiuntur consonanlibus. atque cotxiov TrapaXöfwc 
scriptum ap. Poll. X 152 ubi Ar. Thesm. II citatur. ccikkIov in Etym. 
H. 610, 32. Menand. 44 ed. Mein. Xen. Anab. IV 5, 56 ed. Sehn. 
Diod. S. XIII 106 Wess. Atticorum autem etsi non fuisse fertur k con- 
sonantera duplicari (cf. Sturz, de dial. Mac. p. 129), tarnen repugnare 
videlur Aristophanes (Ach. 745) C&kkov duplici k locutus. cf. Lob. 
Aglaoph. p. 845. tum de voculae xdbiov scriptura cf. Schaefer ad Greg. 
Cor. p. 28 Atticorum gratia simplicem consonanteni vindicaus. 

Reslat ut de nominibus propriis, quibus est daetylorum numerus, 
disseramus. etenim quamquam scribentium voluntas, primitiva videlicet 
deminuendi, eadem esse debel atque in appel{ativis, regulain tarnen illam 
de trisyllabarum vocum accentu probatam eliam ad nomina propria perti- 
nere, technicis eam rem in medio relinquentibus non est quod credamus. 
itaque Muppiov Ar. Lys. 906 atque haud scio an recte GraeGus in epi- 
grammate Meieagri (A. P. XII 82) <t>ävtov contra lacobsiuin, qui <t>otviov 
ad appellativum roctviov ex norma scriptum respiciens illic signandum 
curavit, expresserit. pariter Mupriov (Ath. XIII 576), Bimov s. Bi- 
tiov A. P. VI 276, e^iiov ib. VIII 161. cf. lac. l. HI p. 438. Oiih 
viov ib. VI 627, Ndvviov Ath. XIII 558 c . Hyper. ap. Harpocr. 203, 7. 
A. P. V 207, atque forsitan veteres grammatici discreverint Nikiov (Ath. 
IV 157 a ) A6pKi0V (A. P. XII 61) A^ißiov (ib. V 44), si sunt meretri- 
ces", ab appellativis vueiov, bopKiov, Xeyßiov. 

Eandem analogiam excipere videntur quae locorum sunt appellatio- 
nes, ut TeixtOV (Thuc. III 96 cf. Tzsch. ad Strab. t. III p. 558) "Hpiov 
E. M. "Icxtov Diod. Sic. 5. XIII 65. "Aktiov Thuc. "AXciov Str. V AX- 
iriov Paus. Kpöviov Xen. ubi fere in libris offendiinur deminutivis pe- 
culiari accentu. similiter signari convenit, quae deminutivorum formae 
minus sunt similia, ut ZdnpcXiOV (Str.) AfjXtov (Thuc. Str.) Sujtßpiov 
Xen. neque iniuria viluperatur Tyrannio a schol. Ilom. II. 11 648: ouk 
eü bfe Tupavviwv TrapoHüvei auTÖ (Turiov) ibe ttc&iov oöte yäp 

UTTOKOpiCTlKÖV, OÖT€ (adde fiv) €l 7|V UTTOKOpiCTlKÖV, 7TapU)HüV€T0. 

Kai 8ti ßpaxu. 

Quam ad normam signanda sunt öpöviov Nlptov ap. Strab. t. I 
p. 366 et p. 410 ed. Tzsch. ubi tenoris non firmus est locus. 

Postremo de iis disputandum est deminutivis M ), quae ternas syllabas 
continentia irrationali, ut aiunt, accentu insignita reperiuntur. vocem 
cxöjaov hie illic parox. scriptam neque forma , quae dvaXöytuc CTOfici- cf. Arcad. 119, 8. 

/Google Digitized by ^ 204 L. Ianson : de Graeci sormonis nominum dcminutione 

tiov* 7 ) esse debebat, neque significatione deminutivum esse, (am decrevil 
Lobeckius ad Buttmanni gramm. 1. 1. deinde trebiov quod technicos, ut 
a deminutivo TT^btOV distingueretur , irrational! signasse accentu supra 
iam commemoravimus, denique xopiov (corium) parox. vulgo denotatum, 
nullam huius anomaliae causam cum videatur habere, nunc a recentio- 
ribus lexicographis dvaXofUJTepov proparox. scribi coeptum est. verum 
deminutiva quae passim in libris vitiose scripta reperiunlur, sunt Oupiov, 
Xupiov, ocdqnov, CKUcpiov. ac Oupiov et Xupiov ob eam rem iam 
notata sunt a Schaefero ad Greg. Cor. 28. dein de nominis cxdqpiov di- 
ver so rum nominum confusione ocdqnov et CKOtcpeTov, cuius loco etiam 
CKOupiov scribebatur, perspicuilas infirmata est. nam illud cum sit 
deminutivum vocis et CKaqpr} et oc&cpoc, ulriusque vocabuli signiflcationis 
particeps esse oportebat. al alvei significatio quamvis huic voculae ge- 
nuina, frustra in Atticorum quidem, quae adhuc exstant, scriptis quaeritur, 
sed apud citeriores scriptores, ut apud Theophrastum , alios. sed cum 
Atlicorum fuerit poculi quoddam genus — cf. Eupolis ap. Poll. VI 45. 
Ath. IV 142 d . XI 475 — Aristophanes illud Thesm. 630 haud dubie 
iocans matulam appellavit, unde scaphium apud luvendem sat. 6, 262. 
inde patet ratio qua sit factum , ut etiam tonsurae genus per metony- 
miam* 8 ) eo significaretur. cf. Ar. ap. Harpqcr. 269, 25 et schol. Ar. av. 
806 ubi ab altero huius tonsurae modo (k^ttoc s. KTliriov) discriminalur. 
cf. schol. Luc Lex. 5. Hesychius denique, qui Victor. Ar. 1. c. scholia- 
stem exscripsit , diversissima miscet CK&qnov dicens irruov xal eTboc 
Koupäc Tf]C lt& xeqxxXfic — Immo accup€?ov, priore signiflcatione, 
per dipbthongum scribendum erat, ut scriptum est in An. Bekk. 1, 62, 9 
ocaroetov, ^pxaXeiov, tli ckätttouciv fj-rot äjuwi fi dEivr} cf. ib. 25,30. 
E. M. 569, 27. hac significatione vitiose fere signari solet CKCupiov, 
accentu in altera ab extrema syllaba posito pro CKOtcpeTov uti ap. Plut. 
Ar. 3 ed. Schaef. schol. Theocr. IV 4 ed. Kiessl. Suid. s. v. CKcmävr|. 
neque id cum Etymologo verbale a CK(icp€iV (sie!) deduxerim, sed potius 
utKOupeiov, Tpcwpeiov, cpeXXeiov a xpaqrcüc, Koupeuc, meXXeuc, 
sie illud a oeaepeuc. 

Denique aeueptov irapaXÖYUX scriptum apud Ath. XI 477° rarissi- 
mum invenit usum. 

Horum vero deminutivorum ne elevetur claritas , nomina , quorum 
radices exirent in vocales, hac terminatione deminui non solebaut, tarnen 
excipiuntur non modo tertiae flexionis nomina neutra, ul ftäiciov, £irf- 
Xiov, Tapixiov, quorum corpori, stirpis vocali € suppressa, terminatio 
-IOV annectebatur, sed etiam quae dieuntur propria in -ta cadentia, quae 
Atticorum more primilivorum loco in usum venerum communem, cf. 
schol. Luc. Catapl. 12, ut €öop^iov, GüirpäHiov, Bvrnov s. Bfriov, 
'GjifieXiov, 6au)idpiov. huic praeeepto reniti videntur äXuciov s. 27) vetutfov quo Tzetzes ezeg. II. B 87 inconoinne usus est, regulao 
vulgari, qua demin. a primitivorum genetivis gignuntur, non destraet. 

28) pariter minus recte CKaq>€iov scriptum pro cxdqnov ap. Plutar- 
chum Num. 9 ed. Schaef. de speculo, quo ignis splendor repercutitur. 
cf. infra. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 205 

dXOciov (cf. Hcrast. ad Poll. X 167), IttchjXiov, djtöXYiov, £yX&">v, 
acaXAiov, TpOopdXia, criov, quibus singulis deminotiva vis attrlbui solet. 
et primum quidem dXiictov afferlur a Suida s. v. dXuciov ttXokiou 
T^voc Trepl töv Tpdxn^ov. M^vavbpoc Kapivi(r Trepl töv TpäxnXov 
dXuciöv ti cot öötiü. cf. Hes. s. v. at deminutivam ab eo abesse potes- 
tatem ex Polluce 1. c. apparet: dXOctov bk €?X€ T€TTapdKOvra bpax- 
ydc ötov. 

Tum ItrauXtov recentiorum scriptorum ut ap. Plut. Mar. 35 tujv 
bi 7T€pi atJTÖv — btacirapevruiv — elc Tt twv ÄirauXCwv 5fc (fjv) 
oute ii&ptov, äXXd irdvra tpeima (cf. Poll. IV 4, 1) ab adiectivi po- 
tius quam a deminutiv! notione profectum videtur. cf. supra. 

Minus nos moratur dnöXyiov. Theoer. XXVI 186 dXXoc djiöX- 
Tiov eix\ üb* mulctra est, quod aut ex d^oXt€iov correptum est, 
er. p. 201 , aut ab djioXf 6c per paronymiam formatum. 

Tum £rX& l °V pluraii numero usitatum afferlur ex Posidippo ab 
Ata. III 877 töpa trepaivetv £yx&ux Kai xapdßouc, pro quo emen- 
dandum videtur, omisso Kai, ita: töpa TT€paiv€iv dtX^€ia, Kapdßouc, 
quemadmodum legitur apud Ar. Ach. 1023 öitr&ii T* £TX^ €ia — cf- 
An. Bekk. 474 ubi ex Calliae KuicXunpiV: £fX&€U*> Kdpaßoi. carnes 
igitur significantur anguillae, cf. supra. nam deminutivum vocis ffX^uc 
est ^TX^Xöbiov cf. Amphis ap. Ath. 290 f . Ephipp. ib. 256 b . similiter 
corruptum est öpviGia ex öpviOeta ubi carnes signifleantur. 

Tum acaXXiov, quod propar. scriptum ex Phileta cltatur ab Ath. 
XI 501 ocdXXiov, kuXikiov yiicpöv, <Jj ctr^vbouctv AtoXtfc. verum 
prototypon, quod huic voculae subicitur, cxdXtc una liquida ap. Hes. 
denotatum, illius primitivum dici nequit, atque difficile est de uno nomine, 
quod propriae dialecto adscribitur, certi quid statuere. 

Tom vocab. Alexidis Tpoq>dXia apud Athenaeum, quod non potest 
proficisci a TpoqxxXic , sine dubio syncopatum ex rpocpaXibiov, compa- 
randum illud cum ßdqno v Galeni. restat ergo extremae Graecitatis vo- 
cabulum CTIOV* 9 ), iam propter accentus genus e deminutivis eicienduiu, 
solita illa terminationis mutatione formatum, quod regulam supra pro- 
positam vix destruet, qua nulla in -iov deminuliva ab appellativis pure 
ßectendis fuerint formata. sie XoibopTjjuuxriov deminutivum vocis Xoi- 
bopta affertur ab Aristotele rhet. 3 ex Aristophane. alque dvrXtov quod 
ex Aristophane et Epilyco in An. Bekk. 411, 19 citatur, non est deminuti- 
vum vocis dvrXia sed dvTXiavrXiiTfjp a recentioribus Graecis vocatum. 
similiter se habent ct]ttiov i. e. os sepiae et crpria. cf. schol. Eur. 
Andr. 1241. 

Sed qui in sermone deminutivis usi fuerunl, cum maxime id spec- 
lare videantur, ut risum vel iocum movere velint, mirum esse potest, si 
aliquot voces deminuliva terminatione distinetae potestatem exuisse vi- 
dentar deminutivam. ne igitur dicam multos labentis Graecitatis scrip- 29) cetera in -iov bisyllaba (iviov s. jnv(ov, tov, c(ov, Bpiov, f>(ov 
nemo erit qui ad deminutivoram formam referat, quippe quibus maxi- 
mam partem, ad quae possint revocari, des int nomina primitiva. Digitized by Google 206 L, lanson : de Graeci scrmoois nominum dcminuüone 

tores deminutiva pro primitivis perperam usurpasse , ut Ioannes evange- 
lista 6 , 26 TrXoidpia quae navigia ab eodem non ita multo post ttXoux 
vocantur, id. 18, 10 urrdpiov pro oöc. id. 25, 29 öipdpiov pro öipov. 
id. 21, 18 TTpoßdna pro Trpößara; item M. Antoniuus comm. V 4 ed. 
Schulz. xaXäKTiov pro y&ka. V! 13 Tpixiov (sie) pro Opiü; id. V 4 at- 
jidnov pro afyia cf. XII 26. idem 6, 57 xoXiov (sie) pro xo\f\. cf. infra. 
Atque pariter qui Graeci voeibus origine Lalinis in opeiibus suis ule- 
banlur, eas ul deminutiva eflutire solebant, ut dccdpiov Plut. Ar. 4 cf. 
Lob. ad Phryn. 211, quin etiam ipsi florenlioris aetatis scrip tores rei 
natura indueti interdum usi sunt deminutivis, quibus nulla prorsus hypo- 
corismi quem modo descripsimus nota exprimi videtur. cf. infra. huius 
auteni rei causam ubi quaerimus, alia in primitivorum vel exauetorato- 
rum vel comptiori orationi alienorum, utdxövTlov, KOCKuX|id- 
Tia, buijudTtov, cubiculum dormitorium, Ijndttov apud Alticos 80 ) 
quidem, ipubpdicia cf. Diosc. V 119. schol. Theoer. XII 24, alia numero 
admodum pauca , quotiescumque primitivorum nominativi communi exci- 
de ran t usu, horum provincias suseipere coeperunt, ut iviov, dpviov- 
quam ob rem insequenti tempore aeeidit, ut qui arlem aliquam faclitando 
de huius nominibus aple denotandis cogilarent, ut philosophi vel quilibel 
doctrinae alieuius professores, medici, opifices, quippe qui rerum nolio- 
nes inslrumentave aut universe opera manu facta nomine aliquo essen t 
insignituri, vocabula, quibus substantia quaedam vel materia indicabatur, 
primigenia , propriae Uli terminationis vim ac potestatem minus reminis- 
centes deminutivorum similibus notis terminaverint. huc accessit quae a 
technicis dicitur metonymia, qua eiusmodi nomina propter nominis deri- 
vati, quae cum voce primigenia intercedebat, similitudinem , huiusmodi 
efflgies ac simulacra cum nominibus afficerentur, deminutive notari con- 
sueverunt. cf. infra. 

VI. 

NOMINA IN -ION CADENTIA A SIGNIFICATIONE 

DEMINUTIVORUM PROFECTA CERTAM DEFINITAMQUE 

NACTA POTESTATEM. 

Horum nominum agmen ducit xwpiov, duplex possidens prototypon, 
a deminutiva natura repetendum , ut ap. Hipp. 1 , 38 Foes. ÜTtfep tujv 
q>p€VUJV Xwpiov. indeque de librorum locis ap. Thuc. 1, 37. Her. II 117. 
hinc eius significatio latius patebat, ut de casiello apud Plal. Gorg. 455 
et ipso de praedio apud Xen. An. V 5, 11. 

Huius quoque ordinis est tcwtt&iov , fundus, a Schweigh. apud 
Her. Vll 2 , 8 Ttumebiujv emendatum pro Yeum&wv quod est in uno 
Sacrofü libro scriptum. 

Idem statuendum est de voeibus usui communi peculiaribus, velut 
OpifKiov ab Hes. biqppoc explicatum , a Poliuce inter Td tuj koitujvi 

30) mirari licet quod ionico v. €l|na Hippocrates semel usus est, 
Attico contra l^dnov saepissüne. Digitized by Google et amplißcalione flexorura forma atque usu. 207 

Traponccfyeva recensitum, unde proverbium illud: dirö KaXw Kai Opif- 
Kiou ap. schol. Ar. Ran. 122 i. e. ex laqueo et scabillo, scilicet pcndere. 

Pariter öGöviov, medicorum vocula, de linteo carpto emplastris 
supponendo. cf. Polyb. V 89. VI 23. Diod. Sic. V 12. Luc. Phil. 34. 

Herum non disparia sunt artis aut roedicae aut herbariae vocabula 
certo iain usu definita , ut cibiov cum est punicae mali pulamen cf. Ar. 
Nub. 871. Alciphr. 3, 60, unde pro primitivi significalione inter sc diffe- 
runt cibiöetc, cibioelbrjc (Hipp. 1 549 Foes.) ab ciböeic. cf. Nie. Ale. 
276. eodem modo Ktxpiov s. xiipiov Ath. Hl 84, ßöXßiov (hoc accenlu) 
Hipp. t. II p. 612. 821 Kühn., bpoucövnov piscis Hipp. I 5, 48 Foes., 
qui et ipse non ita multo post bpdKUJV nominatus est. deinde plantao 
Domen cf. Plin. 24, 16, 9. 

Porro V€cp&iov, kukXüjttiov albugo cf. Hipp. I 214 Foes., £i<piov, 
iierbae nomen Theophr. h. pl. 7, 12, \OVbpiov pastiüus ap. Hes. carli* 
lago ap. Hipp. 1 , 253 Foes. 

YCtCrpiov sumen Ath. VII 286 d , apud Gretenses ferculum quod- 
dam ex sesamo paraium. cf. Bekk. an. 230. 

Simili modo traclanda videntur nomina quibus varia supellex indi- 
catur, vasa polissimum et quae iis sunt similia usu colidiauo ita trila, 
ut pro primitivis prope valerent, ul XexdviOV, pro quo Attici dixere 
Xeicdpiov cf. Lob. ad Phryn. 176, a schol. Ar. Ach. 1110 explicatum: 
Xexdvia bk Kai XeKavibec td nettuj täv öHußaq>lujv. cf. Xen. Cyr. 
1,3,4. 

Tum iiucrpiov quod Eustathius ad Od. III p. 1476 Aelium Diony- 
sium secutus övo^tet IbiurriKÖv vocat, cuius primitivum raro reperitur, 
ut ap. Ath. HI 122 e schol. Ar. Plut. 627, idque primitivi vini suseepisse 
coguoscitur ex composito |iucipiOTrujXT]C (cf. infra) quod si cum ipano- 
KäiniXoc (Luc. Pisa 21) i|iaTiOKX£7TTi]C (Diog. L. I 6, 52) iyano- 
\Ac9r\c (Bekk. An. 100, 25. Poll. VH 28) comparatum fuerit, non muta- 
bitur in juuCTpOTriuXric. 

Hac ab ratione non abhorrent juapeimov Hipp. I 287, GuXdxiov, 
cpacKuiXiov ap. Harp. i|iaiiujv cpopeiov explicatum. cf. E. M. Ath. IV 
690. ad vasorum genera perliaent TpußXiov , öEußdopiov, X^Pvißiov 
de quibus supra exposilum est. 

Similiter taxandae sunt voces quibus hominuui aetates describuntur, 
ut netpdiciov ita comparatum, ut inde veluli a veavicKOC veaviaceue- 
cOai cf. infra, sie ab illo ^6ipaKiu)br)C fi€tpctKi€Ü€C0ai propagarentur, 
conferendum illud cum ircubiov quod et ipsum e re nata ut deminutio 
clarius apparerel, cum adi. juicpöv interdum copulabatur, ut ab Isaeo 
tt. t. 'Acrucp. kX. 73, 39 £k fuicpoü Tiaibiou, pro quo Ik Traibiou 
£naib€U€C ap. Xen. Cyr. 1, 6, 20. Plato autem Ik irouböc, Ik TTcnbuJV, 
Ik v£ou, £k v&uv, recentiores Ik tutGüjv, £k tuvvüjv cf. Schaef. Hei. 
p. 17. U v^ttIou Diod. Sic. 1 74. III 31. Ik V€Ött]TOC (Hom.) Act. 
ap. 36, 4. 

Haec quidem forma sua quamvis deminutiva cum primitivis ita con- 
gruunt, ut si allerum pro altero positum fuerit in notionum sive signi- 
ficalionum confusione nemo haesitaveril. Digitized by Google 208 L. IansoiK de Graeci sormonis noniinum deminutione 

Eadem tarnen trulina pendenda sunt, quae per melonymiam quae 
dicitur in forma deminuüva suam acceperunt nominationem ; cuius gene- 
ris supra citata sunt, cicuquov cum a medicis de calva dicebatur, acd- 
qpiOV non tantum de tonsurae cuiusdam modo, sed eüam de speculo quo 
ignis splendor repercutitur: cf. Plut. Nura. 9 ed. Schaef. x 0l P' 0V rfe 
pudendis muliebribus, cf. Ar. Vesp. 1353, et varii generis alia nomiiia, 
quae derainutiva forma expressa hanc a primitivis suis abhorrentem signi- 
ficationem accepisse apparet, qualia sunt: 

dcr^piov Nie. 725 phalangiorum genug, cf. Plin. h. n. 1, 29, 4. 

ßaipaxiOV ranunculus (Plin. 25, 13, 109) non diversum a q>pii- 
VIOV cf. Hipp. I 570 Foes. ßo^ßuKioV nympha bombyeis Arist. H. A. 
519. ßojißuKia nura. pl. inseeta a bombo quem faciunt denominaia cf. 
Arist. H. A. V 24. ßocrptJXtOV cirrus deminutivum vocis ßöcrpuxoc 
et per mfetonymiam a ßöcrpuE translatum Arist. H. A. 12. cf. Plin. 26, 
7, 26. Y^auKiov suecus herbae folia habentis similia corniculato papa- 
veri cf. Diosc. 111 100. deinde est avis aquatilis Alb. IX 395 c . £X£vtov 
unula Diosc. 1 25. Alex. Aphrod. Pol. I extr. cf. Plin. 19, 5, 29. 

£cx&piov foculus ap. Ar. a Poll. X 101 citatum, tum machina qua 
naves in mare trahuntur. cf. Diod. Sic. XX 9. Poll. IX 41. Kavoviov 
deminutiv, ap. Luc. Harm. 3 , translatum ad naves constratas Poll. 1 92. 
tcäpTTiOV (hoc acc.) arbor Indica Gtes. ap. Phot. bibl. p. 49 , 33, deminu- 
tivum ap. Ar. frgm. V. KCtXä|iiov seeundum schol. Ar. Plut. 784 i. q. 
dvTiKVrj|uuov tibia. 

K€pdTtOV, corniculum Arist. H.A. 4,2, deinde poculi genus ap. Ath. 
XI 494 d . cf. Diod. Sic III 82. tum transfertur non tantum ad lyrae 
iugum cf. schol. Ar. Ran. 235 sed etiam est siliqua cf. schol. Ar. Plut. 
885. ev. Luc. 15. cf. Colum. V 10. 

XexuGiOV ampulla Dem. contr. Timocr. 726. de metro illo Euripideo 
Ar. Ran. 1245 cf. schol. Ar. eq. 322. Xajumdbiov 8< ) facula ap. Plat. de 
rep. 1 328% de ligamento Ar. Ach. 1176. cf. Plut. Pyrrh. 13. Cic. 22, 
denique de capillis Thebanarum mulierum more in nodum lampadis instar 
colleclis Poll. IV 154. 

Xißdbiov fonüculus ap. Strab. t. VII p. 324 Tzsch. unde ab Hero- 
diano epim. 77 mtepöe craXatMÖc explicalur, ab Eustatbio dicitur vocula 
rf]C noXXfic tXujcctic, ab Hes. xwpiov ßoravÄbec. 

jaeXicciov ab Hes. cjiflvoc explicatum Attica pronuntiatione est 
apicula Ar. Vesp. 366. 

irepbiKiov et dem. est (cf. infra) et herbae nomen ap. Theophr. H. 
PI. 1 11 TrXaTcrfuJViov crepitaculum ap. Pollucem; de lusu illo amatorio 
exponit schol. Theoer. 111 29. X 157. 

ttXiv6iov dem. apud Thuc. vn 58: — Ka\ £ic£Xeuov ?7nrouc cq)i- 
civ dje ttXcictouc — tt^jlittciv — Kd — TrXivBia — Kai dbripov cf. 
Diod. Sic. V 30, tum de agmine quadralo Xcn. Cyr. VII 1, 24 — pro quo 
Attici irXaiciov dixisse feruntur cf. Moeris p. 280 ed. Koch. ' 

31) pro Xauiraoioopa^tfv scribendum videtur Xauiraoobpajüiclv ap. 
schol. Ar. Vesp. 1198. Digitized by Google et amplificatione flcxorum forma atque usu. 209 

irreputia pinnulae piscium Arist. H. A. 1, 52, sepiarum Ath.VII 301° 
atque haud scio an sec. Suidam ex libris Paris. Eton. rescribendum sit 
ap. Xen. Anab. IV 7, 15 etxov bk 6u>paK<xc jbt^XP 1 T 0Ö fjTpou, dv/ri tüjv 
Trrepuriujv cndpra icrpan^va pro trrcpuTUJV. cf. id. de re eq. 1, 
2, 4. Pol!. 1, 1, 34. item Dion. Hai. (t. V p. 124 R.) citat ex Hegesia 
Soph. irrepüria toö Ouiponcoc cf. Pol. XVII 9 , 4 unde de vestis laciniis 
in V. T. Reg. 15 et 24 impvria bmXötboc. huc etiam pertinet cum 
dicitnr vitium oculorum a medicis ita liominatum. cf. Hipp. I 103 F. 
Cels. VII 7, 4. 

ttujXiov eculeus Ar. Vesp. 180. Pac. 75. Andoc. de myst. 9,3. 
improprie autem a schol. Theoer. V 33 dxptbec X^rovrai xd TTioXiöt 
to KaOrjjieva clc toi tüjv blvbpuuv KCtTaxpTicrtKwc • xupiwc bfe airra 
tüjv b^vbpuw. tum membrana qua pullus equinus in utero circumdatur 
cf. Arist. H. A. 8, 24. Rast. Greg. Cor/p. 321. 

oeopöbiov non est derainutivura. Alexis apud Ath. IV 170 öplTCt- 
vov, "PTTttOV, oeopöbiov, OufiOV quo modo pro ocöpobov propter 
metrum legendum est. est enim allii folium, quo Athenienses fame pressi 
vescebantur. cf. Aristoph. Plut. 817 ibique schol. 

T&pptov (hoc acc.) collyrium a primitiv! colore ita nominatum. cf. 
Cels. de arte med. VI 6, 7. 

q>piKio horrdres quibus febris accessione affieimur Diosc. IV 15. 

Iam disserendum est de iis nominibus quibus significantur vel opera 
manu facta vel res ex materia quam primitiva nomina continent confeetae; 
qualia sunt cvriov de eibo sicco dictum ab Hippocrale n. dpx. tat. 1. 1 
p. 29 ed. Kühn. &ipdv cvriov t\ jiäZav f{ äpTOV et ib. t. I p. 369 ed. 
Foes. btätvujcic bfe — 7r6r€pov tö cvriov KpaT&i touc itövouc, f\ 
o\ Ttövoi Tot ciTia. singularis num. plurali rarior est, semel ap. Plat. 
Phaedr. 241, bis ap. Xen. Mem. III 18, 2. Anab. 1, 10, 58, crebrius ap. 
posteros: Luc. de ver. hist. II 44. Amor. 41. Plut. Syll. 36. Gor. 3. tum 
quae sunt a metallis derivata vocabula: dpTupiOV, XPvefov, X^kiov, 
Cibrjpiov, tum quae ex argilla aliaque materia sunt facta: K€pd)Litov, 
öcrpdiciov, ßißXiov, trufiov, qnXtipiov, mXfov, cxoiviov, crpöqnov, 
bopdnov, de quibus singillatim disputabimus. 

Et primum quidem dpyupiov, primitivi vjm adaequans ap. Arist. 
TT€p\ Oou^i. dicoucji. 48, 30 (Bekk.) ßujXia dpYupiou; plerumque de 
nummo argenteo cf. Suid. s. dptupetoe craupdc: dpTÖpiov, tö Xctttöv 
vöfiicjüia KaXoöav, ibc 3 Apicroq>dvTic Aavatav. cf. Dem. contra Tim. 
766 dprtipiov pfev vÖMiCfia elvai tüjv ibiwv cuvaXXaTMdrujv üveica 
toic IbiUJTatc €ÖpT]|i^vov, unde dpxupiov juiKpöv Dem. 919. huc per- 
tinet Pollucis (IX 80) praeeeptum: tbc b* tift tüjv xcpjidTUJV o\ dp- 
Xatoi 'AttikoI frieret Tip £vikii> ^xpujvro, "oötuj b' iiA tw dpirvpiqj 
(scrib. im toö dpfupiou) Tip ttXti9uvtiküj. dpmipia fdp IiA toö 
dp?upia CTTaviujc fiv Tic eöpoi uap* aÖToTc. ifvj b' cöpov Iv TaTc 
Nrjcoic 'Apicroqxivouc et \xr\ ÖTroimueTai tö bpäfia d)C *Apicroq>d- 
vouc ov Tvrjctov. cf. id. VII 104. 

At invenilur pluralis non modo apud Aristophanem semel Av. 600 
tüjv dpTVpiuJV, sed etiam apud Plat. Legg. V 725. Xen. Hern. II 5, 2. Digitized by Google 210 L. Ianson: do Graeci sermonis nominum deminulione 

III 6, 12. de redd. IV 1, 11, unde t& KißbrjXa aprupia id. Oecon. 19, 16, 
tum ap. Dem. c. Aristog. 782. Isaeum de Cleon. her. 35, 6. 

Deinde xpuciov primitivo 32 ) lantum non par ap. Arist. 1. c ßuuXict 
Xpuciou, cuius pluralis legilur quidem semel ap. Aristophaoem Lys. 1190 
ed. Dind.: CTpujjiidTUiv b£ ttoikIXujv | Kai xXavibiujv Kai Huoribwv | 
Kai XP^ciuJV, öc* £cri jioi. at uescio an rectius Brunckius xpücibuiv, 
nam 5ca referri polest ad praccedentia noinina. plurali denique semel 
usus est Thuc. II 3 bis, Piato rep. V 336 e . legg. V 642 d quo numero et 
Ilerodolus et Xenophon abstinuere. is non raro invenitur apud oratores 
Atlicos cf. Dem. 916 extr. xpvcict Kai i^äTia, ib. 916. 1031. 1110. 
1192. 1356 extr. 1360. Isaeus 69, 27. 

Denique x^Xiciov, cuius pluralis pernoluit in xaXida irovt)pd (Ar. 
Ran. 724). rei vero natura fert, ut hoc cum XoXkcTov significalione con- 
gruerit cf. Ar. Ach. 1100. Xen. Oec. 8, 18. cf. supra. 

Poslremo Clbfjpia forma magis quam significalione deminutivum, 
siquidem cibrjpia sunt ferramenta. cf. Valck. ad Her. VII 18, 66. XiOoupyä 
Thuc IV 4. Poll. VII 125. Suid. ÜI p. 112. EuXa Kai abripia PlaL 
Euthyd. 300. 

Eiusdem formationis sunt öcrpdiciov recenüorum cf. Slrab. I. III 
p. 27. VI p. 620, schol. Ar. Ran. 1332, quod vocabulum utrum ab adiec- 
livi an a deminulivi modo repelatur, parum rcfert, alque Kepajuov pro- 
balissimorum scriptorum usu comprobalum. clarior au lern deminulivi 
species est in ßißXiov, iruÜov, opiXupiov, mXiov, cxoiviov, crpöqnov, 
bopdnov, de quibus striclim exponam. 

Vocabuli ßißXiov s. ßußXiov (cf. Biomf. ad Aesch. Prom. 836) for- 
mationis modus ex iis quae modo disputata sunt clarissime patel, idque 
in primilivi vim abüsse ex nominibus 33 ) quae inde derivala sunt apparel. 

Pariter iw£iov tabula buxea cum ad scribendum (cf. Luc. adv. ind. 
15) tum ad pingendum apta. cf. Hagias in Bekk. anecd. 113. cum hoc 
significalionis specie congruit opiXupiov Aei. V. B. 14, 12. haud dispar 
porro est formalio in mXiov püeus, non pileolus, quod iriXibiov est 
Plut. Sol. eic67rrjbr)C€V elc *rf|v dropdv äq>vu> Kai mXiov TrepiG^ic- 
voc, quam historiolam langens Demosthenes de fals. leg. 421 fin. scripsit 
demiuulivum iriXibiov. id Altici si püeolum significare volebanl, per- 
spicuilalis causa corporis parlem addcbaul. cf. Ar. Ach. 446 TO iriXi- 
biov irepi xf|V KeqxxXfjv tö Muciov. cf. Plat. rep. III 406 b et sie Dem. 
1. c. cf. Poll. X 171. cf. infra. cxoiviov funis non funiculus, de cuius 
accentu incerlo v. supra p. 202. figurale dixit Pindarus frgm. 12 cxoiviov 
fiepuiväv. celerum eius usus frequentia deminutionis amissio satis de- 
claratur. cum hoc comparandum est crpöqnov cf. Ar. Lys. 931. Thesui. 
129. denique boponov hastile aeque alque ÖkÖvtiov deminutiva se 
abdieavil poleslale, Uli videre licet ex Ar. Pac. 552 ubi illud cum &KÖV- 
Tiov compositum est, historicis crebro usurpalum: cf. Thuc. III 22. 
VII 84. Xen. Au. V 2, 23. Her. 1, 34. Dion. H. L III p. 1925 cet. 32) cf. Schief, ad Phil. Thess. III 122. 33) ßtßXo8f|icrt semel ap. 
schol. Ar. Nubb. 969 haud dubie vitiose scriptum est. Digitized by Google et amplificalione flexorum forma atque usu. 211 

lara vero citanda foreul cetera deininutiva in -lov cadentia. at ne 
legentium taedia moveantur, principalia maxime ab optimo quoque scrip- 
tore hie ordinalim recensebimus deminutiva: 

Primae flexlonis deminntlva: 

ßaccdpiov vulpecula Her. IV 192. 

ßcrrdvtov patella et Trardviov Antiphan.Alex.Eub. ap. Ath. IV 169 b . 

ßXaimov solea Ar. eq. 889. 

TOtcrptov vasculi genus cf. Mein. com. fragm. II 1 p. 129. 

^ttictöXiov recenliorum scriptorum et ipsum a Lattnis adoptatum 
cf. Catull. 68, 2. 

dcxdpiov foculus Ar. Thesm. 139. Lys. 42. cf. Poll. VII 67. 

Oupiov Ar. Plut. 191. Nubb. 902. de accentu v. p. 204. 

KÖpiov Theoer. XI 60. cf. supra p. 203. 

KinplXlov Arist. H. A. IX 40. 

KUtyriov cf. infra. 

KUipiov s. tcoupiov pro Attico KÖpiov cf. supra. 

Xeicdviov patella. Ar. Ach. 1110. Xen. Gyr. 1, 3, 4. cf. supra. 

\t\\x\a fiiKpd Hipp. 1, 153 Foes. 

Xupiov Ar. Ran. 1304. 

jnaxaipiov pugio Xen. An. IV 7,16, instrumentum quoddam chirur- 
gicum Hipp. 

p€XiTTiov apicula cf. supra. 

veq>&iov nebula Plut. plac. phil. 2, 18. cf. supra. 

dööviov panniculus Ar. Ach. 1176. Dem. c. Euerg. 1145. cf. supra. 

öqiöXiov Aristoph. ap. Poll. n 76. cf. infra. 

irepicr^piov Menand. Nicostr. Anax. Phryn. ap. Ath. XIV 614 \ 

iroc9iov mentula Ar. Thesm. 245. 

iropq>upia jmicpd Arist. H. A. 515 comparandum cum KOTX^Xia 
cf. Her. II 12. Ath. 11186°. 

TTpoßöXiov venabulum Xen. Gyn. 3, 12. 

oreipiov veslis tenuis Xen. Hell. IV 5, 4. 

cqxxipiov Plat. ep. II 312 d . cf. supra. 

Texviov Plat. rep. VI 495 d . Ath. II 55 d . 

tit6iov mamilla Ar. Ach. 1161. Plut. 164. 

qKmiov palumbulus Ar. Plut. 1011. 

q>ap£rpiov Mosch. 1, 20. 

(puXiov Plat. com. ap. Ath. II 56. 

Xa|U€uviov Plat. Symp. 220 d . 

XcXüviov indoctos dixisse pro xeXuvri refertur in Bckk. An. 72, 11. 

XpucofiiiXoXövöiov scarabeus auratus Ar. Vesp. 1341. 

Secundae flexionis deminutiYa: 

dTKfdpiov hamulus Theoer. XXI 57. 

dtcdriov iembulus cf. E. M. s. v. 

dvGpumiov homullus Xen. Gyr. VI 14. Mem. II 3, 16. 

djUTT^Xiov vitecula Ar. Pac. 597. Ach. 982. Digitized by Google 212 L. Ianson: de Graeci sermonis nominum deminutione 

dcKiov utriculus Hipp. I 261 Foes. 

ßiönov tenuis victus Ar. Plut. 1165. 

ßoöpiov Hipp. I 427 Foes. 

ßwXiov Ar. Vesp. 203. 

benrviov cenula Ar. TTeXctpT. ab Hes. et Suida in formula « ou 
fäp fixavGai» servatum. 

beXxiov tabella Her. IV 239. 

bÖKiov Arlst. H. A. 4, 7. Diod. Sic. 18, 42. 

bevbpiov arbuscula Ath. XIV 649 f . 

Zidjiiov Hipp. I 825 Foes. 

GuXdKiov Her. III 105. Ar. Vesp. 314. Ath. IV 152 f . cf. supra. 

Kapxiviov Hipp. I 472 Foes. 

Kißumov Ar. Plut. 711. Xen. An. VII 5, 14. Dem. c. Aristog. 738. 
Suhl. s. V. KlßWTÖC. 

Xrjbiov Clearch. ap. Ath. VI 256 r . de accentu v. supra. 

Aofiov Iepusculus Xen. Cyn. 5, 12. 

Xuxviov lucemula Ath. V 206 c . Luc Conv. 46 diversum a Xux- 
V€iov candelaber. 

lioXußbiov Hipp. I 597 Foes. 

veörnov pullus Plat. Phaedr. 295". Ar. Av. 64, 7. ArisloL 

dpößiov Hipp. I 58 Foes. 

rcXeupiov Hipp. I 261 Foes. 

TTup^mov fcbricula Hipp. II 16 Foes. Arist. nf|X- 2, 3 Bekk. 

paßbiov Ath. XV 687 b . cf. An. Bekk. 61, 33. 

cavbdXtov Her. II 91. Luc. Philop. 27. 

aarräXiov bacillum Arist. Av. 1283. 

ocoXuOptov scabellum Plat. Euth. 268 \ £. M. 

CKOpöbiov cf. supra. 

ckut&Aiov bacillum Ar. Av. 1283. 

otapiiov reslicula Ar. Pac. 1213. 

OTOTPOV fungulus Hipp. t. II p. 243 ed. Kuhn, ccporftov Ar. Ach. 
463. cf. Moer. p. 300. 

crcuiviov urceolus Ar. Lys. 196. 

cipouGiov passerculus Arist. H. A. 2, 34 ed. Bkk. cf. id. 7, 30. 

T€Kviov infantulus A. P. XI 213. 

üirviov somniculus Ar. Vesp. 7. 

XOipiov porculus Ar. cf. supra. 

His adde nora. prop. Acujuiaximnov, TTirrdaov ap. Arislophanem. 

Tertiae Hex. dem. ex primitivontm terminatlonibus dlgposita: 

-ac aboc. 

tyirdbiov calceolus Ar. Vesp. 600. Plut. 929. 
Icxdbiov caricula Ar. Ach. 1167. 
Xcujmrdbiov cf. supra. 

Xondbiov patella Ar. Plut. 813. cf. schol. ad Luc d. h. c. 703. 
Alex. ap. Ath. III 86 d . Eub. ib. IV 697. VIII 640 d . Men. IV 9 r . 
ufcucdbiov s. i|i£Kdbiov guttula Ath. XI 60 b . Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 213 

Huc etiam pertinet bqibiov faeula Luc. Nee. 7. 

-ac aroc. 

Kcpänov cf. supra. 

-ac avroc. 

dXXdvnov botellus posteriorum scriptorum. Ijadvna Hipp. 1 261 Foes. 

-aic aiboc. 

baibiov Hipp. t. II p. 880 ed. Kühn. 7raibiov 8tiXu Plut. Pomp. 53. 
dftSeviKÖv Ath. XHI 581*. cf. supra. 

-aE CtKOC. 

dßdKiov Ubula calculatoria Lys. frgm. 28. Alex. ap. Aüi. 117 e . 
Pol. V 26, 13. Plut. Cat. min. 70. 

dvGpdxiov carbunculus Artemid. A. P. XI 319. cf. supra. 
beXcpdKiov porcellus Ar. Lys. 1061. Thesm. 257. Ath. VII 230 c * 
ubi complurium comicorum aucloritates allatae sunt. cf. Luc. Sat. 23. 
OuipäKiov cf. supra. ^€ipdKiov ix. |i€ipaKiou Plat. Theaet. 103 b . Is. 
n. T. AiKmof. k\. 5, 56. Polyb. III 8, 5. Plut. Mar. 3. cf. supra. 
KXifbldiciov scalula Ar. Pac. 69. id. ap. Ath. VI 238 c . 
xopdKlov lupulus piscis Aristophan. ap. Ath. XIV 662 f . Amphis ib. 
VII 295 f . 

mvdtaov tabula scriptoria Plat. legg. VI 753 c . Ar. Av. 460. täb. 
pugillaris Dem. 39, 2. Andoc. c. Ale. 33, 1. cf. Arist. polit. 2, 6« Luc. 
Nigr. 2. it. Ti)bir|TlKdv Ar. Vesp. 167. cf. infra. 

cruprfKiov hastile. Thuc. U 4. cf. Eust. II 281, 13. 
CKuXdKiov catulus Plat. rep. VII 559 b . Xen. Cyn. VII 13. de 
adieclivi eius vocis forma v. supra. 

-aiE — ^aiKoc. 
twaiKiov Long. 3, 6, 1. 

-crf£ erfToe 

cpaXdtTiov cf. supra. (papdfTiov faueula Str. t. V p. 661 Tzsch. 
Antiph. ap. Ath. IX 870 f . 

-ap£ — -apKOC. 
capxiov caruneula Hipp. I 774 F. Diphil. ap. Ath. IX 370 r . Plut. 
Brut. 8. cf. schol. Theoer. II 78. 

-a CtKTOC. 

YaXdKTiov cf. supra. numero plurali de eibis lacteis Alciphr. frgm. 10. 

-r\Z — -€koc 
dXum&iov vulpecula Ar. Eq. 1076. Mnesim. ap. Ath. IX 403 e . 

-r|£ tjkoc. 

CKuAfpciov vermiculus. Ar. ap. Ath. VII 302 c . 324 e . Aristot. II. 
A. 19, 30 Bekk. 

ccprjKiov cf. supra. 

-t£ — -nxoe. 
ßrixiov tussicula Hipp. I 131 Foes. 

-ric riTOC. 

Orrriov servulus, quo nomine Sopatri fabula aliqua inscripta fuit. 
er. Ath. IV 175 c . 

KeXfJTiov parva celox Thuc. I 63. IV 120. Digitized by Google 214 L. Ianson: de Gracci scrmoms Dominum deminulione 

XeßrJTiov aenulum tüjv jLUTfeipiKWV ckcuüjv Anaxipp. ap. Alli. 
IV 169 c . 

Huius qiioque est loci Ötttttiov ex ÖTTcdnov contractu!», pro quo 
in lexicis ött^jt€IOV perperam scriptum est. cf. supra. 
-vf£ ifTOC. 

cuplTTtov parva fistula Hipp. II 1201 Foes. 
-iH IKOC. 

kuXikiov caliculus Philet. ap. Ath. XI 198 f . cf. supra. 

7T€pbiKl0V perdix parvus Ephipp. ap. Ath. VIII 35 b . II 65*. III 66 f 
cel.. de figurata eius signißcationc cf. supra. 

-i£ ixoc. 

• rpixiov Arist. probl. 33, 18 Bekk. ap. M. Antonin. in primiüvi 
signif. cf. supra. 

-ic ivOoc. 

dXjülivBiov verroiculus Arist. IL A. VI 16. 
-etc eiboc. 

xXeibiov clavicuia Ar.Thesm.421. cf. id.ap.PoII. X33. Ath. VII 315*. 
-€ic evoc. 

KT^Viov pectunculus Luc. adv. ind. 19. 
-ic — -i6oc 

öpviOiov avicala Ar. Av. 223. 666. 1490. Her. II 77. puUi Arist. 

7T. ttv. 6, 37 Bekk. Ath. IX 273 e dXXd (if|V Kai öpviGac Kai öpviOia 

vöv jiövuuc f| cuvT|9€ia xaXeT tölc Or^etac dXeKTpuövac be Kai dXc- 

KTopibac rotjc ä(5fevac. cf. Straltis ap. eund. XI 373 f . XIV 655*. de 

. adiectivo cf. supra. 

-ic tboc. 

TpoqpdXia et päqpiov quae syncopen experla videntur esse, vitle 
not. p. 205. cetera obsequunlur formalionis normae. 

dcTTtbiov clipeolum Strab. t. I p. 412 ed. Tzsch. Plut. Timol. 31. 
cf. Iacobs. ad A. P. t. XII p. 201. 

auXTyrpibiov Theoph. ap. Ath. XII 532. Antig. Caryst. ib. XIII 607 e . 
Diog. L. VII 13. 

Tpatbiov, anicula, a ypaöc derivandum esse ex vocalis a produc- 
tione apparet. cf. Ar. Plut. 536 Kai Traibapduv Ö7T07T£IVUJVTüjv Kai 
Tpaibiwv KoXocuproö. cf. infra. 

bambiov vile stragulum Hipparcli. ap. Ath. XI 477 r . 

£q>€CTpibtov quo a schol. ad Luc. de merc. cond. 37 KCKpucpaXöc 
declaralur. 

GpuaXXibiov ellychnium Luc. Tim. 14. 

Kapibiov squillula Arist. H. A. 5, 15. 

TTuHibtov affert Pollux II 18 (cf. supra) ita dicens: rruEiov Kai iru- 
Eibiov irap* 'Apicroopdvei. schol. autein Ar. Eq. 916 cum kuXixviov 
inlerpretatur iKiTUJfia, 8 VÖV, pergit, X&rouci irugibia. £x oucl bk °^ 
iaxpoi Td nuÖbia Iv olc npocßdXXouci Td nXdcjuaTa. 

pacpavibiov radicula Plat. com. ap. Ath. II 56. cf. id. HI 77 b . 

ßmibiov flabellum cf. schol. Ar. Ach. 669. 

cavibia Ar. Pac. 202 proprie tabulae, quibus uti in patellis cibt Digitized by Google ■y*V et amplificatione flexorum forma atque usu. 215 

apponcbanlur, unde cavibtov universe mväiciov valebat. cf. Aeschin. c. 
Ctes. 82, 33. Lys. dv ßouX. Mavr. boK. 146, 6. 

CTiupibiov sportula s. corbula Ar. Ach. 828. 445. ccppcrfibiov 
sigillum Ar. Thesm. 427. 

T€UTibiov loligiuDcula Pherecrat. ap. Ath. VI 269 e . Dorion ib. p. 300. 
Ephipp. ib. VIII 259. 

xXaviöiov cf. supra. 

-ic tvoc 

pivia nares, cf. Lob. ad Phryn. p. 221. 
-ouc — -oboc. 

iröbiov pediolas Epichann. ap. Ath. 165 b ubi TTÖblCC jLAiKpa ut ap. 
Aristoteleni. cetera inde derivata nomina sunt cum hoc cognata: KOtXo- 
TTÖbiov sutorum forma lignea cf. £. M. s. v. iroXimöbtov polypus par- 
vulus Ar. ap. Athen. III 86". VII 317 d . polypodium herba Diosc. IV 188. 
cf. Plin. XXVI 8. CKifmöbiov lectulus Luc. asin. 3. schol. Ar. Nubb. 255. 
cf. Lob. Phryn. 62. xpuröbiov parvus tripus apud posteriores scriplo- 
res; poculi genus Antiphanes ap. Athen. II 71 ipUKTfjpa, XeKOniv, Tpi- 

TTÖblOV , TTOTTJptOV. 

-OUC OUVTOC. 

TrXaKOÜvnov placentuJa Ath. XIV 645 d . Luc. couv. cf. schol. Ar. 
Plut. 660. 

-OUC lüTÖC. 

rirrfov in primitiv! significalionem apud seriores scriptores.abiit cf. 
Lob. Phryn. p. 210 uti UJTdpiov, 

-uc uboc. 

XXotfblüblov recentiorum fuisse videtur scriptorum Plut. Rom. 8. 
Pelop. 8. Pyrrh. 11, 34. Phoc. 29. Demetr. 9. Arat. 26. cf. Ath. VI 240 b . 

-u£ utoc. 

öpTirfiOV colurnix parva. Antiphanes in 'Afpoucur frgm. 3. Eupolis 
ap. Ath. IX 392 6 . 

irrcpÜTiOV cf. supra. Aristot. ir. T. Z. 25. 26, 13. 

-uyS utkoc. 

Xutkiov Callix. ap. Ath. V 201 c . 

-uE — -uxoc. 
ßoctpux^v cf. supra. 
övuxtov unguiculus Arist. H. A. XI 29 B. 

-etp eßoc. 

mXlßiov venula Plat. Tim. 65 •• 84 6 . Strab. t III p. 266 Tzsch. et 
crebro apud medicos cf. Hipp. I 37 Foes. 

-imp umoc 

KuKXiimov et lusci illius deminutivum ap. Eurip. in fab. eiusdem 
nomiois satyrica et apud medicos morbi cuiusdam vox. cf. supra. 
Kiuvumiov meretricis nomeu A. P. VI 22. 

-üjc — -UJTOC. 
'€pumov Cupido parvulus Luc. Philops. 14. Lucill. A. P. X 88. 
IbpujTtov Hipp. t. II 12, 2 Foes. 

Jahrb. f. clau. Philol. Suppl. Bd. V. Hft 2. 15 Digitized by Google 216 L. Ianson: de Graeei sermonis Dominum deminuüone 

-oc eoc 

pdKiov vestis vilis ap. Aristoph. aliosque frequenter asurpatum cf. 
Dionys. H. t. VI p. 1099 R. Plut. Dem. 30, cuius loco Aeolenses ßpa- 
Kiov dixisse feruntur cf. schol. Ar. Vesp. 1125. inde comice formatum 
est ab Ar.. Pac. 841 ^aKiocu^aTrrdbr)C cf. infra. 

jJirfxiov rostellum suum Ar. Ach. 744. Theophil. ap. Ath. III 95*. 
CTT]Oiov Alex. ap. Ath. XIII 468* ex emendatione IMndorfii. 

rapixiov caruncula pisciculi sale indurati Ar. Pac. 563 quem locuro 
aflert Ath. III 119 d ubi et Cephisodori Pherecratisque auctoritales lau- 
dantur. 

Tpuxta panniculi ab Hes. £<XKia explicatum ap. Hipp. t. I p. 595 
Foes. saepius Iegitur. 

Tefidxtov frustulum Plat. Conv. 191*. cf. Crobyl. com. ap. Ath. I 5 f . 
Archedic. ibid. VII 294 b . 

-ap aTOC. 

Tovdnov Luc. Asin. 10. 

bopdrtov cf. supra. f|7Tdnov iecusculum Ar. ap. Ath. III 66°. cf. 
ib. III 103 c . Heges. EubuL ib. 107 A. P. XI 35. 

crednov adeps pusilla Alex. ap. Ath. VII 326 e . Paul. Aeg. III 28. 
Contraeta forma beXrjTiov Sophronis fuit non Sophoclis. cf. supra. 

-tjv — -evoc. 
Xtj^viov portus angustus Strab. t. II p. 133. 160. t. V p. 320. 
506 Tzsch. 

-nv nvoc. 

XHviov anserculus Ath. XIV 664 e . 

-HP €poc. 

iror^piov Luc. Menipp. 21. A. P. VII 343. syncopen experta sunt 
dvbpiov homuncio Ar. Pac. 51. Theoer. V 40 atque fdCTpiov venlri- 
culus Archestr. ap. Ath. VII 286 d . de translata huius v. significatione 
cf. supra. 

-wp aTOC 

übdnov aquula Plat. Phaedr. 229 c . 

-uuv ovoc. 

d\€KTpuöviov gallus pusillus Ephipp. ap. Ath. VIII 359 b . mere- 
tricis nomen in A. P. VIII 101. 

eixöviov imaguneula Plut. Publ. 22. Polem. perieg. ap. Ath. XIII 
574 c . Lucill. A. P. XI 75. 

xavöviov bacillum Luc. Hermot. 3. apud Poll. I 192 sunt Kavövia 
rd EuXa &p* üOv ai cavibec dmiceivTat. 

TTVCUjuöviov pulmunculus Heges. ap. Ath. III 107 e . Oraifövtov me- 
retricis nomen ap. Ath. XIII 586 b . cuxtöviov maxilla Hipp. I 469 Foes. 

ctvböviov Dio Cass. 79, 13. 

TpuföviOV turturilla Philodem. A. P. Vll 222. 

T€TTiTÖvta cicadarum minorum species Arisi. II. A. V 30. 

XeXiboviov meretricis nomen ap. Luc. tum herba quaedam aji. 
Theophr. U, J\ VII extr. cf. schol. Theoer. XIII 41. Digitized by Google el amplificaüone flexorum forma atque usu. 217 

-uiv — -OVTOC. 

XepövTtov senicio Ar. Nub. 780. Eq. 42. Ach. 993. EubuL ap. Ath. 
993. Xen. Anab. VI 3, 22. Theoer. IV 58. 

ApctKÖvnov fabulae quae Timocli adscribilur nomen, quo para- 
silum quendam vocatuin esse ait Schweighaeuser. cf. Ath. VI 237 b . de 
pisce et herha quae sie nominabatur et ipsa Romanis ita vocata cf. supra» 

-ujv UJVOC. 

kXujviov de cuius accenlu v. supra. Demelr. ap. Alh. XV 680*. 
Melcag. A. P. XII 256. 

koivoiviov recentiorum scriptorum vocula, qua Atticum buujiäTiOv 
explanart solet, ut a schol. Ar. Lys. 160. 

irurfwviov barbula. TT. jiaKpöv fywv ubi erit qui fliKpöv emendet 
ap. Luc. Paras. 50. cf. Ammfan. A. P. XI 157. 

TpißuJVlOV palliolum er. Ar. Plut. 614 id. ap. Poll. III 43. Theophil. 
ep. 7 dGXturrotTOv Tpißumov djUTrcxöjuevoc cf. Lys. 32, 116, quem 
locum atteslatus est Dion. Hai. t. V p. 510 ed. Reisk. Isoer. 5, 11. locus 
Apuleii met. I p. 100, 28 dicenlis: 'scissili palliastro seraiamiclus' com- 
parandus videtur cum Luciano in dial. mort. 332 T^ptuv — Tptßwviov 
£xwv iroXüöupov, änavTi dv^ifi dvaTTeirraju^vov Kai Täte dirmru- 
Xaic tujv fJaKiiuv ttoikiXov. cf. schol. Ar. Vesp. p. 116 Tpißumov ö 
oi biKacral epopouetv. cf. Ar. Vesp. 33. 

q>wcuOviov. E. M. q>ukaov avbwv. q>uuccujviov XtvoCv ti fJTOi 
ctvbövtov cf. Luc. Lex. 2 ubi q>wcwvia a schol. Tctivtat 666vivai ex- 
plicantur. 

XtTüJVlOV tunicula. mullebrem t. ita peculiariler dici refert Luc. 
Lex. 25: oTov ttujc olei Kaid ffle bövat tiuxö^v, dKouwv cou tm- 
bcucvujLt^voir 8rx xiTuivtov (iifev Kai tö dvbpeiov cjiou X^TCCÖaf bou- 
Xdpta bk Kai touc äßjtevac tüjv dKoXouöiuv drccKdXet. ä Tic oök 
oTbev 8ti xtTü&viov pfev fuvaiKÖc dc8f|c, bouXdpta b£ Td Gr^Xca. id 
Aristophanis aliorumque auctorilatibus probari potest, ut Ar. Piut. 985 
— Kai Taic dbeXqmic dfopdcai xituOviov äc&eucev äv, Tß t€ }ir\Tp\ 
eoijua-riblOV. cf. id. Lys. 48. id. ap. Poll. VII 56. Plat. ep. XIII 263*. 
Theoer. XV 30. Lucian. dial. meretr. 14 tö jumpöv — X* 'dem tarnen 
Lucianus in libro de merc. cond. XiTUMOV öiröcaGpov de virili tunica 
ut ap. Plut. Pomp. 8. ita aeque promiscue xitu)v(ckoc cf. supra. 

-fta iiaioc. 

ötaXfidTiov imaguneula Luc Somn. 3 dxaXjidTid Tiva jnKpd. de 
Veneris simulacro Ath. XV 676. cf. Plut. Lyc. 25. Syll. 29. 

dOup^dnov puerile oblectamentum Luc. dial. meretr. 1, 15. Philox. 
ap. Ath. XIV 644 d . 

dirocitaCjbuhiOV particula avulsa cf. Gic. ad AtL 2, 1 'sunt prae- 
lerea duae partes oralionis quasi dTrocrcaqidTia legis agrariac.' cf. 
Polyb. t. II p. 580 ed. Schw. 

c ApjbldTlOV titulus fabulae Theopompi Colophonii ap. Alh. IV 183 b . 

dKOUCjndnov canliuneula Luc. Philop. 18. 

ßouXeujidTiov Ar. Eq. 100. 

15* Digitized by Google 218 L. latison : de Graeci sermonis Dominum deminntione 

TpajujüUÜTiov labella, differre dicilur a YpctjLMiaTeiov cf. Orus iu 
E. M. Hauptm. ad Antiph. de Herod. caed. 125, 39 et cf. supra et infra. 

bw^driov muliebre cubiculura dormilorium. cf. supra. cf. Ar. Lys. 
160. Ran. 100. de conclavi domus superiore Herod. 1, 12. cf. Poll. IV 
129. universe de domuncula Eubul. ap. Ath. XV 679 b . 

beXeaqidriov exiguum allectamentam. Philox. tv Aeiirvqj ap. 
Ath. IV 146 f . 

bcppdnov pellicula. Plat. Eryx. p. 210* schol. Ar. 366. 

biqYrui&Tlov narratiuncula. Strab. t. V p. 591 Tzsch. schol. Ar. 
Av. 439. 

bpouidnov fabella, ut tö caxupiKÖv ap. Ath. XII 585 d . Plut. Dem. 4. 

^KTTUijuänov parvulum poculum Strab. t. VI p. 343 extr. 

£jißa|i|l&Tia inünctus Ath. IX 404 c . 

^TriTpamndTiov Plut. Cat. min. 1. A. P. VIII 11. 

£pujLurnov Luc. dial. meretr. 9. 

f|buqidTiov condimenlum. Teleclid. in 'Ajaopucr. ap. Ath. VI 268 e . 

0umeujbidTiov assentiuncuta Ar. eq. 785. 

ijburriov cf. supra. 

KCtXuj4id*nov Aristoph. in Babyl. (frgm. 54 ap. Poll. V 173). 

KOraxuqjtäTiov iusculum et condimenlum quo perfunditur caro assa. 
cf. Pherecr. ap. Ath. VI 268 r . 

KepjidTiov nummulus. Plut. Cim. 36. inier dum sine deminutionis 
vi ut Hegesander ap. Ath. VI 260 b : Icropei bfc Trepi auroö ('AtctGo- 
kX^ouc) Kai Tdbe 'HYTfcavbpoc 6 AeXmöc, üjc toic 'ABrjvtiav €ic tö 
Apofi&uv c HpdK\€iov ifäpoic^voic toic rd T^XoTa X£rouav, dir£- 
creXXev iKavdvicepfidTiovi. e. magnam nummorum vim. cf. A. P. 
XI 346. 

KXucjndnov clyster primitiv! potestate praeditum apud medicos, ut 
KXucrrjpiov cf. supra. 

KOju/idTiov, parvum segmenlum. de choricis carminibus cf. schol. 
Ar. Nub. 506. schol. metr. Ar. Plut. 464. Plutarchus apophthegm. de 
Timotheo citharoedo : noife dbuuv Tovri tö KOjLUidriov. cf. Dion. Hai. 
de compos. t. V p. 217 R. Alciphr. 1, 1. 

kttuluxtiov praediolum. Alciphr. I 36. 

Xotbopruidnov conviciolum. Ar. fr. (222) citalum ab Arist. Rhet. 3. 
cf. p. 205. 

XujydTia (jutfjXiva) ad verbum fimbfiolae ap. Lucill. A. P. XI 210, 
ubi tarnen ex Stephani in Thes. interpretatione veslimenta significari 
videntur melina, isque Plaut Epid. II 2, 49 comparat. 

\ivr\ix&T\ov titulus fabulae Diphili et Epigenis ap. Ath. II 124 d . 

vapdTiov fonticulus Ath. III 73*. 

VopiqidTiov nummulus, citatur ex Callistrato a schol. Ar. Vesp. 213 
v. £Xdxicrov. 

oiKT]jLidTiov proprieaedicula,vulgo de conclavi angusto Luc. Asin. 3. 

öjLUidnov ocellus cf. Lob. Phryn. 211. 
. irejjuidTiov placentula Ath. XIV 645 d . 

TrepiEwydTiov parvum subligaculum. Dion. H. l. IV p. 2034 R. Digitized by "Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 219 

TrepiKOjLljLxdTiov minutal 84 ) Ar. eq. 780. Athenio ap. Alh. XIV 561. 

nXcTMdriOV implicamentum. Arist. pari, anira. 4, 4. 

iroiii|Lidnov Plut. Cic. 2. Luc. Philop. 13. Athen. VII 283. XV 685. 

TrveujLidTiov animula Polyb. XV 31, 5. Darooxen. com. ap. Alh. III 
102 et crebro sine deminutione ap. M. Anton, comm. II 2. VIII 25 cet. 

TToXic^dnov oppidulum crebro ap. posteros histor. ut ap. Polyb. 
1, 24, 12. Plut. Publ. 26 etc. 

TTpcrfMÖmov negotiolum Ar. Nub. 198. 994. Dion. de comp. verb. 
L V p. 13 R. 

TrpoßouX€UjU(iTiov Luc. Paras. 42. 

ßcujidnov parvulum fluentum Plut. Thes. 27. 

jüiyidTiov vocula Ar. Ach. 419. Nub. 952. Lucian. de nierc. cond. 17. 
HermoL 70. 81. Philops. 8. Machon ap. Athen. XIII 587 d . 

CKoXaOupiidTia nugae ludicrac. Ar. Nub. 630. äpceftitai huic 
voculae, inquit illius scboliasla, tö fiOupjid, quasi dixerit irarrvict Kai 
outäv d£iÖTTicra. 

CKtujLi|LidTiov cavillula Ar. Vesp. 1289. 

cooptcjuäTia consilia astutula Luc Paras. 43. 

C7T€p|idTiov seminis granulum Theophr. ap. Ath. II 66 e . M. Anton. 
V 4. XU 26. 

crpujfüufc'ia in primitivi vim accepit M. Anton. V 1. 

cvrfpaixii&TXOv libellus Luc. Herod. 1. Ath. XV 673 d . 

CUfKpijidTiov primitivi loco ap. M. Anton. VIII 25. 

cuCTTifidnov schol. metr. Ar. Plut. 637. 

cucrpenjudttov (ubdTuiv) globulus citatur a Steph. in Thes. ex 
Arbtot. libro de admirabilibus. 

cjCnfiänov staticulus.") ex« Acnctuvucd Her. V 129. 

TpiMjidTtov intrita. Diph. ap. Ath. IV 231*. Archestr. ib. VII 310 d . 
örroTptjujidTia Poll. VI 10. 

TpiXüJfidTiov capillus tenuis Arist. phys. 3. Ath. VI 257. 

ÖTTO(HVT|judTlOV pro primilivo usurpavit M. Anton. III 14. 

<t>iXr)judTlOV meretricis nomen ap. Luc. dial. mer. 11. 

Xvau^dna cupediae Telecl. ap. Ath. VI 268 e . 

De tot igitur in eandem terminationem exeuntium nominum diver- 
stUte universe quid sit statuendum, accuralius iam ut summatim per- 
scribatur, primum commemoranda sunt quae dactylici rhythmi caussa 
formata cum primilivis suis vi ac potestate plane congruunt, ut d&Xiov, 
dXuüpia, alia cf. supra. deinde quorum primitiva aut periisse, ut kockuX- 
jidria, qiubpdiaa cf. supra, aut ita spreta videntur, ut pro iis in dcmi- 
nutivorum modum flexa vocabula certis quibusdam scriptoribus probata 
fuerint, ut ijidnov, dKÖVTtov cf. supra. porro quarum vocum nominalivi 
cum communi excidissent usu , eorum loco formae coeptae sunt usurpari 
deminulivis apprime similes, ut Ivtov, dpvfov er. supra. 

Late vero patet eorum nominum paronymia, qua magna epicis ma- 
xime peculiarium vocum copia nihil fere signifleatione diflfert ab iis quae 

34) cf. Martial. XI 32. 111. Iuvenal. XIV 29. 36) Plaut. Pers. V 2, 43. 

Digitized by VjOOQlC 220 L. Ianson : de Gracci scrmonis nominum deminutione 

eorum primitiva esse videnlur, ut okla, dpidov, 6?}piov, TCixtov er. 
supra. alia prorsus est ratio eorum quae defectiva genetivo ferme casu 
iudicialia sunt nomina ut dblKlou, XeinocrpaTlou cet. cf. supra, et quae 
vocantur T€|U€VtKd er. supra. 

Tum quorum propagines huiusmodi terminatione expressae primi- 
livorum denotant potiones, ut cpapydiciov, öirfov, cukiov er. supra, 
quibus potestate paria videntur, quae derivata concretam aeeeperunt 
significationem, ut eöcrff^Xiov , ßaacdviov, bibaacdXiov cf. supra. 
ab his orlu suo discrepant, quae partim adiectiva sunt, ut öpKiOV, jbio- 
piov, öpiov cf. supra, partim verbalia, ut icriov, £peuna cf. supra. 
postremo inveniuntur quae habeant neque nomina ad quae diluclde revo- 
cari possint neque verba, non modo Homeri usu nota, ut Xaicrjia, kic- 
cüßiov alia cf. supra , verum eliam citerioris aetatis vocabula, ut dmov, 
dpcptov, ävnov alia. 

Deminutivorum denique ipsorum significalio si a deminutionis no- 
tione remotior esse videalur, causa quaerenda est ex metonymia, ut 
CKCupiov, Kryrclov cet. cf. supra. postremo usu venil, ut multae voeulac, 
forma quidem deminutiva, banc deminutivam exuerint signiGcationem, ut 
certae quaedam nominum appellaliones , ut xwptov, öGdviov, alia medi- 
corum 36 ) potissimum, opißcum vocabula, deinde quibus vasorum, vesti- 
mentorum geuera operaque manu facta significantur cf. supra. 

vn, 

DE DEMINUTIVIS IN -IC CADENTIBUS. 

Graeci sermonis nomina in -ic deminutiva, quorum sexu significaüo- 
nis quaedam declarari videtur proprielas ,. num a sua natura adeo disces- 
serint, ut virile quoque secus voces aliqua deminutionis vi infringendae 
in muliebres mutatae fuerint, cum quaeritur, vix ullam aflerre possunl 
dubitationem antmalium appcllationes : KavGapic* 7 ) sive est scarabeus 
frumentum erodens sive piscis quidam (cf. Ath. V 32 % KlKUjiic (cf. Lob. 
proleg. p. 171) noctua. scholiasla ad Ar. Av. 264 KlKdßl]V oxplicans ail: 
xdc xXaOKac oötw X^rouciv, öGcv KiKdßac aörouc Xctouciv. &ti bh. 
xx\q 'AGrjväc o\ bfe KiKiHAotbac, üjc KaXXifiaxoc KdpT* dtaGfi ki- 
KUjLiic. quod schoJium aut corruptum est aut decurlatum. tum KOpubaXic, 
alauda, de cuius scriptura cf. Kiessling. ad Theoer. VII 23. tum Xapic 
i. q. Xdpoc apud Leonidam Tarentinum A. P. VII 652 ; neque cerlum est, 
mim CKOpiribec atque ocopirioi diversi fuerint pisces, quos Aristoteles in 
Hbro de anim. V 9, 5 p. 194 et saepius commemoral. cf. Alb. VII 230 f . 

'Animantium 88 ) quoque sexus hac ratione discriminari posse exemplo 
est dX&TUjp dXeKTOpfc. sed cetera, quorum memoria suecurrit, para- 
schematista sunt, aut diversas species signiiieant, ßdtoc et ßerric, q>u- 
ktjc et eputefe' 

Eiusdem rationis videtur esse Guvvic ex grammatico quodam E. 
M. 459, 21 Guvvibec o\ vOv Guvvoi f\ dXXoi Ttvfcc IxGüec palet, iam 

36) cf. supra. 37) KavGapic vrb significans videtur deminutivum. 
cf. supra. 38) sunt verba Lobeckii patb. p. 46. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 221 

veteribus non satis consülisse, quomodo illi inter sese pisces discrepave- 
rint, elsi Alhenaeus p. 303 testatur: CwcTpaTOC b£ Iv b€UT^pw Tiepi 
Zukuv Tf|v miXa/uuba Guvviba KaXeTcGai \ifex. jieKova bk xivo^- 
vrjv Gvwov, in bk |i€Kova öpKuvov, infra subrungcns, Athenienses 
dixisse euwibac, quos alios OÜWOUC cf. Ar. et Iphicr. ap. Alh. 111 118 d . 
IV 131 \ 

Parker Aristoteles n. t. L Ict. 6, 13 ed. Bekk. T€u6Ö>€C T6 Kai 
reOOoi Kai CT)7TÜai non in deminulivorum uiodum dislinxisse videtur. 
ceterum huiusmodi species etiara a primitivis aequalis sexus dcuoniinatas 
fuisse, ut ßcXovic, bpaKawlc, juaivic, caupic, uatvic infra ostendemus. 
eadem cautio, ne voces quae primitiva videntur habere, temere deminu- 
tiva putentur, adhibenda est in plantarem quodam genere, ut in TeurXic 
s. C€UtXic, quamvis Alh. XI 371* Diphilum citet comicum aliquem vitu- 
perantem qui T€ütX(c usurpavcrit pro tcötXov. neque omittemus citare 
infra eiusdeni generis paronyma: YOTTuXic, koXokuvtic, K€YXpic simi " 
liier Attici quidem accurale distinxere £aq>avic a ßdopavoc cf. Lob. ad 
Phryo. 141. 

Eiusdem forsitan specici sit dpobajivtc ap. Theoer. VIII 38 toi bk 
ttoti CKtepaic öpobcuiviav aiOaXiuivec a quo cpyllio deminulivum 
longe abhorret, quam ad rem convenit scholiastes h. I. diecns öpobajivi- 
b€C iravTÖc Wvbpou touc KXdbouc \£fe\. 

In huiusmodi igitur nominibus, nisi in animantibus per sexuin 
femininae voces significabantur, generis mulatio aperle nililur paro- 
nymia, de cuius ratione infra copiosius exponelur. plus vero mirationis 
faciunt rcrum noniina, quae ab impari genere profeeta deminutiva plc- 
rumque existimantur , ut ßaSjLlic, cuius ultima syllaba contra Pindari 
usum a Meleagro epigrammatista (VII 428) producta est, quod neque 
cum signifleat staluae basin, ut ap. Pind. Nem. 5, 1 unde per figuram 
apud eundem P. 5, 7 aliüvoc äxpäv ßaOjuibujv fiiro, cf. Ilesych., neque 
cum a Polluce ad peculiarem medicorum usum respiciente explicatur: 
auTT) fj cufißoXf| toö Tirixeoic irpöc töv ßpaxtova ßaGjilc KaXeiiai. 
cf. Foes. Oecon. Hippocr. s. v. ßafytic, ad deminutivi se ralionem referri 
patitur. ceterum videtur hoc ab Atticorum usu abhorruisse. nam unus 
Aescbyli Suppl. 816 locus, ubi ßaGjii legitur, corruptus est. Triclinius 
autem Sophoclis Oed. R. 142 ßdOpa per ßaGfiibec exponens: 6 töttoc 
evOa f| £KKXr]ria £y£v€to, ßaB^ictv fjv KiiicXip bi€iXr|jLi^voc, fiXXai 
dir'äXXaic, haud dubie ad aetatis suae usum respexit. huic et origine 
et significatione affine est al ßuijuibec, proprie arulae sive carum formam 
referentes gradus semei apud Herodotum 1, 126 ^TTOirjOr) bk iLbe aÖTT) 
f| TTupajiic dvä ßaönujv Tpöirov, täc |i€T€E£repoi ßw/uibac övojid- 
Zouav. deiude ex Atticorum fragmentis huc affern polest KivpuKic 
euleus, deminulivum vulgo nominatum. Eust. 1534, 37 KuipUKOV bk 
töv GuXaKOV — ol bk iraXaioi Kai KiwpuKiba tö toioutov aceuoc 
KaXoöctv, irapdTOVT€c Kai 'Apicroopdvoucxpriav TOiauTrpr Grupic 
ou cptKpd Kai KiüpuKic f\ Kai touc juärrovrac dfeipei. quem versum 
ex Holcadibus sumtum fuisse colligi polest ex Polluce X 172. tum trans- 
lalum fuit ad rubiginem qua laborant ulmi sec. Theopbr. H. P. 3, 15. Digitized by Google 222 L. lanson : de Graeci sermonis nominum deroinutione 

huius loci etiain est citerioris aetatis vocula cxuXic, quae non semcl de 
loco certat cum crnXCc cf. Str. t. II p. 226 ed. Tzsch. Plut. Pomp. 24. 
vere autem deminutiva esse videntur ujutyiic a lexicographis omissum, 
quod secundum Ath. IX 188 Aristoteles usurpavit. dein de Opovk ap. 
Themist. 31 , ßpoxtc tendicula Opp. 3, 595 et pocuiorum quaedam ge- 
nera, ut KOtvÖapic saepius apud Hippocratem et icuaOic, KOTuXwbec 
dTf€iOV ap. Aüi. XI 480 b , ubi Sophron citatus est, quae tajnen sine 
deminutionis vi et ipsa esse possunt certae primilivorum species, quem- 
admodum quae ea terminatione praedita aul varia primitivorum sunt 
genera, ut irXoKCtfüUC quod Eustathius 1528, 17 a TrXÖKGUiOC significatu 
non differre ait, cf. Spohn. de extr. Od. parte p. 175, aut ita comparata, 
ut quae in eam formam flexa fuerint, significent quae ex primitivorum 
materia manibus facta esse apparel, veluti (poppte, sportula, proprie 
corbis et iuncis texta cf. schol. ad Ar. Vesp. 58, eandem illud seculum 
analogiam quam cctpfCtvic, de quo infra, et cxoivic, ultima syllaba longa, 
funis ex iuncis confectus veluti citerioris aetatis vocula ßtßXic a ßißXoc. 
tertiae denique flexionis impari genere insignia sunt: Tnvcodc, tabula, 
quo usi sunt Machon ap. Ath. XIII 582*. Phylillius apud Poll. X 58 
cf. Spohn. 1. c. deinde Kavovic regula c. 1. dpTaXeiov KdXXiTpOKpixöv 
sec. Suid. idque ultima syllaba producta vere deminutivam videlur habere 
significationem. postremo a neutrius generis primilivis nulla in -tc flexa 
deminutiva reperiuntur, praeter maCTOtvic, culler tonsorius, quo usus 
est Phanias in A. P. VI 30. nam reliqua quae huius deminutionis affinia 
videntur esse, fi€pic, Xeirfc s. Xoiric, de quibus infra, Trpocumic hunc 
locum iniuria obtinent. hoc quidem nomen vulgo deminutivum appella- 
tum citavit Pollux X 227 ex Aristophanis Danaidtbus inter TCt Iv "pJVai- 
KwviTibi CK6UT) atque alibi idem II 453 : Kai irapumk bfe f| KaXouj^vrj 
tujv T^vaiuiV (scr. yuvcukuöv) Trpocumic et Hesychius ad suae, ut vide- 
lur, aetatis usum respiciens: npocumeiov f) vOv KaXoujLtevr] Trpocumic 
neque deminutivum videtur esse kXihlkxtic, pluraliter tantum usurpatum. 
recte Hesychius nXtina-rfbcc a\ tüjv KXr|(LidTtüV beQtal cf. Iungerm. ad 
Poll. VII 109. hanc collectivam polestatem conOrmant cum Thucydides 
VII 53 KOi £n\ Täc Xouräc, djütirpficai ßouXö^evoi, 6Xicdba TtaXaidv 
KXri|üia*r(buJv Kai b$boc TepicavTec, tum Ar. Thesm. 728 Twpev ttA 
Täc KXriMaTibac, iL Mavia. cf. D. S. XII 13. Luc. epigr. A. P. VI 228. 
Hinc suam fortasse habet explicationem xajifuvk stramentum, cuius 
piuralis xo^euvfbec (Theoer. VII 103) explicatur a scholiasta Ar. Pac. 
436 tbiujc cnßdbac rdc xaM^wvibac frcdXouv. 

Ut tarnen, nequid omisisse videamur, ad illa priora revertar, adiecli- 
vorum speciem prae se ferre videntur £coirrpic speculum cf. Iac. ad 
Anth. Pal. t. VIII p. 169, juCTavurrptc idem quod (LieTdviTTTpov. Ath. 
XV 693, 7T€pißapibec calceainenla muliebria ap. Ar. Lys. 45, piupTOX€i- 
Xibec pro puprdxeiXa dictum cf. Poll. II 174. 

Huius generis etiam sunt quae significanl animalium unde derivala 
sunt slercus, ut övic Hipp. I 265 (Ar. Pac. 4). fuuovic Hipp. I 583 
Foes. his pro rei ratione apprime similia sunt, quorum primitiva a deri- 
vatorum significatione ita discrepant, ut haec arborum unde ipsa profecla Digitized by Google el amplificalione flexorum forma atque usu. 223 

r sunt, nucleos sivc grana significent, ut bacpvic lauri bacca Hipp. I 587 
Foes., K€Öpic Ar. Hipp. I 572, K€TXP a Mfo€C grana Gcuum et olivarum 
Hipp. I 587. Arisl. H. A. 5. cf. dprcuOic bacca iuniperi Hipp. I 572. 
haec vero adiectivi species etiam ciarius perspicitur , cum vocula in ~ic 
vel a colore, quem res refert, vel ab alia proprietate denominata est, 
ut irrruplc i\a\a cf. Ath. U 65 c . cf. Lob. Path. I p. 279 n. 49. 

Vulgaris autem sermonis nomina in -ic terminata, quae supra in 
medio proposui Xeirfc s. Xoiric (cf. Lob. proleg. p. 443) et juepk 
(semel ap. Eur. Suppl. 237) nemo adbuc in deminutivis collocavit. im- 
probatum vero fuisse Atticis talem roetaschematismum , quo nulla signi- 
ficationis mutatione nomina in alias transirent formas, licet videre ex 
Alhenaeo IV 658 c reprehendenle Macedones, qui mensam secundam 
dTTibcitrvfc dixerint pro vulgari ^TribciTTVOV. hac vituperatione num 
dignus Sit Diotimus, qui in epigram male (A. P. VI 261) dv0€jLi(c, flos, 
usurpavit pro dvOcfiOV, cum illud eliam esse possit paronymon voculae 
ut videtur obsoletae ab Hesychio servatae dvG^jLir) , vix potest disccrnl. 

His igilur nominibus nemo erit qui comprobet, Alticos in iis demi- 
nutivis ad primilivorum genus non respexisse. raro haec regula ab iis 
migrata est in deminutivis -icxoc et -iCKT), uti in oceXlCKOC ap. Ar., 
cavfcaXlCKOC ap. eundem poßtam, atque in iis quae per metonymiam a 
primitivis diversam acceperunt significationem, ut dcmbiCKOC, |iT]viCKOC, 
juiTckT], de quibus infra uberius disputabitur. at KOXuXfüCOC apud Ath. 
XI 479 e etiam a kÖtuXoc (Ath. p. 480 b ) duci potest. 

Quantum vero in Graecorum sermone valuerit paronymia intellegitur 
ex magna vocabulorum in -ic exeuntium , quae a primitivis suis non dif- 
ferre inveniuntur, copia. ita iam ex vetustissimi po€tae usu liquet, fuisse 
nomina in -ic, quae primigeniorum vim ac potestatem vel aequipararent, 
vel per metonymian quandam ad eorum quasi dignilatem adspirarent. 
haec autem alia gravi, alia acuto signabantur accentu: c Vetcrrimos Atti- 
cos, inquit Lobeckius ad Phryn. p. 165, ifbw dixisse apparet ex Aristo- 
phanis et Solonis versibus', et scholiastes ad Theoer. 1, 75 (p. 837 cd. 
Kiessl.) teti ö£ f| bdjuaXic, xfjc bajtidXeuic • o\ bk noirixai Kai f| 6a- 
}i6Xr\ ttic bafidXTic Xdyouciv, d<p' oö £vxaö9a Ka\ al bajudXai. per- 
tinet huc E. M. 379, 21 £poxic (scr. fpeme) 89 ) f) dpoxrj- die fap Trapä 
t6 kAXtcti KdXjric Kai cpr|jLir| (pnMic , oötuj Kai xö £opxrj £opxic Kai 
Ka8' uTt^pGcciv £poxic (scr. Ipoxic) dbc a&Xrj aöXic (scr. aöXic) cf. 
Seidl. ad Eurip. Eiectr. 620. 

Idem metaschematismus est in voc. Homericis ficic, KaXinc 40 ), &fv- 
ptc 4, )> Ktöaptc, Äcpic (iugum), kuctic, kövic et in xpdjwc ap. Aristoph. 
et Luc. in nonnullis huius generis vocabulis accentus fluetuat, ut in 
bdme et xairfc (cf. Sturz, lex. Xen. s. v.) et kictic pro kicxic ludente 
fortasse Aristophane propter Kticxic cf. Elmsley ad Ar. Ach. 1099. He- 
rodianus seeundum schol. Ar. Vesp. 320 exponens KabiCKOUC KaXneic, I 39) cf. Giese in libello qui inscriptus est: .über den äolischen dia- 

; lekt p. 288. 40) in cantico ap. Eur. Hipp. 122. 41) in cant. ap. 

f Eur. I. A. 743. Digitized by Google 224 L. Ianson : de Graeci sermonis nominum deminulione 

£ vöct tdc iprjmouc xaGiecav ot biicdZovT€C (cf. Iac. A. P. p. 309) apcrte 
dislinxit a KaXmc, quoil fuit poculi genus ab Alben. XI 468 f ex Phile- 
mone citatum: multa Urnen praeterea in -ic desinenlia nomina eodem 
atque deminutivorum accenlu dislincta horum signißcatione carenl. iu 
bis iterurn secernendi sunt animantes a rebus , quarum non pauca in -ic 
flexa nomina putanda sunt paronyma. 

Prioris generis sunt b|iuric Homeri aliorumque poetarum usu nobi- 
litatum, Alticis vitatum, citcrioris aetatis scriptoribus non spretum, ul 
Plut. Gam. 33. ea autem Allicistis interdum improbata fuisse, exemplo 
est Thomas Magister, qui ab Alticis abiudicat £raipiC, quo non modo 
Xenophon, sed alii quoque spectatae auctoritatis scriptores usi sunt, 
quamvis eiusdem nolae nomina Gepairmvic (Plat. legg. VII 80 d ), öpxn~ 
crpic (Aristoph.), TraXXaxic non Homero Untum, scd oplimo cuique 
scriptori comprobata sint , omnisque iides videtur deroganda scholiaslae 
Ar. Plut. 435 discriminanli KaTrr|Xic, acutum, velut deminuüvum, a 
KdirriXic gravato: f| töv oTvov rrmpdcKOuca Tuvrj. 

Eodem modo formatum est djLiv(c (cf. Lob. prolcg. 452 § 7), sie 
tarnen , ut ab djutvf) et dfivöc derivatum esse possit. 

Cum his voeibus faciunt nomina per metonymiam formata, maximam 
partem a poctis frequentata, ut eiivic uxor apud Eur. I. A. 397, a\K\Q 
ancilla ap. Ar. , dpunic amica ap. Theoer. IV 59 pariterque KX^dKibec, 
scilicet KoXaKibec, quarum per terga ut per scalas Artibazi mulieres 
rhedas ascendere soiere ail Glearchus ap. Ath. VI 456 cf. Plut de discr. 
adul. et am. 5. neque magni interest utrum TT|GiC, materlera, cum Lo- 
beckio ad Phryn. p. 134 deminutivum dicas an melonymon, ul dXxuovic 
Apollon. Rh. I 1085 , si est pullus hdlcyonis. eiusdem analogiae sunt, 
quorum prototypa sunt mascula iam supra eilata , quibus aliquot , quod 
ad priiniüva attinel, 6juoT€Vfj respondere videnlur: drjbovic Eur. Rhcs. 
506. Theoer. VIII 38, xeXibovic lac. A. P. III p. 366, KOKKaßic perdix 
Alcman ap. Ath. IX 389. haec hactenus de animatibus. 

Iam allerius classis, quibus res significantur, nomina non alia nisi 
terminationis diversilale a primitivis diversa sunt Xrjtc apud Homer um et 
Aeschylum, iraprjtc apud Aeschylum et Euripidem. eadem forma insigni- 
tum est dTKaXibec apud Homerum , ut in formulis dv dfKaXiöecci €Ö- 
oeiv et opepetv atque dricaXiboqpöpoc s. dYKaXibri<pöpoc et ctTKaXioa- 
TU)T€iv certum defiuitumque derivali usum satis coraprobant. denique a 
neutrius generis primilivo profectum est ßXeq>apib€C. nomina denique 
in -ic ab Homero tragicisque usurpata, quibus fere deminutiva altribuilur 
vis, iam supra in medio proposila sunt: oectopie, ipr)<pfc, TrXrijunupic Ho- 
meri , jiiiXic, oivavOibec lyricorum, Trepovtc, Kprivic, croXic, crpomic 
cf. p. 187 sq. 

Haec proxime altingunt, quorum primiliva verbalia abstraetam, ut 
aiunt, habent poleslalem, quae cum forma -IC exprimuulur, reeipiunt 
fere concrelaro. banc formationem minus rede deminutivain dicit Metbo- 
dius in E. M. 48, 44 dick tö Toö ßdXouc cibrjpiov. uapd tö dicrj ouv 
•flveTai didc, aedepr) aecupie, djurvrj djuvic. quae ultima commemoravit, 
cum illo non possunl comparari. illud enim verbale est; quales voculae Digitized by Google et aruplificalione flexorum forma atque usu. 225 

raro tantum modo primilivorum adaequant potestatem, ul v. c. ßoXic 
etiam pro ßoXrj vaJel cf. Lob. proleg. p. 450. eiusdem Talionis sunt 
TXu<pic penecillus ap. Ar. Ran. 1545, kottic gladius Persicus ap. Xen., 
unde Kombi ßapßapiicfl ap. Plut. Alex. 15 (cf. Gurl. VIII 14, 29) et 
culter victimarius ap. Eurip. unde Strabo jucrfeipucf) KOTrtbi. sie Köupic 
paronymon in EL M. aple appellatum cf. Bekk. An. 47 xoupibcc, M«X ai - 
pai, alc xetpoua t& irpcSßcrra. eiusdem notae est £öic, scalprum, 
uctoAXiköv cxeöoc xai XtÖouptiKÖv sec. Hes. cf. A. P. I 4, 68. tum 
cqxrric, culter victimarius, ap. Eur. 816. cum boc congruit bopic, 
cuius significationis ratio excussa est in E. M. 284, 13 bopibec, M&xai- 
pai , jicrfeipucai de tö dicbeipeiv rd Gu^tora dTrrrrjbetai. cf. Poll. VI 
89. X 104. Hes. Alb. IV 169. tum ftaqric, acus sutoria saepe obvium 
apud Hippocratem, cf. Bekk. aneed. 113, 14, et per metonyroiam piscis 
quidaoi cf. Suid. s. v. denique Xaßic cf. schol. II. I 219. 

Eiusdem paronymiae sunt quorum prolotypa cum derivatorum signi- 
ficatione plane congruunt. de nomlnum öXrric, ircrfic natura iam diu 
disputavit vir summus ad Phryn. p. 265. huc perlinent quaedam piscium 
species, ut ßeXovic Hermipp. ap. Poll. X 136 qui et ßeXövTj pro pisce 
ex Eupolide eilavit. cf. Ath. VII 323 b ubi Speusippus composuit: K€- 
erpav, ßeXövrjv, caupiba, de quo mox. tum bpaxaivic in piscium 
KaraXÖYqj commemoratur ab Ephippo ap. Ath. VII 323. jtictivic i. q. 
uaivr] apud ArisL Ran. 984 pisciculus qui halecis instar sale condiebalur. 
cf. Ath. II 64 d . VIII 342. tum caupic nominis et caüpa et caöpoc 
paronymon in medio proposuit Speusippus ap. Alb. loco supra citato. 
tum uaivic Epicharm. ap. Ath. VII 306. cf. 226 e . Numcnius ib. 323 
eundem piscem dicil öaivav. neque voculae TprfXlc, quae in lexicis pro 
deminutivo venditatur, ex paucissimis quidem quibus legitur locis spe- 
eifs satis clara est, quamquam Dorion iv tuj Tiepi Ixöuuuv ap. Ath. VII 
300 f esculentis piseibus adnumerat TprrXibctC fiiKpac: quo atlributo ut 
deminutio describatur, tantum abest, ut conlrarium demonstrari possit, 
neque quidquam Athenaei locus p. 313° probat, ubi ex Epicharrao He- 
caia referuntur eibi: jueuvibec xai TpitXibec. 

Tum rerum appellationes : 

dTjbltc 42 ) vapor, cuius paronymon ap. Ilesiodum tbeog. 486 legitur, 
in Bekk. An. 460 dvaöu^iaac, ÖKpov xrupdc, ut ap. Ath. II 410 nupöe 
drriiic cf. Piat. Tim. 431, 4 (87 a ). Hipp. II 55 Lind. Herod. IV 75. 

odpofttalbec ap. Hipp. Arisl. H. A. 319. 

dvejiumc Nie. ap. Ath. XV 684 c . 

dpßuXic calceus in E. M. 135, 10 in paronymis numeralum semcl 
legitur ap. Theoer. 7, 26. 

TOTTuXlc rapus Uipp. t. 1, 554 Foes. cf. Lob. ad Phryn. 103. 

buptepte i. q. bupOepa A. P. IX 540. 

bparfiic s. bpaxjuric medicorum vocula cf. Hipp. I 481 Foes. 42) schol. Aescbyl. ad Sept. c. Th. 50 Kairv6c dirö EOXou' ctT|möc ditö 
vbanoc' alOdAii dirö Xlöoxr ßbfiXoc dirö Xuxvwv Xrrvtic duö £Xa(ou xai 
KnpoO, Kvkco bi dirö xpeuiv. Digitized by Google 226 L. lanson: de Gracci sermonis nominum deminutione 

GpibdKivic lactuca. Strallis ap. Ath. II 69*. 

KCtXcuik cf. Papü lex. 

K€TXP^ panicum Italicum sec. Liun. Hipp. I 572 Poes. 

koXokuvtIc dtpla Cucurbita silveslris Hipp. I 263. 573 Poes.' 

XiGibec calculi, quibus gravati aegroti laborant ap. Hipp. I 512 Poes. 

Xocpvic i. q. Xocpvia legitur in Thessali epigr. A. P. IX 20. cf. E. 
M. s. v. Stephauus in thes. affert Alhenaeum Xocpviav esse dicentem rf|v 
Ik (pXotoG XajLtndba. 

votic cuius primitivum tantum nun po€tarum est non modo tragicis, 
sed etiam prosae orationi familiäre, cf. Plat. Tim. 60 d . 

oleunk lana ovium sordida. Hipp. I 878 Poes. 

neZk limbus i. q. rrÄa. apud Photium p. 401 Treibet *rf|v ujav 
tou iiütaTtou- 'ApiCTOcpdviic aaiväc KaraXajLißavoucatc. 

TrXeujiiovic morbus quo pulmones inflammati cernuntur cf. Hipp. 
I 533 Poes. 

captavk corbis, de cuius formalione supra p. 222 dictum est, cor- 
rexit Porson Adv. p. 67. capTOtvfciv pro capTCtvoictv in Pratinae Yersu 
ap. Ath. III 119 cf. Meiu. fragm. com. t. II 1 p. 41. 

Ojccuiic i. q. aica|ifj satis antiquos invenit auetores Stesichorum 
vel Ibycum sec. Ath. IV 172* et Eupolin sec. eund. XIV 646 f quod schol. 
ad Ar. Pac. 834 eileriorum poetarum usui adscripsit. 

CTTlvOaptc Hymn. Ap. 442 pro quo apud Ap. Rh. Arg. IV 1544 
CTTivOdpiTH cf. infra. 

craopuXfc u?a ap. Theoer. 27, 9. de morbo, qui ita nominalus est, 
Hipp, n 57 Lind. 

ciraOk spatha Ar. AanaXeöciv ap. Poll. X 121 ubi et Alexis cita- 
tur. cf. id. VII 74. 

TiOufiaXXic euphorbia Hipp. I 263 F. 

©Xuicraivk squamula Hipp. I 534 P. alibi. 

XeXuJvic i. q. xeXüJVTi Posklon. ap. Ath. V 210 f . cf. Papü lex. 

XUTpfc' olia , primitivo significatione simile num ullimam syllabam 
habueril longam, ambigitur, cum Porsonus Batonis versum ap. Ath. VII 
279 Kai Aecßiou xurpibe Xajißdvciv biio uti Schweigh. expresserat, 
ad Ar. Ach. 1170 emendaverit xurplbta. ita XüTplbec ex Aristolele cita- 
vit Ath. XI 464 c ubi ante Dindorfium Xtn'pibec scribebatur. ap. Hero- 
dolum V 88 variatur £k xtnptbujv et £k x^Tpiuiv cf. ad h. 1. Creuzer. 

Iam progredimur ad ipsa deminutiva in -IC terminata. haec propter 
suum genus maxima parte a primae flexionis nominibus oriri per se da- 
rum est. cuius generis sunt haec: 

djLiaEic plostellum. Her. III 113. Ar. Nub. 854 ubi ab uno schol. 
liucpöv dfidStov, ab altero nescio quo iure TrXaKOÖVTOC eTboc, quod 
placentulae genus illius aetate KOTTTf) vocatum fuerit, exponitur. 

beq-uc fasciculus Hipp. I 426. 583 Foes. 

^cxapic turibulum cf. Poll. X 101. Alexis ap. Ath. XIV 642 f ubi 
olim male scribebatur £cx<*pic, Plul. Poplic. 17. Crass. 16. 

Gupk, fenestra Plat. rep. 359 d . Ar. Vesp. 338. Arist. tt. ujuX- 2, 4 
Bekk. alibi. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 227 

KoXiric a KdXmc diversum cf. iufra. 

xeqxxXic proprie capitulum, ut CKopöbou Luc. *lial. meretr. 14, 
transfertur inde ad extrcmas aliarum reruui partes, ut xeqpaXibec ¥\\wv 
ap. Alh. XI 488 e indeque per metonymiam de capitis velamine cf. Alislot, 
rhet. 2, 24 Bekk. 

xXivic cf. Papii lex. 

Kiovic, uva, morbus (Plin. II 37) ap. Hipp. I 397 Foes. 

werk, cistula Ar. Ach. 1138 cf. p. 223 exlr. 

KOiiic eiusdem significatioms a poslerioribus scr. crebro usurpatum. 
cf. Papii lex. 

Kopcuvic, corolla Stesich. ap. Ath. III 81 d . cf. Luc. bist, conscr. 26. 

KpeaTßtC parvulus forceps. Arislon. A. P. VI 306. 

KUipeXic arcula. apud Arist. H. A. 9, 30 cavernula, unde hirun- 
dioes quae a Linn. ripariae vocaotur, a Graecis KUipeXoi dictae, dv KU- 
ipeXiciv Ik irt]Xoö TrenXacjui^vaic veorreüeiv feruntur cf. Arist. 1. c. 
denique de aurium sordibus aeque ac KinjJ&ri Luc. Lex. 9 ubi cf. scliol. 

XexavtC, patelia. Teleclid. com. a nostris lexicograpliis citatus. 

XotXtc, parvula hasta. Lycophrooides ap. Atb. XV 670*. 

jiaxaipic, specillum Hipp. 1, 46 F. culter culinarius cf. lungerm. 
ad Poll. X 89 unde ap. Ar. Eq. 410 cum Bekkero sec. Poll. X 104 ya- 
Xcupibujv T€ itXiitAc scribendum est pro jiaxaipibiujv t. ttX. quod est 
gladiolos cf. infra. idem Pollux X 140 citat Eupolio , qui pro novacula 
usurpaverit cf. Phot. lex. 250. 

rrcXXic pelvis. Hipponax ap. Ath. Xl*495 d qui et £k ireXXiboc et 
£tc 7r£XXr|C Triveiv dixisse traditur, ubi et Phoenicis Golophonii auclo- 
ritas adscripta est. 

iruXic, ostiolum s. portula Thucydidi Herodolo aliis frequenter usur- 
patum. 

ceipk, funiculus Plut. Luculi. 7. 

CiarraXfc parvus fustis Her. IV 60. 

cmXic cf. p. 222. 

cmutc (cjuiKpti) pyxis Hipp. I 685 F. 

CTporfToXk, reslicula. Strattis ap. Poll. X 183 et figurate CTpcrr- 
ToXitac Tä öucXirra fyifiaxa cf. Suid. s. v. Zonar. lex. 1674 unde Phe- 
recrates ap. Phot. p. 541 öjieic t«P && crpaYTaXibac 4ccpiTT€T€ cf. 
Plut. de stoic. repugu. 2. 

quaXk, scutella Luc. Lex. 7. 

Deinde secundae flexionis primitiva quae mascula ita deminuta viden- 
tur, supra ßctGjik, ßujjik, xavöapic, Kuipuxk, öpobaj-ivk, wujjliic, 
Kua8ic, 0povk, ßpoxk sunt allata. 

Celera nulluni generis discriraen haben t, ut d/iTreXic, viticula, Ar. 
Ach. 959. cf. Lob. proleg. p. 453. 

dfSßtxk, corbicula, in lexicis omissum, legilur ap. Ath. IV 139 e ab 
fläfJpixoc orlum, quo Attici quidem usi fuisse traduntur. cf. Bekk. An. 446. 

boKic, virgula, cf. Papii lex. 

vrjcic, de cuius ultimae syllabae productione v. Draco p. 23, 4 qui 
et idem 47, 20 eaodem esse afßrniat brevem , unde non usque quaque Digitized by Google 228 L. lanson: de Graeci sermonis Dominum deminutione 

acqualis lenor servatur cf. Herod. VIII 76. Plul. Luc. 24. Diod. Sic. V 36. 
Alticorum crebe»est usus. Thuc. VIII 14 elc. 

TrXtvOtc cileriorum fuisse scriptorum dicit Papius in lex. cuius locis 
citatis adde Callixenum Rhodium ap. Ath. V 206 c . 

irpoxotc plerumque vocatum deminutivum semel ap. Xen. Cyr. 8, 
8, 10 invenitur, ubi matula explicalur. cf. Bornem. ad h. I. Ath. XI 496 c . 
in Bekk. An. 294 rrpoxotc £mxucic icaXou^vn videtur de poculo, quo 
salus propinatur , dici. 

Tertiae denique declinationis deminutiva in -IC paucis absolvi pos- 
sunt. de inaequali, si cum eorum primitivis comparantur, nominum 
mvaicfc et xavovic genere iam supra expositum est. aequalis generis 
sunt KXijLUXKibec, parvulae scalae, de cuius vocis inelonymia supra dictum 
est, in Bekkeri An. 272, 18 a\ Tiüv ttXofwv diroßdOpou explicatum cf. 
Poll. V 97, 10, et kuXikic pyxidicula, quod ab Ath. XI 480° oföcinae 
medicae apud Athen jenses fuisse dicilur, quocum conferri polest ttuEic 
Luc. Asin. 14. 

Ut iam corum, quae ante sunt disputala, rationem ineam, rei summa 
haec fere est: primum nulla fuisse in -tc deminutiva declinata a nomi- 
nibus animanles, arbores plantasve significantibus, deinde horam derai- 
nulivorum generi ea tanlummodo convenientia fuisse nomina, quae cum 
iis hac in re congruerent , denique ultimam eorum syllabam , paucis de 
quorum natura adhuc cerlatur exceplis, esse brevem. 

vm. 

DE DEMINÜTIVIS IN -IAION CADENTIBüS. 
Nulla fuisse nomina, quae peculiari deminuerentur lerminatione 
-biov, doeuit Lobeckius Pathol. I p. 463. ex vocum igitur radieibus duo 
hui us rei genera diseludenda sunt: unum quorum primitivorum radices 
in vocales, alterum quae cadunl in consonanles. itaque ul in priore parte 
vocalium quot existere possin t complexiones dinumerabimus, ita in altera 
ex flexionum, quas horum primitiva sequuntur, ordine eo qui nostris qui- 
dem grammalicis probatur, recensebuntur nomina. 

81. 

DE VOCALIUM QUAE TERMINATIONE -IAI0N FIÜNT 
COMPLEXIONIBÜS. 

Hoc in genere primum commemoranda est terminatio -abiov quam 
sunt qui ad peculiarem reducant hypocorismum referentes exempla: ßa- 
Opdbiov, ipr|TTdbtov, betpdbtov, amdbiov, TXuKdbiov , mXdbiov» 
KpeKdbia, a quibus prorsus distant cileriorum Graecorum figmenU: tu- 
Xdbtov, öcq>pdbiov, beipdbiov, (puuKdbtov cf. Lob. ad Phryn. 74, 
quae ipsa diversa sunt a xpedbiov , dXdbtov , irpooceqHxXdbtov quae 
proprie pertinent ad hypocorismum, de quo hie agitur, in -ibiov Qexum. 
iam igitur de Ulis aocuratiüs exponam. 

Voculam ßaTpdblOV, quod deminutivum vocis ßdOpa dicilur, Aris- 
tophanis usu (cf. Poll. X 74) conspicuam sine ulla diihilalione in comici Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 229 

fragmenla recepit Dindorfius. hoc — nisi technicus ille nomen ßdOpa 
per vocabulum sua aetate magis trilum eiplanare voluit — analogiae 
grammaticae omnino repugnare unicuique bis disciplinis etiam leviter 
imbuto videbitur. nemo enim non exspeclarit aut ßaOpiblov , aut quod 
formae propius accedit, ßaöpdpiov. erunt fortasse qui ßaOpdpiov, si 
fueril Aristophanis , propter dupliceiu sese excipientem litleram caninam 
ei displicuisse ideoque illud p in b mutalum fuisse arbitrentur, quae qui- 
dem fuisse fertur causa, quare KOpdciOV diceretur pro KOpdpiov 48 ) cf. 
Lob. ad Phryn. p. 74. mendum vero quo inquiuatum est qjrjrrdbiov, 
iam diu sublatum est a Lobecklo 1. c. qirjTTdpiöv emendante. haue 
emendationem reeipiens Meinekius ad Menandri frgra. p« 181 atque ap. 
Ath. IU 105 f Anaxandridis versus in ordinem cogere conatus grave reii- 
quit vitium. cf. infra. tum ceipdbiov , pro quo minus ceipdpiov corri- 
gatur, primitivum obstat ceipdc, cuius loco iilud apud posteriores Graecos 
in usum venit cf. Eust. ad Od. 1923, 35. sie usu venit, ut beipdbiov 
pro beipdc apud citeriores Graecos usurpari coeptum sit. citatum modo 
illud est a Polluce 11 135, qui tarnen locus non omni corruptionis suspi- 
cione vaeuus est alia omnino est ratio voculae amdbiov, quod ne ct]- 
jidpiov emendetur, vetat usus, quo nulla in -apiov oriuntur deminutiva 
a verbalibus in -\xa. u ) prava polius elocutionis consuetudine factum esse, 
ut ita pro cthjuxtiov pronuntiaretur , testalur Eustatb. ad IL 1675, 45. 

Porro Kp€Kdbia tapetes cf. not. ad Ar. Vesp. 1215 vocabulum islic 
controversum quamvis allatum illud ab Athen. V 179 b . dissimilia vero 
sunt X€t|üidbiov, xepfäbiov, quae natura sua adiecliva esse supra p. 195 
demonstravimus. aperlior videtur esse origo vocis YXuxdbiov, siquidem 
verum est quod disputat Orus sive Orion in E. M. 626, 60: — Kai nd- 
Xaipav ö&Tav, tt]v ifrovTHi^vriv • o\ bk Kuprjvaioi tö ÖEoc fjbdc 
opact, xai öXXoi xXuKdbtov. quis enim non videt, huius voculae termi- 
nallonem ortam esse a dorico dboc? cf. Barke ad Arcad. p. 248. schol. 
Nicandri Th. 595. denique TnXdbtov, quod in lexicis vulgaribus frustra 
quaeritur, corruptum fortasse ex mXdpiov, incerlissima nititur lectione 
apud Poll. X 158. 

Uinc igttur efficilur deminutiva in -abiov, quorum terminalio magis 
speciosa est quam vera, referenda esse ad nomina quae in -iblOV flec- 
tantur, cuius generis sunt tpdbiov, Kpedbiov, £Xdbiov, cirr)Xdbtov 
comoediae et vetustiori et mediae probata, poslerioris autem temporis 
KEqpctXdbiov, 7TpocK€(paXdbiov , quibus ob similitudinem addendum est 
vatbiov biaipexiKUJC scriptum ap. Polybium et Strabonem. 

Voculam f p<£biov uon a fpcRc sed a Ypaöc repetendam esse, tertiae 
ab extrema syllabae longitudine probalur. minus ergo accuralc Euslalhius 
ad Od. 1410, 4: — fjc Ofpaüc) euOeia tpaOc übe vaöc Kai tp^öc 
dje vnöc, Ü üjv tö vrjt Kai TP^t dXXd xai fprfic ■ *) £n bk Kai TP«tc, 
56ev tö tpcitbiov öttokopictikü&c* Kai cvvijpr||Li^vujc TP^biov olov 43) boc minus reetnm esse ex voculae xopdpiov tertiae syllabae 
correptione apparet cf. iufra. 44) cf. infra. 45) haec forma 

examplis qmdem probari nequit. Digitized by Google 230 L. Ianson : de Graeci sermonis nominum deminutione 

jbiexd TP^biou ßapßdpou biaTcXO&v. confuse dispulatur de eo in E. M. 
239, 34 ubi e diverso scribeodi modo aul fpdbiov.adscripta rauta vocali 
aut sine ea ad vocem xpaux per syncopen formatum revocatur. ceterura 
longam esse hujiis deminulivi syllabam tertiam ex Aristopbanis liquet 
anapaesto Plut. 536 Kai Traibapiuiv uironeiviJ&VTUJV Kai tpäibiiuv 
koXocuptöv. 

Ultima verba citata inveniuntur in £. M. 1. c in iambico vero 
rhythmo dominatur Atlica magis forma tptibtov (cf. Brunck. ad Ar. 
Thesm. 1200) quam vis in Invernizzii editione plerumque id biaipen- 
küjc scriptum invenialur, qua re metrum nonnunquam corrumpitur, ut 
Plut. 106 ibc €Öt6vujc> üj Zeö ßaciXeö, tö tpäibiov cf. ibid. 674. 
Eccl. 986. eundem sibi Atlicismum, si hodie viverent, postularent 
Xen. An. VI 3 , 18. Demosth. pro cor. 313 sub fin. cf. Lob. ad Phryn. 
p. 88. 

Difficilior est quaestio de vocula Kpedbiov, cuius primitivi vocali s a 
corripitur. hoc Meinekius ad Menandri frgm. p. 180 dubitat an nusquam 
vocali a brevi invenialur. versus vero Alexidis quem affert Atli. VII 326% 
ubi a brevis offendit, corruptus est: Kpedbi', dvT€plbi\ dXXd xdc jifcv . 
T€ü9ibac. pro dvT€pibi\ quod nihil! est, corrigendum videtur £vT€p\ 
ut hie versus fiat iambicus: Kpedbi*, £vrep\ dXXd tdc jiifev TeuOibac. 
itaque cum certum sit, vocalem, cui per hanc deminutionem proprie i 
adscribi oportebat, esse brevem, aeeidit, ut deminutivum Kpedbiov ob 
vocalis i iacturam produceretur. pariter vocalis u, quae in primitivo cor- 
ripitur, in dem. ix9ubtov producta est. ad usum denique quod attinet, 
huc pertinet Anliatticistae Bekk. An. 133, 12 observatio: Kpedbiov, OÖ 
qpaci beiv \iyeiv tö uiroKopicriKÖv. sed non solum Aristophancs (Plut. 
227) eo usus est, verum eliam Xenopbon Cyr. 1, 4, 13, nisi forte ille 
monere volebat grammalicus, ne in primitivi vira ac potestalem, Uli 
multa id temporis deminutiva primilivorum instar usurpabantur, aeeipe- 
retur. atque apud Xenopliontem cum conlemtu positum est, elsi Pollux 
VI 3, 3 observat: drrö bfc KpeuJV fl die Zevocpüjv Kpeabiwv. at recen- 
tiores scriplores id dem. sine deminutionis vi posuisse videntur: Ael. de 
H. A. II 47 tiÖv \ilv ti dtopöe dfmoXti&vrujv Kpeablwv, ddv f£- 
vtüVTai (dKTivoi) Kp€vtTouc T^piracav TrpocTrecövTec. similiter Cary- 
stius ap. Atli. IV 122° — 6t€ jifev ouv dKOuceiav Xdxavov fl tdpt- 
Xoc, dvcxujpouv ÖT€ b* öti Kpedbiov, elcrjecav etc töv iiii toöto 
irapecKeuac^vov oIkov cf. Phylarch. ap. eund. IV 122'. postremo 
dXdbiov et cmiXdbiov comoediac mediae fuerunt, ut Sotad. ap. Ath. VII 
293 b . cf. Machon XIII 582. Archesir. VII 292 ', quem locum respiciens 
Eustathius 152, 32: öti bfe, inquit, CTTT]Xa{ou Kai irpoacecpaXaiou Kai 

TUXaiOU ÖTTOKOpiCTlKd CTTTlXdblOV, 7TpOCK€CpaXdblOV, TVXdblOV, OUTU) 

Kai dXafou dXdbiov, brjXoöciv o\ t€xviko(. K€ixai ouv uapd tiJi Aet- 
TivococpiCTQ, dXabiou kotuXti. 

Tum CTOiXdbiov Theopompi fuit dv TTavtaX^ovTi sec. Poll. 1X16.^ 
atque grata videtur fuisse posterioribus Graecis huiusmodi nominum de 
minutio. proslant enim in E. II. aliquot et apud Eust. , qui praeter illa 
e. c. Tuxdbiov laudat, et in E. M. 172, 25 K€q>aXdbiov, oupdbiov. Digitized by Google et ampliücalione flexorum forma atque usu. 231 

cf. Eust. 1562, 31 ubi irpocK€q>aXdbiov est. dvaßoXdbiov ap. Steph. 
in thes. sine auctoritate. 

Rationem vero, qua sinl formata eiusmodi deminutiva, probare vide- 
lur graromaticus quidam in E. M. 700, 48: — Td x&P bid toö -biov 46 ) 
dtrö TrpulTOTUTrou (ptuv^ev fyovra tö a oö Tpärerai; elc K€<pdXaiov 
(adde K€<paXdbiov) Kai dXdbiov xai cirr)Xdbiov Kai oö X£f€Tat K€q>a- 
Xrjbiov Kai cmiXrjbiov (scr. KecpaXibiov, cmiXfbiov) cf. id. 240, 3 — 
t6t€ bk bid tö -biov Ttvetai f| irapaYu>Yf| Kai diroßdXXcTai tf^c ai 
bupOÖTTOu tö r olov KecpdXaiov KecpaXaiou KeqwxXdbiov, CTrrjXdiov 
cin]Xaiou aniXäbiov. 

Haec quidem cur nusquam adscripta vocali i invenianlur, in caussam 
ubi inquiritur, hoc ideo factum esse exislimo, quod primitivorum fere 
significationem apud recentiores polissimum Graecos receperint. contra 
üitilur vatbiov, quod si Atticum foret, vabiov aut, ut xaXtbbiov, Xa- 
Tibbtov audiret vewbiov. at Polybio VI 234 condonemus vatbia et 
Straboni t. III p. 266 ed. Tzsch. vdibiov. 

Ceterum a vocibus in r\ oriunlur deminutiva quae cadunt in -ibiov. 
unum frjbiov videlur obnili, cuius tarnen alia est formalionis ratio, dig- 
nos est qui conferatur locus Lascaris Gr. Gr. ed. Conslaut. p. 273: Td 
elc -ibtov ÜTroKopiCTUcd t«|> i TrapaXtiYCt. olov tvujjLilbiov, vrjcibiov, 
£iq>ibiov. ouicioOtoi a' Td KaTd cutkotttiv ftvöjicva, olov dirö toö 
Tpaqpeiou tpa<p€tbiov Kai cufKOTTfl TP<*<P€ibiov. ß' Td KaTd cuvat- 
peav bwpGoTTOtpoopou^eva, olov d?rö XÖtc XeEeibiov Kai cuvai- 
pecet XeEeibiov Kai drcö ßouc ßoöc ßotbiov Kai cuvaip&ci ßoibiov. 
T' Td dirö tujv elc ti öSutövujv t[ TrepiCTtujue'vujv cpuXdrrovTa tö 
r\ toö rrpuJTOTUTrou • olov TniTnbtov, KpiGnbiov. at quae de oxylonis 
praecipit, lali grammatico indigna sunt, neque enim quisquam veluslo- 
rum Graecorum dixit Trr)Ttlbioy sive TTUTrjbiov, sed ut Aristophanes 
iruTibtov et ita Lucianus KpiGibiov pariter atque dpxibtov. fefeilisse 
videlur illum grammaticum falsa analogia deminutivi xfibiov, quod ei- 
pertom est syncopen. haud inepte quaerit nescio quis in E. M. cum tria 
sint primittva xf), T^ia, yia unde tandem profectum sit fflbiov — : 
Xerei bt inquit ö Aibufioc , 6ti £cti fia bid toö 6. Kai frrcibfi, fjvfca 
fj TeXewaia cuXXaßf| ttic Yeviiriic toö itpujtotuitou drrö opujvrjev- 
toc äpxeiai Kai trapaXrJTei Tq-i e f[ tijj a, töt€ ifiveTai bia -biov 
napcrfurff| Kai ?rpoc£px€Tat KaTd Tf|v TrapaXfYfoucav tö t. olov 
irpagic TrpaSeibiov, X^Eic XeEeibiov, ßoöc ßoöc ßoibiov, voöc voöc 
volbiov. oötuic oöv Kai jla t^oc teibiov bid Tfjc -€i biopOöfroir 
Ka\ KaT* ?KTacw 'Arrutfiv toö ei elc rj Yflbiov bid toö ij Kai i, 
ujcitep elxoZw ftcaEov Kai elbeiv fjbeiv. quae sane per se dissimilis 
caussa nemioi probabitur. fueritne vero napdboctc vocalero mutam t 
Uli voculae adscribere non satis liquel. Lascaris quidem p. 330 tfibiov 
ön YTlfb»OV. contra Apollonius de adverbiis ap. Bekk. An. II 568, 12 
per occasionem id dem. afferens praeslal fVjbiov sine i: Kai TÖ ipfjbiov 
uiroKopiZö|i€vov &püXaE€ tö r\ toö t^U toö t&ouc t<öv toioOtuiv 46) haec nulla est terminatio deminutiva cf. p. 228. 
Jahrb. f. clASf. Philol. Suppl. Bd. V Hft. 2. 16 

Digitized by VjOOQlC 
\ 232 L. Ianson : de Graeci sermonis Dominum deminutione 

T6VIKUJV €IC -tblOV |üi€TaXaflßOVO|Ll^VOU, kuvöc Kuvibiov, Sptov dp- 
xibiov • X^foi tu)v jiexä cu^icpüjvou äccpepojiilvujv. huius voculae usus 
apud Atticos creber est. Ar. Pac. 673 f\ kciXi&c aörtöv diraXXd&iev 
Sv fiCTÖpxiov | äct* ^tujt* f$r\ £tti9ujlw& KCtördc &0€iv clc dtpöv | 
Kdl Tptaivoöv Tfj biK&Xg bid xpövou tö ffftiov. ubi schol. dixü : 
dvrl TOU Tflv, UTTOKOpiCTlKuic. at vix potest definiri, quem deminuliri 
usu sensum exprimere voluerit comicus , cum alia quidem sint apta , alia 
aptiora. posterioris autem aetatis scriptores id dem. ila posuisse, ut 
omnem deminutionis vim deposuisse videatur , uon est mirum , ut Ael. H. 
A. m 12 ed. lac. uiTOKptiTrrei bfe (lepus) foirrdv f\ Odjwu KOtjw&vn i\ 
TT]biuj bacd. 

Atque in haue primitivfpoteslatem aeeipiendum est illad bfcatov 
YrjblOV, iustissima tellus Virgilii, ap. Menandrum p. 36 übt er. Mein, qui 
Xenophontis quoque huc speetantis locum Cyr. VIII 3, 15 componere nwi 
omisit. cum hoc deminutivo nemo erit qui Xljbiov, Xqbdpiov conferat, 
quippe quae sint orta a Xijboc. cf. p. 202. 

lara pergimus ad deminutiva in -ibiov, quae lertiam ab extrema 
syllabani tenent produetam. huius vocalis longitudo effeeta est duarum 
vocalium, unius quae est radicis, alterius quae lerminationis , synaeresi, 
ila ut eorum primitiva vel in -UX, -tac vel in -IOC et in -tov desinant. 
haec autem produclionis caussa non cadit in iropvfbtov, quod qui a 
iropviov ortum existimant, non recte faciunt. longa vocali idem dem. 
legitur semel ap. Ar. Ran. 1338 oötoc b* dird irdvru)V uiv mlpci 
TropvibiuJV. quem versum corruptum putat Dawes. Mise. p. 213. nam 
que tertia, ut par est, brevi idem invenitur ap. eundem poelam Nub. 995. 
at 'Cpuibiov cur producatur tertia , caussa in aperta est , ut apud Ar. 
Pac. 382 jnf| vOv XaK^cijc, Xicco^ai c* lö > pjLtiötov et ib. 924 %<npai- 
Ctv, ÜJCTT€p juL€jnq>6^€VOV 'Epjuiibtov. excusatur enim haec longitudo, 
quod '€p|Lif}c sive c £p^eiac proprie in vocalem exit, ut haud sciam an 
potius sit pronuntiandum 'Ep^fbtov, ad quam argumenlationem dacit 
ditlographia ap. Lucianum Char. p. 490 ubi Hemsterhusius quidem scri- 
bendum curavit c £p]i{biov , sed priores editiones exhibebant 'Cpirfjbtov, 
margo vitiose c €pjLidbiov. 

In his vero deminutivis quam ob rem tertia producatur ratio non 
est in promptu: rXctuicttnov, CtcaXfiibiov, bdKTuXibiov, quibus ut 
^TX €l P^ l0V apponerem auclor fuit Meinekius ad Menandri fr. p. 560. 

Ac primum quidem fXaiMVtbiov ex lectionum varietale scripsit 
ap. Athen. VII 295 f Meinekius: lx €i v KaOapetuJC dtXeXubiöv ti Kai j 
TXauKivtbiou KemdXaia Kai Xaßpaxtou | Te/adxiot. nam Antiphanes 
ap. Athen. XIV 662 b oökoöv tö jifev tXauKtbiov &ar€p äXXote 
e lege t corripuit. sed altem m ocaXjifblov hunc locum debet eidem 
Meinekio, qui ad Men. p. 169 afferens ex Suida 111 325 Arislophanis 
versum: dcTraZö|ii€C0 ' £p€TjLid Kai CKaXjifba ita emendat: dcrroEö- 
fi€c6' £p£i>ua Kai acaXjiibia, qua emendatione nihil incerlius. nam 
praeterquam quod deminutivi dp£rjmot usus nulla auctorilate sufful- 
citur, nominis CKOtXjifbiov vocalis tertiae lougitudo ut explanetur, 
opus est regredi ad CKCtXjiiov, quod et idem omni auctorilate desti- Digitized by Google et aroplißcatione flexorum forma atque usu. 233 

tutum est huc accedit quod ab bis tantum, quae seu deminutio 
seu aliter derivata oertam adepta sunt sigoificatwnem, ut a ßtßXiov, 
ßißXtbiov, a bticacWjpiov bncacrrtpfbiov, huius modi demiDutio orilur. 
certissiraa vero est bam/^ibiov auctoritas. nam beucTuXibiov, digitu- 
lutn sigoiGcaas, non a baKtwXioc, quo tertiae ayll. longitudo excusari 
polest, sed a bdKTvXoc repetendum est cf. Butlm. Gr. gr. II 331 not. 
a veteribus quidem glossographis fere commemoratur boucTuXibiov iuxta 
bOKTuXtoc, quasi illud significaret anuium, ut Polkx VII 197: büKT\i- 
Xioc, beucTuXibiov, idem V 200: Tot tv Tote baKTuXoic, batcniXiov 
(quartus est casus voeis bcucniXioc) baKTuXfbtov, coppaftbiov, cq>pa- 
Tibac oötuj t«P toüc ^mdijLiouc bcucniXouc cbvöfio£ov touc rä 
crtfiavTpa f\ Xtöouc dv aüroic Sxovtac. 

Tum in mundo muliebri eüam anult ponuntur ab eodem II 165: 
KatboucTuXibia, rd xuvauceta, ita ut iu primilivi fere vim abiisse videa- 
lur apud reoentiores Graecos 47 ), unde for lasse illud ap. Bekk. au. 1, 88, 
26 aatiatticistae praeceptum: batCTuXibtoV oti betv (paciv üttoko- 
pfecdm, oöb' äv jiucpöv fr 

Arislophanis, quem Buttm. 1. c. atlulit, locus est Lys. 417: tö 
bcacruXibiov m&€4 tö Zvföv. quem versum qui tentarent non defue- 
ruot, ut Hottibtus et Porsoous qui ap. Kidd. ad Daw. Mise. crit. p. 384 
sie corrigere volebaot: tö becKTuXibiov toö iroböc — . consüio vero 
omisimus Boiumbiov, quod si a Boiumoc repetalur, satis habet, quo 
defendalur tertiae syll. produetio. etenim comicus ipse eadem fab. Ach. 
964 dixk: aipou Xaßuiv töv K^pajaov, iL Boiume. illud tertia longa 
Ach. 880 legitur: tfi X a *P* KoXXiKoqxiTe Boiumbiov. ergo bityienci- 
biov tertia brevi non a br^dKiov, ut Gasaubonus fecit ad Ar. Eq. 1833, 
sed a bfyiof ducendum est. cf. Mein, ad Men. p. 161. 

Ulius autem produetionis ratio non quadrat in £fX€lp{blOV, cuius 
tertiam syllabam brevem esse oportet, ut apud Men. p. 30 ed. Mein. 
4tX«pibiov £x° VT <*c auTok irpoctlvai. qui tarnen idem in versu 
quem PolJui X 145 affer l: xai xpvcöXaßec KaXöv irdvu ^TX^ipibiov 
tertiam haud probabili caussa produiit. id enim vocabulum eandem fere 
prae se fort speeiem, quam Trpo/i€Tumibtov Xenophontis, irap<tytiipibia, 
trapanX€upibta, Trpocrepvibia eiusdem scriptoris, quae euneta a Fisohero 
adWelleri gr. t. II p. 27 minus recte in deminutivis ponuntur: cf. supra. 
Panier iropcrfvotöibiov tö vöv x^Xivdpiov xaXou^evov schol. 
ad II. IV 142, Ttpocenribia ap. Polyb. XU 20, 6. äußXunpibiov Bekk. 
».388, 32. irapoZwvibta Posidon. Stoicus ap. Ath. IV 176 b . £vto- 
cöibta Athen. IX 381 , irpoxciXibtov ap. Poilucem. dmcXacTpibia in- 
aurium genus ap. eund. V 97. hinc faoiuut etiam vestimentorum genera 
biirXoibtov, fmibmXoibiov ap. Ar. Eccl. 318 cf. Poll. VII 79. Tctpav- 
Tivibiov a Tarentinis sie nominatum ap. Luc. in libro: non tem. cred. 
16 cf. Oiai. mer. 7. Poll. VII 70. ita £fX€ipibiOV ab adiectivi notione 
profectum est. nam si esset deroinutivuin, quomodo, quaeso, sonabat 
ehw primitivum? ab hac forma lione non abhorrent £purr(bia, feslum 

47) cf. Luc. ep. Sat. 29 ubi tarnen dittographia est baxTuXiqi. 

16* Digitized by Google 234 L. lanson: de Graeci sermonis Dominum deminutione 

Amoris Thespiensibus celebratum, unde a Plutarcbo £pumxd vocatar. 
cf. Ath. XIII 561 ° et Herodoteum öiroxprynipibtov I 25 quod minimc 
est deminulivum. nam adiectivum £mKpaTr)pibioc cilavil Pollux X 103. 
eandem adiectivi speciem habet Ovr)C€ibtov recentioribus Graecis usur- 
patum, neque est necesse vocuia xairupibia a xairupta repelatur, sed 
adiectivum est: cf. Eust.1087,63 a quo ad verbum xdcw et iröp refertar. 
interdum vero dubium est num adiectivum sit nomen an deminulivum , ut 
WTptbiov ap. Ar. Lys. 549 dXX' uj rrjßwv dvbpciOTdrr]*) xai juirrpi- 
blwv | dxaXrjmurv xwp€?T a dpTij. quod recte pro adiectivo habet scho- 
liastes, quem alii secuntur contra Brunckium , cui deminulivum videbatur. 

Ut igitur redeamus eo, unde digressi sumus, tertia nomiuis ^TX^t- 
pfbiov syllaba dvaXöfUJC corripienda fuit, aec nobis tarn manifesta est 
quam Meinekio 1. c. cur producalur caussa. pariter eadem vocalis brevis 
est in ujuicnipibiov, quo Alexis usus est apud Ath. XI 502': uniKTT)pi- 
biov bi b\5' ößoXoüc, OiXnrmbou, et in Sucrrtpibiov si in versu lege- 
retur cf. B. An. 51, 9, nisi forte ambo adiecliva sunt, minus vero aper- 
tum quoroodo metiamur tertiam vocabuli TropTrjpibiOV, quod in versu 
semel indiscretum invenitur ap. Athen. XI 484 c quo loco deipnosophisla 
de vasis poculisque agens versum ex Menandri 'AXieuciv profert a Bent- 
leio in tetrametri trochaici formam ila redactum: £vbov Ict', ävbpcc, 
irorripibid T€ Kai TopcüjiaTO. r lertio versu, inquit Meinekius ad Men. 
p. 13, dubito utrum Bentleii praeferam rationem, an Iacobsii addil. Ath. 
261: irOT/ipi' ivbixd T€ TOpcOfiara. 9 itaque in iis vocibus quarum 
ratio manifestior est deminutioois, vocalis i cur producalur, in duarum 
vocalium contractione caussa versatur. alque primae declinationis in -ta 
et -iac sunt xaXibiov, oixtbiov, cr]Trlbiov, oucibiov, Eavößnov, qui- 
hus ob analogiam addenda sunt fuivibtov, xoiXlbiov, raivibiov. 

Primum xaXibiov, tertia longa, Eupolis ap. Poll. X 161 oixoCci 
b' 4v8db* dv rpiclv xaXibioic | olxrm* fywv ftcacroc deinde otxi- 
biov Ar. Nubb. 93 6päc tö OOpiov toöto xai Tiinabtov. quem ad ver- 
sum forlasse respexit EusL ad II. 482, 31 idque frequenli Atticorum usu 
nobiliutum est, ut Plal. '€pu£. 394*. Dem. xcrr* €ößouX. 1319. xara 
Neaip. 1358. Lys. or. 1 Ott. *6pa*r. qpov. 9, 2. 1s. tt. Aikouoy. kX. 53, 
3. posteriorum Ael. v. h. 17. cf. Poll. IV 39. 

Eandem sequitur analogiam apribiov non modo Aristopbani (cf. Ach. 
III 104. VII 324 b ) sed etiam alüs comicis usurpatum,Ephippoap. Alh.U65 d . 
Vffl 359 b . IX 370*. Alexidi ib. VII 305. facilis est huius versus emendalio 
ap. Ath. VII 311 \ ubi Eubulus iv TiTOaic ciUtur öciac gvexa cr)iribt ' f| 
T€uribia. tertia enim dem. Tcuribta brevis est. certa nobis videtur emen- 
datio , si pro fj, quod saepius ex Kai corruperunt librarii, ea particula re- 
stituU iu scribitur: 6ciac Evexa Teuribia xai a)iribia. sie Aristoph. iv 
Aavatav versus a Polluce 11 46 afferlur, ubi est öqiuXux") xai fiaivfbia 
xai crpribia. notandum saltem est apud Aristotelem, utH.A.V 16,3, Co- 
dices! Med. constanter crprubiov habere proO|iribtov cf. flipp. 1 652 Kühn. 

48) iU legi visum est Reiaigio coni. Ar. I 237 pro dvbpcurrdTuiv 
secuto Snidam, Athenaeum, Eustathium. 49) sie corrigendum est 

pro öcpuXibio, cf. infra. Digitized by Google ei amplificatione flexorum forma atque usu. 235 

Tum oudbtov ep. Alh. II 58% nbi Nicomachi v. propositus est: 
oüdbiov fäp KaxaXmövxoc jmoi Traxpöc. quemadmodum correxit 
Meineklus ad Men. p.204 pro oticeibiov — TOÖ Trarpöc 

Hinc palet deminulivorum YüJVibiov, KOiXibiov, xaivibiov tertiam 
ab extrema syliabam produci : twvibiov reperitur ap. Luc. Necr. 7 et M. 
Anton, comm. 111 10. IV 3. KOiXibiov in E. M. 534, 23. cf. Strab. t. V 
p. 707 (Tzsch.), xaivibiov, fasciolae, ap. Hipp. I 398 Foes. tum primi- 
tivi aequasse videtur potestatem cf. Poll. VII 65 : xd bk Tujv fiacxujv 
tujv TUVaiK€iiwv Cujcjna Taiviav üjvöjlioZov f\ xaivibiov. unde et 
viua mulierum. cf. Poll. IV 120 xaivibiov ti Tropopupoöv Trepl xf|V 
K£q>ctXf|V £x°uciv ctl juuxcxpoTroi cf. id. IV 151. eiusdem llexionis est 
nom. prop. EavBibiov, cf. Ar. Ran. 582 tertia syllaba longa , a Hav- 
Giac repetendum. 

Age vero proponamus reliqua buius generis deminuliva; eorumque 
prototypa quaedam ipsa sunt deminuliva certa tarnen significatione prae- 
dila, ut dptupibiov, quod ab dptöpiov orlum esse tertiae ab exlreraa 
syllabae monslral longitudo. Ar. Plut. 147: tfwft xoi biet yiKpdv 
dprupibiov. cf. ib. 240. Av. 1629. Lys. 1051. id. ap. Poll. IX 90. 
Eupol. in Bekk. An. 442, 8 ubi peculiari huius vocabuli usus grammalici 
tempore exponitur: dpYupibiov, tbc f)jLteTc, CöttoXic Afyioic tfib 
bfc cumprjeae .— äptupibiov. atque liaud scio an huc pertineat aucto- 
ris X&euiv jSriTopiKÜöv s. v. TrapaKaxdcxacic observatio: dptupfbiov, 
dicentis, dexiv iv juici bpaxMfl KaxaßaXXöj^vov £v xoic biamyraic. 
sie cum conlemplu positum legitur apud Isoer. contra sopb. 291,4 (Bkk.) 
Kai X^rouci (sophistae) jtifcv ibe oöbtv Wovxai xPIMdxwv, dptupi- 
blOV Kai XP^ClblOV ttXoÖTOV dTT0KaX0UVT€C, |iiiKpoö bk K^pbouc 

6p6TÖ^€voi fiövov oök dtaöouc ömcxvoövxai xove cuvövxac 
Troirjcciv. 

Eandem analogiam num excipial xpucibiov dubium est. pogtarum 
enim quos legimus nemo mihi exemplum praebuit. a deminulivo lnaxiOV 
nascitur ijiaxibiov, tertia dvaXöf uue producta , cf. Ar. Plut. 985. Lys. 
401. 474, eodemque usum fuisse Lysiam testatur Poll. VII 22. voculam 
ijiombdpiov ex Ar. BaßuXwvioic affert Aristoteles de rhet. II 2. 

Tum ßtßXibiov in E. M. 605, 8. 239, 53 ad ßtßXlov prim. refe- 
rendum tertiam ab extrema producit syliabam. poStae qui eo usi sunt 
soli inveniuntur Anliphanes , cuius ßißXibiou KÖXXrjfia in medium pro- 
fert Pollux X 201, et Strato in A. P. XII 208. solutae orationis scripto- 
res Dem. in Dionys. 1283. Polyb. XX 2. 6 ßißXibiov ou ixlfa. Plut. 
Brut. 13. Caes. 49. Gic. 65 qui ibidem pro eo ßißXiov usurpavit. atque 
aueta deminutione Aristopbanem usum esse ßtßXibdpiov commemorat 
Poll. VII 210. 

Porro Xuxvibiov, quod terliam corripere minus rede dicit Passo- 
▼ius in lex., eam produci videas licet ex locis Aristophanis, qui servati 
sunt a Poll. X 118 6xav b* efirij dv x<b AtoXodKiuvi 'Apicxoqpdvtic 
«buoiv Xuxvibtoiv», bffXov öxi Xuxvlac 60 ) €ipT]K€V, dXX* oi Xuxvouc 50) sie enim emendandum puto pro eo quod vulgatura est Auxvia. 

/Google Digitized by ^ 236 L. lanson: de Graeci sermonls nominum deminutione 

fiwpoöc — cacp&T€pov bfe iv toTc , Apicro(p<4vouc Apdjmaciv f\ Ntößi^i 

dXX* töarep Xiixvouc | bnoiörara KaOetibex' lu\ Xvxvl- 

biou. vulgatum xäOeub* correxit Dindorfius ex AU). XV 1561. verum f| 
Xuxvia eadem significatione qua Xuxvoöxoc citerloris aetatis Graecis 
usurpatum fuisse ostendtl Lobeck. ad Phryn. p. 313. parvtdae ergo la- 
lernae sive laternülae est significatio , quam confirmal Steph. in tfaes. 
Gr. L. s. v. afferens Lucian. Tim. 14 fln. Trpöc d^aupöv ti Kai jaiKpö- 
ctojliov Xuxvibiov Kai bupaX^ov OpuaXXioiov £mtpU7rv€iv &Scac toTc 
tökoic. cf. Plat. Demelr. 20 'A^poiroc b' 6 MaKebwv tpatt&ia jtiiKpd 
Ka\ Xuxvibia T€KTaiv6ji€voc, önöte cxoXdJoi, biffrev. 

Eadem produclionis ralio cernilur in biKacnjpibiov et ßaXavri- 
biov. illud legitur ap. Ar. Vesp. 835 auTUJ biKachipibiov jHiKpöv irävu, 
hoc ap. Poll. X 151 Eupolidem £v AlElv afferentem, non minus in iis 
producitur vocalis i, quorum primitiva in -ipc exeunt, in iisque sunt 
KlüßiblOV et CKOpmblov. prius Kiußibiov tertia longa posuit Sotades 
ap. Atli. VII 293 d Kujßibt* ärra Kai irfrpaia bVj Tiva|ix8ubia. vitiose 
igitur disposuit Mein, ad Menandr. p. 181 Anaxandridis versus qui ibi 
citantur p. 105' Kai cujmaiZei xapibapioic | jLtexä irepbiKiujv Kai 
GpaTTibiujv | Kai ipTyrrapioic fie-rä Ktübapiujv, | Kai cKivbapioic jieTä 
KUißTbuJUV, neque Schweighaeuser in telrametros digerens hos versus 
aegram versus partem sanavit. varietas lectionum praebel pro jueTCt kuü- 
ßibiiuv, \x. KUjßibapiuJV* namque Kwßibiujv, cuius terliam ab extrema 
syllabam produci oportet, versum auapaesticum claudere nequit. at 
poela forsitan ipse hac in vocula Vitium admiserit. CKopmbiov denique, 
cuius tertiam longam esse oportet , legitur ap. Polyb. VIII 7, 6 ubi La- 
tinorum scorpio, h. e. machina quaedara oppugnatoria, deminutive scilicet 
expressus est. 

Ad formam, qua de nunc disputandum est, -eibiov ducit TP&M- 
^areibiov, quod a TpctfifAdTibiov significatione differre haud scio an 
Orus doceat in E. M. 341. is enim negat TpajifiaTeiov, quod deminutivi 
TpajujiiaTeibiov primilivum sit, significare fiiKpöv ßißXiov sed jjmcpäv 
MXtov, quae significationis differentia ßrmart videtur ab hodiernis edi- 
toribus Plat. Protag. 326 d et Antiph. 5, 54, ubi tarnen magna codicum 
pars YPOHMörnov expressum habet, at koivöv TpaMMOTCtov fuisse 
libellum, in quo Atheniensium qui sui iuris fuissenl facti inscribebantur, 
in vulgus notum est. cf. An. Bekk. 226, 26 et 272, 27. ceterum YpOfi- 
paTibiov quod non semel cum tpafiiiareibiov de loco cerUt, ul Dem. 
c. Gon. 1268°. Dionys. 1283. cf. appar. crit. ad h. 1. Luc de merc 
cond. 27 cet. originem petiit a Ypowa, non a Tpcui^dnov 51 ). ad signi- 
ficationem denique quod attinet, dominatur fere in libris sive est übel Jus 
sive tabula") TP«MM aT ^ l0V dblopOÖfT^c scriptum, ita ap. Plut. Lys. 
16 ubi Gylippus peeuniam publica m avertisse traditur: xdc ßaqxxc tuiv 51) cf. p. 218. 52) sie videtur tabularum fabricator per iocum 

nominatua fuisse Tpaufiartoioiroiöc qui erat fabulae titulus Apollodori 
ap. Ath. Vn 280*. Digitized by Google et amplißcatione ilexorum forma alque usu. 237 

(Jttciujv kätidGcv dvaXwcac, kou dq>eXd)V cuxvov dpYÜpiov Ö 
äcäcrou, näkiv cuveppaipev, aYVorjcac, 8ti YpannaTibiov &vf[V y 
äcäcriu töv dpiB^öv crjjLiaivov, cl idem Brut* 5 quod modo beXTapiov 
est, mox dicitur YP«MMOribiov yticpov. cf, Piut. Artax. 22. 

Neque vero est praetermiltenda Harpocralioois observalio 45, 13 
docentis: duo (uisse apud Athenienses YpajLtyiaTibiuuv genera, qui aliis 
usi iuerint ad scribendum, aliis ad argentum recondendum, quae eUipsa 
taßumct vocarentur i. e. arcalae seu cislae fisci, unde, ut llaussacus ail, 
fiscus nomen habet, bacc vero Kißuma si dicebantur YPttHMormbia, 
siguifieationis discrimen clarius est. haec deminutivi terliae syllabae 
mensura quomodo se babuerit, nihil conslat, quod eo neminem poetam 
us um f uisse reperimus. ceterum supra cum Ö7ir|T€iov corruptum esse ex 
önrJTtov lalius demonstraveriraus, apud Poll. VII 21, 83 pro ÖTnyrcibia 
emendaudum est öirrtTibia. 

Tertiae autem flexionis nomina in -öc et -T]C ubi termi.nationem 
-ibtov recipiunt, vocaJem € in quam radix desinit, abiicere not um est. 
ita Eupibiov lertia brevi est ap. Ar. Lys. 53 A. jirJTe £t<pibiov. B. 
KTTJcouai ircpißapibac. nihilominus dittograpbia est ap. Diod. Sic. XII 
19 ubi Goisl. Car. offerunt gupeibtov, quam lectionem etiam praestat 
cod. IV Luciani de gymn. 53. alibi doi<p6ÖYTU)C legitur ap. Thuc. HI 
22. Xen. et frequenter ap. recentiores : Diod. S. XI 19. Piut. Aem. Paul. 
33. Luc. Somn.29. Strab. tUp. 123(Tzsch.) Dion. Hai. t. II 802 R. cet. 

Pariter qwidbtov ap. Asclep. A. P. V 185 et Cuncpcrribiov Ar. 
Nub. 224. 743 vocaiem i corripiunt. 

Sed nomina iu -euc cum hac forma deminuuntur, vocaiem € radicis 
retinent, ut ätupopcibiov ap. Ar. Eccl. 1164. cf. Poll. X 72, qui illud ex 
Acharnensibus fabula per errorem cilavit. tum ßotctXeibiOV, quod sum* 
tum videtur ex. Theophrasto a Piut. Ages. 2 — tbc Geöqppacroc Icto- 
peT, töv "Apxtbd^ov ttriMiwcav oi &popoi Yn^avTa Yuvaiica jnucpäv 
ou x6p ßaaXeic, Iqxxcav, fyifuv, ^XXd ßactXeibia Y^vvdcei. 

Dispar vero est ratio deminutivi Gueibiov quod per syncopen for« 
mal um est ap. Ar. Piut. 710 cf. Hemslerb. ad Poll. X 103, cuius altera 
forma, qua de infra dicetur, Outbtov a Gute est. reliqua in -eibiov 
terminata dem. ab Atticorum sermone aliena sunt, ea maximam partem 
habenl primiliva in -tc terliae flexionis; pauca sunt per syncopen formata 
ab üs quae in -€10V exeunt (cf. Lob. proleg. p. 394). prioris generis 
est TioXelblov, cuius formae ratio exposila est in E. M. s. v. dpYupibioV 
et ab Eust ad IL II 505 Strabonis locum afferente, ubi Tzschuckio (t. III 
p. 406) noXibiov exprimi placuit, et t. III p. 74 item TroXibta contra 
complures codd. noXeibta offierentes cf. t. IV p. 17. ergo dvaXÖYWC 
dicetur 6<peibiOV, quod dubium an reddatur Aristoteli H. A. 28, 2 (lac.). 
certe legitur ap. Strab. t. VI p. 59 rd XeTnrd dq>eibia ex Latinorum, 
qui eam diphthongum in simplicem vocaiem l mutabant, sermone nil po- 
lest efflei, ut ap. Plin. H. N. 22 cap. ult. ubi ofidium piscis est nomen, 
pariterque ekgidium ab £X€Y€iOV ortum. inde beppeibtov, quod Suidas 
exponit: CKidbtov bepMdnvov, non minus retinuit diphthongum quam 
6px€(blOV ap. eundem s. v. öpxtc. id herbae nomen fuit, quam comme- Digitized by Google 238 L. lanson : de Graeci sermonis nominum deminuüone 

morat Dioscorides III 142 , ubi tarnen öpxibfoic expressum legitur. at 
videndum est ne fraudem faciamus lonico scriptori , cum Cboerofooscus in 
E. M. 560, 13 ita docuerit: XeEelfciov. ei (iiev dnö tfic \ll\c X&€ioc 
(scr. X&euuc) bid xfjc €i bicpOÖTTOU* et bk dird Tflc X#ioc Iwvikuic 
bid toO r übe Kai dird ^rjceiuc flTjceibiov dTro bfc rfjc prjaoe 
teviK^c prjcibiov xai Td 8|ioia. apud Hes. frjdbiov dbiroöÖTTWc 
scriptum explicatur per XeÖbiov. sed friccibiij) ap. Ath. XI 501% irpa- 
felbiov in E. H. 203,9, Öeibiov ib. 147, 2, contra föbiov ib. 347,54 
iuxta &eibiov. 

Huc perlinent quoque raüeibiov a Suida citatum, dXuceibiov ab 
Hesycbio, qui explicans 7TT€pvk ita dicit: id Tru6fi^via twv laTpiK&v 
XeKavfbuüv, 8 n^XP 1 vöv irpocMouav dXuceibfoic fiaKpoic (al. |uu- 
KpoTc) t\ toic iarpcioic, ubi dXuabioic dbiroöOTYWC scribere mavult 
Alberti , medicorum fortasse ionice scribentium morem secutus. celerum 
pro TrapaXeSibiov quod legitur in Bekk. an. p. 404, 9 ingeniosissime 
correiit Meinekius: irap* 'AX&ibl: cf. Com. fragm. II p. 722. vide dv- 
OpdKiov p. 200. 

Eam autem deminutionem ab Atticorum usu alienam fuisse intelle- 
gilur ex Eust. observatione ad II. 271, 31 — ict^ov b£ dbc olbaci jnfev 
dirößXiiciv ol ßXfjav X^tovtcc, d<p J f|c Tiap' auxoic tö ßXriceibiov. 
id genus denique est KTi}cetbtov, ad verbum possessiuneula , primitivi 
instar recentioribus Graecis usitatum. syncopen experta sunt dtrctbiov, 
in E. M. s. v. perperam ab dfroc repetitum, alibi ib. 147, 21 rectius 
ad dtYCiov refertur, ubi cum rpaqteibiov apte comparalur. cf. ibid. 
241, 10. tum Tajbitcibiov repositorium ap. Suidam. at ocaroeibtov in 
Stephani gr. 1. thes. citatum in vulgaribus lexicis nequiquam quaeritur, 
quod cum naviculam significaret, ex ocacpibiov corruptum est. 

Denique ßoefbiov, quod plerumque a jSöoc repetitur, omni desti- 
tuitur analogia. seimus quidem nomen ßouc ut voöc lT€poKXiV€tc9ai 
(cf. Lob. ad Phryn. p. 434), sed inde nihil nisi ßofbiov sive ßoibiov eva- 
dere potest, quod est dem. vocis [Söa vel poxä de quo mox. terminalio 
namque -otbiov, ad quam iam progredimur, efleeta est primitivorum ra- 
dice in o desinente. ea vero ne disiungatur in -oibiov, Atlicae dielionis 
vetant magistri (cf. Lob. ad Phryn. 87). apud Ar. invenitur ßoibiov 
(Ach. 1049) et ßoibdpiov (Av. 585). haec iam diu oecupata sunt a 
summo viro ad Phryn. I. c. aeque votbiov ap. Ar. Eq. 100, ubi alter 
schol. mire observat: iraprJYcrfcv dird toö ttXtiöuvtikoö vot tö voi- 
biov UTTOKOpiCTiKÖv. cum quo demin. in Bekk. an. 59, 10 apte com- 
paralur irpoxo(btov cf. Eust. ad Od. 1400, 62. formae vero species 
quae legitur in E. M. 163, 40 irpoxoubiov grammaticis pariter impro- 
bata est atque ßoublOV, quo usum esse Hermippum K^pKumi s. Klp- 
Kiuqn refert Anliatt. Bekk. 85, 29. at Hermippi versus in medio propo- 
situs est a schol. Ar. Av. 1414 ubi legitima forma est ßoibta, veluti ap. 
Ath. XII 551* eundem afferentem versum. utrum vero Straboni t. VI 
p. 582 Tzsch. irpoxoibiov sit röddendum an trpoxötbiov parum liquet. 
ponitur enim irpoxoibiov a Pollucc VI 14 in vasis minoribus, undc 
Strattis ap. Ath. 273 £k irpoxoibiou Mercurü poculum, quod alii hau- Digitized by Google et aroplificaltone flexorum forma atque usu. 239 

riunt e gulturnio, alii e cadisco, par pari mixtum, poculum vero xoibiov 
noo alium nacta videtur auctorem quam Suidam , qui id CTOjuviov inler- 
pretatur. 

Tum flotbiov, ubi a 0otd derivatur, syncopen expirtum est. id 
TpicuXXdßüJC pronuntiandum esse docct Eust. ad II. 1400, 63. pariler 
Athenaeus XIV 651* Menandri cttirdv Tijuujpoöjüicvov commemorando 
fcribiov firmat cf. Hein. Men. rel. p. 55. apud Diod. S. IV 35 Schwgh. 
complures codd. praebent jSotbiov biaipemtöc signalum. cf. Lob. ad 
Phr. p. 87. % i 

Horuin agmen claudit crotbiov, quod invenitur ap. Slrab. t. III 360. 
in E. M. pro primitivo et CTotbiov (550, 10) et cribbiov (p. 486, 21), 
cf. Lob. palh. I p. 463. 

Restant igilur duae vocalium complexiones -uibiov et -ipbiov. 

Ac primum quidem vocalium -in sequente consonante pronuntia- 
lionem Graecorum auribus parum iucundam fuisse, veterum est gramma- 
ticorum consensus; cf. Butlm. ampl. gr. § 28 not. 3 et § 119. 112 et 
Mein, ad Men. p. 160 eam rem cum optativis q>6ijit]V, qpur|V, bouvuro, 
XeXÖTO comparans, sed ille üibiot, porcelli, Xenophonlis Mem. 1, 2, 23 
ab Alücorum dictione abhorrere ralus. neque est quod Outbiov in con- 
trarius! nili dicalur, quippe quod sit natum ex 6utc. syncopalum illud 
öueibiOV supra propositum est. deminutivum igitur irxvbiov ad Allico- 
rum pronuntiationem scriptum legitur in scholiis Ar. Av. 1180. aliler 
se habet vftbiov, filiolus, ap. Ar. Vesp. 1356 TO T«P uitbiov TTip€i fi€, 
kScti büocoXov. quo loco uibtov, per syncopen pronuntiandum, quam- 
vis metro niJ officiat, ut scribalur non suadeam, praesertim cum iila 
forma uiibiov a scbo). 1. c. confirroetur. sie quaeritur, ulrum sit cvbiov 
an cütbiov dicendum. verum ciubioic bimpcTiKUJC signatum invenitur 
in proverbio illo, quod commemoratum est in E. M. 349, 28 s. v. ££op- 
piem — irpoßcrriotc bfc Kai cuibioic 6niXu>v, oöt* Sv Tf|v tpuxnv 
ßeX-riujv ^V€TO. item legitur cütbiov ap. M. Anton, in comm. 10. 
tum ^uibiov ap. eundem VJI 3. cf. E. M. 239, 53. Lob. path. 463. 
haec aulem Alticorum usu sunt celebrata : dcpiibiov, ßOTpubiov, &TX € - 
Xubiov, Kapübiov, cmvubiov, quibus addenda sunt citeriorum scripto- 
rum figmenta: xcrfxpubiov, bucnibiov, ciKÜbtov et inexplicablie illud 
bopübiov. 

Meinekius ad Men. rel. p. 160: f lxWbtov, inquit, ubique, si Arche- 
strati Alh. 311 c excipias, seeundam syllabam produxit. in Aristophanis 
Nrjcotc male Brunck. p. 257 ad Dawesii normam ixOutbiov. compares 
^TX^XlibiOV Amphidis ap. Alh. 295 b . djucpubiov Aristophanis ibid. p. 
285° ubi fallitur Schwgh. ßoTpiibtOV Alexidis p. 51 6. 9 his adde xapu- 
biov Philyllii ap. Ath. 641*. inde oportet cjnvubiov tertiam ab extrema 
syllabam producere, quam brevem male denolavit Passovius in lex. eo 
usum fuisse Aristophanem aitPollux VII 148. deinde Kcrfxpubiov, pallea 
hordacea, Aristot probl. 20, 8, cf. Hes., et cuctibiov, parvulus cucumis, 
vel a cikuoc vel a ciKud ortum , quod Phrynichi comici fuisse observal 
Ath. III p. 73°. tum biKTÜbiov iuxta biKiuov aflert Poliux VII 179. at Digitized by Google 240 L. Ianson : de Graeci sermonis nominum deminuüone 

* 

bopubiov") facictts contra analogiam, qua aul bopcrribiov aut bopibiov 
a hreviore genitivo bopöc profectum forroari debebat, vilissimae est aucto- 
ritatis. usu vero factum est, ut quemadmodum in Kpeäbtov, sie in ix6u- 
biov et quae ei sunt similia, vocali i abieeta, terlia ab extrema syllaba 
produceretur , idque eo magig est memorabile, quod vocalis in quam pri* 
mitivorum radix desinit, natura corripitur. 

Postremo in medium bic proferenda sunt quae terminantur in 
-tpbiov deminutiva. bis vocalem t adscribi num iubeat Ttapdbocic, ubi 
quaerimus, omnem dubilationem tollit grammaticus quidam in E. M. 486, 
15 cum docet: KCtXibbiov, tö exotvipv, cüv tijj i TPÄ<P€Tai # Kai 
uiopeiXev elvai KaXibiov 44 ), 4ireibf| fi TeXeirraia cuXXaßfj Tfjc tcvticnc 
toö irpiuTOTUTTOu äiro cufiq>u>vou fipx€tai, otov KdXoc, KdXou- 
tot€ ydp bid toö lbiov tivexai f| irapcrftuTn. olov yvuj|liti tvw^i- 
biov dXXd cuvT]KoXoü9riK€ tuj Xcrfdibiov, CTdibiov crmaivei tV|v 
crodv. alio vero Ioco p. 550, 8 mire observatur: deminutiva Kibbiov 
et cTdibtov euXÖTUiC habere tö i, sed Xayijjbiov napaXÖTUic, äplius 
p. 413, 4: nomiui ZiJübiOV ideu vocalem i adscribendam esse, quod apud 
Aratum (Phaeu. 543) Wrd bidcraciv inveniatur: Zufibiov bi l kökXov 
dttiicXriciv KOtX^ouciv — f\ dTT€ib^ den Zipov Ithou dircp lx& *poc- 
T€tpaMM^vov tö i. xai dfrcibfi f| TcXeuxda cuXXaß?) Tfjc tcvikhc 
dir6 9u>vti€VT0C äpx€T0ti, Tiv€Tat Zunbiov, tbc €tpr)Tai, toö i dnö 
toö trptUTOTUTTOU Övtoc. nihilominus tarnen in nostris qutdem libris 
omissa fere invenitur haec muta vocalis, quamquam, velutl alibi iam 
animadversum est, libri editi huius rei momentum facere vlx possunt. ad 
usum autem quod attinet, Etbbtov vel Zttibia cum significat signiferom 
ignem, etiam Ewa dictum fuisse adnotavit Pollux IV 158, cum diceret: 
Td £v ti& kukXuj fi ol troXXol Zibbia KaXoöciv, ubi , si o\ noXXoi •) 
sunt ii, qui non Altice loquebantur, ea significatio recenliorts est aetatis. 
alque Aristoteles de zodiaco (jlict. 6, 24 Bekk.) loquens eic btubcica 
Etubtuiv Xihpac dixit cf. Ath. XII 536 f . sigilia sunt ap. Her. I 70 TOÖTO 
b£ TioiTicdpcvoi KpaT^pa x^kcov, Zwbiwv T€ ßu>8€v nXrjcavTCc 
7T€pl t6 X€iXoc. 

Reliquorum quae huius generis sunt deminutivorum usus apud At- 
ticos frequens est. primum xaXtbbiov ap. Ar. Vesp. 379. Tbuc. IV 26, 
quibus locis adscripla vocali signalum est; atque pariter ap. Poll.VH 160 
et in lex. rhet. Bekk. p. 447, 7. recentiores scriptores eodem crebro usi 
sunt, ut Polybius, Plutarchus, alii. 

Eandem analogiam excipit Xcrfibbiov , pro quo ap. M. Anton. X 10 
Xcrfibiov legitur. at ap. Poll. V 15 pro Xafibia haud dubie emendan- 
dum est Xorfibeic, quam ad formam ducit iectio margini* cod. A Xcrfibec. 
nee quisquam erit qui ad formas Xorfdjbtov et Xorftbiov id significationis 
aecommodet discriminis, quod Hesychius facit inter Xorrwc et Xcrjöc, 
quo ille sil terresler, bic marinus lepus. Aristophancs Ach. 523 praestal 

53) forsitan pro eo Bit corrigendum öopüAXiov, cf. infra. 54) 

hoc est a KaXid cf. supra. 55) cf. Diod. S. II 10. Strab. t I p. 

359 et Tisch. Ath. 197 >. 205 c . Polyb. IX 76, 8. Stella vero quaelibet 
huiua orbis ftboiov slngnlariter profertur a schol. Pind. N. 2, 16. Digitized by Google et amplificatione flexoram forma atque usu. 241 

Atticam formam. cf. E. M. 550, 20. at forma minus Attica XctYtbta sunt 
cuniculi, cf. Strabo t. I p. 385 (Tzsch.). 

Superest Ktubiov forma magis quam significatione derainutivum. 
id eniin vocabuli Ktöac 54 ) poelici loco in Atticorum usum venit. incertior 
tarnen est eins orfginatio. in E. M. 570, 17 Ktübtov per syncopen ut ex 
Kiucrribiov factum explanatur, quam ad notalionem prope accessit schol. 
Ptnd. P. IV 107. deminutivj autem sigmficatio ab Eust. 82, 32 inde rc- 
peiitur, qood Cares dixerint köov s. xtöv tö irpöfkrrov, unde Poll. V 16 
xai toö irpoßdTOU xuubiov. nominativum ergo kiöc, si ex Eustathii 
observatione Graecomm fuerat, fmparibus, ut aiunt, syllabis flexum fuisse 
dum sumimus, quomodo formatum sit Ki&btOV, aperlissima est ratio, at- 
que id scribi consuevit sine i cf. Ar. Plut. 166. Pac. 1121 Eq. 401. PJat. 
Prot. 315*. aucta deminutione KwbdpiOV Jegitur ap. Arist. Ran. 1202. 

Videmus ergo, uti deminutiv« in «vbtov, sie quae cadunt in -abtov 
et -tubtov, illius, quae est formationis , vocalis i iacturam fecisse eamque 
esse crassam, quare ilforum nominum, in quam radix exit, vocalis, ubi 
cum terminalione coataerit, producatur. 

Cum igitur omnes ex ordme vocaiium quae terminalione -tbiov for- 
mantur, comptexionea traetaverimus , pergimus iam ad aiteram huius rei 
partem, qua deminutiva nominum, quorum radices in consonantea desi- 
nant, continentur. 

S2. 

DEMINUTIVA IN -IAI0N, QUORUM RADICES TERMINANTUR IN 
CONSONANTES. 

Praecepto a Buitmanno in gramm. tradito, quo terminatio -ibiov a 
terminalione -ic originem traxerit , nonnulla quidem parent deminutiva, 
quae a primae flexionis nominibus oriuntur, sed cum raascula nomina, 
quae hac terminalione afficiantur, ob generis diversitatew bypocorismum 
-ic attingere non soieanl, bac argumentalione analogia infirmari videtur. 
buc accedit, quod inveniuutur dem. in -ibiov, quae quidem Uli legi sub- 
ieeta esse possunl, sed quominus illinc inilia ducere putenlur, usus ob- 
stat, quis enim äpxibiov, YViupibiov, bucibiov ad äpx'ic, yvwmic, 
bude, quae ne graeca quidem sunt, repetal? atque |uuixoupibtov nc a 
jbiaxaipic deducalur, utriusque nominis signifioationis discrimine impedi- 
tur: cf. infra. deminutiva ergo in -ibiov cadentia aeque prineipalia sunt 
atque reliquarum lerminationum dem. commune vero, quo haec de min u-. 
liva tenentur, vinculum est declinatio, qua haec disponenda putavimus 
vocabula: 

a) primae flexionis demimutiTa: 

dpxibtov, magislratulus. Ar. Av. 1111 ubi schol. UTTOKOptCTtKUic 
tj|v Apx^v. btaßdXXet bfc auTOtfc übe fipTrorfac. eodem contemtu est 
ap. Dem. cor. 314 ÖTroYpajijüurrcuujv Kai ömipcTiöv dpxtbtov. 

Yvuuiibiov, ratiuncula, ap. Ar. Nub. 1121 quem ad locum respexit 56) cf. Lob. Patb. I p. 404. 

/Google Digitized by ^ 242 L. lanson : de Gracci senuonis nominum deminutione 

grainmaticus Bekkeri p. 6, 5. tum significat sententiolam ap. Ar. Eq. 
100. Luc. paras. 42. 

bucibiov cootroversiola Ar. Nub. 1139. pucpöv b. id. Vesp. 571. 

£raiptbiov, meretricula, utrum repetatur ab £raipa au ab £roupic, 
parum refert, nullius nisi Pollucis IV 151 £r. ibpaiov praebentis firmari 
polest aucturitate. 

Oeporcatvibiov ancillula, pro quo Hesychius per syncopen forma- 
lum 0€pa7Tvlblov profert. illam formam non modo Pollux IV 151 lue* 
lur, sed Lucianus quoque Pisc. 17 et Plut. Ant. 29. 

Oparribiov parvulus mulius, usurpavit Anax. ap« Alb. III 106 '. VII 
329° ubi olim Opirrtbiov vitiose legebatur, quem versum ordinavit Mei- 
nekius ad Men. p. 181. 

Oupibiov, dubiae auctoritatis. apud Ar. Nub, 93 (luv.) editum est : 
öpqk: tö Ouptov toöto xal Titoabtov; Bavar. praeslat Oupibiov contra 
melrum. 

K€(paXibiOV nou minus incertum num unquam fuerit dictum, et- 
enim ap. Poll. IV 42, ubi a K€<paXf| derivata referuntur, iuxta sese collo- 
cau leguntur: irpociccopaXdbiov, iceopaXibiov, pro quo KeqxiXdbiov, 
quod in glossariis iuxta rcpocK£<paXdbiov locum habere solet, eraendan- 
dum videtur. 

xXivtbiOV, sellula cf. Poll. VIII 159, Atticis id dem. certa praedi- 
tum fuisse videtur significalione, ut Ar. Lys. 916 qp^pe vöv dv^ipcu) 
KXwibiov vujv — cui loco apta est auae conferatur observatio Pollucis 
X 32 : £v bi tijj koitüjvi bei jlx4v etvai KX(vr|v nvd f\ xXivtbiov die 
dv Aucicrpanj (916) 'Apicroopdvric , f\ KXivdpiov übe Iv AaiTaXcö- 
civ (cf. Bekk. An. 144, 18), f\ KXiviba ibc Iv 'ObucceOa KpcrrTvoc 
al kXivic et ipsum Aristophanis est Thesm. 262: A. (p^p* ^tkukXov 
B. toutI Xaßtbv dirö Tfic KXtvtboc. eidem Aristophani eandem sellu- 
lam eliam KXtvrrjpiov dietam fuisse in fab. Ale vauonröc aflirmat Poll. 
X 33 quae tameu fabula habetur suspeeta. 57 ) Latinorum Urtica ita sole- 
bat Graece reddi cf. Dion. H. t. III 1476 R. Diod. S. XVIII 46 fin. Plut. 
Cor. 24. Cat. min. 70 etc. 

KOnibtov cistula, schol. ad Luc. Somn. 21. 

xpcuißfbiov Poll. VI 54: 'ApiCTOcpdvTic bi Tf|v ftacpdvrjv Kai 
xpajußibiov \ije\ £v 'AfpoiKtu. al huiusmodi fabulam scripsit Menander, 
non Aristophaues. cf. Mein, ad Men. p. 165. 

Kopibiov ancillula, Atticis pro KopdciOV probatum fuisse didieimus 
ex Phrynicho p. 73 (Lob.)* 

KpiOibiov vile hordeum, Luc. Asin. 3, 17. 46. 47. Alb. V 214 V 

Xeicavibiov Poll. X 84. 

juaivibiov halecula fuit Arist. Iv Actvottcw sec. Poll. I 76. idem 
usurpavit Pherecr. ap. Ath. VII 309. 

HCtxaipibiov gladiolus, pugio. apud Ar. Eq. 413 ubi olim juU*x<ki- 
pibiujv T€ nXr]Tdc de cullro culinario (cf. Poll. X 104) legebatur, nunc 
vera lectio restiluta est a Dindorfio: jiiaxaipibujv T€ TiXirfdc. illud enim 67) cf. supra. 

/Google Digitized by ^ et amplificatione flexorum forma atque usu. 243 

est gladiolus cf. Arislot. H. A. 15, 18 (Bekk.). Luc. Pisc. 45. adv. ind. 29. 
cf. supra. 

Muppivibtov meretriculae nomen ap. Ar. Lys. 872. 

öcjiuXibtov parvula ocaena, non certam habet aucloritatem. Pollux 
qutdem II 76 affert Aristophanis versus : TpaTTÖ^evov eic TOÖuiov Xa- 
߀iv | öqumXibia xai iiaivibia Kai ajirlbia. at ex Ath. VII 324" pro 
öqiuXibia emendandum est öquuXta cf. Dindorf. ad Ath. p. 130 qui 
affert Pholium 352, 25 hanc emendalionem tuentem. 

trcXxibiov, parmula, quo dem. exponilur ireXxdpiov a schol. Luc. 
dial. Mort. III 5. 

ircpicxepibiov, columhula, non omni vacat dubitatione. legilur qui- 
dem ap. Ath. XIV 654 dTT€tbf| bk noXXdKic öfriv eiptyrai, trepi xe xpcujv 
xai dpviOiuv Kai irepicxepibiuiv. et sie eliam expressit Dindorfius; at 
vereor, ut recte. ut emendetur xai öpvifefujv Kai Trepicxepibtwv auetor 
sim , siquidem adiectivi ircpicxcpibioc analogia minime caret. cf. infra. 

mipibiov perula, Ar. Nub. 928. sie L. G. I. Said, in irijpa et 
TYjXecpoc ubi v. Küster, cf. Dind. in aliis edd. scriptum est Gupmibtou. 
idem dem. ex Ar. cicnv. KaxaX. affer tur a Poll. VII 157. X 144. 

Trcpxtbiov Anaxandr. ap. Athen. III 106 f . 

TTCTpfotov saxulum, Arist. H. A. V 13, 8. Ath. VII 323 d . 

tropvibiov scorlillum, Luc. Tim. 23. Phil. 4. cf. Poll. VI 201. de 
irratiooali eius secündae vocalis produetione cf. supra. 

truribiov dunes aridae, Ar. Eq. 1379. 

acaqrfbiov scaphula Luc. Contempl. 8, 14. 22 de merc. c. 3. Strab. 
1. 1 p. 20 (Tzsch.) etc. 

CKTjvibtov tentoriolum Thuc. VI 37 fin. 

CTTjXtbtoV columella Strab. I. I p. 132 ubi tarnen complures codd. 
CTuXibtuw habent. illa vero scriptura firmalur ab Hesychio, ubi vitiose 
scriptum est cxr]Xr|bia. 

Tirribiov dvaXöfUJC formalum dubiae est auclorilatis. duo versus 
ex Ar. Thesm. beirr, afferuntur corrupto metro: Tf|V Trx^pvYa irapa- 
Xucaca xoO xtTwvfou I Kai xtöv ;äitoWc|Liujv, ole ivfjv xixöibia. 
seeunda enim huius dem. syllaba brevis est; unde Brunckii xa xixGia 
scribentis emendatio proba videtur cf. Dind. Ar. frgm. p. 145. 

q>XuKxaiviblOV pustula Hipp. I 163 Foes. 

Xuxpibtov ollula Hesychio est fi£rpov xi cf. Ar. Pac. 203. Eccl. 
776. Ach. 470. 1190 ubi olini xvxplov, quod alibi non invenitur dem. 
a Dawesio misc. crit. p. 204 xvTpibioV emendalum legebalur. cf. Alexis 
ap. Ath. XI 502. Meleag. Gyn. ibid. Luc. Prora. XI 502. 

Xujplbiov agellus, praediolum Isae. un. xoö 'Apicx. XP- 1 ^4. 
Thuc. IV 13, 3. Plut. M. Cat. 2. 

ipuxibiov animula Luc. nav. 26. — Unum est virilis in -ac primi- 
livi deminutivum iraimtbiov Ar. Eq. 1216. Vesp. 655 comice formalum. 

b) seeundae flexlonls deminutiva: 
dnrpibiov, agellus Diod. Sic. XIII 84. Hesych. dnrpfoiov KUJfidplov, 
Xuipiov irapa AIxüjXoic videtur fuisse virus Aelolis sie vocatus. Digitized by Google 244 l. Iaasoa : de Graecf sermonis nominum deminutione 

doclbiov, ulriculus. Arist. Eocl. 306. Posidon. ap. Alk XV 692 c 
cf. Eust. 1047, 57. Poll. X 187. 

s 'AjunreXlbiov meretriculae Dornen ap. Luc. dial. mer. 8. 

tXauKtbtov cf. supra. 

buppibiov sellula. Platonis cxoXuGpia Euslh. 278 b per btcppibia 
jLtiKpä qui exponerent fuisse testatur nescio quis in E. M. 788, 44 pro 
eoque videntur Attici dixisse cum buppiococ ut Allst Nub. 31 tum 
Gpavibiov cf. infra. 

bruAibiov popeüus ap. Ar. Eq. 1207. dubia vero est Jectio ibid. 
726 ubi in iibro Rav. Iegilur ßeXGc bfir* fiv, (Zi Aruilbiov (piXTaxov. 
sed cum modo impecalivi particula Sv non dioitur (v. Herrn, de part. Sv 
p. 176). vuigo ila versus scribebatur: IfeXGc bfjfr\ ÜJ Arj^lblOV q>iX- 
Tarov metro vitioso. Benlleius quondam corrigere voluit; bT^axibtov 
uiv, sed cum secunda buius dem. syllaba sil longa cf. ibid. 833: utapcu- 
Tcrroc ü5 Arnjuxicibiov Kai irteicra iravoöpia bebpoaabc Dindorfius 
scripsit: ÖeXGe bfjT* üü Ar^ibiov li cplXTaTOV hac iransposilione, 
nisi aliam ob caussam displicet, intehectionis (h versus fit integer: ÖteXOe 
bfJTa, Atuaibtov & oplXtatOV. pariter interpositum est substantivo et 
adieclivo mediis ap. Soph. Ai. 389 Ipeßoc (b qwlwarov atque iam 
ap. Hom. Od. 20, 119 xäipe., rrdrep iL EeTve. quo loco post rrdtfep 
incidi non est necesse. cf. Lob. parerg. ad Phryn. p. 666. 

Zui^ibiov iusculum Ar. Nub. 389. 

Gpavibiov sellula Pol). X 47. Gpdvoc (sie!) Opavia, Gpavibia tv 
Nricoic 'ApiCToqpdvouc. cf. E. M. 454, 3 Gpävoc unonöbiov Kai 
Gpavibiov X^rerai. 

Gityribiov animulus vel aaimns ad iram facile proelivis Ar. Vesp.910. 

hmibiov parvulus quidem piscis, Uli Hes. exponit. fuisse etiam qui 
pro equuleo usurparent, ex Antiatlicistae Bekk. 11 p. 679; Irnribtov ou 
jütövov vrnräpiov et Moeridis idem afferentis sclioliis palet, piscis sie 
appellatus est ab Epicbarmo ap. Alh. VU p. 304*. de iimdpiov, itttti- 
ckoc suo loco. 

Kattpibiov apri recentis glandium. Ar. Topiv. ap. Ath. 111 104 f . 
IX 374 f . cf. Dind. frgm. Ar. p. 179. 

KopaKivibiov piscis quidam corvi referens coiorem, unde KOpaiu- 
voc KopaKoeibeTc Epich. ap. Ath. VII 304°. iade ab adiectivi potius 
quam a deminutivi potestate profectum videtur cf. supra. voculam illam 
fuisse Pherecratis et Anaxandridis testatur idem p. 329°. 

KpOKUiiibiov vestimenli muliebris genus ap. Ar. Eccl. 365. Lys. 47. 
cf. Iung. ad Poll. VII 56. 

Aojuaxunribiov Ar. Ach. 1220 ed. Brunck. (1206 Dind.) \a\pe 
AajaaxiTnribiov. Elmslei. tarnen et Bekk. quos sequitur Dindorf. (1206) 
\t\ Ifj xctipe Aafiaxibiov. 

XapKibiov carbonum vasculum Ar. Ach. 340. Poll. X 111. 

Xißavibiov thusculum nunc legitur ex Bentleii correctione in Men. 
rei. p. 92 ed. Mein. 

XiGibiov lapillus Allicorum usu frequentatum cf. Lob. ad Phryn. 680. 

Xoifibiov ratiuneula Ar. Vesp. 64. Plat. Eryx. 410. Isoer. KOT. Digitized by Google et ampltäcatione flexoram forma alque usu. 345 

coq>. 50, 4. 512, 11 (Lange) pro quo usurpavic Dem. de falsa leg. 421 
Xotäpiov. 

jirjptbiov parvulum femnr. apud Pollucem V 63 carnium proprie- 
tales referentem commemorantur etiam |ur|pibia vypd, femora mollia, 
unde cum nulla deminutio conspiciatur, fortasse est adiectivum ut fiotxi- 
biov cf. Anliatt. Bekk. p. 108, 1. cf. supra. 

Iiocxibtov ramus teneJlus, quo spectat Uesychii interpretalio : |iO- 
cxcujuiaTa unde Ar. Ach. 996 via jiocxibia cuidbujv. cf. Hyper. ap. 
Suid. AntiaU. Bekk. 108, 1. 

liuGfbiov fabella Luc. Philos. 2 i. q. jüiuGdptov. 

|uujpibiov unguentulum , quo usum esse Arisloplianem iv TüTH vl - 
croic pro mipov affirmat Pollux X 119. 

VT)cibtov Thuc. VI 2 et saepius de loco contendit et cum vrjciov 
cf. Strab. t. III 610 Tzsch. et cum vrjdc cf. Plut. Oth. 13. illud tarnen 
superius est cf. Str. t. I p. 60. 643. t. II p. 21 etc. 

övibiov asellus a Suida övdpiov expositum legitur ap. Ar. Vesp. 
1306. 

TriXibiOV non lantum pileolum, verum etiam udonem significare inde 
perspicilur, quod id nomen illa potestate 58 ) non absolute ponebatur, ut 
Ar. Ach. 446 tö mXibiov Trepl Tf|v Keq>aXf|V tö Müciov — cf. Plat. 
pol. III 405 d triXlbid T€ Trepl t?)v KeqpaXfjV irepitteic. Dem. de falsa 
leg. 421 fin. Sv mXibiov Xaßwv ln\ Tf|V xeqxxXfiv irepivocrQc. no- 
men solura posuit Antiphanes Iv 'AvTtia ap. Ath. XII 546 Ä mXibioV 
dTraXöv, eöpuOjioc ßaicnipia. sin vero primilivi adaequat vim , id quod 
cxplanat Poll. X 171 oö jiövov b£ ö Ivft, tüjv KeqxxXwv mXoc outujc 
licaXeiTO, dXXd xai irepi toic ttociv die Kparivoc 

irptvibiov ilex parvula Ar. Av. 615. 

iruüibtov tabella, Aristophanis fuisse testalur Poll. IV 18 cf. id X 
59. 60. 

Trupibiov Ar. Lys. 1206. 

ccrrupibiov satyriscus Ciceronis Strattis ap. Athen. II 69*. caiu- 
piCKOC ap. Theocr. V suo loco. 

cmvibiov passerculus. ex Nfjcoic quae fabula ut Aristophanea 
sospeeta habetur, ita ex emendatione pro injvibiov Salmasii cf. Stob. vol. 
II p. 404. lac ad Ael. N. A. c. 25 p. 465. 

CTrXorxvibia viscera pusilla. Antiph. dvTTapadTipap.Ath.IXdTO 1 . 

cnxtbiov versiculus Plut. Pericl. 30. Ath. I 4*. 

onrfbiov ficula a cökov est non a ewefl cf. Ar. Pac. 599. ceterum 
apud Aristoph. Ach. 996 legitur via yoexfbia cuKtbuJV non ut Passov. 
in lex. citat jüi. cuKibiuiv. 

teicvibiov infautulus Ar. Lys. 889. 

Tuptbiov caseolus Epich. ap. Ath. IX 366 b viliose in HS. TTjprjbiov. 

XOiptbioV poreeilus, saepissime Ar. usurpatum utPac. 375. Vesp. 593. 
Ach. 813 etc. qui idem et xoipiov usus est, quocum illud Ach. 785 de 
loco certat tum ap. Plat. Euth. 298 d . Men. p. 78 ed. Mein, et alios. 68) cf. snpra. 

/Google Digitized by ^ 246 L. lansoti : de Graeci sermonis Dominum deminutione 

Xpuctbiov aureolus nummus Isoer. c. soph. 504, 3 (B.) ubi singu- 
laris est; plur. xpueibia ap. Dem. I c. Aph. 818. Plut. Dem. 31. Aristo- 
phanis fuit xpucibdpiov quod cum aliis dem. in medium proferl Aristot. 
de rhet. III 2 (Buh!.). 

c) tertiae flexionig deminutira. 

Huc perlinenl noraina quae vocali, in quam radices cadunt, sup- 
pressa terminalionem ila reeipiunt, ut corripiatur, velut £iq>fbiov, qw- 
Kibiov, CiüKpaTibiov, de quibus supra ; deinde YpaMJuaTibiov, si, quod 
negavimus, a xpajifxäTiov proficiscitur. 59 ) nullum praeter hoc nobis in- 
notuil deminutivum , cuius primitivum in -jua cadens hypocorismo -ibiov 
insignitur. cetera quae legimtis sunt haec: 

capidbia, caruneulae Alh. VII 316 d . Plut. Cat. mai. 23. 

airfoiov hoedillus. Pher. ap. Ath. XIV 64,8°. Eub. ibid. XV 679 d . 

fieipaictoiov adoiescenlulus ; quod ad usum Atticorum quidem atti- 
nel, cessit deminutivo |i€tp<iKtov, quo interdum variatur. cf. Epicrat. ap. 
Ath. II 59 d TTavaönvctioic t«P Ibwv d^Xriv | juctpaKibiuiv Iv fW- 
vacloic. eademque dillographia non ila multo post: K&£aiq>vr]C £ri 
KuirrövTUJV xa\ | &i T °tivTU)V täv |bi€ipaiabiujv. ubi metrura auapae- 
sticum hoc dem. tuelur. 

TTlvctidblov tabella multo rarius quam mväiciov, quod Iiac in re 
Atlicis peculiare fuit. potest enim dubitari, nura iilud ei rei proprium 
fuerit, quam schol. ad Ar. Plut. 277 exponil: öcoi bt biKOtCTCti fjcav iv 
'Aötivaic, ?KacToc xa6' ?icacTOv bucacrripiov €?x€ WXtov, tout&ti 
tnvaictbiov, Iv «Lp» £TT€YpaMM^vöv fiv tö övojuia auTOÖ k<x\ toö 
biKaCTT]piou, quae ipsa tabula post ab eodem mvÄKiov vocatur. iilud 
videtur postea in Graecorum usum venisse, ut ap. Plut. Eum. 1, id quod 
etiam ex An. Bekk. 288, 33 liquet: Tnvätaov, tö iprjcpicpa Kai f| Tpaq>n 
Kai to vuv irivaKtbiov tüüv koivüjv TpaMM^T^v • cf. E. M. 672 , 36, 
atque ita explanalum videmus iilud TpamiaT€iov ibid. 226, 26. 272, 27, 
quam ad rem convenil Euslalhii 1720, 21 observatio: mvaxfbia, öre 
iv mvaiabfoic xripüj äXr)Xipp^vac ?Ypaq>ov oi dpxaioi bid tivoc 
Tpacpetou Ik acXripäc öXtjc. 

xuvibiov catellus. Ar. Pac. 484. Ach. 547. Plat. Euth. 398 e . 
Xcn. Oec. 13, 8 cet. 

Orjpfbiov bestiola Atlicis spretum videlur. unum nobis obtulil ex- 
emplum Stephanus Theophraslum citans, tum Phrynichus Arabs in Bekk. 
An. 72, 11. 

Syncopae obnoxia sunt: traTplbiov commemoratum ab Eustathio 
886, 31 et Aristophanis (Vesp. 986) et Xenarchi ap. Ath. XIII 569« 
auctorilale testatum; deinde T^rptbiov, ventriculus Ar. Nub. 391. cf. 
Pollux II 168. al |ir)Tp(biov adiectivum esse supra demonstravimus. ce- 
tera in -T)pibtOV desinenlia vocabula utrum fuerint deminutiva, dubium 
est. cf. supra. ut £ucrr]piblov, quod a Phrynicho Arabe (An. Bekk. p. 
51,9) indeminulivis poni videlur: Xicrptov (sie!) tö uirö tujv ttoXXujv 
KoXou^ievov KOxXuxpiov. ^Ojuripoc jufcv Xicrpov töv Euorfipa, oö 

59) cf. supra. 

Digitized by VjOOQlC et aroplificatione flexorum forma atque usu. 247 

foroKopicnKÖv^prffrföv, otov £ucrr)pibiov. quod tarnen adieclivum 
esse videtur, ut irorripibiov, qjuxnipibiov er. supra. 

Huic rei haud dissiroilis est terminatio -icxibiov, uni quod sciam, 
focahulo adiuoeta : xXavtCxiblov ap. Ar. Pac. 1002, quod ut xXavicxiov 
a xXdva obsoleto illo origineua habere videtur cf. infra , et aueto hypo- 
corismo TTpiapuXXiblov Epich. Crano. An. IV 254. 

His igitur perspeclis facile concludi polest, pauca inveniri nomina, 
quae imparibus syllabis fleia hoc hypocorismo insignita fuerunt. nam 
eisi pennultae apud Graecos voces varie deminuebantur , nonnulla tarnen 
quamvis regula concessa deminulivorum genera Atticis improbala fuisse, 
veterum technicorum tesliuioniis intellegilur. cf. Lobeck. ad Phryn. 180. 

rx. 

DE DEMINUTIVIS IN -ICKOC -ICKH CADENTIBUS ET DE 
IIS QUAE INDE PROPAGANTÜR. 

81. 

HYPOCORISMUS -ICKON NEGATUR. NOMINA IN -ICKOC -ICKH, 

QUAE PRIMITIVIS VIDENTÜR CARERE, CITANTUR. 

Hypocorismus -texov quem Spohnius 1. 1. p. 128 in medium pro- 
tuJit, duabus Hipponactis voculis cum nitatur, eo roagis suspectus esse 
debet, quod a nullo veterum grammalicorum commemoralur. in loco 
illo Hipponactis (cf. Babrii fab. a Meinekio coli. p. 105) böc xXawav c Itt- 
irurvaxri xai xuiracdcxov | Kai ca)ißaXicKa xdcxepicxa xai xpucoö | 
crarfjpac etc. videtur pro ca^ßaXicxa emendandum cafißaXicxia, pro 
xdcxepicxa autem xdcxepacre, ut versus ila conslitualur: xai cqu- 
ßaAiaaa xdcrlpac T€ xai xp^cou. ceterum v. 10 eiusdem fragmenti 
repetitur: oöt* dcx^pqci touc iröbac bacetijci. xdcxeplcxia vero ne 
corrigatur, metro prohibelur, quamquam ita in Papii lexico expressum est. 

Ac primum quidem nonnuila reperiuntur in -icxoc exeuntia vocabula, 
quae se ad certum quoddam nomen primilivum non patiuntur referri. 
velaslissimum est illud Lycii praetoris nomen Kußepvicxoc ap. Her. VII 
98. namque biexoe vix quisquam huic vocum generi adnumeraverit. haec 
verbalia sunt, cuius generis videntur esse posteriorum Graecorum figmenta: 
bpoTricxoc, corbis, a bp^Treiv repetendum ap. Hes., et Guckt] sive potius 
GuicxTi, thuribulum, cuius voculae formam expiauavit E. M. cxdq>r| f\ Tot 
öujiara bexojLt£vf| a dTrö toö 0uur unde öucxdpiov. ab adiectivi deinde 
forma profectum est Xeuxicxoc, piscis quidam a colore suo sie nominalus 
ap. Athen. VII 306% quemadmodum fXauxlcxoc, cf. infra. namque ab 
adiectivis, nisi iocabanlur 60 ) Comic! , non solebant fieri deminutiva; atque 
unum iliud texupiexoe dvri toö icxupöc ap. Antiatt. Bekk. 100, 7 iam 
diu a viris doctis emendalum est: icxupixöc. unum vero, cuius origo 
non slatim in promptu est, Atticorum 61 ) xXavicxiov xXavicxtbiov lon- 
gioqoius repetendum videtur a X^ava, obsolela forma, cuius in locum 60) ut qnATdnov ap. Aristoph. 61) cf. Ar. citatus a Paplo in lex. 
Jahrb. F. das». PhiW. Sappl. Dd. V. im. % 17 Digitized by Google 248 L. Ianson: de Graeci sermonis nominum demintttione 

successit x^cttva, nisi forte per syncopen factum *pulalor ex x^«vtb(- 
oaov*) x^ctvibiacibtov, cuius raUonis et Kirrracciacoc foret, si a ku- 
Trocctc ducerelur, quamvis commodius a KUiracctc, de qua formatione 
iofra copiosius agetur. similis syncope est in icnOfov*) KrjOdpiov kt|6i- 
biov, qnXordpiov s. (piXotrdptov. ceterum xXaviococ quod in vulga- 
ribus lexicis prostat, si cum primitivo suo comparatur, ob generis diver- 
sitatem exlex a Polluce fictum videtur. 

Cerlior vero originalionis ratio cernilur in vocuh KuupaXiCKOC a 
Photio per jicipdiciov explicala , sub quo nomine Epilyci fabula saepius 
commemoratur ab Athen. XIV 650 e . XVI 691 c . cuius simplicior forma 
KüJpaXoc pro KUjpoc s. KOÜpoc num unquam exstiterit, omnino lalct. 
ceterum Ulud Cretensium fuisse fertur. pariter ad origiuem incertum est 
Lacedaemonium quod dicitur vocabtdum öpOcrropiococ s. öpGpcrfOpi- 
ckoc, porcellus ap. Ath. IV 139 b . cf. Stepli. s. v. 

Neque inagis certo consütui polest, quid sibi voluerit Antiphanis 
KplUflOKlCKOC ap. Ath. X 396 b KOfcpÖC T€ fllKpÖC KpüJJXCUttCKOC outoci | 

TaXaOnvöC. neque enim ulia cum xpujjicu: signi6cationis similitudo per- 
spicitur. tum dvöpiacoc, scandix australis ap. Tbeoplir. VIII cf. pro quo 
E. M. auctor, unde dvGpiCKlov sumserit, mihi qutdem incertum est, suo 
iilud accentu citatum a Polluce VI 19. 106. idem duplici genere dislinc- 
tum affert Plinius, semel masc. H. N. XXI 15, iterum neulr. anthriscum 
ib. XXII 22, quod for lasse secundum Alb. XII 685° anthryscum corri- 
gendum est. sed dvOepicxoc, asphodeli culmus, non diversus est ab 
ävOlpncoc, vulgo ad d6f|p relatum, cf. Lob. proleg. p. 324. 

Atque Ephesii cur piscem , qui vulgo xpucoq>puc vocttabatur (cf . 
AÜi. 328 c ), iurvtcKOV dixerint, rationem reddant. an quod is sapuerit 
mare Ionium? tum cuptCKOC, fiscina, Aeolicae videlur fuisse dialecti ex 
öppiXOC sive öppixoc factum, cognatum iilud cum Attico äpprxoc cf. 
infra. poslremo crpoßoeviCKOC, Tpirrouc ab Ilcsycliio exposkum, piococ, 
ißlCKOC peregre videntur advecta: cf. Lob. proleg. p. 337. 

Deminutivorum definde in -ICKT], quorura primitiva non sunt aperta, 
CKtabioci), parvum umbraculum, et kuXickt], quoddam pocult genus. iilud 
non ut solet, ad octäbeiov, sed ad CKidc revocandum est, hoc ap. Dion. 
Hai. 2 , 25 obvium direcla via , si in usu fuisset , a kuXt] duci possct. at 
in Alexidis versu ap. Ath. XI 470* ubi olim KÜXryv legebalur, nunc kuXikcx 
emendatum est, ita ut de illius primilivo nonnuila adhuc subsit dubitatio. 
inde derivatum nomen kuXickiov a Polluce VI 98 sertatum , quod quon- 
dam legebatur in Ar. Ach. 459, nunc locum concessit KOTuXfciaov. cf. 
Atb. XI 479 b . etiam maior videtur fuisse propriorum in -ickoc et -ickt] 
nominum, quorum primiliva nonnunquam frustra quaerunlur, licetilta. 
id genus sunt praeter iilud quod supra in medio posui KußepviCKOC, 
loviococ (Paus. 2, 26 cf. schol. Ar. Plut. 701) fortassc cxpertum syn- 
copen pro IctuJvicKOC. deinde Aopiococ Thraciae oppidum ap. Hero- 
dotum (VII 59) haud dubie ad bopöc assimulatum. tum MuviCKOc, 62) quo usus est ArisUen. 1, 11. 63) hoo enlm in primitiv!, quod 
Adhuc in lexicis requiritur, locum successit. Digitized by Google el amplificatione flexorum forma alque usu. 249 

liistrio quidam tragicus Chalcidensis , pro quo ap. Athen. VIII 344 b in 
duobus codd. MuviKOC i. e. MuviXOC scriptum est. hotcerto erunl qui 
ad uoroen Muvtjc s. MuviOC reducant. aeque certa est nominis Bpo- 
^ickoc , oppidi Chalcidici , original io, si rede se habet ap. Thuc. IV 103 
scriplura, quae olira fuerat Bpwjniacoc, a Poppone ad ßpöfioc relalum. 
sie possunt Meviococ, TTapjievicKOC et syncopatum TTapjiicKOC aut ad 
verhum jjilveiv formata esse aut ad noinen jievoc , ul fortasse MeXiococ 
(Paul. Sil. VI 82) ad jüt^Xoc. 

Horum denique nominum accentus quin ad legem appeliativis pro- 
priam scribalur, non est dubilandum, uti TauptCKOC ap. Slrab. VII 2 
p. 293. uode tenoris inlerdum fluetuatio ad veram nominis scripluram 
duciL, ut in OiXiococ et OiXlCTOC cf. inlerpr. ad Dion. Hai. p. 722, neque 
ambigo, quin Herodotus IV 92 communem populi sui morem secutus 
Thraciae Humen scripserit 'Apxiococ, non "Apnacoc, neque uti a Baehrio 
edilum est 'AprrjCKÖC, atque si quis Graecorum dixeril Phaliscos, casu 
iccto pronunlialurus fuerit OaXiCKOl, indeque facile apparet caussa, cur 
ap. Ael. H. A. 16, 33 fuerint qui pro Gcapicicoc KapiCKOC fluvium scrip- 
seriot. ignotae aulem originis sunt 'Gpf ICKT] Thraciae oppidulum cf. 
Harpocr. 125, 28 et Moupficicr) , eiusdein terrae castelluin ap. Aeschi- 
neiu III 82. 

QUAE DEMINUTIVA IN -1CK0C ET -ICKH A PRIMITIVORUM 
GENERE DESCIVERÜNT. 

Priraigeniorum nominum, unde diversi generis deminuüva repe- 
tanlur, anomalia cum ultra neutrum genus progredi non consueverit, 
voculae fieipaicicKOC, cuius primitivum Atticis quidem f\ fxetpaS füit 
(cf. Lob. ad Phryn. p. 313), forma non modo deminulivo fieipotKlOV, sed 
eo etiain excusatur, quod delicatum sign ifica bat adolescentulum. Thomas 
igilur Magister, qui illud p. 606 ab Atticorum usu abiudical, Piatonis 
Phaedr. 237 b . Theag. 122 c . de rep. Vll 539 b . Axioch. 367* usu redar- 
guitur. neque vero defecit avfiococ (Uesych.) a primitiv] sexu, cum 
eliam 6 ctl£ ab Arist. H. A. 829 caper castralus dictus fuerit. inae- 
qualis autem sunt, ubi cum primilivis componunlur, generis in -ickoc 
exeunles voculae per metonymian quandam ad significationem formatae. 
Iiuius generis sunt: dcmbtCKOC ab äcmbiCKr], de quo infra, significa- 
tione diversum, a medicis ihorax vocatum. cf. Piin. 27, 7, 28. unde 
Hesychius: rac KiGdpac In* äicpoic mfjxeav. 

Deinde quod supra ex Hipponacte citatum est, KimctcdcKOC sive 
ducilur a Kimacdc sive a KUiraccic cf. infra, si per me staret, corri- 
gerem Kinraccicicr]. 

Tum htjvickoc apud Aristoph. Av. 115 tecluin quoddam, quo simu- 
lacrorum capita ab avium spurcitia tegerentur. hinc in re militari de 
acie lunulae formam imitanle: cf. Polyb. Ul 115 $5 qui et ipse eam 
MT]VO€ib£c cxfjjna nominal, neque scio an iu]vicKrj ea potestate Graecis 
dictum fuerit , quod et Suidas el Hesychius in medium proferunt et for- 
tasse improbatur a Pholio, ubi pro jLir|vic haud dubie pr|viCKr| corrigen- 

17* Digitized by Google. 250 L. Ianson: de Graeci sermonis nominum deminutione 

dum est. eandem generis anomaliam prae se ferl (üiutCKr) , oslrea, si vera 
est emendatio Schneiden in indice rei ruslicae et Corais ad Xenocratcm 
p. 141 in Diphili versu apud Athen. III 90 d a\ bk ^utcKm tujv fiuwv 
oucat ^iKpöxepat. postremo kXijliok(ckoc, quod ab Hesychio träXaicpä 
ttoiov explicatur, corruptum videtur ex xXi^aKtC|Li6c, quamvis scholiastae 
Sophoclis Trach. 518 f) icXlfiag luctallouis quoddam genus fuerit. quod- 
si quis denique vicum illum agri Megarici qui vulgo TpvrcoMcKOC vocatus 
fuit, cf. Thuc. IV 70. Paus. IV 8, 7, Tpiirobiacr) dixerit, adversus gram- 
maticae rationem locutus esse videbitur. cf. Sleph. s. v. neutrius indc 
generis nomina irrationaii quasi hypocorismo afleeta optimae notae sunt 
cavbaXicicoc Ar. Ran. 409, oceXiCKOC id. Eccl. 1203, Kimaipiacoc s. 
Kimapiacoc Alcm. ap. Hephaest. p. 76, siquidem Dorienses Ktiircupov 
pronunliaverunt pro KUtretpov cf. Eusl. 964, 9. E. M. 28, 37. 269, 52. 
at XexiCKOC de quo infra , eliam ab 6 Xckoc repeti polest, verum ypa- 
q>iCKOC ex Hes. interpretatione ferramentum chirurgicum a Theocle 
quod am inventum, et Xivicxoc quod Eust. 1161 ÖTTOKOpiCTiKUJC TÖ 
Xcittötotov Xivov explicat, labentis videnlur fuisse Graecitatis; et xev- 
TplCKOC piscis quidam, qui ex Theophrasto citalur, habet quidem quo 
defendatur, sed Schneid er o suspectus, corrigenti KECTpivicicoc, quo usus 
est Clearchus ap. Athen. VIII 332 c . propriorum denique nominum si qua 
inveniantur, quorum deminutivorum cum primilivis sexus minus concinat, 
rei natura factum est, veluti Aorfiaq s. AcrfiCKCt Isocralis amica cf. Atli. 
Xill 592. Harpocrat. p. 118, 15. 

$3. 

DE DEMINUTIVORUM IN -1CK0C DERIVATIONE ET COM- 
POSITIONE. 
Nomina deminuliva quae vel derivalione vel composilioue propagan- 
tur, eius fere sunt generis, ut primitivorum instar cerlam sibi definitain- 
que vim ac polestatem vindieaverint. sie veotviococ ipso primitivo fre- 
quenlius, ut prololypi signifleationem fere reeepisse videalur, ex sese 
peperit veotviCKeuecGcu i. e. in adolescentibus versari cf. Phot. 291, 3 
ubi Eupolidis, Amphidis, Posidonii citantur auetoritates : cf. Mein. Com. 
fragm. II 1 p. 434. pro quo veaviCK€U6iV rarius est : cf. Bornemann ad 
Xen. Cyr. 1, 2, 15. a quo differt V€CtVi€U€c6ai , iuveniliter insolescere, 
unde veavieuna cf. Schaef. ad Piut. t. VI p. 454. sed inxibicKOC 68 ), 
puerulus, Xenophouti aliisque scriptoribus usurpatum, habet femininum 
ttaibtCKT), quod cum recentiorum potissimum Graecorum aelate in scorluli 
significationem abierit (cf. Lob. ad Phryn. p. 239) ex se gignit naibiCKcTov, 
lupanar (Alh. X 437*). sed Traibiacäpiov utrum, velut ail Eustalhius 
1164, 20 \J7TOKOpiCTlKiUT€pov f| Trmbiococ ad hoc, an uti in vulgaribus 
lexicis, ad iratbicicr] referendum sit, non tan tum deeidit Lucianos, qui 
ancillulam eandem et ircubicia]V et TiaibiCKdpiov Asin. voeavit, sed 
eliam Diogenes Cyn. qui interrogatus num naibiacdpiov f\ Trmbäpiov 
haberei, utrumque negavit: cf. Diog. Laert. VI 72 ed. Meib. Callix. Rhod. 64) Pollux II 9: iraiMov, iraibdpiov, itcuMckoc. 

/Google Digitized by ^ et awplificalione uexorum forma atquc usu. 251 

ap. Ath. V 200 f u!>i de Semelae thalamo loquilur: IcremäviUTO xa fifev 
f|vioxoövTa iraibdpia TriTm, to bk iraibtacdpia kiccuj. verumenim- 
?ero adiectivum xaviCKUJbcc (sc. itXIyiuux) scholiasta Aristophanis Vesp. 
672 contra omnem omnino forruavit analogiam. 

Ad composilionem denique ubi quaerilur, num Graeci Imiusmodi 
demiüuliva adhibuerint, de Atlfcorum quidem usu prorsus oegandum est, 
de posteriorem autem Graecorum concedendum : pauca fuisse talia nomina 
aul ludibrii aul rei cuiusdam certae designationis caussa formata, ut 
qnXocoqKtyictpaicicKOC apud Athen. XIII 572 comici cuiusdam facetüs 
lieber! videtur et äxpoxtiviococ, quod Steph. in thes. L. Gr. ex PolJuce 
citavit, quo idem ait significari, quo CeujXTma sive ZeuTXrj i. e. iuguui; 
item X€ipOKaXa6icKOC apud Poll. IV 19, 130 sahalionis quoddam geuus. 
postremo in priore composllionis parle cernilur ößeXicxoXuxviOV , quo 
Theoporopus Comicus pro SuXoXuxvtov usus fuisse fertur cf. Aristot. 
part. anim. 46. Athen. XV 700*. 

Iam in ceteris huius gcneris dcminutivis moderandis eam iogrediemur 
viam , ut primuin de iis disseratur, quorum primitiva in vocales desinunt, 
deinde ex declinationum, quae nostris quidem grammaticis sunt probatae, 
ordine de reliquis deminutivis, quorum primitiva in consonantes termi- 
nanlur. 

DE DEMINUTIVIS IN -ICKOC QUORUM PRIMITIVA IN VOCALES 

EXEUNT. 
Primae flexionis sunt veavicicoc"), Aouatcxoc, quibuscum congruuM 
AotjuicKT), ubpiaci); secundae vatcxoc aedicula ap. Slrab. V 520 quem 
et vtiibiov usurpasse supra vidimus. tum 'Cpiiäicicoc cf. Athen. XI 473. 
Kaviaaov, Ypa<p(acoc de quo supra« tertiae sunt ea in quorum forma- 
lione vocali e, in quam primitivorum radices cadunI, suppressa terminatio 
-ICKOC ipsis nomiuum stirpibus adiungitur, ut in ckcXickoc de quo supra, 
in (Vcpoplococ vas vinarium ap. Dem. 22, 26, in ßactXicxoc quod et 
Domen proprium est et appellativum : regulus ut ap. Ath. XIII 566*. Poll. 
111 44, unde avis regaliolus (Suet. Caes. 81) ap. Ael. de N. A. VII 18 et 
piscis quidam marinus Opp. Hai. 1, 29. eodem modo formatum est ku- 
TracricKOC,-de cuius genere supra disputavimus, et 'HponcXiococ Theoer. 
id. 14. mOotCKOC pillula apud Hippocralein. exlremae denique Graeci- 
tatis oomen jtenjuvuyiicujc dictum mixicKOC, a Suida EuXdpiov nr\- 
Xuaiov slipts cubUalis explicatum. 

S5. 
DE PRIMAE FLEXIONIS VOCULIS QUAE TERMINATIONE -ICKOC 
ET -ICKH INFRINGUNTUR ET DE CETERIS QUAE PROPTER 
PROTOTYPOÄUM GENUS HUC PERTINENT. 
Virilium nomtnum sunt veavioeoc, bearoTiacoc (Eur. Gycl. 269), 
bpaTcexicKOC Luc. fug. 33. kXctttIckoc ex emendatione Meioekii com. 
frgm. II p. 452. tum ActjüticKOC philosophus Pythagoreus Saraius Diog. 

65) derivatum fortasse a vcöv cf. Lob. Phryn. p. 196. 

Digitized by VjOOQlC 252 L. lanson : de Graeci serraonis nominum deminulionc 

L. 111 22. Plat. ep. VII 350 a et AcuiicKr) A. P. VII 166, denique Aeirri- 
VtCKOC comoedia Antiph. ap. Ath. XIV 641 f . primitiv! generi conpruil 
juetpaKiCKri Ar. Ran. 410. Plul. 963. cf. Poli. II 218. item iraibicicn de 
quo supra et KOpiocr] et inde KOpiCKlOV cf. Lob. ad Phryn. p. 75. tum 
KUVICKT] Ar. Ran. 1374, quod nomen si proprium est Doricam reeipit 
formam Kuvioca Theoer. 14. Paus. III 8, 1. A. P. X1H 16, velut ActrtcKa, 
de quo supra, BotcKa Antip. Sid. VII 493 et Botaaov A. P. VI 2, 89, 
quae nomina Attice TptcuXXdßujc et pro ralione btcuXXdßuJC pronun- 
liabautur. nomina denique 'EpficKT], MoupftCKr| undc oriunda fuerinl, 
ignotum esse iam supra diximus. cetera quae sunt appellativa cum pri- 
mitivis suis maxima parle cum flexione tum genere congruentia iam dispo- 
nantur : 

kotuXickti caliculus Pherecr. ap. Alh. XI 379 b cuius deminutivuiu 
KOTuXtcKiov nunc Aristophanis Ach. 489 est cf. p. 248. virile autem 
kotuXickoc cf. infra. de KuXiacr) et KuXiaaov iam supra p. 248 dis- 
putatum est. 

XoeoevicKr), patella, in vulgaribus lexicis omissum a Poiluce ex Aris- 
tophane citatum restiluitur ab lungermanno ap. eundem Poll. VIII 84 
pro XeKCtviCKOUC, quod generis aequalitatem offenderet: cf. Telecl. apud 
Pollucem 1. c. et Hes. unde derivatum est XeKCtviociOV noslris in lexicis 
citatum. 

HCtZfcKTl, placentuta hordacea Ar. Eq. 1166. oiKtCKT] dubium uuui 
unquam exstiterit, quoniam ap. Dem. p. 48, 13, uhde Pol lux IX 39 illud 
citaverat, nunc okia expressum est. ubptacr), situla, affertur ex Ptolo- 
maei Euergetae commentariis ap. Ath. X 4, 38 f . cf. lks. 

Tertiae flexionis quam sequitur prototypon, sola sunt äcTnoiacr). 
parmnla , recentioribus Graecis saepius usurpatum et inde äcmoiCKlov, 
cf. scbol. Theoer. 18. schol. Luc. dial. mort. XUI 5. de dcmbtCKOC v. 
supra. 

8 6. 

DE DEMINUTIVI8 QUORUM PRIMITIVA SECUNDAM SECUNTUR 

DECLINATIONEM. 

Huius classis nomina propria sunt AlcxtAiCKOC cf. Papii lex. Au- 
Xickoc Paus. II 21, 9. Aajuicxoc Nessenius quidam ap. Paus. VI 2, 10. 
'HptitcKOC ap. Suid. et in Phot. bibl. 342, 23, cuius primitivum "Hpaioc 
est. öeoqnXicKOC dux quidam classis Rhodiae Pol. XVI 2 , 5. 6ecca- 
XicKOC heros Thebanus Aristot. t. IV 277 B. et Attice SerraXicKOC 
Arist. rhet. II 23. KopicKOC 6 CuüKpaTtKÖc Ik ttjc CKrjtpeuJC Aristot. 
de soph. elench. t. III p. 532 ed. Buhle. Strab. V p. 384. cf. Jung, ad 
Poll. X 150 ubi btTTOTpaopeTTOU KöpiKOV cf. Diog. L. III 46 ed. Meib. 
Aukickoc cf. Papii lex. CupicKOC Anax. ap. Ath. XI 486 f . Tpcrficxoc 
Polyb. VIII 29, 3. <t>puvtcicoc cf. Papii lex. de 'ApTlCKOC, GcapkKOC 
s. Kapiacoc, de Bpojuriacoc v. supra. 

AppelUtirorum sunt haec: 

dKoXouOtCKOC , servulus pedisequus. Ptolemaei comm. ap. Athen. 
XII 55 a . Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 253 

dvOpumiococ homullus, crebro recurrit. Ar. Pac. 541. Eur. Cycl. 
318. Plat. cf. Bekk. Anecd. 1, 14, 14. 

dpriococ semel ap. scfaol. Ar. Pac. 1194. 

darporfaXicKOC talus parvus. falso explicalur a Papio in lexico: 
dcTpafdXicic. semel legilur ap. Poll. VI 99 ou jif|v Zx& (<PVKTf|p) 
nufyi^va, dXX' dcrpcrfaXlcKOuc, ubi sunt glöbuli in glandulären mo- 
dum poculorum pedibus aubiecti. 

auXicKOc parvula libia. Sophoclis fuisse comperlum est ex Longioo 
Ticpi üujouc p. 7 ed. Toup. sumptum ex carmine satyrico cf. Eilend t lex. 
Soph. tum legilur ap. Hipp. 1 140 Foes. Dion. Hai. L III 1487 (ed. R.). 
Tfaeognidem v. 241. Aristolel. ap. Uarpocr. 282, 10. de fistula aquaria 
ap. Polyb. X 44, 7 toutuuv bk Ytvo^vwv djLMpörepa KeXeuti ipfjcai td 
dTfcta irpdc dxplßeiav, üjctc toüc auXiacouc Tcouc etvai Kai Kar' 
tcov diroppeiv. cf. id. XXVII 9, 2. quo denique Hesyclrii glossa au- 
Xickoi ivurnet TTepcai spectet, doctiores videant. 

ßaTpaxicKOC jndpoc ti ttjc Ktödpac ap. Hes. 

ßoXßiacoc bulbulus. Philodem. A. P. XI 35. 

ßouKoXigcoc quod cum contemplu videtur dictum non legilur nisi 
iu titulo Theoer. id. 20. 

ßuüjuiCKOC arula, recentiorum videtur fuisse Graecorum cf. Ant. Bekk. 
t. 1 p. 268, 9. artis nomen dicitur a Polluce de dentibus molaribus: tüjv 
nevxoi jhüXujv, tö |üßv irpöc xq capKi ßwjiicKOv koXouciv. 

TXauKiCKOC, piscis quidam marinus Aristot. H. A. VUI 30 saepius 
ab Athenaeo commemoratur cf. Plin. H. N. 32, 10, 46. 

buppiococ, plostellum ap. Ar. Nub. 31. cf. ib. schol. et Suid. de 
sessula cubiculi ap. Poll. V 45 qui et sellam familiärem, ut btq>poc, €U- 
9?]MOT€pov diclam fuisse narrat. 

boXicKOC pugio jütetujvu^wc Ua vocalumcf.Plut. Gracch. 10. Hesych. 

dxiViCKOC ap. Poll. II 2, 16 particula quaedam auris: f) Trepi if|v 
KUtplXr]V KOiXÖTTJC. deinde ab eodem X 97 in vasis coquinariis colio- 
calutn. 

f)XicKOC ad formam clavieülus Phot. p. 64, 4 fjXicKOV TOV fltKpdv 
f]Xov. > ApiCTOq)dvnc. hoc a primitiv! signiöcatione non differre probatur 
a Poll. X 61 töv fiXov Kcd f)XicKOV iv "Hpujciv 'Apicioq>dvT]c k£- 
kXt)k€V. namque idem X 188 confirmat comicos dixisse f|Xiococ pro 
fjXoc 

GuXcucicicoc pera ad panem gestandum apta. Aristoph. ap. Athen. 
VI 267 f et Polt. X 157 qui et ipse p. 172 BuXcndcKlOV ex eodem allulit 
poeta, 

Ittttickoc piscis, quo nomine Alexidis fabula inscripla crebrius com- 
memoratur ab Ath. IU 120 b . 133 b . VIII 339 c . tum signißcat tegumen- 
tum capitis in 'OjwpdXrj Gralini iunioris: ujueic ö' täv hnricKOV § Tpi- 
uitov lxr\i€. cf. Pollux VII 58 et Hesychius: bnriacov taidcjict K€- 
cpaXfjc f\ tuvaiieäc KÖqtoc, quem mundum Imrcuc quoque dictum 
luisse idem affirmat. 

Kabiacoc, de cuius scriptura cf. Bast, ad Greg. Gor. p. 28. E. M. 
KOtbicKOi, vtopicu xaX*ai, eic de KOtOievTcu al vyfjcpoi cf. schol. Ar. Digitized by Google 254 L. lansou : de Graeci sermonis nominum deminulione 

Vesp. 320. Poll. VIII 16. Harp. 158, 6. illud ap. comicos et oraleres 
frequentissime legitur: cf. Mein. Com. fragm. vol. II I p. 122. lum fuit 
poculi genus: Slraltis apud Alh. XI 473 c . Oratio, ib. 494 unde Xeirrä 
KaOiCKia Nicom. apud Poll. X 93. recenlioris aelatis Graecis videlur 
hisse situla i. e. dvrXia v. Bekk. aneed. t. I p. 203, 9. 

KaXaOicKOC, quasillus Ar. Thesm. 822, unde in vasis gynaecei ap. 
Poll. X 125, unde Eupolis ap. eund. VII 29 äveu KaXctGiCKOu de mutiere 
minus laberiosa. tum fiscellus casearius, quo schol. Ar. Ran. 560 voc. 
rdXapoc explicat. . cf. Hes. A. P. VI 160. denique sallatio aliqua cf. 
Apollophanes ap. Ath. IV 467. Poll. IV 4. 105. 

KaXotyitcKOC fistula ad medicamenla instillanda habilis, qua medici 
utebanlur. Ar. Acharn. 1047 et ibi scbol. 

KarrpicKOC piscis nomen. Alex. ap. Athen. III 107 f . VIII 355 r . qui 
et idem jtüc vheatur. 

KauXiCKOC cauliculus Diod. S. frgm. XXXII p. 61. 

KCCTpivicKOC v. supra. 

kotuXIckoc poculum quo utebantur Graeci in Liberi patris sacris, 
cf. Nicauder ap. Ath. XI 479% quod Ilesychius jaöviDTOV €iaru>|ia ap- 
pellat. cf. Poll. VI 16. 96. Heracleon aulem Epheaius ail eliam placeu- 
tarum genus ita vocari, cf. Ath. XIV 617 f . 

KpouvicxOC epistomium Luc. Pisc. 10. 

kukXickoc pilula. Clylus Miles. ap. Alh. XIV 655 f . 

XeKKKOC patella ex Hippocrate citalur a Poll. X 87, pro quo Foesius 
Oecon. Hipp. Xeiciaaov (Hipp. I 407 Foes.). er. lungerm. ad Poll. I. c. 

XTUivfococ Ueniola. Ath. V 210 d . XII 544 \ Plul. Syll. 27. A. P. 
XII 125 Hes. unde format Cicero lemniscatus y quod Graeco homiui vix 
lieuit. 

jiaf «piCKOC coquulus per conleinptum sie nominalus ap. Ath. VII 
292 • co<picrf|C ^crfeipicKOC. 

]LioxXicKOC vectis parvus Aristoph. toixov jioxXicicip ocaXefeiv, a 
Poll. X 147 citatus. cf. Hipp. I 859 Foes. 

vcuckoc cf. supra. 

vacTiococ placentula, v. iroXirrvpoc Pherecr. Ath. VI 269*. 

ößeXicxoc veruculum Atticorum usu frequenter divulgatum cf. Ar. 
Nub. 188. Av. 359. Xen. An. VH 8. Hell. III 3, 7 cf. Poll. VI 13. 

oIkickoc domuneula. Dem. pro Gor. 230, 97. cf. Bergler ad Alciphr. 
p. 100. Boiss. An. III p. 714. Harp. p. 259. lum fuil amarium s. cavea 
Eust. ad Od. 14, 23. cf. Poll. X 159. Harp. 212, 26. Phot. p. 319, 4 
ubi Arislophanes citalur et Metagenes. cf. Ael. H. A. III 40. Philoslr. vil. 
soph. I p. 516. Suid. Hes. s. v. de oiK(cxr) v. supra. 

oiviococ vinum vile. Eub. ap. Ath. I 29 d . cf. Mein, fragm. Com. 
U I p. 117. 

öXjifcKOC mortariolum cf. Papii lex. 

öpjLiiCKOC forceps parvus. Chares ap. Athen. III 93*. Ael. H. A. 
VIII 4. XII 20. Eust. 190, 17. Hes. s. v. 

övickoc piscis nomen. Eust. 1164, 5 öviococ, elböc ti acdpwv 
oötu) Xetö^evov cf. Athen. III 118 c . VII 315 f . tum significat serram Digitized by Google et ampltficatione flexorum forma atque usu. 255 

fabrilem cf. lies. TCKTOViKÖc npiuJV. dcnique pariter ac primitivura est 
sucula cf. Baehr. ad Uerod. VII 36. 

6p<piCKOC piscis marious Alh. VII 316 4 . 

OupaviCKOC camera. Callixen. Rhod. ap. Ath. V 196 h . XIII 539 e . 
Plul. Phoc. 33. Alex. 37. de palato Ath. VII 315 *. Schol. Dion. Tlir. 
anecd. Bekk. p. 810, 24. Etui. 1164, 5. 

TTCtccctAiCKOC verlfcillus Hipp. I 670 Foes. schol. Ar. Ach. 594 et 
ad Luc. adv. indoct. 10. 

mXicKOC pileolus Diosc. III c. 61. 

TTOTajüiiCKOC amuiciilus Slrab. t. V 515 Tisch. 

iruprtCKOC turricula Ael. V. U. IX 13. Artem. 1 , 76. a Stiida po- 
nitur inter Td CKeurj t<x Kai* oficov ubl areula esi. hinc Trup^tCKiov 
schol. Aescbyli Sept. 163. 

carupiacoc Theoer. 4, 62. Mosch. 6, 4. A. PI. 244. 

CTa^viCKOC ureeolus Poll. X 159. 

CT€<pavtCKOC corolla Auacr. 40, 6. 

ctuXickoc columella Strab. 1. 1 p. 439 Tzsch. 

raXapicxoc quasillus. Theoer. XII 113. Antip. Sid. A. P. VI 74. 

TpcrfiCKOC hlrcolus Thcocr. XU 141. A. P. IX 317. tum piscis 
nomen Marceil. Sid. 23. 

TpoxtCKOC rotula Strab. IV p. 446 Tzsch. apud medicos a formae 
similitudine repetilum pasiillus ila nominatur. tarn piscis 1, 9. ßöfißoc 
s. ßujülßoc cf. Mein, fragen. Com. II 1 p. 452. inde formarit schol. Apol- 
lon. Rh. IV 144 Tpoxiciciov. 

TUpiCKOC caseolus Ael. H. A. VIII 5. 

(popjiicKOC corbicula. Plat. Lys. 206 a scholiasta KaXaOicKOC ex- 
plicatuto cf. Poll. VII 173, uode aucla deminutione qpop^iocia quoqtie 
commemoratur cf. id. X 169. 

XOipicKOC porcellus Luc. dial. meretr. 7. 

S7. 

DE DEMINUTIVIS IN -ICKOC QUORUM PRIMITIVA TERTLAM 
SECUNTUR FLEXIONEM. 

Primuei proponanlur nomina propria: 'Avbptococ Ath. III 78. 
Paus. VJI 13, 1. 'ApviCKOC Paus. VI 16, 5. Bötococ ö ttükttjc ö 
OerraXöc Xen. An. V 823. Kuvickoc a nonnullis Zeuxidamus Spartia- 
Urum rex cognominatus cf. Her. VI 71. AeovTiacoc Ptolemaei Lagi 
filius Ath. XIII 5, 76. NUXiococ cf. supra. Muicicoc Pol. V 82, 13. 
CuKppovtococ pater Socratis. Tpurobicicoc Paus. 1 , 43, 7 quem Me- 
garici agri locum alii TpmobiCKT] vocasse dieuntur cf. supra. De Ao- 
piCKOC cf. supra. 

AppelUtira smnt haect 

ÄßaxiCKOC tabula tessellata. Moschion ap. Ath. IV 207 c et per 
öiuuvufiictv parimentum vermiculatum. £ust. 1947, 64 äßcctcicKOC 
Mixpöc äßdE Kai oti Kai to irXivOia XiOöcrpurra &ä<pt) äßaicfcKOC 
X^Tovrai. Digitized by Google 256 L. Ianson : de Graeci sermonis noininum deininutione 

dtKUJViCKOC inslrumenlum quod ad quaestiones lormentis habendas 
usurpari dicit Suidas cf. Steph. L. Gr. thes. 

dXeKTopiCKOC gallus pusiüus. Babr. fab. 5, 1 et 97, 9. 

djttnTiCKOC placentula Alli. XIV 644. 

dcrcpiococ stellala in Calliniachi fraguienlis a Diogcnc Laert. I 
p. 23 citatum. signum illud criticorum a granunaticis inventuui. Diog. 
L< 111 66. Enst. 599. 34. 16. 27, 5S|, de quo etiani refert sanol. Ar. PluL 
260 neG' &v lax Kai 6 derepiacoe, oö tö cx%ia dcr4pi &>ik€v cf. 
llephaest. p. 74. 

taXqnviacoc ympöe .Arist. H. A. IX 35, V 

UpaKlCKOC aeeipiter parvus Ar. Av, 1112. 

KiovkKOC columella AUi. XU 514\ 

KpatripicKOC parvus crater Alb. XI 479 c . 

KpuüjLiaKiCKOC cf. supra. 

ILieipaKicxoc vide supra. 

ttcu&ickoc cf. supra. 

mvaKicKOC palella sive sculella ut ixOuijpoc Ar. Plul. 814 cf. 
Poll. X 63, ut iiA mvaKiCKOic Alh. III 75 d , unde it. fiirupoc Bekk. Au. 
14, 22 et inde mvaxiCKtov Antiphanes ap. Athen. XI 487°. XV 666 r . 
schul, ad Luc. t. V p. 181 Heins l. 

cq>T]KiCKOC vespae aculeo similis sudes, quae acuta inuuinebat curiani 
introeuutibus, ut suum quisque agnosceret tribunal. cf. scboL Ar. Plul. 
301. Eust. 897, 58 cq>T}*icKOC EiiXov ti puepöv €ic öHö quvtfl-Mevov. 
Poll. V 89, 6. E. M. s. v. 

cqpnviCKOC euneolus Hipp. I 465 Foes. 

cwXt)v(ckoc quo vocabulo in schol. Veu. XVIII 407 xdAuE explicalur. 

xpmobicKOC, parvus tripes Strab. t I p. 253 Tzscb. et inde aueta 
deminulione TpiTrobicKiov , qua vocula in B. A. 404, 19 dvOpdKiov, 
foculus, explanatur. illud praelerea citavit Suidas ex Aristopbane. 

XT)v(ckoc puppis ornamentum ineurvo anseris collo simile. cf. Eusl. 
667, 15. Lucian. ver. h. 2, 41. lup. conf. 47. Nav. 5. 

XiTWviCKOC tunicula, mulierum dicitur veslimentum ab Eust. 1166, 
51 et schol. Ar. Av. 346. contra de viro Plat. leg. XII 91. Luc. Amor. 
44 et alibi. inde x^uiViCKiov Osann. syll. inscr. 1 p. 79 et xiTWViCKd- 
piov de quo infra in catalogo dem. in -apiov cadentiunj. sunt deniquv 
quae in -ickiov desineutia non habeant simpliciorem aut. in -lOcoc aul 
in -ICKT] exeuntem formam, ut f uvcuKiCKtov , inuliercula, iuxta iratbi- 
CKtov posilum affertur ab Hesycbio et tXeqxxvTiociov ap. Ael. H. A. 
V1H 27. sed ßrmaricictov verbolum ap. Plat. Theael. 180* et ^Xiaciov 
cantiuneula Antiphan. ap. Ath. X 446 et cuius primitivum seeundae est 
flexlonis xavicKiov sportula ap. Alb. VI 229 b cf. Poli. VII 176, haue 
formam suis videntur debere primilivis. 

Commune denique, quo haec deminutiva teuenlur, vinculum est 
significationis , qua hac terminatlone concreta potestas significari solel, 
unde, ut exeraplo ular, vocula KUicXicxoc non orbiculus signtficatur, seil 
ei forma similis pilula, atque si quis Xoyickoc diceret pro Xoxtiuov sive 
Xoydpiöv, a communi Graecorum diceudi usu ac consuetudine aberraret. Digitized by Google et ampliticatione flexorum forma alque usu. 257 

X. 

DE DEMINUTIVIS IN -APION TEEMINATIS. 

Haec terminatio insignia maxime fecit nomina , quod — ■ qua« est 
ceterorum detninutivorum proprietas, qua propler shnililudinem quan- 
dam, quae cum aliis vocibus intercederel, per hypercorismum derivata 
vocabula ad alias a primitivis remotiores transfcrrentur significaliones — 
uoam sibi solam deminulionis vim ac polestatem reservavit. fecit ergo 
contra normam Atticorum usu comprobatam qui instrumentum illud mu- 
sicum quo vel cantores rel oratores ?ocem modularentur, Tovdpiov 
vocavit cf. E. M. s. v. neque jiOTdptov instrumentum quoddam chirur- 
gicum a Suida in medio proposilum, a }!OTd, Imamenta carpla> repe- 
tendum ullus vegetioris aetatis scriptor usurpavit satisque habet excusa- 
tionis unrdpiov, si, cum 'AropobiTnc oöc valueril concha marina, ab 
Aeolensibus eaedem conchae rinrdpia vocatae fuerint. at vero irXotdpiov, 
quod 11t muliebre calceameiiluin ex Aristophane citavit Pollux VII 93, iu 
huius poetae reliquiis faac quklein den o tat um siguificatione non invenitur; 
neque potest Hcsychii inlerpretatio voculae IrnraplOV, äpveöv TrotOV. 
irapairXrjciov XT)vaXumeiet ullius adhuc superstitis scriploris auctoritate 
confirroari. bk tarnen Atticis religiöse servalus usus hnpedire non poluii, 
quin citerioris potissimum temporis soriptores, at alia, ita haec etiaui 
deminuliva primigeniorum instar nominum usurparent. hoc quidem in, 
usu praeivisse dici possit Eupolts, si fidem habeamus Pholio p. 271, 20 
docenli eum poeHom jUicOapiov dixisse töv jutcOöv. ceterorum vero 
lexicographorum lechnicorumve nemo buius- vocabuli abusum cum nota- 
veritt illius Graeculi animadversio nou tanti facienda videtur; neque quid- 
quam ex Pollucis X 13 observalione : Td bk aceudpia <piXov toic kuj- 
pifiboic xaXeiv coniectari potest, quamvis sit ooncedendum, in hortiui 
deminutivorum usu Atticos quidem cautionem quandam adhibuisse; itf 
quod intellegitur cum ex aliis Teterum technicorum observationibus , tum 
ex grammatici nescio cnius adnotamenlo in B. A. 104 , 30 Kuvdpia Kai 
tcuvfota bÖKijia. etenim gralum fuisse recentioribus Graecis hunc hypo- 
corismum licet videre non modo ex citeriorum scriplorum haec pro pri- 
mitivis venditaDtium usu, veluli KCpotxdpiov in citeriorum Graecorum usum 
venit pro K€paict cf. East. p% 1037, 35. in M. Antonini comm. ba«c copia 
invenitur: dvöpunrdpiov , ßuiXdpiov, Yuvcuicdpiov, boEdpiov, umd- 
ptov, xXtvdpiov, Xordptov, jiiuSdptov, dcrdpiov, CTrotTdptov, crpou- 
Bdptov, qpurdptov, ipuxdpiov, sed etiam ex veterum teclinicorum glossis. 
sie legimus in B. A. III p. 1186 ornrerfäc bi £cti tö dTTCrjivdpiov 
(scr. drrrcrmvdpiov) et in schoi. Yen. ad II. II 142 TrapcrfvotOfotov tö vuv 
XaXtvdptov KaXoujuevov. ad II. 1 65 XeTtTÖtepoe y«P ^ CTIV & ^t- 
ttXouc (Kvicrjc) toutcctiv tö X€TÖ|i€VOV KVicdptov (cf. E. M. 522, 26). 
atque enervalae iam orationis aetate Graeculi isti cum Romanorum voca- 
bula ita Graece exprimerent, ea ipsa sibi peregrina nomina perspicuu 
mag» saepe insigniebant bypocorismo, ut Horat. sat. 2, 3, 155 ptisana- 
rium et Suidas iroXxdpiov puls cejiibaXiv iuterpretando, Hesychius q>v- 
Kdpiov, fueus s. v. "AmuKa. ccXXdpia in A. B. 469, 23 ei lies. CKOUTd- Digitized by Google 258 L. Linsoo : de Graeci seroionis uominuiu deminutio ne 

piov sculum quo dcmbiooiv explicatur, M. Ant. 7, 3 ciyiXXdpia, Plul. 
Cat. inai. 4 dccdpiov alque ipsius primilivi gcucre mulato bT]vdpiov 
Plutarchus. unde quasi suuoi esset, non vercbantur dicere juuXidpiov**) 
aeque ac coubdpiov in N. T. hoc vero in scena seu ab Epicharmo seu 
ab Hermippo positum, cf. Mein. Com. frgm. II 1 p. 46, velut vernaculum 
verbum prostat; at CKivbdpiov Anaxandridis ap. Alh. III 105 f , cicd- 
piov a Poll. V 101, Hesyciiio, Photio in medio proposiluin et quod Boeo- 
torum fertur voc. fivdpiov ab Hesyciiio tö KaXvivxpov explicalum, quaui- 
vis in proclivi sit emendare jivabdpiov (cf. B. A. I p. 108), qua« tarnen 
correctio illo Hesycbii glossemate cluditur et TavGdpiov ab eodem Hesy- 
chio £pu6r]juux significatum , unde orta fuerint , prorsus est in obscuro. 
at CKdpiov, navigiolum, decurtatum ex £cxdpiov cf. Eust. 1575, 46, 
huius non est dicionis. 

His au lern deminulivis prae ceteris plerumque adiunclam fuisse con- 
temptus notam iani observavit M. Stepbanus. cf. Spohn. de extr. Od. parle 
p. 131. sie ipuxdpiov apud Plat. Theaet. 195*. rep. VII 519% etsi in 
aliis huiusmodi voculis e re nata nihil nisi deminutio expressa videtur, 
ut ap. Dem. c. Nicostr. 1252 töv fifcv K^pbujva dx jiiKpoö iroubapiou* 7 ) 
e£€6p&paTO, ila ut inde nalum Tratbapiujbr]C aeque ac fi€ipaKiu>br}C 
deminutivorum naturam eruperit eodem modo xtTiuvdptov cum mu- 
Jiebre dicitur vestimentum, certam sibi iam assumpsit significationem. cf. 
Eust. 1166, 55. 

Quod ad horum deminutivorum formam attinet, cerla quidem regula, 
qua a casu genilivo oriantur, migrata videtur syncope quam pauca experla 
sunt, ut blanda illa alloquia, ili roiXoTdpiov s. (piXorrdpiov, quae in 
brevius conlracta vocula eadem declaratur ratione alque dirqpdpiov recens 
nalum cf. Clearcb. ap. Ath. 269 c . Eust. 856, 4. deinde KT)6dptov (Ar. 
Yesp. 674) quod tarnen uli KT)6iov ab exauetoralo nomine, cognato illo 
cum vulgari ktjjliÖc repeli polest, at dvwTdpiov et öcxdptov in quorum 
forma vocales i et e sublractae sunt, recentiorum demum Graecorum usu 
innotueruut. pariler quae duplici hypocorismo auetae fuerunt voculae in 
forma vocalis t iacturara fecisse cernuntur, ut ßtßXibdpiov, ßoibdpiov, 
Zwbdpiov, ijLiaxibdpiov , Kuibdpiov, ßoibdpiov, aiTnbdpiov, XP U «- 
bdpiov, de quibus infra. 

Celerum omnes nominum flexiones hoc exsignalae reperiunlur hypo- 
corismo, praeter quae in -jia cadunt nomina verbalia. namque Ypcui- 
jidpiov a xpa|ui|jif| est et Oaufidpiov a 6aufiotpia, velut Promontorium 
illud Cicavbdpiov a Cicotvbapfa. 

HJud postremo Herodiani de dichr. p. 191 praeeeptum: xd btd xou 
-otpiov {ttTOKopiCTiicä cucr&Xci tö a, hnrdpiov, cpurdpiov cf. Arcad. 
p. 159 Bark, uno oivdpiov ab Alexide (Ath. 1 28* et II 75 d ) bis pro- 
ducta violatur, quod laoien Poliuchus ib. II 60 d usum communem seculus 
corripuit. 

66) boc vocabutam, quod et ipsum significat vas aeneitm^ unde sit 
profectum a nullodum est explicatum. 67) huius vocis cum sexus 

distinguebatur, addi solebat, quo agnosceretur sexus, adiectivum, ut 
iraiodptov äppev Plat. Ale. 23. Digitized by Google et ampHGcaüone flexorum forma alque usu. 259 

Horuni iam deminutivorum usus quo facilius cognoscatur, ex primi- 
tivorum unde ea enascuntur declinationibus eius geucris propogines pro- 
laluri sumus. 

Merelricum nomina sunt HavGdpiov A. P. IX 570. Tijmäpiov ib. 
V 69. Navvdpiov Ath. XHI 587'. Armdpiov, Moucdpiov Luc. d. mer. 7. 
Xpucdpiov ib. 11. his adde ^purrdpiov parvus Cupido Luc. A. P. XI 174. 

Appellatira primae flexiosis: 

Yinrdpta, vulturum caveae (Ar. Eq. 792), quo minus a fuip repe- 
latur, significatione impeditur, unde emendandus llesychius: fUTrdpia, 
TÖ7r€C 

bo£dptov gloriola. Isoer. ep. 10 tö K6vöv b. item Luc. dial. mer. 
(15, 2) p. 400 dTVOtöv tö bucrrjvov £k€?vo boEdpiov. ef. Cyrilli 
lex. Suid. 

bouXdpiov, servula Lucian. Lex. 25 bouXdpta t& OrjXea KaXouci 
cf. Ar. Thesra. 537. Melagenes ap. Poll. III 75. 

Zuivdpiov lierodian. Epimer. p. 41 ed. Bekk. £. M. 730, 56 ubi eo 
voc crpömiov explicatur. 

KÄivdpiov lectulus Ar. ap. Poll. X 32. An. B. 104, 28. 

K0?XttP l0V conchula Strab. I. VI p. 368 Tzsch. 

XoxxdpiOV hastula. Posid. pliil. ap. Ath. IV 176 b . 

Xuxvrrdptov sine glossa apud Suidam. in proelivi est addere: Xux* 
vittjc XiBoc. 

juawdptov malercula, i. q. juafijudpiov Luc. dial. mer. 6. 

HUCtlXdpiov qua vocula xoxXidpiov designatur a Poll. VI 87 cf. 
Lob. ad Phryn. p. 321. 

vrprdpiov anaticula Ar. Plut. 1011 cf. Pbavor. s. v. UTTOKOpKo- 
jmi. Nicostratus vel Philetaerus ap. Ath. II 65 d . 

ireXxdpiov clipeolum. Ath. V 200 f . Luc. M. D. 24, 2. Bacch. 1. 

ßi£dpia radiculae ap. Hes. s. v. ßpevTixd. CjuiXdpiov scalpellum. 
in Cyrilli lex. dvTOMibec* cyiXdpiov (scr. qjuXdpm) uieXibia cf. Suid. 

mujvdpiov vocula Clearch. ap. Alb. XIV 623. A. P. V 132 <p. <Lbi- 
köv Poll. IV 54. 

Xopbapiou tö^oc Alexis ap. Ath. III 95*. 

qiuxdpiov vide supra. 

u^rrdpiov ex emendatione Lobeckii ad Phryn. p. 74 pro tpr|TTd- 
biov. cf. Anax. Ath. 111 105 '. horum etiam est Tratbiocdpiov a TraibicKT) 
repetendum cf. Clem. Alex. t. 1 p. 64 naibicicäpiov TÖ Kopdciov im 
rf\c f)XtKiac unde Posid. ap. Ath. V 211 Yr)M<xc ncubtacdpiov cöjuop- 
q>ov. cf. D. L. VI 32 Neib. Hemslerh. ad Luc. D. M 27, 7 et p. 196. 

Secundae flexionig : 

dvepiwrdpiov homullus Ar. Plut. 416. dvGp. jmiKpd Ath. XII 518 6 . 

ßtßXdptov commemoralur a Poll. VI 210 eo In ordine quo eius de- 
minutio vi« cognoscitur: ßißXoc, ßißXiov, ßißXdpiov. trapd bfe 'Api- 
CTomdvci ßißXtbdptov. illo cum conlemplu usus est Lucillius A. P. 
XI 78 ayroKÖiruuv ßißXapiujv. Digitized by Google 260 L. ianson: de Graeci sermonis nominum deminutione 

ßwXdpiov glebula. Strab. I. I p. 391. VI p. 433 Tzsch. 

teurvdpiov cennla. Diphilus apud Alh. IV 156 f . Lucill. A. P. XI 10. 

beXTCtpiov labella. Polyb. XXIX 11,2. Plut. Anton. 58. CaL min. 24. 

bicxdpiov Hcsych. Kavouv, KOtviauov, biacdpiov. 

£vu)xdpia inaures, de cuius formae anonialia cf. p. 212, ab Hesycli io 
cum ßoTpubiov a similitudine coraparatum. 

^O^dpiov cribellum ab lies. btoXucxrjpiov explicaluin. 

imrapiov frequenti usu notum. cf. Xen. Gyr. 1, 4, 19 jutKpd itr. 
Sir. t. IV p. 431 Tzsch. qxxuXoic in. Plut. Philop. 7. 

KT)9dpiov phirous cf. Hes. Alh. XI 47 7 d . de eins forma vide p. 212. 

KOvrdpia, KajuuiKec Hes. xovxdpiov hastula schol. Opp. Hai. 2, 25 
qui elipse KOVxapioGrJKTi per parathesin dicere ausus est. 

KOCjuuxpiov quod Hesychius CK€ÖOC xpaTiKÖv declarat, saepe a 
cilerioris temporis scriptoribus priraitivi loco usurpalur, ut ab Alhenaeo 
XI 474° qui cum aliquod vocabulum interpretalur, dicit: KOCJLldptöv Ti 
TuvaiKeTov. 

KOCxdpia piper condinienlo nescio quo apparalura Slrab. t. VI p. 4C1 
Tzsch. pro quo in cod. Ven. 1 scriptum est KOCXtupid. 

KUjBdpiov Anaxand. ap. Ath. 105 f . cf. supra. 

Xrjbdpiov Ar. Av. 715. 915 quod in E. M. tjwrriov simpliciter de- 
claratur, ab Arislophane 1. c. a xXaiva distinctum. PoIIux Vll 48 KOiva 
be dviptuv Kai yuvaiKi&v \f\boc (sie!) Xrjbiov, Xttf>dpiov cf. supra. 

Xivdpia reticula venatoria Eust. 1542, 51. 

Xordpiov. Suidas quidem Xordpiot oi XÖTOi. 'ApiCTOcpdvTic, quod 
lamen neque apud Aristophanem invenilur neque apud eum quem Pollux 
H 122 attestatur Platonem , qui nimirum Phaedonem comicum in Bekk. 
An. p. 107 (cf. Mein, reliq. Nen. p. 226) citaluin cum illo Platonico 
Phaedone perperam confudit. hoc cum contemplu iaetatum a Üeuioslheiie 
ilc falsa leg. 421 cu b 9 CAlcxfvrj) — Xordpia bucxnva jieXexricac — 
cf. Ath. VI270 d . VIII 331 c . 

jüitcOdptov mercedula Ar. Vesp. 300 Dind. Hipp. iT€pi euex- 1 , 26 
Focs. cf. Eust. 1851, 24. Photius quidem 271, 20 ait pro primilivo id 
u surpasse Eupolin cf. supra; at non est alia huius usus auetoritas quam 
schol. Ar. Ran. 140 et po€tac cuiusdem A. P. XI 141« 

HuOdpiov fabella Strab. t. V p. 420. schol. Ar. Vesp. 1222. 

HuHdpia ad verbum prunula a Td jm\i£a derivandum legitur ap. 
Diod. Sic. I c. 34, at fiuEdpiov pro primitivo usurpavit M. Anlonin. Comm. 
4,48. 

SuXdpioV stipes Ctesias in Persicis 121, idque vocabulum Hesychius 
TrriX* CK0C expHcat. 

otKdpiov gynaecei pars postica seeundum Hesycbiuin ad illud Lysiae 
ap. Poll. IX 39 dXX' elc Td okdpiov xd Ömc9e xr\c YuvaiKU>v(xiboc 
respicientem. 

oivdpiov, de cuius irrational! seeundae syllabae produetione vide 
p. 248., contemptus fere sibi adiunxit vim, ul apud Dem. in Lacr. 933 
oivdpiov tö Kujov. cf. Alh. III 119 d elc tö koXoum€vov dpxoXdxa- 
vov ^ßdXXexai oivdpiov öXiyov Kai tnhrcpi. Lynoeus ib. VI 245 d Kat Digitized by Google et amplificatione tiexorum forma atque usu. 261 

toö olvctplou öttoXutövtoc, cfcqp^pciv £k^X€uc€v • — . Indiscrelum 
autem ad conteropLionis notioncm est ap. Luciil. A. P. XII 89 cum crrä- 
piov iuuctuu». 

dvaptov ascllus. Machon ap. Aih. XIII 282 b . 

ÖTrXdpiov non sine conlemptu tlictum a PluL Flam. 17. 

öcrdpiov elrsa slirpis vocali edvofidXuJC formatum inferioris aeu- 
lis vocula, cf. Nicarch. A. P. XI 196 ytKpd 6exdpia. Poll. II 19. 

öipdpiov de pisce Plalo comicus ap. Alli. IX 385 e contra Alticorum 
usum cf. A. B. 53, 5. hoc priuiitivi loco pro variis cibis usurpatum fuisse 
copiosc probat Athen aeus 1. c. 

TrXoidpiov navigiolum. Ar. Ran. 139. Xcn. Hell. (V 5, 17. Menander 
ap. Ath. XIH 559, creberrhnc apud D. S. 

TTwXdptov pullus equinus Plat. ap. D. L, 5 , 2. cf. schol. ad Ar. 
Vesp. 195. 

crrdptov pusillus cibus, ut Polyb. XVI 24 § 5 frort bfe crrdpux 
ßpaxea rcavTeXujc. Luciil. A. P. XI 189 elc ßpaxu ciTapiou K^p|na 
Kai oivapiou cf. Plut. sec. Epic. 15. 

cnxdpiov iuxta cnxfbiov posilum explicalur a Suida 6 yiKpdc 
ctixoc. 

crctytvdpiov hirnala vinaria Eupol. ap. Poll. X 73. Epbipp. ap. Ath. 
I 29 \ 

CTpouddpiov passerculus Eubul. ap. Ath. II 65 e tibi allorum etiara 
comicorum auctoritates meraorantur. 

coKdpia ficulae ab Erot. lex Hipp. p. 246 ex Laconis Eupolidis 
tabula prolatum. 

ToWpia Luc. D. M. XIII 5. 

qjUTdpta plantulae Hegesander ap. Ath. V 210°. 

XaXivdpiov recenlius vocahulum cf. p. 209. 

XuXdplov suecus pro priraario Marc. Anlonin. Coinm. 6, 13. 

uidpia Epbipp. ap. Ath. II 57 •. cf. Eust. 1321, 36. 1686, 48. 

Id genus etiam est x iT wvici<dplov in lexicis vulgarlbus praeter- 
tuissum, ab Eust. 1166, 51 6 bfe dvbpetoc xiTuuviCKOC, 8 Tivec £tt€V- 
öuttiv, rö bfe ßpaxö XKuwiacdpiov in medio proposilum. 

Tertiae deelinationis: 

dvbpdpiov, homuncio dvbp. jAOXÖTJpd Ar. Av. 421 idenique voc. 
una cum dvbpiov atfert Eust. 1680, 27. 

dvbpiavrdpiov pupulus. schol. Luc. t. V 181 Hemst. 

TuvaiKdpiov muliercula, Glearchus ap. Antiatt. Bekk. 84. tum ex 
emendatiune Meinekii ad Com. fragm. II 1 p. 409. 

Eeurdpiov, iugulum Ar. Av. 583 idemque a Stobaeo flor. p. 209 et 
p. 213 ed. Grot. eilatum. 

ijUCtVTdpia radentes ab Hesychio in medio proposilum. 

Kapibdpiov cammarus pusillus. Anax. ap. Alh. III 105 f . 

KXwvdpiov surculus. Luc. D. mer. 5. schol. Ar. Thesm. 625. 

KUvdpiov catellus Phrynicho in eclogis improbatum, Piatonis tatneu 
Kuthyd. 298 d , Xen. Cyr. 84, 120, Theopompi aliorumque haud spernen- Digitized by Google 262 L. lanson: de Graeci sermonis Dominum deminulione 

üorum usu scriptorum celebraium. k. MeXixaTa Atli. XII 518 f quae et 
ipsa non ila mullo post KUVibia dicunlur. 

XeßrjTdpiov aenulum Poll. X 93 et 165. 

Xeicdpiov patella, Atticorum fuisse dicitur pro Xexdviov cf.p. 211. 
X. TTTicdvnc Herrn, ap. Alb. IV 149 f cf. Poll. VI 86. 

öpviOdpiOV avicula D. S. XIII 82. Nicostr. ap. Ath. 654 b . 

uoibapiov. TT. toi fteiZova koI xd dp-rluic y^ovÖTa Suid. cf. 
Plal. Gorg. 485 b etc. 

irXaicouVTdpia placentulae. Strab. t. VI p. 582 Tzscb. 

irobdpiovpediculus Alexis elPlat.com.ap.Poll.il 196. Alh.XIV664 c . 

CK€udpiOV varia supellex. hoc comicis maxime gratum fuisse pro- 
bat Pollux X 13. cf. Nein. Com. fragm. II 1 p. 237 et schol. ad Plat. 
Alcib. I 322, 14. 

CKUTdpiov culicula. Anaxilas Lyr. ap. Ath. XII 548* tv ckutoi- 
pioic (JarrToTa q>opwv. 

Tpißujvdpiov palliolum. Clearch. ap. Ath. VI 258* ubi tarnen tres 
codd. pro tpißuüvapioic Tpißuivioic praestant. 

Xnvdpiov saepe recurrit in veleribus lexicis. 

XiTUivdpiov tunicula Lucill. A. P. XI 154. 

Duplici bypocorismo affecta eaque syncopata sunt baec: 

ßißXibdpiov Ar. ap. Poll. VI 210. 

ßoibdpiov bucula Ar. Av. 585 idemque citalur ab Ammonio p. 149 
in xöXik€C. 

£uubdpiov animalculum in lexicis vulgaribus mullis excmplis pro- 
balum. 

tyianbdpiov Aristoph. ab Aristolele rbet. III 2, 15 lau (latus. 

Kwbdpiov pellicula Cratin. ap. Poll. VII 28 cf. Nein. Com. fragm. 
II 1 p. 41. Plut. Brut. 58. 

Kwßtbdpiov cf. p. 236. 

ßoibdpiov saepius legilur in veleribus lexicis. 

CTjmbdpiov Poll. VI 47. 

Xnvdpiov prostat in veleribus lexicis. 

Xpucibdpiov Aristoph. citalus ab Aristolele rhet. UI 2, 15. 

DE DEMINUTIVIS IN -YAPION TERMINATIS. 

Hac terminalione deminutiva insignita inveniuntur non modo virüia, 
ut Sevubpiov Men. ap. Ath. IV 132 e . XofObpiov lsaeus Sic. ap. B. A. 
1395. cf. Suid. s. v., sed eliam muliebria nomina, ut vr)CÜbpiov Xeu. 
Hell. VI 1, 4. Isoer. Paneg. 276, 20, 14 KWfiübpiov xö juicpdv xwpiov 
ap. Suid. cf. Zon. p. 1277. oqvubpiov Plut. Mar. 37. xexviibptov 
Plat. rep. V 475'. X^pubptOV Mosch. 1, 13. TioXiübpia qua vocula 
TtöXic (scr. TTÖXetc) explicalur ab. lies. cf. Spohn. de extr. p. Od. p. 132. 
cetera cum primilivis genere congruunt, ut £Xtcubpiov Ar. Eq. 907. iie- 
Xubpiov Ar. Eccl. 883. Theoer. VII 51. Bion. 5, 2. recen üorum scrip- 
torum Arriani et Epicteti esl CKeXubpiov. al £iq)ubplov num fueril Digitized by Google et amplificatione fleiorum forma atque usu. 263 

gladiolus, dobium est. nam SupObpux sive CKupuopia (cf. Maitt. de dtal. 
clor. p. 149) ap. Hes. est efooc KOxXiou quo secundum Atb. III 85 d 
Epicharmus usus fuisse ferlur. cf. Lobeck. proleg. p. 401 . denique Area- 
diae urbis noroen MeOubpiov unde trahendum sit aeque aper tum videtur 
atque Aeupübpiov a loco aquae egeno. 

xn. 

DE DEMINUTIVIS IN -YAAION. 

Numero quinque in haue terminalionem eieunüa invenimus denii- 
nutiva , unum a virili nomine ortum £evuXXtov ap. Ar. Poll. X 55. cf. 
PIuL Lacon. apoptb. p. 228 ; item unum a muliebri fA€ipaicuXXiov Ar. 
Ran. 89. Dem. c. Mid. 539 c . Aristocr. 674. Eubul. ap. Atb. VI 262 d , cf. 
Poll. II 9; cetera a neutris: &niXXiov Ar. Ran. 942, cf. E. M. 368, 8 
et alibi creberrime; dvOuXXlov M. Anton, comm. IV 20; ßpeqpuXXiov 
ap. Luc dial. mer. 9 cet. aueta deminutione formatum est TTpiouiuXXi- 
biov, cf. p. 247. unum vero quod Suidas citat s. v. Euctöv, bopuXXiov, 
e breviore forma bopöe orlum non videtur in communem venisse usum. 
verum juarpuXXiov corruptum est ex fiatpuXXeiov, v. Hes. Poll. VI 188. 
cf. p. 194. 

XUOL 

DE DEMINUTIVIS IN -YAAOC -YAAA -YAAIC -YAOC 

-YAH -YAIC 

Herodianas in E. M. s. v. 'ApfcruXXoc hoc per deminutionem ortum 
esse ait ab 'ApicroicXf]C ut "HpuXXoc ab c HpaxXf)c, 6pdcuXXoc a 6pa- 
cuxXflc 68 ) non semel variatum nomine 6pao3Xoc, cf. Aescb. c, Tim. 142 
(Sturz, lex. Xen. s. v.), interpretl. ad Greg. Gor. p. 281. pariter Bct- 
BuXXoc cf. E. M. 95, 22. Eust 889, 49. horum vero nominum quamvis 
a denünutionis notione repetendorum usus adeo percrebuit, ut nomina 
inprimis propria sine ulla deminutionis vi sie formata videanlur, ut *Av- 
tuXXoc, BpdxuXXoc, RpuXXoc, AiäftuXXoc, AiuXXoc, AlpicuXXoc 
et AepicuXoc (cf. Aeschin. Ar. Vesp. 78) , "ImruXXoc (Ar.) , NUkuXXoc 
(Luc.) et MuojXoc ad adjeetivi formam A. P. VII 460. ElvuXXoc, 6^- 
ctuXXoc, cuius femininum 0€CTuX(c s. 6£cniXic (Theoer.), TTöXXuXXoc 
A. P., M^vuXXoc, TTföuXXoc, CdßuXXoc (Her.), OdvuXXoc, OdüXXoc. 
cf. Lob. path. 1 p. 127. 

Raro videnlur Doriensium more ita deminuta fuisse adiectiva, ut 
xaOdpuXXoc Piat. com. ap. Ath. III HO 4 et adverbium xaOapüXXujc 
Graün. ap. Athen. IX 396. sed gpiruXXoc s. EpiruXoc, ßrjpuXXoc, tofj- 
puXXoc vel KTlpüXoc sive KeipuXoc cf. schol. Lycophr. v. 370. schol. 
Theoer. VII 57. Eust. 376, 39, non sunt deminutiva. muliebris sexus 
sunt CißuXXa non semel CißüXXa perperam scriptum, cf. Bekk. ad Plat. 
Phaedr.26,4, 'AplcruXXa, <t>6lvuXXct, E^vuXXa, KtffcuXXa, NhcuXXa, 
MvdcuXXa, "AvOuXXa et per term. -ic CrpaTuXXtc, 'AyapuXXlc, Aep- 

68) 9paciKXf|c ap. Aesch. c. Ctes. 69, 39. 
Jahrb. f. data. Phflol. Suppl. Bd. V HR. 3. 18 

Digitized by VjOOQH 264 L. Ianson: da Graeci sermonis nominum deminutione 

KvXXfc A. P. V 95 et ipsum AcpxuXtc scriptum, tarn rcveruXXfc co* 
gnomentum Veneris. postremo appellativorum Dominum huc pertinent 
ficnröXXT] quod Pollux VI 70 deminutiTum vocis jictTTvri appellat, et cij- 
KÖk\r\ sive 0]KuXti quod Aeolicum non diversum fuisse dicitur a criKic 
cf. Phot. et Sold, tum per metonymiam translata videntur a primitivis 
suis tn^XXtc cf. Moeris s. v. dicavOuXXic, Aristot. H. A. 805. irre- 
puXXibec sive locustae sive ayicujarum genus a Boeotiis nominatum cf. 
schol. ad Ar. Ach. 871. denique drpatcruXXic 8. drpaicTuXic cardua 
similis planta ab ätpcucTOC nominata cf. Epich. ap. Ath. II fin. schol. ad 
Theoer. IV 12, Theopbr. H. pl. VI 4 p. 814. horum Dominum agmen 
seeuntur deminutiva in -uXoc desinentia eo maiime insignia, quod etiam 
adiectiva quae ab Atticis quidem non deminuebantur, a Dorienslbus demt- 
nutionis caussa ita flexa dieuntur: cf. Hemsterh. ad Ar. Plut. 336, inter- 
prett. ad Greg. Cor. p. 281 : jüukkuXci — X^ptibpia a P- Mosch. 1, 15 cf. 
E. M. 587, 45. bptyiäXa — öjnjiaTCt ap. eundem 1, 8. omnis vero de« 
minutionis eipertia sunt aljüröXoc -1 ^, K<tynrüXoc, cruifiuXoc et iliud 
Homericum diverso accentu scriptum alcuXa. nam de stabil! iUorum 
vocabutorum accentu exposuit Arcad. p. 16, 4. 78, 7 ed. Bark, ante- 
paenultima cum brevis sit, haud dubie corruptum est VIrgilii ecl. VI 13 
Mnasylus ex Mnasylius, veluti MvdcuXXot A. P. VII 730. 

Nomina appellativa ita declinata sunt: ipu/ruXoc cf. Apoll. AI. ap. 
Bekk. An. t. II p. 563 qui cum eo 'HbuXoc confert. deinde dpKTvXoi, 
ursuli, a Polluce V 15 in medium prolatum, idem quod dpxTiXoi* ), quod 
tarnen Phavorinus Tpdrot explicat, tum dptöuXoc (hoc accentu) quam 
avem vulgo £p{8aicoc vocatam fuisse alt schol. ad Ar. Vesp. 302. ean- 
dem formam refert KÖvbuXoc a KÖvboc, ut videtur, repetendum, quod 
Hesychius KCpCtfa, dcrpdraXoc declarat, haud dubie oognatum cum 
cqxivbuXoc s. cirövbuXoc. nemo vero hie deiiderabit öqröXoc, trhru- 
Xoi, dpßOXot, cui voci sunt qui ideo deminutivam attribuant signücatio- 
nem, quod ita dicti fuerint calcei propler habilem levitatem venatorii. 

Nominum autem propriorum quae in hanc exeunt terminationem, 
deminutio utrum ab ipsa terminatione sit repetenda, an ab universo no- 
mine, quaeri potest. namque XpvujtiXoc, quod schol. Ar. Plut. 336 pro 
deminutio exempli caussa affert, deminutivam potestatem etiam ipsi 
corpori unde orlum est aoeeptam referre potest. magna est enim eorum 
nominum Graeco sermone divulgatorum, qnibus nulla omnino adhaeret 
deminutio, copia, ut AiqcüXoc, 'ApxuXoc 71 ), 'AcriiXoc, AifyitiXoc, Top- 
jOXoc, KaqitiXoc, KpcmiXoc, KpiüßOXoc 71 ), 'rteuXoq'HrOXoc^eap- 
cuXoc i. q. 0paciiXoc s. 6pdcuXXoc, MeibuXoc, TTevOuXoc, TTojiirü- 
Xoc, TTpattiXoc, TTpaÜXoc, c Pu>jriJXoc, CuiuXoc, TcpTuXoc, XappOXoc. 
cf. Lob. patb. I p. 125. 69) in E. M. p. 81 öirOKoptcnxöv nominatum. 70) hoo non difftrro 
ab ApKtXoi ait Eust. de quo suo loco dicetur infra. 71) "ApxuXoc 
perperam scriptum in D. 8. XIV 62 ed. Schwgh. 72) paroxyt. Script, 
legitur ap. Ar. Vesp. 1286. Thuc. 1, 6. Plut. Demet. 17. proparoxyt ap. 
Aesch. c. Tim. 9, 80. c. Ctes. 70, 16. k' Digitized by Google et aroplificatione fleiorum forma alqae usu. i 266 

Homericam veroTruXoc quod sunt qui abltuc per deminutionem 78 ) 
repetant, deinde *0&>Xoc, OtruXoc, KötuXoc suo accentu sunt ab Alis 
diveraa. huius terrainationis femininum (fciböXr) est. tum appellativum 
ci)kuXi) s. ci]iri}XXr) supra commemoratum et 6&ruXic servae nomen 
apud Theocritum peculiaris hypocorismi e&empla vix posaunt sistl. 

XIV. 

DE NOMINUM IN -AAOC -AAAOC -€AAOC -tAOC -IAAOC- IAA 
CADENTIÜM HTPOCORISMO. 

Num declinata fuerint in -ctXoc deminutiva, admodum dubium est, 
cum quod a Spohnio 1. L p. 124 affertur, kökkoXoc a Galeno quidem in 
Glos«. Hippocr. p. 604 deminutivis adscriptum, syilabae auctae formam 
aperte prae se feraU huius enim syilabae, qua stirpis corpus corrobora- 
balur, formativae — quae formandi ratio a veteribus technicis TrXeovac- 
jiöc vocitabatur — exempla praebet iam Homerus in KOvicotXoc, KV(6- 
baXa cf. supra et plurima, posterior aetas ut KpÖTaXov, ößpucaXa, 
irr|bäXiov, araBäXiov, KpucraXXoc, TpcxpaXic ergo non demiuutio- 
nis caussa haec terminatio affixa est simplicioribus stirpibus OpuaXXic, 
qaod sunt qui deminutivum dicant, cwcaXic s. cuxaXXic, bopxaXic, 
KopvboXXtc cf. schol. Ar. Vesp. 428. schol. Plat. Euth. 431. XpucaXXic 
cf. Aristot H. A. V 10. mipaXic s. irußßaXtc. pariter videtur BdTaXoc 
ort um esse a verbo ßäZeiv aeque atque KÖßctXoi 74 ) a KÖirretv cf. schol. 
ad Eur. Hec. 129. neque quicqoani certi constitui polest de obsceno 
illo Doriensium vocabulo bopiccXXoc sive quod alii pro eo substituunt aut 
böpuXXoc aut böptXXoc cf. Bernh. ad Said. s. v. Lob. proleg. 108. 109. 
terminationis deinceps -eXXoc unum quidem exemplum tuetur Strabo t. It 
p. 207 Tzsch. Caj&XXoc dicens urroicopiCTiKiöc esse formatum. at non 
deminutiva videtur esse haec syllaba, non magis quam in MvoceXXoc (Str. 
LUp. 201), TIp&reXXoc (D. S. XIX 64), CWveXoc, KüqieXoc. 

Iam quaerendum est de hypocorismo qui terminatione -tXoc expres- 
sus fuisse dicitur. quod aflfert Euslatb. 1535, 25 fipxiXoi i. q. äpicri- 
Xot ab alüs dpKTuXoi per u scriptum fuisse sapra diximus. eandem de* 
minulivi formam habere öpxiXoc asseverat Spohnius I. 1. p. 122, cuius 
tamea prinritmim prorsus ignoratur. neque irojmiXoc piseis quidam 
mariaos (Athen. VII 283*. schol. II. XVI 407) neque qcoivtXoc i. q. 
cxotvituv cf. infra (Arist. H. A. Vm 5, 7) avis a scirpo ubi nidulatur no- 
mmata, neque edhpXoc, quam herbam caprae depascunt (Theoer. V 128) 
neque bdctXoc nullo dum scriptoris usu testatum, quod Hesychius bei- 
vöc interpretatur, licet ad simpiieiora se patiantur referri vocabula, pro 
proprio huius terminationis hypocorismo certant. hie vero formationis 

7«) afatth. gratan. I p. «17. 74) schol. ad Ar. Plat 279: KoßoAot 
boifiovtc dc( nv€C acXnpol ircpl töv Atöwcov ätrcreäva. unde Demo- 
rthenee nomen BaraXoc tulerit, veteribus non oonstituse videas ex Plut. 
Dem. 4. cf. Aeseh. adv. Timarch. p. 18 & dvavbpfoc Kai Kivaiötac £vct- 
Kdficvoc TOÖvoua. ef. id. de fals. leg. p. 273 £v iroicl utv yäp töv ^icXf|6ri 
bi* alcxpovprfiay f\ Kivaibfav BaraXoc. ef. Dem. pro cor. 180. 

18* Digitized by Google 266 L. Janson: de Graeci sermonis nominum deminutione 

modus videtur fuisse Doriensium vel Aeolensium. sie Laconutn feriur 
öirriXoc pro dq>6otX]Liöc cf. interprett. ad Greg. Gor. 580. Atticorum 
sunt tcurriXoc, öpxiXoc, TpoxiXoc non stabili ubique in Hbris denotata 
accenlu. nominum eius generis propriorum sunt ÖityiiXoc, XotpiXoc, 
ZuüiXoc, KupciXoc, TpuitXoc, quorum aliquot accenlu varianlur, ut 
TpöxtXoc apud Paus. 1, 14, 2. deinde quae futuri forraam referunt: 
Td&Xoc, 'OvViciXoc, CüboXoc et quod varie scribitur MupriXoc, 
MupTiXoc, MupciXoc, MupcTXoc cf. interprett. Her. I 7. horum non- 
nulla pars ex terminatione -Xaoc contracla dicitur, ut XdpiXXoc ex 
XapiXaoc. 

Duplici Hquida distineta nomina quae dieuntur appellativa non ex- 
sunt; propria multa, ut M^riXXoc, TrjpiXXoc, TCptXXoc, KupiXXoc 
accenlu in seeunda syJlaba idenlidem signata, pariter ac muliebria Xpü- 
ciXXa, TTpdgtXXa, TeX&tXXa, KubiXXa, M^rAXa, r^uXXa, aiia. 

XV. 

DE NOMINUM IN -INOC -INH -INHC DESINENTIÜM 
NATURA. 

De eius terminationis proprietale scite disseruit Plutarcbus Mar. 1 : 
toOto bfc irpooTf opiKÖv Ö dmO£rou npdc t&c <piic€iC f\ xdc TrpdHeic 
f| toi toO cOb^aTOC elbr| xat TraÖTj Ttöecöat, töv MaKpTvov ktX. cuius 
rei rationem idem reddit Ages. 36, ubi qui Anticrate Epaminondae inter- 
fectore essent oriundi, MaxcttpUuvac vocalos fuisse tradit. inde igitur 
ex terminatione quidem nihil deminutionis quaeri potest, quam in nomi- 
nibus propriis <tHXivoc, KpctTivoc, 'Cxtvoc inesse contendit Arcadius 
p. 65, 20 cf. E. M. 793, 50. atque iam reteres lechnographos de quo- 
dam piscium genere diseeptasse , quomodo inter sese diflerrent K&paXoc 
et K€<paXivoc, yu£ot et puSivoi, testatur Dorion apud Alhenaeum Vll 
330 b . seeundum Suidam dubium est discrimen inter KCCTpivoc 7 *) et 
K€crpeuc, cuius generis pisces inter se differre negat Eustatbius 1642, 
61. hinc patent nominum tupivoc cf. Lob. proleg. 211, KOpcudvoc 79 ) de- 
nominationes. buic accentui obnititur qxSgivoc ap. Arist. H. A. 6, 13. 14. 
ceterum videtur ea terminatio labenlis Graecitatis tempore extra piscium 
nomina formationls caussa vocum quarundam stirpibus affixa fuisse, ut 
TeXadvoc ap. Ael. V. H. 4, 20 et YeXctrivri Anax. Bekk. An. 87, 23. id 
genus sunt TcXumvoc, Korcrf^Xacroc et Xacivoc, äoppuiv, iiriXifcnurv 
apud Hesychium. fuisse denique quae nomina ex pleniore forma -ivouc 
in -ivoc decurtarentur, ut TTacivoc ex TTacivouc, non satis est comper- 
tum. muliebrem sexum indicans est c €icaXivT), quod Plularchus Thes. 14 
deminutivum esse ait vocis c €k<xXti, cui similia videntur KoKxaXfvn ap. 
Dem. Neaer. 1356. Mußßivt] ap. Thuc. VI 55. 4>iXivr| ap. Theoer. epigr. 
21, pro quo Aristophanes aliique <t>iX{wt) cf. Mein, fragm. Com. II 2 75) nomen proprium Kecrptvoc accentu in tertia ab extrema ayllaba 
scriptum legitur ap. Paus. I 11, 1. 76) cf. Phot. Ael. H. A. XIV 23. 
26. Artemid. II 14 p. 105. Digitized by Google et amplificatione fleiorum forma atque usu. 267 

p. 743, Doricana speciem habent et idem <t>(Xivva et v Hpivva, Köpivva, 
Brnwa, M&ivva cf. Lob. proleg. p. 222. hypocorismus denique 
-ivrjc probatur ab Eustathio 1729, 49 exemplo öpcpivric 6 vioc öpcpcüc 
Ott* £vfu)v ulroKopicnKiJi TÜntp. similiter fleia videntur £Xa<pivr|C ap. 
Hes., C7ra6iVT]C ap. Hes. Eust. 711, 38. unum postremo Aristophanis 
adiectivum ö£fvr)C a vappae austeritate ad hominis cuiusdam animum 
translatum Atticis peculiari huic hypocorismo vix suffragabitur : cf. Lob. 
proleg. p. 215. 

XVI. 

DE DEMINUTTVIS IN -A<f>ION -H<MON -Y<DION -YNION. 

Hypocorismo -aqnov posterioris aelatis Graecos usos fuisse exem- 
plis probat Spohnius p. 133 in medio proponens xwpäcpiov, HuXd- 
qpiov, gupdcpiov cf. Eust. 152, 63. at octpdcpiov cf. Harpocr. s. v. 
CKipd<pta corruptum est ex aapacpefov, cf. p. 194 et Isoer. 7, 48. 
vetustioris autem fuit auetoritatis £u\r|(piOV iam Hippocralis I 682 Foes. 
uso notum, cf. Athen. XII 568 d . Polyb. VI 349, passim SuXfqnov male 
scriptum, cf. Diod. Sic. IV 76 quod quo iure sec. E. M. vilius fuerit 
quam üuXdpiov et SuX^jpiov 77 ) non intellego. 

Multo inferloris notae fuerunt deminutiva in -ucpiov cadentia. Ziüö- 
qnov Ath. V 210 e . Paus. VI 26, 4 et saepe ap. schol. Luciani cf. t. VIII 
p. 16; tum bev&puqnov Ant. comm. IV 20, quibus adde KCpbuqnov, Ktu- 
Auqnov, cf. Phryn. p. 77 Lob., a Spohnio citata. at öpviquov ap. Ael. 
H. A. IV 41 ex öpviöucpiov syncopatum formae est inaequalitate insigne. 

Terminationis -uvtov denique unum crrjOuviov est exemplum , et 
ab Eubulo (Ath. II 65 c ): — ir<xx€UJV dpviujv crr|Guvia et ab Ephippo 
(Ath. IX 370*) usurpalum, cf. Poll. II 162 tiöv bfc crnOtöv tö y&ov 
cttiOuviov, damnatum illud a Phrynicho p. 384. verum xeXuviov quod 
sunt qui ad hunc hypocorismum trahant, vocis X^Xuvri est deminutivum. 
postremo Acrfuvturv Damoclis parasiti nomen ap. Ath. XUI 584 f non 
terminationi debet iocosam denominationem. 

XV1L. 

DE DEMINUT1V1S IN -IXOC ET DE STLLABA -IXPOC 

FOBMATIONIS CAU8SA PAUCORUM VOCABULORUM 

STIRPIBUS AFFIXA. 

Terminatio -IXOC dem. in uno adiectivo öccixoc (cf. Koen. ad Greg. 
Gor. p. 133) conspicua aut Aeolensium propria dicitur aut Doriensium. 
nam Tnjßßvxoc (Theoer. 4, 20) dubiae maxime est explicationis. eum 
hypocorismum ex vulgari forma -tCKOC ortum fuisse probari polest cum 
vocula KdbblXOC, quam Hesychius reservavit, tum Aeolico ößfJixoc i. e. 
ußjiiCKOC sive quod postea in usum venit cupixoe cf. Alex. ap. Ath. III 
76 d . IX 372, eulus loco Attici quidem loquebantur äfJjhxoc cf. p. 248 

77) cf. p. 201 not. 24. forsitan pro eo corrigendum sit EuXljqnov. 
cf. Lob. ad Phryn. 78. Digitized by Google L. Ianson: de Graeci sermonig nominum deminutione 

el Lob. path. I 337. alia omnioo formae ratio videtur fuisse in iis toci- 
bus, quarum genitivi Aeolensium more transibant in nominativorum for- 
nias, ut öpTdXiXOC quod Blomf. ad Aesch. Ag. 54 deminutivum perperam 
dicit. cf. Alb. XIV 622*. Eust. 1625,48 Hes., unde Boeoti ita gaüum galli- 
naceum oominare consuevere. cf. schol. Ar. Av. 836. eadem formae species 
aperta est in dpucrixoc quo ipse Aristophanes usus erat, cf. Ath. X 424 c . 
XU 622% neque repugnat äcrpixoc (cf. E. M. Hes. interprett. Poll. IX 99) 
cuius primilivum dcrpic quomodo declinetur 78 ) parum consUt huius 
autem generis num fuerit Atticum illud KÖipiXOC , in medio relinquimus. 

Hanc denique in terminationem exeunt multa nomina propria : 'Aßpiu- 
vtxoc (Thuc.), 'Ajuüvtixoc, *AttAXixoc, 'Acibmxoc Epaminondae ama- 
sius Ath. XIII 605% AöXixoc (hymn. Ger.), öiwOvtxoc (Theoer.), 'Idp- 
ßXixoc, Kövvixoc, Möpixoc, Muft^xoc (Polyb.), 'OXufimxoc (Dem.), 
Oöuivtxoc (A. P.), TTÄixoc 6 KoptvOtoc Luc. Philopa. 19, TTCXXixoc 
Thuc. 1, 29 cf. Koen. ad Greg. Gor. 1. 1., TTöXXiXOC Plut. Nie. 24, TTpd- 
vixoe po€ta quidam Plut Alex. 50, TTtöXixoc (Paus.), Grpöiißvxoc Thuc. 
1, 45, Cumjptxoc, Tuvbdptxoc 6 CiKUifcvioc Ath. XIV 662% Tuvvi- 
Xoc, TXXixoc, <t>puvixoc, Yqupfpixoc 

Muliebria sunt Aeivixa Archidami uxor (Paus.), BtXtcrixil (Ath.). 
CujLi^ixr) (Luc), Aujpixn hetaera quaedam (Ath.). 

Poslremo hypocorismum -txpoc a Fiscbero ad Welleri grammat t. II 
p. 32 in medium prolatum neque irevixpöc iam Homeri usu nobilitatum 
neque jieXtXpOC quo in E. M. tXukuc explicatur, praestat. 

xvm. 

DE DEMINUTIVIS IN -KNH -XNH -KNIC -XNIC FLEXIS. 

De harum terminaüonum parilitate recte staluit grammaticus qui- 
dam in E. M. s. v. KuXixvar Xeicavibec, TpußXia f\ <pdXai. Xif^roa 
bfc xat KvXtxvai xarä Tpoirt|V toö X cic k. simulier Caninus Hellen. 

p. 231: ÖTTOKOptCTlKU»C b£ XlTtTdt f) TTlOdKVTl KCtTO TÖ ttoXlXVTV 

nam pro CTrupdxviov apud Pollucem VII 147 corrigendum est errupi- 
XViov, quod et ipsum legitur apud eundem X 172; atque ttctoxvov 
Alexidis ap. Ath. III 125 f unde Aristophaneum 7r£T0txvouvTOi factum est 
cf. Ath. XI 496% sive Trdxaxvov quod Athen, ib. TTOTifoiOV £Kir£raXov 
interpretatur cf. Hes. s. v. , non est diversum a iräTavov. voculae deni- 
que bopuicvtov s. bopuxviov, plantae veneniferae, quam Demophon 
sec. E. M. 283, 37 a similitudine , quam haberet cum böpu, nominatum 
esse dicit, notatio maxime est dubia, ceterum pro mOdicvr] veteres Aui- 
cos qubdiev?) locutos fuisse docet schol. Ar. Eq. 789. cf. lex. rhet. I 
p. 290. ad significationem denique apud Aristophanem 1* c. fuit doHolum, 
ubi pauperiores homines etiam habitare solebant cf. Poil. VI 14, ut Dio- 
genes iüe tv mOaicviif) cf. schol. Luc t V p. 186, unde etiam instru- 
menta ruslica ita nominabantur. cf. Dem. 20, 28. Poll. X 131. posle- 
rioris aetatis script oribus poculi genus fuit, ut Polemoni ap. Athen, XI 

78) cf. Eust. 1289, 54. 

\ Digitized by VjOOQ IC et amplificatione flexorum forma atque usu. 868 

483*, fem Ch» ib. XI 483, unde Merapträ m6&cvia ap. eundem 1 21 *. 
eiusdem generia est neXtxvn sive TrcXixvct Älcmao. ap. Atb. III 111 d cf. 
XI 495 b , roterdum ad primitivi ircXXic formam duplici X scriptum, deinde 
xuXtxVT) quod cpidXn ko\ iaTpuci| ttuEic exponit Hesych. cf. schol. Ar. 
Eq. 906. ceterum xuXixvibec pro kuXikcc 7T<xpaYWTWC formatum esse 
refert Achaeus Eretriensis ap. Ath. XI 480 f , unde ib. 430* AJcaeus di- 
xisse fertur KuXixvctic )i€YäXatc. resUt noXixvT), oppidulum, ap. Thuc 
YD 4, unde iroXixviov ap. Platonem, Isocratem, alios. TToXixv?) plura 
fuerant appellata oppida. DB ALIQUOT VOCIBUS IN -AION -ACION -AKIC -11"= SIVE 

-IH EXEUNTIBUS QÜIBUS DEMINUTIVA VIS PALSO 

ATTEIBUITÜK. 

Mirabile foret, si aliquis hypocorismus in uno solo vocabulo ex- 
pressus videretur. nam pivaiov, KOpäctov, dpiBaicic deminutiva vulgo 
appellata non babent sui similes formas. ac primum quidem fuvaiov 
si deminutivum est, a primitivo, quo secundum E. M. Pherecrates usus 
erat, paribus syllabis declinato repetendum fuit. at approbandum videtur 
Lobeckii id ab adiectivi ratione derivantis iudicium. cf. supra. deinde 
KOpdciOV damnatum a Pbrynicbo p. 74 ex scboliastae ad IL XX 404 
decreto Macedonum demum aetate increbescere coepit. tum £pt6atrfc, 
quod schol. Tbeocr. III 35 nominis fpiOoc deminutivum iudicat, neque 
potestate neque forma deminutivis compar est. restant nomina in -rr£ 
sive -i£ terminata, quorum XärfH vocabulo Homerico supra p. 188 omnem 
deminutiv! speciem derogavimus. eum hypocorismum tuitus Spohnius 1. 1. 
p. 118 praeter XärfE affert cirijXirtü sive uti Phavorious habet cmjXni:, 
oblitus ille aequalis habitus nominum cum Homericorum q)öpmT?> crpo- 
<päXif£, cjLtujbiS, tum Hippocratis KucrrfH et recentiorum crpö<prr& (Eun 
Phoen. 1126), quod Hesychius crpcxpctic interpretatur, juflpiT^ s. c^fl- 
prfE, M^vit£, irXdcTTfH, qpucrf S, quae a nullo dum veterum tecbnicorum 
in deminutivis numerantur, cf. Lob. ad Phryn. p. 72. TO ) 

XX. 

TEBMINATIONE -IA6YC ANTMALIDM FEBE PULLI 
SIGNIPICANTUE. 

Speciei patronymicorum non modo forma, verum etiam significatione 
park sunt nomina in -ibeuc flexa, quorum unum utt>€uc s. ulibeuc in 
epistola VIII Isocratis proprium huius significationis habitum describit, 
cetera cum animaüum pullos denotaverint, ad deminutiva trahi solent 
haec pleraque plurali numero usurpabantur; singulari Xuicibeuc usus est 
Plut. Sol. 23. eorum usus non rarus fuit, ut äXumexibetc (Ar.), &r\bo- 79) ceterum videtur haec terminatio metaschematisnuts esse termiaa- 
tiooifl -ic , ut cmvOopic H. Ap. 442 et cmveäpttf Ap. EL. IV 164, cf. p. SM Digitized by Google 270 L. Ianson : de Graeci sermonis norainum deminutione 

vibfiec (Theoer.), Xuicibeic (id.), TreXctpYibeic (Ar.), (tenbeic Ael. Aesop. 
fab. cf. PolL V 15, KopwvibeTc Gratin. in Ad. Bekk. 105, 23, Xorfibcic 
Strab. L I p. 385 euniculi, TT€picrepib€iC cf. Valk. ad Theoer. Adon. 
121 et idem ad Herod. p. 251, 71 ubi citantur mGTjKibciC, x*] vi beic, 
TrepbiKibck , IcpaKibeic 

Horum analogiam secutus videtur Numenius ap. Ath. VII 322' 

tv piscem transformans in CKiabeüc, uti Epaenetus ib. 294 d 

nbeuc nescio unde repetens. 

XXL 
DE VERBIS DEMINUTIVIS. 

auca deminutiva vi praedita verba a prtmitivis quae dieuntur puris 

ta inveniuntur: fjßuXXiäv, öfKuXXecGai Aristophanis usu nota. 

et ipsa Aristophanea in -uXXeiV cadunt, cum a puris repetenda, 

tcituXXciv, juuXXeiv, unde per reduplicationem formatum jUOtjuuX- 

Poll. II 90 a jli&iv, ßbuXXeiv et ßbeXurrecGoti a ßbeiv, tum 

repetenda ut bepf^uXXeiv interposito ju a beipeiv natum, quo 

Ar. Nub. 734 usus est cf. P. Burmann, ad Grat V 106. koi- 

v vero ap. Ar. Thesm. 852 num his sit adnumerandum , parum 

postremo ßpuXXeiv infantium potum avide appetentium vor desi- 

itura facta videtur. OMINIBUS ET DEMINUTIVIS ET AMPLIFICATIVIS 
N -A= -AC -IAC -IC -IQN -QN -YC DESINENTIBUS. 

oetici melaschematismi adiectiva sunt XiOot£, biirXot£ (cf. schol. II. 
), £pißüjXct£, substantiva kXijlioS, acuXa£*), mbctE, jiuXaS, utra- 
meri usu celebrata , quorum duo ultima , quamvis videantur deri- 
i deminutivis longe absunt cf. schol. 11. XII 161. eadem species 
ßu>Xa£, Xi6a£, XetjiaS pro substantivis a poetis post Homerum 
itata. collectivam, ut aiunt, vim videntur tenere £pjLHXK€C a öqxx- 
Tpai ap. Hesychium cf. schol. Nie. Ther. 150, Kpiüfiaicec s. kXuj- 
cf. Lob. proleg. p. 447 n. 20. at CjUiXaH s. \x\\a£ a primitivo suo 
iffert. magna deinde in -ot£ exeuntium, quae se ad simpliciorem 
i revocari non sinunt, ut KdfiaE, fietpaS, öpGlaS (Epich. ap. Poll. 
i, öccaE cet. 

b his separanda sunt quae plurima habent prolotypa in -oc et in 
isinentia. nam irdccaü, cupqxxS repetenda sunt a Trdccoc (Eust. 
43), cupepoe quod Hesychius cum cupepetöc composuit, quam- 
ol. Luc. lov. conf. 53 staluerit: öiroKopicjLiöc toö cupcpeTOÖ 6 
E. cf. Lob. proleg. p. 447. huic rei non renililur 6aXdiict£. nam \ eius primitivnm ckuXoc frastra tuitus est Spohn. p. 144 ex Tzetz. 
[1. p. 105. neque acüXaicec catidos significantes , of. Herod. III 12. 
. II 112, vim sibi deminutivam vindicant. Digitized by Google et amplificatione flexorum forma atque usu. 271 

quemadmodmn ßüjjia£ a ßiöyoc, cruiraS a ctuttoc, cf. schol. Ar. Ran. 
1072, ttXoutoE a ttXoötoc et <toSvaE, ap. Xen. Cyn. 9, 12 canis nomen, 
a qpövoc, sie per eandem metonymiam OaXdjiaS translatum est a OäXot- 
jioc verum ctw(xk€C aeque Hermeae, qui vocitabatur Kouprcuc, ioco 
excusandum videtur, atque CTpotruXXa£ vel ut Fischer ad Welleri gramm. 
II 25, 5 emendavit crpcrri]Xa£ apud Cic. ad Att. 16, 15 imperatorculus. 

Terüae flexionis sunt kXujvo£, quod Hesychius xXötboc interpreta* 
tur, et Homericum iröpraS a primitiv! iröpTlC significatu non diversum. 
cetera se ad seeundae declinationis nomina acclinant. haec cum pleraque 
soppeterent salsae maxime comicorum orationi, tarn deminutivae quam 
amplificativae affinia videntur esse poteslatis. deminutiva sunt ßöba£ cf. 
Schaef. ad Greg. Gor. p. 240, crtirraE s. ctutoS ab Aristophane ßctum 
ad Eucratem Atbeniensium praetorem ludendum (cf. Eq. 129), via£ comi- 
cus quidam ap. Poll. II 11, quod voc. Nicophon ex Antiatt. Bekk. 109, 7 
observatione pro v^OC dixisse fertur. cf. Gallim. fragm. 78. itemque 
ßujfia£ i. q. ßui^oXöxoc cf. Hes. non ut lex. Seg. p. 85 urrOKOpicn- 
Kduc ö ßtöjioc; iräccaE Ar. Ach. 763 cf. Eust. 540, 22. 1349, 64; 
6aXä|*a£ (Ar.), (hiwal: Eripbus apud Ath. VII 302 • quocum Eustathius 
1720, 15 dpq>ct£ comparat. tum biq>pa£ sella muliebris a schol. Theoer. 
14, 4 K<x6&pa declaratum. 

Ad amplificationem propius accedunt ttXouto£ Eupol. ap. Poll. 111 
109. Men. ap. Atb. IV 132 f , XdßpaE clftoc IxGuoc äq>' ot5 Trotcvrat 
rf|V TTpocrrfOpiav schol. Ar. Eq. 361, denique CTÖjLKpaE de magniloquo 
Aeschylo ap. Ar. Nub. 1349. haec ab adiectivorum notione profeeta 
esse apparet ex Lobeckii ad Phryn. p. 435 observatione: r quem Attici 
tpiXoncOK, hunc Dorienses ipiXöv nominavere.' nomina enim ad quae iam 
progredimur, in -ac terminata attingunt vim partim deminutivam , partim 
amplificaüvam. id genus sunt primum nomina operariorum et seliulario- 
rum (cf. Lob. Phryn. p. 435. proleg. p. 506), quae pleraque canescens 
Graecia pro tuli t: KCtirr|Xöc, Xaxaväc, öcTpaxac, cxoivöc, quocum pri- 
initiva olim in -€uc -€UTT|C terminata erant. his tarnen siqua adhaerere 
videtur deminutio, ea magis posita est in ipsa voce quam in terminatione. 
ab his diversa sunt verbalia baKväc, q>orfäc, vegetioris aetatis nomina 
et quae ut aiunt fatö cuußeßriKÖTOC nominata sunt, ut TpecSc s. Tp&otc 
cf. Lob. proleg. 1. c. omnisque deminutionis expertia sunt eiusdem flexionis 
nomina propria, quorum famosissimum est illud Eupolidis Mapucäc cf. 
Mein, fragm. Com. 1 137. pariter declinata sunt AoukSc, <t>iXr)Täc et 
quae ex firmioribus corporibus decurtaU dieuntur, ut Mr)vfic ex Mr)VÖ- 
buipoc cf. Lob* l. c. hunc esse metaschematismum declarat Herodianus 
in E. M. 93, 50 ärcö toö 'Aitqndpaoc, inquit, "Ajupic, d)C äcrprinraXoc 
äerpte Iqnävacca "Iquc. toOto bi oö arfKOTrf| äXX* ncracxivia- 
TiCjiöc den. similis mutilationis exempla probat Suidas ex schol. Ar. 
Eq. 1065: Kepbiu {moKOpiCTiKi&c, d>c €lbo6to €tt>u> 8t ), TuniruXr) 
Hfujui. cf. E. M. 505. at a syncope propiora videntur quae nomina 
Doriensium more ex -aoe contraeta sunt in -ac, ut Mev&ac ex Mev£- 81) cf. Matthiae ad Eur. Ion. 10. 

Digitized by VjOOQlC 278 L. laneea: de Gmeoi seraonis nominum deminutione 

Xooc, TtaplXac ex TTttpAaoc cf. An. Bekk. 1181 (975, 1). neque wo 
gesntuee Mein slgnifieantes fonnae ndirirac iramrtac Universum deminu- 
üvorum toter se cancinentium genus IndicanL nam haec blande alloquu, 
ad forma» quod attinet, arbilraria sunt neque Kcporfic KCpcrriac et dp- 
f&c äpTHtc contumeliae oausea ieta ad ullam qua deminutive formantur 
legem posaunt referri communem. nomina enim in -ick cum fuiaaent 
reUu ad unam notionem, quamvis saepenumero in adiectivorum modum, 
ut olvoc dvOoqjlac usucpafta, eo tarnen nomine quo eorum significatio 
declaratur facüe superaedere poteraat, ut vcotvfac a v&v repetendum cf. 
Apoll. Alex, de adv. Bekk. An. II 55, 12. Lob. ad Pfaryn. »6, tpcpwpiac, 
ißoXiac, ärroiruptac, iicvecpiac, diraptfac, Kuparfac, fiuXiac, cnr- 
jiariac, nacntictc, Tpaupariac alia. atque ad eorum signiicationem Ba ) 
Hesychius : ccXctxtac efboc ixOuujv jicrdXujv — cum interpreUtus fue- 
rit, ampliativa quaedam vis non ex terminatione videtur quaereada, sed 
ea ratione qua v. c. dKOVriac"), iacuhu, dicebatur serpens in praedam 
rapide irruens, eademque potestate sunt voces masculae in -tc: tdcrptc 
(cf. Poll. V 14, 2), tu wie s. yuvic, KÖmc (Ew.), rpöcpic (Hom.), Tp6- 
Xic (Aesch.), ita ut equus qui frenis reluctaretur et erö^ac et cro^tac 
vocatus fuerit : cf. Lob. proleg. p. 507. in eundem censum veniunt no- 
mina in -iuiv ut Max<xip(wv (cf. supra), similiterque Kctpiwv servoruai 
nomen contemptus vim non reeepit a terminatione sed a natione ista iilo 
tempore despeeta: cf. scbol. Plat. Lach. 268, 14, unde pleraque nomina 
ita flexa vel a colore quo eorum primitive distineta sunt, ut ai6aXltuv€C, 
vel a loco ubi nidulantur, ut cxoivituv, quae et eadem avis cxoivtXoc 
vocitabatur cf. supra, adeo ut jnaXaKUiiv, bciXcucpdav cum scboliasta 
Aristophanis Eccl. 1103 deminutivis non debeant accenseri; unde repro- 
bandus videtur grammaücus nescio quis in E. M. s. v. 'Heriiuv* 'Hetiuiv, 
dicens, 6 fipux, 6 iurrt|p 'Avbpojidxnc itapd tö derdc 'Aetturv 
öiroKOptCTiKuic die 'Hqxricxoc 'Hqxxicriwv xai 1umi«&c 'Heriuiv. 
haec enim potius se ad patronymica acclinant. at vero 'ArTuduiv ab 
Aristophane aeque comice fictum videtur atque 'Arrumicöc voci Aokuj- 
viköc assimulatum. 

Nee nomina in -urv -ujvoc, quae derivatorum speciem induerunt, 
pecttHari deminntivorum fonnae adscrihi possunt. nam Bdxxuiv, Ofiiuv, 
ei ex Eustathii Observation« (1653, 33) a BcncxuXibiic et Gfiuivibf)c 
koO* äfraKoptqiöv formaU essest, «am etiam cetera similiter flexa voca- 
bula haberent significatieoia proprletatem. rectior igitur videtur esse 
eiusdem Eustathii (1228, 17) dircfpufv docentis irapuivujuuc formatum 
esse ab ditetpoc explicaüe, veluti alOwv ab alöotp. neque Tttöuiv i. q. 
iriOipcoc ap. Pind. P. 2, 72 ad deminutivi vim detorqueri potest sitni- 
lern speciem babent tXdpuJV, YXicxPWV, KvdKLUV s. icvrJKUJV, quae 
seeundnm Lob. ad Buttm. 2 p. 443 sqq. ampliativam tenent potestatem, 82) scholastemm obaarvationes aä Ar. Ran. 742 et ad Luc. vit. 
auet 27 TTußßtac, Eav0fac, servorum nomina ludibrii causa» ab adiec- 
tivis formata foisse» refelluntur a Lobeckio Proll. p. 493 Byrrkute et 
Gianda* ingennorum nomina attestante. 88) et Btar. e. III 27, 6. Digitized by Google et ampKficatione flexorum forma atque usu. 273 

uü PvdGiuv, bucco, apud Plut. parasiti nomen, et quae ducta sunt a sub- 
suntivis: Yderpwv, KlvTpuw, cdGujv, nöcötuv, qniaciov et a verbo 
xaucuiv (Luc. Philops. 25). singularia sunt elpuiv, böXuw, hoc per 
metonymiam a böXoc translatum, et pdOuiv ». fiödog Lacedaemoniis fami- 
liaris vocula. 

Postremo commemoranda sunt quae huc spectant nomina quae 
iticuntur demiouüva in -uc tenninata, de quibus commentatus est Lo- 
beckius ad Phryn. p. 436, quorum AiovOc lunt qui ex Aiövucoc muü- 
latum es$e velint. at 6mpöc quod schol. Theoer. 15, 13 öiroKopicri- 
kujc formatum esse ait, eam demlnutionem toti vocis corpori aeeeptam 
refert 

EPIMETRUM. 

DE NOMINUM A DEMINÜTIVIS REPETTTORÜM USÜ. 

A deminutivis Graeci num derivaverint alias voces cum quaerimus, 
huiusmodi formatio haudquaquam probatur vocula ab Aristophane comice 
fieta ftaictocufttaiCTdbiic. cetera enim similiter formata plurima sunt cor- 
rupta ut Xa^iro&tobpOMilcavTa ex Xa^abobpoMncavTa apud schol. 
Ar. Vesp. 1198. öpiOKÖfiot ex öpeoioöjioi s. öp€U)KÖ|ioi ap. Poll. I 22. 
bablifrbnc quod citavit Stephanus in thes. L. Gr. ex Theophrasto pro 
babuibi^c; nam cjuiXitoröc medicis orationis elegantioris minus studioBis 
relinquendum est. hoc vocalis i pleonasmo affeeta sunt <popnoq)6poc 
quo voc schol. Thuc IV 1 6Xicdc explicat et öpKiOTOficfv, öpKtOTÖiiot 
pro öpKta TOM^cGai ap. schoL II. XIX 197 cf. Apoll Alex, de adv. fiekk. 
An. ü 602, 26. Poll. I 38, et öptObcfrrai in B. A. 287, 20. cf. E. M. 
neque fiebant ab anliquis scriptoribus propagines ab dppipiov, xpuciov. 
nam dpTUptoOrjioi , quod Harpocratio 45, 3 ex Dinarcho allegavit, cor- 
ruptum est ex dpfUpo6^)Kii, et dpruptOKÖrroc in Septuaginta tantum 
(Reg. IV 2) locum invenit; neque dubitandum est quin pro XPUCtoirXtkta 
ap. Strab. t. II p. 109 ed. Tisch, emendandum sit xpucoirXiicux. scrip- 
turae autem varietate insigne est cxoiviocuußoXcüc , cxoiviocOjißoXoc 
cf. Bergler ad Ar. Pac 36. B. A. 302. Poll. I 48. VII 160, quem opifieem 
ad veterani usum rectius voeavit Plutarchus de tranq. anim. 14 exotvo- 
crpöqwc, et nisi veteris poätae Nicophontis jiucrpioirifrXaic (cf. p. 207) 
ap. Ata. ED 126 e metro tutum foret, ut fiucrpoTTdiXaic corrigatur, sua- 
dere non dubitarem. inde apparet satis defendi Lobeckii emendationem 
cirapnoxa(Ti)C pro crrapTOxafoic metri caussa in Piatonis comlci venu 
ad Phryn. 662 tentatam. ratio autem ac caussa, cur a derivatis fuerint 
facta« propagines, aperta est in iis quae cum deminutione videantur flexa, 
in deminutiva demum forma peculiarem sibi vim ac potestatem naeta sunt, 
ergo cum ßorpdxiov, ßdTiov, cxdq>iov, Kibbiov, Tpowuxribiov, öße- 
Xiococ per metonymiam propriam a primitivls remotiorem significationem 
aeeeperint, nemo temere mirabitur, quod inde enata sunt ßctTpaxtoOv, 
quod Atheniensium Judicium (cf. Paus. 1, 28, 8) necessario repraesentat 
ßcrrpdxtov, unde illud per colorem nomen suum invenerat. eadem formae 
ratfnlfesi in ßonoicrj, dterioris aetatis poculum comkis usurpatum. cf. Digitized by Google 274 L. Ianson : de Graeci sermonis nominum deminutione 

Athen. XI 484% deinde in tiTTOCKaqnÖKCtpTOC Nicostr. ap. Athen. II 47 a 
cf. p. 204, in Kwbtoqpöpoc Strab. XVII 822 cf. p. 204, in tpotwicrri&uj- 
TTOiöc Apollod. Garyst. ap. Athen. VII 280 d , ubi tarnen nonnulli Codices 
■fpa^aTOTTOiöc tuentur; in ößcXiacoXuxviov Theopomp. com. ap. Ath. 
XV 700 f cf. p. 251. hinc usu venit ut ad novas formas sive derivatione sive 
compositione procreandas, ubi derivatum nomen expressius significaretur, 
derivata vox praeferretur primitivae, ut pro significationis ratione cifclöeic, 
_.__j — 1> i> un j c j puiaminig colorem refert, et ctböeic quod Uli fructui 
lile est. inde quae sunt derivata a Ktjpiov patent ut KTjpioei- 
tZeiv etc. at xopioeibeic 84 ) quod Epicharmus apud Alhen. 
08 e Kopaidvoic piscibus propter colorem attribuit, fortuitam 
i uecessariam prae se fert cum vocula KÖpiOV similitudinem. 
habet explicationem novicium illud ZiubictKÖC kukXoc sive 
böc (Maneth. 4, 168) pro Jwbict (Aristot. de mundo 2) er. 
rOTtiptOtXuTmic qui Euphorionis erat carminis cuiusdam litu- 
d. Theoer. II 2 veluti Ar)jLir)TT]p 7TOTT]pioq>6poc ap. Athen, 
«d ad Atticorum usum cum speetatur, ea potissimum in usum 
mtur quibus significantur proprietates ac vitia quibus Juvenilis 
s, ut jLietpaKioOcBoti apud Xenophontem, cuius loco posteriores 
st |U€ipaKi€U€c6ai et rcaibapieuecOai ; deinde jueipoKuibric, 
T)C (cf. supra). tum veavioceuerv Plat. com. ap. schol. Arist. 
7 et V€CtviCK€U€c9ctl apud Xenophontem mediaeque comoe- 
, cf. Mein. Com. fragm. II 1 p. 434, quod significatu discrepat 
cGai unde veavieujLtaTa (cf. Schaef. ad Plut. V p. 454) quod 
Keujuara ex codd. recepil Bekkerus ap. Plat. de rep. III 390*. 
idibrium, ut videtur, vocatur jLieipaKieEanarric philosophus 
i quam pro institutione exigebat, adolescentulos fraudaverat, 
)€C7T. append. Anth. Pal. 288. horum tarnen usus non ultra 
lecessitatem extendendus est. nam TraibapirjfaaTa quod Hesy- 
Äptct explicat, TraibiöGev 85 ) pro öc iraiMou (cf. p. 207) ap. 
, 21, TTCtiblÖTnc, TraibiOTpoopetv illius quem modo demon- 
ignificationis habitum exuerunt. non meliore nota est iraibi- 
xnar apud Athenaeum, cf. p. 250. neque fuit quod scholiasta 
106 in d*ff€iU)bTic ad formationem primilivum fiffOC spre- 
in culpa idem est scholiasta ad Ar. Vesp. 672 cum dixerit 
c {n\£l\xa). quam vero secutus fuerit analogiam Cicero, cum 
mniscatus, incompertum est. plus contra habet excusationis 
a strophiarius formabat, quod crpöquov sua poteslate prae- 
>rimitivi vim aequiparaverat cf. p. 210. hinc quae ducenda sunt 
, ipimiOiov, XcTrupiov, ßißXiov, Oripfov, Kpavfov, cnmeiov, 
e crebriore usu fuerint quam prototypa, formae anomaliam 
m. sie probandum videtur tycmoupTiKri ap. Plat. Pol it. 280 
»PTiKT| quod inde Stephanus in thesauro L. Gr. citavit. nam 
:epißaXXoi (q>iX6coq)Oi) ap. Ath. IV 162* lusus est Hegesan- 

jychius cum id Kop(u) f\ x6pij koiKÖc interpretatur , oculorum 
^üficari vult 85) ircuoiujSr)C legitime natum est ex iroubid. Digitized by Google et amplificatione fleiorum forma atque usu. 275 

dri. pariter defenditur duii|Liu6tuJc6ai ap. Lys. tinkp T. *€por. <pdv. 93* 
(Sleph.) pro Öpiyu9tf>c6ai, X€irupiitö>r|C ap. Arist. H. A. 5, 15, quod 
verbo Xeirupioöv ab Hesychio in medio proposito confirmatur. mullo 
notiora sunt, quae cum ßißXiov cooglutinata reperiuntur , quamvis pro 
ßißXioOrjicii M ) Eupolis dixisse feralur ßtßXia divta; at ßißXtomuXr|C 
antiquae comoediae po€ta, Aristomenes, unde natum videtur ßlßXioxpd- 
q>oc Gratini (cf. Mein. Com. fragm. II 1 p. 159. Poll. VII 211) pro quo 
Lob. ad Phryn. 655 correxit ßißXiorfpdqXK ; neque fecit adversus ana- 
logiam Demetrius Troezenius qui Didymum grammaticum nominabat ßi- 
ßXioXdöav, iocoseque vocatus fuit Andreas medicus ßißXiaittcöoc ab 
Eratosthene. band di versa sunt 6r|pio0c6at, 6Y|piuJbr)C, quamvis saepius 
potiora fuerint quae a primitiva voce 0r|p incipiunt, quemadmodum a 
rariore vocabulo Kpävov fecit Aristophanes Pac. 1252 KpavOTTOlöc, con- 
tra KpoviöXetoc nescio quis in Bekk. An. 49, 2. idem vero Aristophanes 
(£q. 129) CTüTT€lOTrujXr]C (cf. Poll. I 84) non alia motus causa dixit quam 
quod derivata vox frequentiore esset usu quam primitiva. neque aliud 
aflerri potest argumentum quod Hippocrates dpaxviÜL>br|C , Aristoteles 
maluit dlcere dpaxvioöcGcu, cum dpdxviov araneum significans vetus- 
lissimi poetae auctoritate firmatum scribentium animo prius obversaretur 
quam dpdxvr], quod eo significatu citerioribus demum scriptoribus usur- 
patum fuerat. nee latet ratio ac caussa, cur probatlssimi scriptores 
£piOUpY€iv, £pit6br)C formaverint ab fptov, quod sunt qui deminutivum 
declarent (cf. p. 195), cum quod subiiei potest etymon epoc imaginarium 
sit, cuius loco elpoc Homeri Ionumque usu fuit divulgatum. minus vero 
clara videtur vocalis i interpolatae ratio in qxnviKtoöc ap. Ar. Av. 272, 
nisi forte eandem po€ta aueupatus est sua vitalem ac senum quam poste- 
riores Graeci in dtreXiUJTTic, vr|Ciurrr|C, C7rapYCtViuJTT|C, aliis de qui- 
bus commentatus est Lobeckius ad Phryn. p. 700. qua excusatione non 
polest uti psalmodus ille CXXXVIII cum cantaverit &ixvidcac pro äi- 
XV€i3cac; nam fyviov epicis tantum poetis usitatum erat cf. supra. ei 
autem vocum generi dissimilia sunt ßißXioxöc, ceXr)Viaic6c, alia, quippe 
quorum terminatio -ictKOC propriam describat significationis aflectionem. 
ceterum iam Homerus praebet huius vocalis metri daetylici causa inter- 
positae exempla, ut d£6Xiov, teixtöeic 87 ), quod ille poSta, quem quod 
substerni possit primitivum TCixiov de domorum maceria usurpasse con- 
stat, Gortynae, Tirynthi, oppidis munitissimis attribuit, similiterque for- 
matum videatur qnnciöeic 88 ), Xetpiöeic, quod nomina unde repeti pos- 
sunt posteriorum fuerunt poätarum. atque habebat quem sequeretur 
sclioliasta Soph. 0. G. 686 cum scripsisset nebniörjc ircbioOxoc, si non 
prosae orationis scriptorem, certe Aeschylum qui Pers. 558 dji Trcbtrj- 
p€ic in cantico posuerat et trebiovöjuoc Sept. 254 et nebicmXÖKTUTroc 
ib. 83. 86) ßißXo8f|KT) legitur ap. schol. Ar. Nub. 966 Herrn. ßißXoinuXr)C 
iuxta ßtßXioiruUvjc et ßißXoypdiqpoc in A. B. 29, 29. 87) inde TeixioOc 
castollum prope a Thermopylis et TeixtoÖca regio quaedam Mileti. 
88) qnmioqxrfoi (lx6ticc) Arist. H. A. VII 53 cf. Ath. VII 805 f . Digitized by Google 276 L. Iaoson: de Graeci tennonia nomiatun deminutione etc. 

Idem usus constit in foclbus quae in *tc cadunt, ut Graeci in horum 
Dominum propagatione prospexerint aut perspicuitali aut analogiae, qua 
eiusmodi nomina oerto definita significatu a primitivis formis non multum 
differebant. sie Hippocrates croXibi6br|C, Euripides CToXibiwcd^evoc, 
Xenophon croXtburröc usurpantes non deflezere a communi usu neque 
Aristopbanes cum fonnabat fkmboacöiTOC, quoniam po€tae iiiius aetale 
: piscem significana celebratior erat quam ßäroc, eademque ratio est 
niboöv Xemburröc optimorum acriptorum usu frequentatis , unde 
ütöc excusatur, quod exprimitur derivatae voculae aide significatio 
. 224), quod vocabulum explicatum est in B. A. 371, 24 öpfioc cur- 
voc £k ttoXXujv äirfbujv. inde defenditur CTXernboTrouk pro 
PfOTTOtöc, quippe cum prototypon CTX^tTOC ad usum multo rarius 
quam CTXenic. cf. interpr. Greg. Cor. p. 28. 
Ex iis igitur quae sunt disputata clare patet, a deminutivis non pre- 
ise Atticos alias voces nisi quae fuerunt iocosae comicorum orationi 
omodatae , uti quae in altera compositionis parte deminutiva tenent, 
ythae istius TCpOVTOYpäbiov ap. Ar. Thesm. 1205, qnXojLKipaxf- 
et quod inenodabile est öpOcrfOpicKOC sive dpOpcrfoptCKOC et 
oris temporis figmentum dicpoxiiviacoc et artis vocabulum X €l P°- 
Oickoc, de quibus supra p. 251 latius expositum est. eflelae vero 
itatis fuit TTacccociZouca quod Hesychius iraccaXeuouca explicat; 
irdccaS deminutivum est, cf. supra. at ocuXcnceüeiv Xenophontis 
inagis offendit quam qiiXäieivov £uXov apud Pollucem V 32, cum 
OC non usiutum , cjüuXoc poStarum tantum usu fuerit tritum. CORRIGENDA. 

p. 186 v. 17 scrib. irpoirapo£urövujc 

p. 189 in not» extr. — tertiae 

p. 190 ▼. «3 — Plato (Tim. 85«) 

p. 195 v. 29 — KOpOKivibiov 

p. 196 t. 18 — caulis 

p. 204 v. 4 im. — in -iov 

p. 205 y. 13 eicidit: in defectu 

p. 206 y. imo pro Optrxiov aer. 6pov(ov et sie p. 207 

p. 207 ▼. 8 — cibiO€ibr)C 

p. 229 v. 13 — pro quo quominus. Digitized by Google CONSPECTUS CAPITUML I. De varia deminutionis ratione ao natura 185 

II. Epici et tragici poetae deminutiva plerumque vitavernnt . 186 
m. Nomina in -iov oadentia generatim deseribuntur .... 188 
IV. Nomina in -ctov et -notov terminata pleraqne non sunt de- 

minntiva 200 

V. De deminntivis in -iov cadentibus 202 

VI. Nomina in -iov eadentia a signineatione deminntiTornm pro- 

fecta certam definitivamque nacta potestatem 206 

VTI. De deminutiv« in -ic cadentibus 220 

VIII. De deminntivis in -toiov cadentibus 228 

§ 1. De Yocalium quae terminatione -toiov fiunt complexio- 

nibus 228 

§ 2. Deminutiya in -toiov quorum radices terminantur in 

eonsonantes 241 

EX. De deminntivis in »ickoc -icicn, cadentibus et de iis quae inde 

propagantur 247 

§ 1. Hypocorismus -ickov negatur. nomina in -ickoc -icicn,, 

quae primitiyis videntur carere, citantur 247 

§ 2. Quae deminutiv» in -ickoc et -icki] a primitivorum ge- 

nere desciverunt 249 

§ 3. De deminutivorum in -ickoc deriyatione et eompositione 250 
§ 4. De deminntivis in -ickoc quorum primitiva in vocales 

exeunt 251 

§ 5. De primae flexionis vooulis quae terminatione -ickoc 
et -ickt) infringuntur et de ceteris quae propter proto- 

tvporum genus huc pertinent 251 

S 6. De deminntivis quorum primitiva secnndam seountur 

declinationem 252 

§ 7. De deminntivis in -ickoc quorum primitiva tertiam se- 
ountur flezionem 255 

X. De deminntivis in -optov terminatas 267 

XL De deminntivis in -uoptov terminatis 262 

XII. De deminntivis in -uXXiov 268 

XIH. De deminntivis in -uXXoc -uXXa -uXXic -uXoc -uXt) -uXic . . 268 
XIV. De nominum in -ctXoc -oXXoc -cXXoc -iXoc -iXXoc -iXa caden- 

tium nypocorismo 266 Digitized by Google 278 Gonspectus capitum. 

. XV. De Dominum in -tvoc -ivt) -ivr|C desinentium natura . . 266 

XVI. De deminutivis in -ctqpiov -rpptov -uqnov -uviov .... 267 
XVII. De deminntivis in -ixoc et de syllaba -ixpoc formationis 

canssa pancornm vocabulornm stirpibus affiza .... 267 

XVIII. De deminntivis in -kvt) -xvn, -kvic -xvic flexis 268 

XIX. De aliqnot vocibns in -cuov -aciov -aicic -iy£ sive -iE exenn- 

tibus qnibus deminutiva vis falso attribnitnr ..... 269 

XX. Terminatione -tocuc animalinm fere pnlli significantnr . . 269 

XXI. De verbis deminntivis 270 

XXII. De nominibus et deminntivis et amplificativis in -al -ac 

-lac -ic -iujv -U)V -vc desinentibns 270 

Epiznetrnm. De nominnm a deminntivis repetitornm nsn . . . 273 Digitized by Google *»»*• T DE 

POENVLI PLAVTINAE 
DVPLICI EXITV SORIPBIT THEODORVS HASPER. Jahrb. f. class. PhUol. Suppl. Bd. V Hft. 2. 19 

Digitized by VjOOQlC Digitized by Google Xoenulo Plautinae actus quinti scaena sexta ad finem perductae haud 
ignotum est eis, qui aliquid operae posuerunt in comicorum latinorum 
lectione, integram affixam esse in plerisque editionibus scaenam suppo- 
silae nomine inscriptam. Quae ipsa ab aliis Plauti editoribus in separa- 
ten reiecta locum a paucis prorsus est deleta, praepostere hac in re 
confisis ilüs auctoritate viri ceteroqui sagacissimi deque Plauto optime 
meriti, Ioachimi Camerarü. Atque hi editores omnes, quos post subtilis- 
simam Friderici Ritschelii de crisiPlautina commentationem insertam musei 
rhen. vol. IUI a. CIODCCCXXXVI p. 180—216 et 485—570 non opus 
est generatim enumerare, non dubitandum est , quin hanc Poenuli scae- 
nam putaverint plane eiusdem generis esse, quo sunt scaenae illae sub- 
diticiae vel potius noviciae '), quae in plurimis antiquioribus Plauti editio- 
nibus vel adlunguntur vel inseruntur fabulis Amphitruoni*), Aulu- 
lariae, Bacchidibus, Mercatori. Quibuscum inconditis, rudibus, 
deformibus saeculi quinti et sexti decimi carminibus — si modo quae et 
numeris careant et inventione poetica carminum nomine digna esse iudi- 
camus — quo landem modo conferri compararique potuerit haec, de qua 
agitur, Poenuli scaena, vix assequetur, qui aliquantulum gnarus sit artis 1) De quibus scaenis quod fecit iudicium Niebuhrins commenta- 
tionis Actis academiae Berolinensis a. CIOIOCCCXVI insertae p. 277 
sqq. repetitae in Opusc. histor. et philo 1. I p. 169 sqq., id ex parte 
merito improbatum est a Ritschelio parergon p. 399 cf. p. 600. 

2) E quo numero scaenas ad Amphitrnonem pertinentes nunc per- 
qui sita rarissima illa Plauti editione, qnae sine loci et anni significatione 
emissa Uermolai, Politiani, Beroaldi nomina in fronte habet [cf. 
Kitschelinm musei rhen. vol. Uli p. 189 — 192] existimo referendas esse ad 
Hermolanm Barbarum [v. Ritschelium parergon p. 403]. Quod nt 
credam his potissimum addacor argamentis. Ntdlo pacto potest dubi- 
tari, quin Hermolaas vel scaenae vel scaenarom noviciarum reapse 
fuerit auctor; ipse enim profitetnr in epistula ad L. Phosphornm epi- 
scopum Signinum missa: cf. epistulam apud Ritschelium musei rhen. vol. 
IUI p. 191. Item non potest dobitari, quin illa ipsa editio, cuius modo 
mentionem faeiebam, habuerit Hermolai studia Plautina, id quod doce- 
nrar editionis titulo, qui est: 'Plautus cum correctione et interpreta- 
tione Hermolai, Morulae, Politiani et Beroaldi et cum multis addi- 
tionibus'. Ergo veri est simillimum, in eam ipsam, quae mortuo demum 
Hermolao prodiit editionem receptas esse scaenas, quas ipse oompo- 
suit Hermolaus. Atqui sunt in eam editionem receptae scaenae novi- 
ciae, nee tarnen aliae nisi quae nunc quoque habentur ad Amphitruo- 
ttem. Vnde non sine summa probabilitate concluseris, scaenas novicias 
Amphitrnoni insertas, quas, quippe primum vulgatas hac editione, hoc 

19* Digitized by Google 282 Th. Hasper : de Poenuli Plaulinae duplici exitu. 

Plautinae. Vt enim, id quod infra disputabitur explicatius, omittamus 
nunc verborum sententiarumque indolem haud contemnendam, omittamus 
insignem numerorum elegantiam , quibus nemo unquam potuit uti medii 
aevi doctus : illud certe potuit atque adeo debuit hominibus criücis istis 
scrupulum inicere, quod cum noviciae istae scaenae non alia de caussa 
sint adiectae nisi ut supplerent quae vel reapse desunt fabulis Ulis vel 
videbantur saltera deesse, prorsus diversa est ratio huius scaenae, qua ad- 
missa sponte intellegitur aliam fabulae partem excludi necessario. 

Verum etiam aliud intercedit idque multo gravius discrimen inter 
novicias istas et haue Poenuli scaenam, quod nescio quo modo fugere 
potuerit eos qui de fraude cogitarunt a posterioris aetatis homine facta. 

Habetur enim illa Poenuli scaena, qualem praebent editiones nostrae, 
non solum in deterioris notae codieibus omnibus, verum etiam in Pala- 
tinis, testibus per se sat locupletibus. Quid? quod argumentis, qualibus 
non facile invenias luculentiora , nobis videraur efficere posse, hanc 
Poenuli scaenam, qualis nobis tradita est reliquis libris, 
exstitisse iu ipso quoque codice Bobiensi, quem constat quarto 
p. Gh. n. saeculo esse compositum. Videtur sane obstare argumen- 
tum suapte vi gravissimum: compositionem dico codicis Bobien- 
si s. Dudum enim affirmatum est 8 ) a Ritschelio, summa constantia com- 
positum eum esse ex quaternarum membranamm paribus sive, quemadmo- 
dum vocari solent a philologis, ex singulis quaternionibus, excepta una 
Sticho fabula extrema , cui tarnen exemplo, cum baec fabula ultimam In 
Bobiensi codice tenueril sedem, nihil merito videtur esse tribuendura. 
Quae quidem Ritschelii observatio, de cuius veritate nemo adhuc dubita- 
vit homo doctus, si vera est sine exceptione, fatendum sane est non 
posse admitti coiiiecturam , quam proponebam. Vti autem tota haec 
quaestio queat diiudicari , cognitum perspectumque habeamus necesse est, 
quae fuerit totiusPoenuliin Bobiensi codice condicio. Praeter cetera 
igitur subiciendus est Poenuli partium in membranis Ambrosiani servata- 
rum index siraulque indicandum, quo modo hae particulae olim distributae 
fuerint in Bobiensi codice. Atque cum Poenulus in eo quinque integros 
oecupaverit quaternioues, ex horum primo nihil hodie exstat iu deleticio 
codice, reliqui vero, nisi me fallit computatio a roe facta, hasce continu- 
erunt fabulae partes: ipso tempore ortag esse apparet, profeetas esse ab Hermolao Bar- 
bar o, quode praeeunte Morellio (cf. Niebnhrii opusc. hist. et philol. 
I p. 176 sqq.] iam cogitabat Niebuhrius nullis ille quidem fretus vel 
argumentis vel testimoniis. Cui coniecturae per se probabili in promptu 
est eo maiorem fidem esse habendam, quo luculentius accedit argu- 
mentum. Etenim octonariolis sese usum esse ad Plautinamm scae- 
narum nexum refingendum ipse testatur Hermolaus [cf. Hermolai epi- 
stulam 1. s. s.]: quod ipsum numerorum genus rüde sane et impolitum 
adhibitum eM^ apparet Amphitruonis scaenis. 

3) Primum in litteris a. CIOIOCCCXXXVII Mediolano ad Godofre- 
dnm Hermannum missis, editis postea in Zimmermanni diurnis antiq. 
stud. eiusdem anni p. 744. Digitized by Google Tb. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 

A 

% 2, 70 — 103 
,104 — 139 
j/140 — 175 
^176 — I, 3, 16 
17 — II, 16 
16 — 52 283 ,111, 1, 69 — 2, 26 

/in, 3, 22 - 59 
1^60 — 96 

vE 

sJII, 5, 1 — 37 

jBBL> 2, 28 — 56 

y57 — 90 
//91 — V, 1, 21 
' v 22 — 2, 30 

^31 — 68 

^69 — 105 

^H 

,V, 2, 144 — 3, 20 

(•21 — 4, 1 
2 — 28 
>29 — 62 
^63 — 98 
^99 — 5, 24 
\2b — 6, 5 
6 — 7, 10 

Quod st ex solis quaternionibus compositus fuit codex Bobiensis, 
consequens hoc est, ut ex tribus quas infra scripsi coniecturis una sit 
probanda necessario. Aut enim omniuo caruit codex Bobieusis huius 
scaenae parte quae sequitur versum decimum: ut fabula quae excepit 
Poenulum in Bobiensi codice b. e. Persa a novo quaternione ceperit exor- 
dium; aut reliqua ista scaenae pars integrum occupavit quaternionem : 
ut, quandoquidem qtü in reliquis libris habentur versus duas tantum pa- 
ginas et partem tertiae possunt explevisse, haec scaena multo fuerit auc- 
Uor ea quae nobis tradita est libris reliquis ; aut scripta fuit ipsa in prima 
membrana quaternionis LXXI (h. e. priraus Persae quaternio), quae sane 
non servata est in membranis Ambrosiani : ut cum hae duae paginae non 
plus quam XXXVIII versus potuerint continere, scaena tribus quattuorve 
versibus fuerit brevior. 

Quarum quidem coniecturarum cum et prima et altera merito desti- Digitized by Google 284 Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 

tutae videantur omnibus veri similitudinis numeris, non potest non proba- 
bilior viden tertia, cui tarnen ipsi quoque non secus atque Ulis certissima 
repugnat ratio. Permiro enim eodemque felicissimo casu factum est, id 
quod edocti sumus a Ritschelio parergon p. 297 Geppertoque libelli qui 
inscribitur de codice Ambrosiano p. 2, ut pervenerint usque ad nostram 
aetatem tres Ultimi buius scaenae versus servati adversa parte trium oblon- 
garum membranae scidularum, quibus a librario codicem deleticium con- 
glutinaute scripturae sacrae coniuncti sunt fasciculi*). Manifestum est, 
non posse tres istas scidulas parüculas fuisse primae quaternionis LXXI 
membranae : cuius si fuissent partes, sponte intellegitur defuturos in Bo- 
biensi codice fuisse scaenae versus ab undecimo usque ad duodequinqua- 
gesimmn. Quod cum per se ne umbram quidem habeat probabüitatis, 
tum est quo redarguatur refellaturque certissime. An temere ac fortuito 
censemus evenisse , ut inter decimuro scaenae versum et tres Ultimos qui 
supersunt desint XVI senarii iambici et XXII septenarii trochaici? Qui 
versuum numerus commodius non potest convenire cum codicis ratione, 
in quo cum singulae paginae XVII1I continerent versus, XXXVIII illi , qui 
non exstant in codice, exaequaturi erant ipsum duarum paginarum vel 
unius membranae spatium. 

Si autem tres istae scidulae non fuerunt particulae primae mem- 
branae Lffll quaternionis 6 ), illud consequitur, ut, si reliquis in partibus 
omnibus compositus fuerit codex Bobiensis ex integris quaternionibus, 
hoc certe loco non fuerit. Quid? quod illud ipsum, quod per se est cer- 
tissimum, alio fortasse nee minus luculento argumento poterit firmari ac 
stabiliri, deprompto illo ex numero, quo singuli notati sunt codicis Bobi- 
ensis quaterniones vel potius fasciculi. Quaeritur enim potueritne vel a 
Ritschelio vel a Guilelmo Studemundo qainti 6 ) Poenuli quaternionis nu- 
merus perspici. Quod si factum erit, sua sponte cognosci poterit, ve- 
rumne ego sim adsecutus, qui notatum eum fuisse confidenter contendo 
numero LXVIIII. 

Iam vero investigantibus , quae tandem membranarum compages 4) Membranarum partem aversam sciendum est continuisse longum 
argumentum eodem membranae loco quo Persae didascaliam fuisse 
suspicere, perquam illud simile eins quod Pseuduli habetur in Ambro- 
siano. Cf. Ritschelium 1. s. s. 

5) Quaeritur igitur, quid in hac habuerit codex Bobiensis. Quando- 
quidem autem nee fabulae didascalia duae paginae possunt expletae 
esse, quam ne fuisse quidem in codice probabiliter contendit Rüsche - 
lius I. s. s., neque argumenti illins non acrostichi vel utriusque argu- 
menti (si quidem credis etiam acrostichum exstitisse in codice) tarn 
magnua potest ambitus fuisse, ut plus quam duas oecuparint paginas 
(h. e. eam in cuius particulis servatis exstant longi illius argumenti 
reliquiae et primam quaternionis LXXI): aut utraque vel certe altera 
pagina existimanda est litteris caruisse, aut, id quod mihi veri visum 
est similius, servatus fuit in Bobiensi codice Persae prologus, qui, si 
quidem vera est haec coniectura, deperierit necesse est inter quartuzn 
p. Ch. n. saeculum et Calliopii aetatem. 

6) Nam ex hoc solo servata est ultima pagina, in cuius imo mar- 
gine scriptus esse solet fasciculorum numerus. Digitized by Google Th. Hasper : de Poentdi Plaulinae duplici exitu. 286 

quintum Poenuli qnaternionem exceperit in Bobiensi codice, dubium esse 
iion potest quin ei adiectum fuerit unum membranarum par 7 ), ita qui- 
dem ut in tertia pagina i. e. in altera membrana scripü fuerint tres isti 
quos habemus versiculi, Persae argumentum metricum, cuius supra men- 
üonem iniecimus, in quarta pagina hoc modo: 

(* 

\49 — 51 arg. Persae 

Atque hoc quidem membranarum par, si vera sunt quae supra dis- 
putabam, in promptu est insignitum fuisse numero LXX. 

Qua argumentatione illud saltem ad persuasionem apposite effectum 
esse arbitror, id quod maxime nostra interest in hac caussa, in ipso 
q uoque Bobiensi codice integram exstitisse hanc Poenuli 
scaeuam eamque haudquaquam diversam ab ea, quae tradita 
est libris eCalliopii recensione profectis. 

Nee vero cuiquam perito videbitur huius scaenae fides ideirco in- 
fringi et infirmari, quod nee glossarii Plautini nee grammaticorum lati- 
norum testimonium ipsi licet adhibere praesidio. Id quod ne mirum 
quidem polest videri, cum haec scaena nihil contineat insoliti minusve 
usitati, quo merito Uli potuerint vel glossator ille vel grammatici. Illud 
nullo pacto est dubitandum, quin neutris ignota fuerit haec Poenuli scaena. 

Quaenam igitur sit ratio huius scaenae, neminem iam potest fugere: 
Poenuligeminus nobis per temporum iniquitatem servatus est e x i t u s. 
Quod etsi suapte natura non polest non permirum videri, tarnen non est 
sine exemplo. Notum est enim, exstare in duobus deterioris notae codi- 
eibus Terenlianis alter um Andriae Terentianae exilum, quem iam 
Donatus in parle suorum exemplorum sese legisse testatur : cf. Rilsche- 
lium et G. Hermannum in Ritschelii parergis p. 583 sqq. , Fleckeisenum 7) Quoniam Bobiensem codicem non ex solis quaternionibus, ex- 
clusa quavis alia complicandarum membranarum ratione, compoßitnm 
fuisse demonstravimus, nihil impedit, quominns alioe adhibitos fuisse 
credamus membranarum fascicnlos, tibi non commendetor quaternio- 
num usus in fino fabularum. Cadit id in duas fabulas Mostellariam 
et Persam, in quarum priore Ritschelius compositionis illius plane, 
ut opinabatur, constantis observatione fretus cogitabat de omissa in 
Palatinis appendice. Nos, qui non sine exceptione constantem fuisse 
quaternionum nsum supra ostendimus, non possumus non eam amplecti 
sententiam, quam de Persae extremae condicione iam a Ritschelio 
praef. Persae p. VIII non sine summae dubitationis significatione provi- 
sam videmus, ut et XLIH et LXXIII quaternioni singulos adiectos 
fuisse credamus biniones. £ quibus MosteUariae binionem notatum 
fuisse apparet numero XLUII, numero LXX 1111 vero binionem Persae. 
Perspicitur autem e trium illorum exemplorum vi, legitimum sane 
fuisse quaternionum usum plane que constantem in mediis fabulis ex- 
cepta Sticbo, cuius siugularis est ratio; immo vero, si qua fabula ex- 
cessura erat iustorum quaternionum ambitum, fabulae finem solitum 
fuisse simul cum proximae fabulae initio unius quaternionis continui- 
tate comprebendi: sed tarnen praeter normam sane et consuetudinem 
aliquotiens, ut fabula nova a novo exordiretur quaternione, adieetam 
fuisse aliam membranarum compagem, qualis quidem suffectura esset 
ad fabulae finem. Digitized by Google 286 Th. Hasper: de Poenuli PJautinae duplici exilu. 

Terentii praef. p. XIIII, Guil. Wagnerum commentaüonis de Terenüi An- 
driae prologo scriptae quae habetur in libro miscellaneo edito a societate 
philologica Bonnensi Bonnae GIOIOGGGLXIIII p. 79 sq. 

Priusquara autem de utroque Poenuli exitu deque mira , quae in- 

tercedai inter utrumque, ratione certum potest fieri Judicium, uter- 

nu» nraMpr cetera repraesentetur necesse est in eam integritatem resti- 

manibus sive poetae sive poetarum utrumque profectum esse 

autem crisis factitandae manifestissimum est easdem 
sse, quas valere mihi persuasum est in reliquo Plauto emen- 
: sunt Ritscheliana) : uterque enim fabulae exitus universe 

quidem recedit a severissima Plautinae artis norma, uti et 
ntellegetur et recte iam intellectum est a Bernardo Lomano 
ti Plaut, et Ter. p. 102. Qua in re cautius agendum erat, 
enulum nunc editurus essem i. e. fabulam quam haud pauca 
istanti reliquarum consuetudine aliena significatum nee tarnen 
est a peritissimis harum rerum existimatoribus [cf. Fleck- 
lologi vol. II p. 92], infra vero, ut opinor, enucleabitur. 
iil video mihi esse reliquum, nisi ut Priderici Ritschelii beni- 
?us singulari et largissimam et lautissimam mihi suppeditatam 
im codicum supellectilem , e quibus editionem prineipem , De- 
ipsiensem, Etruscum ipsos mihi lieuit inspicere. Cuius exi- 
me benivolentiae magnitudo nescio qua tandem compensari 
ügna gratiarum actione. 

m compendiis utor Ritschelianis , littera ff significare volui 
turas. 

ibeto versus utriusque exitus , quorum prior ineipit a V, 5, 
iius fieri potuit ad pristinam integritatem redactos. Digitized by Google ANTERASTYLIS. 

Uuid tibi Jubido est, öbsecro, Antamoenides, 

Loqui ioclementer nöstro cognato et patri? 

Nam hie trister pater est, hie nos cognouit modo 45 

Et hüae 8iü fratris filium. 

ANTAMOENIDES. 
Ita me lüppiter 
Bene amet, bene factum: gaiideo et uolup est mihi, 
Si quid leooni [huic] optigit magni mali, 
Quomque e uirtute uöbis fortuna optigit. 

ANTERASTYLIS. 
Credibile ecastor dicit: crede huic, mi pater. 50 

HANNO. 
Credo. 

AGORASTOCLES. 

6t ego credo. sed eceum lenonem Lycum, 
[ßonüm uirum eceum uideo, se reeipit domum.] 
**** * * * * * 
Rapiamus in ius. 

HANNO. 
Minume. 

Semel moneo, mala» personarum notas per utrwnque exitum C habere. 

Anterastytidis personae nota est vel akt. vel antbb. vel An. lubido 

est Z (tust quod e). lubido es* Da- lubido es BEF et cum rasura t litterae 
C. est am. A olsero B post obsecro adbl habet D. om. reliqui cum A 
abtamobbidss veram nominis formam restüuit Ritschelius ind, schal. Bonn, 
aest. a. ClülOCCCLVI p. VI. Antamonides AB, defensum (vel Antamo- 
nedes) a Fleckeiseno annal. phÜoL vol. XCIII p. 13, cid assensus est 
Buechelerus eiusdem annal. vol. p. 242. Antamenides FZ. Antomonedes 
CE. Anthomonedes D 44. Ioqui B inclenemter B. 

indemter C 46. iupiter F. iupit' E 47. aolupest libri cum A, 

nisi quod uolupe St C 48. «quid AZ. siquidem reliqui. siquidem 

quid Camerarius huic Pylades. om. libri cum A obtigit EFZ 

€ S 

magni mali E. xnagnum malum F 49. Quomque B. eumque reliqui 

e om. F nobis EF 50. abt.] Ade Z credibille B 51. lycum 
Hbri praeter A, qtd aliam vocem habere visus est 52. Pro quattuor ver- 
sibus qui sequuntur in reliquis Hbris omnibus, duo sunt in A nunc evanidi, sed 
tarnen, id quod ex exiguis litterarum vesügüs potuit cognosci, diversi ab eis 
qui in Paiatinis habentur. Ac trium [illorum 63. 54. 55 versuum ex alterius 
exttus v. 11. 12. 13 vel error e Mc Ueratorum vel pro aliquot versibus iam 
w Palatinorum archetypo exstinetis consulto subsütutorum scripturam infra 

edditis circulis notabimus reeepit E 56. inius A, Pylades. intus 

rtKqui mibümb A. minime reliqui Digitized by Google 288 Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 

AGORASTOCLE8. 

Quapropte>? 

HANNO. 

Quia 
Iniüriarum mültam dici säüiis est. LYCVS. AGORASTOCLES. HANNO. ANTAMOENIDES. LYCVß. 
Decipitur nemo meä quidem sententia, 
Qui suis amicis närrat recte res suas: 
Nam omnibus amicis meis idem unum conuenit, 
Vt me suspendam, ne äddicar Agorästocli. 

AGORASTOCLES. 
Leno, eämus in ius. 

LYCVS. 

Öbsecro te, Agorästocles, 
Suspendere ut me liceat. 

HANNO. 

In ius te uoco. 

LYCVS. 
Quid tibi mecum autemst? pro ag. personae nota spatium C quapropter] quapo F 

57. mültamdici A t Lipsius antiq, lect. II, 5, probarunt Langius apud 
Lipsium, Taubmannus, multo induci EFZB (nisi quod IndaciS atius). nral- 
tam in dici Pius (nisi quod scribit mulctam), receperunt Dousa, Bothius 
sacins C post est lycus addit B 

Act. V. Sc, 6, Duorum versuwn spaiio relicto personarum notas om. A. 
sine inscriptione superioribus continuat B et unius versus spaiio C licvs 

agob. HAno peu ' Antamenides miles 

LBNO «DEM II« D. LTCV3 LBNO 6IDBMII E. 

Lycus. Agorästocles. Hanno poenne. Antamenides miles F 1. ltc. de 
constanti fere in scaenarum initiis more om. libri omnes • ecipitor (7 

quidem mea sententia CDEFZ. 2. quiS viS C. qui Suis eraso 8 E. 

quisquis B. quia suis Lambinus suas res V 8. meis 

idem unum Camerarius. meis id demunum Da, et {nisi quod deraun ü) C. 
musi demunum B. meis id demunum Db. meis id demum FZ. meis 

dem£ 
id demunü E 4. addicar Z. addicare BCD (nisi quod in hoc sub e 

liltera,quo deleatur, positum est punctum a secunda manu), addicar^ E. ab- 
dicar F agorastoclbi A habere visus est Gepperto 5. eä Z intus 
EF 6. Inde ab hoc versu usque adVd in A nihil potuit cognosci nisi eosdem 
in eo exstitisse versus, quos habent libri reliqui post RA. notam leno ad- 

dunt libri omnes, delevit Bothius. post leno spatium B iniuste BC. inju£tb 
te E uocat B leno in ius uoco Lambinus 7. autemst H. autem libri Digitized by Google Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 289 

HANNO. 

Quia illasce aio liberas 
Ingenuasque esse filias ambäs meas, 
Quae sunt subruptae cum nutrice päruolae. 

LYCVS. 

Iara .prfdem equidem istuc sciui et miratüs fui, 10 

Neminem uenire, qui istas adsereret manu. ^ . 

Meae quidem profecto nön sunt. 

ANTAMOENIDES. 

Leno, in iüs eas. 
LYCVS. 
De prändio tu dicis: debetür, dabo. 

AGORASTOCLES. 
Duplüm pro furto mihi opust. 

LYCVS. 

Sume hinc quid lubet. 
HANNO. 
Et mihi supplieiis mültis. 

LYCVS. 
Sume hinc quid lubet. 15 

Collö rem soluam iam Omnibus quasi bäiolus. quia illasce ff. quia hasce libri. {nisi quod qi pro quia F). quia 
enim hasce Botkius aio liberas Camer arius. moli liberas B. m5 

liberas Z. modo liberas reliqid. affirmo liberas Pylades, Geppertus 

que ha 

9. quae sunt Z, Pylades. q sunt F -fei-ft E. te sunt D (he sup. scr. a 
sec manu), te sunt BC* eae sunt Bottdus * subrupte EF* sur- 

ruptae BCD. Vide RÜschelium proleg. Trin. p. XCV et mus. rhen. vol. Vlll 
p. 451 et 494, surreptae def enderat Fleckeisenus annal. phüol. vol. LX 
p. 251 sqq. surreptae Z cum mutrice B. cu nutriz Z paruulae 

BCD* puule EZ. puule F 10. iamqpidem (p et r ab altera manu 

ascript.) D equidem om. B istos B Siuet B 11. nemi- 

nem uenire ff. Cf. p. 300. nemne'm Bentleius ad Ter, ffec. IU y /, 1 uenire 
neminem Bolhius istas qui Botkius assereret DEF 

manu F. manum reliqui 12. meae profecto Pylades inluseas BC 

in Museas D (i sup. scr. ab altera manu) 13. debitur B 14. pro 

n 

ferto CD. jforto E mihi om. A € pro lyc. B sumi (i ? e ?) B 

quidlubet Acidalius in ßruteri thes. crit. VI p. 401. quodlubet A se- 

eundum Studemundum annal. phüol, vol. XC11I p. 64. quidem libri reliqui 

15. ha. om. D supplicis CDEZ» supplices B 16. versum qui 
sequitur in libris An. Et mihi quidem minam argentL Lyc. Sume hinc quid- 
lubet quem om. A, delevii Geppertus; videtur a grammaiico tdiquo eo consilio 
adscriptus esse quod Philologi vol. I p. 300 sqq. persecutus est Ritschelius 
minimam Db> minima E. minimam BCDa 17. collo A, in quo 

proxvna verba evanida sunt, collo rem Z- colorem reliqui quasi] tff F Digitized by Google 290 Th. Hasper: de Poeouli Plaulinae duplici exitu. 

AGORASTOCLES. 
Numquid recusas contra me? 

LYCVS. 

Hau uerbüm quidem. 
AGORASTOCLES. 
r intro, mülieres. sed, patrue mi, 
, diiisti mihi desponde filiam. 20 

HANNO, 
iter ausim. 

ANTAMOENIDES. 

Bene uale. 

AGORASTOCLES. 

Et tu bene uale. 
ANTAMOENIDES. 
'rabonem heic pr6 mina mecüm fero. 

LYCVS. 
rcle. 

AGORASTOCLES. 

Immo haud multö post, quom in ius ue'neris. 

LYCVS. 
>met tibi me addico. quid praetöre opust? 
bsecro te, ut liceat simplum söluere, 25 

s Philippos: credo, conradi potest: 
tionem faciam. 

AGORASTOCLES. 

Tantisper quidem 
Dud me lignea in custodia. 

»] om. EFZ nunquid ALEF lyc.] ao. D. aoo. EFZ 
im quidem ff. haud uerbum quidem Turnebus advers. X. 24 t sed 
cio nullo, quod tarnen non dubium est quin hauserit e suis membranis 
r a Ritschelio dictum est mus. rhen. vol. IUI p. 155. 531 sqq.). 
mim Lambinus (qui tarnen legere mavult ne verbum quidem) haud 
iiidem perspicue scriptum esse ' in suis Hbris veteribus : qui libri ve- 

fallor, ipsae sunt Turnebi membranae. adüeb qüidkm A. 

quidem reKqui. contra lyc. ne aduorsum quidem Salmasius 

] om. DEFZ see vel sece B patrue m F. patrue mihi ÜBE 
im ut dixisti libri. minus spqtii relictum est in A, quam quod tuam 
verbis aptum sit. dixti in Ä esse testatur Oeppertus filiam B 

rabonem BDEZ. arbone C heic ff. hoc libri. hunc Lam- 

lecum sup. scr. D 23. mo A de mult6 post cf. Ritschelium 
•in. p. CCXXII quom (cum) Dousa. om. libri, id quod pro- 

keisenus exerc. Plaut, p. 21 intus BCDEF 24. lyc] om. D 
tt*bi A gd F. qö* C. quod D. quot B ptore F. pre- 

protore B opust Pylades. opus est libri 25. symplum 

Trecentos, credo, ad Philippos Bentleius ad Ter. Phorm. I, 4 t 

rtest] $ E 27. ao.] om. B tantispem E 28. lignea] Igne F /Google Th. Hasper : de Poenuli Plautinae duplici exitu. 291 

LYCVS. 
Fiat. 

AGORASTOCLES. 

Sequere intro, pätrue mi, ut festum diem 
Habeamus hilare hunc, huius malo et noströ bono. 30 

Multüm ualete: mülta uerba fecimus, 
Malum postremo omne ad lenonem reccidit. 
Nunc quöd postremum est cöndimentum fäbulae, 
Si pläcuit, plausum pdstulat comoedia. ALTER EXITVS POENVLL AGORASTOCLES. LYCVS. HANNO. ADELPHASIVM. 
ANTERASTYL1S. ANTAMOEN1DES. AGORA8TOCLES. 
Quam räm agis miles? qui lubet patruö meo 
Loqui inclementer? ne mir er e, mülieres 
Quod eüm sequntur: modo cognouit Alias 
Suas 6sse hasce ambas. 29. ltcJ om. E et cum rasura ante fiat F mi om. Oeppertus 

ütfkstümdiem A. ut hunc festum diem reliqui, nisi quod dem B et sup. 
scr. diem D. ut festum hunc diem Botktus 30. habemus D. ha- 

bem* C hilare Bentleius ad Ter. Adelph. II, 4, 23. hilarem libri, nisi 
quod hylarem F. ilabbm A hunc vocem e vertu priore huc transposui 

32. FOSTikovMi'A" A (quod est secundum Gepperti et Studemundi tesli- 
vtonium posttboomhbad). postremo hoc omne ad 'ex antiquis 9 Acidalius. 
postremo omne hoc ad Pylades reccidit H t Studemundus annal. phi- 

lol. vol. XC11I p. 63, probatum Bitschelio ••ccidit^ 33. nuncqüod A, 
Pylades. nunc quid reliqui fabule BEF comoedia B. comedia CEF 

Alterum fabulae exitum sine uUo intervaüo superioribus continuant AB* 
unius versus spatium C. Augu • eidem D. Agorastocles lycus leno Hano 

Anterastüis üulph i o » 

penus Adelph asiuH Antamenides miles_ mg. E. Aq e raiDEM lyoua lono E. 
Agorastocles. Lycua. Hanno. Adelphasiu. Anterastüis. Antameides miles F 
1. AG.] om. tibri • uam rem C Actis A. agitis reliqui, 

nisi quod agit is FZ. agitas Bothius melius A falso libet ex 

A offert Mab* M. AccH Piauli fragmenl. inedit. (Mediol. a. CIüCCCXV) 

ne mir 
p. 27 2. meminere E. Me minere B (me corr. in ne). meminere CD 

3. quod] q* F bequntüb A, quam scripturam per saeeuhan a. u. c. 
teptimum frequentatam , nunc notum est ex Attü vel potius Accii grammatici 
studiis epigrapMcis repetendam esse, seeuntur reliqui, nisi quod sequuntur 
2 4. suas hasce esse ambas CD , Vaticani Lipsii anliq. lect. V. 19. 

soas esfse has ambas Z. suas hasce esse amissas F ei sup. scr. hasce E Digitized by Google 292 Th. Hasper: de Poenuli Plaulinae duplici exitu. 

LYCVS. 
im quod uerbum auris meas 
Tetigit! nunc perii. unde haic [huc] perierünt domo? 5 

AGORASTOCLES. 

Carthaginiensis sunt. 

LYCVS. 
At ego sum pärditus. 
IUüc ego metuei semper, ne cogn6sceret 
Ea9 aliquis, quod nunc fäctumst. uae miser6 mihi! 
Periere, opinor, düodeuiginti minae, 
Qui hasce imi. 

AGORASTOCLES. 

Et tute ipse periisti, Lyce. 10 

HANNO. 
Quis hie ist? 

AGORASTOCLES. 

Vtrumuis est, uel leno uel lycus. 
In säruitute hie filias habuit tuas lyc] an. D em Geppertus. hem Ubri cum A nauris meas D. 

aures meas B. aubbsmeas A (falso mbasaubes testatur Malus) T 


5. tetioinükc A falso testatur Malus nuhcpebii deesse in A 

ag. unde D. naunde Pylades haec huc H. habc A. hae reliqui, nisi 

quod he EF. haece Bothius, Fleckeisenus exerc. Plaut, p. 21 domo 

Lyeo continual A. ag. domo reliqtd, nisi quod spatium ante domo D 
6. qui versus cum infra post v. 10 falso repetatur in Ubris Omnibus, variam 
illius scripturam appono additis cir cutis. Carthaginiensis (BC.) Cartbagi- 
nienses ABC, Carthaginenses EF (nisi quod habet Carthagineses) Z. (FZ.) 

Carthaginensus (E) lyc] an. D 7. illuc E. illud AF 

metu-sempbb (vel metuosempeb) A, quod non dubito quin metuei sit, 
quod ipsum testatur Geppertus cogboscebetub A habere visus est Maio, 
RUschelio non est visus 8. eas om. F factumst A 9 falso testatur 

Maius, factum est reHqui ante uae spathan AB ve CF 10. qui 

hasce emi libri, nisi quod quif See B. qui hasce emeram Bothius. quibus 
ego hasce emi Pylades aoo. personae not am (vel signißcandae per- 

sonae spatium) om. AF, (in quorum tarnen altero a verbis sequentibus praxi- 
rnus indpit versus tuteipse A, Bothius. tu ipse reliqui periisti 

Pylades, Fleckeisenus exerc. Plaut, p. 42. peristi Ubri cum A 11. ver- 
sum 6. hie repetitum in Ubris omnibus delevit Bothius 12. ha.] spatium 

CD ag.] om. FZ. (FZ. Cf. s. V, 5, 53.) relicto spatio vacuo BCE. 
poe. eras. pro ag. (E) utrumuis est C (BCD.) uttrumuis est B. 

utrü 4is est E. utrum vis is est (E.) utrum is est FZ (Z.) utrum est 
{F.) utrumque est (Acidalius) uel leno uel lycus Lipsius antiq. lect. 

V. 19. nouelle nouellycus B. nouelle nouellicus reHqui. et leno et lycus 
(Camerarius.) et leno lycus (BCDZ.). ■*! leno lyc ' (E.) leno lycus (F) 
13. Poenulo continuant FZ. ago. snp. scr. praemittit (E.) agora (F.) 
ag. (Z) m-ftuitute (E) hie om. Z qui ante filias addit F. et sup. 

scr. E filias habuit tuas (2?.) filias abuit tua B. filias habuit duas 

DEFZC (nisi quod in eo est dnaf.) habuit filias tuas (CD.) habuit duas 
Elias tuas (EFZ) Habet autem hunc versum atque ac proximoi non 

recte distineto* B, id quod rarissimum est in hoo numerorum gener e, hoc Digitized by Google Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici eiilu. 293 

Et mi aüri für est 

HANNO. 
Bellum hominem, quem nouerisl 
AGORASTOCLES. 
Lenö, rapacem te esse semper credidi, 15 

Verum etiam furacem [ei te] qui norunt magis. 

LYCVS. 
AcceMam. per ego g£nua tua ted öbsecro 
Et hüne, coguatum quam tuum esse int&lego: 
Qnandö boni estis, üt bonos facere Addecet, 
Facite üt [uos] uostro sübueniaüs süpplici! 20 

lam pridem equidem istas esse sciui Jiberas 
Et exspectabam, si qui eas assererät manu; 
Nam [eae] meae prosum nön sunt, tum autem aurüm tuum 
Reddäm, quod apud me est, et iusiurandüm dabo, 
Me malitiose nil fecisse, Agorastocles. 25 

AGORASTOCLES. 
Quid mihi par facere sit, mecum egomet cönsulam. 
Omitte genua. 

LYCVS. 

Omitto, si ita sentäntia est 

AGORASTOCLES. 
Heus tu, leno. 

LYCVS. 
Quid lenonem uis inter negotium? 

modo: ▼. 13 in seruitate — auri far, v. 14 — rapacem, v. 16 — furacem, v. 17 
— obsecro 14. aoo. praemittunt FZ. et sup. scr. E ■ mi auri Bothius. 
mihi anri libri. mihi hie auri (libri) für] far B quemueris B 15. ag. 
o». ttbri, nui quod spalium vaeuum B esse sup. scr. D 16. Verum 
et Bothius ei te ff. om. libri norunt qui norunt Bot/aus, nouerunt 
Pylades 17. per ego genua tua ted ff, probatem Rüschelio. per ego 

te tua te genua Hbri. per ego te et tua genua Pylades. per ego te tua 
genua Bothius, Geppertus oro post genua addit Oeppertus 

18. intelligo FZ 19. bonos] bono B 20. facite ut [uos] uostro ff. 
facite et uestro libri, (nisi quod vro CBF.) ita facite et uostro Gepper- 
tus. facitote et uostro Bothius. facite oro ut uestro Pylades 21. me- 
quidem B istas esse sciui Bothius. istas sciui esse libri. sciui istas 
esse Pylades 22. si qui eas BG* si quis eas reHqui. si eas quis 
Wcisius. si quis Bothius, Oeppertus manu BZ* manu reHqui 23. nam 
[eae] meae ff. nam meae libri. eas nam meae Bothius (eas e versu 

priore transpos.) prosum BCBa. prosum J)b. psum E. prorsu Z. pro- 

horsus F tum autem libri f nisi quod autim B. tibi autem Pyla- 

des tuam B 26. ago. sup. scr. E. om. D Quid ff. quod 

tibri sit mecum egomet Geppertus. sit cum egomet CD. sit quom ego- 

met B. sit c8m tn egomet E. sit: tarnen egomet F. sit inde tarnen ego- 
met Z. est commode egomet Bothius 27. ante omitte spalium D 
omite E. et mg. E omitto ff. mitto libri sentenoia B 28. lyc] 
»patium C ofl C inter] iut"C negocium FZ Digitized by Google 294 Th. Hasper: de Poeoulr Plautinae duplici exitu. 

AGORASTOCLES. 
^t tu iam mi argtatum reddas, priusquam in neruom abdücere. 

LYCVS. 

Dei meliora fixint. 

AGORASTOCLES. 

Sic est, tu hödie cenabis foris. 30 

Aurum, argentum, Collum, leno, tris res nunc debes semul. 

HANNO. 
Quid me in hac re ficere deceat, £gomet mecum cögito. 
Sei uolo hunc ulcisci, litis sequar in alieno öppido, 
Quantum audiui ingenium et mores eius quo pact6 sient. 

ADELPHASIVM. 
Mi pater, ne quid tibi cum istoc rei sit, te maxume öbsecro. 35 

ANTERASTYLIS. 
Aüsculta soröri: abi, diiunge inimicitias cum inprobo. 

HANNO. 
Hoc age sis, leno: quamquam ego te m&ruisse, ut pereis, scio, 
Nön experiar tecum. 

AGORASTOCLES. 
Neque ego, si aürum mihi reddfe meum. 
L4no, quando ex nemo emissu's, cönpingare in carcerem. 

LYCVS. 
lamne autem ut solds? — ego, Poene, tibi me purgatüm uolo; 40 29. Vt tu iam ff. utinam libri. ut iamiam Geppertus. ut nunc Bo- 
thius mihi argentum libri. argentum mihi Pylades, Bothius hinc 

posi priusquam addü B neruom B. nernum reliqui. 30. Dei meliora 
ff. demeliora B. di meliora reliqui, nisi quod du F fazsint B 

sie est tu hodie dubitanter H. sicestu ideo B. sie estu ideo CD. sie es 
tu ideo Z. Bic est uideo EF. sicut uideo Geppertus coenabis Z 

31. leno tris res Vatican. Lipsii antiq. lect. V. 19. lenostris re BCDJS 
[in quo tarnen sup. scr. scias te) F. leno scias te Z, Pylades. leno tria 

tu Bothius nunc ort. Pylades debes E. debere Z, Pylades 

semul CDF. semul E. semel B. simul Z 32. me in hac re Geppertus. 
me hac re libri, med hac re Bothius 33. Sei ff. sie B. si reliqui 

liti D sequor Z opido 2>. opido F 34. quo pacto EFZ, 

qdt pacto C. quod pecto B 35. ni pater BD. nipat~C quit B 

qnom istoc B reis Pylades Sit, te maxume obsecro SpengeHus 7*. 
Macc. Plaut. _ p, 103. siet te maxume obsecro F et nisi quod maxime Z 

siet aemassum obsecro E. siet aemassam obsecro BCD. sit maxume 

obsecro Bothius. siet ted obsecro Weisius. siet amasso obsecro Geppertus 

36. soror i Z. soroi B disiunge F inimicicias CF 

inprobo BC. improbo reliqui 37. anamquam] qq EZ. quanqj E 
meruisse te om. ego Z 88. ego BC. om. reliqui si me aurum C 

39. emissu's H. emissus libri f nisi quod emisus B cönpingare B. 
compingare reliqui incarceram C 40. ltc] Mil F lamne Spen- Digitized by Google Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 295 

Si quid dixi irätus aduorsum änimi tili sentenüam, 
ld ut ignoscas quaeso, et quom istas inuenisti filias 
fta me di ament, mi uoluptali est. 

HANNO. 

fgnosco et credo tibi. 
ANTAMOENIDES. 
Tu aut amicam mihi des facito aut aüri mihi reddäs minam. 

LYCVS. 
Vin tibicinam meam habere? 

ANTAMOENIDES. 

Nil moror tibicinam. 45 

Nescias, utrum ei maiores buccaene an mammae* sient. 

LYCVS. 
Dabo, quae placeat. 

AGORASTOCLES. 
[Tu] cura. 

LYCVS. 

Aurum cras at te referäm tuum. 
AGORASTOCLES. 
Facito in memoria habeas. 

LYCVS. 
Miles, se* quere me. 
ANTAMOENIDES. 
Ego verö sequor. 

geäus T. Maec. Plaut, p. 16. iam libri uti soles Bothius Poene BC. 
p$ne D. pene EFZ. poenae Liptius antiq. leet. V. 19 purgatum FZ. 

r iij 

pugnatum D ita ut r sup. scriptum sit ab altera manu, pugnatum E. pu- 
gnatum BC 41. aduersum C (e corr. in o) 42. uti cognoscas Z 

queso E quom B. cum retiqui 43. dii F mi uoluptati est 

H. mihi uoluptatisest libri. mihi uoluptast Pylades t Bothius. id mihi 
uolupe est Geppertus 44. initio versus leno libri omnes, delevi auctore 

RttscheHo tu aut Pylades. tu aut" CD E. tu autem FZ. tuatem B 

mihi ante des om. D reddas minam BCBZ % Vatic. Lipsii antiq. 

lect. V. 19. reddas omnia EF leno, tu aut amicam reddas facito 
aut auri mihi minam Bothius. leno, tu aut amicam mihi des aut auri 
reddas minam Geppertus 45. Vin tibi cinam B aht.] spaHum C 

46. utrum ei maiores FZ. utru ei mores E. utrum ei mores CD. utrumeim 

* 

mores B. utrae ei maiores Bothius bucc&ne F. buccene Z. buc- 

cene BCE an mamm$ EZ. an mamme F. ammammae B. amam- 

o 

mae D. amam m$ C 47. quae Weisius. que B. q, CD. qd F. 

qd' E. quod Z [tu] cura H. tu om. libri, id quod potest a poeta 

profectum esse, curato Bothius cras ad te referam Liptius antiq. 

leet. V. 19. crassatere feram B. crassat erefera CD. cras sat frefera 

E. cras sat referä FZ. cras staterae fera Pyades tuai C 

\ * 

48. facito FZ. facto DbE. facto BCDa immemoria B lyc] spa- 
tium D miles sequere me Agorastocli continuat Bothius 

Jahrb. C da«. Philol. Suppl. Bd. V. Hfl. 2, 20 

Digitized by VjOOQlC 296 Th. Rasper: de Poenuli Plautinae duplici cxitu. 

AGORASTOCLES. 
Quid ais, patrue? quändo hinc ire cögitas Cartäginem? 
Näm tecum me uua ire certum est. 

HANNO. 

Vbi primum potero ilico. 50 
AGORASTOCLES. 
Dum aüctionem fäcio, hie opus est aliquot ut maneäs dies. 

HANNO. 
Fäciam ita, ut uis. 

AGORASTOCLES. 
Äge sis eamus, nös curemus. 
CANTOR. 

Plaüdite. 49. qcT C agis F cogita B Cartäginem CD. Carthaginem 
reliqtä 50. E tribus vertibus extremis /laec servarunt tres codicts Ambro- 
siani seidulae: iam I 

DUMM 
»▲CIA) \irkce)btüm| 

>OPÜ8j58TALI 

\MjfaKO«cu| tecum me una ire H. tecum mihi unnire B. teeuuna ire reliqux, nisi quod 
sup. scr. una D. tecum una me ire Bothius illico EZ 61. facio 

vulgata. facto DbE- facto BCDaZ. facito F hie om. A ut videtur 

aliquot FZ. aliquod BC. aliqs F 52. itauis B. ita om. Pyla- 

des cantor om. libri. Fide Bitschelü proleg. Irin. p. XXX, 

MA (h. e. T MACCI PLAUTI POBNDLU8 KXPLICIT) A. PLAUTI POBNUX.T7S 
SXPLICIT CD. POENULÜ1 EXPLICIT E i 

\ Digitized by Google Horum plurima manifestum est nee requirere defensionem näque 
admittere, quippe qualibet offensione carentia: quamobrem pauca tantura, 
quae, per se non sat expedita , cuipiam videri possint a Plautinae artis 
norma aliquantum recedere , sequenti commentariolo, quam vis, ut par est, 
breviter in animo est pertraetare. 

Atque uti iam de priore exitu videainu s, hiatum qui est in caesura 
penthemimeri senarii iambici, quem ego quidem dueo vitiosum esse, 
removi Pytadis usus coniectura sc. 5. v. 48, mea ipsius sc. 6. v. 30. 
Videbantur autem duobus his locis ab ipsa quoque sententia si non flagi- 
tari, at certe valde commendari coniecturae, quas posui. Praestat enim, 
nij fallor, coniectura, quam proponebam sc. 6. v. 30 alten: — patrue 
ut hunc festutn dient Habeamus hilare et huius malo et nostro 
bono, quam non dubium est quin fuerim amplexurus, nisi in versu priore 
in Ambrosiano servatum esset mt, omissum vero hunc. — Semel hiatus 
iste tollitur ipsius Ambrosiani testimonio: nee enim dubito quin verum 
sit reeeidit sc. 6. v. 32. Qua in coniectura iam pridem a me facta et 
common icata cum Ritschelio laetor me uti auetoritate et huius viri, 
qui in colloquio idem sibi in meutern venisse profitebatur et Gull. 
Stndemundi, qui aunalium philol. vol. XG1I1 p. 63 nunc demum in 
roanus meas perlati eandem adhibuit medicinam. — Semel denique infer- 
ior idem hiatus ab Ambrosiano sc. 6. v. 14 omittente mihi. Tantum 
autem abest ut hiatum consulto introduxisse videatur is, ad quem redit 
recensio, quam habemus in Ambrosiano codice, quippe quem non potuerit 
fugere, mihi requiri ab huius versus sententia uecessario, ut, si uspiam, 
hie deprehendamus imprudentis alieuius librarii neglegentiam. — Versum 
7 videbar ad pristinam numerorum elegantiam redigere adscita Camerarii 
coniectura aio et hasce voce in illasce mutata. Ne enim cum Pylade 
Geppertoque scribas adfirmo, facit certissima quia vocis mensura, quae 
apud scaenicos nunquam unam eflecit syllabam: de quo post Hermannum 
annal.philol.vol.XXXVp.l90sq.Ritscheliumque proleg. Trin. p. CXXXIII 
non debuerunt dubitare Spengelius libelli qui inscribitur T. Maccius Piau- 
tus p. 80 et novissimus Mostellariae editor Lorenzius p. 262. Quia 
enim cum ducentiens nonagiens quater legatur in fabulis Plautinis, quat- 
tuordeeim 8 ) tantum exstant exempla mensurae pyrrhichiacae adversantia 6 ), 

8) Multum abest ut pyrrhichiacam mensuram respaat Trin. 78, uti 
opinabatur Spengelius T. Macc. Plaut, p. 80, ubi bonos est pro dua- 
bus brevibus. 

9) Ad quam mensurae constantiam nescio num valaerit vocabali 
origo: cf. Corsseni de eloc. accent. vocal. ling. lat. librum vol. II p. 278. 

20* Digitized by Google 298 Th. Hasper: de Poenuli Plautinae cluplici exitu. 

quorum duodecim ilJa, quae attulit Hermannus, lenissimis coniecturis ab 
ipso, auctore ex parle Beizio, in legitimam resliluta sunt mensuram 10 ), 
Bacch. vero v. 329 emendatus est a Ilitschelio ; Aulul. denique DI, 2, 2 
sine dubio reponendum est qui ad tresuiros iam ego diferam tttum nö- 
men. — quamobrem? Vnde sua sponte apparet, Poenuli V, 6, 7 aut exci- 
disse post quia voculam, sive eam cum Bothio enim fuisse statuis, sive ego y 
aut, id quod leuius est visum, hasce mutandum est in illasce. — Eiusdem 
scaenae v. 11 i vocalem in neminem voce ictu notavi metrico. Persuasum 
enim mihi est, non eclhlipsim sive syncopam vocalis t in hac voce esse ad- 
missam, id quod post Bentleium ad Ter. Hec. III, 1, 1 et Eun. III, 2, 7 et 
afllrmatum est a Ritschelio proleg. Trin. p. CXLI et nunc aflirmatur a 
Speiigelio 1. s. s. p. 105 : sed obscuratam vel potius abiectam esse extre- 
mam m litteram. Quae quidem abiciendarum extremarum litlerarum licen- 
tia, quam, quoad Ennii auctoritas eam certa legis necessitate coercuit, in 
prisca lingua latina notum est mirum quantum invelerasse [cf. Bilschelii in- 
dicem PLME. p. 121] non dubito quin pertineat ad syncopae exempla Plau- 
lina a Spengelio p. 101 sqq. allata tantum non omnia. Id quod cum antea 
proleg. Trin. p. CXLI a severioribus raetris alienum esse dixisset Ritsche- 
lius, iam pridem intellexit acerrimus harum rerum existimalor nee fugit 
sagacissimi iudicii virum Th. Bergkium [cf. ind. schol. Hai. aest. a. 
CIDI3CCCLXVI p. V]. In exquirenda autem neminem vocis mensura ab 
hac profectus sum raliocinatione. Invenitur neminem in fabulis Plau- 
linis — nam Terentium nunc praetereo consulto, quamquam hunc nullo 
pacto arbitror usum esse spondiaco neminem -\e\ nemini — quater et 
vicieus. Ac ler tantum recedit a cretica mensura neminem Bacch. 1180, 
Mil. Glor. 1138, Poen. V, 6, 11. Ex reliquis autem casibus huius voca- 
buli nusquam legitimam mensuram non servant neminis et nemini: spon- 
diacam vero mensuram necessario requirit netnine Mil. Glor. 1062. 
Quam ipsam concedo posse valere in neminem voce Bacch. 1180, ubi 
non cum Hennanno Ritschelioque nullum est ponendum, quamvis hie 
quoque locus admittat saue mensuram daetylicaro [cf. Studemundi de 
canticis Plautinis librum p. 54] : non concedo Mil. Glor. 1138 etPoen. V, 6, 
11. Quod enim coactus sibi indulsit Plautus in anapaesticis numeris linguae 
latinae adversantibus — nam anapaestici sunt septenarii Mil. Glor. 1062 
et Bacch. 1180 — eone eum putabimus usum esse, ubi neuüquam co- 
geretur metro? Non hercle vero. — De v. 16 sc. 6 a numeris quidem 
nihil habente offensionis, sed qui abhorret ab Ambrosiano v. infra p. 28, 
ubi de Poenuli glossematis data opera disputabitur. — De eiusdem scae- 
nae v. 29 supra p. 21 iam dictum est: nee vero credo admitti posse 
fiät. — sequere iniro pätrue i»t, ut hunc festüm diem quod ample- 
ctitur Brixius praef. Trin. p. 15, quia non habeo fidem legi Fleckeisenia- 
nae, qua duorum vocabulorum monosyllaborum una iambum eflicientium 10) Quamquam Mil. Glor. v. 1278 et Stich. 175 Hermanniania 
videntur praestare Ritschelii coniecturae et Fleckeiseni Rud. 538. Poe- 
nuli vero V, 2, 21 ego rectius arbitror legendum esse quia cedutd. Digitized by Google Th. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 299 

corripi possit alt er um. Nee a Botini parte possum slarc: nequeunt enim 
festum diem verba, quae in unam quasi coaluerunt notionem, disiungi 
interposito hunc vocabulo : id quod doeemur sex illis locis, ubi leguntur 
haec verba apud Plautum: Gas. I, 49. Aul. II, 8, 10. Poen. III, 5, 13. 
IV, 2, 26. V, 3, 14. V, 4, 7. 

Haec sunt quae de priore exitu adnotanda esse videaiilur: sequitur 
ut pervestigemus aJterum. 

Ac v. 16 quid obstat quominus versum a numeris per se valde clau- 
dicantem — deest enim una syllaba — remoto durissimo füracSm accentu 
instauremus insertis ei tel Bothü coniecturae adversatur constans apud 
scaenicos et particulae usus. — Ineunte v. 20 pro librorum et lenissima 
coniectura reposui ut Solet euim apud scaenicos faciendi imperativum 
sequi aut enuntiatum cum ut iunetum, aut solus coniunetivus, nusquam 
autem et parücula. — V. 30 difficilliraum sane est diiudicatu, utrum 
quod proxüne abest a librorum memoria uideo, mirum quantum illud 
mea quidem sententia frigidum, necne adscribi queat ei qui hanc scaenam 
conscripsit. Quod cum improbari mihi quidem videatur reliqua scaenae 
indole, selegi e pluribus, quae poterant coiiici, siinplicissimum nee nimis 
a codicum scriptura abhorrens tu hodie. 

Quoniam uterque Poenuli exitus, quoad eius a me fieri potuit, in 
eam restitutus est formam, qua utrumque e manibus sive poetae sive poe- 
tarum profectum esse probabile est quamque haudquaquam abhorrere a 
severissimis Plautuiae artis legibus nemo est quin videat, spero futurum 
ut de ratione universa deque origine utriusque exitus certum nee firmo 
solidoque fundamento carens fieri possit Judicium. 

Nee vero dubito equidem quin haec de utroque Poenuli exitu con- 
troversia multo sit facilior diiudicatu quam deAndriaTerentii, gemello 
duplicis exitus exemplo. Quamquam in hac ipsa circumspectis omnibus 
ne novissima quidem Guilelmi Wagneri diseeptatione, quae est in illa de 
Andriae Terentianae prologo commentatione inserta libro miscellaneo 
edito a societate philol. Bonneusi Bonn. ClttOCCCLXIIII p. 79 sq., addu- 
cor ut discedam a Fr. Ritschelii sententia [cf. parergon p. 601] non de 
duplici opera unius poetae, sed de duobus poetis cogitandum esse affir- 
mantis. Verissiraa quidem sunt, quae disputata sunt a viro illo doctissimo et 
I. s. s. et in Fleckeiseui annalium philol. vol. XGI p. 288 de priore altera- 
que Andriae actione ab ipso Terentio instiluta, ad quam alteram pertinu- 
erit qui nobis traditus est fabulae prologus: at rainime consequens 
hoc est, ut in Iongiusculi exitus locum per hanc repetitae actionis occa- 
sionem pressiorem substituerit Terentius ipse. Est euim Andria non dubio 
saepius acta mortuo Terentio. Quamobrem non est cur alter ille exitus, 
in quo esse quae merito displiceant ne a Wagnero quidem negatum est, 
non alii poetae adsignetur, qui mortuo Terentio novam paraverit fabulae 
actionem. Quid? quod accedit quo valde augeatur necesse est huius opi- 
nionis lides. Nullo enim — id quod iure iam existimatum est a Wag- 
nero — confirmalur argumenlo, quidquam aliud praeter prologum vel 
novasse vel immutasse Terentium, quo perfectior iterum in scaenam prod- Digitized by Google 300 Th. Hasper: de Poenuli Plaulinac duplici exitu. 

iret fabula. Quod si factum esset, aliquot sallem nunc quoque servata 
essent vestigia. Etenim solitas esse in hoc genere mutationum binas par- 
ticulas in cxemplaribus relinqui integras, quamvis alterutra iraprobanda 
esset necessario, docemur cum haud paucis aliis exemplis, tum ipso utro- 
que Andriae Poenulique exitu. Si vero in reliquis fabulae partibus poeta, 
cum primum fabulam doceret, tarn egregie rem administravit suam , nullo 
pacto videtur credibile esse, tarn misere lapsum eum esse in extrema fa- 
bula. Verum restat aliud argumentum, quo haec coniectura haud scio 
au nonnihil labefactetur. An exislimat quisquam casu factum esse, ut, 
cum fabulae Terenlianae omnes terminentur septenariis trochaicis, numeris 
ad fabulae exitum longe oranium aecommodatissimis, in senarios iambicos 
desinat solus iste alter Andriae exilus? 

Quae cum ita sint, Wagnerus, quantum equidem intellego, non 
putandus est redarguisse Ritschelii coniecturam, alterum Andriae exitum 
adiectum esse contendentis mortuo demum Tercntio ab alio poeta novain 
Andriae actionem parante. 

Vtrumque autem Pocnuli exitum qui duplici unius Plauti 
operae adscriberc animum induceret, ne exslitit quidem quisquam, 
quantum equidem sciam, praeter uuum Mauritium Rappium 11 ). Nequc 
id iniuria. Quominus enim ab ipso Plauto profectus esse credatur uterque 
exilus, obstat praeter cetera argumentum, quod instar est multorum, per- 
mira condicio totius Poonuli prorsus obscura illa inexplicabillsque, si Poe- 
nulum talem, qualis nunc habetur, e Plauti manu profectum esse arbitrere. 
Quae quidem condicio et qualis tandem sit et. quam lucein all erat huic 
quaestioni diiudicandae , apparebit infra, ubi dedita opera in eani inquire- 
tur. Accedit praelerea ex utriusque exitus indole profeeta ratio. Nee 
enim quemquam, qui diligenter inier se comparaverit utrumque, credo 
dubitaturum, uter exitus sit et antiquior et verc Plautinus. Nam cüamsi 
in summo errore versabalur Weisius alterum exitum prorsus indignum 
esse existimaus, cuius ulla a critico haberetur ratio, etiamsi Koepkii quo- 
que vana est et commenlicia opinatio, qui falsain") hanc scaenam esse 
arbitrabatur ex variisque compositam pannis Plautinis: tarnen nimius fuit 
in praedicanda ea Bernardus Lomanus spec. crit. in Plaut, et Tcrent. p. 
57 non esse caussam dicens, cur hie exitus potius quam prior a Plauto 
abiudicaretur. Qui si numeroruiu indolem speetaverit singulorumquc 
verborum usum, non possum non ratum habere eins indicium, qui ipsc 
contendo nihil in co deprehendi a Plautina arte recedens, nihil vel insolili 
vel inusitati: non possum, si sententiarum cum speciem tum continuatio- 11) Qui alteriuß exitus versiculos sibi persuadebat a Plauto Poenu- 
lum retraetante expulsos esse, quo brevior tieret longa fabula: v. Poenu- 
lum a Rappio translatam p. 1232. 

12) Haec sunt Koepkii verba [fabularum a Koepkio convers. vol. II 
p.596]: Es bedarf wohl keines weiteren Beweises % dass die sogenannten Sup- 
posita, welche gewöhnlich diesem Stücke zugegeben werden, falsch und aus 
allerlei Plautinis c he n Lappen zusammengesetzt sind, Pervelim scire, unde 
tandem deprompti sint isti panni: nam in eis quae exstant Plauti fabu- 
Ü8 ne uniuB quidem versiculi invenitur vestigium. Digitized by Google Th. Hasper: de Pocnuli Plautinae duplici exitu. 301 

nem. Prior enim exitus tarn est praestabilis, tarn singulari arte factus, 
tarn in summa brevitate conchmus, ut ne posse quidem ab inferiore poeta 
coinpositus esse videator: at contra alter verbosior quam pressior cum 
fucatum et frigid um habet iocandi genus ab hac fabulae parte utique 
aiienum tum Claudicat sermonibus non commode inter se aptis atque colli- 
gatis. Vt alter ille exitus credendus sit non a Plauto ipso 
compositus fuisse, sed ab imitatore Plauti. 

Cur vero factum sit ut in Plautini exitus locum substitueretur alius, 
perdifGcile est dictu : possunt enim plures nee per se improbabiles caus- 
sae cogitari, quibus is, e cuius manu profectus est alter, potuerit induci, 
paullulum ut immutaret Plautinum. Fortasse voluit, cum ex constanti 
fere norma fabulas videret exire in septenarios trochaicos 1S ) , ei normae 
aecommodare Poenulum ; fortasse aegre laturos speetatores opinatus est, 
quod Antamoenidi militi in Plautino exitu, ubi fere nullae eius sunt partes, 
non spondebatur altera Hannonis filia, Anterastylis. Nee tarnen credo 
quemquam, qui quidem reliquam fabulam , qualis e Plauti manu profeeta 
erat, comprobaret omuem, id genus caussis solis adduci potuisse, ut paene 
L tolleret Plauti versus. Quid autem ? Qui conscripsit hanc scaenam, reli- 
quamne is credendus est revera comprobasse Plauti fabulam omnem? 
Quid? si totius Poenuli condicio, quam esse permiram supra signi- 
ticabain, arto vineulo nexa est et iugata cum allero illo Poenuli exitu. 
Videamus sedulo : non enim, si quidem cohaereant inter se aliqua necessi- 
late, censendi erimus profligasse atque cum pulvisculo, uti aiunt, ex- 
bausisse illam de duplici exitu quaestioneuo, nisi de hac coudicione quid 
tandem staluendum sit exploravcrimus. 

Ac primum quidem qui lectitaverit examinaveritque Poenulum, ei non 
potent non offensioui esse^ quod singulae fabulae partes multuni inter se 
distant dignitale et gratia w ), quod bona atque adeo Plautinissima, ul de 
Varronis more dicam, mixta sunt malis et inficetis, in quibus ne vestigium 
quidem ullum cognoscas Plautinae virtutis atque elegantiac. Quid? quod 
inveniuntur multa, quae neque inter se commode conciuunt congruunt- 
que uec quidquam valeut ad efficiendam fabulae KOTacTpomrjv. Quod 
genus cum lougum sit pro instituti mei ratione singillatim persequi, unum 
idque luculentius Selegam. Toti enim argumenti dispositioni, si quid 
video, repugnat certissime, quod scaena actus quarti altera a Syncerasto, 
lenonis servo, certior fit Milphio, Adelphasium et Anterastylidem revera 
esse ingenuas. Quod sie noverit Milphio, nullo pacto intellegitur, et cur 
deinde nullam huius rei gravissimae faciat menlionem et cur tandem opus 
sit cum machinis istis quas molitur act. V, sc. 2, v. 126 sqq. tum Hanno- 
nis, a quo nomen invenit tota fabula, fortuito Calydonem adventu. 

Ac cedit aliud idque ctiain mirabilius. Cum enim universarum fabu- 13) A qua quidem norma nee Terentius discessit unquam [cf. s. p. 
24] nee Plautus nisi in Poenulo, Pseudulo, Sticho. 

14) Cf. Guil. Teuffelium musei rhen. vol. VIII a. CIOIOCCCL1H 
p. 36 sqq. Digitized by Google 302 TIi. Uasper: de Poenuli Plautinae duplici exitu. 

larum Plautinarum summa sit et in verbis et in numeris aequabililas, nral- 
tum düTert ab hac aequabilitate, periude atque Mercator [cf. Ritschelii 
praef. p. VII] , Poenulus. In qua cum verborum vis et usus, tum men- 
sura polissimum haud raro recedit a norma, quam ubique observatam 
videmus in reliquis fabulis. Nou dico prosodiacae raüonis licentiam quae 
locum habeat in liberioribus metris , cuius fere nulla expers est Tabula 
Plautina: eam dico quae reperitur in senariis septenariisque. Quid? quod 
unius vocis meusura ne in ipsa quidera Poenulo constans est: quae est 
Acher uns. Nam in reliquis fabulis ad unam omnibus ,5 ) nolum est eam 
non reperiri nisl producta prima syllaba: in Poenulo autem corripitur 
Acheruns vocabulum : id quod rectissime perspexerunt Fleckeisenus et 
Ritschelius. De cuius observalionis veritate non debuit dubitare Spen- 
gelius, providus ille vir et peracutus T. Macc. Plaut, p. 69, qui Poen. 
IV, 2, 9, unde correptio apparet certissime, falso iudicio iambum pro arsi 
positum esse opinabatur [cf. praeterea p. 112]. Valet autem praeter 
hunc locum correptio etiam I, 2, 131 et prol. 71 ,e ). Poenuli vero I, 3, 
22 multum abest ut cum Fleckeiseno corrigendum sit ad Acheruntcm 
pro eo , quod libri habent Acherunte. Si enim omnino boc offensioni 
fuisse credas antiquissima aetate, confidenter repone Acherunlei, quod 
deleta a librariis formae antiquitate et in Acherunti poterat obiitterari et, 
id quod boc loco videmus, in Acherunte, Id quidem certe non poteris 
infitiari, quod eram demonstraturus , diversam exstare in ipsa Poenulo 
vocis quae est Acheruns mensuram. De qua mira ralione quid tandem 
sit iudicandum, infra suo loco, quantum potest, exquiretur. 

Vnum reliquum est nee minus notabile, quod haud scio an maximc 
universae fabulae condicioni lucem sit allaturum. Inveniuntur enim in 
Poenulo quaedam, quae cum propter indolem non quidem praeclaram nee 
tarnen comtemnendam nequeant a grammatico aliquo intexla esse, quemad- 
modum leguntur non modo plane sunt supervacanea, verum ita compa- 
rata, ut, nisi delentur ipsa, necessitatem legenti imponant segregendarum 
aliarum earumque praestabiliorum fabulae partium. Quae quidem infra 
enumerabo, ubi dedita opera ad hanc quaestionem mihi est redeundum. 

His igitur quae disputavi de mira fabulae ratione illud videor conse- 
cutus esse, ut ne quis iure eam inde repetere credatur, quod Poenulus 
vel in earum fabularum fuerit numero, quae a vetere aliquo poeta sive 
Livio sive Naevio compositae a Plauto retraetatae tantum modo sunt atque 15) Nee enim quidquam praesidii habet ad Acheruntem Most. v. 
609, defensum a Brixio praef. Trin. p. 15 et Crainio stud. Plaut, 
p. 16, ubi ad praepositionem delendam esse cum Fleckeiseno exerc. 
Plaut, p. 35 [cf. G. Herrn anni Eurip. Hecub. ▼. 1. Ritschelii prol. 
Trin. p. CLXXIJ docemur cum constanti usu vere Plautino Ache- 
runtem, non ad Acheruntem efflagitante tum CJDa librorum memoria ad' 
cheruntem exhibentium, quod nihil esse aliud, nisi sat usitatam in B et 
A codice scripturam Accheruntem iure existimatum est a Spengelio T. 
Macci Plauti p. 69. 

16) Vbi quod legitur ad Acheruntem est id ipsum in eorum numero 
habendum, quibus recedit Poenulus ab usu Plautino. Digitized by Google Tb. Hasper: de Poenuli PUulinae duplici exitu. 303 

expolitae vel, uti Rappio est visum, quod a Plauto e daobus graecis exem- 
plaribns translata fuerit Poenuliis seu, quemadmodum dicere consuevimus, 
contaminata vel quod Plaulus eo ipso tempore, cum composuit Poenulum, 
praeclarissima Bacchidum fabula in scaenam producta paullisper lassus 
fuerit ac defatigatus: in quam quidem sententiam ire videhatur Guil. 
Teuffelius musei rhen. vol. VIU a. CWWCCCL1H p. 37. 

Nee vero minus hoc appareat necesse est, isla quidem menda 
reapse talia esse, quaiia nullo pacto queant ab ipso Plauto commissa esse. 

ffihilo minus persuasissimum mihi est, vehementer falli eos, qui cum 
Weisio abiudicandam esse a Plauto opinentur totam Poenulum, quippe 
cum plurima tum insignita habentem artis et elegantiae vere Plautinae. 
indicia. Et fac ratione ab istis abiudicatam a Plauto esse Poenulum, 
ecquid eos profecisse credemus in explananda fabulae condicione? Nihil 
sane. Nam ne ab alio quidem poeta, quisquis fuit, Poenulus, qualis qui- 
dem nunc habetur, profeeta potest esse. Quid ergo est? Poenulum 
habemus non taiem, qualis profeeta est e Plauti manibus, 
verum novae actionis scaenicae caussa novatam immuta- 
tamque alius poetae Plautiuam fabulam retraetantis eius- 
que Plauto inferioris opera et studio. 

Quod ipsum corruptelae genus rectissimo quidem iudicio existima- 
iom est ab acerrimis harum rerum arbitris pertinere adMercatorein 
[cf. Ritschelium praef. Mercatoris p. VI sq.], Persam [cf. eundem praef. 
Persae p. Villi], Stichum [cf. eiusdem praef. Stiehl p. Villi sqq.], Epi- 
d i c u m [cf. Brixii emendationes in Gaptivos Liegniciae editas a. CI3DGCCLXII 
p. 6, eiusdem praef. Trin. p. 8 adn. 27 et R. Muelleri de Plauti Epidico 
commentalionem p. 10], immo vero vereor equidem magnopere, ne id 
multo plures affecerit Piauli comoedias ,7 ) : sed tarnen multo, si quid video, 
cum Iaüus patuit tum insigniora luculentioraque vestigia reliquit, quam 
alius fabulae, retraetatio Poenuli. 

Sua sponte iam apparet ex fabulae retraetatione ortos esse eos locos 
quos supra dicebam sie esse comparatos , eis ut cogamur removere alias 
fabulae particulas praestabiliores illas quidem nullumque habentes indici- 
om poslerioris originis. Hos igitur locos si nunc conor in medium pro- 
ferre 1 *), ingenue profiteor posse me falli in singulis. Sperabo tarnen, si 
erravero in quibusdam, aequos iudices veniam, si merebor, daturos comi- 
terque viam monstraturos erranti. Sunt autem hi loci: 17) Cuius generis etsi haud pauca atque adeo pleraque persuasum 
mihi est ne posse quidem a quoquam demonstrari certa ratiocinatione, 
quandoquidem non omnibus focis videtur usu venisse, ut Plautina una 
cum eis, quae horum in locum substituta sunt a poeta retraetante, re- 
manerentin fabnlarum exemplaribns : tarnen spes est multa certepostero 
tempore investigatum iri quaerendo. 

18) Seiungenda sunt ista quidem retraotationis vestigia a gloasematis, 
librariorum demum mala sedulitate ortis, quibus ipsis quoque, ut om- 
nes Plauti fabulae, inquinata est Poenulus. £ quibus quae integris 
continentur versibus non alienum erit hie enumerare cum ipsius Ambro- 
siani auetoritate sublata, tum ab aliis investigata, tum a me reperta 
mdicatissimulnominibus eorum qui singula indagarunt. Sunt autem haece: Digitized by Google 304 TIi. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici exilu. 

I, 2, 18 — 23 vulg. quos versus non esse Piauli iam intellectum est 
a Ritschelio; I, 2, 51—62. 76—83. 100—103. 114. 115. 123—133; 
III, 1, 63—72 (non esse eos Plauti iam vidit Weisius); III, 3, 56 — 64; 
IUI, 2, 101 — 107 (posterioris eos esse originis non fugit Wcisium); V, 1, 
1 — 10 (om. A); V, 2, 7. 9 (9 delendum esse censet etiam Guietus); 
V, 2, 30. 31; V. 2. 76 (cf. Lomani spec. crit. in Plaut, et Ter. p. 57); 
V, 2, 82. 83 (cf.Lomauum ibidem) ; V,4, 31—34 (nisi latius patet retrac- 
tationis macula); V, 4, 63—66. 

Deinceps quaeeunque non conveniunt fabulae dispositioni (cf. IUI, 2), 
quaeeunque recedunt in verbis mimerisve 19 ) a constanti Plauti norma, 
noli dubitare, quin non exstiterint in Plauti Poenulo, verum habeantur ex 
fabulae retraetatione. 

Nee minus videtur cohaerere cum ipsa fabulae retraetatione et p r o - 
log us, qualis nunc quidem habetur, propemodum totus*) et alter 
ille fabulae titulus, qui est Patruus pultiphagonides 91 ). I, 2, 5 vulg. (indagavit Ritschelius) ; qui sequi tur in Iibris versum I, 2, 8 ; 
postquam aurora illuxit, nunquam concessavimus (Acidalius et Meursius): 
I, 2, 36: eiuß seminis mulieres sunt (Ritschelius); I, 2, 89. 90 (Rit- 
schelius); I, 2, 92 (Koepkius Plaut, convers. p. 499 et Ritschelius); 
I, 2, 177 (Acidalius om. A); II, 9 et 10 (om. A)\ III, 1, 36 et 36 
(Hasper, 35 etiam Guietus); III, 3, 9 (Bothius); III, 3, 94 (Acida- 
lius); III, 4, 19 (Hasper); V, 1, 21 (Wexius); V, 2, 60 (Hasper); V, 2, 
111 (Hasper); V, 5, 52 — 55 (om. A, qui horum loco duos alios habuit) ; 
V, 6, 16 (om. A). 

19) In promptu nunc est de mira illa Acheruns vocis in ipsa Poe- 
nulo discrepantia [cf. p. 26] sie existimandum esse» ut in locis per re- 
traetationem vel mutatis vel adiectis prol. 71, I, 2, 131, IUI, 2, 9 
valeat correptio, produetio vero loco I, 3, 22 non mutato a poeta fabu- 
lam retraetante. Nee mutatae quantitatis caussa potest non mani- 
festa esse. Est enim repetenda e daetylicorum poetarum studiis haud 
pauca verba, quae vel minus vel non apta essent ad hexametrum, ad 
eins normam aecommodantium. Atque hac quidem mutata mensura, 
quae pedetemptim increbruerat, usus est is, qui retraetavit Poenulum 
non cogitans plane eam repugnare usui Plautino. 

20) Non enim dübito quin in ipso quoque prologo relicta sint inaig- 
nita duarum vel adeo plurium recensionum inter se permixtarum vesti- 
gia: quae ipsae Poenuli actionum post Plauti mortem identidem repe- 
titarum indicio sunt certissimo. Praetereo quod e duplici prologi 
recensione orti videntur versus 1 — 16 et 17 — 45, quippe et simillimi 
argumenta et eodem gregis domini praeeepto finiti (v. 16, v. 45); prae- 
tereo quod ne apti quidem sunt et convenientes eis quae et antece- 
dunt et sequuntur versus 5 — 10 (e quibus ipsis haud scio an 5. 6. 9. 10 
et 7. 8 ad duplicem recensionem sint referendi); praetereo denique, 
quod ex alia recensione huc illati videntur v. 79 — 82, non magis huic 
loco convenientes, quam ubi repetuntur, Menaechm. 49 sqq., et quod 
ne 98. 101 quidem eiusdem recensionis sunt cuius sunt 99. 100. Verum 
illud sine ulla dubitatione affirmo, ex antiquiore prologi recensione 
repetendos esse versus 46— 49. Sublatis enim his versibus sponte intel- 
legitur, cum aptissimara restitui sententiarum continuationem tum tolli 
gravem illam offensionem, quae est in remigrandi verbo. Duplicis prae- 
terea memoriae vestigia certissima apparet relicta üsbü in versibus 
extremi prologi 121—123 et 124—128. 

21) De quo rectissime iudicatum est a Ritschelio parergon p. 205. — Digitized by Google Tb. Hasper: de Poenuli Plautinae duplici cxitu. 305 

Artissimo vero vinculo, ut eo, unde huc degressa est, redeat dispu- 
tatio, cum fabulac retractatione couiunctum vel polius ortum esse ex illa 
ipsa palet alterum fabulae exitum, retractationis simul 
documentuin cerlissimum lougeque oinnium evidentis- 
simum. 

De adiecti altcrius exitus vel, quod idem est, de retracta- 
tae fabulae tempore uon potest ambigi. Est enim sine dubio ea 
aetate retractata, qua Plautinae fabulae, quarum memoria post Plauti mor- 
tem vel Caecilii gravitate Terentiique lenitate vel fabularum togatarum 
novitate per L fere annorum spatium paene deposita erat et exstineta, 
denuo a populo cupide flagitari coeptae sunt b. e. ineuntesaeculou. 
c. septimo. Fallitur, si quid video, Dziatsko, qui oommentationis de prologis Plaut. 
et Terelit, scriptae p. 29: ne eos, inquit, qui Plautinas fabulas post 
Plautwn referrent, versus 60 — 54 addidisse putemus, praeter illud argumen- 
tum , quod ad tituli pronuntiationem pertinet, id quoque dissuadet, quod, ut 
iam monuimut, fabulae, quae vulgo Poenulus appellatur, hie quidem ( Patruo 
PultiphagonidP nomen est Digitized by Google Digitized by Google I W!i!« 

I QUABSTIONES CRITICAE 

AD MAXIMI ET AOTONH GN0M0L0GIA8 

SPECTANTES. 

ACCEDUNT DISPUTATIUNCULA DE FLOBILEGIO 
QUODAM INEDITO ET SCHEDAE CRITICAE. 

8GUHUT 

BEINHOIDUS DRESSIER. Digitized by Google Digitized by Google TT* PEAEFATIO. Inter gnomologias graecas*) quae ad nostram per- 
venerunt aetatem uberrima est Ioannis Stobaei dvöoXöipov, 
cuius ad amplitudinem e ceteris eius generis syllogis proxime 
accedunt Ioannis Damasceni c parallela sacra'. Tertium et quar- 
tum locum obtinent Maximi et Antonii syllogae. Iam diu est, 
ex quo philologi veterum scriptorum fragmenta, quae permulta 
in his Maximi et Antonii florilegiis tradita sunt, in usum 
suum converterunt, sed editionibus usi sunt saeculo XVI et 
XVII f actis, neque quisquam diligentius perscrutatus esse 
videtur, nee quae earum essent rationes nee quibus codicum 
manu scriptorum niterentur fundamentis. Quam ob rem operae 
pretium facere mihi visus sum, in eam rem si aecuratius in- 
quirerem, ut ad dispellendas tenebras, quibus haec Maximi et 
Antonii florilegia quasi obruta iacerent, quantum possem, con- 
ferrem. Quodsi aliquid praestitisse videbor, maximae gratiae a 
me agendae sunt iis viris doctis, qui multi liberalissime in his 
studiis me adiuverunt, inprimis vero Priderico Ritschelio, *) Eas, quae publici iuris faetae sunt, enumeratas habes apud 
E. Nicolaiura hist. litt. gr. p. 625. Digitized by Google 310 B. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Antonii gnomologias spect. 

praeceptori summe venerando, cuius erga me officiorum 
memoria nunquam ex animo meo evanescet. 

Disputatiunculam de jflorilegio adhuc paene ignoto, quod 
codicibus Barocciano 143 et Monacensi 429 continetor, adieci, 
quia hanc syllogen dignam existimabam, quae non prorsus 
oblivione premeretur. Denique schedas criticas subiunxi maxi- 
mam partem ad florilegia graeca spectantes, quas aeque ac 
totum libellum viri docti ut benigne excipiant et opto et rogo. 

• Scribebam Lipsiae mense Octobri a. mdccclxviii. Digitized by Google Caput I. 
De nomine Melissa. Monachus iUe Antonius, qui syllogen sententiarum composuit a 
Conrado Gesnero una cum Maximi florilegio eclitam Tiguri a. 1546, a 
Diulüs hominihus doctis appellatur * Antonius Melissa.' Primus, apud 
quem hunc errorein (nam falso Antonium Melissam dici statim probaturi 
sumus) deprehendi, Combefisius est, qui in Maximi Confessoris operum 
Lutetiae editorum a. 1675 tom. II pag. 719 ait Gesnerura S. Maximi 
sermooes edidisse *semel et iterum cum Antonio Melissa.' Inde hie error 
lalius fluxisse videtur; nam in catalogo codicum graecorum, qui Veneliis 
apud Nanios asservantur, a Mingarellio confecto pag. 501 commemoratur 
r Floriiegium ex Antonio Melissa'. Item (ut alios omittam) Otto Bern- 
hardLius in libello scholastico , quem de florilegiis graecis scripsit Soraviae 
a. 1865 pag. 16 , et Rudolphus Nicolai in historia lilterarum graecarum 
pag. 625 monachum illum Antonium Melissam nominant. Et hi quidem, 
quos modo commemoravi, unde collegerint hoc nomen monacho fuisse, 
non dixerunt, Harlesius vero in Fabricii bibl. gr. vol. IX pag. 744 a studii 
assidiiitate hoc nomen eum aeeepisse contendit, vel potius coniecit; nam 
argumentum, quo sententiam suaui nobis probaret, nulluni attulit. 

Sed rectissime Ritschelius monet in opusculorum vol. I, in adno- 
tatione ad pag. 732 adscripta, Melissa nomen iniuria monacho illi tribu- 
tum esse bis verbis: 'Suam autem syllogen cum Antonius M&tccotv 
iascripsissel , hinc mero ut videtur errore ipsi homini Melissa nomen ad- 
liaerescere prava recentiorum consuetudine coepit.' Quamquam iam 
aalea hac de re rede iudieavit Goxius, qui in catalogo codicum bibl. 
BodL vol. I pag. 2, ubi de opere, quod est alterum in codice Baroc- 
ciano 2, verba facit, rede dixit: 'Antonii magni monachi Melissa* (nisi 
haec verba in codice ipso scripta legernl). Gesnerus vero ipse, ut e prae- 
fatione editionis Tigurinae perspicitur, scriptorem sylloges semper 
Antonium appellat, Melissam collectionem sententiarum ab eo faetam. 
Rilschelium autem recte hac de re iudicasse , tituli ipsi conspectui capi- 
inm, in quae bini libri Antonianae sylloges divisi sunt, in editione 
Tigurina praemissi testantur: THva£ eic tö TtpiöTOV iflc toö 'Avtujviou 
fiovaxoö McXiccnc ßißXfov kt£. et TTivag c!c tö beurepov Tfic t. *A. 
|ju MeX. ßißXiov. Sed cum huius testimonii vim quispiam infringrre 

Jahrb. f. class. Philo). Suppl. Bd. V Hft. 2. 21 

Digitized by VjOOQIC 312 R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Anlonii gnomologias spect. 

possit contendens hos capilum irivccKac Gesnenim non e codice manu 
scriplo sumpsisse, sed de suo addidisse (ut sane totius voluminis Tigurini 
inscriplionem graecam ab eo profectam esse infra demonslrabitur), 
alterum in promptu esse gaudemus, e quo luculentissime apparet Anlo- 
Dlano operi, non homini ipsi M&icca nomen deberi. Codex eniia 
Vindobonensis 207, de quo Lambecius exponit in commenlariorum de 
bibl. Caes. vol. V p. 7 ed. 1 , hoc titulo inscriplus est : Toö tv dyioic 
TTaTpöc fuiüjv 'Aviuivfou KeqpdXaia, Iv otc ncpi fjOouc dXdXrjcev 
dvOpujirwv xai XPT1 CT fl c iroXrrciac, Ik tujv Oefwv fpamujv dvOoXo- 
Ttfcac, xai M&iccav tö ßißXiov dvojjdcac.*) 

Hac oocasione oblata proponere Hceat, quod e nonnullis teslimoniis 
iure colligere mihi videor: fi&icca non solum Antoniani operis uomen 
fuisse , sed saepius talia florilegia (Anloniani scilicet similia) ita nominata 
esse. Adduxit me in hanc sentenüam primum ioscriplio codieis Veneli, 
Nanianorum bibliothecae 300, qui in catalogo Ningarelliano pag. 501 
describitur. Huius codieis opus tertium, quod est inde a pag. 34, inscri- 
bilur ita: dv6oXömM a ^Touv pAicca £xwv Kcijueva buSupopa dytuiv 
Kai coq>wv dvbpwv irepi ßiou äpeTf)c Kai Kouciac (in caulogo quidem 
haec sentenüarum sylloge appellatur: 'Florilegium ex Antonio Melissa', 
sed infra oslendemus aliler de ea slaluendum esse), lam si grammaticus, 
qui haec verba scripsit, dvöoXÖTHI 110 nomen per jii^Xicca vocem explicari 
voluil, haec illo usitatior fuerit necesse est, unde consequilur saepius 
hoc nomen talibus libris indilum esse. Deinde altera pars codieis Baroc- 
ciani 2 (de quo exponit Coxius in codicum bibl.Bodl. catal. vol. 1 pag. 2.) 
in calce hos versus polilicos habet: 

Jl&tTTaV TT|V Jl&lTOC JlcXlTTOTlpOV 

fVnc fi\it\ jiikvtOQ T^wcaiou irdvu 

ol iro6ouvT€C ju^Xitoc diroreuOnvai 

b€ÖT€ TTpocTrcXaccrre t$ peXißfWnu. 

Tovniv dvairniEoTe xai xopTacOfyrc. 
Coxius hoc opus Antonii magni monachi Melissam esse dicit , sed 
mihi quidem suspilio orla est (quibus de causis , infra p. 16 ostendam) 
illud pro Maximi polius sylloge habendum esse , cui mullo similius vide- 
tur quam Antonianae. 

Deinceps extremae paginae codieis Monacensis 429 (de quo infra 
seorsum copiosius exponemus) subscriptum est: f| filXicca et ßißXoc 
jüidXicca koXüjv TTpcrrpdTUüV. Hunc vero codicem non Antonii Melissam, 
sed prorsus aliam sentenliarum syllogen conlinere confidenter affirmare 
possumus. 

Haec si perspexerimus, recte iudicabimus de inscriplione quadam 
codieis Veneli , quam minus recte inlellexil Zanellius. ls enim in catalogo 
manuscripL graec bibl. Marcianae pag. 272 exponens de codice 507, 
qui continet 'S. Maximi opera quaedam varia in capila 71 distribula% 
haec dicit: *ln nota, quam Codicibus suis appingere solet Bessario ad *) De hoc titulo infra plnribaa disseremns pag. 314 s. 

/Google Digitized by ^ R. Dressier: quaest. cril. ad Maximi et Anlonii gnomologias specl. 313 

innuenda quae continentur Opera, Melissae (Anton.) hoc opus tribuitnr.' 
Qaa de re equidem existimo Bessarioaem codici suo inscripsisse fi&tcca, 
jiob at Antonio trUnieret opus , quod re vera est Maximi , sed ut senten- 
tiarum colledionem sfve pÄiccav in hoc libro inesse stgnificaret. 

Si quis miretur, qood tarn exquisilo nomine fi&icca seriptores 
antiqoi saepius nsi siirt, is ea conferat, quibus Aulus Gellina Noctibus 
Atlicb praefatns est. Nam in bis a § 5 de titulis exquisitissimis exponit, 
quos ii, qui Lariam et miseenam et quasi confusaneam doctrinam* con- 
quisivifisent, libris suis indiderint. 'Nmque aliiMusarum inscripserant, 
alü silrarum, ille irörXov, hie 'AjmxXOetac Klpac, alias Köpfet, partim 
Acipunrotc, quidam lectionis suae,alius antiquarum lectionum 
aiqoe atius dv0?ipujvet item alius eupTflidxujv. Sunt ettäm qui Xuxvouc 
iascripserunt, sunt item qui cxpujpaxetc , sunt adeo qui Travbäcrotc et 
'EXtxxova et irpoßXTJjiaxa et trxeipibia et irapaSupibac.' Ex his intel- 
legere licet, quam saepe factum sit, ut cum quis ehismodi titulum exqui* 
situm libro suo idscripsisset, alü eum imitantes eodem uterentur. Nee 
aliter res se habet in voce fi&icca, qua, postquam Antonius opus suum 
ita appellavit, alü siraihs argumenti collectiones significasse videntur. 

Quo tempore Antonius monachus florilegium suum scripserit, non 
constat; nam aperte falsum esse, quod R. Nicolaius in historia litt, graec. ' 
pag» 625 dick, fortasse eum saeculo oetavo vixisse, inde elucet, quod 
nonnulUs Melissae locis Photii patriarchae sententtae afferuntur (ut libri 1 
cap. 21 p. 28, eap. 26 p. 31 edit. Tigurinae), quem anno 891 mor» 
tuum esse seimus. Post hunc igitur annum Melissam, quam Gesnerus 
edidit, scriptam esse apparet. Non abhorret a probabilitate ad eundem 
Antonium, cui Melissa debetur, referenda esse, quae Montefalconius in 
c bibliotheca Coisliniana' codici 205 subscripta esse refert ls enim codex, 
qui undeeim opera continet ad res sacras speetantia, in calce haec habet: 

Touthv odvTfjv ßißXov äatopdeae aÜTfjc frreiroi^je?! 'Avxuivioc 

jiovaxöc xai Hvoc. Kai öttou aöxf|v KaxaXfypccGc, eöxecOe die Sij 

xdv FitcOdv 8c xai £ifP<wp€ xd ypdnyaxa xaöxa. ifropäOn bi 

Ivb. ß' frouc qq>Tt£. 

Mutilae subseriptionis sensum Montefalconius hunc esse putat: *hunc 
librum scripsisse Antonium Monachum et hospitem , emptum autem fuisse 
anno 6587 (i. e. post Chr. n* 1079) indictione seeunda.* Quid horum 
verborum scriplor exprimere Toluerit, ex eorum reliquits perspicere non 
licet; unum tarnen certum est Antonium monachum commemorari. Itaque 
aut ante aut circa annum 1079 eum vixisse statuendum est, saeculo 
igitur XL 

Eundem Antonium monachum Keq>dXaia, Iv otc teepi ffiove 
l\äkr\tev dvöpifrirujv Kai xpicxfic iroXixeiac scripsisse titulo illo 
codicis Vindobonensis indicatur. Geterum eadem capita in Mosquensibus 
quoque duobus codieibus tradita sunt (qua de re conferas Fr. de Matthaei 
c notiliam cod. manuscr. bibliothecarum Mosquensium') ; codicis enim 
synodaJis 312 opus 4 inscribitur: dvxuuviou xoö jLietdXou KcepdXata 
irapatV€XiKd ircpi ffiove dvOpurrruiV Kai XPHCTflc iroXixcfac, codicis 
synodalis 378 opus 18 dvxwvfou jiovaxou napatvfrcic nepi ffiove 

21* 

Digitized by VjOOQlC 314 R. Dressler: quaesL er it. ad Maximi et Antonii gnomologias spect. 

dvGpuüTTUJV Kai XP^CTflc TroXiTCiac Quartum exemplar est in codice 
Escorialensi (Y III 2) 269, quem Milien» in catalogo pag. 223 ss. 
descripsit, inde a fol. 304 r: «TTapaiWccic irepl ffiove dvöptimujv 
k. t. X. en cent soixante-dix chapitres, par Antoiue le Moine.' 

Fortasse ad eundem Antonium illud quoque opus pertinet, quod 
commemoratur in Philologi vol. IX (a. 1854) p. 582. Ibi enim Mordt- 
mannus catalogum exhibet codicum manu scriptorum , qui in bibliotheca 
imperatoris Turcici servantur, e quibus 14 appellatur: Antonii Honach i 
Cuvafurff| XÖetuv. Alterum lexici huius exemplar in bibliotheca Vaücana 
latere videtor. In bibliotheca enim Escorialensi [X I, 15 354] catalogus 
asservatur codicum manu scriptorum bibliothecae cardinalis Sirleti quam 
postea Ottobonii cardinalis fuisse, postremo in Vaticanam illatam esse 
constat lam in catalogo illo Escorialensi (apud Millerum pag. 320 extr.) 
affertur: c Lexique du moine Antoine', sed utrura idem liber etiam nunc 
in Vaticano exstet necne, e Montefalconii 'bibliotheca bibliothecarum' non 
perspicitur. Is enim in descriptione bibliothecae Ottobonii cardinalis 
(vol. I pag. 187D)tria lexica commemorat: ( Lexicon Graecum satis amplum 
scriptum anno Christi 1292. 

Aliud Lexicon saeculo XV. 

Aliud 500 annorum haud amplum', sed Antonii monachi mentionem 
non facit. Quamquaro haud abhorret a veri similitudine unum ex his 
lexicis esse illud 'Lexique du moine Antoine', praesertim cum in Esco- 
rialensi quoque catalogo tria lexica enuraerentur: 'Lexique Jatin-grec, 
Lexique du moine Antoine , Lexique grec-latin de Cassien Longin.' Excursus i. De codice Vindobonensi 207. 

Lambectus cum capita, quae hoc codice continentur, ethica ab eius- 
dem Antonii sylloge, quae Melissa inscribitur, prorsus diversa esse videret, 
titulum huius codicis graecum necessario corrigendum putavit ila: Toö 
lv ätioic TTaxpöc fmwv 'Avtwviou, tou £k xi&v Oeiuiv TP<x<pwv 
dvöoXoinicavToc Kai M&iccav tö ßißXiov övo^dcavToc, xecpdXaia 
irepl fßovc äv6puiTTuiv xal XPHCTtic iroXrrciac, quam mutationem 
audacissimam esse nemo non iotellegit. Id quidem concedi oportet verb« 
iK tu»v Gelwv TPöopÄv dvöoXoTn^c Kai M&iccav tö ßißXiov ovo- 
jidcac ad capita illa ethica referri nullo modo posse. Nam capita baec 
ab anlhologio sacrae scriplurae prorsus diflerunt, nee veri simile est duo 
opera ab Antonio eodem titulo M&icca inscripta esse. Sed mihi quidem 
tiluli illius verba sat commode explicari posse videntur, si statuimus verba 
i< tüjv Oeicüv Tpaq>u)V dvöoXofifcac et q. s. a grammatico, qui 
titulum scripsit, apposita esse eo consilio, ut indicaret capita ethica ab 
eodem Antonio esse profeeta, qui syllogen sententiarum e sacris scriptis 
composuisset, non ab aiio quodam Antonio, ila ut tolum titulum inter- 
preteinur: 'Sancti Antonii capita, in quibus verba fecit de inoribus homi- 
num et de bona rei publicae administratione, postquam e scriptis divinis 
sententiarum syllogen composuit tdque opus Me'Xtcca inscripsit.' Rem Digitized by Google R. Dressier: quaest. crit. ad Maximi el Antonii gnomologias specl. 315 

iU se habere ceterorum operis huius exemplarium liluli, quos supra 
descripsimus, testanlur, in quibus florilegii Antoniani, quod M^XlCCa 
appellalar, menlio nulla fit. Verla aulem £k tujv Geiwv fpamcuv dv- 
OoXoiricac et q. s. mirum quanlum caduDt in syllogcu a Gesnero 
editam; nam is, qui duos huius collcclionis libros confecit, hanc sibi 
rationem proposuit, ut plurima capita contexeret e sententits e libris 
divinis et a scriptoribus ecciesiaslicis ascitis, quibus adiungeret a scriptori- 
bus profanis petitas multo pauciores, nonnulla (eaque alterhis potissimum 
libri) rla componeret, ul sentenlias a profanis scriptoribus repetitas 
omnino nullas adscriberet Excursus II. De oodioe Naniano 300. 

Godicis huius opus 3 a Mingarellio c FIoriIegium ex Antonio Melissa' 
appellatur, quamquam graecus huius operis titulus Antonii mentioneni 
non facit. Incipit hoc dv9oXöim|Li« : toö eöatreXiou: — crev?| f| 6böc 
f| drrärouca elc xfjv Zurfjv : — toö dirocTÖXou : — jif) vuafo vrcö toö 
xaKOÖ, dXXd vitca lv Tip dtaOtjj tö koucöv, a quibus verbis sane initium 
capit Anlonianae sylloges libri I cap. 7. At si is, qui hoc dvOoXÖYWa 
scripsit, ex Antonii Melissa sua desumpsisset , mirandum videretur, quod 
prioribus negleclis e septimo demum capite nonnulla ascivissel. lam vero 
eadera verba, a quibus dv0oXoip1M a Venetum orditur, initium faciunt 
Maximi sennonum (id quod e Kibilti versione perspicitur), tituli autem 
verba rrept ßiou Kai äperfjc xai Kaxiac e Maximi opere, cuius primo 
capili superscripta sunt eadem fere verba Trepl ßiou dp€tf)c xai KaKiac, 
desuuapta esse rix dubium est (nam Antonianae sylloges caput 7 irepi 
dp€Tf)c lautum inscribilur). Quare equidem dvOoXoYftyiaTOC huius 
scriptorem non Anlonii , sed Maximi copiis usum esse crediderim. Caput II. 

De editionibus syllogarum Maximi et Antonii. 

Ne quis miretur, quod simul de utriusque coliectionis editionibus 
sim dtseeptaturus, ad defendendum consilium meum hoc praemittam: 
Antonii opus nunquam vulgatum esse nisi una cum Maximi, ita ut in 
editionibus recensendis seorsum de utroque agere non possimus. Habe- 
mus enim Antonii et Maximi syllogarum editiones tres a Gonrado Gesnero 
faetas; Maximi librum ab Antoniano opere separatum publici iuris fecit 
Franciscus Combcfisius in Operum S. Maximi Confessoria (editorum Parisiis 
a. 1675) tomo II pag. 528 ss. Sed cum aplius videatur de hac quidem 
editione infra disserere, nunc Gesnerianarum edilionum rationes explicaro 
liceal, quarum prima prodiit Tiguri apud Ghristophorum Froschoverum Digitized by Google 316 R. Dressier: quaest. crit. ad Maximi et Antonii gnouiologias spect. 

anao 1546 , altera Francofurü apud Wechelium a. 1581 , tertia Aureiiac 
Allobrogum apud Franc Fabrum a. 1609. 

Ex ob prima tan tum, quamquam vel kanc gravissimis vitiis laborare 
stattin iatellegemus, editionis nomine dignavideri polest, alterius tertiae- 
que tarn misera est condicio , ut ex eis ad philologorum studia nihil fere 
fructus redundet. Nam Tigurtno in libro cum Antonii et Maximi syllogas 
Gesnerus sanissimo consilio inter se discretas edidisset, in editione Weche- 
liana eas com Stobaei sermonüras ita miscuit, ut singulas sententias eis 
Stobaei sermonibus adiungeret, quibus similia atque ilita argumenta 
tractarenlur. Itaque quae cuiusque eorum sint, perspici nullo modo 
potest. Terlium denique cum has collectiones esset editurus , in unum 
corpus eas conflavit conflatasque iunxit Stobaeo eodem loco et anno 
edito apud Franc. Fabrum hoc titafo mscripla« : c Loci communes senten- 
tiarum ex s. scriptura, veteribus theologis et secularibus scriploribus 
collect! per Antonhim et Maximum monachos.' Uode apparet ne hie 
quidem, quae ex Antonii opere sumpla sint, quae e Maximi, intellegi 
licere. 

Harum igitur editionum cum nulla fere ratio habenda sit, aecuratius 
de prima tantum exponendum videtur. 

Volumen, in quo Gesnerus Antonii et Maximi syllogas primum edidit, 
hoc iodice inscriptum est: '€v tt) irapoucij ßißXiu £v€cn Tdb€. 
'Ano^vrmoveujLtdTiüv, £k bicupöpwv tu>v t€ Ka&' fu*äc ; Kai täiv 
Oupattev ßißXiuiv töjlioi Tpek. MaSijiou recpaXaiuiv ncpi teXeiac 
dtdirric xai fiXXwv dpemiv c 6carovTd&€C b. 0€oq>(Xou irpdc AünS- 
Xukov w€p\ 6eoö icai iricrewc xptcnavÄv, ßißXia t- Tcmavoö 'Ac- 
cupfou Xotoc Kcrrd IGvuiv. 

Cavendum est, ne ex hoc indice concludas haec opera omuia uno 
oodice manu scripta comprehensa fuisse, qui eandem haberet ac volumen 
Tigurinum inscriptionem. Immo Gesnerum hunc titulum teti volumini 
de suo imposuisse facillime probari potest. Is enim priora tria tantum 
volumiuis opera edidit, duo posleriora loanni Frisio Tigurino debentur, 
qui in praefationibus eorum (pag. 244 v. 18 ss. et pag. 276 v. 19 ss.) 
certiores nosfacit libros manu scriptos, quibus in edendis his operibus 
usus esset, Venetiis Tigurum a se deportatos esse Arnoldi Arlenii Peraxyli 
liberalitate. Opus deinde, quod voluminis Tigurini tertium est, Vincentius 
Opsopoeus iam anno 1531 (quem annum ipse subscripsit 'epistolae nun- 
cupatoriae' in voluminis Tigurini translatione latina et ipsa anno 1546 
a Gesnero edtia p. 264 s.) in latinum sermonem converterat, quam trans- 
laüonem Gesnerus latino libro inseruit modo commemorato. Ea cum 
frequenter viltosa esset , ad graecum exemplar eam se recognovisse ait in 
praefatioae extrema graeco volumini praemissa pag. IV. Unde non sine 
ratione concludere mihi videor Gesnerum in edendis his Maximi centuriis 
eodem codice graeco usum esse, e quo antea Opsopoeus ea latine verterat. 
Iam restat ut quaeramus, e quo fönte Gesnerus Maximi ei Antonii 
syllogas hauserit. 

Ipse in praefatione voluminis Tigurini pag. HI , ubi *de praesenti 
volumine' agit, haec dick: c Üi praesentia vero, quod videtis opus, candidi Digitized by Google R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Anlonii gnomologias spect. 317 

Lectores (Venetiis id nactus favore illustris viri Diegi Hurtadi Mendözfcae 
Hispani, Gaesarei apud Venetos oratoris, et Arnoldi Arlenii Peraxyii, viri 
ut doctiasimi, sie de studüs optime meriti opera) vobiscum communico'. 
Quibus e verbis colligendum exisümo codicem , quem Venetiis se aeeepisse 
Gesnerus dicit, et Antonii et Maximi syllogen continaisse, quae res quam 
gravis sit momeoli infra magis etiam apparebit. Gonicere licet hunc codi* 
cem inscriptnm fuisse titulo : 'Airofivr|juiov£U|udTUiV Ik bioKp6pu>v tüjv 
tc Kaö* f\päc m\ Tifiv Oupaöev ßißACu/v töjaoi tp€ic. 

Videamus nunc, quam ralionem Gesnerus in eis, quae in hoc codice 
inerant, typis exprimendis secutus sit. Qua in re quidsuo labore effectum 
sit, ipse in praefaüone voluminis graeci pag. III indicat: 'Primum igitür 
ut in singulis dictionibus orthographia , et in sententiis distinetiones ob- 
servareutur, non param laboravi, quanquam id facilius fuit, quam explere 
mutila, et emendare corrupta : quod et ipsum pro virili mea praestiti , ut 
alios hoc labore, cum huiusmodi locis ceu spinis quibusdam, anteqoam 
lectionis fruetum inde caperent, colluctandi levarem. — Sententias 
igitur, quae ex utroque Testamento citantur, plurimas inquisivi, tum 
casügandi gratia, tum ut capitum numeros Graecis simui et Latinis ad- 
scriberem: Dlarum vero quae ex prophanis authoribus sumptae sunt, 
non pauca apud Stobaeum quoque leguntur, et inde quasdam resütui. 
Sin emendare aKunde non licebat, aut non vacabat (fere enim ad praelum 
haec acta sunt) coniecturas meas (ne quid temere mutaretur) ad margines 
annotavi.' Fatetur igitur bis verbis multa partim e sacris scriptis, partim 
e Stobaeo lacke se correxisse, itaque caveamus oportet, ne nimis con- 
fidenter existimemus coniecturis in margine non ascriptis verborum con- 
tinnationem codicis scripturas ublque praebere. Sed haec non una causa 
est, cur Gesneri editionem nostrae quidem aelatis philologorum studüs 
minus aptam esse dolendum sit. Alteram e proximis praefationis verbis 
cognoseas: c Ad haec, locos allquos in prima parte Melissae mutiiatos, 
tranainissis ad me quae deerant per doctisslmum virum Vuolfgangum 
Musculum ex codice Aügustanae bibliothecae explevi. Sed cum ea pars 
Graece iam esset exeosa, interpretationi Latinae solum eaadieci: Graeca 
vero Maximi locis similiter inscriptis adiunxi.' De hoc codice bibliothecae 
urbis Aogustae Vlndelicorum , qul nunc est bibliothecae regiae Monaceu- 
sis 429, infra copiosius disputandum erit, unde apparebit in eo nee 
Antonii nee Maximi syllogen conlineri, sed aliam quandam sententiarum 
collectionem. Gesnerus vero hunc librum Antonii Melissam esse credebat, 
quamquam eum ab eo , quod Venetiis aeeeperat , Melissae exemplo mul- 
tum dMferre se non neseiisse praefationis verbis ostendit, quae sunt pag. IV 
v. 7: c Porro Melissae volumen illud, quod Augustae servatur, et pau- 
dores nostro Locos, et alio ordine disposilos habet.' Videmus igitur 
Gesnernni eo quoque nomine reprehendendum esse, quod in Maximi syllo- 
gen aliena intulerit. Geterum si scire cupimus , quae Gesnerus e codice 
illo Augustano in Maximi sermones intulerit, prima Melissae pars com- 
paranda erit eunfr ipsius Gesneri inlerpretalione latina. Omnia enim, quae 
ibi leguntur neque inveniuntur in libro graeco, e codice Augustano hausta 
sunt Quae facilius etiam cognosces, si Maximi sylloges verba graeca Digitized by Google 318 K. Dressier : quaesl. crit. ad Maxim i et Antonii guomologias specL- 

cum Ribitti translationis lalinis conluleris, quem in vertendo Maximi opere 
non Gesneri edilione, sed ipso codicc Veuelo usum esse stalim videbimus. 

Sed iani eo venimus, ut Gesnerum gravissimi criminis aecusemus, 
quod in edendo Maximi opere se commisisse invitus ipse confitelur proxi- 
mis praefatlonis verbis : 'Praetcrea cum permulCae sententiae Colleclaneo- 
rum Antonii sub eisdem tilulis Maximi repelerentur, diligenti collationc 
adhibita, omnes illas obelisco notavi, nisi forte addilis pluribus verbis aut 
emendatius legerentur. Quorsum enim altineret Lectorem taedio, molc 
volumen, emptorem prelio onerari?' Hoc consilio, quod nobis quidem 
perversissimum videatur necesse est, effecit, ut Maximi sermonum frag- 
menta potius quam sermones ipsos ederet, e quibus, quae genuüia huius 
sylloges species ubertasque fuisset, ne divinare quidem posses. Tarn 
roisera in condicione rebusque ila affliclis unum solacium nobis relictum 
est, 1. Ribitti interpretatio latina, qui, ut Gesnero olim 'lahoris quasi 
Tbeseus accessio, sie nobis quoque praesidium offert, quo Gesneri viüo 
aliqua saltem ex parle mederi possimus. Pergit enim in praefalione Ges- 
nerus ita : *Verum hoc in Graecis lantummodo feci. Nam in translatione 
loan. Ribitti, doeli et amicitia mihi coniuneti hominis (qui me rogante et 
impcllente huius laboris mihi quasi Theseus accessit) ne cui viderer au- 
daculus in alieno opere, nihil delere volui.' Hinc elucet omnia, quae 
fuerint in Gesneri codice , hoc Ribitti libro contineri; quare si quis ea, 
quae Gesnerus omisit, labore sane non exiguo Ribitti translatione ulens 
adiutrice ex Antonii opere asciscere velit , Maximi syllogen paene talem, 
qualis fuit in codice Veneto, inslaurare possit. Nonnulla ex eis, quae 
modo disputavi , iam F. Rilschelius paucis commemoravit in opusculoruiu 
vol. I pag, 731 s. et in addendis ad hoc volumen pag. 835. 837. Postremo 
loco postquam osteudit, quam mutila esset Maximi editio Gesneriana, 
pergit: 'Wer daher den Maximus unverkürzt haben will, muss ihn in 
«S. Maximi Confessoris Opera» von Gombefis (Paris 1675} nachschlagen, 
wo t. II pag. 528 — 689 die «Sermones per excerpta» so, wie wir sie 
handschriftlich überliefert haben , vollständig gegeben sind. 9 

Verum est Maximi syllogen a Combefisio inulto integriorem editam 
esse quam a Gesnero , sed priora novem certe capita non e libro manu 
scripto edita esse a Combefisio, sed ipsius arbitratu ex Antonii sermonibus 
et Maximi Gesneriani fragmentis contexta ex eis intellegere licet, quae Com- 
befisius 'Nolis* praemisil alteri operum S. Maximi tomo adiectis. Pag. enim 
719 posteaquam Gesnerum ob perversum consilium, quod inMaximo edendo 
secutus esset, vehementer vituperavit, v. 31 s. haeedicil: c Quanta vero 
hinc Maximo ablata, ipse primum nonus sermo monslrat, a quo ineipit 
MS. Maximi Codex mihi humanissime a Cl. V. ipsoque erudito 0. de Bai- 
lesdens Sacerdote suppeditatus, si quid inde in rem literariam, a me posset 
produci, cum obliteratis initio fineque libri, neuter certus esset, eam 
Maximi lucubrationem illo contineri.' In codice igitur, quo usus est 
Combefisius, priora octo capita deerant, caput aulem nonum, a quo in- 
cipiebat codex, initio ila oblitleratum erat, 'ut non nisi ab Antigoni sen- 
tentia et sequenli Epaminondae legi' posset, id quod Combefisius indical 
in nota28. pag 722. Haec, quae in codice mutila invenerat, Combefisius Digitized by Google R. Dressler: quacst. cril. ad Maximi el Antonii gnomologias spect. 319 

cxplere conalus est; et potuit admodum felici cventuid perficcre, si quae 
Gesoerus expunxissct, Ribitti traoslationis ope ab Antonio ascivisset suis- 
que locis singula in Maximi capitibus reposuisset. Sed hoc praesidium 
quantopere coulempserit , satis ostendil verbis, quae leguntur p. 719 
v. 44 s,: 'Ribittii (sie), quam laudal' (Gcsnerus), *Versio, ipsa distinetc 
habens, quae essent Maxiini, sua obscuritate sie pene evanuit, ut nee 
nancisci licuerit. Mihi certe ea parte Theseus (non qua sibi venditat Ges- 
nerus), ut ab eius ipsius confusionis labyrintho me ipse expedirem, non 
ut magnum aiiquid ex eius versione reddendis Maximi sententiis iuvarer.' 
Ac si quis vel uuum e primis capitibus editionis Combefisianae cum Ribitti 
translalione contulerit, perspectum habebit, quautopere Combefisius 
licentiae suae indulserit. Quam vero rationem in compouendis his novem 
capitibus secutus sit, ipse declaral p. 720 v. 4ss. : 'in primis quoque 
octo Titulis ac capitibus, pauca quaedam ex Melissa libuit repelerc, et 
quae magis visa sunt ex Maximi vena, ne ipse in illis, explicato iam furto 
s«u plagio' (i. e. Gesneri) , 'ieiunior ahiret.' Iam satis superque demon- 
strasse nobis videmur in primis novem capitibus editioni Combefisianae 
Odem nullam habendam esse. Aliter res se habet in ceteris, nam inde a 
capitis noni senlentia Anligoni Combefisius *se vaic dietare coniecturac' 
clicit (pag, 722 nota 28extr.). Bailesdensis codicem ducera sibi futurum 
esse et reguJam, qua Maximum sibi reddat, eaque duntaxal se ilii ad- 
scripturum esse asseverat , quae is ilii tribuat atque vendicel. 9 Et inde 
ab hoc loco codicis verba magna cum fide typis exprimenda curassc 
videtur; nam coniecturas, quibus ea corrigenda putavit, in marginibus 
commemorat. Denique pag. 719 extr. commemorat e Titulos Auctorumque 
nomina, quod minio scripta fuissent, complura legi non potuisse, cum 
sententiae tpsae atramcnlo scriptae parum aut nihil laborarent.' Qua- 
propter, quod ad lemmata attinet, cavendum est ne nimium auctorilatis 
editioni Combefisianae tribuamus. Caput III. De codieibus manu scriptis, in quibus Maximi 
et Antonii florilegia aut insunt aut inesse dieuntur. 

Duo tantum Codices mihi innotuerunt , in quibus Antonii Melissam 
inesse homines docti contenderint. Alter est codex Monaceusis 429, de 
quo , quia eum Antonii opus non praebere certissimum est , seorsum ex- 
ponere statuimus, alter codex Baroccianus 2, de quo hoc loco agere placet. 

Nonnulla de eo Coxius in catalogo affert vol. I pag. 2, ubi mem- 
branaceum eum esse dicit, formae minimae quadralae, foliorum 313 
saectili forsan XII exeuntis. Codicis huius opus allerum (quod fol. 9 
Incipit) a Coxio sie dnscribitur: 'Antonii magni monachi Melissa, sive Digitized by Google 320 R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Antonii gnomologias «pect. 

collectanea theologica et oeconomica e variis libris auctoritatibusque ex* 
tracta, capitibus septuaginta tribus. Gap. 1 est de virtute et ineipit 
crevfi f| 6bdc xa\ t€0Xiuu£vti f| dirdtouca elc -rt|v Zuurjv. Est in ed. 
1546 cap. VII. Diflert tarnen codex noster tarn in numero quam in con- 
tentis capitum ab editionibus eiusdem operis proiatis.' In catce sunt 
versus Uli , quos supra pag. 8 transcripsimus. 

Mirum videtur, quod Coxius *editiones eiusdem operis 9 (i. e. Antonii 
Melissae) commemorat, quamquam, ut ex eis, quae de Antoniani operis 
editionibus vel potius editione disseruimus, apparet opus, quod est in 
codice Barocciano , cum Tigurina sola editione comparari potuisse , a quo 
mullum id differre Coxius ipse concedit. Quare num satis recte Coxius de 
eo iudicaverit, vehementer dubito viroque doctissimo hacquidem in causa 
non admodum magnam auctoritatem tribuam. Quid enim? Nonne mirum 
est idem argumentum , in quo primum operis Barocciani caput versetur, 
primo Maximi sylloges capite tractari, nee a quibus verbis collectanea 
Barocciana ineipiant, ab eisdem Maximi sermones initium capere (quae 
quidem verba a Gesnero in graeca editione omissa e Ribilti translatione 
asciscenda sunt) ? Haec ila se habere cum viderem, opus Baroccianum non 
Antonii sed Maximi potius syllogen (aut eins certe recensionem) 
esse conieci, et quamquam hac in re me falli posse concedo , tarnen a me 
impetrare non potui , quin haue sententiam gravioris iudicii viris propo- 
nerem. Praeterea opus Barocciauum e 73 capitibus compositum est, qui 
numerus longissime abesl a capitum, e quibus libri duo Antonianae 
collectionis constant (nam Iota M^Xicca 176 capita habet), proxime acce- 
dit ad Maximi sermonum numerum , qui in editionibus Gesneriana et Com- 
befisiana sunt 71 , sed 75 in bibliothecae Laurentianae plutei XI codice 14. 
Utut hoc est, unum tarnen certum est hunc codicem non esse eum nee 
similem ei , e quo Gesnerus Antonianam collectionem edideriU 

Millerus in catalogo codicum manu scriptorum bibliothecae Escoria- 
lensis e catalogum' edidit (inde a pag. 511) 'praeeipuorum auetorum in- 
editorum graece mss., qui in bibliotheca Scorialensi asservantur' a Bar- 
voetio scriptum anno 1647. Hie codicis mentionem facit, in quo sint 
Antonii Monachi et Abbaus Asceticarum admonitionum capita 160, ad- 
iciens: f Forte eadem cum Melissa. 9 Utrum Barvoetius hac in re verum 
viderit necne, nunc diiudicari non potest; nam codex iste nunc in biblio- 
theca Escorialensi non est. Fortasse incendio illo periit, quo anno 1671 
bibliothecae Escorialensis partem consumptam esse constat. 

lam transeamus ad describendos Codices eos , qui Maximi sermones 
exhibere dfcuntui' et re vera exhibent. Ac primum quidem de tribus co- 
dieibus bibliothecae Mediceae Laurentianae verba faciamus, quos aecu- 
ratfus eognosoere llcüit cum e Bandinii praeclaro graecorum bibliothecae 
illius codicum catalogo tum e viri humanissimi AugusliWilmannsii epislula, 
quam Florentia ad me miserat. Quem cum commendante RHschelio, prae- 
ceptore darissimo, preeibus adiissem, ut capita 11 et 15 edltionis Com- 
befwiattae cum codicis Laurentiani XI 14 meum in usum conferret, tanla 
eius fuit liberalitas, ut capita illanon cum hoc tantum codice, sed cum Digitized by Google R. Dressier: quaest. crit. ad Maxiwi et Antonii gnomologias spect. 321 

reliqvif quoque duobus oompararet et multa adiceret, quae novisse 
magni mea interesse ingeniöse intellexerat. 

E tribus codicibus Laorentianis euni , qui plut. XI est 14, Bandinins 
describit eatalogi sui vol. I pag. 510 (quem codicem littera A notatum 
volo). Membranaceus est, formae, quam dicunt, 12. Minutis sed per- 
spicois Htteris scripta* est, quaram genus cognoscas e specimine, quod 
Bandinius proposuit pag. 516 tab. 7 nr. 7. Et hie quidem vir doclus 
saeculo XI eum exaratum esse censet, cum Val. Rosiusin Aristot. pseodo- 
epigr. p. 607 saeculo XU eum tribuat. Pag. 1 index est capitum, cuius 
initium obiitteratum esse Wilmannsius refert, item inde a capite 30 
(ir€p\ \xito\c) numeros capitum lilulis appositos esse« Capitum inscriptio- 
nes eaedem sunt, qnas habes in Gesneri editione a primo capite usque ad 
71, sed deinde quattuor capita seeuntur, quae nee in Cesneriana nee in 
Combefisiana editione exslant, sie inscripta: OB irepl tiüv fjCuxoCöVTUJV 
ical £v ßiq) btaTÖvxiüv: — Of irepl Treipacjitöv:- — ÖA uepi tou 
ttujc voryr6>v tö oök £ctiv dv dvöpumoic ß&nov. el jif) 8c (patetai 
Kai iiieTOi. koI Ö€iH€i *ri)i qjuxfl afrroö dtaOöv Iv M^X^V «ötoö: — 
Ö€ ircpl toO 8ti oütev buacoXov litirt&vt 6 öcöc:- — 

Haec quattuor capita Wiimannsius (tantum eius in mc fuit officium) 
paene tota transcripta ad me misit, vidique ex eius epislula horum capi- 
tum ratlonem ionge aliam esse ac totius sylloges rellquornm. Nam cum in 
his singulis sententiis semper nomina eorum, a quibus profeetae sunt, ad- 
scripta fegantur, et ubi eiusdem scriptoris aliae subiunguntur primae, cui 
nomen ipsum adscriptum est, semper in margine adponatur toO ctuTOÖ, 
in quattuor extremis capitibus perpauca apparent lemmata nomina scripto- 
rum indfeantia (in 73 et 74 omnino nullum invenitur) , tou CtUTOÖ autem 
illud bis tantum legitar, in capite 72. Praeterea baec capita extrema eo 
quoque nomine a reliquis discrepant, quod sententiae a profanis scriptorl- 
bus adscitae omnino nullae in iis afferuntur; tota e sententiis composita 
sunt aut e Sacra sertptura aut e scriptoribus erclesiasticis , qui dieuntur, 
desumptis. Denique capitibus 73, 74, 75 in libro ipso numerus non 
adpositus est. His dfe causis dubilo , num ea omnino ad Maximi opus per- 
tmeant, cuius sententiae piura etiatn argumenta infra afferenter. Legun- 
tur haec capita inde a folio 162 r usque ad 164% foi. 165 r aiterum codi- 
cis opus sequitur Td Kcrrd Cxccpaviniv k«1 IxvtiXdtriv inscriptum. 

Codicum Laurentianorum alter est plut VII cod. 15, quem littera B 
notabimus; conferas de eo Bandinii catal. voi.I p.252. Membranaceus est 
formae, quam dieunt, quadratae minoris, scriptus saeculo XI; foiiis con- 
stat 252, 11 tarnen postremae paginae manu saeculi XV suppletae sunt. 
Codex quattuor comprehendit opera, quorum primum est Ioan. Chrysostomi 
homilia, aiterum sententiarum seu definitionum colleclio äveTriypcupoc 
et dic&paAoc. Hanc excipiuut l"vujnai cuXXeteiccu und Kupiou ^ovd- 
Covtoc toö rewpTibiou*), a pag. 103 w Maxinii sylloge ineipit, cuius *) Eandem sententiarum collectionem e codice regio Parisino Bois- 
sonadins edidit in aneedotorum vol. I. Digitized by Google 322 R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi el Anton ii guomolugias specL 

capita Bandinius enumerat Eadem sunt, quae habes in Gesneriana 
editione , idemque , qui in illa , eorum est ordo. Sed praeter 71 capita 
Gesneriana bic eadem quattuor eistant , quae in codicc Laur. A inveniun- 
tur. lani vero extrema pars codicis Laur. B inde a capitis 66 verbis frrav 
auTtiiv Tva»M€6a (sie) Kupioi. 'GXtimice Tic KtL (quae verba in edit. 
Gombef. leguntur p. 681) saeculo XV scripta est, et Wilmannsius referl 
quattuor postrema codicis B capita prorsus cum codicis A congruere, ita 
ut lacunam etiam quattuor versuum, quae sit inilio capitis 72, in utroque 
codice pariter deprehendatur. His de causis extremae codicis B partis 
scriptorem codice A usum esse conicio. Bandinius praeterea commemorat 
capitis alterius finem et initiuro tertii, quod videalur inscriptum fuisse 
iT€pl erfveiac xal cu>q>pocuvr|C, *ob unius, aut alterius paginae defectum' 
desiderari, item 19 partem 'propter unius, aut fortasse plurium pagina- 
rum defectum in codice'. 

Tertius codicum Laurentianorum plutei Villi est 29 *), quem liltera 
G notare liceat. Bombycinus est formae, quam dieunt, quadratae. Ban- 
dinius cum saeculo XIH exaratum esse censet, Wilmaunsius saeculo XU1I. 
Gonstal foliis 107 , sed velustate valde consumptus est et mutilus. Incipit 
a capite 6 nept qrfXuiv koi qnXotbeXopfac. Proximorum capitum tituii 
saltem cum Gesnerianae editionis concordant, capitis autem 47 partem 
Bandinius deesse narrat * inter pagg. 87 et 88 unius fortasse folü abscis- 
sione; quemadmodum etiam inter pag. 104 et 105 extrema capitis 61 
(irepi deurriae) et prima sequentis irept cuvrjGeiac Kai ffäouc folio item 
abscisso desiderentur'. Desinit codex in capite 66 irepi dKOKiac Kai 
^VTiciKaxiac, quod caput multo brevius esse Wilmannsius dicit quam in 
editione Combefisiana. 

lam velim iectores humanissimi conspectum perluslrent in calce 
adiectum. Confeci eum ex iis , quae Wilmannsius ex Italia ad me misil, 
speroque satis perspicue eo ostentum iri, quibus in rebus (in 11 et 15 
scilicet capite) Codices Laurentiani cum editione Combefisiana (et inter se) 
aut congruant aut ab ea discrepent. Quo in conspectu o noU indicatum 
volui sententiam deesse, lineola Uli — et nota KT^. verba senlentiae 
cuiusque, quae omissa sunt, aut cum editionis Gombefisianae verbis 
concordare aut cum codicis ecus, e quo transscripta est tota sentenüa. *) cf. Bandinii catal. vol. I pag. 440. Digitized by Google IL Dressler: quaest. crit. ad Maxim i et Antonii gBomologias spect. 323 Sententiae capitis XI, quae non leguntur nisi in bibL Laur. 
plut. Villi cod. 29: 

"QcTOp Ol 9?1P€Ü0VT€C — dXX* ?T€pÖV Tl TTpdTT€lV: ro fol. 25 r 

"Qcwep 1 ) ei Tic dvöpuiTrou (pujLicrra Kai cupirfoc 

ß? 
?xovtoc öcrpiKuta \iikiiu Tdc TpCxac t^voi. Kai touc 
Svuxac* ouTwc ol KÖXaxec Tf)V rcappnciav 7rp6c Td 
nf| Xtmoiijieva n^pT] (nf|bt dXToOvta 7rpoc<p^poua 
Qu buvacai jnoi Kai cpiXui XP^l cöai wtl KÖXaKr tout^cti 
<ptXui xai \xi\ q>(Xu>. cuvepTeiv ydp bei tw qpiXw • Kai 
cunnavoupTCiv Kai cuußouXeueiv Kai cuyapTupeiv jif) 
cuveEairaTäv Kai cuvaruxeiv vf| bia- jif| cuvabuceTv 
ei xdp tö cuveib£vai toic q>(Xoic Td alcxpd qpaöXov : [aöroö 

TtÖOCV T€ bf| TÖ CU^lTTpdTTClV KOI CUVaCXHMOVeTv alpCTÖV &TIV. TOÖ 

tx toö in&c bei biaxpivetv touc KÖXaKac toö <p(Xou: rv> 

ci fifev oöv Obc ra irXetcra tcöv äXXuiv kokiüv ö KÖXa£ fJTrreTO 

jjövov. f\ MdXtcra tuiv drevwv Kai <paiiXujv oök fiv fjv 

oötujc Td qpiXÖTijua tu>v ifaujv Kai XPHCTd • Kai im 

eucij, töv KÖXaKa b^X€tai Kai Tplqpei irpocqpuöjüievov : <x> 

'OpäjLiev Tf|v KoXaKeiav ou 7t^vtjciv oubfc dböEoic oubfc 

dbuväTOuc dKoXouöoöcav dXX' oTkuiv tc Kai TrpaT^druJV 

M€TdXa»v öXicGrma twojui^vt]v. 7roXXdKic b£ Kai fol. 25* 

fltejioviac Kai ßactXeiac dvaTp&roucav. btd 

ou jiiKpöv ?ptov £criv * oöbfe (paöXric beoiuevov rrpovoiac 

f| irepi aüiflc diricKeiptc. ibc fiv jidXicra £iri9uupoc oöca. 

\xi\ ßXdirni \xr\bk ixr)bk biaßdXXoi if|v 9iXiav. ol jifev tdp 

90eipec d7riaciv dird tujv TeXeirraiiuv • Kai äiroXefaoua 

Td aAfianr cßevvujuevou toö aTjuurroc Ö oi3 rpi 

90VTai. touc bi KÖXaKac oöb* öXuuc £criv tbetv irpdtnaa 

EripoTci Kai KaTeyurn^voic irpociövTac. dXXd TaTc bö£aic 

Kai Taic buvdjieciv tenttcvrai. Kai aöEovTai 

Taxti b* £v Taic j*e dTroppfouav : <%> Kaödirep ö 

eör|voc eine tujv f|buc|idTu;v tö nöp eTvai KpdTicTov 

outuic tu» ßiu) if)v qnXlav fiSac ö 6eöc fitravTa cpaibpd 

xai tXÜKea Kai trpocqpiXfJ TaÜTT|C napouciic 1) Litterne Hneola distinctae in codiee rubro colore pictae sunt. 
Et «cripturas et versn» »ervavi, qnales sunt in codiee. Digitized by Google 324 R. Dressier: quaesl. cril. ad Maiimi et Antonii gnomologias spect. 

xai cuvairo Xauoucnc ^Troincev * dirci ttujc fiv 6 KÖXa£ 
uTToMexo Täte fibovaic €t xfjv qnXiav £uipa 

(t| ex ov corr. m. /) 
TÖ f|bÖ litl&anOU TTpOCl€|Ll^VllV OUK &TIV €11T€IV. 

dXX' töaxep toc ipeuböxpuca Kai xd Kißbr|Xa* xfjv XannpÖTtiTa 
tou xpucoö Kai TÖ^dviuna piifierrai ixövov oötuic 
?oik€V ö KÖXaE tou qriXou tö fjbu Kai Kexapiq^vov Ik 
Hiyoüfievoc dei irap^iv IXapöv xai dvörjpdv Kai trpöe 
Mrjbfcv dvTißaivovra \xi\b 9 uirevavriou^evov £auTÖv 
ÖGcv oöbt touc diraivoOvrac eöOuc ibe KoXareuovTOc 
dirXujc u9opar^ov frraivoc tdp oüx firrov Iv xaipw 
ijjötou* quXia irpocr|K€i. 
*) a QciT€p 6 TrXdtuJV ^cxdnic äbuuac clvai boraiv [cav 

fo!.26 r bucaiov |utf) övxa. kcA KoXarefav frrnT&v xo^iröv. Tf|v XavOdvou- 
ou Trjv öfiioXotoOcav. oubfe ti\v traiZoucav dXXä xf|v arou 
bajoueav aön} ydp Kai Tf|v dXri9ivf)v cpiXiav dmerfae 
^^mTrXr^cl• cuvejjnrmTOuca au*rii iroXXdKic Sv \x1\ 
irpoc^xwjmev (iueorr. ex o)' ujcirep ofyiai tujv oiretw cirepjLidTuiv öca 
Kai cx%a Kai n&reOoc TrapanX/jctov £x°VTa toi iröpi 
cu^juliktoi xaXenfiv ?x« tt|V dTtOKdGapciv fl tdp oöbt 

^K7Tl7rT€l TIÖV CT6VOTaTUJV TTÖpiüV f\ CUV€K1UTTTei bld 

täv dpau&v oötujc i] KoXaKcia xf\c 9iXCac elc 7räv 
irdGoc Kai nav Ktvnna* Kai xpsiav Kai cuvrj8€iav £auTÖv 
KaTajLUtvuouca bucxuipiCTÖc £cnv: <^ * 

*) Hie versus a m. 1 in ras. seriptus est. In capite XV post sententiam aqxovov — Xwyoi) haec habet 
cod. Villi 29: 

fol. 35* Tö XaXeiv 

6t xpf|» toO dKoiiciv oök dTif-iÖTcpov: Ou ydp ö dv XöfU) 

ccxpöc, oöroc iixoi C09ÖC oub* öene tXwcca jjiv 

cöcrpoqpov ?x £l - iyuxf|v bk äcrarov Kai diraibcuTOV dXX* 

öene öXrra jifev irepi dpeTfic <p9^TT6Tar noXXd be 

ole £v€pt€i, trapabeiicvucr Kai t6 dEiöiricrov tu) 

Xötui, bid toO ßiou irpoxiörici: ßeXTiov xdc 

^auruJV (haec sentenlia prima est pag. 579 ed. Comb., prosus congruit 

cum verbis edit. Comb.) 

fol. 3C — diraibcirrov: Ou ydp i. m. 

In marg. KaK ^ v € j vm fe\ jhÖVOV TOV ^XXoVTa TOÖC ÖXXOUC lipdc dp€T?|V 

^ iratbeuciv ^TrixcipoövTa, touto tdp Kai tujv öttö x^tp« xoöc 

ttoXx"(«c) aTcxtcxov, dXXd Kai Ttöv dyaöuiv btoupcpovra* tw äraGüü 

Kaxd if)v iiacXivciv äirö kokoö Kai iroieiv dta6öv KeXeu 

oueav ^VToXfjv oubt touc cpaüXouc ÖaXctyai Tfjc ^\J\f\c 

tüttouc mövov, dXXd Kai touc d^dvouc ^TTpaipacOat. 

UiC TTX^OV KOT* dp€Tf|V TTpO^X«V, i\ ÖTTÖCOV 7T€pl^CTlV Digitized by Google R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Antonii guomologias spect. 325 

d£ttu^cm* Kai \xt\bkv jierpov e!b£vai toö KaXoö Kai 
tt]c dvaßdceuic • \x1\ bk K^pboc yäXXov tö KpctTnOfev 
f| &miav tö Maqpeötov dXX' dnißaciv äel TrotticOai to 
iv irocl toO Öfjc: öböv irarciv djieivov *rt|v 
Xeiav Ka\ T€Tpi^VT]V, r\ dTpißn Kai Tpaxewr Kai trW 
dpoöv, f\v TroXXdacic öpoxpov fre^e Kai fjn^pwce 
i|iuX#|v bfc TP&<p€iV f\v bömu Xötoc Ix&Ptät l^oXÖTlpdc 
oübfe ek ßdGoc xd *rf|c Kariac tveamdvOn TPäpMaia: ~ 
Tore jidXicra 1 ) — irapabeiTnaTa: 2 ) 

c O jiiv tdp tqic irpocfyouci Xc'twv, ?x« irapaj*u8tav 
TOÖ X€T€IV TT|V TreiBdj twv dKpouü^vuiv • 6 b£ cuvcxäc 
Xetuiv Kai \xr\ dKOudjicvoc , clra ou iraudjuievoc toö X#f€iv, 
TrXeiovoc ftv dr\ Tififjc ä&oc bid tö Ttö Ocw boKOÖv. 
Kai jitjWvoc Trpoc^xovroc tö aöroö iräv irXTjpÄv: ~ 
£cti tdp Kai fi€TpiaZovTa Tivd dKafpwc, ßXdipai xal 
X^tovTd ti trepl aÖTOÖ 8au^acröv, owpeXficai: ßeX-nov 
drvof| KaXujc f[ navödveiv kokäc 6 \xkv yap etbdic ttjv alriav 

ov (ex flE€iv corr. m. 1) 

xaxeiuc in\ eu??? ffeei ö bk tueibi] Tf|v oöcqtv oök otbev, fol. 36» 

oucav TrXdTTUJv, oü buvifc€Tai (Jabluic t^v oöcav bi 

Eadtai:- ßouXomnv b' äv tfü) twv dxaBöv ti Xctövtujv v öcc: 

ÖKOÜeiv jiäXXov, f\ aÖTÖc X^tciv. tui iravTi ydp eurux^crepov 

d|i€ivociv £vtutx<*V€IV, f| xcipoav: i) TOiauTtj buva|MC 

xal dirixelpficic öyoia boK€? ttJ ti&v T€wpTtöv ^juneipia 

ircpl Td qnrrd £dv trepl koXujc T^TVT|Tai £kcivoi T€ tdp 

toTc dicapnoic Kai dyploic £vWvt€c koI £nq>uT€ucavTec 

xd fljbiepa Kai Kapiroqpöpa XPfctMov dvTl dxpficrou 

xal tixp&i|iov dvTl dvuKpeXoöc dir^beiHav 

tö qpuxöv. oötuu bf| Kai toTc dvujcpeXea jiuGeujiaci 

Xötoc djnßXiiöelc xpfcijuu>c Kai cujiq)^pu>v oubfev 

äceiva eTace, \x&xr\v X^ecöai: ~ nepiccöc iräc s ) 

Xötoc. (ut in ed. C. p. 579 v. 20 s$., sed ÖTav ö fj tiöv dKOu.) — 

ivavTiuiC bidKeiTai. KaTÖnTpoic ^oikociv 4 ) 

ol Xöyoi. Kai uic7r€p iv ^kcivoic ö toö cwjmaToc Kai 

ti)c Mopq>fic ^qpdviicTai tuttoc oötuüc dv TaTc 

ö/iiXiaic tö Tflc ipuxflc elboc xapaKTTipiEöjuievov 

KaOopaTai. töte dviiei 5 ) — 

bibdaceiv. ßioc fiveu Xötou jmäXXov dxpeXeiv 8 ) 

ir^<puK6V, i]~XÖTOC dveu ßiou. ö piv ydp Kai ayaiv 

uiq>eX€i. 6 bfe ßoiöv dvoxXeT. oi bfe Kai ßioc Kai Xötoc 

cuvbpdjLioiev qpiXocoqpiac dirdcric diroTeXouciv 

äraXfJia: «xj Td npdTjmaTa Xötujv ou XP^€i. auTd 7 ) 

1) ut in ed. Comb. p. 579 ▼. 12 sa., sed tiöv bibacKdXuiv. 2) in 
marg. ~*o0 xP^cocröfiou. 3) in m. NctXou. 4). in m. <pui i?papxou. 

6) t6t€ dvöci kt^. ut in ed. Comb. p. 679 v. 24 es., in m. adscriptum 
est lemma bibO^ou. 6) in m. adscriptum legitnr: kibwpou öioöp toö 
irnXociiD. 7) in m. toO aöxoO, Digitized by Google 326 R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Antonii gnoroologias spect. 

ydp €ici cpaivöjicva ol Xöyoi bk ySXXov T€V&0at 
fol. 3? r Td TrpdTMöta Wovrai • Kai auToi clcejiVÖTaTOc fyovrai: ^ irpdrre 
Xotikujc Ka\ X^T€ TTpaicTtKUJC: <^> xp*l touc paOirreuö^vouc 
xal übe iratlpac cpiXeiv touc övxac bibaacdXouc' Kai tbc fipxovTac 
bcbouclvai , Kai iLufre bid Tf|V dtanriv äcXuei töv <pößov, 
jLuf|T€ bid töv <pößov djxaupouv Tf|V dtdirnv: <^> Td jiev 1 ) 
drreia npöe if|v ihroboxfiv täv ^tx^o^vwv £TKMvoJ^€V , ) 
Kai ajvemcTp&poyev. W frxucic die dX^Wuc, Kai jif| 

\ ex T corr. vi. 1 

ftexuae Y^VTvrat. aurö bfe tö tuj X^tovti irap^x^tv Kai cuvap 

t e x v corr. «i. /. 

HÖTTCtv tx\ irpocoxfi t#|v (kpöaciv die }xr\bkv £K<pirf€iv 
tujv XPnctMwc X€TO|li^vujv, oö jnav0dvofA€V : tö dvrcmeiv 
ou ^aXcTTÖv dXXd Kai irdvu £dbiov etpriju^vw Xötw. tö bfc 
?T€pov dvTavacTfjcai ß^Xnov, 7ravTdnaciv dpTtöbec 
ficTrep 6 XaKcbaipövioc, dKOucac Sri (piXiinroc 
ÖXuvOov Kar&Kai|i€V, dXX* ouk dvacriicat t* ToiauTtjv £<pri 
ttöXiv dKetvoc fiv buvf|6€(f|: *l nerd xfjv dKpöaciv 
^TricK€\piv TroictcGai jf\c TT€pi airröv bia6&eu)c. dvaXo- 

TtCÖ)H€VOV €! Tl TWV TTOÖIÖV T^TOVC JüUXXaKU&T€pOV 61 Tl 

tujv dviapwv KOu<pöx€pov * ou tdp Ik Kopeiou jifcv dva- 
crdvta bei tuj KaTÖirrpu) irapacriivai tu»v Tpixtöv 
iiriCKOirouvTa Kai tt)c Koupäc Tf|v biaqpopdv 
£k bk dKpodcewc dmovTa Kai cxoXfic, ouk €Ö0üc depopäv 
XP^l TTpöc £auTÖv KaTajuavödvovTa Tfjv u/uxnv ei' ti 
tujv öxXnptöv d7ro0€^i^vn, Kai trepi tiuiv, tXa 
<ppoT€pa T^TOve Kai fjbiuuv ■ out€ t<*P ßaXaveiou qpriclv 
dpicTwv oöte Xötou ixr\ KaöalpovToc öqpeXoc Icnv: ~ 
el jifcv jLifi TravTdTiaciv fibovf|v dxoücric Kai möavÖTaTa 
Xßeujc irapaneXeiv ■ dXX * öjmjuc eXdxicra toütou qppouTi 
crlov teil. töt€ TrpÖTepov KaGdirep ol mvovrec ÖTav iraücuivrai 
fol. SV bupuivTec, töt€ Td TopeupaTa twv dKTrujydTwv UTroöcwpoöci 
Kai crp6pouciv* oötujc ^ttXticö^vti boTMdTwv, Kai dva 
irveucavTi, boT^ov if|v Xßiv e! ti küjuhijöv ?x« Kai irepirröv 
d7riCK07r€iv. 6b* eöOüc e£ dpxfic MH T oi c TTpatMaciv ^qpuöjuievoc 
dXXd -rt|v XÖiv dEiujv 8 ) elvai Kai icxupdv, öjioioc *cti 

TU) |Llf| ßOuXo^VUJ 1Tl€lV SV HH TÖ dTT€lOV ^K TfjC dTTlKf]C 

KuiXidboc K€K€pap€U|ii^vov. iir\bt IjidTiov 7T€pißäXXec6ai 
X€i>iujvoc , cl >if| irpoßdTujv dTTiKiuv ein tö ?ptov. ujcrrep 
Td b^vbpa Td koXujc cp^povTa Kaptrouc Trpö tujv Kap7rujv Kai £k 
tüöv q>uXXujv buvaTÖv den KaTovoetv, oötujc ^k tujv Xöfwv Trpö 
tutv Ipwv Kai ol ttXcictoi tujv dvGpixinujv biaTtvüJCKOvraL dk tdp 
tö ar^pina tujv 7rpöc Tdc euvouciae dKoXdcTwv ätovov ibe [vöv 
Td iroXXd Kai äKapirov ?ctiv, oötujc f| rrpöe tö XaXetv dxpacia, K€- 1) in m. TrXourdpxou. 2) in m. crmeiüjcai per notam et ÖXov XP1" 
Ct^UÜraTOV. 3) in m. dTTiKfjv inseritur post dHiu»v. Digitized by Google R. Dressier: quaest crit. ad Maxim» et Antonii guomologias spect. 327 

xöv Xötov iroi€i kai dvörrrov. xXedvOiic xai Eevoxpdxric 
ßpabuxepoi boKOÜvxec eTvai xßv cucxaXacxuJV* Kai öveibi 
Zöjievoi, drfreioic ßpaxucxöjioic direucaZov fouxoüc 1 ) äccpaXwc bi 
Kai fteßaiov xripoövxec ~ bei xö ttoXu Kai kcvöv dqpai 
poövra xfic Xß-ewc aüxöv bidmciv töv Kaprtöv, Kai fai^eicOai 
Ht\ xdc cxecprprXÖKOuc, dXXd Tic jueXiccac. al jiiv top 
dmoöcai xd dvOrjpd Kai evwbri xu>v <puXXu>v cuveipoua 
xai biairX&ouav * f)bu \xkv iq>r\\iepov b£ Kai äxapnov 
?prov. ai bk noXXaxic Tuiv xai ßöburv Kai uaidvöuiv 
biairexöiievai Xeijiwvac, diri töv xpaxvixaxov Kai bpi|MJxaxov 
Ou^ov xaxatpoua. Kai xouxu) irpoocdOrivTai Eavööv 
M&i jyiiicöfi€vai - Kai XaßoOcat ti xiüv xpi^wv diro 

TT^TOVrai ITpÖC TÖ olx€?OV ipTOV. OÖTUI b€l bf| TÖV <piXÖT€KVOV Kai 

xaOapäv 
äxpoaxJ|v xd ixkv dv0r]pd xai xpuq>€pd xwv övojidxwv 
xai tüjv TrpaTjidTU)V xd bpajuaxixd xai iravrrfupucd xi)q>övov ßa- 

Tavuiv 
coqncxiuivxuiv frf oujicvov, lav • aürdv bfc xf\ npocexn xaxabuöncvov 
elc töv voOv xou Xötou, xai xf|v bidGeav tou X&rovxoc €Xk€w dir* fol. 38 r 

aüxflc 
t6 xPnciMOV xai uKp&ijiov: die tdp 6 xfi xX€(bi xd EOXa cxfetv 
ireipdijievoc * xai xf) d£tvii tt)V G\3pav dvotxeiv , oöx £xeiva bd&eiev 
fiv &nip€dZ€iv dXX' avxöv dirocxcpeiv xfic Ixaxlpou xpeiae 

rag. 2 litt, (in rasura ö&v /titt) 

xai buvd^cwc, oöxiü ... ol irapd xoO Xc'yovxoc, 6 yä\ irlcpuxe 
\u\ bfc fjcxqKev aixoCvxcc ob * tyex xai btbuici vh bperröjicvot 
juin b€ Xajißdvovxec, ou xoöxo ßXdtrxovxai jiövov. aXXd xaxo 
rjSeiav xai bucn^veiav irpocoqpXiacdvouciv. Ol bibdcxovxec 
HHbfev, jnf|b% uiroxiO^ievoi TTpoxpctrö^evoi bk jnavGdveiv 
fyioiot etci xoic xoüc Xüxvouc irpoc^öxxouciv JXaiov bi, 
M^l ?xovxec xwöc bimocöevouc dvbpöc dKoXdcxou 
Tvuifjiiiv dp^öZoucav £v XaKebai^ovi eijrövxoc, drceppiipev 
ö bijjioc. oi bfe frpopoi xXrjpuicavxec 2va xwv T*pövxwv £x&€ucav 
eirreiv xöv aöxou Xöyov , ^kcivov. ibarep €tc KaGapöv dipreTov ^k 
jiinrapoö ^€xaK€pdcavx6C. Sttujc euirpöcbeKXOC T^xai xoic*) 
ttoXXoTc: Oöxe tdp bibacKaXlav äveu (püceuc, t^ dcxnceuic 
xeXeiuiOf)vat buvaxöv, oöxi 9uac Im n^pac dXöeiv dexiv 

corr. ex biba 

bcavf|, bid xou jia9€iv Kai dacricar oöxe äcwicic, 

€i \xf\ 7rpoc8en€Xiuj9fl cpucei xai btbacxaX(a fienep *) 

tou ittttou xd xpcM^Ticai Kai xö öXaKxeiv kuvöc Kai ßode 

tä |iUKac8ai, Kai x6 dbßOecGai X^ovxoc, oöxiüc Kai dvGpiüirou xö 

X^T€tv Kai aöxöc ö Xotoc. aöxd ydp fpujuia- irep(ßXTi|Lia ttovo 

TtXia xeixoe xö Ji&ov xouxi xö 6eoq>iX&xaxov 6 dvepumoc £k 

irdvxuiv 

1) in m. post ^autouc inaeritar: die jiöAic fiiv irpocÖ€XÖ|ui€VOi tovjc 
X6xouc. 2) in m. öIXujvoc. 3) in m. xoO aöxoO. 

J«hrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. V Hfl. 2. 22 Digitized by Google 328 R. Dressler: quaest. crü. ad Maximi el Antonii gnomologias specL 

tblOV ?X €l: QÖT€ aÖTTJpÖC äV0C eiC ttOClV €Ö0€TOC, 

oöt€ ötpoikoc Tpöiroc de öjaiXiav. dcniöjacvoc iro-rt J ) 

tcoKpdnic irapd vikokp^ovti, tu& Kunpui Tupdwui, nporpe 
7TO|u^vuiv auröv tujv irapövnuv, biaXcxGflvai, &piv iv ofe fifcv 
ifi) beivdc, oöx 6 vöv Kaipöc, £v ole bk 6 vöv Kaipöc, oök £tw 

fol.38 T bcivöc: bioT^c 6 kuujv X^tciv iroTfe KwXuöjievoc uttö dGtivaiuuv 

Iv 6ocXr|cia, 
ßpaxü £ <pr\ ßotiXccGai irpöc öfiac elirciv n Twvbc aiumicdvTiuv, 
veavtae eine G^pouc dbpcjt djaicGibcaTO & äereoe övov 
lurccouaic bk Tfjc fm^pac Kai apobpßc 9X^rovroc toö f|Xiou 
^Kdrepoc aÖTuiv £ßouXcTO tirtobuccGai \mö ii\v aadv toö övou. 
xal eTpTOV dXX^Xoic 6 fifcv |H€|yuc6ujK^vai övov, oö Tf|v acidv 
X^twv 6 bk |üi6Hic0uj|i6voc jt\v iräcav ixex Öouctav 
Kai TaÖTa eliruiv, dirrjer tiöv bk ö9T]va(uiv £tticx6vtwv 
Kai beoja^vuiv nlpac imGeivai tuj Xö-fw, cTG* öirtp pkv 
övou aciäc ßoöXecGe äKotieiv • X^tovtoc bk öirfep 
aroubcrfiuv TTparjuidTiuv, 06 ßoöXecGe: ~ ijiaXTTiv bi. nva *) 

ßouXo^vou irapabcircvov diravopGoüv aÖTOü Kai 
XaXeiv irepl kpoujüuJtujv, ö i|/äXxr|c eine t^voitö coi ifi 
ßaaXeö kokOjc oötiuc. Iva taura d(noö ß&nov elbrjc 
tä cujiißouXeuovTa irdvTa Kai täv iroiT]fi6ruiv Kai tujv *} 

cufTpa^dTiuv, xP^cija^TaTov jn€V äiravTec vofnZoucr 
oö |nf|v fibicrd T€ aÖTtöv dKOÖouav dXXd rairövGaa 
flirep irpöc toöc voGeToövrac Kai Tdp £kc{vouc pfev, diraivoöciv 
ärcavTec- TrXrjciä&iv bt, oö ßouXovTar dXXd fiäXXov 
alpoövTai rrXiicidZeiv Tote cuvcEajuapTdvouciv, dXX* oö 
toic diroTp^trouciv: 6 tdp elc tö jmf| irXexolv EirciEic toö 4 ) 

Xötou, tö 6XökX?ipov tujv i\br\ XcxG^vtujv, irapaipctaxt: £k 6 ) 
frreibdv fijüieTc TeXcuTrjcujjaev Kai ol Xötoi örrfep tijliujv 
aÖTÖv C€ciTT|covTai. fflcTe, £irifi£Xf|T£ov aurtöv 
dcTiv- dvdTKTj tdp Oüc £oik€ fi^Xeiv f|(nTv Kai toö ftrerra 
Xpövou* direibfi Kai Turxdvoua KaTd Tiva 9ÖCIV oi jiitv 
dvbpairobecraToi oubtv 9povr(ZovT€c, aöroö* oTb* dm 
€iK^craToi, näv iroioövTec, öttujc ßv eic töv eireiTa xp^vov, 

fol. 39 r eö dKOÖujciv 8 br\ Kai dtüj TefiTipiov irotoöjüiai' 6ti 

Icti Tic atcGncic toic tcGvcujci tujv dvGdbc. al tdp ߣX 
tictoi ipuxai jaavTCiiovTai, al bk inoxGiipÖTaTat oö 9aci 
KUpiaiTepa bk Td tujv Gelu>v ävbpiuv jnavTeüjiaTa 
f\ Td töv jut). ^Qctrep to»v ix fi^Tpui ireiroirijüidvujv dirßv 
touc jmf| fieXcTaivTac, dmXavGavoiidvouc olba, oötuj Kai tuiv 
bibacKaXiKuiv X6fu>v toic d|i€Xoöci XfjGiiv ^TTiTVO|idvnv * ÖTav b^ 
tujv vou0€tiitikujv X6tu>v dmXaöiiTai Tic diriX^Xficrai Kai iv 
f| Hiuxf| irdcxouca, Tfjc cu>9poctfvric £mGufi€i toutujv bk 1) in m. toO aÖToO 4k toO ßiou Tdiv Wko ^TÖpwv 2) in m. <pt- 
X(irou ßaciA. 3) in m. icoKpdTOuc. 4) in m. xaptKXeiac. 5) in m. 
4k ti&v irXdTwvoc 4ttictoXCöv. Digitized by Google R. Dressler: quaest. er iL ad Maximi et Antoiiii gnomologias spect. 329 

taiXaOöficvov oubfcv Gau^acTÖv Kai iflc CuuqppoaivTic 
£7nXa6£c9at. Kai yäp xal xoöc de (piXotrociav irpoaxOevTac 
xal toöc de ipuiTac £YKuXtc6£vTac firrov buva^couc xCbv 
b€6vTiuv dmucXeicGai, Kai xßv n*| teövnuv dirtyecOai. £. 
TT€itrf| rote uloic ol Trcrr^pec kSv iSct aixppovec, Sjauic dird 
tcüv iroviipCöv dvOpumuiv elpTOuciv die Tf|v yfcv xwrwv öfiiXiav 
äaajciv oueav tfle dperfle. xfjv bi. tujv novripwv KaTdXuciv 

€ e x o eorr, m. 1 

dcOXuiv ykv T^p q>r)«v äirccSXd biab&ear flv Ü KaKOici 
cunniffjc, drcoXeic Kai töv £övra vöov: rd jitv ciO^aia 
toic cuja^Tpoic rcövoic f| bfc ipux^i xoTc cnoubaioic Xöyoic, 
aföecOat rc&puK€v: tv fifcv tote dcöirrpoic kt& f ) 1) in m. 6v)fiOKp(Tou. 22* 

Digitized by VjOOQlC Primo obtutu unus quisque videt, quam variae inter se his codicibus 
exhibeantur Maxim! operis recensiones (quam rem iam Valent. Rosius, 
cum anno 1857 Codices A et B inspiceret, se animadvertisse dicit in 
Aristotele pseudoepigr. pag. 607) ; sed priusquam , quid de earum rationi- 
bus sentiam , in medium profero , ut commode de iis disputare possim, 
nonnulla de duobus codicibus Parisinis exponere liceat, qui sunt biblio- 
tbecae Coislinianae, quosque descriplos habes in Nontefalconii buius 
bibliotbecae catalogo pag. 574 ss. 

Codex 372, quem iittera D nolamus, membranaceus est saeculo XI 
scriptus. Continet, ut Montefalconius ait, S. Maximi opera quaedam in 
71 capita dislributa. lnitio mutilus est, nam 'septemdecim priora folia 
iam desiderantur.' Quae supersunt initium ducunt fol. 18 ab his verbis 
capitis 4: — caTO. 'AOiivaiouc bk xiklovc frr€|M|iav (conferas Ribitti 
versionis pag. 187 v. 25 ss.). 'Eadem vero p. incipit cap. 5 ircpl bt- 
Kai0OJV7]C. Multa sub haec desiderantur a fine capitis 6 usque ad finem 
capitis 8 nempe a fol. 23 usque ad fol. 33 ubi desinit caput 8 incipit- 
que 9 ircpl äpxfc Kai ££oucfac Caetera usque ad finem sana 
sunt. 9 Haec Montefalconii verba qui legerit eorumque meminerit, quae 
de Combefisii editione supra protulimus, minime dubitabit, quin hie 
codex idem sit, e quo Combefisius Maximi syllogen ediderit. Hie comme- 
morandum videtur capitum titulos , qui sunt in editione Combefis., con- 
gruere cum Gesnerianae editionis titulis, nisi quod caput 60 apud Com- 
befisium inscriptum est: TTepl 'Acppocöviic, "Acppovoc xal 'Avonroö 
xal 'AnaibeuTOu xalMtupoö, cum apud Gesnerum ircpl dcppoo5vT|C 
tantum legatur. Praelerea caput, quod est Kepl qnXauTiac, apud Com- 
befisium est 69, apud Gesnerum 70, id vero, quod inscribitur: 7T€pl toö 
öti eÖKoXoc f] xaKia ; Kai buciröptcroc f] äp€Trj, Combef. editionis est 
70, Gesnerianae 69. 

Alter codex bibliotbecae Coislinianae est 371, quem Iittera £ no- 
taraus. Membranaceus est X saeculo scriptus, folia habet 155. S. Maximi 
collectionem senleutiarum continet in capita 71 divisam. Accuratum 
Montefalconius confecit catalogum, quo et titulos capitum indicat et 
prima, a quibus singula capita ineipiunt, verba et lemmata sententüs 
singulis praefixa (earum tarnen, quae e sacra scriptura ascitae sunt, sen- 
tentiarum lemmata omisit). 

Capitum tituli et ordo iidem sunt, qui in Gesneriana editione. Pag. 579 
pauca in fine codicis Montefalconius deesse dicit, et sane ultimum capitis 
71 (in eius certe catalogo) lemma est 'Demosthenes', cum in editione Com- 
befisiana (item in Ribitti translatione) post sententiam Demosthenis apo- 
phlhegma legatur Epicteto (Ribittus: ^picliti 9 ) tributum, quod duo Alexan- 
dri excipiunt. Montefalconius ipse monet Maximi sermones, quales sint in Digitized by Google R. Dressier: quaesl. crit. ad Maximi et ^nlonii gnoinologias spect. 331 

codice E, in non paucis discrepare ab edilis (sine dubio editionem Com- 
befisianam inteUegit) ; et profecto, si lemmata, quae in capitibus 11 et 15 
codex E exbibet, cum iis contulerimus , quae risdem iu capitibus codex D 
praebet, Montefalconium rectissime iudicasse intellegemus. Quapropter 
conspectum proponere liceat, quo lemmata capitum 11 et 15, quae in 
codice D (i. e. in editione Combefis.) et in codice E exstanl, inter se com- 
parentur, quibus adiungam ea, quae in codice A leguntur et in Ribitti 
versione (f. e. in eo codice, quo usus est Gesnerus). 

CAPUT XI. cod. P »ive od« Co. 


cod. E 


cod. A 


Rib. Ten. •. cod. 
Gesn. 


Aouk. t 
toO eöarreXfou 


Matth. 5«) 


louo. 
toO dirocTÖXou 


Apostoli Jndae 


TTapoiu. k*' 
coXou&vtoc 


Solomoni» 


Hcol t 
BactXciou 
^cafouToOChrys. 


Esaiae 3. 


Basilii 


toO &y(ou ßoci- 


S. Basilü 


Xctov (sie) 
BcoXöyou 


Grcgorii Na*.*) 


toO äjiov TP^rp' 


Theologi 


Xpucocr. 


Chrysostomi 


TOO XpUCOCTÖJAOU 


Chrysostomi 


KX/mcvroc 


Clementis 


KXfmevroc 


Clementis 


TTXourdpx 


Plutarchi 


irXourapx 


Platarchi 


ICOKpdT. 


Isocratis 


tcoKpdxouc 


Isocratis 


Kpdrr)c 

'tlTlKT/lTOU 


Diogenis 


Aior£v 


Diogenis 


Demosthenis 


Ar)uoc9£v 


Demosthenes') 


Afuuvoc toO Xpu- 


Antisthenis 


ävncOlvouc 
COCT. 

Aiorlv. 


Cratetis 


Kpdrnro 


Cratetis 


AquocO. 


Phavorini 


Ik töjv qraßuipi- 


Ex Phavorini 


vou 


commentariis 


•AvncGiv. 


Zenonis 


Zrivwvoc 


Zenonis 


4>aßtup(v 


Pythagorae 


iruOaYÖpou 
ctüKpdrouc 


Pythagorae 


Zf)VUIVOC 


Socratis 


Socratis 


TTuöcrröp. 


Epioteti 
Philonis 


^ttiktVitou 


Epicteti 
Philonis 


CuixpdTT^c 


4>(Xujvoc 


d>(Xwvoc 


Sotionis 


Cujt(ujvoc £k toO 


Sotionis ex IIb. 


irepl öprfk 
Aitnvoc toO Xpu- 


de Ira 


Currubvou^KToO 


Dionis«) Chry- 


Dionis Chry- 


ircpl öpYf)c 

0UJKIUJV 


sostomi 


COCTÖUOU 


so8tomi 


Phocionis 


OujkIujvoc 


Phocionis s ) Et Combensium et Ribittum in codieibns suis nihil nisi toO 
cöotYTtXfou legisse veri simile est, itaqne alterum, nt aecuratius locum 
indioaret, posuisse Aouk. s', nbi hoc, qnod a Maximo affertur, Christi 
apophthegma re vera exstat, alterum adscripsisse Matth. 5, nbi non 
eandem, sed süniUimam sententiam invenies. 

*) i e. Theologi. 

*) Antisthenis nomen in margine non legitur, sed Demostbenis 
apophthegma sententia excipit, quae lemmate carens ab Antisthenis 
nomine ineipit. 

4 ) r Dionis Chrysostomi' apnd Montefalconium duo sunt lemmata, 
sed haec nomina ad eundem Timm pertinere apparet Digitized by Google 332 R. Dressler: quaest. crit. ad Maximi et Anloiiü gnoniologias spect. 

CAPUT XV. cod. D. s. ed. Co. 


cod. E 


cod. A 


Rib. ▼. t. c Gosn. 


MaT8. € 
TOO tu™ 


Matth. 5 


lax. a 
TOÖ Ö1TO 


Iacobi 1 


CoXoy. 
coXojüiT 


! ) 


Ctpdx Ka' 
apdx 


8irach 21 


BaciXciou 


Basilii 


toO avfou ßäX' 


S. Basilii 


GcoXöyou 


Gregorii Nae. 


toO OeoXÖYOu 


Theologi 


XpucocT. 


Chrysostomi 


toO Chrys. 


Chrysostomi 


NciXou 


Nili 


Ne(Xou 


Nili 


Aioöuou 


Didymi 


Aiounou 


Didymi 
Isocratis 


IcoKpdrouc 


■) 
Demosthenis 


AhmocB^vouc 


Demosthenis*) 
Clitarchi 


xXeixdpxou 


CliUrchi 


Mocxhvvoc 


Moschionis 


nocxiuivo 


Moschionis 


AtiuijvaKT. 


DemoDactis 


ArmuivdxTOU 


Demonactis 


CöXuivoc 


Solonis 


cöXuivoc 


Solonis 


Aioy£v. 


Diogenis 


AioyIvouc 


Diogenis 


€t€ÖkXouc 


Eteoclis 


&T£OXX€OUC 


Eteoclis 


Cu>KpdTr)c 


Isocratis 4 ) 


CUJKpdTOUC 

Fievdvbpou 


Socratis 
Menandri 


Menandri 


') 


Epieharmi 


im%dp\io\) 


Epichanni 
Herodoti 


fy>OAT 

cüpiirföouc 


Herodoti 


*) 


Euripidia 


•) 
Pythagorae 


Pythagorae 


AvraYÖpac 


Antagorae 


dvTOTÖpou 


Antagoras 


UpUJV 

Olvoirto. 


Hieroni8 


Upwvoc 
otvoira' 


Hieroms 


Oenopidis 


Oenopidae 


PujjaüX 


Romuli 


puifitiX 


Romuli f ) Post Iacobi sententiam alia sequitur, quae lemma non habet, 
sed eadem est, quae in edit. Combef. et in codice A Solomoni tribttitur. 

') Hoc loco sententia exstat, quae lemmate caret, in codice A vero 
eadem Isocrati tribuitur. 

•) HicRibittus scripsit: c Demosthenis alias Democriti'. Hoc f alias' 
quid Ribittus indicare voluerit, incertus sum; dubito enim, utrum ex- 
primere voluerit litteras, quae in codice faerint, et 'Demosthenis' et 
democriti* explicari potuisse, an fortasse Avmoc6£vouc correctum fuisse 
in AquoxpiTou. 

4 ) Lemma 'Isocrates' hie non recte se habere videtur, cum et in 
codice Laur. A et in Ribitti translatione et in ed. Combef. traditum Bit 
Socratis. Haec nomina facUlime potuerunt commutari et saepe in flori- 
legiis huius generis inter se sunt commutata. 

5 ) Altera Epieharmi sententia Tpönoc Ictui kt£. in edit. Combef. 
legitur sine lemmate, item Euripidis versus: T6 vdp xr£. 

*) Lemma Euripidis deest, sed eadem hoc loco legitur sententia, 
quae in codieibus E et A Euripidis est. 

7 ) Lemma TTuOaYÖpou desideratur , sed eadem hoc loco exstat sen- 
tentia, quae in codice B et apud Ribittum Pythagorae tribuitur. 

Quodsi horum capitum et totorum codicum rationes pares esse cre- 
dere licet, ex hoc conspectu et ex eo, quem in calce proponimus, apparet 
simillimos inier se esse codicem Parisinum E> codicem Laurentianum A, Digitized by Google R. Dressler: quaest. crit. ad Maxiini et Antonii gnoiuologias specL 333 

codicem Gesneri. Nam in his tribus codicibus capita 11 et 15 ex iisdem 
sententiis conslant, quarum idem in omnibus est ordo. Et cum aegre 
mihi ferendum sit codicis Laurenliani A duo tantum capita cum Gesneri 
codice a me comparari posse, ad cognoscendam codicis Paris. E con- 
dicionem praesidium minime spernendum praebet conspectus ille, quem 
Montefalconius in catalogo proposuit. Nam si quis lemmata codicis Pari- 
sin